Page 1

JANUARIE 2010 Sondag

VROUEDIENSBEURT: Gawebank

Maandag

Dinsdag

Dit gaan altyd sleg met 'n bedrukte mens; die blymoedige mens se hele lewe is 'n fees.

Donderdag

Vrydag

Saterdag

1

Vir alle funksies Volledig toegerus Skakel Nicolene by 051 436 6770

Spr 15:15 Borg: Anoniem

Erediens: 09:30 (Doop) Deurkollekte : Gemeentelike Ondersteuning en

Woensdag

Lettie Fouché Lapa

3

4

NUWEJAARSDAG

2

EPIFANIE (Verskyning van Christus) Blomme in kerk

5

6

7

8

B.Comm.(Hons B.Comm.(Ho

9

Geen Aanddiens

10

11

12

13

SKOLE HEROPEN

Bybelstudie 09:00

14

Siësta Biduur 11:00

Deurkollekte: Gesamentelike Aandelefonds vir Sendelingstudente Verwelkoming 18:00

18

17

Vrouediens:

Bybelstudie 19:00

Bloemshelter: Barmhartigheid

Kategese en Jeugaksies begin

Eredienste: 09:30 en 18:00

20

Komiteevergadering 09:30 Getuienisbediening 17:30 Jeugbediening 19:00

Kategetegesprek 08:15 en 15:30 tot 17:30

24

25

Bybelstudie 09:00

21

16 Blomme in kerk

22

23

29

30

Barmhartigheid 17:30 Diensverhoudinge 18:00

Eiendomskomitee 17:30

Koshuiskategese begin:18:00

Gemeentebediening en

Erediensbediening 19:00

Bybelstudie 19:00

Vrouediens 19:00

26

15

Willem Postma Laerskool 08:00

19

Sothodiens: 15:00

Toewydingsdiens

Kuierklub 09:30 Huis Eie Haard

Eredienste: 09:30 (Gesamentlik) en 18:00 (Jeug) Deurkollekte: Helpmekaar Studiefonds

27

Bybelstudie 09:00

Bloemshelter: Barmhartigheid

28

Deurkollekte: Middestadgemeentes Sothodiens: 15:00

Algemene Vrouediens

WEEK VAN GEBED BEGIN

vergadering 17:30 WEEK VAN GEBED 19:00

Eredienste: 09:30 en 18:00 (Taizé)

Financial Planni

Tel: 08

Uitbreidingsfonds

Eredienste: 09:30 en 18:00

WIEHAN

31

Deurkollekte: Fonds vir Teologiese Fakulteit UV Nagmaal by Siësta Wykskomitees vergader by Kerk 16:00

Blomme in kerk Geldsakekomitee 17:30 WEEK VAN GEBED 19:00

WEEK VAN GEBED 19:00

WEEK VAN GEBED 19:00

Bloemshelter: Barmhartigheid

Koffietafelboek 50 jaar se geskiedenis van ons gemeente en van Dan Pienaar en omgewing.

Net R135 by kerkkantoor Dit veral moet julle weet : geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie,……. 2 Pet. 1:20 Borg: Theresa Samuel

ONDERSTEUN ONS ADVERTEERDERS

Op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val. Spr 16:18 Borg: Theresa Samuel


FEBRUARIE 2010 Sondag

Maandag

" Wie sy broer liefhet, bly in die lig,

Dinsdag

Woensdag

2

1

en daar is niks wat hom laat

VROUEDIENSBEURT: Ragel (Wyke 21, 23 en 28a en b) Anna Visser (072 332 6887)

INSAMELING VIR BEJAARDES NGKA

3

Donderdag

Vrydag

Saterdag

4

Bybelstudie 09:00

5

6

12

13

Blok- en Wykleidsters deel Dankie sê Koeverte uit

struikel nie." 1 Joh. 2:10 Borg: Ds Jan Lubbe

Bestuursraad 18:00 (Ring)

7

Erediens 09:30 (Doop) Deurkollekte: Kerkjeugaksie (KJA)

Bybelstudie 19:00

8

9

Bloemshelter: Wyk 21

10 Kuierklub 09:30

Bybelstudie 09:00

11

Siësta biduur 11:00

Verwelkoming nuwe lidmate (ná oggenddiens)

