Friese kampioenschappen 2013

Page 1

CATALOGUS 2013

FRIESE KAMPIOENSCHAPPEN In “De Mande”, Tramstrjitte 2/A, Nijland

Aangesloten bij:

Catalogusprijs € 3,50


Bestuurssamenstelling: Voorzitter: Sicco Veenstra De Drift 15 8701 LN Bolsward tel: 0515-573722 siccoveenstra@home.nl Secretaris: Germ van der Burg Singel 8 8771 SW Nijland tel: 0515-569220 gerbenvanderburg@hotmail.com Penningmeester: Geert Wind Túnikkers 85 8711 DK Workum tel: 0515-542824 genfwind@gmail.com T.T. secretaris en Ringen commissaris: Thijs Bartsma Saksenburg 33 8702 AZ Bolsward tel: 0515-574639 thijsbartsma@hotmail.nl Redactie: Gerard Kolkena Singel 4 8771 SW Nijland tel: 0515-569278 gbkolkena@gmail.com Ed Martijn vogelbeo@gmail.com

Website BEO:

www.vogelverenigingbeo.nl Ruurd Oosterkamp

ruurdjo@hetnet.nl

info@vogelverenigingbeo.nl

T.T. comissieleden: Johan Kolkena tel: 06-30140884 Gerrit Feenstra! ! 0515-574988 Jules Bekema tel: 0515-574104

1

Schelte á Bolswertstraat 35

8701 CB Bolsward

Laag Bolwerk 35!!

!

!

8701 KP Bolsward

Snekervaart 2

8701 PA Bolsward


R.L. Hoogstra ♊ Sparrenburg 5 ♊ 8702 AH Bolsward ☎ 0515-575407 mail: rlhoogstra@ziggo.nl ♒

Agaporniden: taranta

Europese cultuurvogels

Grondvogels: duiven, kwartels

Kaketoes en papegaaien

Kweeknummer: NB 1BFF

2


Geachte vogelliefhebber, Namens de volière vereniging BEO heet ik u van harte welkom op deze Friese Kampioenschappen in Nijland. In 1990 organiseerden wij deze show in Wommels. Een geweldige ervaring voor onze leden. Bolsward, hoe is het mogelijk, heeft niet de geschikte voorziening of we komen op een wachtlijst. Andere huurders gaan ons voor. Dan is het mooi dat “BEO” staat voor Bolsward en omgeving. Hier in Nijland voelen we ons thuis. Ik hoop dat u datzelfde gevoel krijgt hier tussen de vogels. Wij hebben meer dan ons best gedaan om er een mooie show van te maken. Het was niet alleen een uitdaging hier aan te beginnen, het is ook erg intensief. Gelukkig maken vele handen ..... Vul maar in. Heel vaak gaat een voorwoord over hetzelfde. Ik heb echter een onderwerp gevonden dat niet vaak beschreven wordt. Ik was onlangs op Urk bij de BEC-show. Geweldig wat daar tentoongesteld wordt. Ook zag ik daar zaken waar ik later op terugkom. Een ding hebben we gemeen, zowel de BEC als het district Friesland zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. Zoeken is gemakkelijker dan vinden. We hebben namelijk een voorzitter nodig die ons bij de hand neemt door alle gedoe rond het dierenwelzijn, samen met het landelijk bestuur van de NBvV. Het laatste waarmee onze bestuurders werden opgezadeld is de zogenaamde POSITIEFLIJST. De bonden moeten aan het ministerie zo veel mogelijk bekend zien te maken welke soorten wij zoal kweken om onze liefhebberij in stand te houden. Als dit niet gebeurt kunnen we op termijn mogelijk alleen nog grasen valkparkieten, zebravinken en Japanse meeuwen houden. Als je hier op deze show rondkijkt, dan weet je dat we is staat zijn om met alles wat veren heeft te kweken. De aanstaande regelgeving vormt een enorme bedreiging voor onze liefhebberij. Allen hebben te maken met Cites en Citesbureau, EG certificaten, Management autoriteiten, Appendix I soorten, EG verordeningen, BSN nummer, rode lijst etc. etc. U hebt er vast over gehoord. Dit is een ingewikkelde materie. Daar heb je goede mensen voor nodig. Ik vind dat we ons zowel in Friesland als binnen de NBvV gelukkig kunnen prijzen met prima bestuurders. Friesland en de bond zijn financieel gezond. Bij de bond is dit wel eens anders geweest. Voor Siebe de Haan is dit de laatste districts-show als voorzitter. Ik wil hem hier namens u allemaal heel hartelijk bedanken voor zijn inzet voor het district Fryslân. Ook hier in Nijland is hij samen met de andere leden niet weg te denken bij de organisatie. Een ander punt waar je niet zo vaak over leest in een voorwoord is dat we vaker naar ons zelf moeten kijken bij de kweek, het showen, de verkoop en de handel op markten. Er gaat daarbij wel eens wat mis en ook zijn we soms onhandig op de markten als het gaat om aanbieden van vogels. Nog steeds zie je veel te veel vogels opgehokt zitten in te kleine ruimtes. In Zuidlaren zag ik een woudaapje met een gebroken poot. Dat zie ik natuurlijk niet alleen. Ook mensen die tegen onze liefhebberij zijn zien dit. Dan hebben ze wat mij betreft ook nog gelijk. Kijk op Marktplaats en je wordt ziek van alles wat er aan babyvogels en gebrekkige vogels te koop wordt aangeboden. Het draait allemaal om geld. Dit is voor onze hobby geen reclame. Ik las ook in een vogelblad wat er allemaal uit de kast wordt gehaald bij mutatiekweek. Rigoureuze inteelt die invloed heeft op de vruchtbaarheid en vogels met een gebrekkig gezichtsvermogen. Is dat reclame voor de vogelsport? Ik vind van niet, we slaan dan door. Ook het toedienen van medicijnen zoals Cydectin, Baycox, ESB3 etc. is aan de orde van de dag. Als u vogels koopt die hiermee zijn grootgebracht, dan hebt u garantie tot de deur. U zult er geen jongen van kweken en de vogels gaan zonder deze medicijnen gewoon dood. Er worden mooie putters gekweekt die weinig natuurlijke weerstand meer hebben. Het wordt u bij aanschaf niet verteld. Ik zou dan zelf zeggen zoek een soort die ook zonder medicijnen te kweken is. Kies de vogels op kweekeigenschappen en niet alleen omdat u ze mooi vind. Bij de zogenaamde broodfokkers zou ik nooit vogels kopen. Ik heb liever een vogel die 4 of 5 jongen grootbrengt. Daar komen bij mij de beste vogels uit, soms een kampioen. We moeten echt met z’n allen blijven werken aan de goede naam van de vogelsport. Dat betekent op termijn ook iets voor het showen ervan. Ik vind 3 dagen te lang.

