Page 1

2013ko ordenantzak Udal Gobernuaren azalpenak


Oinarrizko argibide batzuk Zer dira Zergak? • Trukean zerbitzu zuzenik jaso gabe, herritarrek derrigorrez ordaindu beharreko diru kopuruak dira zergak. (Adb: Ibilgailuen zerga). • Estatuak eta bere instituzio publikoek duten ahalmen tributariotik sortzen dira, gastu publikoak finantzatzeko helburu nagusiarekin. • Zergarik gabe, estatuek eta instituzio publikoek ez lukete funtzionatzerik izango, azpiegiturak, osasuna, hezkuntza, … finantzatzeko ahalmenik izango ez lukeelako, ezta babes sozialerako neurririk martxan jartzerik ere.


Oinarrizko argibide batzuk Zer dira Tasak? • Herritarrek instituzio publikoei ordaintzen dieten kopurua dira zerbitzu publiko zehatz baten ordainetan. • Ez dira derrigorrezkoak, inor ez baitaiteke behartu zerbitzuak erabiltzera. Hala ere, instituzio publikoek zenbait zerbitzu monopolizatzen dituztenez, zeharka, herritarrak behartuta daude horiek erabiltzera eta ordaintzera (adb.: ura eta estolderia). • Tasen bitartez kobratzen den diru kopurua gehienez ematen den zerbitzuaren kostua izan daiteke; inoiz ez gehiago. Udalak erabaki behar du zenbateko proportzioan betetzen diren tasen bitartez zerbitzuen kostuak.


AURREKARIAK Ordenantzak lantzerakoan erabili diren irizpide nagusiak:

1) Udalaren egoera ekonomikoa: – Krisi ekonomiko egoerak gogor eragin digu, zergadunei oro har eta, ondorioz, Udalari. – Udaleko sarrerak asko murriztuko dira 2013 urtean berriz ere: • 2013 urteko foru fondoa, 2012an aurreikusitakoarekiko %4,5 jaits daiteke • Ez da aurreikusten etxebizitza edo urbanizazio berririk • 2009ko foru fondoaren desbideratzearen zati bat ordaintzea dagokigu: 400.000 €. • Aurrez pilatutako zorraren interes gastuak ordaindu behar dira.

2) Zerbitzuen kalitate maila mantendu: – Bereziki, Ongizateko partida mantentzea izango da helburu nagusia.


AURREKARIAK Gastuaren igoera: • 2012 urteko KPI: % 3koa estimatzen da. • BEZaren igoera: % 18tik % 21ra. – Kiroletan BEZa % 8tik % 21ra igo da. – BEZaren igoerak udalei zuzenean eragiten die, ura da errekuperatzen den BEZ bakarra.

Ondorioz – Ezin izango dira udal langileen soldatak jaso. – Udalak eskaintzen dituen zerbitzuak mantendu ahal izateko tasa gehienei KPIaren igoera aplikatuko zaie. – Nahiz eta KPIaren igoerak ez duen zergen balioan eragiten , 2013ko zergei orokorrean KPI igoko zaie udalarentzat funtsezkoak diren partidak sarrera gehigarri horiekin mantendu ahal izateko.


Zerga eta tasen eta KPIren arteko harremana Ondorengo taulan azken urteetako zergen eta tasen igoeren eta KPIren bilakaera azaltzen da. 80

1997 1998

2 2,1

2 1,4

5,57 7,79

5,26 6,74

1999

2

2,9

9,94

9,83

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3,8 4 4 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4 0 2 3 3

4 2,7 4 2,6 3,2 3,7 2,7 4,2 1,4 0,8 3 2,4 3

14,12 18,69 23,43 27,75 32,22 36,85 42,33 48,73 54,68 54,68 57,77 62,51 67,38

14,23 17,31 22 25,18 29,18 33,96 37,58 43,36 45,36 46,53 50,92 54,54 57,54

70 60 50 40 OF igoera metatua 30 KPI igoera metatua 20 10 0 2011 2012 2013

3,5

2008 2009 2010

3,2

2005 2006 2007

3,5

2002 2003 2004

OF igoera metatua

1999 2000 2001

1996

KPI igoera metatua 3,2

KPI %

1996 1997 1998

OF % orokorra


Oinarrizko argibide batzuk Zer da presio fiskala? • Herritar bakoitzak ordaintzen duen zerga kopurua da. • Parametro hau pertsona fisikoengandik bai enpresengandik jasotako diru kopurua biztanle kopuruarekin zatituta ateratzen da.

Zerk eragiten du presio fiskalean? • Udal-tributoak (zergak, tasak eta prezio publikoak) • Udalerrian dagoen enpresa kopuruak • Udalak burutzen duen ikuskaritza fiskalak


Bergarako presio fiskala Gipuzkoako beste herriekin konparatuta • 2011n kitatu diren udal tributuen kopurua aurreko urtekoaren antzekoa izan da. • Historikoki, Bergarako Presio Fiskala, beti egon da Gipuzkoako bataz bestekoaren gainetik. – Altua da Bergaran enpresa ugari daudelako, honek aberastasuna dakarkio herriari. – Altua da Bergarak iruzur fiskala ekiditeko ikuskaritza fiskala duelako antolatuta.

• Esan beharra dago orain dela urte batzuk ezarritako ikuskaritza fiskala EREDUGARRITZAT hartu izan dela.


Bergarako presio fiskala Gipuzkoako beste herriekin konparatuta •

2011n Kitatu diren udal tributuen kopurua aurreko urtekoaren antzekoa izan da.

Nabaria da Bergarako enpresei eginiko inspekzio fiskalaren eragina. Biztanleko % 23,2 gehiago kitatu da Bergaran multzoko (10000-20000 biztanle duten Gipuzkoako herriak) beste udalek baino.

B. absolutua Urteak

Balio erlatiboak

BERGARA BERGARA

Multzoa

GIPUZKOA

2011

10.433.429

716

581

577

2010

10.383.261

709

573

564

2009

10.435.842

710

554

547

2008

10.260.232

696

571

545

2007

9.229.891

623

538

533

2006

8.311.623

560

511

504

2005

7.963.557

535

481

468

2004

7.381.468

495

464

458

2003

7.419.367

493

453

441

2002

6.615.346

439

419

411

2001

6.507.793

433

408

405

2000

6.616.905

439

397

397

1999

6.033.945

399

364

372

1998

6.117.954

404

308

354

1997

4.715.755

308

266

302

1996

4.363.877

285

245

283

1995

4.536.899

291

225

265

1994

3.406.529

219

188

222

1993

3.039.704

195

175

212

800 700 600 500 Bergara

400

Multzoko media 300

Gipuzkoako media

200 100 0 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993

Aldundiak argitaratutako azken datuak, 2011 urtekoak.


