Page 1

БЕОГРАДПУТ

ЗАСТУПЉЕНОСТ У ПИСАНИМ МЕДИЈИМА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛ 2012. год.

www.beogradput.com

office@beogradput.com

- ПОЛИТИКА -


БЕОГРАДПУТ ПОЛИТИКА

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

04.07. 2012. – стр. 19

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Радови у Херцеговачкој улици“


БЕОГРАДПУТ ПОЛИТИКА

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

05.07. 2012. – стр. 19

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Замена тротоара у Булевару деспота Стефана“


БЕОГРАДПУТ ПОЛИТИКА

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

13.07. 2012. – стр. 17

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Новом расподелом новца приход града већи за пет милијарди динара“


БЕОГРАДПУТ ПОЛИТИКА

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

27.07. 2012. – стр. 16

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Затворен део Нушићеве улице“


БЕОГРАДПУТ ПОЛИТИКА

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

28.07. 2012. – стр. 17

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Радови на Бранковом мосту“

Pres kliping JKP Beograd put Politika Jul  

press kliping

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you