__MAIN_TEXT__

Page 1

BRUGGEN SLAAN Jaarverslag 2014/2015


BRUGGEN SLAAN! Voor u ligt ons jaarverslag 2014/2015. Wij blikken terug op twee jaren vol successen, zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak. In dit jaarverslag aandacht voor onze projecten, zoals Expeditie duurzame zorg, Project Sarah en het EIF-Project GGZ Migrantenjeugd. We stellen kort onze interculturalisatie trainingen aan u voor, evenals onze nieuwe voorlichting Diabetes aan hoogrisicogroepen. In 2015 zijn we met twee nieuwe trainingen gestart, namelijk HealthyPregnancy 4 All-2 en Taal en Gezondheid, welke we in dit jaarverslag aan u introduceren. 2016 is inmiddels alweer een paar maanden geleden van start gegaan. Wij zijn het jaar met veel enthousiasme begonnen en verheugen ons erop om ook dit jaar weer veel trainingen en voorlichtingen te gaan geven in zowel Rotterdam als omstreken, als in heel Nederland.

Training geaccrediteerd De Training Interculturalisatie Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen is geaccrediteerd door het Kenniscentrum Kraamzorg en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen. Kraamverzorgenden krijgen sinds september 2013 drie accreditatie punten van het kenniscentrum Kraamzorg bij deelname aan de workshop en verloskundigen krijgen 1,5 punt van het KNOV.

Stichting Voorlichters Gezondheid scoort 9.1 op Nationale Dag van de Kraamzorg Op de Nationale Dag van de Kraamzorg op 9 september j.l. gaven de voorlichters de workshop Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen. In een multiculturele samenleving heb je als professional te maken met allerlei verschillende gewoontes rondom de bevalling en kraamtijd en opvoeding. Hoe ga je hiermee om? In de workshop bespraken de voorlichters op een interactieve manier de verschillende gebruiken en rituelen rondom de bevalling en kraamtijd. Deelnemers van de workshop waren erg tevreden over de wijze waarop de voorlichters hun presentatie ten gehore brachten. De bijdrage werd beoordeeld met maar liefst een 9.1!


Expeditie duurzame zorg

Project Sarah

De Voorlichters Gezondheid zijn een zeer belangrijke spil binnen Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord. Ze zijn actief in verschillende projecten. Zo waren ze aanwezig bij de Camper Expedities om de bezoekers adviezen in eigen taal te kunnen geven. Daarnaast hebben zij op verschillende locaties voorlichtingen gegeven in de wijk, bijvoorbeeld in het Kopblok en bij het Vliegwiel, waar aan vier groepen de cursus ‘Gezonde Leefstijl’ werd gegeven. De cursus bestond uit vier voorlichtingsbijeenkomsten met de onderwerpen: Gezonde Leefstijl, Overgewicht & Obesitas, Diabetes en Bewegen. De doelgroep bestond uit vrouwen en mannen met diverse culturele achtergronden. Deze waren allen bezig met het behalen van hun inburgeringscursus bij Tornante Trainingen.

De opkomst voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij allochtone en laaggeletterde vrouwen in Rotterdam en omgeving is laag en neemt nog steeds af. Op initiatief van het Academisch Borstkankercentrum Erasmus MC – Havenziekenhuis en Bevolkingsonderzoek Zuid-West richt project Sarah zich op verhoging van de opkomst voor het bevolkingsonderzoek door allochtone en laaggeletterde vrouwen. Project Sarah wil de kennis over borstkanker(screening) verbeteren in een wijkgerichte aanpak met behulp van allochtone gezondheidsvoorlichters en informatiebijeenkomsten, welke verzorgd gaan worden door de Stichting Voorlichters Gezondheid. Begin april 2015 ging project Sarah van start in tien Rotterdamse wijken. Het is vooralsnog een proeftraject dat loopt van april tot oktober. Als het lukt om de opkomst bij het bevolkingsonderzoek te doen toenemen en het bewustzijn over de ziekte borstkanker te verhogen, dan zal het project gaan plaatsvinden in alle Rotterdamse wijken.

