Page 1

FRIVILLIG 2012 Juli

Landsrådsmødet blev traditionen tro holdt på Nyborg Strand. Forsvarsministeren deltog sammen med flere folketingsmedlemmer.

VÆR PARAT TIL SKYBRUD

DET NORSKE STORTING PÅ BESØG

Juni bragte 40% mere nedbør end normalt. Det ekstreme vejr er kommet for at blive forebyggelse er vigtigt.

Fem medlemmer af det norske storting så frivilligt beredskab og Brandkadetter fra Københavns Brandvæsen.

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 1 / 31

BF HÆDERSTEGN På Landsrådsmødet blev årets Hæderstegn uddelt til 13 modtagere. Se modtagerne, og læs historien bag tildeling af hvert enkelt Hæderstegn.


FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE FRIVILLIGE I BEREDSKABSFORBUNDET

Vi ses til BF Landsstævne 2012 Der er god opbakning til årets dyst i disciplinerne “Ekstremt Vejr” - det sker i Frederikssund den 7. 9. september 2012. Stævnets web-site via www.beredskab.dk Per Junker Thiesgaard Landschef

Aarhus-Horsens Samariter demonstrerer deres kunnen på Landsrådsmødet (øvelse)

Nu skal redningsberedskabet stå sammen og sikre de rette ressourcer Redningsberedskabet i Danmark er robust - sådan lyder det ofte, når beredskabet bliver rost. Og vi har virkelig et dygtigt beredskab i

og kan klare de store opgaver, hvor der er behov for store mandsskabsstyrker og langvarige indsatser.

Danmark og vi får meget tryghed for de penge, der bruges på beredskabet. Det viser internationale sammenligninger også.

Og frivillige kan spille en central rolle i at sikre, at befolkningen forstår forebyggelse og dermed bidrager

Men spørgsmålet om robustheden er, som vi før har nævnt her i lederen, et spørgsmål om definition. Når man går de operationelle chefer på klingen i spørgsmålet om robusthed får man den klare opfattelse, at beredskabet kan

Bliv aktiv i din kreds - vi har brug for aktive frivillige

løse sine daglige opgaver, men der er ikke nødvendigvis

vi til, at lære folk hjælp til selv-hjælp. Det øger også robustheden. Vi vil i de kommende forligsdrøftelser tale for en øget brug af frivillige - både i operative indsatser, og i

meget ekstra at give af.

arbejdet med forebyggelse, hvor vi vil søge at få genindført en befolkningsuddannelse, der udover hjemmets

Her kommer de frivillige ind som et uvurderligt element til støtte og supplement, der kan være med til at sikre, at beredskabet er robust

SKAL DU MED?

beredskabsplan også omfatter livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Helt centrale brikker i samfundets robusthed.

BARAK H1

ØSTBØRN

STÆVNE

FOREBYGGELSE

Beredskabsforbundets historiske samling er et besøg værd! Læg vejen forbi Barak H1 i Frøslev-lejren til sommer.

Sommerferie med mening Hvert år får børne-hjemsbørn fra Polen en stor oplevelse. 1. - 14. juli 2012. Vær med.

Beredskabsforbundets Stævne 7. - 9. september 2012 Mød dine frivillige kolleger fra hele landet!

Der uddannes fortsat instruktører Og målet er, at hver kreds holder mindst ét kursus for befolkningen i 2012. Vær med!

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 2 / 31


Men vores opgave er også under pres - vi

Nu må vi stå sammen i hele det samlede

oplever, at flere kommunale beredskaber har

redningsberedskab og sikre de rette ressourcer

planer om at anvende frivillige, hvor man før

til et robust beredskab.

LANDSLEDELSEN

ville anvende deltidsbrandmænd. Ikke fordi man var utilfredse med de deltids-ansatte, men

Vi har en god sag, og et fælles mål,

fordi de frivillige er billigere. Deltids-ansatte

nemlig at sikre et effektivt og robust

brandmænd er imidlertid i forvejen en meget

redningsberedskab i Danmark.

billig og effektiv ressource, og er det her, man leder efter penge i budgettet, kan det meget

Et robust beredskab, der skaber tryghed i samfundet.

vel være et tegn på, at det overordnet er “så

Og et minimums-beredskab er og bliver

som så” med robustheden.

ikke det samme som et robust beredskab.

Det frivillige arbejde har stor samfundsværdi og skal tages alvorligt - vi er frivillige fordi vi gerne vil være med til at sikre medborgere og samfundets værdier, når de ekstraordinære eller uforudsete sker - og fordi vi gerne vil give en hånd med til at støtte til daglig, når der er brug for ekstra hænder til en opgave, eller befolkningen skal uddannes i

Landsråd 2012 Vi holdt Landsrådsmøde, som omtalt andetsteds i denne udgave af FRIVILLIG, og jeg vil blot takke alle deltagerne for at gøre mødet til en succes. Hver gang vi mødes styrkes fællesskabet. Og endnu engang tillykke til den genvalgte

forebyggelse.

Præsident, Bjarne Laustsen og de nyudpegede Vicelandschefer, Else Højsager og Lennart

Vi indgår som en nøgle-ressource i begrebet “robusthed” og støtter og supplerer med såvel vores beredskabskompetencer som vores civile kompetencer. Den opgave kan vi løse, og den skal og vil vi løse. Men vi er ikke frivillige blot for at være den

Stauersbøl Olsson - og tak fordi I vil lægge den store indsats i ledelsen af Beredskabsforbundet. Og igen tak for indsatsen til afgående Vicelandschef Hanne Buchholdt.

billigste løsning, hvis det samtidig svækker bemandingen og ressourcerne i det øvrige beredskab. Det skaber ikke robusthed. Og det var ikke grunden til at vi meldte os som

Per Junker Thiesgaard Landschef

frivillige.

Aarhus-Horsens Samariter demonstrerer deres kunnen på Landsrådsmødet (øvelse)

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 3 / 31

Landsledelsen Landsledelsen, der er ansvarlig for opfyldelse af Beredskabsforbundets formål og gennemførelse af Beredskabsforbundets opgaver, har følgende sammensætning: • Præsidiet (Præsidenten, Landschefen og Vicelandscheferne) • Regionslederen og 2 viceregionsledere fra region Hovedstaden. • Regionslederen og 1 viceregionsleder fra hver af regionerne Sjælland,Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. • Et medlem udpeget af Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund og godkendt af landsledelsen. • Beredskabsforbundets direktør er sekretær for Præsidiet.


FREDERIKSBERG HAR VALGT AT UNIFORMERE DE FRIVILLIGE MED EN GOD PRAKTISK UNIFORM Kredsleder Ib Otte har meddelt, at Frederiksbergs nye hold frivillige får god mundering. Dels er der planlagt god undervisning, men uden det rette udstyr dur helten jo ikke. Indtil videre har 36 af de 55 frivillige skrevet kontrakt med kommunen, og undervisningen er i fuld gang. Vi ser frem til at høre mere fra Frederiksberg. Som det ses er der valgt en praktisk uniform, som både kan bruges indendørs og udendørs. Der hører også bælte og hue til. Og så udleveres der sikkerheds-sko til uniformen. Alle effekterne er “hyldevarer” i Københavns Brandvæsens munderingsdepot, og man kan prøve om tingene passer på stedet - det sparer megen tid med at bestille og evt. bytte.

Sådan er uniformen sammensat for de frivillige på Frederiksberg.

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 4 / 31


BESØG FRA DET NORSKE STORTING

nordmændene fik en briefing om frivillige i

nødhospitalet og brandslukning og

erfarede Landschef Per Junker Thiesgaard,

Internationale kontakter virker. Det

det danske redningsberedskab, og dermed

lænsekapaciteter. Vi fik en flot

da han var på “Nordisk Kurs i

lagt grunden for en briefing ved chefen for

demonstration af alle færdighederne, af de

samhällsskydd och beredskap for höga

Beredskabsstyrelsen Hedehusene,

frivillige, der indgår i styrkerne.

chefer” i Stockholm sammen med

Brigadechef Tine Overby, og hendes

direktøren for Beredskabsstyrelsen, Henning

medarbejdere.

Thiesen, i april 2012.

