Page 1

G I L L I V I FR oktober 2013

Frivillige skaffede nyt tøj til brandfolk

Event for ungdomsbrandkorps

H.M. Dronningen deltog i mindehøjtidelighed


FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Status på Bliv Brandmand Nu-kampagnen Vi er ved at lave en status over projekt Bliv Brandmand Nu til kontaktgruppens møde den 11. november 2013, og det er tilfredsstillende tal, vi kan præsentere samarbejdspartnerne for.

Pjecen indeholder oplæg til kampagneplan samt en lang række idéer til initiativer, som kan iværksættes, og som også kan anvendes til hvervning af frivillige. Pjecen bliver også sendt ud til samtlige brandstationer i landet.

Siden projektets start den 1.2.2011 og til dags dato har vi lavet kampagner i 72 ud af 90 mulige kommuner, lavet en eller flere kampagner på 173 brandstationer landet over og sendt ca. 4.500 emner som deltidsbrandmænd videre fra vores hjemmeside til landets beredskaber.

I Roskilde og Køge er der lavet fælles kampagner henvendt til deltidsbrandfolk og hvervning af frivillige, og det har været en stor succes, som har resulteret i kontrakt med 60 nye frivillige i de to kredse. Jesper Koch Konsulent

I de kommende dage sender vi endvidere pjecen “Rekruttering af deltidsansatte og frivillige brandfolk” ud til samtlige kredsledere, regionsledere og landsledelse.

Mindehøjtidelighed

Frivillige skaffede nyt tøj

2

Event for ungdomsbrandfolk


Region Sjælland Indbyder til en

UddannelSeSdag PÅ TVæRS

løRdag den 16. noVembeR

Sted: Næstved Brand & Redning, Manøvej 25, 4700 Næstved Starter med morgenforplejning 08.00-09.00

Tilmelding senest den 4. november på ricosort@gmail.com Beredskabsforbundets regionale uddannelsesdag

3


BEREDSKABSGUDSTJENESTEN I HOLMENS KIRKE:

Dronningens tilstedeværelse var en meget stor ære for os alle i Danmarks redningsberedskab Af Claus Arboe-Rasmussen Foto: Claus Arboe-Rasmussen, Michael Medgyesi og Mads Jakobsen

Det var næsten symbolsk for Danmarks Redningsberedskab, at vi alle sang N. F. S. Grundtvigs dejlige ”Nu falmer skoven trindt om land” og ordene ”Ham takker alle vi med sang… for ordet og for livet”. Der blev nemlig hermed sat et flot perspektiv om den årlige Beredskabsgudstjeneste i Holmens Kirke. Successen blev understreget af, at det var lykkedes Beredskabsforbundets ambassadør, Grevinde Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe, at formå Beredskabsforbundets protektor H.M. Dronningen til at møde frem og med sin tilstedeværelse sætte ekstra fokus på mindehøjtideligheden. Da der i år ikke var nogen prisuddeling fra Den Danske Redningsberedskabspris, er Dronningens tilstedeværelse en ekstra anerkendelse og stor påskønnelse af alle de, der til daglig gør en forskel i Danmarks Redningsberedskab, nemlig frivillige, deltidsbrandfolk, fastansatte

i kommunerne, Beredskabsstyrelsen, Falck og alle de andre, der er med til at give os et robust og sikkert samfund. Holmens provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen satte i sin tale fokus på de frivillige og ”bad os

4

huske på at sige tak til beredskabsfolket, der jo er hverdagens helte, men som ikke selv opfatter sig som sådan. De er blot folk, der passer deres arbejde og vores andres liv”. Præsidenten for Beredskabsforbundet, MF Bjarne Laustsen,


understregede i sin tale, ”at når der i år ikke skulle være nogen prisuddeling og heldigvis ikke nogle døde brand-og redningsfolk i tjenesten, så er det ligeså vigtigt at huske at rette takken til de mange beredskabsfolk i Danmark, der sikrer vort samfund”. Den Danske Redningsberedskabspris blev indstiftet i 2006 og har været uddelt for årene 2006, 2008, 2009 og 2011. Faner, sang, musik, folk og frivillige Holmens Kirke var fyldt godt op med cirka 200 inviterede beredskabsfolk fra hele Danmark. Her var chefer og menige fra Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen, Falck, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund, Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk, Det Offentlige Beredskabs Landsforbund, Fagligt Fælles Forbund, Fag og Arbejde, kommunale brand- og ambulancefolk samt deltagere fra Forsvarsministeriet og medlemmer af Folketinget. For ikke at glemme de mange faner, der var med til at skabe den rette stemning på en flot, kølig oktoberdag. Efter den officielle Beredskabsgudstjeneste var der en højtidelighed ved Mindestenen for brand-og redningsfolk, som H.M. Dronningen også deltog i. Her blev der sunget og lagt blomster. For at understrege orlogsprovst Ejgil Bank Olesens ord om at huske at sige tak, og i dagligdagen glæde os over de mange, der sikrer vort robuste samfund, bringer vi her interviews med nogle af de mange beredskabsfolk, der netop i dagligdagen gør en forskel for os andre, men som vi måske ikke husker at sige nok tak til. Det er også en understregelse af Beredskabsforbundets nye strategi, der skal sætte det lokale og de lokale i centrum, og flytte os fra mere til bedre.

Formand for FKB, Niels Mørup (t.v.) og Redningsdirektær i Falck, Lars Vester, lagde kransen ved mindestenen.

