Page 1

OVER DE REALITEIT VAN DE DROOM

OUR WORK IS IN PROGRESS AND OUR LIVES ARE IN PROCESS


Beste meebouwers, wat ben ik trots op Berckeley Square!

RAYMON

Bij de start van ons bedrijf was er nog geen vastomlijnd idee, maar wel een stellige overtuiging dat het organiseren van samenwerken en het halen van resultaten beter kon! Iets dat nu, 8 jaar later, nog steeds als een paal boven water staat. We bouwen samen aan hét sociaal experiment rond nieuw organiseren. Wij zijn op pad en gidsen elkaar naar een bestemming die nog niemand kent. Kijk eens om je heen -en af en toe ook achterom- om de ervaringen die horen bij het nieuwe organiseren bewust te zien. Dit geldt voor onze eigen projecten bij klanten en onze manier van samenwerken, maar dat geldt zeker ook voor de intensieve samenwerking die wij nu met VIStrainingen zijn aangegaan. In alle dingen die wij doen, gaan we ‘Van A naar B volgens de principes van B’.

‘Our work is in progress and our lives are in process.’

WERK IN UITVOERING

Wij ‘organiseren’, maar voelen tleggen, is ons geen ‘organisatie’. Als we iets vas , zo lang dat ‘tijdelijk dominant’: dat wil zeggen ben. Wij zijn als het werkt en we er baat bij heb ling van nieuwe zelf een werkplaats voor de ontwikke de brug tervormen van organiseren - we bouwen een momentwijl we er op lopen. Dit boekje is dus staan. opname - het beschrijft waar we nu

Laat dit boekje onze gids zijn bij het nemen van belangrijke en minder belangrijke besluiten, die voor ons de weg van A naar B plaveien. Daarmee hebben we onze eigen Lonely Planet. We hebben nu al erg veel bereikt! Als het ons lukt om dicht bij onze principes en waarden te blijven, dan hebben we impact op onze omgeving: zo binnen zo buiten. Dat doen we door zowel bij onze klanten als bij onszelf een vitale omgeving te realiseren, waarin resultaten behaald worden en mensen zich ontplooien tot hun volle talent. Daar hoort ons eigen talent gelukkig ook bij ;) Ik wens ons veel zoekplezier en veel geluk toe!


De complexiteit van de samenleving kan leiden tot machteloosheid - grote groepen mensen staan langs de kant. Wij zien te veel mensen die zich niet kunnen ontplooien, hun potentieel niet gebruiken, ongelukkig zijn. We zien organisaties, waarin de medewerkers ontkoppeld zijn van de identiteit van die organisatie en hun eigen werk doen zonder inspiratie te voelen vanuit de doelen van die organisatie. ONZE MISSIE: Participatie is daarop een antwoord. Het is een deel van onze maatschappelijke missie om mee te bouwen aan een samenleving, waarin ieder mens wordt aangesproken op de inzet en ontwikkeling van zijn of haar talenten, op het niveau en de manier die bij ze past, om bij te dragen aan een betere wereld. Samenwerking is daarbij de sleutel. Deze samenwerking is inclusief: er in besloten zijn niet alleen de taak, maar ook de gedeelde ambities van de organisatie, gedeeld eigenaarschap van de doelen en onderlinge betrokkenheid op persoonlijke ontwikkeling. In die samenwerking kan het collectief doelen bereiken die voor het individu onbereikbaar zijn, wordt 1+1 méér dan 2! Deze inclusieve samenwerking verbindt mensen op de kern: de missie van de or-

ganisatie. Vanuit deze verbinding kan elk individu het beste van zichzelf inzetten, waardoor versnelling ontstaat: Verbinden op kern, versnellen vanuit de kracht. Dit zijn ambitieuze, ver weg liggende, misschien zelfs idealistische doelen. We schamen ons daar niet voor. We weten dat de wereld altijd veranderd is door mensen die een stip op de horizon plaatsten: een doel dat op dat moment onhaalbaar ver weg leek. Deze doelen vormen onze inspiratie in ons werken van alledag: het bouwen aan ‘gelukkige organisaties’, waarin alle ‘bewoners’ van die organisatie zijn verbonden op de kern van hun bestaan. Deze tijd schept kansen voor een nieuw type organisatie, waarin die verbinding weer kan ontstaan en waarin nieuwe vormen van samenwerking de eigen ambities van mensen zowel stimuleren als verbinden.


Wij willen zelf, als organisatie, een werkplaats zijn voor deze ontwikkeling naar nieuwe arbeidsverhoudingen, waarin mensen zich vanuit zelfstandigheid verbinden in gelijkwaardige relaties. We willen een netwerk zijn waarin macht transparant en functioneel wordt uitgeoefend; waarin systemen dienend zijn aan het gezamenlijk doel en de klant; waarin mensen gestimuleerd worden uit hun eigen schaduw te stappen en in hun

kracht te staan; waarin de persoonlijke ontwikkeling van mensen naar de ontplooiing van al hun talenten altijd leidend is. We willen aantonen dat een dergelijke organisatie niet alleen kan bestaan, maar ook nog economisch gezond, duurzaam en winstgevend kan zijn. Daarmee bouwen we mee aan een weg naar een gelukkige toekomst!


