Page 1

број 61

Фебруар 2011. године

ретроспектива 2010.

ISSN 1451-6829

Билтен ЈКП “Београд пут”


нова возила

ДЕСЕТ НОВИХ МУЛТИКАР ВОЗИЛА УКЉУЧЕНО У ЗИМСКУ СЛУЖБУ

Б

еоград пут је у 2011.годину ушао са 10 нових мултикар возила у пуној зимској опреми. Већ са првим јануарским падавинама, нови мултикарови укључени су у рад Зимске службе, која сада располаже са 45 оваквих возила. Набавка ће, верујемо, највише обрадовати житеље споредних улица које до сада нису биле укључене у програм одржавања у зимским условима јер су ови „специјалци“ намењени пре свега раду у ужим градским улицама. Куповином нових десет специјалних наменских возила, према речима Жељка Маравића, директора Сектора за транспорт и руководиоца Зимске службе, Београд пут је обезбедио услове за проширење рада на саобраћајницама другог приоритета. - Очекујем да ћемо планом за наредну зимску сезону обухватити знатно већи број улица, и да ћемо, делујући паралелно у првом и другом приоритету моћи да обезбедимо благовремено уклањање снега и са споредних улица. То нам много значи јер до сада смо имали проблем кад не стигнемо на време да га уклонимо, при паду температуре испод нуле, формира се лед који ако је дебео, тешко да може да се отопи и калцијум-хлоридом – каже Маравић. Нова возила су најновије из палете реномираног немачког произвођача „Multicar“, Београд путу већ добро познатог парнтера. Поседују „еуро 5“

2

моторе и опремљени су комплетном зимском опремом, такође добро знане немачке компаније „Schmidt“, која подразумева и раонике и ротационе посипаче са додатком за мокро посипање. Инвестиција Београд пута вредна милион евра реализована је непосредно уочи нове године. Баш као и годину дана раније, када су пре последњег дана децембра испоручени МАН камиони, овај пут у Новој Пазови, у простору „Мултипартнера“, генералног заступника немачког произвођача, преузета су нова специјална возила. - Ово је, у сваком случају, веома значајан посао како за нашу компанију, тако сигурно и за Мултикар и Шмит када је опрема у питању. То су познати реномирани произвођачи и задовољство ми је што таква возила Београд пут већ поседује. Ова су најновија реч технике и са еколошког становишта, нешто што у потпуности одговара савременим стандардима. Мислим да ће одговорити изазову рада у београдским условима и да ће се, као и до сада, показати одговарајућим, на опште добро – рекао је Предраг Крстев, директор домаћина, приликом примопредаје. Према Маравићевим речима, са 45 возила немачког произвођача, Београд пут је озбиљан купац који своју активност обавља у Београду као метрополи. Многи градови Србије

користе позитивна искуства главног града. - „Мултипартнер“, зато, у овом послу треба да нас уважава и кроз сервис и кроз подршку током експлоатације, као што је то био случај и до сада, због чега смо се, између осталог, поново определили за набавку оваквих возила – истакао је човек на челу Зимске службе том приликом. Из ледене сремске равнице обавијене густом маглом, у пуној зимском опреми, возила су кренула пут Карабурме, свог крајњег одредишта. По изласку са плаца добављача, на путу ка Београду, километар-сатови су завртели своје прве метре на бројчаницима. И одмах са снегом који је пао у другој половини јануара, тек регистровани мултикарови добили су прилику да се истакну својим предностима. Баш због проблема о којима је говорио први човек Зимске службе поводом набавке. Снег се на појединим споредним улицама слегао у дебели ледени слој па су новајлије послате да калцијум-хлоридом поспу проблематичне локације како би кренуло отапање очврслог покрова. И то је тек почетак јер зима је још у пуном јеку. А у новој грађевинској сезони биће прилике да се ова вишенаменска возила покажу и у летњој варијанти са новим могућностима и разним додацима - цистернама, четкама и другом опремом за одржавање.  Н. П.


Уводник Пословна 2010. година била је све само не лака. Економска криза никако не попушта, а њу прати мање средстава у свим, па и у градском буџету, што опет проузрокује смањен обим радова у многим областима. Сваки сектор појединачно морао је да се на најбољи могући начин и сам прилагоди врло захтевној пословној клими.

Нова возила

стр. 2

Поред тог текста који даје ретроспективу 2010. године доносимо и текст који смо вам обећали у прошлом броју, а тиче се обрачуна стимулација. Чудан месец јануар, у коме смо имали и снег и сунце, и плус и минус десет, довео је до тога да нам се на улицама града готово истовремено налази и оператива и зимска служба.

Зимска служба

стр. 6

Ретроспектива 2010.

стр. 7-12

Издавач: ЈКП “БЕОГРАД ПУТ”, Београд, Нушићева 21, Директор предузећа: Милутин Штрбић Уређује: Служба за маркетинг и информисање; Дизајн и припрема: Маја Марјановић, Доситејева 21, Београд, Телефон/факс: 334 87 87 www.beogradput.com info@beogradput.com Штампа: Графо НИН, Београд

3


стимулације

НАГРАДЕ И ДЕСТИМУЛАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ ДЕЛИКАТАН ЗАДАТАК

С

ви сектори користе оквире Колективног уговора који предвиђа могућност увећања зараде запослених као један од начина награђивања за њихов рад. Поводом интересовања запослених и синдиката по којим критеријумима и на који начин се врши одређивање стимулација за рад затражили смо у сваком од сектора, од њихових руководилаца, детаљније информације о начину одређивања стимулација. Колективни уговор предвиђа услове рада, обим и квалитет рада и сложеност посла као критеријуме за увећање зараде запослених, као и однос према послу - прихватање и извршавање обавеза. Сваки од сектора уважава своје специфичности, а заједничко обележје је да се у већини рад највећим

делом одвија на терену и зависи од временских услова и специфичности, боље рећи отежавајућих околности, које носи саобраћај у Београду. ГРАЂЕВИНСКА ОПЕРАТИВА Детаљнији преглед започињемо од највећег сектора - Сектора за грађевинску делатност. На вредновање рада у најбројнијем сектору утичу, пре свега, услови на терену – рад под саобраћајем и временске прилике (екстремно високе или ниске температуре). Обим рада се вреднује кроз финансијску вредност грађевинских дневника потврђених потписом од стране надзорних органа у сваком поједином месецу. Контрола квалитета посла од надзорних органа основ је и за

вредновање квалитета рада, а квалитет рада се вреднује још и стањем градилишта у току радова и његовим обиласком и личном проценом од стране компетентних људи. Сложеност посла се оцењује на основу врсте посла (комплексности градилишта). - Истина је да комплексна градилишта добијају проверени и најискуснији техничари. То јесте фаворизовање квалитета али ја мислим да је то исправно – наводи директор Грађевинске оперативе Драган Милошевић. Машинисти стимулацију добијају као и бригаде са којом су радили током месеца. Поред тога, прати се и њихов однос према машинама (исправност, изглед и сл.). Код свих радника који раде на терену,