3

Vervolg op pagina 6


INTERIEURSPECIALIST In onze mooie winkel treft u uitstekende service en vakkundig personeel. U vindt ons op het industrieterrein in Wommels. De koffie staat altijd klaar! Wij bieden (ook ’s avonds) gratis en deskundig interieuradvies aan huis. ALLES OP GEBIED VAN GORDIJNEN | RAAMDECORATIE | HARDE EN ZACHTE VLOEREN | BEHANG | BUITENZONWERING

De Lange Baan 10 | 8731 DZ Wommels | Telefoon (0515) 33 26 05 E-mail woonvaria@colorsathome.nl | www.woonvaria.nl

Nu ook online bestellen via de webshop. Gratis bezorging in een straal van 25 km.

4


We bieden u hier een show aan met een grote variatie aan vogels, dik 1200 in allerlei kleur en fleur. Een lust voor het oog. Voor de inzenders is het altijd spannend. Keuren is echter een momentopname. Zitten ze er thuis goed bij en bij de keurmeester niet, dan kan dat het kampioenschap kosten. Ik feliciteer hierbij alle winnaars. Ik bedank alle inzenders, zonder uw vogels hadden wij hier geen show. Tot slot dank ik hierbij alle sponsors, adverteerders, onze zusterverenigingen voor gebruik van materiaal en alle helpers. Zonder uw bijdrage en uw hulp waren wij er niet in geslaagd deze show tot een succes te maken. Ik wens u hier een prettig verblijf tussen de vogels toe. Vergeet u onze verloting niet? Tot slot kan ik u de gastvrijheid van het beheerders echtpaar Henk en Roelie van harte aanbevelen.

Sicco Veenstra, voorzitter.