Bergarako Ordenantza fiskalak Gipuzkoako beste herriekin konparatuta Zer neurtzen du adierazle honek? • Adierazle honek neurtzen du zein neurritan erabilia dugun ordenantza fiskalen ahalmen fiskala. • Normalean, udalek ez dituzte tasak duten ahalmenaren %100ean kobratzen. Nola aplikatu da Bergaran? • Bergarak 2012an tasak bere ahalmenaren % 61,1 ean zituen (bere ezaugarri bereko udalen media baino % 2,4 baxuago, hau da, gure tarifa fiskalak multzoko herrienak baino txikiagoak dira, orokorrean). • 2011an % 0,7 igo da presio hori. Hala ere, 2009ean baino % 1,6 baxuago izaten jarraitzen du. B. absolutua Urteak

BERGARA

Balio erlatiboak BERGARA Multzoa

GIPUZKOA

2012

61.1

61.1

63.5

57.0

2011

60.0

60.0

62.4

54.6

2010

59.3

59.3

61.8

53.7

2009

62.7

62.7

65.5

56.5

2008

60.3

60.3

63.4

54.7

2007

59.0

59.0

62.4

52.2

2006

58.8

58.8

61.0

52.3

2005

57.4

57.4

59.8

50.7

2004

56.6

56.6

58.3

49.4

2003

57.0

57.0

58.3

49.6

2002

55.4

55.4

57.3

48.9

2001

55.7

55.7

57.7

46.5

2000

54.6

54.6

56.3

45.6

1999

54.3

54.3

55.9

45.3

1998

54.0

54.0

55.2

44.7

1997

53.7

53.7

53.8

44.1

1996

53.2

53.2

52.3

43.2

1995

52.1

52.1

49.6

41.9

1994

47.7

47.7

48.1

41.3

1993

47.1

47.1

47.3

40.4

70,0

60,0 50,0 Bergara 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

Aldundiak argitaratutako azken datuak, 2011 urtekoak

Multzoko media Gipuzkoako media


2013ko ORDENANTZEN PROPOSAMENA


Ordenantzak lantzerakoan EH Bilduk bere egin dituen printzipio nagusiak • Ekitatea. • Progresibitatea. – Karga fiskala gutxitzen zaie sarrera gutxien dituzten herritarrei – Irabazi gutxien dituzten herritarrek beraien irabaziekiko portzentaje txikiagoa ordaintzen dute.

• Birbanaketa. – Ahalmen ekonomiko gehien duenak, gutxien duenaren mesedetan gehiago ordaintzea. Oinarrizko tasetan (IBIa, ura, saneamendu eta zaborrak) ahalik eta igoera txikiena egitea. – Ahalmen ekonomiko gutxien dutenei eta krisi egoera honetan gaizki pasatzen ari direnei, oinarrizko tasa hauek ordaintzen laguntzea. – Bergarako udalak urte guztia ordaintzea erabaki du. – Bergarako Udalak bere gain hartuko ditu 6 hilabetez orain arte Eusko Jaurlaritzak ordaintzen zituen GLLak (Gizarte Larrialdiertarako Laguntzak).


2013ko ORDENANTZEN PROPOSAMENA ZERGAK


ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA: Testuingurua Gipuzkoako Foru Ogasunetik modu ez ofizialean adierazi digute balio katastralen igoera % 2 izango dela. A) LANDA-LURRAK: • Egungo tipoa % 1,0453 da. Arauak onartzen duen gehienezko tipoa % 1,1 da. B) HIRI-LURRAK • Egungo tipoak 0,3912 eta 0,1846 dira, lehena industria erabilerako lurzoruan dauden ondasunentzat eta beste guztientzat bigarren tipoa . Arauak onartzen duen gehienezko tipoak % 0,6 eta % 0,4 dira, hurrenez-hurren. • Berezitasuna: industria erabilerako lurzoruetan dauden ondasunen depreziazioak haien balio katastralean eragiten du. Hau da, balio katastralen igoera orokorra % 2 bada, depreziazioaren eraginez, balio katastralen igoera erreala jaitsi egiten da eta, zenbat eta zaharragoak izan ondasunak, orduan eta handiagoa da depreziazioaren eragina eta ondasun askoren kasuan % 2ko igoera guztiz neutralizatuko du. Orokorrean, balio katastralak % 2 igota, depreziazioaren eraginez, balio katastral guztien batura % 1 inguru igoko da bakarrik.


ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA Testuingurua •

Tipoaren bilakaera hau izan da: 2003

%

2004

%

2005

%

2006

%

2007

%

2008

%

2009

%

2010

%

2011

%

2012

Industriak 0,3059 4,0 0,3186 2,6 0,3269 3,5 0,3384 4,0 0,3520 3,5 0,3644 4,2 0,3798 0,0 0,3798 0,0 0,3798 3,0 0,3912 Urbanako 0,1631 2,0 0,1665 1,5 0,1690 1,5 0,1715 2,0 0,1749 2,5 0,1793 2,0 0,1828 0,0 0,1828 0,0 0,1828 1,0 0,1846 orokorra Rustika

0,9301 1,5 0,9438 1,5 0,9577 1,5 0,9718 2,0 0,9909 2,4 1,0152 2,0 1,0351 0,0 1,0351 0,0 1,0351 1,0 1,0453

Ohiko etxebizitza ez diren etxebizitzei dagokienez, 4/2012 Foru Arauak zerga arautzen duen Foru Araua aldatu du etxe hauen kuotari % 150erainokoa izan daitekeen errekargu bat jartzeko aukera emanez.

2013tik aurrera fundazioek, irabazi asmorik gab ekoelkarteek, etab. zuten hobari eta salbuespenak kendu egingo dira (irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzko Arauan, Zerga Lokalen atala indargabetu baita).


ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA Proposamena •

Kuotak % 3 igotzea (KPI), bai landa-lurrean bai hiri-lurrean. Balio katastralekin

gertatuko dena jakin ondoren, gure tipoa aldatuko genuke, azken emaitza kuoten %3 ko igoera izateko. • •

Industria erabilera duten ondasunetan tipoa % 3a igoko da. Ohiko etxebizitza ez diren etxebizitzak % 150eko errekargua izango dute. Helburuak: alokairua sustatzea, etxe hutsak merkaturatzea eta eremu degradatuak errekuperatu eta lur berririk okupatu gabe eraikinen okupazioa bultzatzea. Salbuespenak: – Zerga honen kuotan hobaria duten higiezinen sustatzaileenak. – Errentan emateko erakunde publiko baten esku jarritakoak (Bizigune). Zesio kontratuak aurkeztu beharko dira. – Heriotza baten ondorioz jasotakoak. Salbuespen honek, heriotza egunetik kontatuta, urtebeteko iraupena izango du. – Udal baimenarekin ostatu eta hostal jardueretara atxikitutakoak. – Errentan emandakoak. Kontratuak aurkeztu beharko dira eta bertan etxebizitza erabilerarako ematen dela jaso beharko da. Hauen berri Foru Ogasunari emango zaio. – Udal baimenarekin modu jarraituan lanbide nahiz merkataritza jardueretarako erabiliak.


ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA Proposamena Nola jakin etxea hutsik dagoen? 2013an erroldako datuak kontuan izango dira,inor erroldatua ez dagoen etxeak, etxe hutsaren errekargoa ordeindu beharko du

Zer egin daiteke etxebizitza hutsen errekargoa ez ordaintzeko? Esaterako, Eusko Jaurlaritzak alokairua bultzatzeko dituen bi programetara bideratu: • Bizigune • ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) (Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre)


EKONOMI JARDUEREN GAINEKO ZERGA Testuingurua • •

Egungo tipoa 2,0726 da. Gehienez 2,2koa izan daiteke. 2012. Urtera arte urtean 2 milio euro fakturatzera iristen ez ziren enpresak zerga honen ordainketatik salbuetsita zeuden. Enpresa handiek bakarrik ordaindu behar zuten beraz zerga hau. Aldundiak fakturazio muga milioi batera jaitsi du. Negozio-zifraren araberako ponderazio koefiziente berriak onartu ditu 4/2012 Foru Arauak: AURREKO KOEFIZIENTEAK Negozio-zifra (euro) Koefizientea 2.000.000tik 6.000.000ra 1,20 6.000.000,01etik 10.000.000ra 1,22 10.000.000,01etik 50.000.000ra 1,24 50.000.000,01etik 100.000.000ra 1,27 100.000.000,00tik gora 1,30 Negozio-zifra barik 1,25

KOEFIZIENTE BERRIAK Negozio-zifra (euro) Koefizientea 1.000.000etik 5.000.000ra 1,29 5.000.000,01etik 10.000.000ra 1,30 10.000.000,01etik 50.000.000ra 1,32 50.000.000,01etik 100.000.000ra 1,33 100.000.000,00tik gora 1,35 Negozio-zifra barik 1,31

Proposamena • •

Tipoa ez igotzea Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatutako Koefiziente berriak aplikatuko dira. Ondorioz, zerga % 5 eta 7,5 artean igoko da.


TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA Testuingurua • Foru Arauak xedatzen duen gehienezkoa % 3 da. – Kuota minimoei ezartzen zaien koefizientea 2,312 da. – Goi mailako turismoei ezartzen zaiena: • •

2,334: 14 eta 15,99 zaldi artekoentzat 2,38: 16 zaldi gorakoentzat

• Bergarako ordenantzak ibilgailuen motorren ezaugarrien arabera eta horiek ingurugiroan duten eraginaren arabera %75 eko hobaria jasotzen du. Foru Arauaren aldaketa baten ondorioz, hobaria %95era igo daiteke. Proposamena • Tipoak igotzea hurrengo bi diapositibetako taula eta grafikoetan zehaztu bezala. • Igoerak ez zaizkie guztiei berdin aplikatuko, gehien duenak gehiago ordaintzeko gutxiago duenaren mesedetan. • Ibilgailu elektrikoei ezarritako hobaria % 75an mantentzea.


TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN ZERGA Proposamena Tipoa 2012

tipoa 2013

igoera %

Ibilgailuak 9 zaldi fiskal baino gutxiagokoak

2,312

2,382

3

9 eta 11,99 zaldi fiskal bitartekoak

2,312

2,382

3

12 eta 13,99 zaldi fiskal bitartekoak

2,312

2,382

3

14 eta 15,99 zaldi fiskal bitartekoak

2,334

2,451

5

16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartekoak

2,38

2,559

7,5

20 zaldi fiskal baino gehiagokoak

2,38

2,618

10

21 jarleku baino gutxiagokoak

2,312

2,382

3

21 eta 50 jarleku bitartekoak

2,312

2,382

3

50 jarleku baino gehiagokoak

2,312

2,382

3

1.000 kg. baino gutxiagoko karga baliagarrikoak

2,312

2,382

3

1.000tik 2.999 kg.ra arteko karga baliagarrikoak

2,312

2,382

3

2.999tik 9.999 kg.ra arteko karga baliagarrikoak

2,312

2,382

3

9.999 kg. baino gehiagoko karga baliagarrikoak

2,312

2,382

3

16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak

2,312

2,382

3

16 eta 25 zaldi fiskal bitartekoak

2,312

2,382

3

25 zaldi fiskal baino gehiagokoak

2,312

2,382

3

Trakzio mekanikoko ibilgailuek arrastaturiko atoiak eta erdi atoiak: 1.000 kg. baino gutxiagoko karga baliagarrikoak

2,312

2,382

3

1.000tik 2.999 kg.ra arteko karga baliagarrikoak

2,312

2,382

3

2.999 kg. baino gehiagoko karga baliagarrikoak

2,312

2,382

3

Ziklomotoreak

2,312

2,382

3

125 zm3 arteko motozikletak

2,312

2,382

3

125 eta 250 zm3 bitarteko motozikletak

2,312

2,382

3

250 eta 500 zm3 bitarteko motozikletak

2,312

2,428

5

500 eta 1.000 zm3 bitarteko motozikletak

2,312

2,486

7,5

1.000 zm3 baino gehiagoko motozikletak

2,312

2,544

10

Autobusak

Kamioiak

Traktoreak

Bestelako ibilgailuak


TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA KOTXEAKmota- 2012 zerga Kopurua 1: 9HP2: 9-11HP3: 12-13,99HP4: 14--15.99HP5: 16- 19.99HP6: 20HPtik gora-

42€85€141€200€262€320€-

MOTORRAK mota-

2013ko zerga

Igoera

157 kotxe....................... KPI...............43.26€…………1.26€/urteko 2791kotxe................. KPI.............. 87.55€…………2.55€/urteko 4078kotxe.........................KPI..............145.23€……... 4.23€/urteko 451 kotxe...........................%5............. 210€…………. 10€/urteko 463kotxe.......................... %7.5.............281.65€……. 19.65€/urteko 48 kotxe.......................... %10.............352€…………. 32€/urteko

2012ko zerga Kopurua

1:Ziklomotorea10€2:125zk radio10€3:125- 250zk raino- 17€4:250-500zk raino35€5:500zk-1000zk raino- 71€6:1000zktik gora142€-

Igoera

Igoera

2013ko zerga

Igoera

204 motor............ KPI................... 10.3€…………0.3€/urteko 138..................... KPI......................10.3€……… 0.3€/urteko 158.................... .KPI......................17.51€……….0.51€/urteko 95.................... %5..................... 36.75€……….1.75€/urteko 189................. %7.5................... 76.325€…….. 5.32€/urteko 26..........................%10................. 154.2€………12.2€/urteko


HIRILURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA Testuingurua • • •

Egungo tipoa % 6,281koa da. Gehienez % 15 izan daiteke. Balio katastralak zenbat igoko diren ez dakigu oraingoz. Igoera horrek zerga honen oinarri ezargarrian eragina du. Urteen araberako portzentajeen gainean, ez dago igotzeko aukerarik, gehienezko tipoetan gaudelako.

