Page 1

11 Januarie 2009

Pinkstersondag

Verwondering oor Wie God is, voed vertroue in wat Hy doen – vir 2009. “Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie... en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk dié wat nie meer kan nie. Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en val, maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag...” (Jesaja 40:27-31) Iemand het geskryf dat Jesaja 40 soos die ou lofpsalms van Israel opgebou is: eers ‘n blye aankondiging van verlossing (vs. 1-11: “Die uitkoms is hier! Die uitkoms is hier!...”); gevolg deur drie dele oor die onbegryplike, onvergelyklike grootheid en uniekheid van God, elk beginnende met ‘n vraag (vs. 12, 18 en 25: “Wie het die waters afgemeet..., die aarde afgemeet...? Met wie kan julle My dan vergelyk?”); en loop dit dan uit op die eintlike bedoeling van hierdie profetiese loflied – ‘n oproep tot vertroue; ‘n bemoediging (vs. 27: “... dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag”). Nou sou mens ‘n fout maak as jy hier aan die begin van die onbekende jaar 2009 dink, ja, dit was destyds makliker om só ‘n profetiese lied te glo en te sing; tye het verander; hier kom ‘n moeilike jaar in ons land en stad, beursies en beroepe. Maar wanneer hierdie profetewoord na die oorblyfsel van Israel kom (iewers tussen 586 en 539 v.C.), lê Jerusalem vanouds en die tempel in puin; leef hulle in ballingskap en verstrooiing; en bereik die Babiloniese Ryk die hoogtepunt van sy mag én kom dit tot ‘n val – onsekere tye, nie waar? Daar leef ‘n moedeloosheid. 1


In dié omstandighede wys die profeet wég van drie magte van destyds na dié Een wat alles afgemeet het, nooit moeg raak nie en wat diegene wat swaarkry, nuwe moed gee. Van húlle, sê die Ou Vertaling dit letterlik by vers 31: “... dié wat op die Here wag, kry nuwe krag.” Wag, wag, wag – hier aan die begin van 2009 – vertrou, wees dankbaar, wees bly. JL. Baie welkom by ons erediens vanoggend. Agter in die kerk is Bybels en Liedboeke indien u een benodig. Ons orrelis is Johan Cromhout. Uit die binnehof is deure na die Moederskamer en toiletgeriewe. U word uitgenooi om ‘n koppie tee ná die diens te kom drink – by die tafel in die binnehof. Ons bid u en u geliefdes ‘n geseënde rusdag verder toe. Ander eredienste Sothodiens: 15:00. Aanddiens: Sondag, 18 Jan:

Geen.

Begin volgende Sondag, 18 Januarie 2009, om

Om 18:00 (ds. Gert). Oggend om 9:30 – ds. Louwrens Scheepers uit Marokko (Gesamentlike diens). Aand om 18:00 – ds. Jan (Jeugdiens).

DEURKOLLEKTES: 11 Jan: 18 Jan: 25 Jan:

Gesamentlike Aandelefonds vir Sendelingstudente. Helpmekaar Studiefonds. Middestadsgemeentes. MEELEWING EN VOORBIDDING

Siekes tuis of in hospitaal: Oom Vic Smith (Siësta); Tannie Rhona en Oom Henry Johnson (Thealsingel 8); Oom Hennie Human (Albrechtstr. 57) en Oom Walther Raath (Aliquando). Meelewing: Ons opregte meelewing met lidmate wat in hierdie vakansie geliefdes verloor het: Max Williams vir Lorette (Papenfusplek 2); Lourens de Bruyn vir Lydia (Komdt. Senekalstr. 30); Amorie en Lou Nieuwoudt, haar moeder (Albrechtstr. 96) en Henda Mills, haar broer. Verjaarsdae: Baie geluk aan almal wat in die eerste weke van hierdie nuwe jaar ook ‘n lewensjaar vol genade ingaan – mag die Here julle seën! 11 Jan: 12 Jan: 14 Jan: 15 Jan:

Tertius Radley, Trudie Schutte en Carla Theunissen. Roland Berry, Nico Hefer, Cora Klopper, Elizna Malan en Stephen Pretorius. Anja le Grange, Barry Mills en Nic Morrison. Mia Grové en Berte van der Watt. 2


16 Jan: 17 Jan:

Hettie Holtzhausen, Dewald Steyn, Heidi Steyn en Liezle van Niekerk. Johannes Herbst.

BYBELSTUDIES: Woensdag, 14 Januarie om 19:00 Donderdag, 15 Januarie om 09:00

Openbaring 16. Heidelbergse Kategismus.