PIJLER | 1 De ondersteuning aan onze klanten is de kern van ons bestaan.

Daarin staan de volgende principes centraal: - verbinden op de kern, versnellen vanuit de kracht - mobiliseren van het aanwezige potentieel door leren vanuit de taak - co-creatie in een relatie waarin gelijkwaardigheid en zoeken centraal staan - practice what you preach, dus: zo binnen, zo buiten

Hoe doen wij dit?

Wij formuleren met onze klanten een vitale ambitie: vanuit de missie toegevoegde waarde leveren voor alle stakeholders. De toegevoegde waarde uit verleden, heden en toekomst vormen tezamen de oorspronkelijke kern van de organisatie,

ofwel het DNA. Wij ondersteunen onze klanten om de hele organisatie te verbinden op deze kern. Hierdoor helpen we om alle krachten te mobiliseren op de realisatie van dat doel. Medewerkers voelen zich ‘empowered’, managers doen wat ze moeten doen: richting geven en medewerkers ondersteunen om belemmeringen uit de weg te ruimen en zich te ontwikkelen. Dit resulteert in versnelling en ontplooiing van alle potentieel. Wij focussen ons op het ‘kleine’: het dagelijks handelen van medewerkers. In dat ene moment, dat een medewerker met een klant in contact is, realiseert zich de toegevoegde waarde van de hele organisatie, van visie en strategie tot processen en systemen. Wij helpen om vanuit dat ene ‘kleine’ moment de weg terug te volgen naar het ‘grote’: wat de organisatie moet doen (‘organiseren’) om die toegevoegde waarde te kunnen realiseren. Co-creatie is het doel van de relatie met onze klanten. Die relatie begint vaak anders, omdat in de markt het inkoopmodel nog dominant is. Door open en consistent te blijven werken vanuit onze principes, door de klant te betrekken bij onze activiteiten en in ons netwerk, door de expertrol achter ons te laten en zelf kwetsbaar te zijn, bouwen we gestaag aan de ontwikkeling van die organisatie. De stip op de horizon ligt ver en ‘tussen droom en daad staan praktische bezwaren’. Maar de relaties met onze klanten groeien en versterken als we consistent en transparant blijven werken conform onze uitgangspunten.


Onze missie, als organisatie en als netwerk, is de omgeving te bieden waarin medebouwers kunnen worden wie ze (willen) zijn.

Hoe geven we hieraan vorm? Berckeley Square is een platform voor de ontwikkeling van talent, zowel voor ervaren ondernemende professionals, als voor jonge mensen die op weg zijn dit te worden. We ondersteunen je bij dat, wat je in de wereld wilt zetten en bij het doorontwikkelen van dat wat jij daarvoor nodig hebt. Zelfstandig ondernemen, op het niveau waarop je dit kunt, is voor alle meebouwers aan Berckeley Square het uitgangspunt. Iedereen bij Berckeley Square werkt aan zijn eigen ‘merk’, waarin hij of zij herkenbaar is op de markt. Voor de ervaren adviseurs is bijdragen aan de ontwikkeling van de beginnende adviseurs een deel van hun rol. Ook de ervaren adviseur is weer ‘leerling’ bij het begin van elke nieuwe taak - nieuwsgierigheid en eigen ontwikkeling zijn onze brandstof. Wij geloven in de eigen regie op het leven: iedereen is de ondernemer van zijn eigen loopbaan. Daarom zien we de relatie met iedereen die werkt bij Berckeley Square als een ‘volwassen-volwassen’ re-

latie tussen gelijkwaardige partijen, vanuit verschillende rollen. De ruilrelatie is gebouwd op de eigen ambitie van de meebouwer op ‘halen’ en ‘brengen’: wat draag je bij en wat wil je leren en ontwikkelen. Dit moet in balans zijn met wat het collectief Berckeley Square nodig heeft en kan faciliteren. Iedereen bij Berckeley Square heeft dus een persoonlijk plan, waarin halen/brengen en bron/bestemming zijn verbonden met de eigen resultaten in werken, leren en manifesteren. We gaan uit van de hele mens. Naarmate je zelf ‘beter in je vel zit’, kun je beter bij onze klanten werken aan gezonde en gelukkige organisaties. In je persoonlijk plan is je professionele ontwikkeling verbonden met persoonlijke ontwikkeling en wat je daarvoor aan ondersteuning nodig hebt. We bouwen daarmee aan een duurzame ontwikkeling van vak en persoon. In de ‘ruilrelatie’ leg je het individuele arrangement vast, dat jij nodig hebt om je bijdrage te leveren en je beoogde ontwikkeling door te maken.

