Page 1

БЕОГРАДПУТ

ЗАСТУПЉЕНОСТ У ПИСАНИМ МЕДИЈИМА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2012. год.

www.beogradput.com

office@beogradput.com

- ПОЛИТИКА -


БЕОГРАДПУТ

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

ПОЛИТИКА - Србија 03.05.2012. – стр. 44

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Коме се жалити на рад јавних предузећа“


БЕОГРАДПУТ

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

ПОЛИТИКА - 16.05.2012. – стр. 16

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Аутомобил пропао кроз асфалт у Толстојевој улици“


БЕОГРАДПУТ

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

ПОЛИТИКА - 18.05.2012. – стр. 16

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Завршава се уређење земљишта код Белвила“


БЕОГРАДПУТ

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

ПОЛИТИКА - 19.05.2012. – стр. 17

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Поправљају се трамвајске баштице“


БЕОГРАДПУТ

e.mail: office@beogradput.org.yu

22.05. 2012. – стр. 25

www.beogradput.com

ПОЛИТИКА ОГЛАСИ

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57


БЕОГРАДПУТ ПОЛИТИКА

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

29.05. 2012. – стр. 23

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„МЕЂУ НАМА“


БЕОГРАДПУТ ПОЛИТИКА

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ" Нушићева 21 Београд Тел: +381 11 3223 505 Факс: 3302 855 матични број: 7023332 ПИБ: 102209952 текући рн. 160-39602-95 355-1034561-57

31.05. 2012. – стр. 19

www.beogradput.com

e.mail: office@beogradput.org.yu

„Спретност за воланом на полигонском тесту“

Press kliping JKP Beograd put Politika Maj  
Press kliping JKP Beograd put Politika Maj  

pres kliping