EIF-Project GGZ Migrantenjeugd Migranten komen te laat in de zorg. Dat geldt vooral voor de geestelijke gezondheidszorg en zorg bij (licht) verstandelijke beperking. Ook komen er in verhouding veel migrantenjongeren in een justitiële jeugdinrichting terecht. Vaak is er dan ook het vermoeden van een licht verstandelijke beperking. Hier zijn allerlei oorzaken voor. Schaamte en schuldgevoel spelen een belangrijke rol bij migranten, maar ook het vinden van de juiste hulp en het contact met hulpverleners kunnen veel beter. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een landelijk project opgezet om de zorg voor kwetsbare migrantenjongeren te verbeteren. Aan dit project nemen vier steden deel, waaronder Rotterdam. Rotterdam heeft ervoor gekozen om de zorg voor deze kwetsbare groepen te verbeteren door onder meer voorlichtingen te geven aan migrantenouders over psychiatrische problematiek en licht verstandelijke beperking. Wij als Voorlichters Gezondheid zullen deze voorlichtingen gaan verzorgen om zo de LVB en GGZ problematiek onder de aandacht te brengen bij migranten. Voor dit project zijn wij getraind door Riagg Rijnmond, Y-psy en door MEE. Het project heeft een Europese subsidie gekregen van het EIF en liep tot juni 2015. In Rotterdam wordt het project uitgevoerd door de gemeente Rotterdam, MEE, Y-psy, Riagg Rijnmond, Stichting Voorlichters Gezondheid, Rotterdam Kenniscentrum Diversiteit en Pharos. Ook aangehaakt zijn Trivium-Lindehof en Lucertis. Naar aanleiding hiervan ontwikkelde Stichting Voorlichters Gezondheid verschillende werkvormen om deze problematiek onder de aandacht te brengen bij migranten.


Interculturalisatie trainingen Training Psychiatrie in verschillende culturen Nieuw in 2014 was de Training Psychiatrie in verschillende culturen. In een multiculturele samenleving heb je als hulpverlener te maken met verschillende culturele en religieuze aspecten, ook rondom psychiatrie. Hoe ga je hier als professional mee om? Het beoefenen van psychiatrie bij mensen uit andere culturen, plaatst de hulpverlener voor aparte problemen en knelpunten. Training op maat Stichting Voorlichters Gezondheid biedt een training op maat aan om inzicht te geven in de culturele en religieuze aspecten die een grote rol spelen rondom psychiatrie binnen verschillende culturen. Ten behoeve van het aangaan van een vertrouwensrelatie, als ook ten behoeve van diagnostiek en behandeling bij migranten, is kennis omtrent de culturele en religieuze achtergrond van belang. Onder andere door middel van casuïstiek en rollenspellen worden mogelijke situaties in kaart gebracht. Deze kennis geeft de hulpverlener een opening om met een patiënt en/of de familie het gesprek aan te gaan over gebruiken en tradities en hiermee het vertrouwen te winnen. Als het vertrouwen eenmaal gewonnen is, kan de hulpverlener mogelijk beter zijn of haar taken uitvoeren en worden haar adviezen eerder opgepakt. De patiënt zelf is en blijft uiteraard de belangrijkste informatiebron voor de wereld waarin hij leeft en waaruit hij komt.

Training Interculturalisatie Diabetes in verschillende culturen Aan onze training Interculturalisatie Diabetes in verschillende culturen hebben inmiddels zo’n 750 professionals uit heel Nederland deelgenomen. Rondom de behandeling van diabetespatiënten uit andere culturen spelen cultureel en etnisch gerelateerde inzichten een grote rol. Ook het gezins- en familienetwerk zal willen vasthouden aan de etnisch-culturele aspecten. Wanneer een zorgverlener hier meer kennis over heeft, is het gemakkelijker bepaalde gebruiken en inzichten te herkennen en hierop het zorghandelen en de advisering af te stemmen. In de training zal aandacht zijn voor karakteristieken en gebruiken in relatie tot diabetes van de Turkse, Marokkaanse en Surinaams/Hindoestaanse doelgroep. Risico en advisering Waar lopen de zorgverleners in de dagelijkse praktijk tegenaan waardoor zij zich belemmerd voelen om goede zorg te kunnen geven? Wat zijn risicovolle gewoonten? De zorgverleners die deelnemen aan de training, leveren voorafgaand per groep één of twee casussen aan. Aan de hand van de casuïstiek wordt risicovol gedrag en/of ritueel geïdentificeerd. De trainers beelden de casus vervolgens uit in een rollenspel. De trainers van de Stichting Voorlichters Gezondheid hebben dezelfde culturele achtergrond als de hoogrisicogroepen.