PIJLER | 2


Eef wordt op haar eerste werkdag enthousiast verwelkomd door Xandra, haar teamleider. “Hi Eef, welkom bij ons. Het is je eerste dag in je eerste baan, dus dat zal wel wennen zijn! We hebben daarom een geweldig inwerkprogramma voor je gemaakt, kun je rustig wennen hier. De eerste maanden moet je vooral veel rondkijken, mensen leren kennen, snuffelstages op alle afdelingen.” Bij het woord ‘snuffelstage’ trekt Eef een vies gezicht. “Kan ik niet gewoon meteen beginnen? Ik heb op de HBO al heel veel stages gedaan, het lijkt me nu juist zo leuk om echt aan het werk te gaan.” “Nee, niet zo hard van stapel lopen, dat is helemaal niet goed. Toen ik zelf begon - ja, dat is al weer bijna twintig jaar geleden, wat gaat de tijd toch snel! - was er helemaal niets, ik moest alles zelf uitzoeken. Nee, we hebben het voor jou nu echt goed georganiseerd. He, ik zie dat je hier al iemand kent?” Terwijl Xandra aan het woord is, zwaait Eef namelijk enthousiast naar een groepje medewerkers dat langsloopt. “Ja, ik heb al meer dan twintig Facebook vrienden hier gemaakt. We chatten en appen, dus ik ben al aardig op de hoogte.” “Eehhmm, oké, leuk. Maar even terug naar het inwerken - we gaan ook een POP met je maken, een persoonlijk ontwikkelingsplan om aan jezelf te werken. En je krijgt nog een mentor, om af en toe eens lekker te spiegelen, is ook goed voor je ontwikkeling.” “Mag ik u wat vragen? Heeft u zelf ook kinderen van mijn leeftijd?” “Ja zeker, leuk dat je dat vraagt! Ik heb er twee, een jongen van 19 en een meisje, nou ja, een meid alweer, van 22. Leuke kids.” “En regelt u daar ook alles voor, zonder ze zelf iets uit te laten zoeken?” “Welnee, natuurlijk niet. Dat werkt toch voor geen meter. Die kinderen willen gewoon hun gang gaan!” ‘Zou u dat met mij dan ook zo willen doen?”

Wij bouwen op de kracht van unieke individuen. We zoeken die kracht juist in het benutten van de verschillen, tussen jong en oud, ervaren en onbevangen, impulsief en wijs. Door de ‘oude’ generatie te verbinden met de ‘nieuwe’, leert iedereen meer. Elke generatie bouwt aan zijn innovatieve kracht en met elkaar bouwen we aan het werk van de toekomst.


DORRIT HUPPES ADVISEUR

“Bij Berckeley Square zijn we super ambitieus.

DORRIT

Vanaf het allereerste kennismakingsgesprek werd ik daar helemaal blij van. Zoveel energie, echte aandacht voor wie je zelf bent, de durf om geen vastomlijnde antwoorden te hebben maar te zoeken, te verkennen. Dat is échte kracht!” Ik doorloop de hele cyclus van wantrouwen naar steeds meer vertrouwen en uiteindelijk zelfvertrouwen. Ik vind vooral het vertrouwen dat ik krijg heel bijzonder. Ik was hiervoor gewend vooral te leren door anderen iets te zien doen. Maar hier wordt veel niet voorgedaan, ik word meer uitgedaagd om het zelf uit te zoeken. Daar leer je nog het meeste van, heb ik ervaren. Ik krijg wel ondersteuning, maar alleen als ik een ondersteuningsvraag stel. Dat is soms lastig. Je weet dan niet 1-2-3 wat de juiste ondersteuningsvraag is. Dan ervaar ik wel druk, dan moet ik een grens kunnen aangeven. Het betekent wel dat je niet alleen aan het werk bent, maar tegelijk ook altijd op jezelf reflecteert. Wie ben ik zelf, waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe, wat is mijn ‘merk’? Dat is confronterend, maar het leidt tot een enorme versnelling van mijn persoonlijke groei. Ik ben hier bezig met levensontwikkeling van de hoogste soort. Als sporter spreekt me dat natuurlijk enorm aan - ik ga voor de grootste uitdaging. Soms wil ik ook gewoon kunnen ‘spelen’, maar gelukkig is daar ook ruimte voor. Nee, niet iedereen past hier, bij Berckeley Square. De kernvraag is: hèb je die ambitie, om zo naar jezelf te kijken, om te groeien, om alles te worden wat je kunt zijn? Jezelf telkens opnieuw uitvinden, te ervaren dat iets je lukt waarvan je echt niet wist of je het kon. Ik zelf word daar heel blij van, maar ik denk dat je in de basis wel stevig in je schoenen moet staan. Mijn topsport ervaring helpt me daarbij. Want er zit ook een schaduwkant aan. Er is een enorme drang naar innovatie, andere wegen zoeken, telkens weer tot de kern komen. Het is fantastisch, maar het komt ook nooit tot rust. Soms word je daar erg moe van, dus je moet ook wel kunnen doorzetten, je grenzen durven opzoeken. Waar ik naar op weg ben? Allereerst om een verdomd goede adviseur te worden. Wat verder op mijn weg komt weet ik nog niet precies - ik vertrouw er op dat ik daar uit ga komen, waar ik wil zijn. Dat is mijn ontwikkeling en ik ben al lekker op weg. Een vriendin van me zei laatst: “Misschien is je talent wel dat je ergens naar binnen gaat en ‘gewoon’ aanwezig bent...


