Page 1

LAN MERKATUAREN TXOSTENA Debagoiena

2013-01-29 Datu eguneratuena: 2012ko abendua


Debagoiena. Langabeziaren tendentzia  

Krisialdia hasi zenetik zifrarik altuenetan gauden arren, azken hilabetearekiko jaitsi egin da langabezian abenduan. Abenduko datuen arabera, Debagoinenean 3.631 langabetu daude inskribatuta, Aurreko hileaz konparatuta, 70 pertsona gutxiago, %1,89 jaitsiz Joan den urteko (2011) sasoi berdinaz alderatuta, %19,21 gehiago.

Gipuzkoako langabeziaren %7,61a suposatzen du Debagoienekoak Langabetu kopurua 08-09-10-11-12 konparaketa hilabeteka 4.000 3.500 Langabetu kopurua3.000 2008

2.500

2009 2010

2.000

2011 1.500

2012

1.000 500 0 Hilabeteak (urt-abe)


Debagoiena. Langabetu kopurua sexuaren arabera banatuta  

Abenduko datuen arabera, eskualdean langabetuen ia %48a gizonezkoa da (1.742), eta %52a emakumezkoa (1.889). Emakumezko langabetuen kopuruak behera egin du, 59 emakumetan. Aldiz gizonekoen jaitsiera motelagoa izan da abenduan. Debagoiena. Langabetuen bilakaera sexuaren arabera 4.000 3.500

2.500 2.000 1.500 1.000 500

ur 08 t. -a pi 08 . -u z 08 t. -u rr 09 . -u r 09 t. -a p 09 i. -u z 09 t. -u rr 10 . -u r 10 t. -a pi 10 . -u z 10 t. -u rr 11 . -u r 11 t. -a pi . 11 -u 11 zt -u rri a 12 -u r 12 t -a pi 12 -u 12 zt -u rri a

0

08 -

Inskribatu kop.

3.000 Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak


Gipuzkoa-DebagoienaDebagoieneko langabeziak Gipuzkoako langabeziaren %7,61a suposatzen du. Gipuzkoan ere langabeziak jaitsiera apala izan du abenduan, %1 inguru, hain zuzen ere. Gipuzkoan guztira 47.688 langabetu daude. Joan den urteko abenduan baino ia %16 gehiago. 2007ko azarotik langabetu kopurua bikoiztu egin da; 22.000 langabetu izatetik 47.688 izatera pasa da. Gipuzkoa 60.000

50.000

40.000

30.000

Gipuzkoa

20.000

10.000

0 se p07 no v07 en e08 m ar -0 8 m ay -0 8 ju l-0 8 se p08 no v08 en e09 m ar -0 9 m ay -0 9 ju l-0 9 se p09 no v09 en e10 m ar -1 0 m ay -1 0 ju l-1 0 se p10 no v10 en e11 m ar -1 1 m ay -1 1 ju l-1 1 se p11 no v11 en e12 m ar -1 2 m ay -1 2 ju l-1 2 se p12 no v12

  


Debagoiena. Langabezia bilakaera. Adin-sexu banaketaren arabera Langabetuak sexu/adinaren arabera (Debagoiena) 1.200 1.000 800 600 400 200

08 -

u 08 rt. -m a 08 r. -m a 08 i. -u zt 08 . -ir a 08 . -a za 09 . -u 09 rt. -m a 09 r. -m a 09 i. -u zt 09 . -ir a 09 . -a za 10 . -u 10 rt. -m a 10 r. -m a 10 i. -u zt 10 . -ir a 10 . -a za 11 . -u 11 rt. -m ar 11 . -m a 11 i -u 11 zt -i 11 raila -a za ro a 12 12 -m urt ar 12 txo -m a ai at za 12 -u zt 12 12 -ira -a za ro a

0

Gizonezkoak ≤25 Emakumezkoak ≤25Gizonezkoak ≥45 Emakumezkoak ≥45

Hilabete honetan jaitsiera atzeman duten kolektiboak bi izan dira:  Gizonezkoak 25-44 Emakumezkoak 25-44

25-44 urte bitartekoak (emakumezkoak neurri handiagoan (43 gutxiago) eta gizonezkoek apalagoan) 25 urtetik beherako gazteak (gizon-emakumeak).

45 urtetik gorako kolektiboak gorantz egiten jarraitzen du, gehienbat gizonezkoetan etengabe gorantz jarraituz poliki-poliki.


