Page 1

“Aurrekontuak ez dira bakarrik zenbakiak” parte hartu! I R I S G A R R I T A S U N A

argazkia: zebra bidea eta espaloia. Lantzarte, okindegiaren aurrean

AURREKONTUAK 2012


 1. IRISGARRITASUN, MUGIKORTASUN ETA ARKITEKTURA OZTOPOEN UDAL TXOSTENA

Irisgarritasuna: Denoi eragiten digun arazoa Arkitektura zein hirigintza irisgarritasuna eta garraioa mugikortasun mugatua duten bizilagunentzat oinarrizko eskubidea dela uste dugu. Lehenengo esaldian esan dugun bezala, denok sufritzen ditugu irisgarritasunean egon daitezkeen arazoak. Baina gurpilaulkietan mugitzen direnei eragiten die gehienbat. Inolako zalantzarik gabe, irisgarritasun egokia denon onurarako da: haur bat gurditxo batean eramaten dugunean, zauri baten eraginez herren ibiltzen garenean, poltsak eramaten ditugunean edo sinpleki esanda ere, irisgarritasun egokia erosotasunaren sinonimoa delako. Erabilera publikoa duten eraikinetan, gutxienez, ez dugu inolako irisgarritasun arazorik izan behar. Halaber, herriko kaleak guztiz irisgarriak izan behar dute herriko auzokide guztientzako. Ezinbesteko lehentasuna da guretzat.

Horregatik, irisgarritasun txosten bat dagoena berritzea eskatu nahi dugu, udalerrian puntu guztiak azter ditzagun. Txostena mota esperientzia duten tekniko profesionalek egin

egitea edo egun zuzendu beharreko honetako lanetan beharko dute, eta


 udalerri osoan honakoa aztertu beharko du: espaloi guztiak, ibilbide eta bidegorriak, zebrabideak, bide guztien ertzak eta zintarriak, eta eraikin edo zerbitzu publikoak. Gainera, zuzendu beharreko guneak aztertuko ditu, konponbideak diseinatuz eta kostuak adieraziz, eta etorkizuneko hiri-bide berrientzat behar teknikoak ezarriz. Herritar guztiek txosten honetan parte-hartzeko aukera izan beharko dute, eta eremu honetan euren esperientziak eta konponbideak adierazteko aukera izango dute. Txostenaren helburua arkitetura oztopo hauek guztiak ezabatzea izango da. Era berean, herritarren kontzientziazioan jarraitu beharreko urratsak zehaztuko ditu, guztiontzako irisgarria den Berango lor dezagun: taberna eta denda irisgarriekin, garraiobide publiko irisgarriekin, jai irisgarriekin etab.


2. ESPALOI, ZEBRABIDE, ZINTARRI ETA ERTZEN KONPONKETA, OROKORREAN. Berangoko ibilbideei, auzo gehienetan, ez zaie merezi duten arreta eskaini eta horren ondorioz, azpiegiturak egoera nahiko kaskarrean daude: alde batetik euren diseinuak ez duelako bat egiten eskaini behar duten zerbitzuarekin, eta bestetik, mantenimendua ez delako behar bezala egin. Irisgarritasun txostenak honako eremuetan konponbideak proposatuko dituela uste dugu: oso estuak diren espaloiak, irregularrak, arrailak dituztenak, irristakorrak etab. Horregatik, partida bat gehitu beharko diogu atal honi.

Egun, herriko zebrabide gehienetan errepide eta espaloiaren artean 18 zm.-rainoko aldea dago. Beste kasu batzuetan, aipatutako aldea ez dagoen arren, arrapalak %30-koak izaten dira eta hainbat oztopo izaten dituzte: zuhaitzak, farolak, postabuzoiak, paperontziak, telefono-kabinak, ‘pivote’-ak etab. Mugikortasun mugatua duten auzokideen erabilera mugatua egoten da, beraz, eta bestalde, “zirkulazio gunea” eta “itxaroteko gunea” gutxitzen ditu. Azken hau, ezinbestekoa da zebrabide batean, baina hiri-altzari edo bestelako elementuekin okupatuta egon ohi da.


