Page 1

број 63

април 2011. године

ISSN 1451-6829

Билтен ЈКП “Београд пут”


СИГНАЛИЗАЦИЈА

У

недељу, 17. априла 2011. године, одржаће се 24. Београдски маратон, највећа и најмасовнија спортска манифестација у нашој земљи која је, одлуком Скупштине града Београда, проглашена за догађај од посебног значаја за град Београд. Београдски маратон у себи садржи Трку задовољства на 5 км, полумаратон на 21,1 км и маратон на 42,195 км. Старт је код народне скупштине, а циљ на Теразијама. Да би маратон прошао како треба, трасу свих трка контролисаће многи, а значајан удео имаће и екипе „Београд пута“. У посао око организације маратона укључене су екипа грађевинске оперативе и сигнализације. Оператива ће у данима пре маратона прегледати трасе и довести у ред све постојеће неправилности. Сигнализација има нешто разноврснији посао. Они ће обновити хоризонталну и вертикалну сигнализацију на траси маратона. То је, иначе, део редовног одржавања свих београдских саобраћајница који интензивно

ПРИПРЕМЕ ЗА МАРАТОН креће након зимског периода, а траса маратона има приоритет. Овај посао подразумева постављање недостајуће и замена дотрајале

Рамиз Тапи, колега Београд пута и ове године учествује на маратону. Желимо му успешан пласман као и претходних година.

сигнализације, као и прање вертикалне сигнализације и опреме. Ноћ уочи маратона, у сарадњи са организаторима и саобраћајном полицијом, ради се на организовању

БРЖЕ И БЕЗБЕДНИЈЕ

привременог режима саобраћаја, односно затварању улица. Потез око Народне скупштине и Теразија затвара се око поноћи како би се поставиле бине и све што је потребно за циљ и старт, док се од 8 ујутро на сам дан одржавања маратона, сукцесивно затварају улице којима тркачи пролазе. Неке деонице се затварају на дуже време, неке на краће, неке читавог дана, заправо до 18 часова када се приступа отварању и враћању саобраћаја у редован режим. За затварање саобраћајница користе се пречке, потребно их је негде око 800, док екипе оперативе постављају запреке за масу, угла-вном око старта и циљне равнине. По речима Јелене Аврамовић, шефа Службе хоризонталне и вертикалне сигнализације, претходних година је тај посао добро урађен, екипе су увежбане и није било никаквих проблема, па она верује да ће и ове године ЈКП „Београд пут“ одрадити свој посао како треба и тиме дати свој допринос успешној организацији ове велике спортске манифестације. М..Ж.

сигнализације је у бржем и ефикаснијем постављању. Док је за постављање адови у Београдској улици, започети класичних баријера поу петак, 11. марта у десет увече, били требна читава бригада, су прилика и за промоцију нове врсте ове сигналне приколице саобраћајне сигнализације. Светла ове улисе једноставно довезу до це, једне од најпрометнијих у граду, засенила градилишта, откаче од воје нова светлосна сигнализација, намењена зила које их је довукло и управо обезбеђивању градилишта у улицама укључе. С обзиром да имају попут те. Ради се о две сигналне приколисвој независни, акумулатоце, од којих је једна нешто једноставнија, са рски систем напајања, флеш халогеним сијалицама, док је код друге посао сигнализације на примењена савремеобезбеђивању градилина ЛЕД технологија. шта се самим њиховим У односу на класиНова светлосна укључивањем завршава. сигнализација чне баријере, ови Сигнална приколица са ЛЕД знаци имају много технологијом има велики већу уочљивост и број предефинисаних пиктограма, односно могућност намењени су првеисписивања различитих порука – ограничења брзибрзи нствено већим гране, скретања улево или удесно, извођач радова и сл. дилиштима, односно Сигнална приколица С обзиром да се ради о прилично скупој опреми, за улицама у којима са ЛЕД технологијом сада није предвиђена набавка додатних сигналних постоји потреба за приколица. Како су оне првенствено намењене за радова. Ова сигнализација велика градилишта, односно улице са појачаним инвећим степеном обезбеђења радова и дању, а поготово ноћу, уочава се са велике даљине и тензитетом саобраћаја, добрим планирањем је могуће тако на време обавештава остале учеснике у саобраћају покрити садашње потребе. М.Ж. на измене у режиму саобраћаја. Додатна предност ове

Р

2


ИЗ САДРЖАЈА

УВОДНИК СУМИРАЛИ СМО РЕЗУЛТАТЕ И УТИСКЕ ЗИМЕ КОЈА ЈЕ ЗА НАМА И СПРЕМНИ ДОЧЕКАЛИ ПО МНОГИМА НАЈЛЕПШЕ ГОДИШЊЕ

ПРИПРЕМЕ ЗА МАРАТОН стр. 2

ДОБА А СА ЊИМ И ПОЧЕТАК ГРАЂЕВИНСКЕ СЕЗОНЕ.

ФИНАЛЕ ВЕЛИКОГ ПРОЈЕКТА стр. 4-5

СТРАНЕ ОВОГ БРОЈА ПОСВЕТИЛИ СМО СВИМ АКТУЕЛНИМ ДЕШАВАЊИМА НАШЕ ФИРМЕ. РАЗГОВОРИЛИ СМО СА ДИРЕКТОРИМА КОЈИ СУ ПОДЕЛИЛИ СА НАМА ШТА НАС СВЕ ЧЕКА ОВЕ СЕЗОНЕ. ПОСЕБНО ИСТИЧЕМО ПРОЈЕКАТ

НОВА ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА стр. 8- 9

КОЈИМ ЋЕ СЕ „БЕОГРАД ПУТ“ ТЕК ПОНОСИТИ У БУДУЋНОСТИ А ИЗА КОГА СТОЈИ ЈЕДНА ЖЕНА. СИНДИКАТИ НАМ ДОНОСЕ ВЕСТИ

НОВА ПРОИЗВОДНА СЕЗОНА стр.10

КОЈЕ СЕ ТИЧУ КАКО КУЛТУРЕ, НЕОПРАВДАНИХ ПОСКУПЉЕЊА ТАКО И ДРУГИХ СОЦИЈАЛНИХ ТЕМА.

