Page 6

Det er dog som nævnt vigtigt for mig, at I

Afslutningsvis er det mit ønske for det nye

som frivillige også tager aktivt medansvar for at

år, at I fortsætter jeres engagement både med

løfte forebyggelsesopgaverne. Vi kan hjælpe

hensyn til kendte og nye opgaver. Det er

rigtig mange mennesker ved at undgå ulykker

ligeledes mit håb, at Beredskabsforbundet -

– i stedet for kun at hjælpe, når ulykken er sket.

som et organisatorisk ståsted for frivillige i

Forebyggelsesindsatsen er derfor et

LEDER I BF

redningsberedskabet og som en vigtig

område, som jeg mener, vi fremover bliver nød

samarbejdspartner for Beredskabsstyrelsen - i

til at engagere os meget mere i. Her har

2012 vil styrke arbejdet i kredse og regioner, og

redningsberedskabet særligt brug for de

dermed fortsat støtte op om fastholdelsen og

frivilliges lokale forankring og tilstedeværelse i

anvendelsen af frivillige i redningsberedskabet.

de enkelte lokalsamfund. Det er jo her, at

Endnu en gang tak for Jeres indsats og

forebyggelsesindsatsen skal foregå, og det er

tak for ordet med ønsket om et godt og

samtidig her, at I selv bor og arbejder. Fokus

glædeligt nytår til jer alle!

på forebyggelse i det lokalområde, som I frivillige hver især kender ud og ind, vil derfor have en særlig beredskabsmæssig effekt.

Henning Thiesen, Direktør, Beredskabsstyrelsen

Læs også på side 14 i denne udgave af FRIVILLIG om Mariagerfjords Frivillige Vagtgruppe, der bl.a. hjælper med eftersøgning af bortgåede demente.

Gør en forskel som leder Beredskabsforbundet er organiseret i 75 kredse, der dækker de fleste af landets kommuner. Kredsen ledes af frivillige ledere, der udpeges på Årsmøderne, der afholdes i disse måneder. Kredsene har mange opgaver og som en del af ledelsen har du mulighed for at være med til at præge kredsens arbejde. Spørg din kredsleder om mulighederne i din kreds der er altid brug for aktive frivillige i kredsarbejdet - og med tiden kan du måske blive en af lederne? Du finder navne på kredsog regionsledere på forbundets web-site under punktet “kontakt”

Mariagerfjord - Bent Sørensen (t.v.) og Jens Svenstrup blev hædret for henholdsvis 30 og 10 års god tjeneste i beredskabet. Roland Bisgaard, der ikke kunne være tilstede, blev også hædret for 30 år. Tillykke! - og tak for indsatsen - foto Lars Rasborg

FRIVILLIG - Februar 2012 - Side 6 / 16

http://www.beredskab.dk/ beredskabsforbundet/ kontakt/

FRIVILLIG Februar 2012  
FRIVILLIG Februar 2012  

Beredskabsforbundets månedlige nyhedsbrev