Vores norske gæster var synligt imponerede over, at frivillige deltager i

Herefter demonstrerede Den Frivillige Her kom drøftelserne også ind på frivillige og Landschefen foreslog de norske

redningsberedskabet med så høje og

Indsatsstyrke sine mange kapaciteter - lige

specialiserede kompetencer - og med så

fra Hazmat til redningshunde, USAR,

højt engagement.

deltagere, herunder medlem af Stortinget (det norske Folketing) Åse Michaelsen, at komme til Danmark og se, hvordan vi bruger frivillige i redningsberedskabet - og hvordan flere brandvæsner har ungdomsbrandkorps. Den “danske model” er ganske forskellig fra den norske. Et par uger efter kom en forespørgsel om besøg, og en gruppe på fem medlemmer af Stortingets Justitskomité, under ledelse af formanden for komitéen, Per Sandberg, meldte deres ankomst den 15. juni 2012. Det blev til et besøg på Beredskabsforbundets Landskontor, hvor

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 5 / 31


BESØG FRA DET NORSKE STORTING

Brandkadetterne i samtale med Per Sandberg, medlem af det norske Storting og formand for Justits-komitéen.

veldig fornøyde med dagen, den gav oss

kommunalt beredskab også, men det tillod

Brandvæsen, hvor Brandkadetterne stod

innblikk i det engasjementet frivilligheten har

tiden ikke ved dette besøg.

klar til at møde de norske gæster og

i Danmark. Vi fikk også med oss verdifull

demonstrere deres færdigheder.

informasjon om strukturer og organiseringer

Derefter kørte vi til Københavns

som vi kan overføre til norske forhold.” Brandchef Jakob Vedsted Andersen,

Det frivillige element i det danske redningsberedskab kan vi være stolte af. Det var en fornøjelse at vise frem, og en stor

Københavns Brandvæsen, briefede

Vi fik vist, hvordan vi gør og hvad vi

tak til alle, der brugte tid og kræfter på

delegationen om projektet, som har haft

kan i det frivillige beredskab i Danmark. Vi

besøget - vi kommer til at høre mere til

utroligt positive resultater - både for de

ville gerne have været forbi et frivilligt

Norge!

unge , der deltager, og for brandvæsenet, som har oplevet at komme i dialog i stedet for konflikt ved udrykning til byområder med store sociale problemer. Også blandt brandvæsenets fastansatte er der stort engagement og lyst til frivilligt arbejde. Således ledes Brandkadetterne af brandmænd og paramedicinere, der bruger fritiden på projektet. Og det med et brændende engagement. Det er en frivillig ressource, vi ikke så tit hører om - men for de fleste ansatte i Redningsberedskabet betyder jobbet meget mere end løn-sedlen. Som det hed sig i en uformel tilbagemelding dagen efter: “Vi var alle

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 6 / 31


BF REPORTER APP - GOD FREMGANG I INDRAPPORTERINGERNE

Frivillig Konsulent, Peter B. Lange

BF Reporter App godt fra start Frivillig Konsulent Peter B. Lange har aflagt den første status-rapport over det første halve år med BF Reporter, og han er godt tilfreds med resultaterne. "BF Reporter er kommet rigtig godt fra start som det ses af ovenstående illustration of månedelig antal indberetninger. Efter BF Reporter for alvor blev sluppet løs i marts er der hurtigt kommet gang i indberetningerne. Alle regioner har udnævnt superbrugere som er gået i gang med af få kredsene i gang med indberetningerne. Superbrugerne er gode til at hjælpe hinanden. Hvis der f.eks. er en der har skrevet en god e-mail til sine kredse eller en forkortet vejledning, deles den hurtig til inspiration for de øvrige superbrugere. Og det er ikke blot få pionerer der trække læsset. I Region Syddanmark er over halvdelen af kredsene jævnlige brugere af BF Reporter. Rent teknisk er der naturligvis altid plads til forbedringer. Fejl bliver rettet løbende når de opstår og rapporteres, og ændringsønsker bliver samlet ind så der kan laves en opdatering når økonomien tillader det. Indtil videre kan resultatet af indberetningen Forbundets måde at bruge IT til at skabe

ses to steder - på den medlemsvendte side af

synlighed om vores aktiviteter er et rigtig godt

www.beredskab.dk og på en særlig Facebook side,

eksempel som andre helt sikker vil blive inspireret af,

som også modtager indberetningerne:

så vores leverandør Viewworld ApS har skrevet en

http://www.facebook.com/BFReporter

lille fin succeshistorie som kan læses på deres hjemmeside på http://viewworld.net/cases/ case_cpl/. Historien er på engelsk for at kunne sprede det gode historie til et internationalt publikum."

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 7 / 31


LEDER I BF

STÆVNE 2012 Fra Stævnets web-site forlyder det:

420 deltagere har på nuværende tidspunkt tilmeldt sig stævnet De endelige tilmeldinger indløber i disse dage og vi håber tallet kun vil vokse. Fornylig blev der afholdt “Prøvestævne” hvor dommere og udvalgte deltagere gennemgik de konkurrencer, hvor der er foretaget ændringer i forhold til tidligere år.

Gør en forskel som leder Beredskabsforbundet er organiseret i 75 kredse, der dækker de fleste af landets kommuner. Kredsene er omdrejningspunktet for Beredskabsforbundets virke.

Følg med i det hele på stævnets web-site: http://staevne.bfrh.dk/joomla/ Klik nedenfor og se video om de nye konkurrencer - og mød Frederikssund og nogle af dommerne:

Kredsen ledes af frivillige ledere, der udpeges på Årsmøderne. Kredsene har mange opgaver og som en del af ledelsen har du mulighed for at være med til at præge kredsens arbejde.

http://youtu.be/9rFUcWINSkg

Spørg din kredsleder om mulighederne i din kreds der er altid brug for aktive frivillige i kredsarbejdet - og med tiden kan du måske blive en af lederne? Du finder navne på kredsog regionsledere på forbundets web-site under punktet “kontakt” http://www.beredskab.dk/ beredskabsforbundet/ kontakt/

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 8 / 31


KLIMATILPASNING: DET FRIVILLIGE BEREDSKAB ER DEN SUPPLERENDE STYRKE, DER ØGER BEREDSKABETS ROBUSTHED Beredskabsstyrelsen Hedehusene, der har

i redningsberedskabet og lokale forankring i

med varme og sol, men de årligt

Sommeren er over os - desværre ikke

fået tilført kapacitet på 26.000 liter/minut,

hver kommune landet over er helt unik.

tilbagevendende skybrud, der i år indtil

så der nu rådes over 35.100 liter/minut.

videre har ramt flere steder, herunder Sydjylland, Fyn og Bornholm - alene i juni måned faldt der 40% mere regn end et “normalår” ifølge DMI. I Svendborg stod man pludselig i vand til knæene. Og udsigterne for juli viser i skrivende stund ikke de store forandringer i vejrliget i forhold til juni. Sidste år fik vi 113 mm nedbør i juli mod 66 mm i gennemsnit for juli for perioden 1961-1990.

Der er stor opmærksomhed om Ekstremt Vejr Sidste års store skybrud over bl.a.

Det frivillige beredskab øger beredskabets robusthed Der er med andre ord stor interesse

danskerne ønsker at være godt informerede, når uvejret indtræffer - over 120.000 borgere søgte pr time information om vejret under skybrudet i slutningen af

Derfor skal vi sætte ekstra ind med forebyggelse - og forebyggelse vil fortsat

for at tage forholdsregler, når skybrud eller

være et af Beredskabsforbundets

andre ekstreme vejrsituationer indfinder sig.

fokusområder i år og de kommende år. Og

Og med det øgede materiel og den øgede

her spiller Beredskabsforbundets kredse en

opmærksomhed, er der god grund til at

helt central rolle - grib opgaven, og

mene, at vi som frivillige vil kunne være

kombinér det frivillige arbejde med at

endnu mere effektive, hvis de store skybrud

afhjælpe, når skaden er sket, med en synlig

melder sig. Skybrud kræver store

indsats på forebyggelses-området.

ressourcer - og her er det frivillige

Materialerne findes, og der uddannes

beredskab netop den supplerende styrke,

mange nye instruktører i den 3-timers

der gør beredskabet robust.

befolkningsuddannelse. Lad os sætte

København har betydet en øget opmærksomhed på det farlige vejr - og

Kredsenes rolle er helt central i forebyggelses-arbejdet

forebyggelse højt på opgavelisten i det

Kom til Beredskabsforbundets stævne i Frederikssund og se, hvordan Allerede sidste år besluttede vi, at vi i

frivillige arbejde i beredskabet. Vi har også sikret, at de mange gode og praktiske råd om selv-hjælp og forebyggelse fra den nedlukkede Kriseinfo-

juni i år. Og under den store snestorm den

år vil mødes og dyste i indsatser, der er

portal, fortsat kan findes - de ligger nu på

2. februar 2010 besøgte knap 1 million

efterspørgsel efter, når vejret er ekstremt.

www.beredskab.dk under Forebyggelse.

danskere DMI’s web-side.