Interculturalisatie trainingen Training Interculturalisatie Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen Met de training Interculturalisatie Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen touren wij door heel Nederland om professionals bij te scholen. Inmiddels hebben wij al ruim 1900 kraamverzorgsters en verloskundigen mogen trainen. Cultuur of religie? In een multiculturele samenleving heb je als professional te maken met allerlei verschillende gewoontes rondom de bevalling en kraamtijd. Zo’n 20 procent van de Nederlandse bevolking is van allochtone afkomst. De kans is dus groot dat je tijdens je werk te maken krijgt met andere culturen. Daar horen andere gebruiken en rituelen bij, ook in en rondom de kraamtijd. In de training Interculturalisatie Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen komen de belangrijkste verschillen aan bod tussen rituelen die te maken hebben met de cultuur en rituelen die vanuit een bepaalde religie zijn ontstaan.

Reacties Training Interculturalisatie Geboorte en Kraamzorg

“Ontzettend goed, interessant en leerzaam. Het was ver boven verwachting! Leuk!”

“De wijze van vertellen vond ik heel erg goed. Het toneelstuk was ook super.”

“Kennisopfrisser: Het stukje cultuur/ religie was erg leerzaam, ik kijk uit naar deel 2.0!“

“Heel erg leerzaam. Het heeft mijn ogen echt geopend voor aspecten in andere culturen.”

Reacties Training Interculturalisatie Diabetes in verschillende culturen “Veel nieuwe gezichtspunten en handvatten om proactief de doelgroep te benaderen.”

“Erg leuk! Ook zeer verfrissend zonder Power Point.”

‘Jullie deskundigheid, humor en zelfspot waren werkelijk geweldig. En de maaltijd was fantastisch: bijzonder (en) smaakvol!’

“Zeer goede en goed georganiseerde nascholing!”


Voorlichtingen Voorlichting Diabetes aan hoogrisicogroepen In samenwerking met huisartsen, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen, worden patiëntenvoorlichtingen georganiseerd om diabetespatiënten te stimuleren tot gedragsverandering om zodoende therapiegetrouw te kunnen zijn. Diabetes komt onder bepaalde bevolkingsgroepen relatief meer voor dan bij anderen. Dit heeft te maken met diverse factoren, te weten genetische aanleg voor overgewicht en diabetes, culturele aspecten, voedingspatronen en veranderingen van levensstijl. Van de allochtone groepen in Nederland zijn het vooral de Turken, Marokkanen en Hindoestanen (met name van Surinaamse afkomst), die vaker diabetes hebben dan de autochtone Nederlanders. Als allochtone diabetespatiënten de huisarts, diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner bezoeken, blijkt dat zij de leefregels vaak niet begrijpen of opvolgen. De behandeling van diabetes en het leven met de aandoening is voor veel allochtone mensen moeilijker dan voor autochtone diabetespatiënten. Verder weten zij vaak niet dat diabetes een chronische ziekte is die structureel medicijngebruik vereist en waarbij een aangepaste leefstijl hoort. Door preventieve voorlichting te geven aan de hoogrisicogroepen over een gezonde leefstijl bij diabetes, lever je een bijdrage aan de volksgezondheid. De voorlichtingen die de Voorlichters Gezondheid geven aan diabetes patiënten, wordt op een laagdrempelige manier gegeven. De Voorlichters Gezondheid hebben dezelfde cultuur en achtergrond als mensen in de hoogrisicogroepen bij diabetes en weten welke etnisch-culturele aspecten een grote rol spelen.