Voliérevereniging ” BEO “ Bolsward en omgeving. Onze vereniging BEO wil u als lezer graag wat meer vertellen over haar hobby. Ook vertellen we hier het een en ander over de vereniging en de bond waarbij BEO is aangesloten. Stiekem hopen we dat u hierdoor en door het bekijken van alle vogels geprikkeld wordt om ook vogels te gaan houden. Het is in deze hectische en snelle tijd van internet, televisie, computer, facebook etc. etc. een rustgevende bezigheid. Vogels en natuurlijk ook andere dieren geven de mens rust, uitdaging, vertier en hebben een positieve invloed op uw gezondheid. Daar zijn we van overtuigd. We stellen ons ten doel het kweken en houden van vogels te bevorderen. We doen dit door het houden van bijeenkomsten, lezingen, excursies en het uitwisselen van kweek-ervaringen. Ook kun je bij de leden gemakkelijk aan goede vogels komen. BEO is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. (NBvV) Het Bondsbureau staat in Bergen op Zoom. Bij de bond zijn ongeveer 540 verenigingen aangesloten, samen goed voor een dikke 30.000 leden. Dit zijn niet allemaal mensen die vogels kweken voor de show, zoals we deze hier nu georganiseerd hebben. Veel kwekers zijn gewoon liefhebbers en hebben een volière of houden hun vogels in kooien. Weer anderen houden een huiskamer vogel. Dat kan variëren van een kanarie, grasparkiet tot papegaai. De meest gehouden papegaai is de grijze roodstaart. De kanarie wordt vaak gehouden voor de zang en de grasparkiet in tientallen kleuren is een goede imitator en kan erg mak worden. Heel veel kinderen hebben zo’n parkietje. Alle liefhebbers krijgen het maandblad “ ONZE VOGELS “ dat in een oplage van 32.000 stuks gedrukt en verspreid wordt. Alleen om de kwaliteit van dit blad zou je al lid moeten willen worden. Met schitterende foto’s, prima kweek-verslagen en goede adviezen wordt je steeds weer verrast door de inhoud. BEO bestaat al ruim 35 jaar. Onze Bond is nog veel ouder en is opgericht in 1933. Kweken, en daarmee soorten vogels in stand houden is zo langzamerhand een hoofddoel geworden. Veel hier gehouden soorten worden door houtkap, bosbranden, en andere aantastingen van de natuur, alsmede het winnen van fossiele brandstoffen, de vervuiling van rivieren en oceanen ernstig bedreigd. Veel soorten zijn al uitgestorven of worden verdreven. Ook heeft de zogenaamde opwarming van de aarde een enorme invloed op de biotoop van alle dieren. Onze bond is weer aangesloten bij Europese- en andere bonden verspreid over de wereld. Samen bundelen zij hun krachten en worden vogelsoorten gehouden, gekweekt en weer uitgezet.

5

Vervolg op pagina 8


* uw zorg in vertrouwde handen

www.hjg.nl

6


Deze bonden staan deels garant voor de enorme kosten die dit met zich meebrengt. In de pantanal, een gebied zo groot als heel Frankrijk, in Brazilië worden als voorbeeld Learara’s uitgezet. Een schitterende helemaal blauwe vogel. Door veeteelt en akkerbouw wordt haar biotoop vernield. Nu weer terug naar Nijland. Om de jeugd enthousiast te maken is er een kleurwedstrijd uitgeschreven voor de basisschool-leerlingen. De resultaten daarvan zijn hier te bewonderen. Als relatief kleine vereniging zijn we natuurlijk trots op deze fantastische show. U kunt hier vogels bewonderen uit alle delen van de wereld; Australië, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Europa. Dus ook gewoon vogels die bij u in de tuin vliegen maar bij ons altijd met een ring. U kunt in het voorwoord lezen dat het pas de 2e keer is dat we deze grote wedstrijd organiseren. Dat heeft er vooral mee te maken dat we behoorlijk vergrijzen. De vaste kern om dit te organiseren is gelukkig uitgebreid met mensen van de zusterverenigingen en anderen. Er komt heel wat voor kijken en dat is het beslist waard. BEO organiseert jaarlijks haar eigen show. U kunt elders lezen dat binnen deze Friese Kampioenschappen ook onze “eigen“ club-wedstrijd heeft plaatsgevonden. Elke vereniging ervaart de show als het jaarlijkse hoogtepunt. Je kunt daar je zelf gekweekte vogels aan de keurmeesters laten zien. In vaste rubrieken en groepen vogels wordt dan een kampioen aangewezen. Ook kun je meedoen aan regionale en andere wedstrijden. Je kunt daarbij steeds je beste vogels selecteren. Uiteindelijk kun je dan nog meedoen aan de landelijke kampioenschappen in Apeldoorn. Hier moet je als kweker echt een keer aan meegedaan hebben. Ook zou u deze wedstrijd eens moeten bezoeken. In de enorme Americahal in Apeldoorn zijn dan meestal zo’n 15.000 vogels te bezichtigen. Wij gaan daar al jaren met een groep kwekers naar toe. We maken daar dan een gezellige dag van en hopen natuurlijk dat er een kampioen van de BEO te bewonderen is. Wilt u informatie over vogels, dan kunt u zich wenden tot de mensen die hier rondlopen met een naamplaatje op. Bent u nieuwsgierig naar hoe de leden hun vogels houden, maak dan een afspraak. U zult verstelt staan van de gastvrijheid. Ook in Nijland wonen leden van onze vereniging. Hebt u al besloten lid te worden, vult u dan het daarvoor bedoelde formulier in en lever dat in bij iemand met een naamplaatje. U kunt thuis ook even de website van de BEO kijken, www.vogelverenigingbeo.nl. Tot slot kunt u hier ook uw 1e vogels kopen of uw vogelbestand aanvullen. De prijzen die de inzenders vragen liggen vaak wel 30 tot 40 % lager dan bij de dieren speciaalzaken. Het bestuur.