Debagoiena Langabezia sektoreen arabera    

Sektoreen arabera desberdintasunak nabari dira. Gehien jaitsi den sektorea zerbitzutakoa da izan da. Industria mantendu egin da Eta eraikuntzak gora egin du.

Langabezia sektoreka (Debagoiena) 2.500

2.000

1.500

1.000

500

Aurreko lan gabe

12

-a

za

-i r

ro a

a

t 12

z at

-u z 12

ai -m

12

12

-m

ar

tx

12

1

een

v1 no

1 l -1

p11 se

ju

-1

1

1 ay m

ar -1

11

Zerbitzuak

m

0

een

v1 no

p10

0 l -1

Eraikuntza

se

ju

-1

0

0 ay m

ar -1

10

Industria

m

9 v0

een

no

p09

9 l -0

Nekazaritza

se

ju

-0

9

9 ay m

09

ar -0 m

e-

v0

8 en

no

8

p08 se

l -0 ju

-0

8

8

ay m

ar -0

m

en

e-

08

0


Kontratazioa Gipuzkoa-DebagoienaKontratazioaren bilakaera 3.000 2.500

2.408

2.343 2.271

2.115

Kontratu kopuruaAzaroan kontratazioek behera egin bazuten, abenduan ere joera berdina mantendu da. 962 kontratu besterik ez dira egin, joan den urteko sasoi berdinaz alderatuta %10 gutxiago kontratatu da, Debagoienean. 2012.urtean 13.782 kontratu egin dira guztira, eta 2011an 16.555; 2.775 kontratu gutxiago urte betean. Gipuzkoan 2012an egin diren kontratuen %7a egin da Debagoienean. Konparaketa bat egitearren, 2007an adierazle hori %8,45koa zen.

2.011

1.999

1.948

2.000

1.805 1.680

1.713

1.713

1.812 1.732

1.584 1.518 1.456

1.500

1.170

1.000

1.849 1.739

1805

1.442 1.350

1.269 1.083

1.722 1.656 1.620

1.301

1.243 1.205

1647 1.539 1.432

1.431 1.343 1.292

1.124 1.094 1.022 1.007 984 918932 891

1652 1638 1608

1.090

817

1464 1327

1.324

1.052

1724

990

1357 1271 1158

1467 1406

1383 1368

1308

1302

1129 1078 970

869

1719

1553 1288

1011

1038 962

1000

826 750

500 0

ag o06 no v06 fe b0 m 7 ay -0 ag 7 o07 no v07 fe b0 m 8 ay -0 ag 8 o08 no v08 fe b0 m 9 ay -0 ag 9 o09 no v09 10 10 -fe -m b ai at z 10 a -a 10 b -a u za 11 roa -o 11 tsa -m ila a 11 iat -a z a bu 11 ztu -a a za ro a 12 12 -o -m t s a 12 iat -a z a bu 12 ztu -a a za ro aDebagoiena


Kontratazioa Debagoiena herrika   

Eskualdeko herri guztietan, O単atin izan ezik, behera egin dute kontratazioek abenduan (aurrez esan bezala, oso kontratu gutxi egin dira). Jaitsiera handiena Eskoriatzan, Aretxabaletan eta Bergaran eman da. Egindako 962 kontratuetatik 391 Arrasaten egin dira, 250 Bergaran eta 158 O単atin. Kontratazioaren bilakaera (herrika)

800 700 600 500 400 300 200 100

en e09 m ar -0 9 m ay -0 9 ju l- 0 9 se p09 no v09 en e10 10 10 ma -m rt ai at za 10 -u zt 10 -ir 10 aila -a za ro a 11 -u r 11 t -m 11 a -m rt ai at za 11 -u zt 11 11 -ira -a za ro a 12 -u 12 rt -m 12 artx -m ai 12 atz -u zt ai la 12 12 -ira -a za ro a

0

Antzuola Aretxabaleta Arrasate Bergara Elgeta Eskoriatza Gatzaga O単ati


Kontratazioa Debagoiena sektoreka 

Abenduan egin diren kontratuen %74a zerbitzu sektorean burutu da, industrian %17,35a eta eraikuntzan %8,62a. Joan den urteko sasoi berdinaz alderatuta kontratazio zifrak txikiagoak dira industrian, baina zerbitzuetan gora egin du.Kontratuak Debagoienean (sektoreka) 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200