Fedt at være med i ungdomsbrandkorpset David og Natasja. Begge er 15 år og går i 9. klasse. David og Natasja er med i Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps:

brandfolk af forsikringsmæssige grunde ikke får lov at deltage i det egentlige brand- og redningsarbejde. – Derimod har vi opbygget en meget stærk mentor- og brandkadetsystem, hvor vi endda en gang om ugen har lektiecafé på brandstationen, så de unge også derigennem kan blive hjulpet. Idéen om ungdommens brandkorps, som vi har 13-15 af i Danmark i øjeblikket er netop i samarbejde med skoler, ghettoer og familier, at få stærke og svage unge til at gøre en forskel for sig selv og deres kammerater. Mange andengenerationsfamilier kommer op på brandstationen og takker os for vort arbejde. De unge kan blive frivillige allerede fra det 14. år. Danmark kan lære USA meget om frivillighed Jean Bonfils, Frederiksberg

– Det er en rigtig fed fornemmelse at være med i ungdomsbrandkorpset. Det giver nogle kompetencer og færdigheder i dagligdagen. Det er også noget, vi kan bruge hjemme i familien, hvis der sker et uheld eller en ulykke. Vi lærer både at slukke brand i en kasserolle på komfuret og at give hjerte-lungemassage. I skolen giver det prestige, at vi er med i ungdomsbrandkorpset, og vi skaffer os herigennem merit, hvis vi senere vil være rigtige brandfolk. Vi får endda allerede nu lov til at komme med på udrykning. Det sker ikke i alle ungdomsbrandkorps. Ole Gammeltoft Leder af Indsatsstyrken ved Københavns Brandvæsen og chef for Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps skynder sig at tilføje, at de unge frivillige 5

Man spørger ikke en dame om hendes alder, blev jeg belært. – Jeg har været med i det frivillige beredskabssystem i 25 år. Jeg er født i USA, hvor vi har mange frivillige beredskabssystemer, men jeg synes, at den danske model er særlig god. Jeg er både glad og stolt over at være med i dag. Jeg vil opleve hele ”pakken” Jackie Fønns Pedersen 23 år, Nordjylland


– Jeg er med her i København, fordi jeg som relativ ny havde lyst til at ”opleve” hele pakken i Beredskabsforbundet. Jeg er aktiv førstehjælper, og meget af det jeg lærer, kan jeg også bruge derhjemme. Jeg er stolt af at være med og over, at Majestæten viser os den ære at møde frem i dag. Trafikulykker med børn er det værste Nikolaj Bisgård, Falck i Smørum i 13 år

– Jeg er rigtig glad for at være i Falck. Jeg trives med det, og det er rart at kunne give en god service, som kunderne sætter pris på. Jeg har disponeret ambulancer i mange år og herigennem været med til at gøre en forskel i hverdagen. Især trafikulykker med børn involveret påvirker én meget. De mange år i Falck har lært mig at være mere tålmodig og overbærende med ting. Jeg er med for første gang i Holmens

Kirke og føler, at det er en meget fin måde at mindes de, der dør i tjenesten. Det at Dronningen også deltager er en meget stor og flot signalværdi for alle os i beredskabet.

Jeg føler mig ældre i uniform Peter Linnebjerg Larsen, 18 år, Frivillig. Meldte sig ind på Foreningernes Dag i Albertslund.

Ekstra stolt i dag på min fødselsdag Maria Jensen, 72 år, København

– Jeg startede i beredskabet i slutningen af 1979, dengang det hed Civilforsvaret. Jeg var i den hemmelige CF-mission ude i Gentofte, hvor jeg var signalleder. Det var så hemmeligt, at det var noget, vi ikke måtte tale om. Jeg har også været dybt involveret i projektet i 1992 med Østbørn fra bl.a. Polen. Nu hjælper jeg til med fx førstehjælp. Jeg er stolt både af min fortjenstmedalje og Nijmegenmarch-medaljen. Jeg synes, at det er fantastisk, at Dronningen tager sig tid til os i dag. Hun er nemlig et år ældre end jeg. Det er nemlig min fødselsdag i dag.

6

– Det er fedt at hjælpe folk. Jeg føler det lidt som en pligt at hjælpe andre. Det er en æressag, og som bonus lærer jeg noget, jeg kan bruge overalt. Jeg har været med i to år. Jeg har været med til et hav af arrangementer i Albertslund Kommune. Her har vi bl.a. stået samariter- eller brandvagter. Jeg har afhjulpet en hel masse småskader. Folk har været glade for vort arbejde, og vi har fået stor ros. Jeg føler mig faktisk ældre end min alder, når jeg er i uniform, og håber, at dette arbejde kan blive min fremtid. Ved siden af uddanner jeg mig til tømrer. Det er meget stort, at Dronningen er til stede og viser ære for de faldne brandfolk.


Foto til venstre: H.M. Dronningen blev modtaget af Holmens Provst Ejgil Bank Olesen (t.v.), Beredskabsforbundets ambassadør Grevinde Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe og Beredskabsforbundets præsident Bjarne Laustsen. Foto øverst: H.M. Dronningen hilste inden mindehøjtideligheden på repræsentanter fra de involverede organisationer, set fra venstre: Landschef Per Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet; Direktør Henning Thiesen, Beredskabsstyrelsen, Redningsdirektør Lars Vester, Falck; Formand Niels Mørup, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer; Formand Henrik Sohl, Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund; Faglig Sekretær Charlotte Overvad Schmidt, Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk; Bestyrelsesmedlem Torben Skovgaard, Det Offentlige Beredskabs Landsforbund; Næstformand for Kommunale brand- og ambulancefolk København Gert Lindhardt, Fag Og Arbejde; Fællestillidsmand Jan Heine Lauvring, Fagligt Fælles Forbund og Beredskabschef Jakob Vedsted Andersen, Københavns Brandvæsen.

Den røde messehagel Den opmærksomme kirkegænger lagde sikkert mærke til, at orlogsprovst Ejgil Bank Olesen bar den flotte røde messehagel til Beredskabsgudstjenesten i Holmens Kirke. Hendes Majestæt Dronningen har designet fire messehageler, hvoraf den røde er den fineste. Messehagelen indgår i den kongelige udstilling Pas de Deux Royal på Aros og blev derfor særligt sendt til Holmens Kirke, så den kunne bruges på den særlige mindedag. De nye messehageler afspejler på fornemste måde Dronningens dedikation til kirken og samfundet. Dronningen er selv en stor kunstnerinde, hvor intet overlades til tilfældighe-

den. Messehagelen afspejler derfor perfekt essentielle livsværdier som sammenhold og traditioner og ikke mindst Holmens Kirkes symbolik. Messehagelens ryg er dekoreret med det smukkeste duchessestof hentet fra Dronningens egne kjoler, og fra kjoler fra hendes mor og Dronningens to søstre. Illustrationen er et kors over bølgerne, et sejlskib med et Dannebrogsflag og det hele lagt i den rigtige og karakteristiske røde orlogsfarve. Forsiden har Søværnets Ankertegn. Holmens Kirke har i alt fire messehageler. Den violette til brug ved advent og faste. Den grønne til brug ved helligtre-

7

konger og trinitatis. Den hvide til brug ved jul, pinse og allehelgenes dag, og nu sidst den røde, der bruges ved pinse og 2. juledag, og specielt som mindemessehagel ved særlige begivenheder.