WORD NU LID VAN ONZE GEZELLIGE VERENIGING VOOR € 35,- PER JAAR. LID WORDEN?? MAIL; info@vogelverenigingbeo.nl OF SCHRIJF NAAR; GERM VD BURG, SINGEL 8; 8771SW NIJLAND. IK WIL LID, SUB-LID OF DONATEUR WORDEN. (doorhalen wat niet van toepassing is) NAAM; STRAAT; PLAATS EN PC; TELEFOON; GEB.DATUM; @MAIL:

7


8


Uitleg en mededelingen Verkoopklasse vogels kunt u na afrekenen gelijk meenemen. Verkoop T.T. vogels: de verkochte vogels worden overgedragen op zaterdag 14 december. Afgifte vogels vanaf 15.30 uur afdracht: 10% provisie aan het TT bestuur.

Tevens vragen wij uw aandacht voor onze verloting met mooie prijzen, uw steun hierin kunnen wij niet missen. Uitleg afkortingen: EK = Eigen Kweek (vogels die door de inzender zelf gekweekt en geringd zijn) BK = Bondskruis voor de mooiste EK vogel. Door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers beschikbaar gesteld (alleen b.e.o. leden) BM = Bondsmedaille. Door de Nederlands Bond van Vogelliefhebbers beschikbaar gesteld. (EK) vogels alle inzenders en worden toegewezen aan de beste vogels in de overige klassen SdV= Steven de Vries wisselbokaal die gewonnen kan worden door een collectie van 5 vogels D = Derby. Door de inzender aangewezen als zijn beste vogel en meedingt naar Derby kampioen Absent = Wel ingeschreven maar door omstandigheden niet op show aanwezig. NG = Niet gekeurd wegens lichamelijk tekortkoming. B = Brons Z = Zilver G = Goud BK = BondsKruis

Bezoek onze adverteerders! BEO redt het niet zonder hun support!.

9


VerfStunt! topkwaliteit voor bodemprijzen

Bolsward

10


INZENDERSLIJST PER VERENIGING F03 v.v. De Nachtegaal, Ferwerd

B44 v.v. B.E.O., Bolsward N269 4RBP ZM26 6RPK 3871 9NYM 4NTJ 1AWM ZM41 1868 0NZT 1BFF B622 1AEL 2RBW W563 8RXH RP28 9LHC RS87 6PUA WM19

B44 B44 B44 B44 B44 B44 B44 B44 B44 B44 B44 B44 B44 B44 B44 B44 B44 B44 B44 B44 B44 B44

Th. Bartsma Johan Bekema J. Bekema H. Bes J.de Boer C.van der Burg G.van der Burg O. Delfsma W. Dingemanse G. Feenstra Jelke Groen JL RL Hoogstra JH Kolkena GB Kolkena E. Martijn RJ Oosterkamp HE Pijpker F.J. Pronk S. Sieperda SJ Veenstra W.de Vries G. Wind

0515-574639 0515-574418 0515-574104 0515-576239 06-12865210 06-12257704 0515-569220 06-45221617 0515-573782 n.b. 06-11283092 06-52204679 0515-336283 0515-569278 0515-858985 0515-541721 0515-542953 0515-576411 06-51123070 0515-573722 06-54970040 06-33849812

B54 V.V. De Edelzanger, Buitenpost JZ17 B54 8HDN B54

H. Dijkstra K.de Meer

0511-452520 0511-543592

D08 v.v. De Woudzangers, Drogeham 6GYF SL34 TW22 9PAB 1MGV 0JZG VM15

D08 D08 D08 D08 D08 D08 D08

S.de Boer H. Pel J. Riemersma R. v/d Veen JL W.K.v/d Veen A.T. Vissia C. Wiersma

n.b. n.b. 0512-371506 0512-360240 06-51468225 0594-249117 0512-362971

D17 v.v. Drachtster Vogelvrienden, Drachten HV56 D17 6RFS D17 ZD94 D17

S.S.v/d Heide 0512-381526 A. v/d Vaart JL 06-41564062 K.v/d Vaart 06-41564062

3NVB 5RFB 05AD HD03 AP01 6HCW JT22 8BXF

F03 F03 F03 F03 F03 F03 F03 F03

P.C. Banning J. Beintema A. Deelstra JL H. Deelstra JL A. Pijnacker JL S. Pijnacker S. Terpstra Y.P. Terpstra

0518-412719 06-29087214 058-2563563 058-2563563 0511-422080 0511-422080 0518-432079 06-467722257

G22 v.v. Grouw, Grouw DS12

G22

P. . Dijkstra

n.b.

