Page 1

Advokat Sanja Šarić / Lawyer Sanja Šarić Gospodar Jevremova 47/4 Beograd / Belgrade Tel/ Fax +381 11 33 46 387 Mob/ +381 69 160 49 20 http://www.advokatskakancelarijabeograd.com/

Advokatska kancelarija I advokat Sanja Šarić pruža usluge fizičkim I pravnim licima iz oblasti privrednog I građanskog gprava i usluge pred agencijom za privredne subjekte. Naša kancelarija pokriva širok opseg interesa klijenata. Trudimo se da svim klijentima pružimo advokatske usluge pouzdano I pomnognemo da ostvare i zaštite svoja prava i na zakonu zasnovane interese. Pronalazimo najbolja I najpraktičnija pravna rešenja za svaku stranku. Advokat Sanja Šarić je uvek tu za Vas, spremna da pruži svaki vid advokatske usluge. Interes klijenta je uvek na prvom mestu I princip rada advokatske kancelarije je efikasno pronalaženje optimalnih rešenja.


Advokatska kancelarija u Beogradu  

www.advokatskakancelarijabeograd.com/‎ Advokat Beograd Advokatska Kancelarija Sanja Šarić. Telefon +381 11 33 46 387.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you