Â

argazkia: zintarri bat Axganeko zebrabide batean, farmaziaren aurrean Urbanizazio irisgarrien adibide egokiak topa ditzakegu Berangon, batzuen eta besteen arteko konparaketa baino ez dugu egin behar jakiteko zein den herri honetan hartu behar dugun norabidea.

foto: blokeen arteko urbanizazio irisgarria, Axganen.


 Espaloi eta zebrabideetan egin beharreko konponketa hauen helburua honakoa da: pertsona guztientzat baldintza beretsuetan inguru fisikoaren irisgarritasuna bermatzea, euren mugak zeintzuk diren kontuan hartu barik eta muga horien izaera zein den kontuan hartu barik. Eraldatu beharreko zenbait gune:

argazkia: Lukategitxu parkea.

argazkia: Lantzarteko espaloia, zintarria zebrabide batean


3. AUTOEN SARBIDEA MUGATZEA IBILBIDE ETA ESPALOIETAN. Oso ohikoa da, ospakizun bereziak dauden egunetan, herriko zenbait

gunetan

autoak

pilatzea,

eta

aparkatzeko

lekurik

topatzen ez dutenez, espaloietan aparkatzea. Aurrekontu hauetan arazo honen jatorriari konponbiderik eman ezin diezaiogunez (autoaren erabilera gure bidai guztietarako), espaloi hauen inbasioa galaraztea proposatzen dugu, mugikortasun mugatua duten pertsonen, haur-gurditxoen eta abarren mugimendua zailtzen duelako. ‘Pibote’-ak jartzea proposatzen dugu, zabalera nahikoa duten espaloietan. Bereziki, probalekuaren alboko espaloian arazoa dagoela aztertu dugu, probalekura jendea joaten denean, askok euren kotxea espaloiaren gainean aparkatzen dutelako.

Eleizan ere egun berezietan arazoak sortzen direla ikusi dugu, Lantzarteko landan ezohiko aparkalekua ezartzen den arren.


 4. BIDEGORRIAREN LUZAPENA SABINO ARANA KALEAN. Oso ohikoa da bidegorrian kotxeak aparkatuak topatzea. Bizikletaz mugitzeko ohitura dugunontzat, ez da batere erosoa oztopo hauen artean mugitu behar izatea, baina mugikortasun mugatua duten pertsonen kasuan, oztopo saihestezinetan bihurtzen dira. Bidegorrien bidez alboko herritara (Sopela eta Algorta) edo Berango barrutik mugitzeko aukera dugu. Bide hauetan oztopo edo zintarririk ez dagoenez, oso aproposak dira gurpil-aulkietan mugitzeko. Baina kotxe bat bidegorriaren erdian aparkatuta dagoenean, oztopo hori arazo handia bihurtzen da auzokide hauentzat.

argazkia: kotxeak bidegorrian aparkatuta, Sabino Arana kalean.

argazkia: bidegorria herriaren sarreran.


 Gainera, kotxeak bidegorrian aparkatuak ez daudenean, gurpil-aulkiak erabiltzen dituzten auzokideak errepidetik sartzen dira herrira, horrek sortzen duen arriskuarekin. Ezin dugu egoera hau onartu. Gure ustez, konponbiderik onena bidegorri honen sarbidea alboko urbanizazioaren sarbidera lotzea da. Baina errepide honek OINEZKOENTZAT LEHENTASUNA izan beharko luke, eta jarraikortasuna izan beharko luke Milia lotzen duen zubiraino. Urbanizazio guzti horretan, era berean, oinezkoentzako lehentasuna onartzea proposatzen da, aparkalekuak eraldatu barik, baina adokinak ezarriz, espaloi eta errepidearen arteko aldeak berdinduz, batik bat zubiaren sarbidean.

argazkia: Sabino Arana urbanizazioa. Proposamena: oinezkoentzat lehentasuna.