ШТА КАЖЕ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ● Колективни уговор ЈКП „Београд-пут“, када је у питању умањење, односно увећање зараде предвиђа да се увећање зарада може вршити из средстава издвојених највише до 1% од утврђене масе зарада за текући месец. ● Зарада се може умањити до 20%, а увећати до 40% и то по основу сложености, обима, квалитета и услова рада (члан 10). Исти члан предвиђа да увећање стимулација, односно умањење зарада запосленима врши се на основу нормативног акта о расподели зараде код послодавца. ● Чланом 11 утврђено је да се умањење зараде може се извршити: за мањи обим извршеног посла - до 10%, за прекорачење рока - до 10% и за лошији квалитет извршеног посла - до 10%. ● Увећање зараде може се извршити: по основу сложености извршеног посла - до 10%, - по основу повећања обима извршеног посла - до 10%, по основу квалитета извршеног посла - до 10%, по основу завршетка посла пре рока - до 10%. ● По основу отежаних услова рада - до 10% и то: - од 3% до 6% у случају изложености буци, прашини,

4

прљавштини или неугодним мирисима и опасности од зараза или професионалних обољења, - од 3% до 6% у случају тешких физичких напора, рада на температури нижој од минус 10 или вишој од 30 степени Целзијуса, за руковање штетним или отровним материјама, - од 5% до 10% у случају повећане опасности од повреде на раду. ● Проценти повећавања зараде по основу отежаних услова рада одређују се за време проведено на тим пословима. ● Умањење/увећање зараде може се извршити по различитим основама кумулативно (умањење до 20%, а увећање до 40%) или само по појединим основама. ● Увећање или умањење зараде радника врши директор предузећа на предлог непосредног руководиоца организационе јединице. ● Оснивач се обавезује, каже члан 12, да заједно са послодавцем обезбеђује исплату зараде за запослене у следећим роковима: аконтација за текући месец између 25. и 30. у текућем месецу; коначан обрачун зараде до 15. у наредном месецу.


стимулације прати се и њихово понашање на самом градилишту као и то да ли се поштује обавеза ношења ХТЗ опреме. За одређивање стимулације осталим радницима у овом сектору у обзир се узима специфичност сваког посла понаособ, степен залагања запослених и њихова успешност на послу. - Укупна стимулација је сублимација свега наведеног. Одређивање стимулације је врло незахвалан посао, али исто тако и користан ако хоћемо да одвојимо рад од нерада – истиче Милошевић. ТРАНСПОРТ У Сектору за транспот, увећање зараде на услове рада добијају сви возачи уколико нису одсуствовали с посла, било коришћењем боловања, годишњих одмора или под другом основу, у складу са дужином радног времена, карактеристикама и специфичностима транспортног средства којим претежно управљају и врстом посла (асфалт, крпач и друго), у саобраћају у екстремним зимским и летњим временским условима. Обим рада се квантификује количином превезеног материјала, бројем тура и пређених километара уважавајући карактеристике транспортног средства и врстом посла бригаде за коју ради. Квалитет рада се мери односом према транспортном средству (дневна нега), односом потрошње горива према нормативу, поштовањем брзине кретања и носивости (претовар), однос према извршењу постављених радних задатака, коришћење ХТЗ опреме и понашања на градилишту, броју проузрокованих удеса и изазваних штета својом кривицом и слично. Сложеност посла се код извршиоца квантификује дужином времена проведеног на управљању одређеном врстом транспортног средства, његовом сложеношћу (специфичностима: дужином, технологијом, димензијама, степеном електронике и вредношћу опреме). Код свих других радника, техничара и инжењера, важе слични

критеријуми уз уважавање специфичности сваког посла којим се баве и за шта су одговорни. СИГНАЛИЗАЦИЈА У Сетору за саобраћајну делатност, услови рада се вреднују узимајући у обзир рад у условима високе буке, временске прилике (екстремно високе или ниске температуре), рад са хемијским агенсима (рад са бојом или хладном пластиком за асфалт, рад на хоризонталној сигнализацији при високим температурама новог асфалта и другим материјама) и то за време проведено на раду под отежаним условима. Сложеност посла вреднује се на основу врсте посла и потребног нивоа стручности и залагања, а обим рада кроз обим ангажовања радника у месецу - број радних сати или остварена реализација. Квалитет рада се вреднује по више основа. Позитивна стимулација се додељује на основу стручне процене надзорног органа или непосредног руководиоца о високом квалитету извршеног посла или оствареним уштедама у материјалу, затим, стању градилишта (однос према средствима за рад и материјалним добрима), завршетку посла пре задатог рока. Негативна стимулација се додељује на основу лошег квалитета извршеног посла (када надзорни орган или непосредни руководилац не призна количине по основу квалитета), кашњења у задатим роковима, немарног односа према средствима за рад где се сагледава однос према сервисним возилима, радним машинама, алатима, рачунарима и другој опреми, и непоштовања радне дисциплине, пре свега, примене ХТЗ опреме, поштовање радног времена и друго. МЕХАНИЗАЦИЈА Предлагање стимулације у Сектору за механизацију углавном је у надлежности пословођа односно шефова тј. оних који су у непосредном контакту са радницима. На основу протеклог месеца, обима и сложености послова,

од стране директора одређује се просечна стимулација која може бити подељена. Стимулацају код радника који раде у серијској производњи (производња саобраћајне сигнализације), лакше је дефинисати јер је критеријум, пре свега, број готових јединица. Код радника на одржавању просечна стимулација, која износи од 5% до 10%, углавном се одређује на основу броја интервенција. При том се уважава стручност и сложеност посла. То подразумева проналажење и брзо лоцирање кварова који по самом начину манифестовања захтевају детаљну и опсежну дефектажу, као и одлично познавање више различитих области механике (кинематике), хадраулике и електронике, као на пример код аутоматских мењача на грађевинским машинама. Специфичан је и рад на пословима који се јављају ретко, једном у току једне или више година који представљају непознаницу, као што је случај са хидрауличким системима, посебно где се не располаже техничком документацијом. Услови рада се посебно односе највише се односи на зимску службу, поправка камиона и грађевинских машина на терену и друго. ОСТАЛИ СЕКТОРИ Стимулација запосленима у Сектору за студије и пројектовање даје се на основу остварене реализације. Проценат пребачаја планиране реализације одређује висину стимулације. Казнене мере примењују се у случају не извршења радних задатака, по процени директора сектора. У складу са тренутном организацијом, директор Сектора за заједничке послове овлашћен је да предлаже стимулације за рад запослених у Служби правних и административних послова и у Служби општих послова. За остале службе, предлог стимулација дају руководиоци служби. У свима се, као и Сектору за производњу, увећање, односно умањење зарада запосленима врши на основу одредаба Колективног уговора предузећа.  Н. П.