Blomme in kerk

Sothodiens 15:00 Geen Aanddiens - Wyksbyeenkomste

Bybelstudie 19:00

14

1 ste LYDENSWEEK SINODALE DANK/BIDDAG ONDERWYS OPVOEDING Eredienste 09:30 (Nagmaal) en 18:00 (Pastorale Gesprek) Deurkollekte: Biblia Hawesending Bring en Braai 12:30 Geen Kategese Sothodiens 15:00 (Verwelkomingstee) Kerkraadsvergadering (Ringsbesoek)

2de LYDENSWEEK

21

15

16

Bloemshelter: Wyk 23

17

Bybelstudie 09:00

18

Bybelstudie 19:00

22

23

19

20

Bloemshelter: Wyk 28 a

24

Bybelstudie 09:00

25

26

27

Eredienste 09:30 en 18:00 (Gemeentebediening) Deurkollekte: CLF Vigstrust

Blomme in kerk

Sothodiens 15:00 Opleiding Gebedsbediening 15:00

3de LYDENSWEEK Eredienste 09:30 en 18:00 (Taizé) Deurkollekte: Lesotho Sending

Bybelstudie 19:00

28

Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Fil 2:3 Borg: Kalie Strydom.

jewel

Koffietafelboek 50 jaar se geskiedenis van ons gemeente en van Dan Pienaar en omgewing. Net R135 by kerkkantoor

Sanlameer - Gholflandgoed KZN Privaateienaars-lae tariewe Sentraal geleë en gediens (4 en 6 bed) Navrae Sel:082 824 0390

Hou jou besittings op sewe, selfs agt plekke, want jy weet nie watter teëspoed oor die land kan kom nie. Pr 11:2 Borg: Theresa Samuel

MAART 2010

Bloemshelter: Wyk 28 b

ONDERSTEUN ONS ADVERTEERDERS

Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Ef. 4:2 Borg: Theresa Samuel

VROUEDIENSBEURT: Rebekka (Wyke 9, 10 en 11) Nelia Oosthuysen (051 436 3361)


Sondag

Maandag

Dinsdag

1

Moenie dat iemand wat behae skep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het,

Woensdag

2

3

Donderdag

Vrydag

Saterdag

4

Bybelstudie 09:00

5

6

Wêreldbiddag vir Mans 07:30

Blok- en Wykleidsters betaal

julle daarmee verlei nie. So iemand verhef hom oor

in by kerkkantoor

wat hy in eie waan van homself dink,…. Kol. 2:18 Borg anoniem.

Bybelstudie 19:00

7

4de LYDENSWEEK

8

9

Kuierklub 09:30

Wêreldbiddag vir Vroue 17:30

10

Eredienste 09:30 en 18:00 (Getuienisbediening)

(Vrouediens onthaal Senior

Deurkollekte: Vrystaat Versorging (Sopkombuis)

lidmate)

Bybelstudie 09:00

Bloemshelter: Wyk 9

11

12

13

Siësta Biduur 11:00 Blomme in kerk

Sothodiens: 15:00 Bybelstudie 19:00

14

5de LYDENSWEEK

15

16

Bloemshelter: Camisards

17

Bybelstudie 09:00

18

19

20

26

27

Eredienste 09:30 (Gesamentlik) en 18:00 (Paassangdiens en Aandnagmaal met Andrew Murray gemeente) Deurkollekte: Bediening Andrew Murray Sothodiens: 15:00

Bybelstudie 19:00

21

MENSEREGTEDAG 6de LYDENSWEEK

22

23

Bloemshelter: Wyk 10

24

Bybelstudie 09:00

25

SKOLE SLUIT

OPENBARE VAKANSIEDAG

Eredienste 09:30 en 18:00 (Taizé)

Blomme in kerk

Deurkollekte: Geestelike bearbeiding van Verpleegsters Geen Kategese

Bybelstudie 19:00

PALMSONDAG 7de LYDENSWEEK Eredienste 09:30 en 18:00 Deurkollekte: Kolportasiefonds Sothodiens: 15:00

28

29 Oggendwyding 07:00

Oggendwyding 07:00

31

Gen. 1:1

Oggendwyding 07:00

Borg. Jopie Botha

Koffietafelboek

Die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet.