Proposamena • Zerga honen kuotak % 3 igotzea. – Balio katastralekin gertatuko dena jakin ondoren, gure tipoa aldatuko genuke, azken emaitza kuoten % 3ko igoera izateko.

• Etxeen desjabetzean plusbalia bankuak berak ordaintzeko helburuarekin, ordenantzaren 6. artikulua, subjektu pasiboari dagokiona, 1989/16 Foru Arauan datorren bezala idatziko da. –

Hipoteka exekuzioetan eta zorren ordainez etxebizitza ematen den kasuetan subjektu pasiboa eskuratzailea izango dela jasotzeko (GAO 2012-05-21).


ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA Testuingurua • Egungo tipoak : – Edozein obra mota: % 5 – Etxebizitza sozialen sustaketak: Salbuetsita – Kobratu beharreko gutxienekoa: 42,05 €

• 15/89 Foru Arauaren arabera tipoaren muga % 5 da. • Minimoa da alda daitekeen bakarra • Lurralde Antolamendu eta Ingurumeneko Batzordeak 2012ko urriaren 2an egindako bileran irizpen hau eman zuen: – Abiadura Handiko Treneko obren hondakinak exekuzio proiektuan zehazturiko isurtegietatik kanpoko baimendutako isurtegietan egindako betelanei eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga aplikatzeko proposamena (0,081 €/m3) – Isurtzen den m3 bakoitzeko 0,081 € kobratu nahi bada, ordenantzetan jaso beharko genuke m3 bakoitza isurtzeko egin behar den obraren kostea 1,62 €/m3 dela zehazten dugula.


ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA Proposamena • Kuota minimoa % 3 igo. • Igogailuen kutxa oinarri zergagarritik kentzearen aipamena ordenantzatik ateratzea eta igogailua jartzeko obrek duten hobaria % 50etik % 100era aldatzea. • Nekazal turismoentzat salbuespena arautu: – Eraikinean egin behar diren obrak, bai nekazal turismorako egokitzapen obrak eta baita etxebizitzarako egokitzapen obrak ere, obra proiektu bakarrean jaso beharko dira eta osotasun baten barne egongo dira biak. – Salbuespenak behin-behineko izaera izango du, eskuduntza duen administrazioak eraikin horren nekazal turismo izaera onartu arte. Obra amaitutakoan nekazal turismo izaera ez balu lortuko, salbuespena galduko luke eta zerga ordaindu beharko luke, dagozkion interesak barne.

• Fatxaden salbuespenaren barnean sartuta ulertuko dira lokal komertzialen fatxadetan egin beharreko obrak ere, PERCOk eskatuta.


2013ko ORDENANTZEN PROPOSAMENA. ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERAK BURUTZEAGATIKO

TASAK


ZABOR BILKETA ETA TRATAMENTUAGATIK ORDAINDUTAKO TASA Azterketa ekonomiko-finantzieroa

Gastuak Mankomunitateari ordaintzeko zaborrak batzeagatik Zerbitzu Orokorrak (Guztiaren %14,6) Inbertsiotarako kapital transferentzia Gastua Guztira Sarrerak Zaborra batzeagatik tasa EMAITZA

2011ko kitapena

% igoera

2012ko Aurrekontua

1.137.225

9,39

1.244.000

23.163 32.453 1.192.841

4,24

24.144 101.060 1.369.204

1.158.807 -34.034

211,40 14,79

3,55

1.200.000 -169.204

*2013ko aurrekontua erabakitzen den bilketa sistemaren araberakoa izango da..

Azken urteetan ez da zerbitzuaren autofinantziazioa lortu. •

Baserri auzoetan, 500 m baino gehiagora dauden baserriek ez dute tasarik ordaintzen, baina bai dute zerbitzuaren zati bat. Mankomunitatearen irizpidea ez da salbuestearen aldekoa.

Proposamena • •

Tasa % 3 (KPIa) igotzea. Bilketa sistemaren aldaketarekin batera baserriei buruzko irizpideak landuko dira.


UR-ZERBITZUAREN TASA Testuingurua Ondoko loturan ogasuneko teknikariak 2012ko irailean eginiko txostena “Ur zerbitzuaren autofinantziaketari buruzko azterketa ekonomikoa” bere osotasunean ikus daiteke, jarraian txostenaren laburpena eskaintzen dugu. •

Uztailaren 23ko 48/66 Legean, abuztuaren 27ko 2226/1977 Errege Dekretuan eta 1977ko irailaren 30eko Ministeritzako Aginduan jasotakoaren arabera, Bergarako Uren Udal Zerbitzuaren autofinantziazioari buruzko azterketa ekonomikoa idazten da. Azterketa egiteko Herrilan Ministerioak irizpideak batzeko emandako instrukzioak jarraitu dira. Laburbilduta honako hauek dira: – 1. Edateko uraren horniduraren kostu osoa estaltzeko nahikoa izan behar du tarifak, ustiakuntzako gastuak eta finantziaziokoak kontuan hartuta. – 2. Tarifak kalkulatzerakoan amortizazio teknikoak kontuan hartu behar dira, gaur egun dauden instalazioak berritzeko aukera eman dezaten. – 3. Tarifa kalkulatzerakoan, hori berrikusi edo eguneratzeko sistema ere aurrikusi behar da, material, argindar, soldata eta abarretan gorabeheraren bat izatea gertatuta ere, Zerbitzuak kalterik izan ez dezan. – 4. Orokorrean, tarifa binomialak ezartzea aholkatzen da, kontratu (zerbitzu kuota) bakoitzarentzat batugai finko bat eta beste bat ur kontsumorako gaitasunaren araberakoa (m3 bakoitzeko X tarifaren prezioa). – 5. Ustiakuntzako kostuak gutxitze aldera, kontadorearen irakurketa, fakturazioa eta erreziboen kobraketa bi edo hiru hilabetean behin egitea gomendatzen da.


UR-ZERBITZUAREN TASA Testuingurua

Azken urteetako Gipuzkoako Ur Kontsorzioaren tarifak eta igoerak Urtea 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

â‚Ź/m 3 0,2344 0,2585 0,2585 0,32 0,36 0,4 0,435 0,47 0,496 0,536 0,578 0,577 0,622 0,633

igoera % 10,28 0,00 23,79 12,50 11,11 8,75 8,05 5,53 8,06 7,84 -0,17 7,80 1,77

Kontsumo zehatzagatik ur depuratuko 0,633 â‚Ź/m3-ko tarifa ezarri da 2013. urterako, iazkoarekin alderatuta %1,77 garestiagoa.

Azken urteetako kontsumoak Gipuzkoako Ur Kontsorzioari Urtea 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

l/seg 60,96 55,81 56,58 57,29 47,17 40,93 41,48 40,41 39,32 41,08 41,23 41,1 38

igoera % -8,45 1,38 1,25 -17,66 -13,23 1,34 -2,58 -2,70 4,48 0,37 -0,32 -7,54

(*) 2012ko kontsumoa 2012ko lehenengo hiru hiruhilekoekin egindako estimazio bat da: 38,00 l/seg => 1.198.368 m3/urteko.