5


зимска служба / оператива

К

Снег још и некако, али минус…!

ао што су дугорочне временске прогнозе и најављивале, ову зиму карактерише мања количина падавина, али зато врло ниске температуре. Додуше, није баш ни да падавина није било. Тако је 22. и 23. јануара на улицама Београда било око 25, 27 центиметара снега, неколико више него на Копаонику. Тај бели покривач уклоњен је са улица престонице у прописаном року и захтеваном квалитету. Исто је урађено и са падавинама других дана, мада их није било као прошлог јануара. Но, зато је забележена ниска температура, па се тако последњег јануарског јутра на улицама појавило нешто што ни метеоролози нису знали баш тачно да именују – иње, смрзнута магла или нешто треће. Углавном, те „падавине из ниске облачности“, доводе до појаве танког слоја на ас-

фалту који је врло клизав. Зато су и те ноћи и дана екипе Зимске службе посипале улице, иако на први поглед није деловало да је то неопходно. С обзиром да је температура при тлу била 12, 13 степени испод нуле, посипан је калцијум хлорид, јер со више није имала ефекта. Иначе, током јануара на улице Београда посуто је 5.500 тона индустријске соли, 313 тона мешавине и 34,4 тона калцијум хлорида. На улице које се третирају као локалне отишло је 211,5 тона соли, 1949 тона соли. Радило се и на улицама које су у надлежности републике. Оно што посебно истиче Жељко Маравић, главни руководилац Зимске службе, јесте висок ниво квалитета и брзина чишћења. - Прошле, а и оних ранијих година, подигли смо квалитет чишћења са-

обраћајница на изузетно висок ниво и сада не смемо да допустимо да одемо испод тога, већ се трудимо да будемо још бољи. Тај висок стандард обраде захтева и велику потрошњу енергената, како горива, мазива, тако и самих материјала који се посипају, али и раоника, гума и сл. Све улице првог и другог приоритета чишћене су у предвиђеном року, а ове године смо приметили огромно повећање позива грађана да интервенишемо јер су у питању инвалиди, болесници, дијализе… Али, не само да су нас позивали да чистимо улице које се не налазе на списку приоритета, него да чистимо пролазе до зграда, улаза, стазе, што апсолутно није наша обавеза ни надлежност – истиче Маравић. Зимска служба, појачана новим возилима, спремно дочекује и остатак зиме, каквагод да буде. М.Ж.

ТОПЛИ КОНТЕЈНЕРИ ЕФИКАСНИ И НА “МИНУСУ” После сваког таласа ниских температура, нова “тура” ударних рупа отвори се на коловозима широм града. У периоду топлих јануарских дана, 13 екипа свакодневно је водило битку са оштећењима која су се услед мраза појавила на градским улицама. Заједно са 7 ванградским бригада које су још тежи посао имале на регионалним путевима јер су многе деонице иначе зреле за темељно пресвлачење, дневно је трошено близу 100 тона асфалта за санацију ударних рупа на коловозима. Таман кад су саниране последице мраза на трасама јавног градског превоза, стигли су нови минуси. Од како су набављени пре нешто више од два месеца,

6

за поправку ударних рупа на температурама испод нуле, као што је то било у првој и последњој трећини јануара користе се само топли контејнери. Крпљење масом “са камиона” у тим условима више се уопште не практикује. Топли контејнери показали су велике предности у овим условима. - Ова возила имају улогу да асфалтну масу чувају на прописаној радној температури од тренутка производње на бази, до тренутка уградње. Тај период може да буде практично неодређено дуг, с обзиром да контејнери имају сопствени систем за грејање масе. Овим се постиже бољи квалитет радова, а самим тим и век трајања саме поправке. Маса се наноси непосредно на оштећење тако да може да се тачно дозира потребна количина – каже Љубиша Вукадиновић, руководилац редовног одржавања у Грађевинској оперативи. Са наведеним предностима слаже се и Драган Арсић, бригадир из једне од екипа које непосредно раде са топлим контејнерима. - Много нам је једноставније да радимо на ниским температурама јер се маса не хлади, лакше се угради. Бољи је и квалитет урађеног посла, нарочито када коловоз није влажан јер вода утиче на то да се рупе поново отварају. Предност је и што сву количину асфалта и на „минусу“ можемо без проблема у потпуности да утрошимо – објашњава Арсић. Београд пут је у набавио четири топла контејнера. Откако су стигли, непрекидно су у функцији. С обзиром да су се показали одлично, планира се набавка још неколико ових возила.  Н. П.


ретроспектива 2010.

Тешким корацима напред

К

ао што смо напоменули у уводнику, прошла година била је врло тешка и сложена. Уз светску и домаћу кризу, суочавали смо се и са бројним “локалним” проблемима. Суочени са свим тим ограничавајућим факторима, менаџмент Београд пута деловао је у два основна правца – настојању да максимално упосли капацитете у датим условима и унутрашњој модернизацији и реорганизацији као начину опстанка у садашњем и припреме за предстојећи период. То подразумева и набавку нових машина, возила и опреме, освајање нових технологија, модеран и ефикасан начин управљања пројектима, те примењивање мера штедње и рационализације без утицаја на квалитет и брзину обављених послова. На наредним странама покушали смо да, уз помоћ директора сектора, дамо сажет преглед протекле пословне године и увид шта је то што се може планирати и очекивати у овој. На наредним странама, покушали смо да, уз помоћ директора сектора, подсетимо на најважније пословне резултате из прошле и укажемо на неке планове за ову годину.

ОПЕРАТИВА ТЕШКА И УСПЕШНА Драган Милошевић, директор Сектора за грађевинску оперативу, прошлу годину оцењује као тешку, али релативно успешну. - У поређењу са 2009. годином, у 2010. смо имали 25% већу производњу асфалта, самим тим и већу уградњу на улицама Београда. Због структуре послова, бетона је било 9% мање, а ливеног асфалта, захваљујући радовима на мосту Газела на којој смо радили као подизвођач Штрабага, имали смо 17% више. Обновили смо 352 улице у граду у укупној дужини од 471 километар, односно 2.360.000 квадратних метара – наводи Милошевић. У овом сектору у претходној години значајно је обновљена грађевинска

механизација. Купљена су 4 термоконтејнера који олакшавају уградњу ваљаног асфалта у условима ниских температура. Стигла су два финишера за ваљани асфалт, као и један за ливени који је већ испробан на Газели и који ће се тек интензивно користити јер нас на том мосту у овој години очекује уградња 35.000 квадратних метара ливеног асфалта. Набављена су 3 ровокопача, 1 грејдер, 2 скида, 2 мала утоваривача, један велики и један мањи багер, 11 разноврсних ваљака. Имамо и 3 универзалне машине Willa, а очекујемо да током фебруара стигну још три. - Прилично смо обновили нашу механизацију, тако да смо спремни за посао у 2011. години који ће, по најави Дирекције за путеве, бити, на жалост, нешто мањег обима него прошле, отприлике на нивоу 2009. године. Додуше, очекује се ребаланс буџета у јуну или јулу, па се сви надају да ће након