50 jaar se geskiedenis van ons gemeente en van Dan Pienaar en omgewing. Net R135 by kerkkantoor

1 Tim 6:17 Borg: Gerhard Coetzer. Insig is 'n bron van lewe vir wie dit het; onderrig deur dwase bly dwaasheid. Spr 16:22

30

Bloemshelter: Wyk 11

In die begin……

Borg: Theresa Samuel

As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons Hom ken. 1 Joh 2 :3 Borg: Anoniem

ONDERSTEUN ONS ADVERTEERDERS Lettie Fouché Lapa Vir alle funksies Volledig toegerus Skakel Nicolene by 051 436 6770

APRIL

2010

Sondag Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan

VROUEDIENSBEURT: Rut (Wyke 15, 16 en 17) Benita Hancke (051 436 4102)

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Lettie Fouché Lapa

Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie,

Donderdag

Vrydag

1

Saterdag

2

3


met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of kwaadspreker of dronkaard of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. 1 Kor. 5:11

Vir alle funksies Volledig toegerus Skakel Nicolene by 051 436 6770

wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose WITTE DONDERDAG moet bewaar.Joh. 17:15 Borg: Willem en Kleintjie Oggendwyding 07:00 Blomme in kerk Richards

Stildag by Menuha 9:00 - 17:00

Nagmaalsdiens 18:00

Borg: Anoniem

4

PAASSONDAG Erediens 09:30 (Doop)

5

6

STILLE SATERDAG

GOEIE VRYDAG

Bloemshelter: Wyk 15

7

8

Blomme in kerk

9

10

16

17

GESINSDAG

Deurkollekte: Beursfonds vir Teologiese Studies Bloemshelter: Wyk 16

Eredienste 09:30 en 18:00

11

12

13

SKOLE HEROPEN

Kuierklub 09:30

14

Bybelstudie 09:00

15

Deurkollekte: KMD Sothodiens 15:00

Blomme in kerk Koshuiskategese hervat 18:00 Bybelstudie 19:00

18

19

Eredienste 09:30 (Gesamentlik) en 18:00 (Jeugdiens)

20

Bloemshelter: Wyk 17

21

Deurkollekte: Bedieningsfonds

22

23

24

Barmhartigheid 17:30

Kategese hervat: Kategetegesprek 08:30 Sothodiens 15:00

Eredienste 09:30 en 18:00 (Taizé)

Bybelstudie 09:00

25

Deurkollekte: Gemeentelike Ondersteuning en Uitbreidingsfonds

Getuienisbediening 17:30

Eiendomskomitee 17:30

Jeugbediening 19:00

Erediensbediening 19:00

26 SKOOLVAKANSIEDAG

Bybelstudie 19:00

27

28

Diensverhoudinge 18:00 Gemeentebediening en

Bloemshelter:

Vrouediens 19:00

Barmhartigheid

Bybelstudie 09:00

29

30

VRYHEIDSDAG

Geen Kategese

Bloemshelter: Bybelstudie 19:00

U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder. Ps 139 : 13 Borg: Anoniem

Barmhartigheid

" Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God" 1 Joh. 4 : 7 Borg: Ds. Jan Lubbe Kennis begin met die dien van die Here; dit is net dwase wat wysheid en opvoeding gering ag. Spr 1 : 7 Borg: Willem Bosman

ONDERSTEUN ONS ADVERTEERDERS

Die waarheid hou vir altyd, die leuen net 'n oomblik. Spr 12 : 19 Borg: Anoniem

Koffietafel boek 50 jaar se geskiedenis van ons gemeente en van Dan Pienaar en omgewing. Net R135 by kerkkantoor

MEI

2010 Sondag

Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eenstemmigheid wees tussen Christus en Belial?.........