Â

argazkia: errepidearen jaitsiera Miliaren zubiraino. Proposamena: oinezkoentzat lehentasuna.

Argazkia: zubiaren sarbidea. Proposamena: espaloi eta errepidearen aldea berdintzea.


 5. EGOKITUTAKO SEMAFOROAK Ikusmenean arazoak dituzten auzokideentzat Berango egokitzen joan behar dugula uste dugu. Horregatik, Getxo, Leioa , Bilbo edo alboko beste herri batzuk eredu hartuta, herriko semaforoak egokitzea proposatzen dugu. Hala nahi duten herritarrentzat, telemando bat ematea proposatzen dugu, semaforoek bertan daudela jakin dezaten. Aldez aurretik, semaforoa eraldatua izan beharko da, bertan dagoela iger dezan, eta horren ondorioz, soinua sortu dezan. Gehien gurutzatzen diren guneak egokitzen joatea proposatzen da: metro edo autobus geltokietara joaten direnak, eskolara, udal eraikinetara, kultur etxera, dendetara edo Eroskira.

argazkia: Sabino Arana metroko eskaileretatik. Seguruenik, herriko zebrabiderik gurutzatuena. Mandoaren seinalea jasotzen den unetik, seinale akustikoa sortzen duen mekanismoa aktibatzen da, berde jartzen denean. Semaforoan itsurik ez badago, semaforoak ez du soinurik egiten, ez duelako inork bere zerbitzua eskatu. ONCEk homologatu duen sistema hau, garajeetako ateak zabaltzen dituen mandoen antzekoa da. 50 metro baino gertuagotik, interruptorea sakatu behar d, eta badaezpada mandoak soinua ateratzen du, pilak agortu ez direla eta martxan dagoela egiaztatzeko. Berangoko semaforoetan erabiliko den mandoa Getxo, Leioa edo Bilboko semaforoetan erabiltzeko balioko luke.


 Semaforoan egin beharreko aldaketa honakoa da: itsuentzat bozgorailuak ezartzea oinezko gorriaren kutxaren gainean, beste bat berdearen gainean, eta beti beltzean dagoen gainean beste bat, barrualdean beste bozgorailu bat izango duelarik.


6. BERANGOETA KULTUR ELBARRITUENTZAT EGOKITZEA.

ETXEKO

KOMUNAK

Ezin da onartu Berangoeta Kultur Etxeko komunak behar bezala egokituak ez egotea. Berehala egokitutako komunean aztertu ditugun arazoei konponbidea ematea proposatzen dugu. Irisgarritasunaren Legeak hainbat jarraipide zehazten ditu, eta komunek halabeharrez bete behar dituzte. Hasteko, kanpoko atean aldaketak egin behar dira, zabaltzeko sistema ezkerretik eskuinera bihurtuz, eta ez barrutik kanpora, ‘korredera’ hain zuzen.

argazkia: Kultur Etxeko komunaren atea. Konketan ere aldaketak egin beharko dira: pedestala izan beharrean zintzilik egon beharko du, gurpil-aulki baten sarbidea utz dezan.


 Gainera, komunaren barruan istripuren bat gertatzeko arriskua dagoenez, alarma zerbitzu bat jarri beharko da. Ikusi da badagoela beste modu bat gauzak egiteko: Santa Anako Kultur Etxean kasu. Goazen arkitektura-oztopo hauek lehenbailehen zuzentzera.


 7. GARRAIORAKO ASISTENTZIA ZERBITZUA, MUGIKORTASUN-ARAZOAK DITUZTEN PERTSONENTZAT. Proposatzen da Udalak DYAk edo bestelako erakundeek eskaintzen duten garraio-zerbitzu berezia erabiltzea proposatzen da. Ezgaitasun larriak dituzten pertsonak (bai psikikoak bai fisikoak) garraiatzeko sortua dagoen zerbitzua da (oreka falta dutelako, koordinazio falta, gurpil-aulki batean mugitzeko ezintasuna etab.). Kolektibo honek dituen beharrizanen txosten bat egitea beharrezkotzat jotzen dugu, kasuan kasu eskariak aztertuz eta eskatzen duten erabiltzaileei zerbitzu hau eskainiz.