BASISWAARDEN: Wij sturen onszelf dagelijks door onze kernwaarden, als basis voor onze manier van werken en samenwerken. Bij die kernwaarden onderscheiden we basiswaarden en onderscheidende waarden. Basiswaarden horen onlosmakelijk bij onze visie op ons vak en onze rol bij klanten. De basiswaarden maken ons geloofwaardig.

AUTHENTICITEIT Wij blijven dicht bij onszelf

en hebben oprechte interesse voor de ander. In onze ontwikkeling worden wij steeds meer wie wij zijn; dit betekent dat wij ook kwetsbaar zijn en buiten onze eigen comfortzone kunnen gaan.

MENSELIJKE MAAT Wij houden altijd voor ogen dat ons werk gaat over mensen. Hiervoor zijn wij in continue dialoog met elkaar en onze klanten.

IMPACT Wij streven samen met onze klanten naar

een optimale impact in ons handelen. Dit doen wij langs de lijn van co-creatie.


What’s in a name?

n ‘c’ meer dan quare. Dat is maar éé S ley ke rc Be n te he is vernoemd Wij in in Londen. Dit plein ple n ee , e” ar qu S ley f en “Berke eeuwse sociale filosoo e 18 n ee y, ele rk Be naar George , daarna pas de s kwam eerst de naam on bij ar Ma p. ho sc bis melijk zo. Berkeley. Het ging na ge or Ge t me ing ak kennism n lang te van ons bedrijf zate De ‘founding fathers’ er naam, logo, vormgevingsbureau ov n ee t me n me or st . Aan brain ze kwamen er niet uit en t laa rd we t He l. huisstij r, om iets te schreef de vormgeve het eind van de avond s vodka-lime die het etiket van de fle n va er ov t wa , en bb he quare, London ottled at Berkeley S ‘B : en dd ha n ke on dr ze ge zijn eind, en fles was aardig aan de t, laa s wa t he W1’. Maar t werd dus, als veel in de naam in. He ze voegden een ‘c’ te Square. werktitel, Berckeley Hij bleek rkeley toch wel was. Be die wie na we n Later zochte n kijken: “Het ren bij onze manier va ho te ed go d en az rb doordat ve gen bestaat slechts din le rië te ma de n va se est wezen argenomen worden: es wa r nie ma e ald pa be ze op een sloten bij hem nomen worden”. We be percipi, zijn is waarge vanaf die dag houden. Wij heten dus te am na de en en jv te bli Berckeley Square!


ONDERSCHEIDENDE WAARDEN: Wij sturen onszelf dagelijks door onze kernwaarden, als basis voor onze manier van werken en samenwerken. Bij die kernwaarden onderscheiden we basiswaarden en onderscheidende waarden. Onderscheidende waarden zijn verbonden aan onze eigen identiteit, aan wie we zijn. De onderscheidende waarden maken ons herkenbaar.

RELATIVERINGSVERMOGEN Wij kijken nuchter naar de wereld en zijn eerlijk over onze eigen toegevoegde waarde. Daarnaast kijken wij verwonderd en open naar elke nieuwe situatie.

MULTI-GETALENTEERDHEID

Wij zetten vanuit co-creatie alle talenten in die wij samen met de klant ter beschikking hebben. Hierbij zijn wij ons bewust dat mensen uniek zijn en willen wij leren vanuit diversiteit. Verschillen tussen generaties, gender, etniciteit, opleidingen en sociale achtergronden kunnen een bron van inspiratie zijn, maar geen probleem.

SALSA Wij streven naar vitale relaties, waarin energie

en het bouwen aan een feestje voorop staan. Graag delen wij onze energie en inspiratie - want delen is vermenigvuldigen. .


PIJLER | 3

Met ons netwerk faciliteren we de ontwikkeling van professionals en innoveren we ons vak. Door te zijn wie we zijn en te werken zoals we werken, laten we zien dat het mogelijk is organisaties op te bouwen vanuit een volwassen-volwassen ruilrelatie. Door onze bedrijfsvoering laten we zien dat dit duurzaam en rendabel kan. Berckeley Square is een organisatie en een ‘merk’. Het merk staat voor professionele en maatschappelijke vernieuwing, in de kernactiviteiten ‘werken, leren en manifesteren’. Daarmee is ons netwerk een vitale pijler onder onze missie.