Voorlichtingen in Schiedam De Stichting Voorlichters Gezondheid verzorgt in Schiedam diverse voorlichtingen over gezondheid. De gemeente Schiedam wil graag dat haar burgers gezond zijn. Om ze daarbij te helpen, worden er in de stad diverse voorlichtingen gegeven, zoals: • Preconceptiezorg / Gezonde zwangerschap • Kinderen krijgen in Nederland • Taal en Gezondheid • LVB - GGZ problematiek • Kanker / Borstkanker • Diabetes • CVA / Beroerte / Hart- en vaatziekten • COPD / Astma • Depressie • Dementie • Seksueel Overdraagbare Aandoeningen • Loverboys • Tienerzwangerschappen • Leren nee zeggen • Roken / Alcohol / Drugs


Reacties voorlichtingen AHLAM MAATOUG: Ik vind de beweeglessen erg fijn. Het zijn goede oefeningen. De lessen zijn erg variërend en dat vind ik het allerleukste. Super!

Bewegende moeders Schiedam

ESMERAY: Ik vind de lessen erg fijn. Ik merk dat mijn lichaam erdoor veranderd is. Mijn benen zijn steviger geworden en daardoor kan ik ook makkelijker boodschappen doen. Ik heb een hernia gehad en merk dat de oefeningen mijn rugspieren ook sterker maken.

NABILA: Ik had last van mij n armen, bekken en onderr ug. Sinds ik de lessen volg, is de pijn minder geworden. Ik heb ook meer energie gek regen.

KIRSTEN: Ik vond het leuk en leerzaam, jullie kunnen het goed en duidelijk uitleggen. Ik vind het knap dat jullie zoveel dinge n weten. GAMZE: Het was erg gezellig en alles werd goed uitgelegd. Er werd veel informatie gegeven en iedereen kon open zijn vragen stellen die netjes werden beantwoord.

e d en ik vind het goed dat dez am, ik heb er veel van geleer rza an. lee l rga hee doo het er d zek von et Ik ARIE: zoals wij. Dit mo lessen er zijn voor kinderen

Leerlingen Pronova College Schiedam

ALI KOSE: Ik vond de lessen heel erg interessant. Ik heb veel geleerd van jullie lessen, heel erg leuk. Ik wil wel nog meer lessen gaan volgen. Ik heb geleerd dat in fruit ook wel suiker in zit, maar dan een gezonde suiker. Dat er in Redbull en Cola echt heel veel suiker zit en dat je tanden er geel van kunnen worden.

duideleuke lessen, jullie hebben goede, SEDEF BEKIROGLU: Ik vond het les. ier en Hafida gaven op een leuke man lijke informatie gegeven. Teslime t. doe je veel geleerd over wat alcohol met Vooral bij Drugs en Alcohol heb ik r wee ze icht snapte ik alles. Ik hoop dat Ook bij Overgewicht en Lichtgew dan de normale lessen. terugkomen, want het was leuker

Voorlichting Gezonde voeding, drugs, alcohol

SAMET SOBACI: Ik vond de lessen erg leuk, leerzaam en ook grappig. De docent was erg aardig en behulpzaam. Ik heb veel geleerd over gezonde voeding en beweging. De spelletjes en memorieopdrachten waren erg leuk. We hebben ook bij onszelf gekeken of we overgewicht hadden of dat we lichtgewicht zijn en ook hebben we een sportles gehad, waarbij we onze conditie gingen trainen en gingen voetballen.