Den 7. - 9. september 2012 er temaet for Landsstævnet derfor “Vi hjælper

Pumpekapaciteten er øget med 50.000 liter/minut Beredskabsstyrelsen meddeler, at

fra Forsikringsoplysningen er også et rigtigt

vejrsituationer” - tilmeld jer som gæst, eller

godt tiltag, der dels kan advare om

kom og se, hvor effektivt det frivillige

forestående problemer, dels indeholder råd

beredskab er!

om forebyggelse.

skybrudsberedskabet er øget i år - der er anskaffet flere slanger og pumper, og den samlede pumpekapacitet er øget fra 230.000 liter/minut til 280.000 liter/minut Den største forøgelse af kapacitet er sket ved Den Frivillige Indsatsstyrke Øst ved

Og den nye “Husets Vejralarm” App

beredskabet og Danmark i ekstreme

Forebyggelse gør en stor forskel Men forebyggelse er fortsat den

Med ønsket om en god sommer! - vi ses til Landsstævne i Frederikssund.

bedste garanti for at klare sig godt igennem. Forebyggelse er en naturlig opgave for Beredskabsforbundet, hvor vores baggrund

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 9 / 31

Per Junker Thiesgaard Landschef


ERHVERVSPSYKOLOG I BEREDSKABSFORBUNDET Anders Amstrup er netop startet som frivillig konsulent og Erhvervspsykolog i Beredskabsforbundet. Han involveres fremover i Beredskabs-

Anders arbejder i dag som Erhvervspsykolog og er uddannet cand. psych., HD. Hans arbejdsopgaver i det civile er coaching og træning af ledere i danske virksomheder samt undervisning i faget Ledelse i Praksis hos Ledernes

forbundets lederudvikling, ad hoc sparring

Hovedorganisation. Anders er 46 og bor i

med ledelsen og senere udbredning af

Hørsholm sammen med Lotte, Filippa og

viden og færdigheder inden for stress- og

Schæferhunden Basco.

krisehåndtering i beredskabsmæssige situationer.

INTERVIEW MED BRITTA MORTENSEN NY REGIONSLEDER I REGION SJÆLLAND Beredskabsforbundets Psykolog Anders Amstrup interviewer hver måned en af forbundets ledere.

Leder i Beredskabsforbundet Når ledelse er en æressag. Uformelt interview med Britta Mortensen om det at være leder i Beredsskabsforbundet.

kredsleder i Nakskov, i starten af 90’erne

Britta: Nu har jeg jo ikke være

blev hun kredsleder i Maribo. Hun har været

regionsleder så længe, men følgende

vice-regionsleder siden 2008 og i 2012 blev

mener jeg er vigtigt, hvis man skal klare sig

hun regionsleder.

som regionsleder: For det første skal du trives med udfordringer

INTERVIEW Spørgsmål: Hvad vil du gerne lykkes med som regionsleder? Britta: Det er vigtigt for mig at komme til at kende kredsene godt, og at kredsene kender hinanden og mig. Det skaber åbenhed og tillid. Det bliver en proces, fordi de fysiske afstande mellem kredsene er store. Det stiller høje krav til kvaliteten af vores fælles arrangementer, at gøre det attraktivt for folk at køre så langt. Spørgsmål: Hvilke krav stiller jobbet til dig?

Du skal have tiden, så du kan være til rådighed for kredsene Du skal have den troværdighed der gør at du kan begå dig med kredsledere, beredskabschefer og de frivillige kolleger Som menneske skal du både kunne tage konflikter, men også kunne give efter. Ligesom du skal kunne tage imod kritik, men også forklare dine egne holdninger Du må ikke være bange for at give en undskyldning, hvis du har kvajet dig. Du skal være faglig dygtig og vide, hvor tingene kan findes hvis der opstår tvivlsspørgsmål el.lign.

Britta: Det er meget et

Spørgsmål: Hvad gør dig glad?

langdistancejob. Jeg bruger meget tid på at køre ud og besøge kredsene for at lære dem at kende, og heldigvis tager de godt imod mig. Så kan de også bruge mig, hvis de har spørgsmål. Dertil bruger jeg en del

Regionsleder, Britta Mortensen Region Sjælland

tid på mødeaktiviteter og arrangementer som jeg deltager i både regionalt, men også på landsplan.

Britta har været frivillig i Beredskabs-

Spørgsmål: Hvad skal man kunne

forbundet siden 1983. I 1987 blev hun DKB

som regionsleder?

Britta: Når tingene lykkes. Når jeg fornemmer at det jeg gør, bliver positivt modtaget - når hjælp er en æressag. På den måde er jeg vel lige som de fleste andre. Hvis andre bliver glade for det man gør for dem, så bliver man også selv glad. Som et lille eksempel kan jeg nævne at jeg havde skrevet til en kreds for at minde dem om at de skulle tilmelde sig et arrangement, som de tilsyneladende havde glemt. Så

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 10 / 31


skrev kredslederen til mig ” hvor er det godt

Spørgsmål: Hvad vil du sige til

du husker, når vi glemmer”. Det er de små

frivillige, der overvejer at blive leder i

ting som glæder.

Beredskabsforbundet?

LEDER I BF

Britta: Ledervejen kunne være noget Spørgsmål: Hvis du var en bil?

for dig, hvis du kan lide at samarbejde med

Britta: Så ville jeg være en Opel, fordi

en troværdig, positiv og tillidsvækkende

det er en ganske almindelig god bil, der

tilgang. Du skal kunne lide det, fordi du

kører når der er brug for det. Men det

kommer til at bruge nogen tid på det, og

kunne godt være sådan en GL-model, så

hvis du mest vil være leder af navn, fremfor

der også er en smule spræl i den.

af gavn, så er ledervejen i Beredskabsforbundet ikke noget for dig. Til

Spørgsmål: Har du et forbillede i

gengæld giver det en personlig udvikling og

Beredskabsforbundet?

du kommer til at vokse med opgaverne.

Britta: Jeg har altid set meget op til Spørgsmål: Dit liv uden for

vicelandschef Else Højsager. Hun er den,

Beredskabsforbundet?

som i tidernes morgen troede på mig, og sendte mig på lederkurser da jeg var med i

Britta: Privat er jeg gift med Bent, har

det daværende Danske Kvinders

tre børn, to med børnebørn på henholdsvis

Beredskab. Hun er diplomatisk, arbejder

2 år, 7 år og 9 år. En dejlig alder. Det bedste

stille og roligt med tingene og når de mål

ved at blive ”bedstemor” er at man kan

hun har sat sig. Hun brænder stadig for

forkæle sine børnebørn. Jeg slapper tit og

Beredskabsforbundet og de frivillige efter

ofte af med en god bog, god musik, gerne

så mange år, som hun har været med. Det

klassisk, men faktisk næsten al slags musik

er imponerende.

undtagen tung jazz/blues og heavy metal. Jeg elsker at rejse og gå ture i naturen. Jeg

Spørgsmål: Hvor meget tid

kan godt lide at fotografere, jeg strikker og

anvender du på jobbet?

løser Sudoku. Nå ja så har jeg også lige et

Britta: Al min fritid. Målt i timer svarer

fuldtidsjob, som skal passes, som

det vel til et halvtidsjob.

socialfaglig konsulent i Lolland kommune, hvor jeg superviserer sagsbehandlerne,

Spørgsmål: Hvorfor bruge så meget tid uden at få en krone for det?

lægger retningslinjer for tolkning af lovgivningen og udbreder ny lovgivning til

Britta: Fordi det giver mig personlige

sagsbehandlerne, sidder med de ”tunge”

udfordringer og udvikling, og dertil en

sager og klagesager.

masse dejlige oplevelser, også socialt giver det mig en masse.

Jeg keder mig aldrig, men elsker mit liv og min hverdag. Jeg arbejder bedst under en mild form for pres og deadline der

Spørgsmål: Hvad synes du er

skal nås. Ok, en gang imellem kan det hele

idealet for gode ledere i

blive for meget, og så er det vigtigt at

Beredskabsforbundet?

kunne sige fra og sige nej, men jeg vil selv

Britta: Det er ledere som virkelig

have lov til at sige fra og det gør jeg, hvis

arbejder for Beredskabsforbundet. Jeg vil

det bliver for broget.

dertil pege på: • Forsøger at påvirke politikerne med Beredskabsforbundets sag • Igangsætter nye tiltag i Beredskabsforbundet • Træder til og hjælper, når noget er ved at falde på gulvet for en kollega • Aktiv i kredsene • Hjælper hvis man selv er gået i stå

Interviewer: Beredsskabsforbundets Psykolog, Anders Amstrup Under overskriften ”Leder i Beredsskabsforbundet – Når ledelse er en æressag” interviewer Anders, på skift, en lang række af de frivillige ledere i Beredsskabsforbundet.