Ons vak is organisatie ontwikkeling in de breedste zin, waarbij individu en organisatie onlosmakelijk verbonden zijn. Ons vak staat centraal; we zijn geïnspireerd door het gedachtengoed van de gilden, de vroegste netwerken voor vakontwikkeling. Het doel van dit netwerk is het ontwikkelen van meesterschap. Ons netwerk is gebouwd op de principes van zelforganisatie, ondernemerschap en co-creatie. Ons netwerk is inspirerend en is erkend als een voorbeeld voor

succesvolle zelforganisatie. Onze impact bepaalt dat we groeien, omdat mensen mee willen bouwen. Berckeley Square werkt aan ontwikkeling: van individuen, teams en organisatie. In ons netwerk is zichtbaar dat we verbindingen aangaan met professionals en organisaties, zodat we op alle aspecten van deze drie focusgebieden een consistente en impactvolle ondersteuning kunnen bieden. Ons netwerk bestaat uit een vaste kern van professionals die zich qua tijd en resultaat aan Berckeley Square verbinden; buitengewone talenten, die bij ons horen vanwege excellentie op een specifiek gebied; ambassadeurs, waaronder klanten en thought leaders, die zich verbonden voelen met onze missie en manier van werken en deze mee uit willen dragen, zoals in onze manifestaties.


ZILLAH VAN VENROOIJ MEEBOUWER

“Ik voelde me geïnspireerd

ZILLAH

door het oorspronkelijke idee over Berckeley Square: een plek waar jonge mensen vanuit de universiteit zich kunnen ontwikkelen in de samenwerking met meer ervaren professionals, bij wie ze ‘op de tandem’ kunnen springen. Nu ervaar ik het ook andersom en spring ik zelf graag achterop. Het duurde wel even voor ik zelf echt in het netwerk ben ingegroeid - ik ben gestart met 1 dag per week binnen BS; het eerste jaar stonden mijn eigen ondernemerschap en persoonlijke groei meer op de voorgrond. Dat heeft zich vrij snel ontwikkeld naar meer dagen Ik vind het bijvoorbeeld prachtig om jonge mensen het dilemma tussen de persoonlijke relatie en de professionele distantie te laten ervaren, wat zich bij onze rol altijd voordoet. Zelf werd ik verrijkt doordat mijn blik zich verruimde. “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet”, het is verrassend wat je kunt leren van mensen met een andere bril op. Leren van de verschillen is wel een uitdaging in een professioneel platform zoals het Berckeley Square netwerk biedt. Voor mij moet het netwerk bestaan uit mensen met wie je potentieel een klus kunt klaren. Je hebt mensen die sterk zijn in de vertraging en het proces volgen - ik zelf ben juist meer van de versnelling en in het proces interveniëren. Maar als je op een hoger niveau verbonden bent door dezelfde drive en ambitie, dan kom je er altijd uit, mits iedereen beschikt over de capaciteiten die horen bij je visie. Want kwaliteit en vakmanschap is binnen het netwerk wel een hoogstaande waarde, een conditio sine qua non. Je moet ergens in excelleren, dat is de basis. Het halen/brengen verhaal heeft mij echt iets nieuws gebracht. Daarmee creëer je pas echt een volwassen relatie tussen gelijkwaardige partners in het netwerk. Elke keer weer pijnigt het mijn hersens om wat me in de kern bindt aan Berckeley Square in de ruilrelatie onder woorden te brengen. Het scherpt me overigens ook in de relatie met opdrachtgevers, dus het gaat nog verder. Wat beter zou kunnen? Professioneel ruzie maken - elkaar scherp houden. Het gebeurt wel, maar het mag van mij steviger, ook wat mezelf betreft. Ik wil nog vaak te aardig zijn. En ik denk dat we meer een netwerk van netwerken kunnen worden, waarin we verbonden zijn met verwante organisaties. Zoals nu nauw met Vis, maar ik zie daar omheen ook andere clubs die met organisatie ontwikkeling en participatie bezig zijn.