H08 v.v. De Vogelvriend, Heerenveen BL12

H08

T. Pen

0513-633014

H10 v.v. Introka, Harlingen VE79 1MYE 6RTX A132

H10 H10 H10 H10

A. Alberda 0517-416653 F.R. Claasz Coockson 0517-417773 Fleur Claasz Coockson JL 0517-417773 R. Claasz Coockson 0517-417773

J01 v.v. Zanglust, Joure VS46 LM42 PA34 ZD65 FF70 AS78 2RFC 7NJ

J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01

J. Althuisius 0513-636521 J.D. Bergsma 0513-412243 L.P. Bos 06-28581185 J. Idzinga 0513-552058 J.de Meer 0561-615060 A. Ruiter 0513-416563 Martijn Stobbe JL 06-43185684 S. Tolsma 0513-431144

J02 v.v. Fugelwille, Jubbega ZA04 KD22 4RZA ZA09 XV75 P449 9DNM 6GHN F684

J02 J02 J02 J02 J02 J02 J02 J02 J02

B. Kort J. Mulder S. Oosterhof W. Stoelwinder B. Stoelwinder P.v/d Tuin T. Veenstra Tj. Veenstra H.de Vries

0513-464430 n.b. 06-30277913 0513-541928 n.b. 0513-542912 0513-542326 0513-541891 05134-465026

D19 v.v. Zang en Kleur, Dokkum 2DJX K175 N629 0DUA AJW1 0TAW

D19 D19 D19 D19 D19 D19

S. Elzinga 0519-295737 I.T.v/d Wagen 0519-295644 A. Wiegersma 0519-297494 A. . Wiegersma 0519-297620 Andries Wiegersma JL 0519-297620 Lyberte Wiegersma JL n.b.

K15 v.v. Koudum, Koudum ZM87 ZE31 0SWL 1KMZ 2HGG UD76

K15 K15 K15 K15 K15 K15

HB Haanstra 0515-542612 H. Hijlkema 06-13032615 Giovanni Postma JL 06-20991966 S. Postma 06-20991966 M. Tijtsma 06-53534302 R.van der Werf n.b.

F01 v.v. De Edelzanger, Franeker 9FEF F01 0JVX F01 9AFP F01

11

A. Bloemhof J. Draaisma J. Miedema

06-51589226 0517-393407 06-50480313

Vervolg op pagina 14


12


L02 v.v. Natuurzang, Leeuwarden1 0JAS QQ31 8MKG KN27 2JSD XK42

L02 L02 L02 L02 L02 L02

L. . Boersma E. Bos J. Boxhoorn J. Huinink T.J. Kijzer B.J.de Vries

058-2667496 06-23396514 06-22643637 06-83392379 058-2152318 06-52392141

L10 v.v. Lemster Volierevrienden, Lemmer BQ58 7RUP EN41 PC89 DH93 MR72 VJ71 VA52 K619

L10 L10 L10 L10 L10 L10 L10 L10 L10

C.van Ginkel D. Kelderhuis J. Kreeft W.J. Kreeft J. Sikkema B.v/d Veer K.v/d Veer M. Visser J. Voerman

06-42194717 0514-569338 06-21988210 n.b. 06-21595933 0514-564738 0514-565756 0514-569388 0514-561726

L25 v.v. Leeuwarder Vogelvrienden, Leeuwarden2 JQ38 HN90 1NZU 1MCV E698 XV61 4KSE

L25 L25 L25 L25 L25 L25 L25

J. Beckers 058-2541882 J. Bouwer 0511-476344 E. Groen 06-11283092 J.B. Groen 06-11283092 S.de Haan 058-2127156 HP Langenberg 058-2668281 W.A. Wijkhuizen 0511-473184

M14 v.v. Fugelnocht, Damwoude TH45 8NTJ 5MHN 8MVF

M14 M14 M14 M14

J. Berends J. Berends sr H. Schreiber E. Wielstra

06-52897994 0511-422336 0511-423568 0511-424257

N30 v.v. Zanglust, Noordbergum 6NDU N30

Y.P. Postma

06-22298366

O19 V.V. VOLIEREVERENIGING, Oosterwolde 3PJR 9JRN 4PYC 6NAB 2SFP B684

O19 O19 O19 O19 O19 O19

AJ Hulsman J.de Jong A. Oosting J.v/d Ploeg JJ Post T.v/d Wal

06-15047827 0516-515255 0516-432912 06-15251001 06-17632186 0516-515575

S08 v.v. Steins, Stiens 5EPX S08

H.TJ. Sikkes

058-2572069

U05 v.v. De Waldsang, Ureterp OSKP U400 HT54 WQ42 6RXT

U05 U05 U05 U05 U05

W. Albada H. Boskma E. Fokkema W. Wouters J. Wouters

0512-302999 0512-300809 n.b. 06-57254723 06-15468707

Z14 v.v. Fugelfreonnen, Zwaagwesteinde 4MYA ZC17 3NLD 9RZJ 2NLD 8NYE W309

Z14 Z14 Z14 Z14 Z14 Z14 Z14

S. Banga 06-25077634 K. Luinstra 0511-443504 A. Thalen 0511-451520 Alwin Thalen JL 06-10880782 R. Thalen 06-10880782 R. Wijbenga 0511-444925 H. Wijbenga 0511-541943

