Page 1

БЕОГРАДПУТ

ЗАСТУПЉЕНОСТ У ПИСАНИМ МЕДИЈИМА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2012. год.

www.beogradput.com

office@beogradput.com

- ПОЛИТИКА -


БЕОГРАДПУТ ПОЛИТИКА

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

04.12. 2012. – стр. 6

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Да ли департизација важи за Милана Кркобабића“


БЕОГРАДПУТ ПОЛИТИКА

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

05.12. 2012. – стр. 20

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Београд пут спреман на први снежни талас“


БЕОГРАДПУТ ПОЛИТИКА

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

06.12. 2012. – стр. 17

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Зелени талас повезује семафоре у центру“


БЕОГРАДПУТ ПОЛИТИКА

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

08.12. 2012. – НАСЛОВНА и стр. 5

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Београдска јавна предузећа потрошола два и по милиона евра на промоцију“


БЕОГРАДПУТ ПОЛИТИКА

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

11.12. 2012. –стр. 16

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Чишћење снега и леда обавеза свих“


БЕОГРАДПУТ ПОЛИТИКА

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

12.12. 2012. –стр. 16

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Аутомобили милели, аутобуси каснили“


БЕОГРАДПУТ ПОЛИТИКА

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

13.12. 2012. –стр. 18

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Главне саобраћајнице очишћене и проходне“


БЕОГРАДПУТ ПОЛИТИКА

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

14.12. 2012. –стр. 18

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Снег под контролом, стиже ледена киша“


БЕОГРАДПУТ ПОЛИТИКА

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

20.12. 2012. –стр. 18

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Београдски путари чисте снег на магистралним путевима око града “


БЕОГРАДПУТ ПОЛИТИКА

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

27.12. 2012. –стр. 17

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Београд пут крпи стотинак рупа у граду“

JKP Beograd put Press kliping Politika Decembar  
JKP Beograd put Press kliping Politika Decembar  

press kliping