ПОДРШКА ГРАЂАНИМА ЈАПАНА

ОЧЕКУЈУ НАС И НАЈВЕЋИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК УСКРС, ЗА КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЛЕПИ ОБИЧАЈИ У НАШЕМ НАРОДУ. ТИМ ПОВОДОМ КОРИСТИМО ПРИЛИКУ ДА ЦИТИРАМО ПОКОЈНОГ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА, КОЈИ ЈЕ УМЕО ДА НАС ОПОМЕНЕ: „БРАЋО И СЕСТРЕ, АКО НЕМА МИРА У НАМА, НЕЋЕ ГА БИТИ НИ МЕЂУ НАМА.

Дирнути тешком ситуацијом која је задесила грађане Јапана, запослени у ЈКП „Београд пут“ својевољно су дали подршку и скроман допринос акцији „1000 ждралова за Јапан“. Наиме, по старој јапанској легенди ономе ко сложи 1000 оригами ждралова богови испуњавају једну жељу. Оваквих акција ће бити још, а ми се надамо да ће оне повратити барем делић солидарности и људскости коју сви треба да негујемо у себи. Надамо се да ће се и наша жеља остварити међу ових 1000.


НОВА БАЗА

ФИНАЛЕ ВЕЛИКОГ ПРОЈЕКТА - Асфалтна база Раковица -

Светлана Милински, Технички директор ЈКП “Београд пут”

У

циљу решавања проблема квалитета и квантитета производње разних асфалтних маса, као неопходних производа за нашу основну делатност, као и ефективног одговора на потребе Града и испуњавања основне делатности због које смо и основани, приступили смо реализацији пројекта „Обезбеђење простора и опремање трајне локације предузећа за смештај постројења за производњу асфалтних маса и других садржаја за потребе ЈКП “Београ пут“ и набавку самог постројења, капацитета 260 т/сат. Жена која је највише допринела да заживи највећи пројекат “Београд пута”, последње деценије јесте Технички директор Светлана Милински, с тога смо је замолили да подели са нама

4

утиске након напорног двогодишњег рада. Милински истиче да је било јако пуно проблема везаних за саму парцелу на општини Раковица од сређивања документације преко радова који се односе на уређивање терена с обзиром на квалитет подлоге коју смо имали, до добијања урбанистичких дозвола. Иако је пролеће претходне године када смо изводили најтеже радове било јако кишовито, ипак смо уз одличну организацију испоштовали динамику предвиђених радова. Као што је и поменуто претходне године, договорени радови на Газели су потпуно потврдили зашто је важно за „Београд пут“ да има тако једну модерну и савремену базу која заправо осигурава посао у будућности. Највећа предност ове базе је што има могућност да истовремено производи асфалтну масу различитог

састава као и да прерађује стругани асфалт те се стога можемо поново похвалити да имамо најкомплетнију базу на Балкану. Како би што прецизније описали колико је ово био велики пројекат издвајамо, шта је све урађено од свега што се првобитно планирало и то по утврђеној динамици радова.


НОВА БАЗА 1.

Тражили смо и добили део потребних парцела у закуп од Општине Раковица у површини од 3,8 ха

2.

Накнадно смо тражили још минимум 1ха, које смо и добили од чега је 1.3 ха на 99 година - локација саме базе

3.

Израђен је пројекат нивелационог уређења целе локације - добијена локацијскa дозвола

4.

Тражени су и добијени услови од ЕДБ-а, и Ј.П. Водовод и канализација

5.

Израђен пројекат трафо станице док је поступак јавне набавке за исту у току

6.

Локација насута са око 70.000 м3 материјала

7.

У сарадњи са Општином Раковица и Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд, израђен Пројекат уређења, санације и одржавања локације индустријске зоне у М.З.КијевоК.О.Кнежевац-Општина Раковица – пројекат одвођења атмосферских вода

8.

Изведени су радови по пројекту и канал је у функцији

9.

Завршена је јавна набавка постројења за производњу асфалтних маса

10. Реализован је поступак измене планског документа - препарцелација 11. У току је израда студије процене утицаја на животну средину а претходно је реализован поступак јавне набавке за исту 12. У току је израда приступних саобраћајница 13. Изведени су радови на изградњи темеља асфалтне базе 14. У току је израда инфраструктуре: - водовода и хидрантне мреже, - канализације, - електроинсталације и јавне расвете 15. Монтирана су постројења за производњу асфалта 16. Извршена је набавка контејнера 17. Измештени су високонапонски далеководи 18. У току је постављање ваге 19. Набављена је инсталација опреме за лабораторију док је сама набавка лабораторије у току 20. Испробана је производња и пуштена су у рад пробна постројења 21. Изводе се радови на комплетирању инфраструктуре за будућа постројења 22. Изводе се радови на осталим садржајима у служби постројења: - командни контејнер базе - бетонске базе - пословних контејнера - монтажне хале за со - радионице

Можемо само да закључимо из напред наведеног да је овај невероватно захтеван пројекат било потребно организовати, испратити и ускладити са кратким роковима али како год, све је завршено по унапред утврђеној динамици. Само нам је још остало да је званично и презентујемо и похвалимо све наше људе који су били ангажовани на овом послу. Загорка Раичевић