KEURMEESTERSLIJST P.J. Berends J.S. van den Bos T. Broekhuisen Joh. Bruining D. Draaijer J.G.H. Drenth C. van Elven T. de Graaf H. de Haan G.J. aHank

13

Loenen Leek Zwolle Tolbert Deventer Bedum Steenwijk Luttelgeest Emmen Eerbeek

J. Hakvoort H.W.R. Hermans P. van den Hooven E. Idzinga H. Kleinlugtenbeld B. Kluiter H. van der Kolk A. van Kooten W. Speek H.W. Teunissen

Tollebeek Keijenborg Zwolle Dronten Lutten Bedum Erica Spijk Zwolle Bathmen


Amara Bourksparkiet wildkleur en mutanten Catharina’s in diverse kleuren Citroenparkieten Forpus xanthops Splendidparkiet wildkleur en mutanten

F. J. Pronk Friezenburg 112 8702 AC Bolsward ☎ 0515-576411

R.L. Hoogstra ♊ Sparrenburg 5 ♊ 8702 AH Bolsward ☎ 0515-575407 mail: rlhoogstra@ziggo.nl ♒

Agaporniden: taranta

â™’

Europese cultuurvogels

â™’

Grondvogels: duiven, kwartels

â™’

Kaketoes en papegaaien

Kweeknummer: NB 1BFF

Vakzaak Van der Pol BV Postbus 178 de Ward 39 8700 AD Bolsward Bolsward

Tel.: (0515) 56 00 35 Fax: (0515) 56 01 44

www.v-d-pol.nl E-mail: info@v-d-pol.nl

SPIJKERHARD VOORDEEL VAN UW VAKZAAK

)NSTALLATIEBEDRIJF 6AN DER 0OL "6 0OSTBUS !$ "OLSWARD &AX $E 7ARD WWW V D POL NL "OLSWARD % MAIL INFO V D POL NL

☎

â– 3ANITAIR â– $AKWERK â– 'AS â– 7ATER â– %LEKTRA â– 6ERWARMING

14


Beste vogelvrienden, Vandaag 10 december erg vroeg uit de veren om naar Nijland te reizen, alwaar de keuring van het district Friesland plaats gaat vinden, georganiseerd door de vogelvereniging BEO uit Bolsward. De keurmeesters zijn voortreffelijk ontvangen met koffie en broodjes. De keuring vond plaats onder zeer goede omstandigheden met prima verzorging. De kwaliteit van de ter keuring aangboden kleur- en postuurkanaries ligt erg hoog. de organisatie was perfect geregeld door erg fijne mensen waar heel goed mee is samen gewerkt. Namens alle keurmeesters wens ik u allen een goede T.T. en alvast fijne feestdagen. !

!

!

!

!

!

!

Riekus de Haan.

Bij de tropenafdeling was een leuke verscheidenheid aan vogels. Gelet op de punten waren het niet alleen de kampioenen van de onderlinge tentoonstellingen die aanwezig waren. Gelukkig maar want niet alle vogels kunnen kampioen worden. Hier en daar liet het formaat en het model te wensen over. Het merendeel was toch in een goede conditie, ondanks het relatief warme weer. Dankzij een goede voorbereiding en administratie verliep de keuring voorspoedig. Een T.T. brengt de nodige drukte met zich mee maar hiervoor was voldoende mankracht. We willen alle prijswinnaars van harte feliciteren. De niet prijswinnaars willen we een hart onder de riem steken, ook dat zijn best goede vogels. Een bezoek aan deze T.T. is beslist de moeite waard. !

!

!

!

!

!

!

De tropenkeurmeesters.

Friese kampioenschappen 2013 georganiseerd door v.v. B.E.O. Dit jaar organiseert de v.v. B.E.O. voor de tweede keer in haar bestaan de Friese kampioenschappen voor volièrevogels, duiven en kwartels. Het organiseren van een district tentoonstelling doe je niet ieder jaar. Eind 2011 zijn we naar een onderkomen gaan zoeken. De eerste keer in 1990 zijn we uitgeweken naar It Dielshus te Wommels. En nu 23 jaar later naar het dorp Nijland waar we gebruik mogen maken van multifunctioneel centrum De Mande. Een prachtige locatie. Het is zeer spijtig dat de stad Bolsward, waar de v.v. B.E.O. thuis hoort geen onderkomen heeft voor dit soort activiteiten. Het bestuur is al heel vroeg begonnen naar het zoeken van sponsoren en het aanschrijven van stichtingen. Door de crisis is het echt een hele kluif om het financiële plaatje rond te krijgen. Zonder steun van stichtingen en vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest. En zonder inzenders hadden we niet eens een tentoonstelling kunnen organiseren! Zij waren goed voor 1119 vogels, duiven en kwartels in te zenden. Waarvoor onze hartelijke dank. Ook willen wij de zuster verenigingen bedanken en in het bijzonder “v.v. de Vogelvrienden Leeuwarden” voor het uitlenen van tentoonstelling materialen. Naast de tentoonstelling organiseren de dames van de v.v. B.E.O. een verloting. De opbrengst is om de kas weer op orde te krijgen. Tot slot wil ik de beheerders van “DE Mande” bedanken voor hun gastvrijheid, en wensen bezoekers en inzenders een gezellige maar vooral een sportieve tentoonstelling toe. Tentoonstelling commissie