Nieuwe trainingen in 2016 Nieuwe training: Het project HealthyPregnancy 4 All-2 Perinatale gezondheid (voor, tijdens en na de geboorte) en de gezondheid op zeer jonge leeftijd, beïnvloeden de ontwikkeling van jonge kinderen en hun gezondheid op volwassen leeftijd. Vrouwen in achterstandswijken hebben een groter risico op perinatale sterfte en ziekte. Daar liggen medische, maar ook niet-medische factoren aan ten grondslag die vaak een oorsprong hebben in leefstijl, leefomstandigheden en psychosociale problematiek binnen kwetsbare gezinnen. Nieuwe aanpak Het terugdringen van deze sociaaleconomische gezondheidsverschillen, al bij de geboorte, vraagt om een andere aanpak: Opsporing van juist niet-medische risico’s op een suboptimale uitkomst van de zwangerschap en een verbreding van de geboortezorg naar sociaal-maatschappelijke hulpverlening, gemeente, GGD en jeugdgezondheidszorg. Gemeenten en zorgverlener kunnen hieraan samen bijdragen door meer samenwerking, betere signalering, zorg-op-maat en vooral een wijkgerichte aanpak. Met (nieuwe) kennis over oorzaken en afstemming tussen vernieuwde geboortezorg en jeugdgezondheidszorg, wordt geïnvesteerd in de gezondheid van toekomstige generaties. Het landelijke programma ‘HealthyPregnancy 4 All’ richt zich daarom op pre- en interconceptiezorg, een integrale aanpak voor risicosignalering tijdens de zwangerschap, toeleiding naar zorg (zorgpaden) en casuïstiekbespreking door de verloskundige zorgverleners, de kraamzorg en de jeugdgezondheidszorg. Het project HealthyPregnancy 4 All-2 gaat van start in negen gemeenten verspreid over Nederland. Per gemeente worden twee van de drie zorginnovaties uitgevoerd en geëvalueerd. Via monitoring en evaluatie moet blijken wat de slaag- en faalfactoren zijn bij de toegepaste methoden en instrumenten waarbij praktische-, politiek-bestuurlijke- en zorgfactoren in acht worden genomen. In het project staan drie zorginnovaties centraal: 1. Integratie van risicosignalering en zorg rondom het kwetsbare gezin: Integratie tussen de verloskundige zorg en JGZ. 2. Kraamzorg: Verbeterde risicosignalering in het gezin en toeleiding tot de JGZ, waardoor kraamzorg de verbinding van de verloskundige zorg met de jeugdgezondheidszorg versterkt. 3. Interconceptiezorg: De voorbereiding op een nieuwe, volgende zwangerschap, zowel vanuit de geboortezorg als vanuit de jeugdgezondheidszorg. Deze training hoort bij de zorginnovatie Kraamzorg en wordt nieuw door ons verzorgd. De training is geaccrediteerd met drie punten.

Training: Kraamzorg? Mijn zorg? Deze training is geaccrediteerd met drie punten.


Nieuwe trainingen in 2016 Nieuwe training: Taal en Gezondheid Wist u dat Rotterdam nog altijd ca. 97.000 laaggeletterden telt? Deze laaggeletterden hebben moeite met de Nederlandse taal. Ze beheersen de taal niet genoeg om goed mee te kunnen te doen in de maatschappij. Bijvoorbeeld op het gebied van werk, maar ook op het gebied van gezondheid. Zo kan er sprake zijn van verkeerd medicijngebruik, omdat mensen de bijsluiter niet kunnen lezen of de mondelinge uitleg niet begrijpen. Hierdoor is de therapietrouw een probleem bij laaggeletterde mensen. Ook weten laaggeletterden en mensen met een Nederlandse taalachterstand vaak moeilijk de weg te vinden in het Nederlandse zorgsysteem en maken daardoor onjuist gebruik van de zorg. Dit gaat gemoeid met hoge zorgkosten. Uit onderzoek is gebleken dat laaggeletterdheid de gezondheidszorg jaarlijks €127 miljoen kost. Wij hebben een training ontwikkeld over de relatie tussen taal en gezondheid. Met de training wordt ingezoomd op de volgende vragen: Wat is de invloed van taalachterstanden op gezondheid en zorg? Hoe is het gesteld met de algemene gezondheid van laaggeletterden? Hoe vinden laaggeletterden hun weg in het Nederlandse zorgsysteem? Hoe kiezen zij een juiste zorgverlener? Door middel van verschillende werkvormen en materialen kunt u uw eigen doelgroep bewustmaken over gezondheid in het algemeen en zorgverlening in Nederland in het bijzonder. U maakt kennis met succesvol voorlichtingsmateriaal. U krijgt hierbij tips over taalgebruik en communicatie met laaggeletterden, waarbij gedragsverandering centraal staat. Taalaanbieders leren in deze training in hun lesprogramma gezondheids- en zorgthema’s te integreren op een speelse en educatieve manier. Zorgverleners leren naast het effectiever communiceren met patiënten, ook patiënten met een taalachterstand en/of laaggeletterden door te verwijzen naar een passend taalaanbod in de stad.

DE ZUI DER LIN G: “Veel info met TAA LVR IJW ILL IGE R STI CHT ING uren.”

betrekking tot beleving en kennis

Reacties deelnemers

van andere cult

ZORGVERLENER AFDELING VERLOSKUNDE ERASMUS MC: “Voor zorgverleners zijn de stellingen over laaggeletterheid belangrijk.”