Zelforganisatie en participatie Mensen werken samen, anders bestaan ze niet. In die samenwerking hebben macht en status altijd een grote rol gespeeld. In de complexiteit van de hedendaagse samenleving is het niet meer de macht aan de top, maar de betrokkenheid en het regelvermogen aan de basis, die bepalend zijn voor de effectiviteit. Andere organisatievormen dan de klassieke hiërarchie zijn noodzakelijk en mogelijk: het opleidingsniveau van de werkenden is enorm gestegen, informatietechnologie ontsluit alle informatie op de niveaus waar dat nodig is, nieuwe generaties werknemers zijn gewend aan verantwoordelijkheid. Wij zoeken naar verdergaande vormen van samenwerking waarin ook de gedeelde ambitie van de organisatie, gedeeld eigenaarschap voor de doelen en onderlinge betrokkenheid op de persoonlijke ontwikkeling van de samenwerkers zijn betrekken. Onze samenwerking is ‘inclusief’: het sluit aaneen, betrekt, is gericht op participatie van mensen op alle niveaus van hun kunnen. Participatie is een sleutelwoord, zowel in bedrijven als bij de overheid. Berckeley Square geeft mede vorm aan projecten die participatie bevorderen. Daarbij gaat participatie ‘extern’, bij klanten, cliënten of burgers, hand in hand met participatie ‘intern’: zelforganisatie van de medewerkers. Ons werken aan zelforganisatie geven we vorm door vier leidende principes: - verbinden op een helder kader - belonen van goed en gewenst gedrag - inrichten van een structuur voor leren en besluitvorming - versterken van persoonlijk eigenaarschap Onze samenwerking is geboren in de organisatievorm van de vroegere gilden. We zijn geïnspireerd door hun ambitie om samen te werken om je vak tot ontwikkeling te brengen en een rol te vervullen in de maatschappij. Overdracht van kennis was de basis van de relatie tussen meesters, leerlingen en gezellen. Maar dit leren was in de gilden top-down: ‘als de meester spreekt, luistert de leerling’. Dit keren wij om. Bij ons staat het leren voorop, niet de meester! Elke leerling is meester, elke meester is leerling, ieder op zijn tijd en het moment in het proces waarop je iets ‘meester’ bent. In dit dynamische leerproces ontstaat innovatie en vernieuwing door de uitwisseling tussen generaties, waarbij iedereen blijft leren. Voortdurende nieuwsgierigheid en vernieuwing vormen de basis voor persoonlijke en professionele groei. Samen werken we aan een organisatie waarin vitaliteit en veerkracht het kenmerk van ieder individu zijn.


PIJLER | 4 Ons doel zal nooit het streven naar een hoogst mogelijke winst zijn, maar wel het streven naar een gezond financieel rendement. Dit gezonde financieel rendement zorgt dat wij duurzaam kunnen investeren in de dromen van onszelf. In onze dromen investeren wij in de groei om meer geluk aan de wereld toe te kunnen voegen. Dit begint bij onszelf: door blijvend te investeren in onszelf als inspirerend netwerk, bouwen wij mee aan meer geluk voor onze klanten en meebouwers. Wij zijn graag een voorbeeld van de nieuwe economie, waar de macht niet meer aan het grote is, maar de kracht zit in het delen. Wij streven naar een bedrijfsvoering die aan iedereen recht doet en niemand in de positie van ongelijkwaardigheid drukt. Bij ons gaat groei over meer dan alleen economische groei. Groei is net als winst, namelijk meer dan een cijfer, maar staat voor de waarde die wij met elkaar willen realiseren. Gezonde bedrijfsvoering is van belang om te zorgen dat wij duurzaam toegevoegde waarde kunnen blijven leveren aan onze klanten, meebouwers en de maatschappij. We groeien door te delen. Dit betekent concreet dat de principes van delen toegepast worden op de beloning.

Wij streven naar reĂŤle winst en omzetgroei per jaar. Onze aandeelhouder krijgt maximaal 10% winst uitgekeerd op zijn aandelen. De resterende winst wordt verdeeld onder de meebouwers, wordt geĂŻnvesteerd in het netwerk of wordt gebruikt voor een maatschappelijk project. Wij streven naar een eerlijke, menselijke, duurzame en innovatieve inrichting van onze bedrijfsvoering. Wij geloven niet dat de macht van het grote alles bepalend moet zijn, maar willen de kracht aan het kleine laten. Onze meebouwers zijn bedrijfjes op zichzelf, waardoor we samen van klein het nieuwe groot maken


Ook wij hebben te maken met de worsteling om onze dromen in praktijk te brengen. In ons Kernwaarden Kookboek besch reven we enige recepten om ‘waardenloos’ in de puree te geraken:

“Behandel je gesprekspartner niet als vriend. Behandel hem als een blinde. Laat hem vooral zien wat er niet gebeurt doordat hij het niet ziet. Kleineer hem en problematiseer zijn gedrag. Je zult zien dat hij er wakker van gaat liggen en gaat nadenken. Vertel vooral dat jouw komst nodig is voor ander gedrag. Hij gaat dan pas andere dingen doen.”

“Maak h et jezelf moeilijk jezelf te door van verlangen perfect dat het moet zij allemaal n.(..) Voel dig over je schulde dinge n die je elkaar k niet voor rijgt. Sp reek dit nooit uit echter , maar g eef je vo de schuld lle agend . Vind oo a k nog ee je binnen ns dat Berckele y Squar voorbeeld e een rol vervu lt en dat je van an je, wat deren ve rwa moet leve ren. Verla cht, ook zelf ng van je je het all zelf dat emaal al kan.”

“Zorg o m te be ginnen d helemaa at je je l volstop weekend t met a niet om fsprake ook belo n. Verge ftes te collega’s et maken r “ ichting even naa dat je er het weekend r kijkt” . W nog wel dagavond in bed li anneer je dan z kerd da ongt ben je ervan t je zo min mog verzeaan je w eli eek kun t beginn jk uitgerust en.”