Frivillige sørgede for nyt tøj til brandfolk Når alarmen lyder i det danske beredskab, er der mange forskellige opgaver, der skal løses. Også som frivillig. Af Jeanette Dea Nørregaard, presse- og kommunikationsmedarbejder Foto: Mike Aalstrup og Bjørn Nielsen, alarm112danmark.dk

Under storbranden i Rødovre Stationscenter var det frivillige kriseberedskab i Albertlund Kommune i aktion på deres første skarpe indsats.

Susanne Seloy, der også er kredsleder for Beredskabsforbundets Albertslund Kreds. De frivillige sørgede for at klargøre og udlevere tøjet til Københavns Vestegns Politi, som havde sendt en bil efter den vigtige beklædning. Og der blev udleveret 30 joggingdragter i assorterede størrelser: – Man gør det her for at begrænse skaden fra asbest. Man må ikke flytte asbesten videre med sig, fortæller Susanne Seloy.

Branden opstod natten til torsdag den 3. oktober, og omkring kl. 8.00 om morgenen bliver Susanne Seloy ringet op og bedt om at sørge for assistance hurtigst muligt. Der var fare for eksponering af asbest, og der var derfor behov for skiftetøj til de brandmænd, som havde været i gang hele natten på brandstedet. – Jeg var på arbejde i Hillerød, da jeg blev ringet op af min mand Peter Seloy, som er beredskabschef i Albertslund. Han ved, at vi har tøj til 100 personer liggende klar på depotet i Albertlund – i tilfælde af katastrofesituationer. Han havde netop overtaget vagten på brandstedet og besluttede at få rekvireret noget tøj. Jeg fik hurtigt sendt sms af sted til andre, og 10 minutter efter mødte tre frivillige op, fortæller

På brandstedet i Rødovre havde man sat asbestproceduren i gang og blandt andet sørget for, at alle medarbejdere kunne blive skyllet, inden de forlod stedet. Der blev oprettet et såkaldt rensepunkt, og så var der ellers gang i vand og sæbe. – Det var en succes med tøjet, for det var lige, hvad vi stod og manglede, lyder det fra viceberedskabs8


chef i Hvidovre Kommune, Peter Dræbye, der havde været i gang ved det brændende stationscenter hele natten sammen med det første hold brandmænd.

Når man har sagt A, må man også sige B, og derfor opstod der behov for nyt frisk tøj, siger Peter Dræbye.

Det er kun det yderste af branddragten samt handsker, støvler og hjelm, som er eksponeret for asbest og ikke selve undermunderingen, som er en slags ski-undertøj:

Rødovre Stationscenter er på 5.000 kvadratmeter, og ifølge viceberedskabschefen er de 2.500 helt brændt ud.

– Men da vi på det tidspunkt har taget beslutningen om, at alle skal i bad, så kan man jo ikke bagefter tage den brugte, svedige undermundering på igen.

9


Arbejdet med den nye struktur i redningsberedskabet er gået i gang Arbejdet med at fastlægge redningsberedskabets fremtidige struktur går nu i gang.

Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014, at der i aftaleperioden skal gennemføres et udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab, der kan påbegyndes implementeret primo 2015. Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har nu tiltrådt kommissoriet for arbejdet. Forsvarsminister Nicolai Wammen udtaler: – Det er et stort og vigtigt stykke arbejde, der nu går i gang med at fastlægge strukturen i det fremtidige redningsberedskab. Når der sker ulykker og katastro-

fer er det afgørende, at vi som samfund har et redningsberedskab, der er klar til at løse opgaven. Udvalgets sammensætning Tidligere departementschef Ib Valsborg er formand for Redningsberedskabets Strukturudvalg. Udvalget er i øvrigt sammensat af embedsmænd, beredskabsfolk og faglige eksperter. Udvalgets arbejde følges af en politisk følgegruppe, der er sammensat af repræsentanter for partierne bag den politiske aftale. Læs mere her: http://beredskab.dk/fileadmin/downloads/Kommissorium_RSU_111013.pdf

10


Vi er gode til livreddende førstehjælp Tre gange så mange får førstehjælp som for ti år siden. Det er afgørende for at overleve, siger forsker. Chancen for at få hjælp, hvis man falder om på gaden med et hjertestop, er langt højere i dag end for ti år siden.

‘‘

Men stigningen i danskere, der yder livreddende førstehjælp, har helt klart også gjort en forskel.

Det viser nye tal fra Dansk Hjertestopregister. I 2011 fik 58 procent af dem, der fik hjertestop uden for hospitalet, hjælp. Ti år tidligere var tallet tre gange mindre, nemlig 19 procent.

– Men stigningen i danskere, der yder livreddende førstehjælp, har helt klart også gjort en forskel, siger han. Flere hjertestartere, tak Hvis endnu flere skal overleve i fremtiden, foreslår forskeren mere uddannelse og at sætte flere hjertestartere op, særlig på steder, hvor der er mange mennesker, og hvor det vil tage ambulancen lang tid at komme frem.

– Det er en markant udvikling. Når flere giver livreddende førstehjælp, kan det betyde, at flere overlever et hjertestop, siger en af forskerne bag undersøgelsen, Mads Wissenberg fra Gentofte Hospital. Tre gange større chance for at overleve For hvert minut, der går, inden man får førstehjælp, daler ens chance for at overleve med ti procent. Patienter, der får livreddende førstehjælp inden ambulancen når frem, har tre gange større chance for at overleve.

– De patienter, der får stød med en hjertestarter, har markant større chance for at overleve. Så vi skal have flere hjertestartere i brug, fortæller han.

I 2001 overlevede fire procent af dem, der fik et hjertestop uden for hospitalet, mens tallet i 2011 var 10 procent. En lang række tiltag har forbedret behandlingen af hjertestop i perioden, fortæller Mads Wissenberg.