 8. UDALAREKIN IZAPIDEAK EGITEKO ERRAZTASUNA. Kontuan hartuta edozein auzokiderentzat batzuetan deserosoa izaten dela Udaletxeraino igo behar izatea izapideren bat egiteko, uste dugu beharrezkoa dela mugikortasun arazoak dituztenei erraztasunak ematea. Udalbatzen eta batzordeen jakinarazpena zinegotziok gure etxean jasotzen dugun bezala, hala eskatzen duten auzokideek (eta telematikoki egitea ezinezkoa bada), etxez-etxeko zerbitzua izan behar dute.


“Los presupuestos no son solo números” parte hartu!

A C C E S I B I L I D A D

foto: paso de cebras y su bordillo. Lantzarte, frente a la panadería.

PRESUPUESTOS 2012


9. ESTUDIO MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTONICAS.

La accesibilidad: Un problema que nos afecta a todos Consideramos que la accesibilidad arquitectónica, urbanística y el transporte es un derecho básico para las personas de movilidad reducida. Aunque tal y como se ha dicho en la primera frase, los problemas de accesibilidad nos afectan a todos, afectan especialmente a las personas con movilidad reducida que utilizan silla de ruedas. Indudablemente, una buena accesibilidad beneficia a todos: cuando se lleva a un niño en una sillita, cuando se cojea por culpa de una lesión, cuando se va cargado, o simplemente, porque un acceso sencillo es sinónimo de comodidad. Entendemos que es una prioridad absoluta para nuestro municipio que al menos los edificios de uso público carezcan de problemas de accesibilidad, y los recorridos urbanos de nuestra localidad sean totalmente accesibles para toda la ciudadanía.

Solicitamos se encargue un estudio de accesibidad, o se actualice el existente, de tal forma que queden identificados todos los puntos a corregir de nuestro municipio. Este estudio, realizado por técnicos profesionales con experiencia en este


tipo de trabajos, deberá realizar un análisis completo del estado actual de todas las aceras del municipio, vías peatonales y bidegorris, pasos de peatones, esquinas y bordillos de todos los recorridos, y edificios o dependencias municipales. Además, deberá detectar los puntos a corregir, diseñando y cuantificando soluciones alternativas, y marcar una serie de obligaciones técnicas para las nuevas redes urbanas a diseñar. Este estudio, realizado indudablemente con la participación de todos los ciudadanos que pueden aportar experiencias y soluciones en este ámbito, tendrá como objetivo la supresión de todas estas barreras arquitectónicas, pero además, deberá programar una serie de pasos a seguir en la concienciación ciudadana, con vistas a la integración de estos vecinos en un Berango para todos, con bares y comercios accesibles, transporte público accesible y fiestas accesibles, entre otros.


10.

REPARACIÓN DE LAS ACERAS, PASOS DE PEATONES

Y BORDILLOS Y ESQUINAS, EN GENERAL. Las vías peatonales de Berango, en la mayoría de los barrios, constituyen una parte descuidada de las infraestructuras que no han sido objeto de la atención debida, con diseños a veces no acordes al servicio que han de ofrecer a los usuarios por una parte y por otra con mantenimientos insuficientes. Creemos que el estudio de accesibilidad nos señalará que debe ponerse solución a las aceras demasiado estrechas, agrietadas, deslizantes e irregulares, y es por ello que debemos añadir una partida en este sentido.

