Page 1

БЕОГРАДПУТ

ЗАСТУПЉЕНОСТ У ПИСАНИМ МЕДИЈИМА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2012. год.

www.beogradput.com

office@beogradput.com

- ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ -


ВEЧEРЊE НOВOСTИ

06.08. 2012. – стр. 38

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„МИРИЈЕВО-ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ“


ВEЧEРЊE НOВOСTИ

07.08. 2012. – стр. 36

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„КОЛОНЕ НА НОВОМ БЕОГРАДУ“


ВEЧEРЊE НOВOСTИ

09.08. 2012. – стр. 37

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Чишћење до викенда“


ВEЧEРЊE НOВOСTИ

09.08. 2012. – стр. 34

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„КРПЕ РУПЕ НА СВЕ СТРАНЕ“


ВEЧEРЊE НOВOСTИ

17.08. 2012. – стр. 26

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„АСФАЛТИРАЊЕ ПО ПЛАНУ“


БЕОГРАДПУТ ВEЧEРЊE НOВOСTИ

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

20.08. 2012. – стр. 19

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„ПОЛИЦАЈЦИ И ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ“


БЕОГРАДПУТ ВEЧEРЊE НOВOСTИ

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

22.08. 2012. – стр. 28

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„ИЗГОРЕЛИ КАМИОН И АСФАЛТНА БАЗА“


БЕОГРАДПУТ ВEЧEРЊE НOВOСTИ

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

23.08. 2012. – стр. 30

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„ХАПШЕЊА ЗБОГ ТУЧА, ДРОГА,КРАЂА“


www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

ВEЧEРЊE НOВOСTИ 25.08. 2012. – стр. 19

„РАДОВИ“


ВEЧEРЊE НOВOСTИ

26.08. 2012. – стр. 30

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„АСФАЛТ СТИГАО У ДЕЧАНСКУ“


ВEЧEРЊE НOВOСTИ

28.08. 2012. – стр. 18

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„РАДЕ НОЋУ И ВИКЕНДОМ“


БЕОГРАДПУТ ВEЧEРЊE НOВOСTИ

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

31.08. 2012. – стр. 24

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„МАЛИ РАЈ НА ЗЕМУНСКОМ КЕЈУ“

Jkp Beograd put Press kliping Vecernje novosti Avgust  

press kliping

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you