5


ЗИМСКА СЛУЖБА

ЗИМA JAKA- СЛУЖБА ЈАЧА

З

авршну анализу рада и искустава Зимске службе у сезони 2010/11 правили смо десетак дана пре формалног краја њеног ангажмана, првог дана пролећа, са надом да ће се зима повући пред календаром. О раду Зимске службе писали смо у неколико претходних бројева, а помно су је пратили и сви електронски и штампани медији. Од нешто преко 700 објава у свим врстама медија – штампа, ТВ, радио, интернет – са тематиком везаном за ЈКП „Београд пут“ у последња четири месеца, више од две трећине биле су посвећене раду Зимске службе. И поред неких критика, већина је била позитивна, односно, јавност је рад ове службе оценила као веома добар. Жељко Маравић, главни руководилац Зимске службе, сумирајући резултате поново истиче да њих, ни добрих оцена надлежних, не би било без изузетног залагања свих ангажованих у тој служби. Ове године квалитет је додатно побољшан у чишћењу улица другог приоритета. Њих је ове године било и нешто више, а уз то су чишћене врло често паралелно са првим приоритетом и готово редовно много пре рокова прописаних Оперативним планом и програмом рада. То је било могуће и захваљујући повећаном броју малих, вишенаменских возила, популарних мултикарова, али и залагању возача који су њима управљали. И када је у питању први приоритет, ту смо такође радили брже него што план предвиђа, снег се уклањао током самог падања, није се чекало да престане, већ је асфалт готово непрекидно био у режиму „црног“, тј. без снежних наноса. Можда најбољи показатељ квалитета рада Зимске службе јесу чињенице да јавни превоз ни у једном тренутку није морао да пређе на зимски режим вожње. Он подразумева замену зглобних аутобуса обичним, скраћење линија и прескакање стајалишта која су на узбрдици. Зглобни аутобуси нису искључивани из саобраћаја и тиме није смањен капацитет ни комфор превоза путника, станице нису прескака-

не, а скраћења линија је било тек неколико пута и то за врло кратак период времена. Овакав ангажман и квалитет рада има своју цену, не само у утрошку материјала и енергената. Тако се троше и људи и опрема и машине. Да би се ти расходи смањили, сваке године се уводе нове мере и технологије које воде ка рационализацији и повећању економичности уз исти или повећан квалитет чишћења саобраћајница. Писали смо већ и увођењу ГПС система, ширењу пројекта метео станица, али оно што Жељко Маравић види као следећу етапу јесте изградња силоса за материјале и даље сређивање база. Силоси су неопходни како на со не би утицали временски услови, односно да не би киснула и тиме губила на количини. Да би то спречили, сада набављамо со у џаковима која је скупља и прави додатни посао у припреми за утовар у возила. Са силосима би се то избегло, куповала би се јефтинија со, а постојала би могућност њене прераде у раствор који је много делотворнији и још рационалнији. Што се самих база тиче, многе имају лоше услове за боравак радника, за смештај материјала, опреме и машина, а код неких је, попут оне у Маринковој бари, проблем и сам приступ. Добар знак је

да је усвојен пројекат изградње објекта у бази Раља, који ће заменити контејнере и чиме ће се знатно побољшати и услови рада запослених, али и саме могућности рада и деловања из те базе. Знајући којим жаром господин Маравић спроводи своје идеје о раду Зимске службе, не сумњамо и да ће ови пројекти брзо доћи на ред. Треба нагласити и да се и даље ради на подмлађивању возног парка. У плану је набавка нових камиона који би требало да замене оне старе 15 и више година. Реализацијом те и осталих планираних набавки, значајно би се смањили трошкови поправке и резервних делова. То подразумева и набавку пратеће опреме, али и обуку људи који ће са тим новим возилима и опремом радити и из ње извући ма-ксимум. Зато Маравић истиче потребу пријема нових возача и обуку управо тих младих људи за рад са модерним средствима. Тиме се враћамо на почетак ове приче, а то је да су за добар рад Зимске службе ове сезоне најзаслужнији људи који у њој раде. М.Ж.

Утрошак материјала

Као најчешћи показатељ рада Зимске службе узима се потрошња соли и других материјала за посипање. Али, не треба заборавити и трошкове за гориво, амортизацију, пређену километражу, број радних сати и многе друге. Током ове сезоне за чишћење и одржавање саобраћајница у надлежности Дирекције за путеве Града Београда утрошено је: 22.560 тона соли 6.000 тона камена 156,5 тона калцијум хлорида

За одржавање регионалних саобраћајница по програму Путева Србије где је инвеститор републичка Дирекција за путеве, потрошено је: 4.840 тона соли 6.500 тона камена 35 тона калцијум хлорида

Почетком сезоне купљено је 15.000 тона соли, затим докупљено још 3.580 тона и са 5.000 тона преосталих од прошле сезоне, укупно се располагало са 23.580 тона. С обзиром на утрошак, преостало је само хиљаду тона. Од соли коју је обезбедила Република остало је нешто мање од 3.000 тона, тако да се идућа сезона дочекује са мањим резервама него ова на измаку.


ОПЕРАТИВА БЕОГРАДСКА УЛИЦА

Захуктавање оперативе

Р

адови на замени шина на оба смера трамвајских колосека у Београдској улици на делу од Његошеве до Крунске, представљају прво озбиљније загревање грађевинске оперативе нашег предузећа у овогодишњој грађевинској сезони. Ови радови које обављамо за Градско саобраћајно предузеће „Београд“, извели су на улицу машине које су мировале током зиме. Неке нове, остале ремонтоване, добро су се показале овог мартовског викенда. Планирано је да радови трају три викенда за редом, али су временске прилике то пореметиле, па је наредни викенд прескочен, а радови настављени 25. марта увече. Ако не буде лошег времена ни неких других непланирани измена, требало би да буду окончани првог викенда у априлу. Прва фаза радова отпочела је у петак ноћу сечењем слоја асфалта и бетона тестером до дубине од 15 центиметара. Иако нужни, ово су радови који су најнепопуларнији јер подразумевају доста буке и прашине, самим тим и незадовољство суграђана који живе у околини. Ништа боље

СТАЗЕ КОД БЕТОН ХАЛЕ

У

склопу уређења будућег Центра на обали „Бетон хала“, током марта радове су изводиле и екипе ЈКП „Београд пут“. Након што је ЈКП „Паркинг сервис“изградио нови паркинг на крову Бетон хале, укинуто је паркирање између хале и обале и на том простору пројектована је изградња бициклистичке и пешачке стазе. Ради се о површини од близу 3.500 квадратних метара. Након што су фрезе уклониле слој старог и оштећеног асфалта и бетона, извршено је нивелисање, уређење објеката, а потом асфалтирање. На деловима који су били неприступачни (између ограде и ивице кеја, око степеништа, жардињера и сл.) уграђен је ливени асфалт. Када буде завршено и обележавање стаза, читав овај потез добиће потпуно другачији изглед и тиме допринети лепшем утиску оних који туда шетају, а поготово оних који у град стижу реком. М.Ж.