Actualmente en la mayor parte de los pasos de peatones existe un desnivel o resalto entre la acera y la calzada de hasta 18 cm. en algunos casos y en otros a pesar de no existir el mencionado resalto, las rampas de acuerdo son muy fuertes de hasta el 30% con numerosos obstáculos como pueden ser árboles, farolas, buzones postales, papeleras, cabinas, bolardos para evitar las invasiones de vehículos etc., impidiendo así su utilización por personas con movilidad reducida por una parte y por otra supone la disminución de la “zona de circulación “ y de la “ zona de espera” fundamental ésta última en un paso de peatones al estar ocupada por elementos de urbanización, mobiliario urbano y otros.


foto: bordillo en paso de cebras en Axgane, junto a la farmacia. En Berango existen buenos ejemplos de urbanizaciones accesibles, por lo no tenemos más que pasear entre unas y otras para darnos cuenta del urbanismo al que deberíamos tender en este pueblo.

foto: Urbanización accesible en Axgane, entre bloques.


 Estas reparaciones en las aceras y pasos de peatones existentes, tiene por objeto garantizar la accesibilidad al medio físico en condiciones de igualdad de todas las personas, sean cuales sean sus limitaciones y el caråcter permanente o transitorio de estas. Algunos ejemplos de zonas a modificar:

foto: parque lukategitxu.

foto: acera en Lantzarte, bordillo elevado en paso de peatones


11.

LIMITACIÓN DE ACCESO DE VEHICULOS A

RECORRIDOS PEATONALES Y ACERAS. Es

muy

frecuente,

en

días

señalados

por

actividades

especiales, que gran cantidad de gente acuda a un punto concreto en su vehículo, y no encontrando lugar donde aparcar, invada las aceras. Sin posibilidad de abordar en estos presupuestos el principal problema de este asunto, que sería el de la utilización del vehículo para todos nuestros movimientos, proponemos impedir esta invasión de aceras, que dificulta el paso de las personas con movilidad reducida, carritos de niños, etc., mediante pivotes, en aquellas aceras en las que la anchura lo permita. En particular, se detecta un problema en la acera que recorre la calle junto al probaleku, ya que los días en el que este se llena, muchos asistentes suben sus vehículos sobre la acera.

También se detecta este problema en los días especiales de reunión en la iglesia, si bien es verdad, que en este caso se adopta la medida de habilitar la campa de Lantzarte para uso aparcamiento.


12.

CONTINUIDAD DEL BIDEGORRI EN SABINO ARANA.

Es muy habitual encontrar vehículos estacionados en el bidegorri. Para las que normalmente circulamos en bicicleta, resulta muy molesto el echo de tener que esquivar estos obstáculos, pero cuando hablamos de personas con movilidad reducida, esto resulta una barrera infranqueable. Los bidegorris suponen un recorrido hacia las poblaciones limítrofes, Sopelana y Algorta, e incluso para desplazamientos dentro del propio Berango, libre de resaltos y bordillo que obstaculicen la silla de ruedas. Aunque un vehículo estacionado limitando el paso, puede suponer todo un transtorno para estas vecinas.

foto: bidegorri con coches en su llegada a Sabino Arana.

foto: límite del bidegorri en su llegada al pueblo.


Es inadmisible que en el mejor de los casos, cuando no existan vehículos obstaculizando este bidegorri, las vecinas en sillas de ruedas tengan que acceder al pueblo por la carretera general, con el riesgo que ello supone. Creemos que la mejor solución sería la de acondicionar el acceso desde este límite del bidegorri al camino de acceso rodado de la urbanización colindante. Este carretera debería pasar a ser de PRIORIDAD PEATONAL, y debería tener continuidad hasta el puente de conexión con la Milla. De echo, se propone transformar toda esa urbanización a Prioridad Peatonal, sin modificar aparcamientos, pero dando una textura de adoquín al asfaltado, (asfalto impreso), e igualando las cotas de calzada con las de aceras, muy especialmente en el acceso al puente.

foto: Urbanización Sabino Arana. Propuesta PRIORIDAD PEATONAL.


foto: bajada de carretera a puente conexión con milla. PROPUESTA prioridad PEATONAL

Foto: acceso al puente. Propuesta asfaltado hasta misma cota.