Nekazaritza

Industria

Eraikuntza

Zerbitzuak

01/11/2012

01/09/2012

01/07/2012

01/05/2012

01/03/2012

01/01/2012

01/11/2011

01/09/2011

01/07/2011

01/05/2011

01/03/2011

01/01/2011

01/11/2010

01/09/2010

01/07/2010

01/05/2010

01/03/2010

01/01/2010

01/11/2009

01/09/2009

01/07/2009

01/05/2009

01/03/2009

01/01/2009

01/11/2008

01/09/2008

01/07/2008

01/05/2008

01/03/2008

01/01/2008

0


Gizarte Segurantzako datuak Orokorra Autonomoa

429; 2%

Etxeko langileen erreg.

22; 0%

Nekazaritza erreg.

9.939; 37%

16.633; 61%

martxoa

apirila

maiatza

ekaina

uztaila

.9 71 26

.0 23 27

.9 43 26

.9 74 26

.2 62 25

25

.7 34 25

27

.1 14

.4 74

30.000 28.000 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000

.4 48

Gizarte Segurantzan afiliatuen bilakaera DEBAGOIENEAN (2012)

27.4 61Debagoienean, Gizarte Segurantzako altak (2012ko abendua)

Udako afiliazioen jaitsieraren ondoren, irailean berriz gorantz egin du Gizarte Segurantzan afiliatutako pertsona kopuruak eta urteko azken hilabeteetan, orohar zifra hori mantendu egin da. Dena den, ez du kopuru guztia berreskuratu, 500 pertsonako jaitsiera eman da urte erdian. Afiliatuen %61a erregimen orokorrean dago; %37a autonomotan eta %2a etxeko langileen erregimenean.

27abuztua

iraila

urria

azaroa

abendua


ag o06 no v06 fe b0 m 7 ay -0 ag 7 o07 no v07 fe b08 m ay -0 ag 8 o08 no v08 fe b09 m ay -0 ag 9 o09 no v09 1 10 0-o -m ts ai at z 10 a -a 10 bu -a za ro a 11 11 -o -m ts ai at z 11 a -a 11 bu -a za ro a 12 12 -ot -m s 12 aia tz -a bu z t 12 u -a a za ro a

ag o06 no v0 fe 6 b0 m 7 ay -0 ag 7 o07 no v07 fe b08 m ay -0 ag 8 o08 no v08 fe b09 m ay -0 ag 9 o09 no v09 1 10 0-o -m ts ai at z 10 a 10 abu -a za ro a 11 11 -o -m ts ai at z 11 a -a 11 bu -a za ro a 12 12 -ots -m 12 aia t -a bu z 12 ztu -a a za ro a

Herrika langabezia eta kontratazioaren bilakaera (2006/2012) Aretxabaleta Langabetu eta kontratazioaren bilakaera (2006-2012)

400

350

300

250

200 Kontratazio kop. Langabetuak

150

100

50

0

Arrasate Langabetu eta kontratazioaren bilakera (2006-2012)

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0 Kontratu kop. Langabetuak


ag o06 no v06 fe b0 m 7 ay -0 ag 7 o07 no v07 fe b08 m ay -0 ag 8 o08 no v08 fe b09 m ay -0 ag 9 o09 no v09 1 10 0-o -m ts ai at z 10 a -a 10 bu -a za ro a 11 11 -o -m ts ai at z 11 a -a 11 bu -a za ro a 12 12 ots -m 12 aia tz -a bu 12 ztu -a a za ro a

ag o06 no v06 fe b0 m 7 ay -0 ag 7 o07 no v07 fe b08 m ay -0 ag 8 o08 no v08 fe b09 m ay -0 ag 9 o09 no v09 1 10 0-o -m ts ai at z 10 a -a 10 bu -a za ro a 11 11 -o -m ts ai at z 11 a -a 11 bu -a za ro a 12 12 ots -m 12 aia tz -a bu 12 ztu -a a za ro a

ag o06 no v06 fe b07 m ay -0 ag 7 o07 no v07 fe b08 m ay -0 ag 8 o08 no v08 fe b09 m ay -0 ag 9 o09 no v09 1 10 0-o -m ts ai at z 10 a -a 10 bu -a za ro a 11 11 -o -m ts ai at z 11 a -a 11 bu -a za ro a 12 12 ots -m 12 aia tz -a bu 12 ztu -a a za ro a