SPESIALE DANKOFFER

Maandag

Dinsdag

VROUEDIENSBEURT: Tabita (Wyke 18, 25 en 26) Helena Samuel (051 436 3465)

Woensdag

Donderdag Lettie Fouché Lapa Vir alle funksies Volledig toegerus Skakel Nicolene by 051 436 6770

Vrydag Om die Here te dien, is om te haat wat verkeerd is. Daarom haat ek hoogmoed en hovaardigheid,….. Spr 8 :13 Borg: Anoniem

Saterdag

1 WERKERSDAG Blomme in kerk


2 Kor 6:14

051 436 6770

Borg: Jan Buter

2

SPESIALE DANKOFFERSONDAG

3

4

5

6

Bybelstudie 09:00

7

8

14

15

21

22

ARBEIDSONDAG Eredienste 09:30 (Doop) en 18:00 Deurkollekte: Arbeidsbediening Wyksbediening 17:30

DAG VAN HOOP EN HELING Eredienste 09:30 en 18:00 (Barmhartigheidsbediening)

9

Geldsakekomitee 17:30

10

Bybelstudie 19:00

11

Bloemshelter: Wyk 18

12

Kuierklub 09:30

13

HEMELVAART Bybelstudie 09:00

Deurkollekte: Jeugsorgsentrum Gladstoneweg

Siësta Biduur 11:00

Sothodienste 15:00 Bestuursraad 18:00

Eredienste 09:30 en 18:00 (Pinksterbidure begin)

16

Bybelstudie 19:00

17

18

Erediens 18:00

19

Bloemshelter: Wyk 25

Bybelstudie 09:00

20

Deurkollekte: Sinodale pensioenfonds

Blomme in Kerk

Nagmaal by Siësta

PINKSTERBIDUUR

Sothodiens 15:00

PINKSTERBIDUUR

PINKSTERBIDUUR

PINKSTERBIDUUR

PINKSTERBIDUUR

Kerk 18:00

Siësta 15:30

Siësta 15:30

Siësta 15:30

Siësta 15:30

Bloemshelter: Wyk 26

23

PINKSTERSONDAG

Kerk 18:00

Kerk 18:00

24

Kerk 18:00

25

26

Kerk 18:00

Bybelstudie 09:00

27

28

29

KOINONIA SONDAG Eredienste 09:30 (Gesamentlik) en 18:00 (Pastorale Gesprek) Deurkollekte: Getuienisraad Sothodiens 15:00

Bloemshelter: Bybelstudie 19:00

Kerkraadsvergadering

DRIE-EENHEIDSONDAG Erediens 09:30 Deurkollekte: Vrystaat Nasorgsentrum Geen aanddiens - Wyksbyeenkomste

30

31

Barmhartigheid

Julle mag nie bedrog pleeg wanneer julle meet of weeg of inhoud bepaal nie.

Koffietafelboek 50 jaar se geskiedenis van ons gemeente en van Dan Pienaar en omgewing. Net R135 by kerkkantoor

Lev 19 : 35 Borg: Anoniem

Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Eks 20 : 12 Borg: Rina Visser

ONDERSTEUN ONS ADVERTEERDERS

Vrystaat Nasorgsentrum

Herfsmark Saterdag 29 Mei 08:00 tot 13:00 Borg: Theresa Samuel

JUNIE 2010

WINTERINSAMELING VIR KMD

Sondag

Maandag

Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. 2 Kor 4 : 17

VROUEDIENSBEURT: Debora (Wyke 4, 5 en 8) Willemien Smuts (051 436 2756)

Dinsdag

As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. 1 Kor 15 : 19

Woensdag

1

Bybelstudie 09:00

Vrydag

3

Bybelstudie 19:00

6

7

Saterdag

4

5 Blomme in kerk

Borg: Anoniem

EKOLOGIE - SONDAG

2

Donderdag

8

SKOLE SLUIT

Bloemshelter: Wyk 4

9

10

11

12


Eredienste 09:30 (Nagmaal) en 18:00 (Taizé) Deurkollekte: Binnelandse Sendingfonds

Kuierklub 09:30

Geen kategese Sothodiens 15:00

Bloemshelter: Wyk 5

BIDDAG VIR JEUG EN KATEGESE

13

14

15

Erediens 09:30

16

17

18

19

JEUGDAG

Deurkollekte: Sinodale Jeugkommissie

Blomme in kerk

Sothodiens 15:00

Bloemshelter

Geen aanddiens

Barmhartigheid

20

BIDDAG VIR BLINDES

21

22

23

24

25

26

Erediens 09:30 Deurkollekte: Middestadgemeentes Sothodiens 15:00

Bloemshelter:

Geen aanddiens

Barmhartigheid

BIDDAG VIR ALKOHOLISTE Erediens 09:30 Deurkollekte: Sending in QWA QWA Sothodiens 15:00 Geen aanddiens

27

28

29

30

Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie . 1 Kor 1 : 21 Borg: Anoniem

Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Ps 131 : 2

jewel

Borg: Victor Reitz "n Ligsinnige mens hou nie daarvan dat hy tereggewys word nie; hy word nie 'n wyse mens nie. Spr. 15 : 12

"n Sagte antwoord laat woede bedaar; 'n krenkende woord laat woede ontvlam. Spr. 15 : 1

ONDERSTEUN ONS ADVERTEERDERS Lettie Fouché Lapa Vir alle funksies Volledig toegerus Skakel Nicolene by 051 436 6770

JULIE 2010

VROUEDIENSBEURT: Hanna (Wyke 19, 20 & 24) Jeanette Swanepoel (051 436 5949)

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

U omsluit my van alle kante,

Lettie Fouché Lapa

U neem my in besit.

Vir alle funksies Volledig toegerus Skakel Nicolene by 051 436 6770

Ps 139 : 5 Borg: Ds Gert Terblanche

Erediens 09:30 (Doop)

4

5

6

Donderdag

Vrydag

1

Saterdag

2

3 Blomme in Kerk

Bloemshelter: Wyk 19

7

8

9

Deurkollekte: Geestelike Lektuur vir Hospitale Geen Aanddiens Bloemshelter: Wyk 20

10


11

Eredienste 09:30 en 18:00

12

13

SKOLE HEROPEN

Kuierklub 09:30

14

Bybelstudie 09:00

15

16

17

23

24

Deurkollekte: CLF Vigstrust Sothodiens 15:00 Koshuiskategese hervat 18:00 Bybelstudie 19:00

18

Eredienste 09:30 (Gesamentlik) en 18:00 (Jeug)

19

20

Bloemshelter: Wyk 24

21

Bybelstudie 09:00

22

Deurkollekte: Predikante Begeleiding

Blok - en Wykleidsters deel

Kategese hervat

Dankie sê koeverte uit

Diensverhoudinge 18:00 Gemeentebediening en

Bloemshelter:

Vrouediens 19:00

Barmhartigheid

Sothodiens 15:00

Getuienisbediening 17:30

Eiendomskomitee 17:30

Kategesegesprek 16:00

Jeugbediening 19:00

Erediensbediening 19:00

25

26

Eredienste 09:30 en 18:00 (Barmhartigheidsbediening)

Barmhartigheidsbediening 17:30

Bybelstudie 19:00

27

28

Bybelstudie 09:00

Blomme in Kerk

29

30

31

Deurkollekte: Sending in Botshabelo Sothodiens 15:00

Blomme in kerk Geldsake 17:30

Wyksbediening 17:30

Bybelstudie 19:00

Bloemshelter: Camisards

" God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God in hom." 1 Joh. 4 : 16 Borg: Ds. Jan Lubbe Moenie 'n ligsinnige mens probeer opvoed nie, hy sal jou daarvoor haat. Spr. 9 : 8

n Wyse seun maak sy vader en moeder bly; n dwase seun maak hulle hartseer. Spr. 10 : 1

ONDERSTEUN ONS ADVERTEERDERS Koffietafelboek 50 jaar se geskiedenis van ons gemeente en van Dan Pienaar en omgewing. Net R135 by kerkkantoor

AUGUSTUS

2010

Sondag

VROUEDIENSBEURT: Lidia (Wyke 3, 6 en 7) Annetjie Coetzer (051 436 1163)

Maandag

1

Dinsdag

2

Eredienste 09:30 (Doop) en 18:00 (Gemeentebediening) Deurkollekte:Jeugsorgsentrum Gladstoneweg Nagmaal by Siësta

Woensdag

3

Bybelstudie 09:00

Vrydag

5

Saterdag

6

7

13

14

20

21

Blok- en Wykleidsters betaal in by kerkkantoor Bestuursraad 18:00

8

Eredienste 09:30 en 18:00 Deurkollekte: Sending in Zambië

4

Donderdag

Bybelstudie 19:00

9

10

Bloemshelter: Wyk 3

11 Kuierklub 09:30

VROUEDAG

Bybelstudie 09:00

12

Siësta Biduur 11:00

Geen Kategese Sothodiens 15:00 Bybelstudie 19:00

Eredienste 09:30 en 18:00 (Pastorale Gesprek)