њега обим послова бити можда и већи него прошле године. Тренутне прогнозе су прилично песимистичке – каже Милошевић. Он подсећа да прошле године за Дирекцију за изградњу нисмо ништа радили, јер су сва средства преусмерена на изградњу моста преко Аде, али има изгледа да ове године буде неких послова и код тог инвеститора. Наставиће се сарадња са Штрабагом, конкурисаћемо и за друге послове, али ће нам, као и ове, главни инвеститор остати Дирекција за путеве града Београда. Она је прошле године акценат ставила на улице на периферији, па смо радили углавном мале и кратке улице. Милошевић се нада да ће новим планом, који се ове године очекује раније него претходних, већ крајем јануара, бити обухваћене и неке од важнијих градских саобраћајница којима је потребна реконструкција. - Видимо то ми, али и грађани, инспекција, па и сам инвеститор, да су то Булевар Николе Тесле, Булевар деспота Стефана, Омладинских бригада, Партизанске авијације, потез од Аутокоманде до Славије. Ако се у њих не инвестира ове године, идуће ће њихова санација коштати много, много више. Ми смо доста тога предложили, надзор такође, сад је на инвеститору да „скроји“ тај програм – појашњава Милошевић. Значајан момент у очекивању успешнијег пословања је и предност коју ће донети нова асфалтна база у Раковици. Иако производи исте врсте ваљаног асфалта које смо и досада радили, она је много економичнија

7


ретроспектива 2010. јер троши много мање енергената за производњу, што ће нам омогућити да будемо конкурентнији на тржишту. Такође, моћи ћемо да произведемо и веће количине асфалта, тако да га има и за продају трећим лицима, а не само за потребе наше уградње. Све у свему, Сектор за грађевинску делатност изашао је из прошле године релативно успешно, а у потпуности је спреман да у овој уради много више, у оној мери у којој се то од њих тражи.

ТРАНСПОРТ У ЗНАКУ ОБНОВЕ Сумирајући протеклу пословну годину, Жељко Маравић, директор Сектора за транспорт, сматра да има основа да се она прогласи успешном. - Табеларни приказ обима превезеног материјала је добар показатељ остварених резултата рада Сектора за транспорт у протекле три године. Учинци у 2010. години су знатно већи од претходне две. Превезли смо за грађевински сектор, Сигнализацију, сопствене потребе и све друге секторе преко 990 000 тона разних материјала (што је за 100 000т више од претходне) и прешли преко 4 643 000км (што је више за око 790 000км од претходне) за годину дана. Позитивни трендови су евидентни и очигледни. Остварени радни часови рада свих радника сектора су нешто мањи

8

од претходне године уз значајно веће учинке и остварени обим радова који је, изражен у тонама превеженог материјала, већи за 11.2% , док смо за исто радно време остварили 20,5% већи број пређених километара – истиче Маравић. Овај сектор има и кључну улогу у раду Зимске службе, па и тај сегмент значајно утиче на њихове укупне резултате. - Остварени резултати у Зимској служби где су запослени овог сектора основни носиоци, били су на високом професионалном нивоу. У зимској сезони 2009/2010 која је по обиму падавина била изнад просека у протеклих 20 година, одржавали смо саобраћајнице на повећаној територији на преко 23000км (улице, локални и регионални путеви) на целом градском подручју и свих 17 општина. За све време трајања Зимске службе јавни градски превозници (ГСП, Ласта и други)нису имали ниједан прекид неке од линија и врло мали број скраћења током падавина. Значајно смо унапредили контролу и организацију рада Зимске службе: учешћем у припреми Програма и оперативног плана рада, коришћењем савремених средстава коришћењем радио станица, ГПС-а и метео станица – наглашава Маравић И овај сектор може се похвалити новим средствима за рад. Обновљен је део возног парка значајним улагањем у савремена траснпортна средства и опрему високе и савремене техноло-

гије. Возни парк је појачан набавком 15 кипера 6 x4 tga man, 15 ротационих посипача SCHMIDT, 15 раоника 3м SCHMIDT, 10 мултикарова са зимском опремом ( раоник и ротациони посипач са резервама ), 13 технолошких возила PEUGEOT PARTNER (који су отишли у сигнализацију, пројектни биро, транспорт, комерцијалу), 7 теренских возила PEUGEOT PARTNER ( добили су их ремонт, асфалтна база, магацинска служба, машинисти), 2 путничка возила skoda octavia, 5 покретних канцеларија – приколица за грађевинску оперативу. Захваљујући пре свега гаранцији – гарантном року који је добијен куповином нове опреме значајно су смањени трошкови одржавања пре свега транспортних средстава. Када говори о плановима и жељама за наредни период, Маравић пр свега истиче настојање да се још боље контролишу и смање трошкови и то одржавањем и даљом обновом застареле транспортне механизације (имамо 39 ФАП кипера просечне старости 15 година и 8 кипера просечне старости 19 година), систематском и оштријом контролом потрошње погонског горива, развојем система метео станица и доградњом система контроле експлоатације и ГПС-а. Том циљу допринеће се и бољом организацијом рада и већим системом искоришћавања транспортних средстава, унапређењем система складиштења соли и материјала за посипање (силоси и резервоари), превентивним одржавањем транспортних средстава и опреме, унапређењем дневне неге основних транспортних средстава као и обуком те стручним усавршавањем млађих руковаоца скупом техником. Наставља се и настојање за превазилажењем дугогодишњег проблема недостатка возача неопходних за управљање и рад у две смене (у зимском периоду) у складу са Законом. - Жеља нам је такође да останемо лидери у Зимском одржавању путева и да и даље за наш рад добијамо изузетно високе оцене од компетентних институција и људи као што је то било и у претходном периоду и да заједно са другим секторима који нам у томе помажу одржавамо добар имиџ нашег предузећа – каже Маравић.


ретросПеКтива 2010.

