Sak til Bergen formannskap om nedlegging av gravstedet "Nils Lundes Minde"

Page 1