15

Deurkollekte: Fonds vir Sinodale Eredienskommissie Sothodiens 15:00

16

17

Bloemshelter: Wyk 6

18

Bybelstudie 09:00

19


Kerkraadsvergadering Bybelstudie 19:00

22

Eredienste 09:30 en 18:00 (Aandnagmaal en Sangdiens)

23

24

Bloemshelter: Wyk 7

25

Bybelstudie 09:00

26

27

28

Deurkollekte: Teologiese Studente Ondersteuningsfonds Sothodiens 15:00

Uitreik na Gesagsdraers

Blomme in kerk Bloemshelter:

Bybelstudie 19:00

29

BYBELSONDAG

30

Eredienste 09:30 (Getuienisbediening) en 18:00 (TaizĂŠ) Deurkollekte en muntlegging: Bybelgenootskap Oggendtee deur Vrouediens Sothodiens 15:00

31

Barmhartigheid

Lettie FouchĂŠ Lapa Vir alle funksies Volledig toegerus Skakel Nicolene by 051 436 6770

jewel

"Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het." 1 Joh. 4 : 19 Borg: Ds. Jan Lubbe Wie 'n gat vir 'n ander grawe, val self daarin; die klippe wat hy gooi, sal na hom toe terugkom. Spr. 26 : 27

ONDERSTEUN ONS ADVERTEERDERS Koffietafelboek 50 jaar se geskiedenis van ons gemeente en van Dan Pienaar en omgewing. Net R135 by kerkkantoor

Probeer liewer wysheid bekom as goud, liewer insig as silwer. Spr 16 : 16


SEPTEMBER 2010 Sondag

VROUEDIENSBEURT: Maria (Wyke 1, 2 en 27) Marieta Lamprecht (051 436 2814)

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Dit help niks dat hulle My probeer dien

1

deur leerstellings van mense as gebooie

Donderdag

Vrydag

2

Bybelstudie 09:00

Saterdag

3

van God voor te hou nie. NGKA Botshabelo - ete

4 Blomme in kerk

Mat 15 : 8 Bybelstudie 19:00

5

BIDDAG VIR DOWES

6

Bloemshelter: Wyk 1

7

Erediens 09:30 (Doop)

8 Kuierklub 09:30

9

Bybelstudie 09:00

10

11

17

18

Siësta Biduur 11:00

Deurkollekte: Fonds vir Dowes en Blindes Lentelofprysing 16:00 Bybelstudie 19:00

Geen aanddiens

SINODALE BID/DANKDAG EN MELAATSE SONDAG

12

13

14

Bloemshelter: Wyk 2

15

Bybelstudie 09:00

16

Erediens 09:30 (Gesamentlik) Deurkollekte: Geestelike Bearbeiding Studerende Jeug

Blomme in kerk

Sothodiens 15:00 Geen Aanddiens - Wyksbyeenkomste

Eredienste 09:30 (Nagmaal) en 18:00 (Taizé)

Bybelstudie 19:00

19

20

21

Deurkollekte: Sendelinge Pensioenfonds

Bloemshelter: Wyk 27

22 GEMEENTEVERJAARSDAG

Sothodiens 15:00

23

24

25

ERFENISDAG

SKOLE SLUIT

22 September 1956 Camisardkamp Vrouediens Algemene

Bloemshelter:

Vergadering 17:30

Eredienste 09:30 en 18:00 Deurkollekte: Teologiese Opleiding

26

Bybelstudie 19:00

27

28

Camisardkamp

29

Barmhartigheid

30

Camisardkamp

Koffietafelboek 50 jaar se geskiedenis van ons gemeente en van Dan Pienaar en omgewing.

Camisardkamp

Camisardkamp

Net R135 by kerkkantoor

Jy stel vir jouself 'n strik as jy

Lettie Fouché Lapa

oorhaastig iets aan die Here wy en agterna

Vir alle funksies Volledig toegerus Skakel Nicolene by 051 436 6770

eers besef wat jy belowe het. Spr. 20 : 25 'n Regverdige mens is besorg oor die reg van arm mense, 'n goddelose mens het nie begrip vir die besorgdheid nie. Spr 29 : 7

ONDERSTEUN ONS ADVERTEERDERS

Kiepersol Gastehuis Paul Roux straat 70 Tel 072 515 2688

Kom wees tuis in ons huis

'n Ryk man kan dink hy het die wysheid in pag, maar 'n arm mens met insig sien deur hom. Spr. 28 : 11


OKTOBER

2010

VROUEDIENSBEURT: Miriam (Wyke 12, 13 en 22) Ida van Rensburg (051 436 3135)

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Koffietafelboek

Ellende wag vir julle wat kwaad bevorder met die wette wat julle maak, wat met julle ordonnansies mense laat ly, julle verdraai die reg van die armes, julle ontsê die armes van my volk hulle regte, julle buit weduwees uit, julle plunder weeskinders.