KATEGESE: Ons katkisasie vir alle dooplidmate begin volgende Sondag: die juniors sal gedurende die gesamentlike diens saam met hul kategete uit die kerkgebou na hul lokale gaan; die seniors net ná die diens. Ons kort nog drie kategete. Alle kategete word ook herinner dat ons mekaar Sondagoggend om 08:15 in die Jeugkamer ontmoet vir ons voorbereidings en indeling. CAMISARDS: Alle tieners word uitgenooi na ons Jeugdiens volgende Sondagaand, en om saam met die kinders van Huis Eie Haard ‘n glasie koeldrank ná die tyd in die binnehof te kom drink. KERKRAADSAKE Diensbeurte: Ouderlinge 11 Jan: Erna Gouws, Jankie Botha, Jopie Botha en Dave Samuel. 18 Jan: Johan Eysele, Ockie Fourie, Brain Grimbeek en Winnie Barnard. Diakens: 11 Jan: Johannes v Rooyen, Adrian Bester, Jaco Engelbrecht, Gerhard Nell, Linda Raath, DR Samuel, Leon Badenhorst, Weyers Strydom, Alida Smith, Deon Naude, Louis Lategan en André Prinsloo. 18 Jan: Cas Harris, Francois Ferreira, Jan Davel, Karin Jacobs, Wiehan v Staden, Nico Hefer, Johan le Roux, Cobus Botha, Rikus v Pletzen, Ben Steyn Hendrik Swart. Kerkraadsvergadering:

Sondag, 15 Februarie om 18:00.

Almanakke: Indien u nog nie ‘n almanak vir 2009 ontvang het nie, kan u vanoggend net ná die diens of gedurende die week een by die kantoor kom afhaal – dis ‘n pragtige almanak met al die inligting wat u nodig het om vanjaar goed georganiseerd en aktief met ons gemeente mee te leef!

BEDIENINGE Vergadering van bedieninge: Ons bedieninge begin die kwartaal se werksaamhede met hul vergaderings en alle lidmate word uitgenooi om te kom saamdink en –DOEN; dis die ideale 3


geleentheid om ‘n bydrae tot ons samesyn en ons getuienis in die Koninkryk te maak. Jeugbediening: Gemeentebediening en Vrouediens: Eiendomskomitee: Erediensbediening: Getuienisbediening: Diensverhoudingkomitee: Barmhartigheidsbediening: Algemene Vrouediens vergadering: Wyksbediening: Geldsakekomitee: Wykskomitees:

Maandag, 19 Januarie om 17:30 Maandag, 19 Januarie om 19:00 Dinsdag, 20 Januarie om 17:30 Dinsdag, 20 Januarie om 19:00 Donderdag, 22 Januarie om 16:00 Donderdag, 22 Januarie om 17:30 Donderdag, 22 Januarie om 17:30 Maandag, 26 Januarie om 17:30 Maandag, 26 Januarie om 17:30 Dinsdag, 27 Januarie om 17:30 Sondag, 1 Februarie om 16:30

Bestuursraad (Ringsbesoek)

Maandag, 02 Februarie om 18:00

EREDIENSBEDIENING Week van Gebed: Ons jaarlikse Week van Gebed word vanaf Sondag, 25 Januarie tot Donderdag, 28 Januarie gehou. Ds. Gert sal dit lei. GEMEENTEBEDIENING Kuierklub: Almal word hartlik uitgenooi na die eerste byeenkoms van die Kuierklub vir 2009 – eerskomende Woensdag, 14 Januarie om 09:30 in die saal. Ons gaan informeel saam kuier en gesels, en inligting oor die jaarprogram deurgee. JEUGBEDIENING Belydenisafleggingsfoto’s: Die foto’s van verlede jaar is in die kerkkantoor beskikbaar – kom haal asb. hierdie week af. BARMHARTIGHEID Tee by Saal 21, Nasionale Hospitaal: Ons is dringend op soek na ‘n vrywilliger wat leiding kan neem met die organisering van die maandelikse teebeurt by Saal 21 (Onkologie), Nasionale Hospitaal. Hierdie is liefdeswerk vir mense wat baie siek is en ‘n koppie tee, toebroodjie en ‘n bemoedigende woord altyd waardeer. Al het jy nog nie vantevore gehelp nie, daar is goeie hulp beskikbaar wat jou touwys sal maak. Kontak die kerkkantoor (051-436 2750) of enige van die leraars.

Here, daar is by my opwinding én onsekerheid oor die nuwe jaar. Opwinding 4


oor die geleenthede wat ek sien, en wat ek weet U vir my gun. Dankie dat u deure op die regte tyd sal oopmaak. Onsekerheid omdat ek nie weet wat alles vir my wag nie. Dankie dat U my anker is. Ek weet wat ek aan U het. Wat ook al vir my wag - in u hande is ek veilig. Ek loop die pad saam met U, Here. Hier reg van die begin af Amen (Gebedeboek vir die lewe)

5

Fokus-11Jan2009  

Afkondigings in kerk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you