Gør en forskel som leder Beredskabsforbundet er organiseret i 75 kredse, der dækker de fleste af landets kommuner. Kredsene er omdrejningspunktet for Beredskabsforbundets virke. Kredsen ledes af frivillige ledere, der udpeges på Årsmøderne. Kredsene har mange opgaver og som en del af ledelsen har du mulighed for at være med til at præge kredsens arbejde. Spørg din kredsleder om mulighederne i din kreds der er altid brug for aktive frivillige i kredsarbejdet - og med tiden kan du måske blive en af lederne? Du finder navne på kredsog regionsledere på forbundets web-site under punktet “kontakt” http://www.beredskab.dk/ beredskabsforbundet/ kontakt/

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 11 / 31


NYT FRA MUSIKKORPSET Af Allan Hald Udover den ugentlige træning for trommer og fløjter og den månedlige træning for orkesteret, har vi været ude på de første store ture i året.

Falck 23. maj skulle vi af

Efter et kort ophold på Frederiksberg

sted til den første større tur i foråret. Falck Redningskorps Danmark afholdt et seminar for alle de lande de er repræsenteret og I den forbindelse skulle der være en ceremoni i Holmens kirke, hvor man blandt meget

højtidelige arrangement skulle vi levere

var der taler fra holmens kirkes Præst Ejgil Bank Olesen og af Falcks Direktør Allan

Valget af kirken har sikkert ikke været tilfældig, Sophus Falck, Falcks grundlægger er begravet fra kirken og Falck afholdt en

gennem tiden. Dette vidner mindesmærket

deltog I.

ved kirken i alt tydelighed om. På denne sten er der jo også flere navne der er os

Desværre for os var 23. maj en hverdag, så de medlemmer der skulle med, måtte forbi arbejdet for at bede om den

kendt indenfor redningsberedskabet. Radioens Pigekor og Holmens kirkes

nødvendige frihed til at deltage.

eget kor underholdte med bla. Bridge over

25 musikere havde en fornuftig arbejdsgiver, som godt kunne se det vigtige I at korpset kunne repræsenterer

Den 9. juni spillede Musikkorpset traditionen tro på Hotel Nyborg Strand til Landsrådsmødet. Vi spillede først ca. 20 minutter udenfor salen, hvor dagens møde skulle holdes. Her stod vi blandt mange stande, hvilket var en nyt og spændende tiltag.

meget taknemmelige over. Vi sender her en

Charlotte fra musikkorpset førte fanen ind, hvorefter det var tid til overrækkelse af hæderstegn. Som noget nyt var vi her blevet bedt om at spille en kort fanfare, når hæderstegnene blev overdraget, Det gav uddelingen et mere højtideligt islæt, der nok skal blive bygget videre på.

Troubled Water og Amazing Grace. Efter gudstjenesten holdt Allan

Beredskabsforbundet denne dag, det er vi

hvor vi blev forplejet, gik turen til Holmens

vægt på det engagement alle gjorde

Landsrådsmødet

menneskelige ofringer der havde været

2006, en begivenhed Musikkorpset også

Hovedkontor ved polititorvet i København,

Søgaard Larsen. I talerne blev der lagt stor indenfor beredskabet, samt de store

gudstjeneste til deres 100 års jubilæum i

kl. 0800 og efter et stop ved Falcks

en by vi kunne gense efter 13 timer.

ved indgangen, så det var en meget festlig

Efter vi alle var blevet placeret i kirken

noget af musikken.

Vi kørte fra Brandstationen i Horsens

omklædning, gik turen atter mod Horsens,

Falck havde opstillet fanerne fra alle landene

arrangementet.

repræsentant fra alle landene. I dette

brandstation, hvor vi havde lånt lokaler til

imens alle gæster fra nær og fjern ankom.

og højtidelig start på denne del af

andet ville overrække en fane til en

varm tanke.

Vi skulle starte med at spille ved kirken

Søgaard Larsen igen en kort tale, hvorefter han overrakte en fane til en repræsentant for alle de lande Falck er repræsenteret i. På

Efter en middag i restauranten gik turen atter mod Horsens. Dog var vi et par stykker der blev og var med til hele mødet.

Hærvejsmarchen

fanerne var landenes navn skrevet på

27 gange har Musikkorpset deltager i

fanedugen og i det øjeblik de blev overrakt,

Hærvejsmarchen ved Viborg, en march,

spillede Musikkorpset en kort fanfare. 28

hvor mange vælger en rute på 45 km i 2

faner skiftede på denne måde hænder.

dage. Det er samtidig det arrangement vi

Kirke.

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 12 / 31


har deltaget I flest gange i vores snart 30.

Denne aktivitet gennemføres 6-8 gange om

årige histore.

året. Vi får reklamer op på stationen i

Lørdag startede vi ud fra Horsens kl.

Så vi håber at du også vil støtte os ved at få et OK Benzinkort, og tanke penge til Beredskabsforbundets Musikkorps.

Vestergade i Horsens, den vil i nærmeste

0700, for at underholde på ruten. Efter lidt

fremtid blive pyntet med vores logo.

Sådan gør du:

morgenmad i Kasernehallen på den

Brug linket herunder, og udfyld

nedlagte kaserne i Viborg, spillede vi i lette

Vi håber at du også vil støtte korpset

bestillingsformularen på OK’s hjemmeside.

regnbyer ved rastepladsen i Bakkerne ved

og vi har tilladt os at lave lidt reklame for

Så tanker du automatisk penge til os, så

ØBY, senere spillede vi ved den gamle

aftalen.

snart du tager kortet i brug.

papfabrik i Bruunshåb. Vi havde en kort marchtur fra

Tak til alle for en god forårssæson, vi

Domkirken til Kasernen, hvor vi efter en kort

høres ved til efteråret.

Det er gratis at få et OK Benzinkort klik her.

koncert, kørte til en lokal skole for at blive indkvarteret. Aftenen startede med en middag på en lokal restaurant inden at byen blev udforsket. Selve bylivet var præget af regnvejr og

Tank penge til Beredskabsforbundets Musikkorps Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel, og støt Beredskabsforbundets Musikkorps

mange var sikkert til Sankt Hans arrangementer rundt omkring, for der var ikke mange mennesker i Byen. Søndag pakkede vi ned på skolen kl. 0545 og efter lidt morgenmad stod vi klar kl. 0700. ved første rasteplads i øsende

Du kan også få et tilsendt ved at kontakte Allan Hald på alhald@stofanet.dk. Det udfyldte skema sender du til OK, så vil du inden 8 dage modtage dit OK Benzinkort. Har du allerede et OK Benzinkort, kan du også tanke penge til klubben. Du skal bare oplyse dit navn og kortnummer til os på alhald@stofanet.dk. Du kan også

Beredskabsforbundets Musikkorps

henvende dig direkte til OK på

regnvejr. Alle marchgængerne havde søgt

har indgået en sponsoraftale med OK, der

sponsormateriale@ok.dk, som så vil

tilflugt under et lille telt alt imens vi spillede

er bygget op omkring OK Benzinkortet. Når

tilknytte dit kort til vores sponsoraftale.

humøret og smilet frem på alle.

du opretter et OK Benzinkort gennem os,

Vi spillede senere i Finderup, men

støtter OK Beredskabsforbundets

Har du spørgsmål, er du velkommen

udover regnen var der ikke noget drama

Musikkorps med 6 øre pr. liter benzin eller

til at kontakte Allan Hald på 21 62 58 62

herude, selv om en af historiens mest

diesel, du tanker på kortet. Derudover får vi

eller alhald@stofanet.dk.

kendte mord skete her i fordums tid.

en bonus, når du første gang har tanket

Over middag gik vi en marchtur fra

500 liter på dit OK Benzinkort.