“En wat moe t een advise ur doen? Natuurlijk: goed advies geven! Je gaat niet na ar een belast ingadviseur bijvoorb eeld om te horen dat hij en jij ga an co-creeren . Schei toch uit. H ij moet gew oon zijn werk doen en goed advies geven.”

wert dat samen “Spreek ui us d , langrijk is ken heel be met k ij el ak mog dat je zo va zit or to an k op elkaar samen oende tijd hebt vold te werken, samen verdieping, g, le voor over formele ouwen en in kennis uitb ns je lan vervolge contacten. P chten ra d op vol met agenda zo elders, e afspraken en zakelijk elijkog tvolgende m dat de eers aar k el j dereen bi er heid dat ie rd ve nd aa een m is minimaal h at eel an dat je d ligt. Zeg d dat de r vindt, maa er m m ja g er toch zet draaien klant en om voor gaat.”


EMIEL VAN EIJK

“Waarom ik me met de bedrijfsvoering bij Berckeley Square bemoei? Noem het maar een uitdaging! Het mooie eraan is dat ik werk aan ‘basis op orde’. Dat is bij ons net zo belangrijk als bij de klant. Dat maakt mogelijk wat we willen doen: inspirerend werk in een inspirerende omgeving - en met goede koffie. Als een team of een individu doorbreekt in ontwikkeling, dan geniet ik! Eruit halen wat er in zit, dat is waar het me om gaat en ik heb het gevoel dat er meer in zit. Daarnaast wil ik nu ook ervaring opdoen hoe je als leidinggevende aan succes kunt bouwen. Niet leuk is dat het, ook bij ons, vaak zo moeizaam gaat. Iets simpels als je uren bijhouden, dat is toch wel ver weg van het veranderen van de wereld, om het maar even scherp te stellen. Toch kan het een niet zonder het ander. We moeten nog wel een slag maken om onze bedrijfsvoering helemaal in lijn te brengen met onze principes van zelforganisatie en gelukkig organiseren. Ik ben wel heel trots op onze ‘ruilrelatie gesprekken’ - die hebben een boost gegeven aan ons team en aan individuen. Het is een krachtige uitwerking van de arbeidsrelatie tussen jou en Berckeley Square: volwassen-volwassen, halen/brengen, zelfstandig ondernemerschap op je eigen niveau, in combinatie met de ondersteuning die je nodig hebt. ‘Wij’ en ‘jij’ hebben de zelfde verwachtingen, waar we elkaar dus ook feedback op geven. Dat is niet alleen duidelijk, maar vooral erg stimulerend. Op andere terreinen hebben we nog veel te doen - projectadministratie, facturering, begroten. Daarnaast willen we goed en gewenst gedrag belonen, ook financieel. Maar onze manier van waarderen is nog niet slim genoeg. Bijvoorbeeld het belonen van je eigen inzet en de inspanningen voor het team - dat is nog niet goed in evenwicht. Je eigen broek ophouden krijgt nu vaak voorrang, terwijl ik meer naar en-en wil; wat het beste is voor jezelf is ook het beste voor het team. Een gelukkige organisatie, waar mensen zich zelf kunnen zijn in een cultuur van zelforganisatie, gericht op jezelf ontdekken - dat is waar we aan werken. Maar het staat haaks op hoe de economie nu nog in elkaar zit. Daar hebben we wel mee te dealen, bij onszelf en bij de mensen die zich bij ons aansluiten. Maar als het lukt om de spanning tussen duurzaam ondernemen en de opportuniteit van de eisen van de huidige economie te verankeren in de organisatie van ons netwerk ..... dan weet ik dat ik waarde heb gecreëerd!


OVER ONTWIKKELING EN AMBITIE

Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves: ‘who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?’ Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn’t serve the world. There’s nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us, it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission tot do the same. As we’re liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.

Uit: ‘A Return to Love’

Marianne Williamson


Bij onze klanten ondersteunen we de realisatie van hun ambitie en missie - en daarmee werken we tegelijkertijd aan onze eigen missie. Hierbij bewegen we voortdurend heen en weer tussen ‘klein’ (de dagelijkse handelingen van de medewerkers) en ‘groot’ (de sturing vanuit de visie door het management). Vaak begint dit proces met intensieve sessies met het management om de ambitie, visie en strategische keuzes op een inspirerende wijze samen te vatten en te presenteren: het ‘wat’. Dit biedt het kader waaraan de medewerkers zich kunnen verbinden, om vervolgens hun ambitie en kunde in te zetten om het ‘hoe’ in te vullen. Wij ondersteunen dit teamwerk met methodieken en structurerende hulpvragen: waar heb ik last van / waar heb ik baat bij / wat kan ik zelf doen / waar heb ik mijn leidinggevende voor nodig? Door het teamwerk aan deze vragen, bouwen

de medewerkers aan hun eigen zelforganisatie en de ontplooiing en ontwikkeling van hun eigen talenten. Tegelijk ondersteunen we het management om hun eigen stijl en talenten te ontwikkelen, zodat ze de ontplooiing van talenten van hun medewerkers optimaal kunnen faciliteren. Bij onze ondersteuning van het management zijn vier principes leidend: - verbinden op een helder kader - belonen van goed en gewenst gedrag - inrichten van een structuur voor leren en besluitvorming - versterken van persoonlijk eigenaarschap In dit proces ontstaat de verbinding van alle betrokkenen op de ambitie van de organisatie. Door het teamwerk van medewerkers, de sturing door het management en ieders eigen ontplooiing van talenten, ontstaat de versnelling.