11

I 2011 blev der givet stød med hjertestartere ved 2,5 procent af hjertestoppene. Mads Wissenberg vurderer dog, at det tal allerede i dag er højere, da der siden er blevet sat flere hjertestartere op, ligesom alarmcentralen nu har mulighed for at guide dem, der ringer ind, til den nærmeste hjertestarter. /ritzau/


Katastrofefrivillige på standby En dag sker det utænkelige måske: Danmark rammes af en katastrofe af så voldsomt omfang, at det normale beredskab belastes fuldt ud. Og hvis det sker, er Beredskabsforbundets Katastrofeorganisation klar til aktivering. Af Jeanette Dea Nørregaard, Presse- og kommunikationsmedarbejder Foto: Christian Knop

Hvis der sker en katastrofe i Danmark, kan der være behov for et større antal hjælpere, end redningsberedskabet råder over. Katastrofeorganisationen bygger på den sikre overbevisning, at borgerne vil tilbyde deres hjælp, når en katastrofe sker, fortæller Leder af Beredskabsforbundets Katastrofeorganisation, Mette Meyer: – Det er et naturinstinkt hos os mennesker, at vi gerne vil hjælpe, og i sådanne situationer viser erfaringer, at borgere vil henvende sig til myndighederne for at tilbyde deres hjælp. Men før de ressourcer kan udnyttes fuldt ud, kræver det en effektiv registrering, visitering og koordinering, og det er netop den opgave, som vores frivilligkoordinatorer bliver uddannet til at klare.

Nyt nordisk samarbejde Katastrofeorganisationen blev oprettet i efteråret 2004 og bygger blandt andet på erfaringer fra terrorangrebene i USA den 11. september 2001, og manualen ’Walk-in Disaster Volunteers’, der er udviklet i Canada. Den beskriver, hvordan et hold af frivilligkoordinatorer kan bidrage til samfundets evne til at håndtere meget omfattende katastrofer ved brug af koordinering af frivillige borgere uden forudgående tilknytning til beredskabet. – Konceptet bruges også i andre europæiske lande, fx Sverige, hvor de opretter tryghedspunkter, som er mere i brug end hos os, da de også træder til fx ved snerydningsopgaver og madudbringning ved ufremkommelige veje. Her i oktober har vi lige været på kursus hos det svenske Civilförsvarsförbundet for at høre og se, hvorledes deres pendant til vores gruppe arbejder. Og de var ligeledes med på vores vedligeholdelseskursus i Frøslev og blev så glade for vores koncept, at de allerede har tilmeldt sig næste års kursus. Så et nyt nordisk samarbejde er allerede godt i gang, siger Mette Meyer. 30 frivilligkoordinatorer i Danmark Der er omkring 30 uddannede 12

frivilligkoordinatorer fordelt over hele landet – flest er placeret i København, og færrest i Midtjylland, hvor man godt kunne bruge nogle flere. Uddannelsen varer kun 16 timer, fordi man forudsætter, at nøglepersonerne i forvejen har en solid beredskabsfaglig uddannelse. Der trænes i at fungere som bindeled til redningsberedskabet, politiet og andre myndighedsorganisationer, og bagefter er frivilligkoordinatorerne bemyndiget til på eget initiativ at oprette katastrofeorganisationen, når en myndighed anmoder om det, eller en frivilligkoordinator selv vurderer, at en given katastrofe kunne drage nytte af opsættelse af et sekretariat. Vedligeholdelsesøvelse med plads til forbedring For at vedligeholde uddannelsen mødes gruppen en gang om året, og i weekenden den 4. - 6. oktober 2013 var de samlet i Frøslevlejren. – Udover undervisning i manualerne, så sørger vi også altid for, at folk får nogle indspark af forskellig art, det kan fx være i form af et foredrag. I år havde vi besøg af Brian Eriksson, der er konstitueret beredskabschef i Brøndby Kommune, og han gav en masse konstruktiv kritik og gode idéer


til, hvordan vi kan blive bedre, og qua hans evaluering arbejder vi nu videre med at få rettet op på kritikpunkterne. Så Brian skal have stor tak for de frivillige timer, han har lagt i vores lille gruppe, siger Mette Meyer. Under øvelsen lykkedes det også at få hvervet nogle flere figuranter. Fire ældre damer fra en københavnsk husmoderforening var på udflugt til Frøslevlejren, og de blev spurgt, om de havde lyst til at være figuranter. – Damerne slog til, efter lidt overtalelse og tilbud om kaffe og lån af toilet. De blev så vilde med oplevelsen, at de allerede har meddelt, at de gerne stiller op som figuranter igen næste år, siger den 46-årige leder med et stort smil. Til den årlige vedligeholdelsesweekend med deltagelse af Ulf Nilsson og Uno Olsson fra Civilförsvarsförbundet blev regionsleder for Region Sjælland, Britta Mortensen, og Mette Meyer

udnævnt som æresmedlemmer i Civilförsvarsförbundet. En anderkendelse som gruppen er rigtig stolte af. Leder efter et fast samlingssted Katastrofeorganisationen har endnu ikke været i aktion og er til daglig en hvilende enhed uden fast adresse. Der er dog et meget stort ønske om at finde et fælles samlingssted: – Det er vigtigt, at vi får et fast mødested, for hvordan skal folk ellers vide, hvor de skal møde ind, hvis infrastrukturen ryger, og kommunikationen fx ikke virker. Men man kan jo ikke forudse, hvor katastrofen eventuelt vil ske, og så er det svært at udpege et fast mødested. Måske skal man tænke mere i retning af en form for et rullende sekretariat, men det er lidt af en udfordring, som jeg håber, vi snart kan finde en løsning på, siger Mette Meyer. Hvis det utænkelige sker I Danmark er vi forskånet for

13

voldsomme naturkatastrofer som fx jordskælv og tsunamier, men ved større olieforureninger og ekstraordinære snestorme kan man godt få brug for, at den hvilende organisation træder i arbejdstøjet, mener Mette Meyer: – Vi skal i aktion, når det almindelige beredskab ikke slår til, fx hvis der sker terrorhandlinger i stil med den 11. september i USA. Det kan godt være, at vi ikke tænker så meget på, at det kan ske i Danmark. Men man kan ikke forudse den slags, lyder det fra Mette Meyer, der indrømmer, at det er lidt specielt at være leder for en organisation, som man dybest set ikke håber, der bliver behov for at aktivere: – Vi går jo ikke rundt og håber på katastrofer, men jeg synes, det er dejligt at arbejde sammen med en masse ildsjæle, som også har taget stilling til, hvad der kan ske, og hvordan vi kan hjælpe, hvis det utænkelige skulle opstå. Det er meget motiverende for mig, slutter hun.