није било ни кад је на ред дошло рушење, ископ, утовар и одвоз шута које се наставило те ноћи и идућег јутра. Затим се приступило насипању туцаника и формирању рова за ливени асфалт. За посматраче, а њих је током радова било поприлично, најзанимљива је била фаза када се подлива колосек ливеним асфалтом. С обзиром да је радна те-мпература асфалта велика, да не би дошло до кривљења трамвајских шина, током ливења асфалтом на шинама стоје трамваји. Након што су завршени радови око самих колосека, приступило се поправци коловозног застора. По пројектованој динамици, сви радови на овој деоници завршени су у ноћи између недеље и понедељка, тако да је трамвајски саобраћај у овој улици на почетку радне недеље враћен у редовни режим. На овој, релативно малој, деоници током викенда био је ангажован велики број људи, машина и возила, па је све деловало као у узаврелој кошници. Камиони, ровокопачи, финишери, ваљци и радници који „зује“ око њих, права су радост за очи свих грађевинаца. Надамо се да ће добар почетак радова у Београдској улици представљати добар знак и најаву пуног ангажмана свих капацитета ЈКП „Београд пут“ ове грађевинске сезоне. М.Ж.


ОПЕРАТИВА

ПОЧЕЛА НОВА ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА У очекивању целовитог програма санације улица, нови лик, са обновљеним саобраћајницама и новим садржајима, добиће новобеоградски блокови и простор крај пристаништа на Сави

Драган Милошевић Директор Сектора за грађевинску делатност

Н

агле временске промене постају све чешћа појава. Београд пут се труди да ухвати корак са „новим климатским поретком“. Ћудљива природа, овај пут, довела нам је пролеће готово преко ноћи у град. Десетог мартовског јутра, мраз у појединим деловима града спустио је живу у термометру на -8oC. Да би спречиле појаву леда на коловозима, екипе Зимске службе, њих 31, посипале су со на мостовима и успонима. До подне, температура у граду (11oC), за један подеок премашила је просе-чни максимум за тај дан у последњих десет година. Идеално да петнаест бригада Грађевинске оперативе крене је у офанзиву против ударних рупа које се, углавном баш због оваквих временских прилика и промена отворе по коловозима. Већ 15.марта, сунцем окупан Београд се башкарио на 19 „целзијуса“, а

нова грађевинска сезона могла је да стартује. За њу, не само да је све било спремно као да само пар дана пре тога камиони у пуној зимској опреми нису водили битку с поледицом, већ су бригаде, заједно са Грађевинском механизацијом и Транспортом, кренуле у даноноћни рад на највећем мосту на Сави. Сезона је почела пословима на Газели, а прва фаза је и завршена. На градским улицама, радови се лагано захухтавају пошто се целовит програм још очекује. - Ове године, градска Дирекција за путеве определила је 680 милиона динара за програм санације улица. То је мање него протеклих година, али је за редовно одржавање планирано највише новца до сада – 1,35 милијарди динара. Програм је најављен, па очекујем да ћемо ускоро добити увид у овогодишње планове инвеститора и учешћу Београд пута у њима. С обзиром на опредељена средства, надам се да ћемо добити простора за мало шире интервенције од самог крпљења ударних рупа и

да ћемо моћи да средимо неке улице које нису у програму за санацију, што и јесте циљ редовног одржавања – каже Драган Милошевић, директор Сектора за грађевинске послове. Најобимнији посао на старту сезоне, када су градске улице у питању, је обнова и доградња саобраћајних површина у Блоку 70 на Новом Београду. Радови се изводе у склопу изградње новог парка који ће се простирати на три хектара и обухватати низ пратећих садржаја. Унутар овог новобеоградског стамбеног блока Београд пут ће извршити проширење пешачких стаза, санацију приступних саобраћајница и израду и уређење паркинг простора. Чак 300 нових паркинг места сигурно ће решити један од акутних проблема житеља насеља. Разлога за задовољство имаће и станари у Улици париских комуна где је такође почела израда нових паркинг места међу блоковима. - Један од интересантијих послова тренутно је обнова прилаза и других површина у зони Бетон хале у Карађорђевој, код савског пристаништа. Санирамо приступе обали, стазе за пешаке и друге прилазе који су ослобођени после изградње паркиралишта на крову ове зграде. Бициклистичка стаза у овом делу биће, такође, обновљена. Овај посао се ради у оквиру пројекта силаска града на реке. Да поменем овде и део земунског Кеја ослобођења крај Дунава чије смо уређење радили у предсезони – каже Милошевић. Обале река су места које воле не само Београђани, већ их и многи који у њему привремено бораве истичу веза Милешевске и Цара Николаја II


ОПЕРАТИВА

БЛОК 70 као омиљене локације где проводе своје слободно време. Мостови који обале спајају посебна су „ставка“ у годишњем плану одржавања. Ове године, за редовно одржавање мостова (међу којима је у надлежности града највећи Бранков мост), пасарела и пролаза издвојено је 260 милиона динара. Приоритет за рад тренутно је пасарела између Делиградске и Горњачке улице на којој је у току замена газишта. Следи потом санација свих осталих пасарела преко аутопута до Душановца. Врло брзо радиће се поправка моста у Ковилову, а у плану је ускоро и санација надвожњака у Трговачкој улици. Када су регионалне саобраћајнице у питању, оптимистичне најаве средстава намењених одржавању у износу од 800 до 900 милиона динара, још увек нису озваничене. Програм се, такође, очекује. - Ми смо предали „слику“ регионалних путева и предлог санације, али програм инвеститора, „Путева Србије“, још увек нам није познат – каже Милошевић. У сваком случају, „слика“ показује да је стање најлошоје у сремском „атару“. Пут Р267 Сурчин – Јаково – Бољевци и неизбежни Смедеревац најургентнији су правци за санацију.