Donderdag

Vrydag

lettie

1

Vir alle funksies Volledig toegerus Skakel Nicolene by 051 436 6770

50 jaar se geskiedenis van ons gemeente en van Dan Pienaar en omgewing. Net R135 by kerkkantoor

Bloemshelter: Wyk 12

3

4

5

SKOLE HEROPEN

6

Barmhartigheid 17:30

Deurkollekte: Hilda Gonda-fonds vir Bejaardes

Diensverhoudinge 18:00 Getuienisbediening 17:30

Eiendomskomitee 17:30

Jeugbediening 19:00

Erediensbediening 19:00

10

11

8

9 Uitstappie vir Belydeniskatkisante 08:30 - 15:00

Gemeentebediening en Bybelstudie 19:00

12

Deurkollekte: Vrystaat Versorging (Sopkombuis)

7

Bybelstudie 09:00

Eredienste 09:30 en 18:00

Eredienste 09:30 (Gesamentlik) en 18:00 (Jeug)

2 Blomme in Kerk

Jes 10 : 1,2

BIDDAG VIR BEJAARDES

Saterdag

Lettie Fouché Lapa

Vrouediens 19:00

13 Kuierklub 09:30

Bybelstudie 09:00

Bloemshelter: Wyk 13

14

15

16

22

23

Siësta Biduur 11:00

Kategese hervat Kategetegesprek 08:30 Sothodiens 15:00 Wyksbediening 17:30

BIDDAG VIR GESONDHEIDSDIENSTE

17

Geldsakekomitee 17:30

18

Bybelstudie 19:00

19

Bloemshelter: Wyk 22

20

Bybelstudie 09:00

21

Eredienste 09:30 en 18:00 Deurkollekte: Christen Vigsburo

KERMIS

Sothodiens 15:00 Kermiskomitee 18:00

Erediens 09:30

24

Bybelstudie 19:00

25

26

Blomme in kerk

Bloemshelter: Kermiskomitee

27

Bybelstudie 09:00

28

29

30

Deurkollekte: Hugenote Kollege Sothodiens 15:00 Geen Aanddiens - Wyksbyeenkomste Bestuursraad 18:00

HERVORMINGSONDAG

Bybelstudie 19:00

31

Eredienste 09:30 (Nagmaal) en 18:00 Deurkollekte: Bybelgenootskap Bring en braai 12:30

Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee. Mat. 6 : 33

ONDERSTEUN ONS ADVERTEERDERS Sanlameer - Gholflandgoed KZN

2

Privaateienaars-lae tariewe Sentraal geleë en gediens (4 en 6 bed)

Navrae Sel:082 824 0390

Bloemshelter:

Belydenisaflegging en

Barmhartigheid

Geselligheid 19:00


NOVEMBER

2010

Sondag

VROUEDIENSBEURT: Naomi (Wyke 14, 29 en 30 a,b,c) Petro Fourie

Maandag

Dinsdag

1

As daar iemand na julle toe kom wat 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie en hom

Woensdag

2

3

Donderdag

Vrydag

4

Bybelstudie 09:00

Saterdag

5

6

selfs nie groet nie, want wie hom groet is saam skuldig aan die kwaad wat hy doen.