Til hundeførere, instruktører og ledere samt ansvarlige i kommunerne for redningshundeområdet m.f.

Invitation til seminar om redningshundeområdet

18. oktober 2013

Kære hundefører, instruktør, kontaktperson m.f.,

Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse

Du inviteres hermed til at deltage i seminar vedr. omlægningen af fagområde redningshund, der

Datavej 16 3460 Birkerød

fra 1. januar 2014 overgår til Beredskabsstyrelsen. På seminaret vil vi orientere om hvordan redningshundeområdet bliver organiseret efter nytår, plan for uddannelse og træning, krav til fører og hund, kontrakt osv. Kort sagt alle de mange praktiske spørgsmål, der er forbundet med overflytningen til staten. På seminaret vil der bl.a. deltage repræsentanter for de statslige

Tlf. 45 90 60 00 brs@brs.dk www.brs.dk

beredskabscentre, fra fagkontorerne i Birkerød og Teknisk Skole Tinglev. Seminar afholdes lørdag den 16. November 2013 kl. 12-17 i Tinglev. Alle interesserede hundeførere, instruktører, leder m.m. opfordres til at deltage. Seminaret starter kl. 12 med frokost og slutter kl. 17 med aftensmad. Der ydes IKKE transportrefusion eller anden godtgørelse for deltagelsen, men Beredskabsstyrelsen er vært for både frokost, seminar og aftensmad. Mulighed for hundetræning lørdag og søndag i Tinglev. Det vil desuden være muligt at benytte øvelsesområdet lørdag formiddag (før seminaret) og søndag. Beredskabsstyrelsen tilbyder i den forbindelse overnatning til de hundeførere, som ønsker at benytte lejligheden til også at træne hunden. Der er kun en begrænset værelseskapacitet på skolen i Tinglev, hvorfor booking er efter først til mølle princippet. Overnatning er inkl. morgenmad søndag morgen, men øvrig forplejning søndag er for egen foranstaltning. Alle kan ikke træne samtidigt. Jeg skal derfor opfordre til, at en træningsansvarlig fra hver by udpeges, således, at der kan ske en intern koordinering mellem de byer, som ønsker at træne lørdag og/eller søndag. Jeg vil lige så snart tilmeldingsfristen er udløbet rundsende en deltagerliste på e-mail. Jeg skal anmode om en samlet tilmelding fra hver kommune – både til seminaret og til hundetræning/overnatning. Tilmeldingsfrist er mandag den 4. november 2013 til tne@brs.dk. Med venlig hilsen Thorbjørn Nesjan

14

Sagsnr.: 2013/029899 Sagsbehandler: tne


Jubilæumsaften i Vestegnen

Jubilarerne ønskes tillykke af viceregionsleder i Region Hovedstaden, Kirsten Nielsen.

Af Brian Jørgensen, kredsleder i København Vestegnen Kreds København Vestegnen afholdt deres årlige jubilæumsaften mandag den 7. oktober 2013.

Hvert år omkring september holder kredsen en hyggelig aften for alle jubilarerne for det pågældende år.

Kredsen var vært ved et ostebord med rødvin og sodavand. Der var omkring tyve frivillige samt familiemedlemmer mødt frem til arrangementet.

Flemming Helverskov fik 50 års tegnet.

Dan Eiby fik 40 års tegnet.

15

Preben G. Madsen fik 40 års tegnet (udleveret tidligere på året af Beredskabsstyrelsen).


Unge brandfolk blev udfordret på Go High-bane

Event for ungdomsbrandkorps

Alle ungdomsbrandkorps fra hele landet var blevet inviteret til at deltage i den store event på Kragerup Gods arrangeret af Beredskabsforbundet. Og det blev en stor succes. Der er ingen tvivl om, at det helt sikkert bliver gentaget en anden gang. Tekst og foto: Flemming Vitus I de idylliske omgivelser på Midtsjælland fik de friske brandkadetter brugt en masse kræfter på adventurebanen, og de fik samtidig udvidet deres netværk fra de andre ungdomsbrandkorps. Man fornemmede helt klart en meget positiv stemning, hvilket også den tilfredse vicelandschef Lennart Stauersbøl Olsson fra Beredskabsforbundet kunne konstatere på en af årets rigtig flotte sensommerdage.

– Den her event har jo mange formål, hvor det ikke mindst handler om det sociale samvær. Vi ville skabe en god dag for de mange ungdomsbrandkorps, så vi også i fremtiden kan fastholde de unge mennesker. Men vi har også villet bruge dagen til, at instruktørerne kunne videreudvikle sig. Det lykkedes over al forventning, siger Lennart Stauersbøl Olsson. – Vi havde lidt overskud på kontoen, så vi fik mulighed for at lave den her event. Det var en prøveklud, som er blevet taget godt imod. Der er ingen tvivl om, at adventurebanen for mange har været grænseoverskridende og en stor udfordring, understreger Beredskabsforbundets vicelandschef, der ikke har nogen planer om at lave et lignende arrangement i Jylland. 16

– Nej, men til gengæld er der jo næste år lagt op til et storstilet landsstævne i Ringkøbing, hvor vi samtidig kan markere Beredskabsforbundets 80 års jubilæum. Til det stævne bliver der lavet mange specielle events, lyder det fra Lennart Stauersbøl. På landsplan er der små 30 ungdomsbrandkorps. Henrik Stage er konsulent i Beredskabsforbundet, og han er ikke i tvivl om betydningen af den store eventdag på Kragerup Gods. – Det er vigtigt, at vi hele tiden holder fokus på at fremme ungdomsbrandkorpsene. Her er sådan en dag med teambuilding et element i det arbejde. Vi er nemlig i gang med at lave en manual til, hvordan man starter et korps op. I dag har vi så blandt


andet kunnet se, om der er nogen fælles træk hos de unge mennesker, og hvordan de arbejder sammen. Så sådan et arrangement er ikke kun godt for de mange kadetter, men vi kan alle lære en masse af det, understreger en tilfreds Henrik Stage.

Han er ikke i tvivl om, hvor vigtigt de unge kadetters arbejde er. – De er jo rollemodeller for alle de unge, der fra tid til anden angriber brandfolkene med stenkast. Ungdomsbrandkorpsene er i hvert fald en god mulighed til at give en masse unge mennesker en helt anden opfattelse af brandvæsenets arbejde, konkluderer Henrik Stage. For Magnus Lindstrøm fra Nordsjællands Brandvæsens Ungdomsbrandkorps var det spændingen, som fik ham til at melde sig under fanerne.