МеХанизациЈа ШКОЛСКА ГОДИНА Сектор за механизацију делује практично на два колосека. Први је производња саобраћајних знакова, а други поправка и одржавање возила и машина. Што се производње тиче, ту се релативно лако може направити пресек стања. У прошлој години направљено је 9035 знакова, 1492 додатне табле, 387 табли за зонско паркирање, 35 табли за паркирање такси возила, 113 поп пречки – све у свему 11958 знакова. То је негде у висини пројектоване производње, али је приметан раст у последње три године. Рађени су и нови саобраћајни знаци, у складу са новим Законом о безбедности саобраћаја из прошле године, а посебан раст бележи се у производњи семафорске сигнализације. С обзиром да се у целом граду планира замена старих семафорских стубова, тај тренд ће бити задржан и у овој години. Ваља забележити производњу 3243 саобраћајна стуба, 179 семафорских стубова, 36 конзолних, 1694 хоризонталних стубова, 355 гелендер ограда… По речима Здравка Вукајловића, директора сектора за механизацију, уз редовно снабдевање потребним материјалима, у овом делу послова овог сектора, нема застоја ни проблема. Код одржавања је већ друга прича. Ту се дешава да једног дама све иде мирно, а да већ сутрадан не могу да дигну главу од посла. Највише посла, а самим тим и највише трошкова, има код најстаријих возила. Код појединих камиона ФАП има и по 140, 160 интервенција у току године, што значи да је то возило сваки други дан провело у радионици. Просечан број интервенција за ФАП 1921 је чак 93, за „двадесетосмицу“ 77, за „двадесетројку“ 64… Стање се поправило након куповине нових и расходовања дела старих возила. Све у свему, током прошле године одрађено је 13808 радних налога. Када су грађевинске машине у питању, најскупље за одржавање су глодалице за асфалт, у просеку је то око милион динара по машини. Иако су то релативно нове машине, специфичне

су за одржавање јер имају ножеве који се троше приликом рада, тј. скидања асфалта и те замене доста коштају, али је реч о потрошном материјалу који се не може избећи. И овде старе машине, попут грејдера Caterpillar из седамдесетих, булдозера ТГ, старих утоваривача – имају велики број поправки и самим тим праве и велике трошкове, посебно за уља и мазива. При ремонту грађевинских машина, посебна пажња се поклања финишерима, глодалицама и ваљцима. Њихов ремонт се обавља током зиме, кад нису у употреби и може се рећи да имају „прави“ ремонт. Проблем се јавља код возила и машина које из грађевинске сезоне прелазе право у зимску службу и ретко кад се деси да неко од њих може да дође на комплетан ремонт, углавном се ради о поправкама „у ходу“. Старе машине за ливени асфалт су се показале као веома поуздане, иако су имале велики број радних сати, готово да се нису квариле. Укупан број реализованих радних налога током прошле године био је 5305. - Из године у годину обнавља се возни и машински парк. Возила која су током прошле и претпрошле године изашла из гаранције, дошла су код нас на одржавање. Због тога ми морамо константно да се усавршавамо, да учимо принципе рада и управљања новим машинама да би знали сутра да их поправљамо. Прошле године је већ било интервенција на новим машинама и ми смо морали да учимо да бисмо знали да то одрадимо. Мо-

рамо да хватамо корак са тим новим технологијама сви ти нови камиони, утоваривачи, финишери, имају нов принцип рада у односу на оне које смо досад имали. У ту сврху купљен је и нови софтвер за дијагностику код нових МАН-ови камиона – објашњава Вукајловић. Посебан аспект рада у овом сектору је много већи број возила од пројектованих капацитета. Возила и машина је данас много више него пре десет, чак и пре три године. То је створило додатан обим посла, али и донело неку врсту растерећења, јер се не мора свака поправка радити по принципу – данас за данас. Поред нових софтвера, за ову годину планирана је набавка машина за обраду кочионих дискова, добоша и папуча, све ради брже обраде на новим камионима. Планира се набавка још једне дизалице за путнички програм, као и замена пода хале. Очекује се и реализација набавке планиране прошле године, а реч је о специјалном возилу за сервисирање на терену (сада се користи ТАМ стар тридесетак година!). Требало би да то буде возило до 3т, са фургон надоградњом, пумпама за истакање уља, пиштољима са протокомерима, вакум пумпама и осталом опремом. Иако су, на неки начин, враћени у школске клупе, запослени у овом

9


ретроспектива 2010. сектору се због тога не жале, рад на новим возилима и машинама им очигледно прија.

ПРОИЗВОДЊА РЕАЛИЗАЦИЈА ВЕЛИКИХ АМБИЦИЈА Највећи помак и промена у току 2010. године догодила се у Сектору за производњу асфалта и бетона. - У прошлу годину смо ушли са амбициозним планом – обезбеђенје и регулација мовог простора за производњу и рад на локацији Раковица-Кијево. Локацију смо обезбедили у сарадњи са општином Раковица и затекли смо је у стању мочваре. Велики рад је уложен, пуно је материјала насуто да би се стабилизовало то подручје. Пролеће нас није послужило, било је пуно кише у јеку земљаних радова, већ смо се норили са постојећом водом где се слива вода са свих макишких брда и где је корито Топличке реке. Прво смо урадили нов начин одвода који би одговарао и нашим будућим потребама. Канал је урађен и вода је одведена у ново корито Топличке реке. Следећи корак је био сређиванје површине

10

и припрема за монтажу новог постројења Бенигсхофен. Почело је са расписивањем јавне набавке чији је основни циљ био да се дође до модерног, технолошки висококвалитетног постројења које може да произведе све врсте асфалта који се тренутно користе у свету. Постројење које је набављено имонтирано у потпуности одговара потребама. Поред тога, то је једино построојење у Србији које има могућност производње и ливеног асфалта и тврдо ливеног асфалта – појаснио је Бранислав Марковић, директор овог сектора. Он додаје да нам је то омогућило да радимо на приступним саобраћајницама за Газелу и да смо тај, за Балкан пионирски посао, врло успешно урадили. Приступне саобраћајнице које смо радили су, због смицајних сила чак захтевније од главног тока Газеле који нас очекује у овој години, али смо тиме потврдили да смо способни да произведемо и уградимо сваку врсту застора од тврдо ливеног асфалта у квалитету који је неопходан за одвијање саобраћаја и под условима најтежег оптерећења. Што се нове базе тиче, пробно пуштање у рад било је 30. септембра, очекује се да ће преостале про-