15


16


B44 v.v. B.E.O. - Districtstentoonstelling Friesland Kooi Rn Kwnr. Naam

Pnt

Prijs

006 03.001.002 Kl.Kan.Wit 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020

S S S S S S S S P P P P E E E E E E E E

8NYE 8NYE 8NYE 8NYE KD22 KD22 KD22 KD22 8NYE 8NYE KD22 KD22 5RFB 5RFB 5RFB 5RFB 5RFB 8NYE 8NYE KD22

Wijbenga R. Wijbenga R. Wijbenga R. Wijbenga R. 365 + 5 = 370 Mulder J. Mulder J. Mulder J. Mulder J. 362 + 5 = 367 Wijbenga R. Wijbenga R. 184 + 3 = 187 Mulder J. Mulder J. 183 + 2 = 185 Beintema J. Beintema J. Beintema J. Beintema J. Beintema J. Wijbenga R. Wijbenga R. Mulder J.

92 91 91 91

BK

90 90 91 91 92 92

BK

91 92 90 90 91 91 89 92 Z 93 BK 91 DERBY

17

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S P P P P P P P P P P E E E E E E E

1868 1868 1868 1868 7NJJ 7NJJ 7NJJ 7NJJ 7NJJ 7NJJ 7NJJ 7NJJ KD22 KD22 KD22 KD22 VM15 VM15 VM15 VM15 1868 1868 7NJJ 7NJJ 7NJJ 7NJJ KD22 KD22 XV61 XV61 1868 1868 1868 1868 1868 1868 2NLD

Feenstra G. Feenstra G. Feenstra G. Feenstra G. Tolsma S. Tolsma S. Tolsma S. Tolsma S. Tolsma S. Tolsma S. Tolsma S. Tolsma S. Mulder J. Mulder J. Mulder J. Mulder J. Wiersma C. Wiersma C. Wiersma C. Wiersma C. Feenstra G. Feenstra G. Tolsma S. Tolsma S. Tolsma S. Tolsma S. Mulder J. Mulder J. Langenberg HP Langenberg HP Feenstra G. Feenstra G. Feenstra G. Feenstra G. Feenstra G. Feenstra G. Thalen R.

E E E E E E E E E E E E E E E

6NDU 6NDU 6NDU 7NJJ 7NJJ 7NJJ 7NJJ KD22 VM15 XV61 XV61 XV61 XV61 XV61 XV61

Postma Y.P. Postma Y.P. Postma Y.P. Tolsma S. Tolsma S. Tolsma S. Tolsma S. Mulder J. Wiersma C. Langenberg HP Langenberg HP Langenberg HP Langenberg HP Langenberg HP Langenberg HP

92 90 90 92+ 89 90 89 89 93+ 89 90 88 89 88 89

B

Z

BK

007 03.003.002 Kl.Kan.Geelivoor Intensief 0073 0074 0075 0076 0077 0078

P P E E E E

VM15 VM15 XV61 XV61 XV61 XV61

Wiersma C. Wiersma C. Langenberg HP Langenberg HP Langenberg HP Langenberg HP

91 91 G 182 + 3 = 185 90 91 G 89 89

007 03.004.001 Kl.kan.Geel Intensief Witte Pennen 0079

E 1868

Feenstra G.

89 DERBY

007 03.005.001 Kl.Kan.Lutino Intensief

007 03.003.001 Kl.Kan.Geel Intensief 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057

0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072

90 90 90 91 361 + 5 = 366 90 91 92 92 BK 365 + 4 = 369 90 90 91 91 Z 362 + 5 = 367 90 89 90 90 359 + 5 = 364 89 90 90 90 359 + 5 = 364 91 91 Z 182 + 3 = 185 90 91 181 + 2 = 183 90 92 182 + 1 = 183 90 90 180 + 3 = 183 92 92 BK 184 + 3 = 187 90 89 91 90 ABSENT ABSENT 89

0080

E XV61 Langenberg HP

90

007 03.005.002 Kl.Kan.Lutino-Ivoor Intensief 0081

E XV61 Langenberg HP

89

007 03.007.001 Kl.Kan.Geel Schimmel 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097

S S S S S S S S P P P P P P E E

7NJJ 7NJJ 7NJJ 7NJJ VM15 VM15 VM15 VM15 1868 1868 7NJJ 7NJJ VM15 VM15 1868 2NLD

Tolsma S. Tolsma S. Tolsma S. Tolsma S. Wiersma C. Wiersma C. Wiersma C. Wiersma C. Feenstra G. Feenstra G. Tolsma S. Tolsma S. Wiersma C. Wiersma C. Feenstra G. Thalen R.