13.

SEMAFOROS ADAPTADOS PARA INVIDENTES

Creemos en la necesidad de ir adaptando Berango a las personas invidentes o de visión reducida. Por ello, y basándonos en experiencias de localidades vecinas, como pueden ser Getxo o Leioa, o incluso Bilbao, proponemos la adaptación de la semaforización a las personas invidentes. Se propone facilitar a las vecinas que así lo requieran, de un telemando que les permita avisar al semáforo de su presencia. El semáforo, previamente, deberá ser modificado para detectar esta presencia, y emitir una señalización sonora. Se propone comenzar que son además los que autobús, a la escuela, a ser la kultur etxes, los y el Eroski.

preparando los cruces más transitados, nos llevarán a la parada de metro o los edificios municipales, como pueden núcleos comerciales urbanos de Berango,

foto: Sabino Arana desde escaleras del metro. Posiblemente el paso de cebras con semáforo más transitado del municipio. En el momento en que se recibe la señal del mando, el semáforo active en el siguiente ciclo verde el altavoz que emite la señal acústica. De no haber ningún invidente en espera, el avisador acústico permanece en silencio, al no haber solicitado nadie su servicio. Este sistema homologado por la ONCE, se basa en un telemando similar al mando que se utiliza para abrir, a menos de 50 metros de distancia, las puertas de los garajes y se activa con sólo apretar un interruptor (aunque tiene dos


botones, es indiferente cuál accionar). Para mayor seguridad, el propio mando emite un pitido para confirmar que funciona y que no tiene las pilas agotadas. El mando utilizado para los semáforos de Bilbao, serviría también para activar los semáforos de Getxo, Leioa y Berango. La modificación a ejecutar en el semáforo, no es más que la de colocar unos altavoces para invidentes, sobre la carcasa de la caja del peatón en rojo y la correspondiente al verde, y otra más que está siempre en negro, y que tendrá un altavoz en su interior.


14. SERVICIOS PARA MINUSVALIDOS ETXEA DE BERANGOETA.

EN

LA

KULTUR

Es inadmisible que los servicios adaptados del Kultur Etxe de Berangoetas no estén correctamente acondicionados. Se propone subsanar las deficiencias detectadas en el servicio adaptado con carácter de urgencias. La ley de Accesibilidad marca una serie de requisitos que han de cumplir estos servicios. En primer lugar, debe modificarse el sentido de apertura de la puerta, transformándola en corredera.

foto: puerta abatible al interior, en servicios Berangoeta. También debe cambiarse el lavabo, sustituyéndose el actual con pedestal por uno suspendido, que permita el acceso inferior de la silla de ruedas.


Además, debe colocarse un sistema de alarma en previsión de posible caída del usuario que lo este utilizando. Sabemos hacerlo bien, se han ejecutado correctamente en la nueva kultur etxe de Santa Ana, pues corrijamos de inmediato estas barreras arquitectónicas.


15. SERVICIO DE ASISTENCIA DE TRANSPORTE PERSONAS CON DIFICULTADES DE MOVILIDAD.

PARA

Se propone que el Ayuntamiento haga efectivo el servicio de transporte especial que ofrece la DYA, u otro organismo de similares características. Este servicio se concibe expresamente para transportar a los ciudadanos con más grave discapacidad –ya sea psíquica o físicade cualquier tipo (falta de equilibrio, de coordinación, incapacidad de manejar o valerse de una silla de ruedas, etc.). Creemos que debería realizarse un estudio de las necesidades de este colectivo, analizando caso por caso las demandas individuales, y ofrecerse este servicio las personas de nuestro municipio que lo pudieran reclamar.

Irisgarritasun proposamena 2012ko aurrekontuetan  

Irisgarritasuna, gure lehentasuna!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you