Bergara Langabetu eta kontratazioaren bilakera (2006-2012)

1000 900

800

700

600

500

400

Kontratu kop. Langabetuak

300

200

100 0

O単ati Langabetu eta kontratazioaren bilakera (2006-2012)

600

500

400

300 Kontratu kop. Langabetuak

200

100

0

Eskoriatza Langabetu eta kontratazioaren bilakera (2006-2012)

300

250

200

150

100

50

0 Kontratu kop. Langabetuak


LANGABEZIA TASAREN BILAKAERA (2012ko 3.hiruhilabete arte). PROBINTZIA ARTEKO KONPARAKETA, EAE eta ESKUALDEA

Langabezi-tasa (hiruhilekoak) 18,00 16,08

16,00 15,07

14,00 12,80

12,00 10,00

8,96 8,40

8,00

13,68

12,99 12,25

12,23

12,00 11,50 12,07 10,86 11,76 11,12 11,29 11,40 11,02 11,05 10,18 10,87 10,45 9,98 9,20

13,00 12,80

12,69 11,89 11,62

12,80 12,28 11,67

12,47 11,71 11,56

10,77

10,61

10,58

10,14

13,70

12,40 11,70

12,60 12,24

13,90 13,82 12,12

14,38

13,40 13,03

13,16 13,13

13,49 13,34

11,30

11,55

11,64

11,04 9,82

9,30

9,09

9,21

9,23

8,97

14,78

14,64

8,98

15,13 14,93

12,99

15,79 14,69 14,58

16,29 15,48 15,14 14,58

12,57 11,34

10,83

10,44

9,43

8,08 7,76 6,64

6,00 08/03

08/04

09/01

09/02

09/03

09/04

E.A.E

10/01

Araba

10/02

10/03

Bizkaia

10/04

2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2012/01 2012/02 2012/03

Gipuzkoa

Debagoiena

• 2012ko 3.hiruhilabetean nabarmen egin du gora langabezia tasak lurralde guztietan. Dena den, igoerarik esanguratsuena Gipuzkoan eman da: %12,57tik %14,58ra igoaz. •Debagoieneko kasuan %11.34an kokatzen da 12/03ko langabezia-tasa, aurreko hiruhilearekiko igoera nabarmena emanez, 0.9 puntu hain zuzen ere. • Igoera eman arren, probintzietako datuekin alderatuta, Debagoieneko langabezia tasaren egoerak hobea izaten jarraitzen du. Debagoiena Gipuzkoako eskualdeetatik zifra onenetakoak dituen eskualdea da, Urola-Kostarekin batera. EAE mailan 6.postuan dago.


Langabezi-tasen konparaketa Debagoieneko herriak 

 

Eskualdeko herrietatik langabezi-tasa altuena duen herria Arrasate da (%13,73), ondoren Bergara (%12,50) dator eta zifra baxuagoekin Elgeta eta Eskoriatza daude. Oñati, Aretxabaleta eta Antzuolak %8 inguruan dute langabezia tasa. Taulan ikusi daitekeenez, 2009ko tasa gainditu du 2012 urtekoak (3.hiruhilekoari dagokionez). Langabezia tasa

Hiruhilabetea

ANTZUOL A

ARRASATE

BERGARA

ELGETA

ESKORIATZA

GATZAGA

OÑATI

Debagoie na

GIPUZKO A

E.A.E.

3º - 08

6,56%

6,61%

8,14%

6,20%

4,39%

7,19%

5,34%

4,29%

6,64%

7,66%

8,40%

3º - 09

8,65%

10,64%

13,58%

10,07%

7,43%

12,72%

9,77%

7,93%

11,05%

11,12%

12,23%

3º-10

9,20%

8,60%

10,80%

9,80%

6,80%

9,20%

5,50%

6,60%

9,30%

11,70%

12,40%

3º-11

8,28%

7,85%

10,98%

9,87%

6,39%

8,16%

3,55%

5,55%

8,98%

11,30%

13,16%

3º-12

8,68%

8,85%

13,73%

12,50%

11,26%

10,13%

4,38%

8,13%

11,34%

14,58%

15,14%

ARETXABALETA

Profile for Bergarako Udala

Lan merkatuaren txostena  

2012ko abendua

Lan merkatuaren txostena  

2012ko abendua