цедуре бити спроведене до краја и да база крене у рад пуним капацитетом у грађевинској сезони 2011. године. Иако је локација Вилине воде предвиђена за пренамену простора и о томе се воде интензивни разговори, то за ову годину није најављено и наша посртојења ће ту и ове године радити пуним капацитетом. У току су припреме за производњу свих врста материјала – асфалта, бетона, полимер модификованог битумена, емулзије, хладног асфалта... Тренутно је у току редовни ремонт постројења Бернарди и постројења за производњу бетона, као и, по први пут, ремонт постројења за производњу емулзије и ПМБ-а. Током прошле године на Вилиним водама произведено је 191 000 тона асфалта, у цветовцу још 43 ооо тона, што даје укупну производњу од 234.000 тона. Радило се о производњи свих врста асфалта, по стадардном, као и наменским програмима. Произведено је и 39.000 тона бетона који је, као и асфалт, највећим делом отишао у уградњу коју је извршила наша грађевинска оператива. Урађено је и 2.300 тона ливеног асфалта, од тога 300 тона тврдо ливеног асфалта. Директор Марковић истиче огромно залагање директора и комплетног менаџмента предузећа на набавци нове опреме. - Добили смо врхунску опрему за рад тврдо ливеног асфалта. Поред дела у склопу нове базе за саму производњу ТЛА, повећани су капацитето за његов транспорт, а посебно је значајна набавка финишера за њехову уградњу, без кога то не би био заокружен процес. Руководство је имало визију, нашло начина да обезбеди средства и реализовало тај пројекат. И то све у години која је била изузетно тешка за пословање – истиче Марковић. Он наглашава још један аспект рада који сматра веома значајним, а то је сарадња и окупљање свих који у овој држави нешто значе на пољу асфалта. - Имамо одличну сарадњу са Институтом за путеве, са Институтом за испитивање материјала, са Грађевинским факултетом, па ту научну базу користимо да надокнадимо оно штоје пропуштено у две тешке деценије иза нас и да усвојимо оне технологије које су већ испитане и испробане и које су


ретроспектива 2010. се показале као најбоље у Европи и свету – каже Марковић. У овом сектору имају ништа мање амбиције и за ову годину. Посебну пажњу поклаљају набавци нове лабораторије која је у току и која ће моћи да прати брзину и темпо рада нове базе. Примера ради, неке основне резултате садашња лабораторија уради за 2,5 до 3 сата. С обзиром да ће нова база моћи да произведе 240 тона на сат, значи да, док резултати стигну, може да изађе неких 700 тона асфалта „са грешком“. Нова лабораторија ће те базичне резултате давати за 10 минута! Иако се са новом технологијом и не очекују грешке, овако ће оне бити сведене на минимум.

пројектни биро БОЉИ ТОКОВИ САОБРАЋАЈА И ПОМОЋ ЛИЦИМА С ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА Израда пројектне документације за потребе техничког регулисања саобраћаја у граду може се рећи да је обележила рад Сектора за студије и пројектовање у прошлој години. По захтеву градског Секретаријата за саобраћај у 2010. урађено је 85 решења – двоструко више него годину дана раније, а троструко него 2008. године. И сама структура послова Пројектог бироа тако је измењена. У односу на редовно одржавање, сектор је за потребе техничког регулисања урадио три пута више пројеката. Претходних година тај однос углавном је био уједначен. То практично говори да су градске саобраћајнице, у оквиру расположивих капацитета, прилагођаване све захтевнијим потребама саобраћаја у све бројнијем граду. Биро је урадио пројекте увођења додатних коловозних трака за више улица, промене радијуса раскрсница, израдње аутобуских ниша, уређења пешачких прелаза, преуређења тротоара и изградње и реконструкције и паркинга. Израдом пројекта за Улицу Коче капетана, Пројекти биро учествовао је у увођењу зона успореног саобраћаја у главном граду. Након реконструкције,

пројектанти Београд пута урадили су и пројекте изведеног стања за ову и Мишарску улицу где је увођење новог режима текло упоредо са Улицом Коче капетана. Иако је на почетку измена, због неразумевања пројекта било доста отпора међу станарима ове две улице, по завршетку посла Врачарцима се новитет очигледно допао јер су се заинтересовали за могућности увођења „успорених зона“ у још неким деловима ове општине. Пројектни биро већ је завршио идејно решење за Лозничку улицу и Молерову, у делу од Његошеве до Коче капетана, а следи израда документације за Рудничку улицу. Једина разлика биће у погледу пешачких површина које неће бити поплочане већ асфалтиране. Осим Врачара, и Палилула ће ове године добити зоне успореног саобраћаја. Налог за израду пројеката стигао је за Улицу Османа Ђикића и Браће Грим (између Здравка Челара и Цвијићеве). Посебна пажња протекле године у граду посвећена је лицима са посебним потребама. При пројектовању, акценат је стављен на кретање инвалидних лица на јавним саобраћајним површинама и на побољшање услова за самостално и безбедно кретање слепих и слабовидих лица, посебно у зони пешачких прелаза. Ова пракса важиће и даље, па ће се у складу са налогом градске Дирекције за путеве, у фази пројектовања примењивати низ мера да се побољша кретање тих лица, нарочито у зони тзв. објеката високе атракције. Пре свега, вршиће се прилагођавање постојећих раскрсница и пешачких прелаза особама са инвалидитетом, прилагођавање паркирања и прилаза применом косих рампи за пешаке и инвалидска колица у зони пешачких прелаза, примена тактилних трака за вођење слепих и слабовидих особа, прлагођавање пролаза кроз пешачка острва и урбаног мобилијара и друго. Биро је кренуо у реализацију још једног пројекта за потребе слепих и инвалидних особа – реконструкцију стајалишта на линији трамваја број 7. Деветнаест од укупно 26 станичних места од Устаничке до новобеоградског Блока 45, за која постоје

На траси трамваја на линији 7, стајалишта ће бити реконструисана слично као на станица „Милутина Миланковића“

услови на терену, биће прилагођено овим особама за прилаз и коришћење трамвајског превоза. Све у складу са најављеном набавком нових трамваја из Шпаније који ће имати посебне улазе намењене инвалидима и слепима. Пројекат се реализује на иницијативу градоначелника Драгана Ђиласа, уз учешће Канцеларије за помоћ особа са инвалидитетом. Међу пословима започетим у 2010. чији се завршетак у Бироу очекује ускоро, посебно интересантни су пројекат изградње аутобуских ниша на Смедеревском путу и реконструкције бициклистичке стазе на Дорћолу. Од насеља Калуђерица до краја подручја Београда, 27 стајалишта добиће посебну траку за заустављање аутобуса. То ће сигурно у многоме допринети бољем протоку саобраћаја и умањењу гужви на једном од најфреквентнијих регионалних прилаза граду. Главни грађевински пројекат је при крају, а надамо се да ће реализација у новој сезони кренути што пре. На крају, лепа вест и за љубитеље двоточкаша. Бициклистичка стаза крај Дунава, од Небојшине куле биће обновљена. Пројекат реконструкције је у изради. Пројектанти саобраћајне сигнализације пратили су грађевинска решења у свом сегменту. Неке од улица за које су стручњаци Сектора за студије и пројектовање радили документацију, које је на јендно место „окупио“ Милан Јеремић, главни и одговорни пројектант у Бироу могу се видети на задњој страни билтена. И то није све!

11


ретроспектива 2010.

