__MAIN_TEXT__

Page 1

Profile for Bergen Byarkiv

Søknad fra Kristian Høye  

Søknad fra Kristian Høye om å få bruke den såkalte søylesalen til interimkirke for Gyldenpris menighet, datert 23.august 1923. Arkivet etter...

Søknad fra Kristian Høye  

Søknad fra Kristian Høye om å få bruke den såkalte søylesalen til interimkirke for Gyldenpris menighet, datert 23.august 1923. Arkivet etter...