Kunstneren christopher knag

Page 1

Den første utstillingen Christopher Knag deltok pü var Landsutstillingen i Bergen 1898, hvor han vant sølvmedalje. Han stilte med et skap i dragestil, rikt dekorert med intarsia. Alle flater var dekorert med ulike bilder inspirert av norsk folkekunst. Dette motivet var sannsynligvis pü den ene sideveggen.


Disse to motivene var også å finne på skapet. Løven var på innsiden av en dør og båten som en medaljong på siden i front. Vi har dessverre ikke noen tegning eller bilde av selve skapet.


Neste utstilling Knag deltok i var verdensutstillingen i Paris 1900. Her deltok han med samme skap som pü landsutstillingen og et mindre skap i samme stil, som ligner i form pü det vi ser skisse av her, men hovedmotivet er annerledes. Skapene ble holdt i grønne og blü toner. Pü denne utstillingen vant han gullmedalje.


Til verdensutstillingen i St. Louis , USA 1904 stilte Knag med et skap likt det han lagde til landsutstillingen i Bergen, samt et bord, ütte stoler, to mindre skap og en benk. Alt holdt i dragestil og rikt dekorert med intarsia. For denne møbelserien oppnüdde han Grand Prix, den høyeste utmerkelsen. Det ferdige skapet avviker noe i dekorasjonene fra skissen presentert her, men hovedtrekkene er de samme.


Motivet av mann til hest finner vi på øverste skapdør, et tilsvarende motiv finnes på den andre døren, slik at mennene vender mot hverandre. Vikingebåten finner vi på de nederste dørene.


Dette er intarsiaprøver, eller uferdige prøvebiter. Motivene er å finne på nederste del av de to små skapene Knag deltok med i St. Louis 1904.


Motivet til venstre er å finne på innsiden av dørene på de små skapene, og motivet til høyre ble plassert øverst på gesimsen.


I 1914 ble det holdt en Jubileumsutstilling i Kristiania (Oslo), i anledning 100-årsjubileet for den norske grunnloven av 1814. Knag deltok på utstillingen med to skap i art nouveau-stil. Skapet som vises på fotoet her ble kjøpt av Kunstindustrimuseet i Oslo. Det er et kråskap (hjørneskap) laget i mahogny. Skapet har rette sider som øverst buer innover mot en smal, profilert topplate. Fronten er buet og døren følger frontens bue. Kanter og hjørner er avrundet. Et intarsiabilde i naturfarget tre dekker dørens utside, og er utført i nøttetre, jacaranda, japansk silkeeik og et lyst løvtre. Bildet forestiller et landskap som strekker seg bakover mot havet. Et tre med stor krone dominerer billedflaten. Dørens innside viser et klippelandskap med sjø og trær, innlagt i nøtt og jacaranda. Det andre skapet Knag stilte med ble kjøpt av Vestlandske Kunstindustrimuseum. Knag var en av fem snekkere som fikk gullmedalje for sine bidrag.


Den siste utstillingen Knag deltok i var Verdensutstillingen i Rio de Janeiro 1923. Her deltok også sønnen Alf Knag. Christopher deltok med to skap i art nouveau-stil og Alf deltok med møblene til konferansesalen (bildet over, se neste bilde for skapet i bakgrunnen). Sistnevnte møbler ble lagd i eik og utført i nybarokk stil.