UR-ZERBITZUAREN TASA Testuingurua Nola neurtzen da edateko-uraren tarifa? “Tarifa altan” eta “Tarifa bajan” kontzeptuen arteko batura da. Zer da TARIFA ALTAN? Gipuzkoako Ur Kontsortzioak saltzen digun uraren kostea da: Urtegitik Udal Biltegiaren sarreraraino hornitutako uraren gastuak estaltzen dituena da. • Kontsumo zehatzagatik ur depuratuko 0,633 €/m3-ko tarifa ezarri da 2013. urterako, iazkoarekin alderatuta % 1,77 garestiagoa. 3

Konsorzioko tarifa €/m 3

Kontsumoa m /urteko Kostea €

2011

%

2012

%

2013

0,577

7,8

0,622

1,77

0,633

1.296.216 -7,5 1.200.000 4,2 1.250.000 747.916

-0,1

746.400

6

791.250

Zer da TARIFA BAJAN ? Zerbitzuaren udal gastuak ordaintzen dituen tarifa da. Ondorengo gastuak batuta ateratzen da: • Udal langileak • Sarearen mantenua 2011 % 2012 % 2013 • Instalazioen amortizazioa 1 kapitulua 192.172 6,6 204.830 0 204.830 2. kapitulua • Inbertsioen gastu finantzieroak 51.947 11,84 58.100 2 59.262 Amortizazioa

243.711

Gastu finantzieroak

12.969

GUZTIRA €

500.799

4,57 254.854 10

14.266

6,24 532.050

0,8

256.854

0

14.266

0,6

535.212

(*) 2011ko datuak Kontu Orokorrekoak dira, 2012ko datuak Aurrekontukoak eta 2013ko datuak aurreikuspenak dira.


UR-ZERBITZUAREN TASA TARIFA: tarifa altan + tarifa bajan (€tan) Gastuak Tarifa altan Tarifa bajan Gastua Guztira Sarrerak Tasak: EMAITZA

2011ko Kitapena (€)

% igoera

747.916 500.799 1.248.715

-0,20

1.236.471 -12.244

5,14

6,24 2,38

% 2012ko 2013ko igoera AURREIKUSPENA (€) Aurrekontua (€)

746.400 532.050 1.278.450

6,01

1.300.000 21.550

0,00

0,59 3,76

791.250 535.212 1.326.462

1.300.000 -26.462

Beste datu batzuk 2011. urtean zerbitzuak defizit txiki bat izan zuen (12.244 €) 2012. urtean zerbitzua autofinantziatu egingo dela dirudi, 21.550 €ko superabitarekin; izan ere, sarean egin diren kontrolen bidez ur galerak murriztea lortu da, bajako kontsumoak antzera jarraitzen dutela dirudi, baina kontsorziori erositakoa (“altakoa”) murriztu egin da. Horrek gastu arrunten murrizpen bat ahalbidetu du. 2013. urterako, kontsumoaren bilakaera izango da gakoa. Zer gertatuko den jakitea ezinezkoa da eta irizpide prudente baten arabera, 2011ko eta 2012ko kontsumoen arteko media hartu dira kontuan. Izan ere, 2012ko kudeaketa oso ona izan bada ere, sarea zaharra da eta galera berriak egon daitezke lan ildoa mantentzen ez bada. 2013rako bajako gastuei dagokionez, 2. kapituluan % 2ko igoera aurreikusi da eta 1. kapituluan (pertsonala) igoerarik ez. Aurreikuspen hauekin sarrerak (tasak) ez badira handitzen zerbitzua defizitarioa izango da

Proposamena •

Uraren tasa KPIa igoko da (% 3) zerbitzuaren autofinantziazioa bermatzeko


ESTOLDERIAREN TASA Estolderiaren azterketa ekonomiko-finantzieroa 2011ko Kitapena (€) Gastuak Kanpo kontratuak: Konpo. Instal Ur-Kontsortzioa Amortizazioak Gastua Guztira Sarrerak Tasak: EMAITZA

% igoera

2012ko Aurrekontua (€)

% igoera

2013ko AURREIKUSPENA

29.704

3,02

30.600

0,00

30.600

5.801 292.375 89.169 417.049

106,86

12.000 314.450 88.454 445.504

-75,00

3.000 303.640 90.620 427.860

325.781 -91.268

31,99

430.000 -15.504

0,00

7,55 -0,80 6,82

-3,44 2,45 -3,96

430.000 2.140

Proposamena • Tasa ez igotzea. • 2012an zerbitzua autofinantzatu egingo dela aurreikusten da eta 2013n ere horrela espero da, kontsortzioak tasak jaitsi baititu


ZABOR, UR ETA ESTOLDERIAREN TASAK 2012- 2013 artean tasek izan duten aldaketa: 2012-2013 tasen aldaketa 2012-2013 igoera hiruhileko Ura

39.64€- 40.83€

1.19€

Estolderia

12.00€ – 12.00€

0€

26.37€ - 27.16€ra.

0.79€

Zaborra

• Hiru tasa hauen batura 2,00 € igo da hiruhileko eta etxebizitza bakoitzeko: 0,7 € hileko. Nahiz eta egoera ekonomikoa larria izan bergarar gehienok jasan dezakegun igoera dela iruditu zaigu. • Helburua honako hau da: oinarrizko tasak ordaintzen dituzten GLLak ordaintzea behar gehien dutenei urteko 6 hilabetez (Eusko Jaurlaritzak 2012an murriztu dituen hilabeteak) familiaren kide eta sarreren arabera % ezberdinak aplikatuz.


AZOKAREN TASA Merkatuaren azterketa ekonomiko-finantzieroa 2012ko Aurrekontua (€) Gastuak 1.go kapitulua (pertsonala) 2.kapituloa (ondasun arrunt eta zerbitzuak ) Amortizazioa Gastua Guztira Sarrerak Tasak EMAITZA

22.889 43.900 39.340 106.129 18.000 -88.129

AZALPENAK: Pertsonal gastua: Udaltzain baten jornada erdia Ondasun arrunt eta zerbitzuak , konponketak: 2.500 €+Argindarra: 6.000 € + kanpo kontratuak: 12.000 € + garbiketa: 23.400 €. Amortizazioa: Inbertsio totala 1992 urtean 311.787.561 pta. izan zenez, 50 urtetako epea hartuz, urteroko kopurua 6.235.752 pta. da (amortizazio kuota konstantea).

DEFIZITA: 88.129 €. Zerbitzuaren auto-finantzazio maila 2012. urtean % 17koa izango dela aurreikusi zen

Proposamena • Tasa mantentzea. • 2013n azokaren egoera eta berpizteari buruz lanketa berezi bat egiteko asmoa dago. • Helburua da okupazio eta erabilpena bultzatzea da.