Søndersøparken ved sygehuset op til paradepladsen. Vi sluttede vores optræden af med en koncert inden at turen gik mod Horsens igen. Vi slutter forårs sæsonen af med et arrangement i Viborg den 14. juli hvor vi spiller til Hærvejsvandringen. Marchgængerne har der gået 300 km fra Slesvig til Viborg ad hærvejen. Vi har indgået en sponsoraftale med OK benzin, hvor vi b.la. er på en benzinstation i Horsens, hvor vi forsøger at få folk til at tegne benzinkort og derigennem støtte os.

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 13 / 31


INDTRYK FRA LANDSRÅDSMØDET JUNI 2012 Musikkorpset underholder

Her er billeder fra Landsrådet i juni på Nyborg Strand - som sædvanlig en god lejlighed til at mødes på tværs af landet - læs mere om mødet i det kommende nummer af Beredskab.

Præsidenten og Beredskabsstyrelsens direktør Henning Thiesen

Landschefen i samtale med Forsvarsminister Nick Hækkerup

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 14 / 31

Fanen bæres ind


INDTRYK FRA LANDSRÅDSMØDET JUNI 2012

Forsvarsministeren taler til Landsrådet

Forsvarsministeren taler til Landsrådet

Politisk debat om frivillige i Beredskabet

Ordstyrer Jakob Vedsted Andersen, Brandchef, Københavns Brandvæsen

Hæderstegn-modtagere 2012 flankeret af Landschefen og Præsidenten

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 15 / 31


INDTRYK FRA LANDSRÅDSMØDET JUNI 2012

Kredsleder, Aarhus, Finn Månsson fortæller om arbejdet med Aarhus-Horsens Samariter

Læge Kristian Groth, Aarhus, giver sammen med samariter-holdet en prøve på scenarie og respons.

Ny Vicelandschef Else Højsager Henrik Sohl, den nye formand for Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund, taler

Dirigent på Landsrådet Nina Lindhart

Afgående Vicelandschef hanne Buchholdt fik en stor tak for sin indsats

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 16 / 31


PORTRÆT AF VICELANDSCHEF LENNART OLSSON

I 1980 begyndte jeg at læse i Horsens

Af Kristian Baggesgaard Regionskasserer, Syddanmark

og efter endt studie – begyndte den store

søgte jeg stillingen og blev udnævnt den 10. juni 2012.

job søgning, og det var svært – især når

På Landsrådsmødet 2012 blev det vedtaget, at Beredskabsforbundet fremover skal have 2 vicelandschefer. Præsident Bjarne Laustsen har udpeget Else Højsager og Lennart Stauersbøl Laustsen Olsson som vicelandschefer. Else er kendt af de fleste i Beredskabet. Lennart er nok ikke så kendt. Derfor har vi bedt Lennart om kort at præsentere sig selv:

det var inden for brandvæsenet jeg forsøgte at  lægge min fremtid og kræfter.

Jeg håber med de spændende tiltag som er igangsat inden for Beredskabsforbundet at det vil være til

I 1985 blev jeg ansat ved Hammel

gavn for alle frivillige og samfundet som

kommune – og her blev jeg udannet til

helhed, og glæder mig til at være en del af

Brandinspektør og desuden udnævnt til

det, jeg håber at vi ses ude i landet – og

Civilforsvarsleder – en post som jeg havde

ikke mindst til landsstævnet i 2012.

til ændringen af loven i 1992 hvor

Lennart Olsson

beredskabet undergik en stor forandring og hvor vi nu blev betegnet som det samlede beredskab og hvor vi i beredskabet skulle til at ændre tingene fra det krigsmæssige beredskab til fredsmæssigt  beredskab, en spændende tid men også en tid med store

Tak til Kristian Baggesgaard og region Syddanmark for dette initiativ. Det er best practice!

forandringer. Af Lennart Olsson I 1995 søgte og fik jeg en stilling ved Nibe Jeg er blevet anmodet om at beskrive

brandvæsen som Beredskabschef – her

mig selv, det er jo nemt – jeg er den nye

var der et lille kommunalt brandvæsen

ubekendte Vicelandschef - men hvem er

hvor der foruden et akut beredskab også

han – sådan vil det sikkert lyde rundt

var en aktiv gruppe frivillige, som primært

Best Practice Opsøgende journalistik - til region Syddanmarks web-site

omkring, og derfor dette korte indlæg –

bestod af indkvartering og forplejning M/

Læs flere nyheder på regionens

Jeg hedder Lennart Stauersbøl Laustsen

K, der var mange opgaver – en af de store

Olsson – i daglig tale bare Lennart Olsson,

var bespisning af styrker ved årets Nibe

har en lang livsbane inden for det danske

festival – ”den lille fede” – alle i

beredskab, jeg vil tro jeg var 23 – 24 år da

beredskabet var involveret på den ene eller

jeg blev ansat som deltidsbrandmand og

anden måde, dette gav et utroligt stort

frivillig ved Odder Brandvæsen, her blev

sammen hold – og ikke mindst det at

kimen langt til mange oplevelser og ikke

arbejde på tværs gav stor mulighed for at

mindst arbejdstimer inden for brandvæsen

erfaringer kunne bruges fremadrettet i

og civilforsvar – og især indlæring i de

beredskabet.

forskellige tjenestegrene som var inden for datidens system, og jeg må sande at jeg

Som chef for en så aktiv frivillig gruppe –

faktisk har prøvet at være i alle de

har selvfølgelig givet inspiration til at

tjenestegrene som kommunerne havde

fortsætte arbejdet inden for beredskabet,

dengang inden for det krigsmæssige

så da stillingen som vicelandschef i

beredskab i 1975.

beredskabsforbundet blev opslået ledig,

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 17 / 31

web-site: http://bf-syddanmark.dk


BEREDSKABSFORBUNDETS HÆDERSTEGN 2012

1. viceregionsleder i Midtjylland, Nanna Vestergaard Aggerholm

som havde en fælles beredskabskommission inden kommunesammenlægningen i 2007. Du blev som nævnt udpeget som

Du startede som frivillig i Skive i 1973,

viceregionsleder i 2006. Her er du en aktiv

hvor du fra starten var meget aktiv. I 1977

del af regionsledelsen, landsledelsen og

var der brug for et generationsskifte på

forbundets it-gruppe. Det betyder dog ikke,

lederposten i kredsen, og du tog teten og

at du ikke finder tid til at deltage i Skive-

blev kredsleder i en alder af kun 23 år. Du

kredsens aktiviteter, ligegyldigt om det er

var kredsleder frem til marts 2006, hvor du

en nattevagt, førstehjælpsvagt eller en

blev udpeget til viceregionsleder i den

forplejningsopgave. Du er også god til at

daværende Region II.

tage hånd om nye frivillige, som er med på en opgave for første gang, så de ikke føler

Du har gennem alle årene som

sig fortabte, fx under en forplejningsopgave.

kredsleder været en meget engageret kredsleder, som fik en god kreds op at køre

Du er altid klar til at hjælpe, hvis

med dertilhørende opgaver. De frivillige i

kredsen mangler hjælp til at løse en opgave

kredsen deltog i forskellige øvelser, både

eller har nogle beredskabsfaglige

lokalt og landsdækkende. I flere år var det

spørgsmål, der mangles svar på. Hvis du

en tradition at deltage i forbundets

ikke kender svaret, så ved du oftest, hvor

landsstævne, og de frivillige deltog også i

det kan findes.

uddannelsen af de såkaldte Kværnepligtige.

Det er mig en stor glæde i dag at kunne overrække dig

Du var en af de bærende kræfter i

Beredskabsforbundets hæderstegn.

forbindelse med udarbejdelse af en samarbejdsaftale med de fire S-kommuner

Bjarne Laustsen

(Skive, Sundsøre, Sallingsund og Spøttrup),

Beredskabsforbundets Præsident

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 18 / 31


BEREDSKABSFORBUNDETS HÆDERSTEGN 2012

Når du har sat dig noget for, så

Formand for Beredskabsforbundets Musikkorps, Allan Saurto Hald

gennemfører du det – takket være din stædighed – og dette er ofte til stor gavn og ikke mindst glæde for musikkorpsets medlemmer.

Du har været medlem af musikkorpset

Du er vellidt overalt, hvor du møder

siden 1988, hvoraf du de sidste 15 år har

frem og er dermed med til at give

været en del af bestyrelsen for dette. I 1999

beredskabssagen et godt image i

blev du næstformand, og siden 2003 har

befolkningen.

du beklædt posten som formand og leder af korpset. Samtidig med dette er du frivillig

Det er mig en stor glæde i dag at

i Horsens-kredsen, og siden 2003 har du

kunne overrække dig

desuden virket som førstehjælpsinstruktør.