На ова два регионална пута требало би да се среди бар по 3 до 4 километара како не би дошло до проблема у саобраћају – додаје директор Оперативе. Да поменемо и то да је за Смедеревски пут најављена израда 27 аутобуских ниша. То би умногоме допринело бољем протоку саобраћаја на једној од најоптерећенијих прилазних саобраћајница граду. - Градска Дирекција за путеве исказала је интересовање да финансира овај посао и то чим пројекти буду готови – напомиње Милошевић. Пројекти су у изради - у Пројектном бироу Београд пута. При крају су, али их по завршетку очекују процедуре разматрања и усвајања које, како искуство у Бироу каже, умеју да потрају. Радови на терену су стартовали. Програми који би, према најавама, требало ускоро да буду заокружени и представљени даће прецизније планове за предстојећу сезону. Биће прилике да им се детаљније посветимо. У међувремену, метеоролози су најавили појаву јутарњих мразева почетком априла. Надамо се да враћање зимске опреме на возила ипак неће бити потребно. Н. Петровић

ОПРЕМА СПРЕМНА Грађевинске машине припремљене су за рад, али у најави је још једно појачање. - Што се опреме тиче, она је спремна за нову сезону. Имамо два нова финишера, нове ваљке. Очекује нас набавка још два термо контејнера. Они ће се у летњој сезони користити и за рад у другој смени, до вечерњих сати, док видљивост то омогућава. И, наравно, користићемо их за рад на редовном одржавању зими – каже директор Милошевић.


ПРОИЗВОДЊА

С

СВИ КАПАЦИТЕТИ СПРЕМНИ ЗА НОВУ ПРОИЗВОДНУ СЕЗОНУ

ектор за производњу Београд пута улази у нову руковидиоца базе у Лазаревцу води ремонте. грађевинску сезону спремно, са обновљеним свим Као и увек, с обзиром на доба године, ремонте прати мраз капацитетима. Тачно онако како је предвиђено још и снег. Минуси тада лепе прсте за челичне конструкције и мекрајем јесени када на Вилиним Водама почињу планови за талне делове. На температурама испод нуле ветар крај Дуназимске ремонте. ва далеко је од пријатног. Ради се на - Све припреме за нову сезону су висини, на металним гредама, унутар завршене. Обављени су ремонти силоса и других делова постројења, у производних постројења и на Випоприличној прашини често. линим Водама и у Лазаревцу. ПоИнтересовало нас је, зато, како требни материјали су набављени, је браварима, електричарима, мапратеће сировине такође и већ прешинистима производних погона, неко 3.000 тона асфалта и 1.000 тона посредним извршиоцима, борити се бетона испоручено је градилиштима са овим металним грдосијама у зимпрема потребама – каже Бранислав ским условима. Шта им је најтеже? Марковић, директор сектора. Мајстори нису били заједно када Ремонти, који су пресудни за посмо их питали, али добили смо поуздан рад постројења, трајали су три тпуно идентичан одговор од свих: месеца, од Нове године до краја мар- Ништа није тешко. Све је лако та. Генерално „сређивање“ започело када су људи коректни и позитивни је радовима на асфалтној бази „Беи када су добри међуљудски односи! У њих смо се одмах и овог пута увернарди“, а завршено сервисирањем рили. Шефови хвале своје људе, „Маринијевог“ погона. У међувремену, замене дотрајалих и похабаних мајстори кажу да имају најбоље шеделова, поправке, чишћења сви Део мајстора са базе Вилине Воде: Вукашин фове. Исто важи и за руководиоце остали послови које обухвата овај Лазић, Милан Дупало, Милорад Јанковић, у сектору. Мраз и хладноћу нико не захтеван сегмент рада сектора из- Миладин Томови-ћ и Ратко Антонијевић помиње. вршени су на преосталих пет прои- У ствари, најтежи нам је Рака зводних постројења - бетонској бази има 113 килограма. и уређајима за производњу битуме- Ја сам намерно порадио на нске емулзије и полимер- модификилажи, да вам препустим силокованог битумена на Вилиним Водасе – одговара Милорад Јовановић ма и капацитетима у Лазаревцу. млађим колегама пошто је рад Ремонт је, према речима директора на чишћењу силоса један од Марковића, временски распоређен најтежих, а Рака сад (наводно) не тако да свих 12 месеци, у сваком може да прође кроз врата. Његово тренутку, Београд пут има по једно искуство сви поштују јер после постројење активно за производњу и Ратка Антонијевића најстарији је асфалта и бетона и да у сваком мона бази. Ове године слави јубилеј, менту може да одговори потребама 35 година рада у Београд путу. Ремонти завршени по плану града и осигура безбедно одвијање - Ми старији, иначе, преносимо саобраћаја када је одржавање коловоза у питању. искуство овим млађима – неком успешно, а неком мало Зимски ремонти производних капацитета од вита- мање – шали се на њихов рачун Јанковић. лног су значаја за успешан рад не само овог сектора, Миладин Томовић, Слободан Ускоковић, Ђорђе већ грађевинског сегмента у целини. Прошле годи- Савовић, Милан Дупало, Михал Мишко још неки су од не, као и претходних, није било ниједног озбиљнијег носилаца ремонта са којима смо се задесили у разгозастоја у раду производње. вору на асфалтној бази. На бетонској бази, Слободан - Квалитетно одрађан ремонт основни је предуслов да Суботић и Зоран Лазаревић. нам производна сезона буде добра и квалитетна и да се Добра атмосфера је велика предност у раду. Али иза задовоље потребе Оперативе. Сви смо задовољни како добро обављеног посла стоји, пре свега, завидно знање је обављен ремонт јер су температуре приликом радо- и искуство. Оно омогућава мајсторима на бази да свој ва биле изузетно ниске. Значи да нам је стручност људи посао схватају рутинским. који то обављају на јако завидном нивоу, а све раде заРемонти су завршени. Мотори су покренути, мешалипослени из нашег сектора – истиче Весна Окиљевић, це се окрећу, силоси пуне... За све на Вилиним Водама и руководилац производње асфлата на бази која уз Ристу у Лазаревцу креће нова производња. Матића, шефа производње бетона и Александра Карића, Н. Петровић