Blomme in kerk

2 Joh. 10 Bybelstudie 19:00

7

8

Eredienste 09:30 en 18:00 (Pastorale Gesprek)

9

Deurkollekte:Jeugsorgsentrum Gladstoneweg

Bloemshelter: Wyk 14

10 Kuierklub 09:30 (Afsluiting)

Bybelstudie 09:00

11

12

13

19

20

Siësta Biduur 11:00

Sothodiens 15:00 Kerkraadsvergadering Bybelstudie 19:00

BIDDAG VIR BESKERMINGSDIENSTE

14

15

16

Bloemshelter: Wyk 29

17

Bybelstudie 09:00

18

Eredienste 09:30 (Afsluiting Junior Kategese) en 18:00 (Afsluiting Senior Kategese)

Blomme in kerk

Deurkollekte:Wetsoortredersorg Sothodiens 15:00

Bybelstudie 19:00

21

EWIGHEIDSONDAG

22

23

Bloemshelter: Wyk 30 a

24

Bybelstudie 09:00

25

26

27

Eredienste 09:30 en 18:00 (Kerssangdiens)

Jaareind - Stilwordkans by

Jaareind -Stilwordkans by

Deurkollekte: Volksblad Kersfonds en Aand KMD

Menuha

Menuha

Nagmaal by Siësta Sothodiens 15:00

Bybelstudie 19:00

1 STE ADVENTSONDAG Eredienste 09:30 (Bevestiging van Kerkraad) en 18:00 ( Taizé Jaarwydingsdiens) Deurkollekte: Gemeentebediening Sothodiens 15:00 (Afsluiting) Kerkraadsgesprek 16:00

28

Koffietafelboek

29

30

BLOEMSEC Gewapende Reaksie Tel: 051 430 2010

lettie

50 jaar se geskiedenis van ons gemeente en Dan Pienaar en omgeweing. slegs R135 by kerkkantoor Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid. 1 Joh. 3 : 18

Lettie Fouché Lapa Vir alle funksies Volledig toegerus Skakel Nicolene by 051 436 6770

ONDERSTEUN ONS ADVERTEERDERS

Vrystaat Nasorgsentrum

Kersmark Saterdag 27 November 08:00 tot 13:00 Borg: Theresa Samuel

DESEMBER 2010

Bloemshelter: Wyk 30 b -c

VROUEDIENSBEURT: Gawebank

Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. 1 Joh. 5 : 3


Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

1

"Loof die Here want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!" So moet die mense sê wat deur Die Here bevry is, dié wat Hy uit hulle nood

Donderdag

Vrydag

2

Bybelstudie 09:00

Saterdag

3

SKOLE SLUIT

4

(Afsluiting)

bevry het en uit baie lande versamel het,……….

Blomme in kerk

Ps 107 : 1, 2

Bybelstudie 19:00 (Afsluiting)

5

6

7

8

12

13

14

15

2 DE ADVENTSONDAG

9

10

11

16

17

18

23

24

Erediens 09:30 (Doop) Geen Aanddiens

3 DE ADVENTSONDAG

VERSOENINGSDAG

Erediens 09:00 Geen Aanddiens

Erediens 09:00

4 DE ADVENTSONDAG

19

20

21

22

KERSDAG

25

Erediens 09:30 Geen Aanddiens

Blomme in kerk

WELWILLENDHEIDSDAG

26

OPENBARE

27

28

29

Kersdiens 09:00

30

31

VAKANSIEDAG

Erediens 09:30 Geen Aanddiens

Oujaarsnagdiens 19:00

Ek was bly toe hulle vir my gesê het:

Koffietafelboek

"kom ons gaan na die huis van die Here toe."

50 jaar se geskiedenis van ons gemeente en van Dan Pienaar en omgewing. Net R135 by kerkkantoor

Ps 122 : 1

Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan, en met ligsinniges saamspan nie. Ps 1 :1

ONDERSTEUN ONS ADVERTEERDERS Lettie Fouché Lapa Vir alle funksies Volledig toegerus Skakel Nicolene by 051 436 6770

Op die karton agterblad in volkleur

Here U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. Ps 16 : 1


Dr. P. J. Liebenberg ingelyf 9909176/21

WIEHAN VAN STADEN

B.Comm; B.Comm.(Hons)(Business Management) B.Comm.(Hons)(Money & Banking)

Financial Planning / FinansiĂŤle Beplanning

Tel: 083 276 4707

B.Sc. Honneurs M.B.Ch.B. (UOVS)

ALGEMENE PRAKTISYN

Suite 10 Prellerpleingebou Dan Pienaar

Tel: 051 436 4514 Kamers Tel: 051 436 1216 Woning

NOODGEVALLE / NA URE: Sel: 082 809 6828

2010almanak  

almanak van kerkgebeure