– Og det har jeg ikke fortrudt. Jeg har været med siden marts i år, og jeg har virkelig lært en masse. Det med førstehjælp er jo noget som man hurtigt kan få brug for, lyder det fra Magnus på 15 år, der dog ikke har nogen planer om at blive brandmand. – Jeg kunne godt tænke mig at søge ind til politiet, og der vil det

jo være fint at have gennemgået det her kursus, fortæller brandkadetten fra Nordsjælland. – Arrangementet her på Kragerup Gods har været en sjov oplevelse med mange fede ting. En super spændende bane oppe i træerne, og heldigvis har jeg det ikke med at blive svimmel, smiler Magnus Lindstrøm. Mathias Thomsen har en drøm om at komme ind i frømandskorpset. Den drøm håber Mathias kan blive opfyldt ved blandt andet at have været en del af Nordsjællands Brandvæsens Ungdomsbrandkorps.

– Min far var selv brandmand, så jeg har haft jobbet tæt inde på livet. Jeg er sikker på, at det vil være godt at have stående på mit CV, så jeg kan få min store drøm opfyldt, fortæller Mathias på 17 år, der efter to år i ungdomsbrandkorpset stoppede i oktober. – Så det var jo en dejlig afslutning med eventen på Kragerup Gods. Jeg kan kun anbefale andre at tage herned og prøve de mange udfordringer, og så var det sjovt at møde dem fra de andre korps, siger Mathias Thomsen, inden frokosten blev serveret med store burgere. Mohammad Ali Ballan fra Roskilde Brandvæsens Ungdomsbrandkorps var lige ved at give op under de vilde udfordringer på Kragerup Gods. – Jeg lider af højdeskræk, og det her var meget grænseoverskidende for mig. Da jeg var på vej 17

herned til Kragerup, havde jeg faktisk besluttet mig for ikke at kravle op i træerne. Nu er jeg glad for, at jeg ikke sagde fra. Heldigvis var der så også nogen som hjalp mig, da det så allermest kritisk ud. Jeg er glad for at have været med til den her event. Jeg har fået en masse selvtillid. Det er bare fedt, konstaterer en entusiastisk Mohammad på 18 år.

– Jeg har altid drømt om at være noget inden for beredskabet. Og jeg er sikker på, at jeg vil være brandmand, understreger en glad Mohammad, der kom med i ungdomsbrandkorpset takket være flere af hans venner og fætre allerede var der. For Sobli Mayassi på 17 år var det venner, som fik ham til at starte i Roskilde Brandvæsens Ungdomsbrandkorps.

– Det er godt at have stående på mit CV, og det vil give mig muligheder i livet. Jeg kan kun sige, at det er virkelig fedt at være en del af korpset. Jeg har ganske vist kun været med siden august, men jeg har allerede prøvet en masse spændende ting, siger Sobli, der til næste år bliver student.


– Mine planer er at komme ind på Designskolen, så jeg har ikke nogen planer om at blive brandmand. Men jeg ser frem til de næste mange måneder, som helt sikkert kommer til at give en masse spændende input. Og dagen hernede på Kragerup Gods har også været fantastisk, selvom jeg har prøvet det før. Dengang gik jeg i 7. klasse, og der var jeg faktisk mere modig end i dag, griner Sobli Mayassi. Fahima Awed havde et stort ønske om at få en masse nye venner, og det har hun i så rigt et mål fået i Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps.

– Der var en del piger fra min klasse, som lokkede mig til at være med. Og jeg synes det lød

spændende, så derfor var jeg ikke nervøs for at give det en chance. Og så er det jo også fedt at have stående på mit CV, fortæller en af de få kvindelige kadetter på Beredskabsforbundets eventdag på Kragerup Gods. – Jeg har ikke rigtig tænkt på, hvordan jeg i det videre forløb kan bruge kurset i ungdomsbrandkorpset. Foreløbig er det bare spændende at prøve så mange nye ting som muligt. Jeg havde også glædet mig meget til at deltage i dagens arrangement. Jeg havde ganske vist en gang tidligere prøvet noget lignende på en bane i Sverige, men den havde slet ikke den samme sværhedsgrad. Og så var det dejligt at møde en masse nye venner, konstaterer 16-årige Fahima Awed. Noura Al-Ameri er ikke i tvivl om, at hun vil bruge uddannelsen hos Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps til noget, hvor hun kan hjælpe andre. – Det kan sagtens være i et job som sygeplejerske, men det ved jeg ikke helt endnu. Jeg er meget glad for at have fået chancen for

18

at være en del af korpset. Den mulighed er der ikke mange, som får chancen for, og det vil afgjort åbne flere muligheder for mig i fremtiden, understreger Noura på 16 år.

– Jeg har været med i korpset i de sidste to år, så eventen på Go High-banen var en fantastisk afslutning på en spændende tid sammen med en masse gode venner. Heldigvis lider jeg ikke af så meget højdeskræk, selv om vi til tider var lidt højt oppe i træerne, fortæller en smilende Noura.


Køb den nye DKB kogebog – og støt DKB-fonden med 50 kroner

Kr. 150,00 DKB-fonden er en humanitær fond, der uddeler midler hvert år den 7. marts på DKBs stiftelsesdag til fortrinsvis handicappede børn og unge, krisehjem o.lign. Ideen til denne kogebog er opstået i forbindelse med de mange gode samvær i DKB regi i både lokal- og landsforeningen, hvor vi – ud over andre interessante ting – også udveksler madopskrifter på kryds og tværs. Med en kogebog kunne man lade endnu flere få glæde af den megen kreativitet, der er hos DKB’erne, og ved at sælge kogebogen kunne DKB-fonden få glæde af det overskud, vi håber vil komme ud af projektet. Kogebogen kan købes i Frøslevlejren H1, eller rekvireres hos Ragnhild Munk på tlf. 7462 4113 eller på mail: ragnhildm@dlgtele.dk

Deltag i Beredskabsforbundet Landsstævne 2014 SNE, STORM OG SKYBRUD – ER DU KLAR TIL AT HJÆLPE?