АКТУЕЛНОСТИ

Са циљем да изађе у сусрет захтевима клијената, Марфин банка континуирано креира низ атрактивних банкарских производа. Из наше понуде кредита издвојили би следеће: • Травел кредитна картица, којом се остварује могућност одложеног плаћања до 3 месеца као и попусти и додатне погодности у туристичким агенцијама, са изузетно повољном каматном стопом (1.75% месечно на искоришћени износ) • Овердрафт на 24 месеца, који не улази у кредитну способност • Готовинске кредите, изузетно су атрактивни кредити у динарима који не прате курс еур-а (Кеш пакет + до 6250 еур са каматом од НКС=19% годишње и Кеши до 300.000 рсд са каматом од НКС=19%) са • Кредите за рефинансирање обавеза у другим банкама ( до 96 месеци) у РСД са каматом од 19.5%. • Стамбени кредити (за куповину станова, кућа, монтажних кућа, грађевинског земљишта као и за

рефинансирање кредита у коришћењу) осигурани код НКОСК-а са каматом од 4.45% + 6м Еурибор за износ преко 40.000 еур и 4.7% + 6м Еурибор за износ до 40.000 еур, без плаћања провизије за обраду захтева као и могућношћу да банка финансира премију осигурања НКОСК-а (јединствена понуда на тржишту). Хипотека може да се успостави на некретнину која је предмет куповине без обзира да ли је укњижена или у процесу изградње као и на неку другу некретнину. • Субвенционисани стамбени кредити са грејс периодом од 6 – 12 месеци (без плаћања камате и главнице – камата се обрачунава и приписује главници) , где је камата у грејс периоду 6%, а након тога 4.45% + 6м ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ еурибор (сопствено учешће ОБРАТИТЕ СЕ: 10%, држава субвенциони„Марфин банк“ А.Д ше 15%). Грејс период није обавезан. Филијала Београд 2 Обрачун кредитне споОбилићев венац 18-20 собности за кредите у диТел. 011/ 3281-636 нарима се ради на 40% заМоб. 066/8833-354 раде. Моб. 066/8833-360 Сања Чакаревић

Период отплате у месецима

Мин. И Маx износ у еур

Кеш пакет + (дугорочни готовински кредит изражен у РСД)

12- 84

1.000 - 6.250

19,00% годишње

Кеши (дугорочни готовински кредит изражен у РСД)

12- 60

500 - 3.000

19,00% годишње

Дугорочни готовински кредит у динарима

12- 60

500 - 12.000

22,00% годишње

Дугорочни готовински кредит у еур

12- 60

500 - 12.000

14,00% годишње

Дугорочни кредит за рефинансирање у динарима

12- 96

1.000 - 12.000

19,50% годишње

Дугорочни кредит за рефинансирање у еур

12- 96

1.000 - 12.000

13,50% годишње

60- 360

5.000- 200.000

4,45%+ 6м еурибор преко 40.000 еур, 4,7%+6м еурибор до 40.000 еур

120- 360

10.000- 75.000

ПРОИЗВОД

Каматна стопа (све каматне стопе си исказане на годишњем нивоу осим камата за кредитне картице које су исказане на месечном нивоу)

ГОТОВИНСКИ КРЕДИТИ

КРЕДИТИ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ

СТАМБЕНИ КРЕДИТИ (осигурани код НКОСК-а) Кредити за куповину непокретности (станови, куће, монтажне куће), грађевинског земљишта и рефинансирање кредита у коришћењу - осигурани код НКОСК-а Субвенционисани стамбени кредит ( за куповину непокретности - станови, куће, монтажне куће) са грејс периодом од 6м до 12 м

У грејс периоду је 6% камата, а након тога 4.45%+ 6м еурибор

ДОЗВОЉЕНО ПРЕКОРАЧЕЊЕ ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ До висине месечне зараде

24% годишње (2% месечно на искоришћени износ)

24

КРЕДИТНА КАРТИЦА Травел кредитна картица ( попусти и погодности у туристичким агенцијама, Одложено плаћање до 3 месеца )

1,75% месечно на искоришћени износ

24

ПОТРОШАЧКИ КРЕДИТИ Дугорочни потрошачки кредити са валутном клаузулом за куповину грађевинског материјала и легализацију стамбених објеката

24-120

1.000 - 12.000

14,50% годишње

Дугорочни потрошачки кредити у динарима за куповину грађевинског материјала и легализацију стамбених објеката

24-120

1.000 - 12.000

Дугорочни потрошачки кредити у динарима

24-120

1.000 - 12.000

22,00% годишње

Дугорочни потрошачки кредити са валутном клаузулом

24-12

1.000 - 12.000

14,50% годишње

22,00% годишње


АКТУЕЛНОСТИ ОДБОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ Дана 24.03.2011.год. уз присуство свих чланова одржан је редовни састанак Одбора за безбедност и здравље на раду са следећим дневним редом: 1. Здравствено стање радника и циљани лекарски прегледи (утврђено стање) Статистички утврђено здравствено стање радника је према утврђеним извештајима медицине рада је драстично погоршано, због укључивања у обавезне лекарске прегледе радних места која нису раније обухватана прегледима. До 24.07.2009.год. Обавезни лекарски прегледи обухватали су само возаче моторних возила на 3 године и то здравствено стање радника ЈКП,,Београд пут“ узимано је као основа (узорак) правог здравственог стања свих радника. Од 24.07.2009.год. доношењем Акта о процени ризика у обавезне лекарске прегледе укључена су и друга радна места (грађевински радници, машинисти, аутомеха-

З

ничари итд.) и самим тим фактичко здравствено стање радника ЈКП,,Београд пут“-а је промењено, на жалост на горе, јер смо се сусрели са великим бројем случајева привремено и трајно неспособних радника за рад на поменутим радним местима. Интерним договором са Директорима сектора пронађено је решење да се радници трајно неспособни за рад, преместе на лакша радна места у оквиру сваког Сектора. 2. Набавка заштитне опреме (предлози и иновације). Радна одела су стигла и расподела за све раднике од понедељка 28.03.2011. Предложена је и набавка допунских средстава заштите попут специјалних наочара, рукавица и радних кецеља. 3. Ангажовање правника за потребе Одбора за безбедност и здравље на раду Дефинисан допис Правној служ-