Dit is de essentie van onze manier van werken. Vragen waar de medewerkers niet uitkomen, of waar de visie geen antwoord op geeft, worden teruggelegd bij het management - zo ontwikkelt de visie zich aan de hand van de praktijk. Medewerkers sturen zichzelf, door hun commitment aan de afspraken, teamleden sturen elkaar door feedback en evaluatie, managers sturen door richting en feedback te geven. Wij versnellen en verduurzamen het proces door, waar dat nodig is, ondersteuning te bieden.

Onze rol is dat we in dit proces iedereen ‘bij de les houden’, doeltreffende en eenvoudige tools aanreiken, teams leren hun teamwerk te structureren, managers coachen om hun rol te veranderen en klankbord zijn voor het management om in tegenwind koers te houden. ‘Kleine’ zaken, we blijven weg van grote plannen en blauwdrukken. Maar in de kleine stappen groeit de grote verandering.


Ik wil mensen en organisaties een stap verder brengen. Mijn positieve energie, daadkracht en collega’s bij Berckeley Square helpen mij daarbij.

inzicht in hun Ik geef mensen iteiten en gedrijfveren, kwal ik Zo ontwikkel dragspatronen. , en ns me in e gi hernieuwde ener saties. teams en organi Ik o bs en lu erveer ister met aanda c terug ht, geef ervaa wat ik r. Da t mijn krach is t.

TES

MART

ANNE JAN k t! I n he r a k nee ilt, je w van wan rgao Als r ar et e s en geni n, team kken wa e e s o d men es ont n z it e a ti nisa racht z e waarm k k j i n l u e h g onmo het ken.

DORRIT

INE

Regelen, organiseren en ont-zorgen, zodat iedereen zich welkom voelt en op zijn best kan functioneren - zo is mijn werk ook verbonden met mijn moederschap.

S

Veranderen - doen is leuker dan er over praten! Ik creeer beweging, dan ontstaat ruimte om te veranderen.

Als je blijf t doen wat je alti jd al deed , krijg je w at je altijd al kreeg. Veranderin g begint bij jezelf.

! s r e l e p s e Dit zijn d JAAP

BAS

en en, als Denken in kans r, ontdekeu vis coach en ad len van taken en ontwikke ik blij van! lent. Daar word

Ik g a voo r lie tatie fd v kijk. anuit ee evolle con n sy fronIn c st zet o ik co mplexe o emische pdrac ncret neer h e met humo resultat ten r en e rust. n

EMIEL

RAYMON

CYRIL Ik stuur op zelfsturing, ondernemerschap en eigenaarschap. Ik bouw voort op wat er is vanuit intuitie en gevoel voor timing en sociale processen.

EDDY

Jij?

Vanuit mijn passie bouw ik met klanten en meebouwers aan gelukkige organisaties en aan eigenaarschap en leiderschap bij management en medewerkers.

ZILLAH


Welkom in onze droom! Wij dromen elke dag ...... Wij dromen dat het mogelijk is dat een organisatie een bijdrage levert aan de wereld, zijn doelen bereikt en rendement maakt. Dat in die organisatie mensen geïnspireerd samenwerken om dat te realiseren, dat die mensen zelf groeien, hun eigen doelen bereiken. En dat die mensen zelf met collega’s, familie en vrienden, gelukkig zijn. Op een dag besloten wij niet langer te wachten tot zo’n organisatie er zou zijn, maar zelf aan de slag te gaan. Wij zijn die droom gaan realiseren. Dat doen we in Berckeley Square, een werkplaats voor ontwikkeling van mensen en organisaties. Waar we nu zijn met die droom, lees je in dit boekje. Wij hopen dat het je inspireert om je eigen dromen te realiseren en om je verlangen te volgen. Als dit boekje je zo inspireert dat je deel wilt zijn van onze droom, dan ben je van harte welkom! Een droom is maar een droom, maar een gedeelde droom wordt realiteit! Wij dromen elke dag ...... Droom je mee? Het team van Berckeley Square

Berckeley Square b.v. De Bonte Zwaan Haparandadam 7-B4 1013 AK Amsterdam

E info@berckeleysquare.nl T 020 - 681 23 48 www.berckeleysquare.nl

Voor meer informatie of een afspraak belt u met Martine van der Linden: 020 - 681 23 48

Profile for Berckeley Square

Berckeley Square boekje  

Berckeley Square boekje  

Advertisement