a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1


Profile for Bergen Byarkiv

Kontrakt - Arkitektkonkurranse om Danmarksplass  

Kontrakt inngått med Ole Landmark vedrørede utfomring av Danmarksplass. Datert 1. desember 1935.

Kontrakt - Arkitektkonkurranse om Danmarksplass  

Kontrakt inngått med Ole Landmark vedrørede utfomring av Danmarksplass. Datert 1. desember 1935.