Beredskabsforbundets hæderstegn.

Lige siden du startede i musikkorpset, har du med stor iver og offervilje sat dit

Bjarne Laustsen Beredskabsforbundets Præsident

præg på korpset. Du har med din udadvendthed været en god ambassadør for Beredskabsforbundet, ikke mindst med din altid positive fremtræden. Og du har på den måde medvirket til at synliggøre beredskabssagen i vide kredse. Du overtog et musikkorps i fremgang og har formået at videreudvikle det, således at korpset har opnået det høje niveau, som tilfældet er i dag.

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 19 / 31


BEREDSKABSFORBUNDETS HÆDERSTEGN 2012

for udvikling af en markeringskommando

Sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Hanne Fabricius Nielsen

og et figurantkorps. Du har varetaget ansvaret for diverse planlagte aktiviteter, herunder assistancer

Du startede i midten af 1980’erne som

og øvelser samt undervisning og udvikling

frivillig ved det kommunale civilforsvar i

af de frivillige ledere. I en stor del af din tid i

Skælskør og flyttede senere din kontrakt til

Hedehusene varetog du en dobbeltfunktion

Beredskab Storkøbenhavn, hvor du virkede

som fungerende uddannelseschef på

som instruktør og befalingsmand inden for

frivilligområdet og chef for den

flere tjenestegrene. I 2002 blev du ansat

indtægtsdækkende virksomhed, samt på

som viceberedskabsinspektør samme sted.

grund af langvarig vakance også funktionen

Da Beredskab Storkøbenhavn overgik til

som uddannelsesleder.

Beredskabsstyrelsen i 2005, fulgte du med til Beredskabsstyrelsen Hedehusene. I 2007

Du har været bidragende til, at mange

blev du udnævnt til sektionsleder, og i 2012

frivillige har været udsendt med

blev du udnævnt til sektionschef ved

Beredskabsstyrelsen de seneste år fx i Haiti

Beredskabsstyrelsen Bornholm.

i 2010 og Pakistan i 2010-11. Endvidere var du stærkt medvirkende til, at

I perioden ved Beredskab

Beredskabsstyrelsen i foråret 2010 fik

Storkøbenhavn havde du ansvaret for

uddannet og certificeret et tungt USAR-

planlægning, tilrettelæggelse og

hold, hvor størstedelen af holdet består af

gennemførelse af standarduddannelser for

frivillige.

de frivillige. Du var ligeledes med til at udvikle særlige special

Det er mig en stor glæde i dag at

uddannelsesmoduler til flere af

kunne overrække dig

frivilligenhederne ved Beredskab

Beredskabsforbundets hæderstegn.

Storkøbenhavn og Beredskabsstyrelsen

Bjarne Laustsen

Hedehusene. Du havde endvidere ansvaret

Beredskabsforbundets Præsident

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 20 / 31


BEREDSKABSFORBUNDETS HÆDERSTEGN 2012

Direktør i Beredskabsstyrelsen, Hans Henning Thiesen

fremtidige danske redningsberedskab, og herunder dine strategiske overvejelser om

Du tiltrådte stillingen som direktør i

anvendelse og styrkelse af anvendelsen af

Beredskabsstyrelsen sidste år fra en

frivilligressourcen i redningsberedskabet –

tidligere stilling som politidirektør for Københavns Vestegns politi. Du har en lang årrække bag dig som aktiv i det danske beredskab, herunder bl.a. chefposter i PET og Rigspolitiet.

såvel den eksisterende som den potentielle ganske betydelige uudnyttede ressource i både det statslige og det kommunale redningsberedskab. Som direktør i Beredskabsstyrelsen er

Du har siden din tiltræden som

du en nær og vigtig samarbejdspartner for

direktør fra starten været opmærksom på

de frivillige og Beredskabsforbundet. I din

de frivilliges rolle i det danske

forholdsvis korte ansættelsesperiode har

redningsberedskab. Du har initieret en styrket dialog mellem Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet om de frivilliges

du dokumenteret et ønske om en vision for og en vilje til øget anvendelse af frivillige i redningsberedskabet.

anvendelse og de fremtidige mulige indsatsområder.

Det er mig en stor glæde i dag at kunne overrække dig

Du har i din tid som direktør altid

Beredskabsforbundets hæderstegn.

været parat til aktivt og konstruktivt at deltage i udviklingsmøder og repræsentere de frivillige, ikke mindst ved at være villig til at fremtræde som debattør og

Beredskabsforbundet har den største respekt for dine betydelige visioner om det

Bjarne Laustsen Beredskabsforbundets Præsident

foredragsholder om de frivillige og disses betydning for redningsberedskabet.

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 21 / 31


BEREDSKABSFORBUNDETS HÆDERSTEGN 2012

Du har arbejdet utrætteligt og

Beredskabschef i Greve, Jan Funk Nielsen

vedholdende for at oplyse om de flotte resultater, der kan opnås med en målrettet indsats med ungdomsbrandkorps. Og du

Du har i den tid, du har været beredskabschef, gjort en stor indsats både for de frivillige i redningsberedskabet og

korps op over hele landet – den proces har

ungdomsbrandkorps.

du været med til at starte.

Du har formået at skabe plads til

Du brænder virkelig for sagen, og

udfoldelse for de mange frivillige i

Beredskabsforbundet skylder dig en tak for,

beredskabet, der har viljen til at hjælpe

at du har satset på dette område og været

andre. Du anskuer beredskabet som en helhed, der skal arbejde sammen på tværs af faggrupper, og du tilstræber åbenhed og selvstændighed. Dette betyder også, at der sidder en frivillig med i

med til at udbrede kendskabet til ungdomsbrandkorps. Du har ydet en enestående indsats for de unge i brandkorpsene, men også ved at sætte en yderst meningsfuld sag på dagsordenen for

beredskabskommissionen i Greve.

rigtig mange mennesker i det danske

I 2010 blev Greve Kommune udnævnt til Årets 1-1-2-kommune, bl.a. fordi man

redningsberedskab. Det er mig en stor glæde i dag at

som de første i landet havde igangsat et

kunne overrække dig

projekt, der skulle skabe gode relationer mellem unge og brandvæsen. Resultatet af arbejdet med ungdomsbrandkorps har bl.a. brande i Greve.

ville starte et ungdomsbrandkorps, og efterhånden skyder der jo flere og flere

ikke mindst for at fremme

været, at der har været færre påsatte

har været inspiration for mange andre, der

Beredskabsforbundets hæderstegn. Bjarne Laustsen Beredskabsforbundets Præsident

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 22 / 31


BEREDSKABSFORBUNDETS HÆDERSTEGN 2012

sproghold i polsk på aftenskole. Du brugte

Kredsleder i Kreds Nordfyn, Jan Justesen

også meget tid på at få gamle kasserede computere til at køre, så børnene kunne spille på dem.

Du startede i Bogense i 1977. De første år var du meget aktiv i

Du er ofte primus motor på de

Signaltjenesten, og du blev uddannet

arrangementer, som kreds Nordfyn holder.

gruppefører i 1988. I 1989 blev du delingsfører ved den fynske CF-kolonne, og i 1995 blev du kredsleder. I 1999 blev du

lavede du engang et badebassin fyldt med

Du har altid været meget engageret i CF og beredskabet. Skulle man være sammen med dig, så var CF i Bogense et

sandsække for at vise, hvordan man kan forebygge vandskader. Du er en ildsjæl, og du har et venligt

godt sted at begynde. Derfor er flere i din familie også med i beredskabet. Du er altid i uniform, og der er altid noget, du lige skal

og afbalanceret væsen, der gør dig afholdt af alle, du kommer i kontakt med. Derfor har du også altid været god til at få solgt

hjælpe med, og derfor er det ofte sket, at

førstehjælpskurser og til at fremme, at der

du er kommet lidt for sent til

kommer hjertestartere op så mange steder

familiesammenkomster eller er kommet

som muligt.

iført uniform. Dog huskede du at komme i eget tøj til dit bryllup!

