Page 1

БЕОГРАДПУТ

ЗАСТУПЉЕНОСТ У ПИСАНИМ МЕДИЈИМА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2011.год.

www.beogradput.com

office@beogradput.com

- ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ -


БЕОГРАДПУТ ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ

04.04.2011. – стр. 19

„ПРОЛЕЋНО ФАРБАЊЕ“

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57


БЕОГРАДПУТ ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ

14.04.2011. – стр. 19

„ШАНСА ЗА ПОСАО“

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57


БЕОГРАДПУТ ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ

19.04.2011. – стр. 19

„СА ИНДЕКСОМ, А ИСКУСНИ“

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57


БЕОГРАДПУТ ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ

„ЗА ЛЕПШЕ ОБАЛЕ“

21.04.2011. – стр. 17

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

Pres kliping JKP Beograd put vecernje novosti april  

pres kliping

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you