би са молбом за омогућавање консултација, правне и техничке помоћи Одбору у случају потребе. (формулација дописа) 4. Проблеми заштите радника у фарбари механизације и у сервису код столара На оправдани захтев радника из поменутих служби Одбор за безбедност и здравље на раду, анализирао је затечено стање по питању услова рада и утицаја микроклиме на безбедност и здравље радника и утврдио начин деловања ка побољшању истих.У том смислу Одбор ће упутити позив екстерној, лиценцираној, стручној служби која се бави испитивањем и мерењем услова рада koja ће извршити мониторинг и обавити све потребне анализе. Одбор ће на основу тог извештаја предузети даље радње ка санирању или отклањању евенталних недостатака. Одбор за безебедност и за штиту на раду

КАКО СЕ СПРОВОДИ ЗАКОН О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ИЗЛОЖЕНОСТИ ДУВАНСКОМ ДИМУ У НАШЕМ ПРЕДУЗЕЋУ

аконом о заштити становништва од изложености дуванском диму од 7. маја 2010.године уређују се мере ограничења употребе дуванских производа, а ради заштите од излагања дуванском диму уводећи контролу забране пушења и надзор над спровођењем овог закона. Према закону простор без дуванског дима је онај у коме се дувански дим не може осетити ни на који начин, а у радни простор спадају ходници, степениште , тоалети, магацини, гараже, службена возила и др. Послодавац је дужан да одреди посебну просторију за пушење, и обавезан је да истакне знак да је пушење у тој просторији дозвољено. На свим улазним вратима сваког затвореног радног и јавног простора и превозног средства у коме је пушење забрањено, одговорно лице је дужно да истакне знак забране пушења. Дужност одговорног лица је да контролише забрану пушења у радном простору и он такође може писмено задужити једно или више запослених лица да контролишу спровођење забране пушења. Његова права и дужности су законом регулисана као и то да има дужност да против лица које је прекршило забрану пушења покрене односно предложи

покретање поступка за утврђивање повреде радне дисциплине у складу са актом послодавца. Директор предузећа ЈКП „ Београд пут“је дана 8.10.2010.године својом одлуком именовао Мирка Дивјака за овлашћено лице тј. да буде задужен за контролу забране пушења. Ова одлука директора је истакнута у свим деловима предузећа. Мирко Дивјак је у својству овлашћеног и задуженог лица контроле забране пушења одредио у сваком сектору нашег предузећа по два лица задужена да у његово име а у складу са законом спроводе контролу забране пушења што значи да је укупно по том основу ангажовано 60 лица. Оно што свако од нас може данас да види је да се у нашем предузећу тај закон и спроводи и да је послодавац своје обавезе из закона извршио,тј. и да друга лица предвиђена овим законом врше своје дужности. Прошлог месеца, инспекција Министарства здравља извршила је у два наврата санитарни надзор у нашем предузећу. Санитарни инспектор је тада констатовао да наше предузеће поштује закон јер је вршећи контролу свих прописананих законских обавеза сачинио записник без примедби у корист нашег предузећа. С.Чакаревић


СИНДИКАТИ

Р

ТРАНЗИЦИЈА И ТЕЖАК ПОЛОЖАЈ РАДНИКА

адници у Србији и ове године раде и живе у условима тешке економске кризе и у тежем су положају него претходних година, оценили су представници свих синдиката. Председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Бранислав Чанак у многим јавним наступима оценио је да се мало или готово ништа не чини како би се положај радника поправио и изразио бојазан да ће до краја године бити у још тежем положају него што су сада. Успех укупне транзиције сваке економије се, пре свега, мери политичком стабилношћу, привредним растом и социјалном равнотежом. Нажалост у Србији ти процеси иду у нежељеном правцу – ка све већој поларизацији друштва. Транзиција није само економска ,већ је увек и социо-политичка ствар. У највећем броју случајева, транзиција, у свим државама увек доводила до смањења радних права запослених, до смањења плата као и отпуштања великог броја запослених а тиме до велике социјалне несигурности становништва. У циљу заштите интереса запослених у предузећима јавних саобраћајних и комуналних делатности , као у циљу заштите грађана чије потребе ова предузећа треба да задовољавају ГС ЈСКД “Независност” захтева да се социјални дијалог и механизми за његову реализацију доследно имплементирају као демократски метод решавања проблема и ублажавања социјалних тензија. Синдкат има задатак да штити економске, социјалне, образовне, професионалне културне и друге интересе свога чланства и запослених у делатностима које обухвата. У том циљу Синдикат “Независност” се између осталог залаже и за:

низованог криминала, - колективно преговарање на начелима равноправности и социјалног партнерства, ради побољшања зарада и услова рада запослених, - безбедност и заштиту здравља на радном месту, - егзистенцију свих запослених на пристојном нивоу, - равноправност свих запослених у свим областима живота и рада, - приватизацију на начелима економске оправданости и ефикасности и социјалне правде, - правну и фактичку заштиту људских и синдикалних слобода и права, - повезивање и укључивање Србије у међународну заједницу и међународну поделу рада, равноправну сарадњу и разумевање са суседним државама и свим народима у свету.