Det er mig en stor glæde i dag at kunne overrække dig

Du har ydet en stor indsats i

Beredskabsforbundets hæderstegn.

forbindelse med Projekt Østbørn og kredsens eget projekt Børnehjem Polen. Da var du også med til at få oprettet et

hvor beredskabet viser, hvad de kan. Du har også kreative idéer til udstillingen, fx

desuden uddannet hjælpeinstruktør.

de frivillige var meget glade for projektet,

Specielt er du engageret i Fjordens dag,

Bjarne Laustsen Beredskabsforbundets Præsident

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 23 / 31


BEREDSKABSFORBUNDETS HÆDERSTEGN 2012

Beredskabschef i Frederikssund, Kim Lintrup

Du stiller krav – store krav til dit frivillige beredskab. Men det er ikke urimelige krav, og det vigtige er, at ydelser som det er aftalt, at det Det Supplerende

Du kom til Frederikssund Brand &

Frivillige Beredskab skal levere, også bliver

Redningsberedskab i året op til den

leveret.

seneste kommunalreform, hvor Frederikssund, Skibby, Jægerspris og

Gennem de seneste år har Det

Slangerup kommuner skulle

Supplerende Frivillige Beredskab fået flere

sammenlægges. Allerede fra starten af din

operationeller opgaver at løse, og du har en

tiltrædelse udtrykte du stor respekt for det

meget stor aktie i, at de frivillige i

arbejde, som de frivillige ydede i

Frederikssund har stor positiv opbakning,

Frederikssund Kommune. Dette kom ikke

ikke mindst lokalt i Frederikssund og

mindst til udtryk i 2007 ved, at de frivillige i

Halsnæs kommuner, men også hos

Frederikssund modtog prisen som Årets

nabokommuner samt Nordsjællands Politi,

Frivilligberedskab 2006 på indstilling fra

som også flere gange i 2011 har rekvireret

netop dig.

Frederikssunds frivillige til hjælp.

Sammenlægningen af beredskabet i

Det er mig en stor glæde i dag at

fire kommuner og siden også dannelsen af

kunne overrække dig

det fælles kommunale selskab

Beredskabsforbundets hæderstegn.

Frederikssund-Halsnæs Brand & Redningsberedskab sammen med den

Bjarne Laustsen

’nye’ nabo Halsnæs Kommune har været

Beredskabsforbundets Præsident

store opgaver. Men du har hele vejen arbejdet for også at integrere de frivillige i det operationelle beredskab, som det der i dag kaldes Det Supplerende Frivillige Beredskab, Frederikssund.

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 24 / 31


BEREDSKABSFORBUNDETS HÆDERSTEGN 2012

Yderligere stillede du op ved valget til

Leder af Redningshundetjenesten i Horsens, Ulla Roos

kredsledelsen i Horsens i 2004 og blev valgt ind. Også i kredsledelsen er du aktiv ved arrangementer og er kredsens repræsentant i beredskabskommissionen i Horsens Kommune. De senere år har du

Du startede som frivillig i 1979 og tog grunduddannelsen samt

desuden deltaget i mange af forplejningstjenestens indsatser.

funktionsuddannelser og var i de første år aktiv i bl.a. Signaltjenesten. Men dit

Du har mange jern i ilden, men fælles

hjerteblod i beredskabet viste sig for alvor

for dem alle er, at det i bedste

midt i 1980’erne, da du startede

Beredskabsforbunds-stil er noget, du gør

Redningshundetjenesten. Du blev

for andre. Og det drejer sig både om civile

redningshunde-dommer i 1986, og du

borgere og alle de frivillige, som gennem

bestod selv redningshundeprøven med din

årene er eller har været frivillige ved

Bernecenne i 1987.

Civilforsvaret eller beredskabet i Horsens.

Siden da har du været meget aktiv i

Det er mig en stor glæde i dag at

Redningshundetjenesten i Horsens, som du

kunne overrække dig

også blev leder af i 1992. En post, som du

Beredskabsforbundets hæderstegn

stadig bestrider med bravur. Dit engagement og indsats som leder af

Bjarne Laustsen

Redningshundetjenesten i Horsens gav en

Beredskabsforbundets Præsident

plads i Talsgruppen, som utrætteligt arbejder for bedre profilering og vilkår for redningshundetjenesten i det danske beredskab. Det er et arbejde, som kræver indsigt, gå-på-mod og ikke mindst tålmodighed – det hele har du.

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 25 / 31


BEREDSKABSFORBUNDETS HÆDERSTEGN 2012

frivillige og værnepligtige at sikre, at

Sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Lars Michael Mortensen

Det er mig en stor glæde i dag at

køretøjer og udstyr nåede frem til de

kunne overrække dig

nødlidende i Albanien/Kosovo.

Beredskabsforbundets hæderstegn.

I1999 blev du udsendt som holdleder Du startede som frivillig i det

for et redningshold i forbindelse med et

kommunale redningsberedskab i Maribo,

omfattende jordskælv i Tyrkiet. Styrken

da du var 16 år. Siden blev du

bestod af værnepligtige, frivillige og

tjenestegørende ved Beredskabsstyrelsen

befalingsmænd fra hele landet. I 2002 blev

Nordjylland, og i 2002 ændrede du

du udsendt til Tjekkiet som

tjenestested til Beredskabsstyrelsen

næstkommanderende for det danske

Midtjylland, hvor du fungerede som

støttebidrag i forbindelse med de

sagsbehandler med bl.a. økonomi som

omfattende oversvømmelser i

ansvarsområde. I 2003 blev du udnævnt til

Centraleuropa. Styrken bestod af frivillige

sektionsleder, og i 2007 blev du udnævnt til

og værnepligtige fra hele landet.

sektionschef. Ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland har du bl.a. været

Grundet din store interesse for

uddannelseschef, og i dag bestrider du

frivilligområdet har du været en af de

stillingen som stabschef.

centrale og bærende kræfter bag DFI Vest i Herning. Her har du deltaget aktivt i

Du har løst flere opgaver uden for

oprettelsen og implementeringen, og du har

Danmarks grænser. Din første udsendelse

haft ansvaret for at etablere de

var som frivillig i det kommunale

administrative rutiner og økonomistyringen.

redningsberedskab på Lolland, hvor du

Gennem dit arbejde som stabschef har du

medvirkede til at køre nødhjælpsforsyninger

ansvaret for at sikre, at DFI anvendes bredt

og ambulancer til det østlige Polen. I 1998

i det daglige beredskab ved

forestod du transporten af nødhjælpsudstyr

Beredskabsstyrelsen Midtjylland, samt sikre

og lastbiler til Albanien. Som konvojleder

at beredskabet indrettes således, at der

var det dit ansvar i samarbejde med

fortsat og løbende er fokus på dette.

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 26 / 31

Bjarne Laustsen Beredskabsforbundets Præsident


BEREDSKABSFORBUNDETS HÆDERSTEGN 2012

Direktør for Beredskabsforbundet, Per Kjærholt

betragtelig størrelse på grund af 1-årige

Bjarne Laustsen

forlig, er du et godt kort at have på hånden.

Beredskabsforbundets Præsident

På en lang række områder har du skabt resultater – resultater, det vil føre for

Du blev ansat i Beredskabsforbundet i

vidt at remse op her.

2005, og du viste hurtigt dine evner til at få organisationen i fremdrift på trods af en

Med andre ord har

dagligt krævende og til tider særdeles

Beredskabsforbundet med dig ved roret

omskiftelig hverdag. Dit engagement og

nydt godt af en direktør, der har påtaget sig

dedikerede arbejde i Beredskabsforbundet

et langt større opgavesæt, end man kunne

har stærk afsmittende effekt både på

forvente, og lagt den afgørende energi og

præsidium, landsledelse, frivillige og ikke

udholdenhed i helt nødvendige forandringer

mindst ansatte.

og professionaliseringer af Beredskabsforbundets virke.

Du er eminent til at styre og gennemføre projekter med betydeligt fokus

Dette store arbejde har i 2011 båret

på målet. Ikke mindst gennem din

frugt, og der er nu etableret systemer,

opfølgning sikres projekternes succes. Du

struktur og rammer, der kan danne

er en arbejdshest, der ofte anvender aftener

forudsætning og fundament for, at

og weekender på forbundsarbejde.

