Page 1

БЕОГРАДПУТ

ЗАСТУПЉЕНОСТ У ПИСАНИМ МЕДИЈИМА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 2012. год.

www.beogradput.com

office@beogradput.com

- ПРАВДА -


БЕОГРАДПУТ ПРAВДA

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

01.01. 2012. – стр. 22

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Београд пут дежура за празник“


БЕОГРАДПУТ ПРAВДA

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

09.01. 2012. – стр. 16

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Путари спремни за снег“


БЕОГРАДПУТ ПРAВДA

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

11.01. 2012. – стр. 16

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Зимска служба у приправности“


БЕОГРАДПУТ ПРAВДA

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

12.01. 2012. – стр. 16

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Путари санирају рупе“


БЕОГРАДПУТ ПРAВДA

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

16.01. 2012. – стр. 32

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Путари се спремили за чишћење“


БЕОГРАДПУТ

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

ПРAВДA - 18.01.2012. – стр. 30

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„ПУTAРИ JAЧИ OД ВEJAВИЦE“


БЕОГРАДПУТ

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

ПРAВДA - 26.01.2012. – стр. 30

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Гужве због снега“


БЕОГРАДПУТ

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

ПРAВДA - 30.01.2012. – стр. 30

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Путари очистили снег и лед“

Press kliping JKP Beograd put Pravda januar  

press kliping

Press kliping JKP Beograd put Pravda januar  

press kliping

Advertisement