Så kom til Ringkøbing den 12. - 14. september 2014 Læs mere på: www.bf-staevne.dk 19


Bjarne Laustsen udpeget som kommitteret for Hjemmeværnet Folketingsmedlem og præsident for Beredskabsforbundet Bjarne Laustsen bliver fra den 1. november 2013 den nye kommitterede for Hjemmeværnet og afløser dermed Jens Hald. Bjarne Laustsen har siden 2006 desuden været præsident for Beredskabsforbundet. – Jeg glæder mig meget til den ny opgave, og der er en klar pointe i at have en aktiv politiker som bindeled mellem de folkevalgte og den vigtige del af dansk beredskab og forsvar, som Hjemmeværnet udgør, siger Bjarne Laustsen. – Jeg har lige siden, jeg var nyvalgt, siddet i Folketingets forsvarsudvalg og sad derfor med ved forhandlingerne om det nyeste forsvarsforlig som ordfører, og jeg har dermed været med til at udstikke den kurs, som de mange aktive hjemmeværnsfolk vil følge i de næste år.

ved forbundets landsmøde i juni 2014, og jeg vil benytte lejligheden til at udtrykke min store tilfredshed med det arbejde, vore frivillige i Beredskabsforbundet har udført. Beredskabsforbundets landschef takker Ved Beredskabsforbundet er man kede af præsidentens afgang, men ser frem til et styrket samarbejde med Hjemmeværnet.

– Som aktiv folketingspolitiker vil jeg have et indgående kendskab til Forsvaret og være ægte engageret i den brede, folkelige deltagelse. Hjemmeværnet er allerede inde i en positiv udvikling, hvad angår rekruttering og befolkningens anerkendelse af det store og uegennyttige arbejde, Hjemmeværnets frivillige lægger for dagen.

– Vi vil uden tvivl komme til at savne Bjarne Laustsen som præsident for Beredskabsforbundet. Hans arbejde for at fremme frivilligtanken har styrket os gennem hans syv år ved forbundet. Men samtidig glæder vi os også over, at Bjarne fortsætter sit virke inden for arbejdet med at fremme frivilliges indsats og synlighed. Beredskabsforbundet har et godt samarbejde med Hjemmeværnet, og det ville kun glæde os, om det i endnu højere grad kunne styrkes i fremtiden. Det vil naturligvis ske som et led i de mange resultater, som Bjarne helt sikkert vil skabe i spidsen for Hjemmeværnet, og som han ligeledes har skabt for Beredskabsforbundet ved blandt andet at sikre forbundet opgaven med den succesrige Bliv Brandmand Nu-kampagne, siger Beredskabsforbundets landschef Per Junker Thiesgaard.

– I mine år som præsident for Beredskabsforbundet har jeg medvirket til at skabe bedre vilkår for de frivillige i beredskabet og at føre dette ajour med udviklingen. Som følge af udnævnelsen vil jeg bede om at blive afløst på posten

Glæde hos forsvarsministeren Gennem sit politiske virke har Bjarne Laustsen opbygget et indgående kendskab til Forsvaret samt Hjemmeværnet, og han vil derfor blive et godt bindeled mellem Hjemmeværnet, det politiske

Det er vigtigt med et stærkt folkeligt islæt i det danske totalforsvar i form af et Hjemmeværn, og Bjarne Laustsen tror, at samarbejdet om at bidrage til en moderne og opdateret type beredskab kan sikre de mange frivillige en værdifuld placering i det samlede billede.

20

niveau samt befolkningen. – Jeg er glad for, at valget er faldet på Bjarne Laustsen som ny kommitteret for Hjemmeværnet, udtaler forsvarsminister Nicolai Wammen. – Hjemmeværnet er inde i en rigtig positiv udvikling. Det gælder både i forhold til rekruttering og i forhold til befolkningens anerkendelse af det kæmpestore arbejde, som Hjemmeværnets tusindvis af frivillige udfører hver dag året rundt til gavn for os alle sammen, udtaler forsvarsminister Nicolai Wammen. FAKTA Den kommitterede for Hjemmeværnet udgør sammen med chefen for Hjemmeværnet Hjemmeværnsledelsen. Hjemmeværnsledelsen er ansvarlig for Hjemmeværnets samlede virke. Den kommitterede for Hjemmeværnet leder arbejdet med at rekruttere frivillige til Hjemmeværnet, ligesom den kommitterede er ansvarlig for Hjemmeværnets informationsvirksomhed. Derudover er det den kommitteredes opgave at arbejde for et godt forhold mellem befolkningen og Hjemmeværnet.


FOKUS PÅ FOREBYGGELSE Af Helgi Bachmann, studentermedhjælper i Beredskabsforbundet

Stor interesse for forebyggelse af ulykker på arbejdspladsen

Virksomheder udviser i højere grad interesse for Beredskabsforbundets befolkningsuddannelse i forebyggelse af ulykker. I uge 47 gennemføres de første virksomhedstilpassede kurser hos FL Smidth i København. Fordi koncernsproget i FL Smidth er engelsk gennemføres et kursus på forsøgsbasis på engelsk. Kurserne tilpasses virksomheder Det eksisterende kursus henvender sig til hjemmet. Ved at fastsætte fokusområder i kursets indholdstemaer, kan forebyggelsesuddannelsen tilpasses forebyggelse af ulykker på arbejdspladsen, og samtidig gennemgå alt relevant indhold i kurset. Virksomhedernes arbejdsmiljøorganisationer og sikkerhedsledere er interesserede i kurset, fordi mange virksomheder har stort fokus på at få nedbragt antallet af ulykker på arbejdspladsen. Ikke dermed sagt at virksomhederne oplever mange ulykker, men en arbejdsulykke er en for mange.

tionelt kursus. Forskellen er, at vi kan nærme os deltageren på en anden måde ved at skabe forbindelsen mellem Beredskabsforbundet og deltageren via arbejdspladsen. Der er blevet anmeldt mange kurser på det seneste, og flere af disse afholdes hos virksomheder. Således er det, at vi tidligere på måneden rundede halvejsmålet med antallet af afholdte kurser i løbet af 2013. Pr. 16. oktober var der anmeldt 80 kurser, målet for 2013 er 125 afholdte kurser.