сигнализација РЕАЛИЗАЦИЈА НОВИХ “ПРОЈЕКАТА” Иако је рад Сектора за саобраћајну делатност у прошлој години обележила реализација неколико потпуно нових пројеката у граду везано за режим саобраћаја које се настављају и ове године, преглед започињемо једним прилично упечатљивим податком. Чак 1600 налога за израду техничке документације разних врста реализовала је Служба технтичке припреме у Сектору за саобраћајну делатност у 2010.години. Било је ту пројеката координисаног рада семафора, сигналних планова, вођења саобраћаја, измене режима, регулисања паркирања, техничког регулисања, обезбеђења градилишта и друге документације. У највећем броју – 1400 налога стигао је из градског Секретаријата за саобраћај, органа задуженог за бригу о организацији и режиму саобраћаја у престоници. Преосталих 200 послова реализовано је за потребе Грађевинске оперативе Београд пута и трећих лица. За десетак потеза у граду међу којима су улице Немањина, Сарајевска, Гаврила Принципа, Јурија Гагарина и Владимира Поповића, урађени су пројекти координације рада светлосних сигнала. У „зеленом таласу“ радиће ускоро и семафори на Батајничком друму и у Карађорђевој улици за које је израда документације у току. Један од обимнијих, перманентних послова у прошлој години био је везан за реконструкцију Газеле иако се

12

није односио конкретно на ту локацију. Све фазе радова на највећем мосту на Сави, пратила су бројна решења ове службе за измене режима саобраћаја, привремене сигнализације и координације и вођења саобраћаја у улицама на које су се радови на Газели рефлектовали. Врло захтевним, пре свега због ограничених услова на терену, показала се и израда пројекта техничке контроле за паркинг зону Звездара, а овај посао урађен је и за зонирани део Палилуле. Техничка припрема урадила је ревидирање свих такси стајалишта у граду, њих око 130. Исто толико налога реализовано је за уређење паркирања у улицама широм града. Када је увођење новитета у режиму саобраћаја у питању, сектор са Карабурме учествовао је у реализацији четири „пројекта“. У складу са правилима новог Закона о безбедности у саобраћају, почела је реалиација новог режима саобраћаја у „зонама школа“. Пројекти су завршени за преко 20 школа у граду, а кренуло је опремање зона новом хоризонталном и вертикалном сигнализацијом којом се брзина вожње ограничава на 30км/х и примењују друге превентивне мере. Овај посао биће настављен и ове године, баш као и опремање зона појединих раскрсница тактилним тракама за вођење слепих и слабовидих и семафора на тим раскрсницама тастерима за слепе. Сектор за саобраћајну делатност био је ангажован у оквиру увођења „зона успореног саобраћаја“, првих таквих у граду. Режим саобраћаја, уз сам изглед Мишарске и Улице Коче капетана,

потпуно је измењен и то у корист пешака. Трећа оваква зона, где су возачи обавезни да иду минималном брзином, је код Небојшине куле. Од пешачких прелаза у Булевару војводе Бојовића испод Малог Калемегдана, до дунавског платоа крај обновљене куле, важиће нови режим карактеристичан за зоне успореног саобраћаја. „Не блокирај раскрсницу“ четврта је новина на београдским улицама у протеклој години где је сектор са Звездарског брда непосредно био ангажован. Непоштовање прописа и поприлично низак ниво обзира у саобраћају од стране возача изнудили су решење за спречавање загушења у саобраћају. Најфреквентније раскрснице, за сад 17 њих, највише на коридору Улице Кнеза Милоша, „добиле су“ на коловозу црвену мрежу у коју возачи не смеју „да се ухвате“. Мреже су се до сад показале прилично ефикасним па је „улов“ у односу на фреквенцију возила углавном спорадична појава.

прошла година у бројкама Служба за светлосну сигнализацију извршила је у 2010.години 23 нове семафоризације у граду. Положено је близу 8.000м оптичког кабла. Служба за хоризонталну и вертикалну сигнализацију обележила је 300.000м2 коловозне сигнализације. Уграђено је 13.415 саобраћаних знакова, 3.484м еластичне одбојне ограде и преко 4.800 саобраћајних и декоративних стубића. Из рада Службе за хоризонталну и вертикалну сигнализацију треба издвојити опремање сигнализацијом Булевара краља Александра у оквиру реконструкције дела најдуже београдске улице. Служба хоризонталне и вертикалне сигнализације, опет у складу са новим прописима, вршила је замену саобраћајних знакова са жутом подлогом онима са белом, као и постављање поцинкованих стубова саобраћајних знакова који су због веће трајности нова тенденција за ову врсту сигнализације. М. Ж. и Н. П.


синдикати УЖИВАЈТЕ НА НЕКОМ ОД ЗАНИМЉИВИХ ИЗЛЕТА

Синдикат „Независност“ припремио је план излета за своје чланове у периоду од априла до октобра. Као и сваке године, прва дестинација су фрушкогорски манастири. Шеснаест их је сачувано и обновљено, од 35 колико се претпоставља да их је било у периоду од XВ до XВИИИ века. Неки од њих као Крушедол, Гргетег, Хопово, Раваница и Велика Ремета наћи ће се у програму обиласка на пролеће. Возом „Романтика“ установљеним 1996.године, ићи ће се пут Сремских Карловаца, града историје, доброг вина и поезије. Уколико временски услови дозволе, путоваће се до Смедерева, старе српске престонице и Вршца, града-музеја на истоку Србије. Право уживање биће сигурно обилазак богатог пејзажа планинских масива Овчара и Каблара са манастирима Ваведење, Никоље, Благовештење и Преображење. Због великог интересовања, синдикат „Независност“ ће и ове године омогућити деци и родитељима посету Зоолошком врту града Београда. Биће то прилика за још један леп породични излет. Зоо врт је увек атракција и за децу и за одрасле, а Калемегдан сређен лепше него икад. Искористите прилику и уживајте! З. Ј.

ПРИЈАВЕ ЗА ЗЛАТИБОР

Обавештавамо колегинице и колеге да се благовремено пријаве за рекреативни боравак на Златибору. Информације и резервације термина код Драгана Стефановића на телефон: 064/831-6108.

ПОЗОРИШНИ НИЗ

МАЈ У ПРАГУ

Синдикат „Независност“ позива све заинтересоване на још једно романтично путовање – у Праг. Програм предвиђа шестодневно путовање аутобусом са обиласком чешке престонице, Братиславе и Карлових Вари. Аранжман који обухвата 4 ноћења са доручком кошта 149 евра, а полазак је 13.маја. Све детаље о путовању можете погледати путем линка хттп://мл350/праг, а за додатне информације и резервацију места можете се обратити Драгану Стефановићу, број телефона 064/831-6108 или Бошку Бошковићу на телефон 064/831-6102. Пријаве су до 1. марта!