KANPOSANTUKO ZERBITZUAREN TASA 2012ko kontuak

2012ko Aurrekontua (€) Gastuak 1.go kapitulua (pertsonala) Kanpo kontratuak Konponketak instalaziotan Gastua Guztira Sarrerak Tasak EMAITZA

56.890 3.000 3.000 62.890 40.000 -22.890

DEFIZITA: 22.890 €. 2012ko tasak zerbitzuaren % 64a betetzea aurreikusten da.

Proposamena • Tasa %3 igotzea. • Hala ere defizitarioa izaten jarraituko du • Ondorengo diapositiban zerbitzu bakoitzaren tasa aldaketak ageri dira


KANPOSANTUKO ZERBITZUA 2012

2013

D epigrafea: Hileta zerbitzua Euro

D epigrafea: Hileta zerbitzua Euro

a) Hilobiratze eskubideak:

a) Hilobiratze eskubideak:

panteoian edo berjan udal hilobi baten (10 urtez)

52,45

panteoian edo berjan

406,15

54,05

udal hilobi baten (10 urtez)

b) Panteoia edo berja izateagatik:

418,35

b) Panteoia edo berja izateagatik: 2

panteoia edo berja lagapenean jaso duenak, m /urteko 23,00 c) Lurraren kostea, panteoiak eraikitzeko, m 317,21

2

2

panteoia edo berja lagapenean jaso duenak, m /urteko 23,70 2

c) Lurraren kostea, panteoiak eraikitzeko, m 326,75 d) Eskualdaketengatik:

d) Eskualdaketengatik: Lehenengo tarifa: Senar-emazte, guraso eta seme-alaben arteko oinordetza-eskualdaketak:

Lehenengo tarifa: Senar-emazte, guraso eta seme-alaben arteko oinordetza-eskualdaketak: 2

a) Panteoia edo berja eta bere lurra, m 54,05

2

a) Panteoia edo berja eta bere lurra, m 52,45 2

b) Lurra, panteoi edo berjarik gabe, m 54,05

2

b) Lurra, panteoi edo berjarik gabe, m 52,45 Bigarren tarifa: Lagapena edo beste edozein kontratu mota: a) Panteoia edo berja eta bere lurra, m

2

Bigarren tarifa: Lagapena edo beste edozein kontratu mota: 104,74 2

2

a) Panteoia edo berja eta bere lurra, m 107,90

b) Lurra, panteoi edo berjarik gabe, m 104,74 2

b) Lurra, panteoi edo berjarik gabe, m 107,90 e) Gorpuzkiak lekualdatzeagatik: e) Gorpuzkiak lekualdatzeagatik: Kanposantuko leku batetik bestera

24,10 Kanposantuko leku batetik bestera

Herritik kanpo

24,85

72,10 Herritik kanpo

74,30

f) Kolunbario baten emakida, gehienez ere 10 urterako: 146,25

f) Kolunbario baten emakida, gehienez ere 10 urterako: 150,65

Kolunbarioaren plaka argazkiarekin

Kolunbarioaren plaka argazkiarekin

95,60

98,45


ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN TASA Etxeko laguntza zerbitzua

Etxeko Laguntza Zerbitzuaren udal araudi berria 2006ko apirilaren 24an onartu zuen Udalbatza Osoak lotura honetan ikus daiteke Autonomoak 1) Indarrean dagoen udal araudia indarrean sartu aurretik zerbitzua jasotzen hasi zirenen prezioa 11,25 €/orduko + 2012. urteko KPI 2) Indarrean dagoen Etxeko Laguntza Zerbitzua araudia indarrean sartu ondoren onartutako zerbitzuek ordaindu beharreko tasa izango da adjudikazio prezioaren parekoa, zerbitzuko udal araudiaren 21.artikuluari jarraituz. (20,16 €/orduko) Ezinduak 1) Abenduaren 22ko 72/2002 Foru Dekretua indarrean sartu aurretik zerbitzua jasotzen hasi zirenek 11,25 €/orduko + 2012. urteko KPI 2) 72/2002 Foru Dekretua indarrean sartu eta gaur egun indarrean dagoen Etxeko Laguntza Zerbitzuaren Udal araudia arte zerbitzua jasotzen hasi zirenek, Foru Aldundiak menpeko ordu bakoitzagatik ordaintzen duen kopurua.(18,76 €/orduko) 3) Indarrean dagoen Etxeko Laguntza Zerbitzuaren Udal araudia indarrean sartu ondoren zerbitzua jasotzen hasten direnen kasuan, ordaindu beharreko tasa izango da adjudikazio prezioaren parekoa, zerbitzuko Udal araudiaren 21.artikuluari jarraituz. (20,16€/orduko) Hobariak Erabiltzaileak hobariak izan ditzake. Horrela, erabiltzaileak ordaindu beharreko tasaren % 100 ala gutxiago ordaindu behar duen Etxeko Laguntza Zerbitzuko udal araudiaren 23. artikuluaren eta II. eranskinean zehaztutakoaren arabera finkatuko da. Aurretik datozen kasuetan, hobariak 1996 irailaren 20an onartutako Udal Erregelamenduan edo 72/2002 Foru Dekretuan jasotakoak izango dira, hau da, zerbitzua ematen hasi zitzaienean aplikatu zitzaien araudian aurreikusitakoak.


ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN TASA Laburtuz: • Onuradunen aportazioa, bakoitzaren diru-sarreren eta jasotako zerbitzu-orduen araberakoa da. • Oinarri bezala erabiltzen den tarifari (785 pta/orduko), koefiziente batzuk aplikatuz (diru-sarrerak eta orduak) kalkulatzen da kuota. • Kontutan izan behar da zerbitzu honetan autofinantziaziotik oso urruti gaudela, nahiz eta gastuetan bakarrik gastu zuzenak kontutan izan. • BEZaren igoera dela eta kontratatutako hainbat zerbitzu berez garestituko dira

Proposamena Tasa % 3a igotzea. Hala ere, tasak norberaren sarreren eta hondasunen arabera ezartzen direla gogorarazi behar da.


BABES-ETXEAREN TASA • Osasun, enplegu eta gizarte gaietarako batzordearen proposamena da tasak 2012ko KPIarekin eguneratzea. • 2012an Babes-etxea erabiltzen duten kasuek egin beharreko ekarpena 13,65 €/eguneko da.

Proposamena: • Tasa % 3 igotzea. • Kontuan izan behar da hobariak daudela egoera pertsonalaren arabera.