Beredskabsforbundet kan påbegynde sin næste transformation mod et lokalt og

I forbindelse med ministerielt arbejde, fx ministerspørgsmål og budgetanalyser,

regionalt forankret forbund med et øget fokus på videndeling og forebyggelse.

kommer både dine gode formuleringsevner i skrift og tale samt dine analytiske evner

Det er mig en stor glæde i dag at

stærkt til udtryk. Særligt i forbindelse med

kunne overrække dig

forligsarbejdet, som i din

Beredskabsforbundets hæderstegn.

ansættelsesperiode har været af en

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 27 / 31


BEREDSKABSFORBUNDETS HÆDERSTEGN 2012

Frivillig, holderleder og kontaktbefalingsmand Redning i Aalborg Redningsberedskab, Peter Bech

af diverse kurser og øvelser for de unge ivrige mennesker. Du er et stort aktiv for kredsledelsen og for de frivillige i redningsberedskabet i Aalborg, som håber at kunne drage nytte af

Du startede i Aalborg Civilforsvar i

dig i mange år endnu. Du har været

1991. Herefter tog du en masse

vicekredsleder gennem flere år og har

uddannelser, blandt andet som instruktør

siddet – og sidder stadig – i kredsledelsen.

inden for førstehjælp, psykisk førstehjælp, katastrofepsykologi, venteplads og

Du har med dit altid direkte og åbne

faldsikring. I 2003 blev du holdleder

væsen bakket kredsen op, men også været

Redning, og du fungerer i dag også som

aktiv, når noget kunne forbedres i kredsen.

kontaktbefalingsmand.

Du har derfor et stort medansvar for, at kredsen er velfungerende.

Du har også dygtiggjort dig inden for frigørelse, nødbehandling, emergency

Det er mig en stor glæde i dag at

medicin og udrykningskørsel.

kunne overrække dig Beredskabsforbundets hæderstegn.

Du har gennem årene afholdt mange førstehjælpskurser for

Bjarne Laustsen

Beredskabsforbundet, og af kursister og

Beredskabsforbundets Præsident

frivillige bliver du anset som en dygtig og vellidt instruktør. Du har ligeledes stået i spidsen for oprettelse af ungdomsbrandkorps i Beredskabscenter Aalborg, hvor du stadig i dag står for planlægning og gennemførelse

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 28 / 31


BEREDSKABSFORBUNDETS HÆDERSTEGN 2012

større brande, lænseopgaver,

Kredsleder i Kreds Nordsjælland, Søren Simonsen

forplejningsopgaver, samaritervagter, og hvad der nu ellers byder sig. Og det er ligegyldigt, om det er midt om natten eller sidst på eftermiddagen, du træder altid

Du startede i Nordsjællands

gerne til.

Brandvæsen som frivillig i 1992 og blev i 2003 udpeget til kredsleder for Kreds

Du er ansat ved politiet og har her

Helsingør. Ved sammenlægningen mellem

kombineret dine uddannelser ved

Helsingør og Karlebo, som blev til Kreds

redningsberedskabet med dit virke i politiet.

Nordsjælland, fortsatte du som kredsleder

Både ved dit arbejde i politiet og som

og er det fortsat i dag. Du har taget flere

frivillig og kredsleder har de frivillige altid

forskellige uddannelser inden for

stået dit hjerte nær. Samtidig har du været

redningsberedskabet, senest Håndtering af

kontaktperson mellem Politiets Beredskabs-

Tilskadekomne og Grunduddannelse i

Ordenskorps og Nordsjællands Politi. Også

forplejning.

her er du gået forrest for at sikre optimale vilkår for de frivillige.

Der har været store forandringer i redningsberedskabet i de år, hvor du har

Det er mig en stor glæde i dag at

været kredsleder. Men igennem alle årene

kunne overrække dig

har du været eksponent for, at de frivillige er

Beredskabsforbundets hæderstegn.

blevet synlige, at der er kommet mange spændende nye opgaver til de frivillige, og

Bjarne Laustsen

dette har bidraget til, at de frivillige har stor

Beredskabsforbundets Præsident

respekt for dig som kredsleder. Udover at være en respekteret kredsleder er du også altid i frontlinjen, når der er brug for en frivillig. Det være sig ved

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 29 / 31


BEREDSKABSFORBUNDETS HÆDERSTEGN 2012

Beredskabsforbundet kontaktede du Lene

Medlem af Folketinget, Tom Behnke

Espersen og bad om at måtte bibeholde redningsberedskabet som særligt område, og det fik du. Som nævnt før var det en del

For dig er redningsberedskabet en afgørende vigtig del af totalforsvaret. Du er en varm fortaler for redningsberedskabet og i særdeleshed de frivillige.

sikrede et forlig for 2012. Du har som ingen andre politikere altid været parat til at stille op med råd og

Efter det seneste 1-årige forlig for

vejledning om, hvordan forbundet kan

2012 blev du citeret som følger: ”Vi kæmpede for de frivillige brandfolk – men der skulle kæmpes, for regeringens udgangspunkt var ikke for godt.” Udtalelsen afspejler din holdning til de frivillige.

udvikle sig set fra en politisk synsvinkel. Eksempelvis har du deltaget aktivt i vores landsrådsmøde og brugt tid og kræfter på at udarbejde og gennemføre et unikt foredrag for vores landsledelse i Snekkersten.

Både landschefen, direktøren og jeg kan bekræfte, at du var en af de afgørende aktører, der sikrede, at vi også i 2012 fik et budget, der gør, at vi kan opretholde

Du har gjort en så betydelig indsats for redningsberedskabets frivillige, og det er forbundets klare opfattelse, at du også fremadrettet vil være en betydelig støtte for

Beredskabsforbundet, som vi kender det.

såvel Beredskabsforbundet som de frivillige.

Du har altid været til rådighed til en samtale med forbundet. Du har lyttet til og arbejdet med vores problemstillinger ved

Det er mig en stor glæde i dag at kunne overrække dig Beredskabsforbundets hæderstegn.

diverse forlig. Ved det seneste valg blev Lene Espersen forsvarsordfører, og dermed også ordfører for redningsberedskabet ved Konservative. På opfordring fra

af de afgørende politiske forhandlinger, der

Bjarne Laustsen Beredskabsforbundets Præsident

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 30 / 31


HER FINDER DU BEREDSKABSFORBUNDET På landsplan: www.beredskab.dk

Region Sjælland http://www.bfrsj.dk/ (Ingen web-site aktiv p.t.)

Region Nordjylland www.bfregion1.dk

Region Hovedstaden http://bfrh.dk/

Region Midtjylland http://www.bf-region2.dk/

Region Syddanmark http://bf-syddanmark.dk

Brug Beredskabsforbundet

Brug din kreds og region aktivt spørg om aktiviteter og uddannelse

Vi vil gerne have, at du som frivillig i det danske redningsberedskab, aktivt bruger Beredskabsforbundet og de muligheder vi stiller til rådighed for dig - vi er dit organisatoriske ståsted. Du er altid velkommen til at kontakte os.

Har du et eksempel på best Practice fra jeres kreds eller beredskab? - så del den med alle de andre tusinde frivillige i Beredskabsforbundet. Skriv en kort mail om emnet til e-mailadressen angivet nedenfor. Så koordinerer

Best Practice: Information til de frivillige I Randers udgives et flot blad for de frivillige. Den seneste udgave er udkommet her i juni 2012 - og kan rekvireres. Tidligere udgaver ligger på web-siten:

vi i delprojektet “Best Practice” og bringer en omtale af de bedste forslag. Du kan også bruge Smartphone App’en BF Reporter, eller få din kreds infoassistent til at gøre det, når den i løbet af foråret 2012 bliver udbredt til alle kredsene. Husk: Et foto med frivillige igang med best practice aktiviteten, eller f.eks. et link til en web-site med jeres medlemsblad etc. pjt@beredskab.dk

http://brandogberedskab.randers.dk/ FrontEnd.aspx?id=38660

Nyt fra Langvang

INFO

Du er også meget velkommen til at kontakte 2. Viceregionsleder Flemming Elniff, Region Midtjylland, direkte: elniff@webspeed.dk

Juni 2012

Send dit bidrag FRIVILLIG udkommer månedligt for at støtte dialog og videndeling mellem Beredskabsforbundets ledelse og den enkelte frivillige og mellem de frivillige. Landschefen er redaktør - og vil hver måned udvælge beretninger fra de frivilliges virke landet over. Du kan selv bidrage - enten direkte eller via din kreds - Brug den nye BF

Reporter App eller send en email med ord og foto direkte til Landschefen: pjt@beredskab.dk

FRIVILLIG Redaktør og udgiver:

Videndeling og best practice

Landschef i Beredskabsforbundet Per Junker Thiesgaard

Hjælp os med at videndele på tværs af

Beredskabsforbundet

landets mange kredse. Fortæl om jeres

Hedelykken 10

initiativer som frivillige og aktiviteter andre

2640 Hedehusene

kan lære af.

FRIVILLIG - Juli 2012 - Side 31 / 31

FRIVILLIG Juli 2012  

Månedligt nyhedsbrev fra Beredskabsforbundet om de frivillige fra redningsberedskabet samt forbundets arbejde, opgaver og indsatser.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you