“Елинг”, “Фалсификатор”, “Свирај то поново, Сем “ и “Фредерик” у Београдском драмском позоришту, “Лажа и паралажа” и “Рибарске свађе” у Народном, представе у којима су чланови Синдиката “Независност” имали прилику да уживају од почетка ове сезоне. Хумор, од скандинавског до домаћег, уз увек изузетне глумце који на свој начин стварају атмосферу представе, био је прилика да се обогате зимске вечери. Сезона се наставља, као и посете позориштима, па ће се бити могућности и да се каже и нешто више о некој од њих.

13


синдикати САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЗАДОВОЉАН РАДОМ И НАСТАВЉА СА БРОЈНИМ АКТИВНОСТИМА

И

звршни одбор Самосталног синдиката Београд пута задовољан је својим прошлогодишњим радом, оцењено је на последњем састанку одржаном почетком јануара. Прва година деловања одбора у новом саставу донела је доста новина у његовом раду и активностима ове синдикалне организације уопште. Пренећемо неке од најважнијих, истакнутих на састанку, као и део планова Самосталног синдиката за 2011.годину. После дугог периода летаргичности и неажурности, прошле године покренути су многи процеси, како на нивоу предузећа тако и на нивоу града и републике, учешћем у активностима Градског и Републичког одбора комуналаца. - Најпоноснији смо на чињеницу да радници и чланови нашег синдиката, полако али сигурно, постају свесни да нису и да неће бити сами, без обзира кроз какве својинске трансформације или реструктурирања буде пролазило наше предузеће у периоду који долази и да ће моћи да рачунају на подршку синдиката. Да подсетимо, Влада Републике Србије је самоиницијативно, ничим изазвана, Европској унији понудила приватизацију комуналног сектора и, самим тим, обавезала себе на израду јасне платформе за својинску трансформацију за свако комунално предузеће у Србији у току 2011. године, па и за Београд пут. То не значи аутоматску приватизацију наше фирме, али значи да се може очекивати доношење коначне одлуке у какав модел ћемо се уклопити – истичу у одбору Самосталног синдиката. На последњој седници Републичког одбора комуналаца овог синдиката, одржаној 24.децембра, најважнија тема на дневном реду била је потписивање усаглашеног текста Посебног колективног уговора за комуналну делатност. Извесно је да ће се преговори и потписивање документа који већ дуго чека надлежног сауговарача, обавити са Владом Републике Србије. Ко ће то учинити у

14

Чањ и ове године, веће амбиције

име Владе, још увек је непознаница. - У складу са садржином текста Посебног колективног уговора, Самостални синдикат Београд пута задржаће досадашњи курс - у правцу што боље заштите права запослених као и што бољих услова рада, имајући у виду при том економску ситуацију у земљи и улогу и место нашег предузећа на актуелном тржишту. Користим прилику да поздравим позитивне напоре које је учинио наш менаџмент у вези исплате новчаних средстава пред Нову годину јер ту привилегију, заслужену свакако, није имала већина запослених у комуналном апарату града Београда – рекао је председник ове синдикалне организације Дејан Јеремић говорећи о раду и резимеу закључака са састанка Извршног одбора. Оно што чланове Самосталног синдиката очекује и ове године су традиционалне Интернационалне спортске игре комуналаца. Већ се зна да ће се игре одржати у периоду од 27.08.- 03.09. и да ће домаћин

најмасовнијих синдикалних спортских сусрета бити Чањ, с обзиром да је то једино место које по капацитетима и инфраструктури може да одговори захтевима од 1500 до 2000 хиљаде учесника. Своје место међу колегама заузеће и синдикална организација Београд пута заузети место, али овај пут са мало другачијим „апетитима“ него прошле године. Ово је уједно позив свим члановима Самосталног синдиката да почну с тренинзима јер ће већ с првим данима пролећа кренути селектирање најспремнијих у такмичарске екипе! Оно што се такође већ може планирати су годишњи одмори. Сарадња са туристичким агенцијама се наставља. Поново су актуелне све дестинације за летовања у домаћим бањским капацитетима, као и на морским обалама Црне Горе, Грчке, Шпаније, Турске, Египта и Бугарске. Понуда је разноврсна, а резервације и плаћање на 6, 9 или 12 месечних рата може да почне одмах по избору аранжмана. Н. П.


синдикати

Н

ПОНУДА ЗА ЗДРАВЉЕ

астављајући праксу бриге о здрављу запослених, АСНС ЈКП „Београд пут“ предложио је менаџменту да се настави са прошле године успостављеном сарадњом са Домом здравља „Стари град“. Конкретно, реч је о читавом низу прегледа који се могу назвати – општи, необавезни годишњи прегледи. Дакле, није реч о обавезним лекарским прегледима за оне наше колеге чије радно место то захтева, већ о могућности да сви запослени изврше комплетан скрининг свог здравља. Пакет који нуди ова здравствена установа обухвата све прегледе који могу да укажу на неко обољење или да скрену пажњу на потенцијално угрожене здравствене аспекте. Прошле године ову повољност искористило је 70 наших колега. Подсећамо да је било предвиђено обављање следећих прегледа:

Спецификација прегледа за мушкарце

Спецификација прегледа за жене

Општи преглед ● Општи клинички преглед ● Утврђивање физичке снаге ● Преглед вида са орторејтером ● ЕКГ са читањем ● Спирометрија ● Преглед слуха – тонална аудиометрија

Општи преглед ● Општи клинички преглед ● Утврђивање физичке снаге ● Преглед вида са орторејтером ● ЕКГ са читањем ● Спирометрија ● Преглед слуха – тонална аудиометрија

Лабораторисјке анализе ● Еритроцити ● Леукоцити ● Леукоцитна формула ● Ретикулоеити ● Тромбоцити ● Хемоглобин ● Хематокрит ● Седиментација еритроцита ● Шећер у крви ● Билирубин у крви ● Уреа у крви ● СГОТ и СГПТ ● Преглед урина

Лабораторисјке анализе ● Еритроцити ● Леукоцити ● Леукоцитна формула ● Ретикулоеити ● Тромбоцити ● Хемоглобин ● Хематокрит ● Седиментација еритроцита ● Шећер у крви ● Билирубин у крви ● Уреа у крви ● СГОТ и СГПТ ● Преглед урина

Скопија плућа (по индицији РТГ)

Скопија плућа (по индицији РТГ) Гинеколошки преглед ● Колпоскопија ● Вагинални секрет ● Папаниколау тест ● Ултра звук мале карлице ● Ултра звук дојке

Ове године предвиђено је проширивање ове листе ултра звуком абдомена, ултра звуком штитне жлезде и срца по индикацијама, као и додатне биохемијске анализе. С обзиром да је потребна процена заинтересованости запослених, потребно је да се они који желе на прегледе у нешто скоријем року, јаве координатору РЈ за безбедност и здравље на раду Мирку Дивјаку (телефон 2071-631).

15


Улице за које је Сектор за студије и пројектовање радио пројекте

Bilten 61  

Novine JKP "Beograd put" - februar 2011.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you