MIZPIRUALDE EGOITZAREN TASAK Mizpirualde Zaharren Egoitzako zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ORDENANTZA FISKALA lotura honetan ikus daiteke. Hona hemen ordenantzaren laburpena 2013rako kuotak ondorengoak izango dira: 1) EZINDUAK EZ DIREN EGOILIARRAK A) 2001-01-01 baino lehen sartutakoak: A-1) Kuota…………………………………….................................................... 1.033,00 €/ urteko B) 2000-12-31 baino geroago: B-1)2005-01-01 baino lehenago sartu dena…………………………. 1.291,72 €/ urteko B-2)2004-12-31 baino gerorago sartu dena………………………….. 1.688,09 €/ urteko C)Kontuan hartzeko beste puntu batzuk C-3.- 1993-12-31tik hona sartutakoen kasuan, eta egoiliarrak bere hileko pentsioa besterik ez badauka (bestelako ondasunik ez badauka), honela kalkulatuko da bere kuota: hileko pentsioari, aparteko lansariak kontuan hartuta, horren % 75a aplikatuko zaio (artikulu honetako A-1 idazatian ezarritako gehienezkora iritsi arte). Beste % 25 bere erabilera librerako geldituko litzateke, eta kopuru hori ezin izango da urte horretako hileko Gutxieneko Lanbidearteko Soldataren % 20a baino baxuagoa izan. C-4.-Egoiliarrak finantza ondasunik (dirua edo aurrezki-kontuak edo kontu finantzarioak) badauka, izendatutako kuota ordaindu beharko du, bere pentsio-mailari begiratu barik; pentsioaren % 75aren kuota ordaintzea egokitu balitzaio, urtean bere erabilera librerako geratuko litzaiokeen kopurua eta bere finantza-ondasunen kopurua berdinak izan arte.


MIZPIRUALDE EGOITZAREN TASAK Gestio Arauak 1.-Zorraren errekonozimendua: egoiliarrak kuota nominala ordaintzen ez badu, zorraren errekonozimenduko eskritura egingo da Notarioaren aurrean eta egoiliarrak Fundazioarekin dituen betebehar ekonomikoak jasoko dira bertan. Horrekin batera, hilero zor duen kopurua (kuota nominalaren eta ordaindutako kuotaren arteko aldea) sinatuko du, hartarako diseinatuko diren orrietan. 2.-Egoiliarra hiltzen denean, Fundazioak egindako zorra kobratu egingo du, zor duen kopurua bere aurrezki-kontuetatik kobratuz, halakorik balego.Ondasun higiezinak balitu, zor den kopurua ordainduz kitatu ahal izango dute zorra legezko oinordekoek. Hala egin ezean, Egoitzak zorraren gainean duen eskubidea gauzatuko du, legez dagozkion era eta prozedura erabiliz. 2) EGOILIAR EZINDUAK ETA EZINTASUN HANDIA DUTENAK ETA UNITATE PSIKOGERIATRIKOETAKO ERABILTZAILEAK Ezindu eta ezintasun handia duten egoiliarrei eta unitate psikogeriatrikoetako erabiltzaileei arreta ematea Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskuduntza da, berak finkatzen eta hitzartzen ditu, beraz, gehienezko prezioak eta egoiliarrek egingo dituzten ekarpenak. EgoilIarrek egin behar duten ekarpena Gipuzkoako Foru Aldundiak finkatzen du apirilaren 30eko 20/2002 Foru Dekretuaren eta abenduaren 30eko 801/2002 Foru Aginduaren arabera. Gipuzkoako Foru Aldundiak ezartzen dituen kuotak: Mendekotasun handia 64,44 €/eguneko Mendekotasun ertaina 51,54 €/eguneko Gainontzekoak 42,32 €/eguneko


MIZPIRUALDE EGOITZAREN TASAK Gobernuaren proposamena: • Tasa % 3 igotzea (Mizpirualdeko janak, argiak, beroketak, garbiketa produktuak… KPI igoko baitiria). • Neurri honekin daukanak apur bat gehiago ordainduaz, ez daukanari lagunduko diogu hainbat kasutan ez baitira tasak osotasunean ordaintzen


KIROL-ZERBITZUAREN TASAK Testuingurua •

Zerbitzuaren autofinanziazio maila: – Amortizazioak kontuan izan gabe: % 67koa da – Amortizazioekin: % 62koa

Autofinanziazioa lortzeko behar den kuota igoera: – Amortizaziorik gabe: + % 50 – Amortizazioekin: + % 61

Bi erabiltzaile mota: – Abonatuak : abonu arrunta edo osoa duenak (irizpide honetatik at geratzen dira bainuetxeko abonua duten herritarrak). – Ez abonatuak.

TARIFA SOZIALA. • Udal Gizarte Zerbitzuen aldeko txostena jasotakoan aplikatuko zaieTarifa soziala Bergaran erroldatuta dauden Konbibentzia Unitateei.


KIROL-ZERBITZUAREN TASAK Proposamena • Oinarrizko zerbitzua ez denez, igoera KPIa baino handiagoa planteatzen da. • Abonotan % 5eko igoera emango da. Hala ere oso defizitarioa izaten jarraitzen du. • Ikastaroen tasak, partaide kopuru maximo eta minimoa … kirol batzordearen irizpidearen arabera birmoldatu egin dira. • Ikastarotan (umeen igeriketa ezik) igoera % 13 koa izango da • Ikastarotan helburua autofinantzazioa da. • Badira gutxien dutenentzat tarifa sozialak • Tasa zehaztuak, adin eta zerbitzuaren arabera, ondoko loturan aurkituko duzuen txostenean ageri dira


KIROL-ZERBITZUAREN TASAK Jarrain zerbitzu erabilienen tasa berriak

Erroldatuak KIROL ABONATU ARRUNTA

Ez erroldatuak

Urtekoa Urtekoa

Hilekoa

tarifa

Hilekoa

sozialarekin

tarifa

Urtekoa

Hilekoa

sozialarekin

0 urtetik 2raino. HAUR. 0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

46.20 €

11.55 €

4.20 €

1.05 €

69.30 €

6.30 €

92.40 €

23.10 €

8.40 €

2.10 €

138.60€

12.60 €

46.20 €

11.55 €

4.20 €

1.05 €

69.30 €

6.30 €

75.07€

17.32€

6.82€

1.57€

112.61€

10.23€

109.72€

28.87€

9.97€

2.62€

164.58€

14.96€

direnean (familia monoparental Ez dago.

11.55 €

4.20 €

1.05 €

Ez dago.

17.32€

6.82€

1.57€

Ez dago.

28.87€

9.97€

2.62€

184.8€

46.20€

16.80€

4.20€

277.2€

25.20€

3 urtetik 13raino. HAUR. Haurra, familiako helduak abonatu direnean (familia monoparental

IKASTURTEKO IKASTAROAK.

IRAUPENA /

Ez-

bergararrak barne)

abonatuak.

Haurra, familiako heldu bat abonatu

Astean bi saioko jarduerak.

18.82€

28.23€

denean.

Areto bizikleta, bi saio astean.

20.48€

30.72€

Haurra, familia-unitatean helduak

30.71€

46.06€

18.82€

28.23€

Areto bizikleta, hiru saio astean.

KOBRANTZA

Abonatuak

Ikasturte / hilekoa.