ZORGVERLENER GEZONDHEIDSCENTRUM: “Het concreet maken van gezondheidsonderwerpen, zowel door sketches als door gebruik van materialen.”’


Medewerkers “Van adviseren aan naar hetmotiveren” woord Fadua el Bouazzaoui Coördinator Voorlichters Gezondheid “Beyond expectations expetions hoehoe wij wij metmet zijnzijn allen allen gegroeid gegroeid zijnzijn als als organisatie. organisatie. Steeds Steeds meer meer partijen partijen weten weten de de wegweg te vinden te vinden naar naar dede Voorlichters Voorlichters Gezondheid. Gezondheid. Ook Ook alsals team team zijnzijn wewe dede afgelopen afgelopen jaren jaren gegroeid gegroeid enen hebben hebben wewe dagelijks gewerkt aan onze persoonlijke ontwikkeling. De reacties van de zorgverleners die wij hebben getraind en en getraind de de doelgroepen doelgroepen die die hunhun positieve positieve feedback feedback geven, geven, levert leveren een grote een grote bijdrage bijdrage aan onze aan onze motivatie motivatie om landelijk om landelijk actief actief te zijn. te zijn. Hierbij willen wij onze opdrachtgevers bedanken voor het vertrouwen in de Voorlichters Gezondheid en de prettige samenwerking. Werken vanuit sociale waarden en wat betekenen voor je medemens is echte rijkdom en de drijvende factor achter onze werkzaamheden. Boven alles wil ik stilstaan bij mijn team. Geweldig hoe jullie de afgelopen jaren jullie inzet hebben getoond en hoe we samen met veel teamspirit, maar ook zeker met heel veel humor onderling, de drukke perioden hebben doorstaan. We En allemaal hebben allemaal meer energie meeren energie wilskracht en wilskracht kregen om gekregen ons dagelijks om ons verder dagelijks te ontwikkelen verder te ontwikin onze eigen in kelen persoonlijke onze eigenontwikkeling persoonlijkeen ontwikkeling dagelijks zelf en te dagelijks reflecteren zelf en te refl bij ecteren te leren.”en bij te leren.” “Van adviseren naar motiveren.”

Hoesnia Risouli Hoesnia Risouli Projectleider Algemene Gezondheid Projectleider Algemene Gezondheid

“Mijn dagelijkse werkzaamheden bij Stichting Voorlichters Gezondheid is een droom die uit“Mijn dagelijkse werkzaamheden bij Stichting komt. Dagelijks ben je bezig om wat te beteVoorlichters Gezondheid is een droom die kenen voor je medemens. Als trainer van uitkomt. Dagelijks ben je bezig om wat te professionals ben je aanAls hettrainer bouwen betekenen voor je bruggen medemens. van enprofessionals dat geeft voldoening. Dit geldt ook voor het ben je bruggen aan het bouwerken met dat mij altijd blijven wen en datjongeren, geeft voldoening. Dit zal geldt ook aantrekken. Jongeren zijn immers toch voor het werken met jongeren, dat mijde altijd toekomst en aantrekken. het is fijn datJongeren je een bijdrage kunt zal blijven zijn immers leveren aan hun ontwikkeling. De leerlingen toch de toekomst en het is fijn dat je een bijleren nietkunt alleen van mij, leerontwikkeling. ook van hun De en drage leveren aanikhun daarmee leveren zij indirect een bijdrage aan leerlingen leren niet alleen van mij, ik leer ook mijn ontwikkeling als Projectleider van hun en daarmee leveren zij Algemene indirect een Gezondheid.” bijdrage aan mijn ontwikkeling als Projectleider Algemene Gezondheid.”

“Gezondheid is van belang voor ons allemaal. Onze werkzaamheden bij Stichting Voorlichters Gezondheid dienen vooral als inspiratiebron om samen, vanuit ieders verantwoordelijkheid, te blijven investeren om preventieve voorlichtingen te geven aan kwetsbare groepen om de volksgezondheid te verbeteren.”

Profile for Berdien

Stichting voorlichters gezondheid jaarverslag 2014 2015  

Stichting voorlichters gezondheid jaarverslag 2014 2015  

Advertisement