Само сложни и уједињени можемо заузети равоправну преговарачку позицију у решавању наших нагомаиланих проблема- поручили су нам, октобра 2010.године, на ИВ Конгресу ГС ЈСКД “Независност” синдикални представници из држава Европске Уније. С надом у боље сутра, Синдикат “Независност” свим запосленим радницима ЈКП “Београд пут” жели срећне, наступајуће, ускршње празнике. Д.Стефановић

БУРАН “ПАЗАРНИ ДАН” НА КОМИЧАН НАЧИН Чланови синдиката „Независност“ имали су прилику да још једно вече проведу у дружењу с глумцима Атељеа 212. Овог пута, кроз представу „Пазарни дан“. Комедија Александра Поповића догађа се тридесетих година прошлог века у време великих политичких превирања, када су по српским варошима и селима револуционари пропагирали своју идеологију, у то време неразумљиву за становништво. По речима редитеља Егона Савина, комад говори о малим људима гладним власти и новца, исполитизованим, идеолошки подељеним до крајњих граница, при чему иза свега стоји ситан интерес, отимачина, беда, паланачки менталитет. Њих су, на себи својствен начин, кроз гегове и иронију дочарали Љубомир Бандовић, Анита Манчић, Гордан Кичић, Бранимир Брстина, Милица Михајловић и други. Н.П.

- изградњу правне, демократске и социјалне државе, - успостављање и развој модерне тржишне привреде засноване на партнерству рада и капитала, - борбу против корупције и орга-

13


СВЕ ТЕЖИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ КОД ПРИВАТИЗОВАНИХ ПУТАРА

Р

епублички одбор Самосталног синдиката путара Србије је на седници одржаној у марту констатовао да је изразито тежак социјално-материјални положај запослених у путној привреди, који се манифестује кроз непоштовање колективних уговора код послодавца. У најтежем положају тренутно путарска предузећа “Нибенс групе” којима је запослено више од 5.000 људи - Предузеће за путеве Ниш, ПЗП Врање, ПЗП Крагујевац, ПЗП Београд и Бачкапут из Новог Сада. Самостални синдикат путара Србије саопштио је да Синдикалци траже од већинског власника “Нибенс групе” Мила Ђурашковића да најкасније до 21. марта писмено достави јасно дефинисан план изласка из финансијске кризе односно деблокаде текућих рачуна о рефинансирању кредита код банака, као и о уговореним пословима за пословну 2011. годину. Уколико не буде испошто-

ван рок, синдикат ће се обратити надлежним државним органима да преиспитају приватизацију тих предузећа како би се спречило њихово даље пропадање и обезбедила егзистенција запослених и њихових породица, наводи се у саопштењу.

Синдикат навoди да су путарским предузећима највећи проблем нередовне исплате зарада и осталих примања, која припадају запосленима у складу са Законом о раду, Општим колективним уговором и колективним уговорима код послодавца, али и да је присутан аро-гантан однос према запосленима, избегавање социјалног дијалога и све већи број случајева мобинга, што је у директној вези са лошом приватизацијом тих предузећа. Иако је Самостални синдикат Београд пута у саставу Синдиката стамбено-комуналне делатности, положај колега из “комшијског” синдиката путара добра је илустрација, па чак и упозорење запосленима пред предвиђено реструктурирање укључујући и могућност приватизације предузећа, али и синдикатима да усредсреде пажњу на суштинска питања у својим акти-вностима. Н.П.

Самостални синдикат Србије упутио захтев Влади

АПЕЛ ДА СЕ ЗАУСТАВЕ НЕОПРАВДАНА ПОСКУПЉЕЊА

С

авез самосталних синдиката Србије захтева од Владе Србије да хитно преиспита сва повећања цена у овој години, као и да спречи сва најављена поскупљења, како би био спречен колапс и општи бунт народа, саопштила је ова синдикална организација почетком марта. За најновија поскупљења, којима се даље урушава ионако тежак материјални и социјални положај радника, нема економско оправдање, већ се првенствено жели надоместити све слабости у пословању и негативни ефекти пребацити на грађане. Док упорно одбија оправ-

дане захтеве гранских синдиката за повећањем зарада, правдајући то страхом од раста инфлације, влада истовремено допушта повећање

цена које директно доприносе њеном расту. Синдикат је, у отвореном писму премијеру и јавности, упућеном пре месец дана, упозоравао на такве последице које могу бити погубне за запослене и све грађане, али до реакције власти није дошло. Зато упућујемо последњи апел на-длежнима да схвате озбиљно алармантан материјални и социјални положај наших грађана, чије стрпљење има границе, а што ће се, ако не раније, најбоље видети на наредним изборима, наводи се у саопштењу за јавност Самосталног синдиката Србије. Н.П.


ЈУБИЛАРНИ ПОКЛОН ЗА УСКРС

З

а предстојеће празнике, поводом највећег хришћанског празника – Ускрса, синдикат АСНС ЈКП „Београд пут“ припремио је пригодан поклон за своје чланове. У духу празника, сваки члан синдиката добиће по тридесет комада јаја и боју за њихово фарбање. Ово је десети пут да овај синдикат на тај начин обележава овај духовни празник. Овом малом јубилеју обрадоваће се пре свега деца наших запослених којима фарбање јаја представља посебно задовољство. Црвена боја коју ће такође добити, основно је обележје Ускрсa и симболизује радост и ускрснуће Христа. Чланови синдиката АСНС ЈКП „Београд пут“ моћи ће да преузму свој ускршњи поклон од понедељка, 18. априла у магацину Службе општих послова (код пумпе).

Срећан Ускрс! Христос Васкрс!

ШТА ПОСЛЕ КРИЗЕ ТРАГАЊЕ ЗА НОВИМ ПЕРСПЕКТИВАМА

И

ако већини нас изгледа да је криза у пуном јеку и не видимо јој крај, има оних који мисле унапред и припремају се за период после кризе. То је био повод да се еминентни стручњаци из разних области окупе на конференцији под називом „Шта после кризе – трагање за новим перспективама“ која ће бити одржана у Београду 31. марта и 1. априла ове године у Хотелу Кристал. С обзиром да се термин конференције поклапа са штампањем овог броја

билтена, о њеном садржају и резултатима писаћемо у идућем броју, али квалитет дискусија и стручну тежину закључака гарантују организатори, а то су Министарство рада и социјалне политике Републике Србије, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова и Висока струковна школа за предузетништво. Реч је о међународној конференцији на којој ће учешће узети и представници АСНС ЈКП „Београд пут“.


Bilten 63  

JKP "Beograd put", bilten 63

Bilten 63  

JKP "Beograd put", bilten 63