Igeriketa Egokitua, fibromialgia eta 3 adina. Haur ur jarduerak.

abonatu ez direnean. 14 urtetik 17raino. GAZTE. Gaztea, familiako helduak abonatu

Ikasturte / hiruhilekoa.

36 €

54€

direnean (familia monoparental bergararrak barne) Gaztea, familiako heldu bat abonatu denean. Gaztea, familia-unitatean helduak abonatu ez direnean. GAZTEA IKASLEA ETA DIRU SARRERARIK EZ DUENEAN. Gazte ikaslea, familiako helduak abonatu bergararrak barne) Gazte ikaslea, familiako heldu bat abonatu denean. Gazte ikaslea, familia-unitatean helduak abonatu ez direnean. 18 urtetik gora. HELDU.


EUSKALTEGIAREN TASAK Proposamena Ondorengo kuadroan ikus daitezke zerbitzu desberdinak izan dituzten igoerak.

2011-2012 matrikula tasak

2012-2013 matrikula tasak

1. eta 2. maila

1,14 €/ordu (359,00 €)

1,16 €/ordu (380,00 €)

3. maila

1,20 €/ordu (291,00 €)

1,22 €/ordu (299,00 €)

Autoikaskuntza

359,00 €.

238 euro + proiektua = (271,00 €)

AISA ikastaroa

10 euro

10 euro

DBHko errefortzua

25 euro

dohainik

diru-itzulketak

4.512,60€

-


HAUR DINAMIZAZIO ZERBITZUAREN PREZIO PUBLIKOAK Proposamena Ondorengo kuadroan ikus daitezke zerbitzu desberdinak izan dituzten igoerak. Seme / alaba kopurua

LUDOTEKA 2012/2013

Udaleku irekiak

Izen-emate epea

Iraila-martxoa

Martxoa-ekaina

1 seme/alaba

45 € / 60 €

23 €/ 30 €

40 €/ 50 €

2 Seme /alaba

40 €/ 54 €

20 €/ 27 €

36 €/ 45 €

3 seme/ alaba

33 €/ dohainik

16 €

30 €/dohainik

Igoerak nabarmenak izan arren, zerbitzu oso merkea da erabiltzaileentzat


UDAL JABARI PUBLIKOA OKUPATZEAGAITIK TASAK A epigrafea: Hesiak, aldamioak, zutabeak eta eustagaiak. B epigrafea: Ibilgailuak espaloietan zehar finken barrualdera sartzea eta horien aparkaleku erreserba bide publikoan. C epigrafea: Ferietako postuak D epigrafea: zanga eta luebakiak irekitzea E epigrafea: Udal bide publikoetako lurzoru, hegalkin eta lurpearen erabilpen pribatiboa edo probetxamendu berezia F epigrafea: Irabazizko xedez, lurzoru publikoan mahaiak eta aulkiak jartzea G epigrafea: Lurzoru publikoa kioskoekin okupatzea. H epigrafea: Kalez-kaleko salmentarako postuak lurzoru publikoan jartzea I epigrafea: Kutxazain automatikoak.

Proposamena: KPIa igotzea, % 3a


ARTXIBOAREN TASAK Proposamena • • •

Tasak % 3 igotzea Birmoldaketa bat egitea, besteak beste, fitxeroak internet bidez bidalita. Tasak honela geratuko lirateke:

2012

2013

C epigrafea: interesatuaren eskariz dokumentuak luzatzea.

C epigrafea: interesatuaren eskariz dokumentuak luzatzea.

a.-Konpentsazio eta birpartzelazio proiektuak 2062,85 €

a.-Konpentsazio eta birpartzelazio proiektuak 2124,75 €

Hondamen-espedienteak 412,50 €

Hondamen-espedienteak 424,90 €

Konpentsazio batzordearen aldeko desjabetzapen espedientea 1375,20 €

Konpentsazio batzordearen aldeko desjabetzapen espedientea 1416,50 €

Hirigintza zedulak 122,25 €

Hirigintza zedulak 122,95 €

Finken normalizazioa 458,45 €

Finken normalizazioa 472,20 €

b.-Fotokopiak

b.-Fotokopiak

Ziurtatutako kopiak:

Ziurtatutako kopiak:

A4 0,21 €

A4 0,30 €

A3 0,42 €

A3 0,50 €

Lektorean egindako A4 0,62 €

Mikrofilmetik paperera DIN A4 0,90 €

DIN A 4 0,10 €/bakoitzeko

DIN A 4 0,15 €/bakoitzeko

DIN A 4 (Gazte informazio zerbitzua ematen dutenek) 0,05 €/bakoitzeko

DIN A 4 (Gazte informazio zerbitzua ematen dutenek) 0,05 €/bakoitzeko

DIN A 3 0,21 €/bakoitzeko

DIN A 3 0,25 €/bakoitzeko

DIN A0 tamainakoak 3,25 €/bakoitzeko

DIN A0 tamainakoak 3,35 €/bakoitzeko

DIN A1 tamainakoak 1,60 €/bakoitzeko

DIN A1 tamainakoak 1,65 €/bakoitzeko

Paper orrian kopia 3,25 €/m2

Paper orrian kopia 3,35 €/m2

Poliester orrian kopia 9,80 €/m2

Poliester orrian kopia 10,10 €/m2

Paper begetalean kopia 6,20 €/m2

Paper begetalean kopia 6,40 €/m2

Mikrofilm lektoreko kopia 0,55 €

Mikrofilmetik paperera DIN A4 0,65 €

c.-Erreprografia zerbitzua.

c.-Erreprografia zerbitzua.

Digitalizatutako irudia 0,80 €

Dokumentu edo irudia eskaneatzea 1,00 €

Irudia internetik bidalita <100 kb 0,80 €

Zuri beltzean inprimatutako orria 0.15 €

100 kb-teko tarte bakoitza 0,35 €

Koloretan inprimatutako orria 0,30 €


UDAL FRONTOIEN TASAK Proposamena Tasa % 3 igotzea. Naiz eta kosteak KPI ez igo komenigarri ikusi da da tasak igotzea beste zerbitzu batzuetarako dirua izateko ez bait da oinarrizko zerbitzua

TXAKURTEGIAREN TASAK Proposamena Tasa ez igotzea. Ez dugu etekinik ateratzen eta zerbitzua ematen duenak ez du igoerarik planteatu

BESTE TASA GUZTIAK Irekitzeko baimenen emakida, Hirigintza baimenen emakida, Interesatuaren eskariz dokumentuak luzatzea, Autotaxien eta alokairu eta autoeskoletako ibilgailuen baimenak luzatzeko zerbitzua eta Ibilgailuak ibilgetzea eta bide publikotik kentzea, Zabalotegiko aretoa eta Kamioi grua. Proposamena Tasak % 3 igotzea

Bergarako 2013ko ordenantzak.  

2013ko ordenantzak. Udal Gobernuaren azalpenak.

Advertisement