Risikoidentifikation er ens uanset lokation De værktøjer, som deltageren lærer at benytte, er de samme, uanset om de benyttes på risici i hjemmet, på arbejde eller på ferie. På den måde bliver deltageren introduceret for Borger-ROS på samme måde, som denne ville blive det ved et konven-

64 %

36 %

Ved spørgsmål eller kommentarer kontakt Helgi Bachmann. E-mail: hb@beredskab.dk eller mobil: 29 64 45 10

21


Støt kampen mod kræft blandt brandfolk Køb kræftsløjfen – formet som en rød brandslange – ved Brandfolkenes Organisation. Overskuddet fra salget går til kampen mod kræft blandt brandfolk. Efter svensk forbillede er Brandfolkenes Organisation begyndt at sælge sløjfer til at sætte på tøjet. – Vi arbejder hårdt for at få ændret loven, så syge brandmænd fremover kan få anerkendt, at deres kræft er arbejdsrelateret. Det er det arbejde, overskuddet skal gå til, forklarer Tommy Kjær, der er næstformand i Brandfolkenes Organisation. Sløjfen kan købes på Brandfolkenes Organisations Facebook-side til 50 kr.

Støtteforening søger projekter at støtte Har du forbindelse til redningsberedskabet og skaffer nødhjælp til Østeuropa, er det efterfølgende måske interessant for dig.

Har projektet behov for hjælp til brændstof til transporten, eller er den primære målgruppe vanskeligt stillede børn øges interessen.

Er du tilknyttet et projekt, der ’bare’ mangler lidt økonomisk støtte, skulle du prøve at sende en ansøgning med mindst følgende oplysninger:

Send ansøgningen til sfhf@bf-holstebro.dk

• • • •

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Projektets navn En kort beskrivelse af dem, der skal modtage nødhjælpen og nødhjælpens vej til Østeuropa En tidsplan Oplysninger om hvorledes projektet kan kontaktes

22

Støtteforeningen for Holstebro Humanitære Fond Jan Vestentoft Formand & Kredsleder i Beredskabsforbundet Holstebro Kreds


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE september & oktober 2013 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange

tet?t r o dk r de

lan komme den å p gør ts den

dsag for, at r App ognemt! n i er rte IN sør

o t Er sDikke, såe BF Reypnlig – de Hvi t brug sats s a ved lige ind il friv

29.09.13 – Billund – Skarp indsats Morgenmad ved halmbrand. Brandmænd fra Beredskabsstyrelsen skulle have morgenmad ml. Urup og Nollund ved Grindsted. Senere blev der også serveret frokost. 4 frivillige, i alt 17 frivilligtimer

30.09.13 – BF Region Nordjylland – Uddannelse Lederkursus med fokus på handlekraft, ledelsesværktøjer, tidsdisponering, samarbejdsrelationer m.m. Afholdt i kommandocentralen i Aars. 3 frivillige, i alt 7 frivilligtimer 23


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE september & oktober 2013 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange

05.10.13 – Frederikssund – Øvelse

Intet billede

Alarmeringsøvelse hos redningshundetjenesten i Halsnæs Kommune. ISL rekvirerer kommandovogn til KST samt forplejning til 24 personer. 4 frivillige, i alt 20 frivilligtimer

08.10.13 – Kolding – Skarp indsats Udkald til kommunikation til uheld i industri i Vamdrup. 5 frivillige, i alt 45 frivilligtimer

11.10.13 – Billund – Vagt/Standby 240 unge til overnatning på Søndreskole. Brandvagt ved Vallecup i Grindsted. 2 frivillige, i alt 18 frivilligtimer

24


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE september & oktober 2013 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange

12.10.13 – Kolding – Synlighed Deltager med pioneer- og kommandovogn ved Havnens Dag. 11 frivillige, i alt 77 frivilligtimer

13.10.13 – Norddjurs – Øvelse Deltager med i øvelse med figuranter samt løser pumpeopgaver og opfyldning af flasker. 11 frivillige, i alt 22 frivilligtimer

14.10.13 – Kolding – Skarp indsats

Intet billede

Evakuering af 7 beboere fra plejehjemmet i Sønder Stenderup. Pionertjenesten fik udkald lidt før kl 17, opgaven lød på evakuering af 8 beboere som skulle indkvarteres i Kolding Byferie sammen med 5 af bostedets ansatte. 6 frivillige, i alt 18 frivilligtimer

22.10.13 – Sønderborg – Skarp indsats

Intet billede

Eftersøgning af savnede i samarbejde med helikopter og SOK. 5 frivilige, i alt 10 frivilligtimer

25


Her finder du Beredskabsforbundet På landsplan www.beredskab.dk

Region Syddanmark http://bf-syddanmark.dk

Region Nordjylland www.bfregion1.dk

Region Sjælland Ingen aktiv webside

Region Midtjylland www.bf-region2.dk

Region Hovedstaden http://bfrh.dk

Brug Beredskabsforbundet

Vi vil gerne have, at du som frivillig i det danske redningsberedskab aktivt bruger Beredskabsforbundet og de muligheder, som vi stiller til rådighed for dig – vi er dit organisatoriske ståsted.

Har du eksempler på Best Practice fra jeres kreds eller beredskab? – Så del den med alle de tusinde andre frivillige i Beredskabsforbundet. Skriv en kort mail om emnret til e-mail-adressen nedenfor, så bringer vi omtale af de bedste forslag. Du kan også bruge BF Reporter App. Husk et foto med frivillige i gang med Best Practice-aktiviteten eller et link til jeres hjemmeside med jeres medlemsblad etc. Send en mail direkte til 2. viceregionsleder Flemming Elnif, Region Midtylland: elniff@webspeed.dk

Send dit bidrag

FRIVILLIG udkommer månedligt for at støtte dialog og videndeling mellem Beredskabsforbundets ledelse og den enkelte frivillig – og mellem frivillige. Line Nielsen er redaktør og vil hver måned udvælge beretninger fra de frivilliges virke landet over. Du kan selv bidrage – enten direkte eller via din kreds. Brug BF Reporter App og/eller send en e-mail med tekst og foto direkte til: lin@beredskab.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendt materiale.

Videndeling og Best Practice

Hjælp os med at videndele på tværs af landets mange kredse. Fortæl om jeres initiativer som frivillige og aktiviteter, som andre kan lære af.

FRIVILLIG

Redaktør og udgiver: Kommunikationsmedarbejder Line Nielsen Beredskabsforbundet Hedelykken 10, 1. 2640 Hedehusene

 26

FRIVILLIG Oktober 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you