Page 1


Profile for Bergen Byarkiv

Bygg under oppføring (gnr/bnr 160/976), 2002.  

Bygg under oppføring (gnr/bnr 160/976), 2002. Arkivet etter Byggesaksavdelingen. Fotograf ukjent.

Bygg under oppføring (gnr/bnr 160/976), 2002.  

Bygg under oppføring (gnr/bnr 160/976), 2002. Arkivet etter Byggesaksavdelingen. Fotograf ukjent.