90 90 91 90 361 + 5 = 366 90 91 90 91 G 362 + 5 = 367 90 90 180 + 3 = 183 90 90 180 + 3 = 183 91 90+ G 181 + 2 = 183 91+ B 89

012 03.078.001 Kl.Kan.Isabel Geel Moza誰ek Type 2 0098

E 4MYA Banga S.

91

007 03.007.001 Kl.Kan.Geel Schimmel 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107

E E E E E E E E E

6NDU 6NDU 7NJJ 7NJJ 7NJJ 7NJJ VM15 VM15 VM15

Postma Y.P. Postma Y.P. Tolsma S. Tolsma S. Tolsma S. Tolsma S. Wiersma C. Wiersma C. Wiersma C.

89 88 91 90 89 88 88 92 93

Z G

007 03.009.002 Kl.Kan.Lutino-Ivoor Schimmel 0108

E XV61 Langenberg HP

91

007 03.011.001 Kl.Kan.Geel Moza誰ek Type 1 0109

S BQ58 Ginkel C. van

91

G


Te koop aangeboden: Diverse soorten tropische vogels en chinese dwergkwartels. Zijn ook op de tentoonstelling aanwezig. Gerard Kolkena 0515-569278

Drogisterij&Parfumerie Atsma 18


B44 v.v. B.E.O. - Districtstentoonstelling Friesland Kooi Rn Kwnr. Naam

Pnt

0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116

90 89 90 G 360 + 4 = 364 90 90 G 180 + 3 = 183 90 91 G

S S S P P E E

BQ58 BQ58 BQ58 BQ58 BQ58 BQ58 BQ58

Ginkel C. van Ginkel C. van Ginkel C. van Ginkel C. van Ginkel C. van Ginkel C. van Ginkel C. van

Prijs

007 03.012.001 Kl.Kan.Geel Mozaïek Type 2 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124

S S S S P P E E

BQ58 BQ58 BQ58 BQ58 BQ58 BQ58 BQ58 BQ58

Ginkel C. van Ginkel C. van Ginkel C. van Ginkel C. van Ginkel C. van Ginkel C. van Ginkel C. van Ginkel C. van

90 90 91 91 G 362 + 5 = 367 93 90 G 183 + 0 = 183 90 92 G

008 03.013.001 Kl.Kan.Rood Intensief 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140

S S S S S S S S P P E E E E E E

8MVF 8MVF 8MVF 8MVF ZD94 ZD94 ZD94 ZD94 8MVF 8MVF 2JSD 8MVF 8MVF 9JRN ZD94 ZD94

Wielstra E. Wielstra E. Wielstra E. Wielstra E. Vaart K. v/d Vaart K. v/d Vaart K. v/d Vaart K. v/d Wielstra E. Wielstra E. Kijzer T.J. Wielstra E. Wielstra E. Jong J. de Vaart K. v/d Vaart K. v/d

90 89 89 90 358 + 5 = 363 90 90 91 92 G 363 + 4 = 367 92 92 BK 184 + 3 = 187 93 G 91 DERBY 89 92 Z 91 90

008 03.017.001 Kl.Kan.Rood Schimmel 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164

19

S S S S S S S S S S S S P P P P P P E E E E E E

2JSD 2JSD 2JSD 2JSD 8MVF 8MVF 8MVF 8MVF ZD94 ZD94 ZD94 ZD94 2JSD 2JSD 8MVF 8MVF ZD94 ZD94 2JSD 8MVF 8MVF 9JRN 9JRN 9JRN

Kijzer T.J. Kijzer T.J. Kijzer T.J. Kijzer T.J. Wielstra E. Wielstra E. Wielstra E. Wielstra E. Vaart K. v/d Vaart K. v/d Vaart K. v/d Vaart K. v/d Kijzer T.J. Kijzer T.J. Wielstra E. Wielstra E. Vaart K. v/d Vaart K. v/d Kijzer T.J. Wielstra E. Wielstra E. Jong J. de Jong J. de Jong J. de

90 91 90 91 362 + 5 = 367 91 90 89 92 362 + 3 = 365 90 92 91 92 BK 365 + 4 = 369 91 DERBY 92 G 183 + 2 = 185 90 90 180 + 3 = 183 90 91 181 + 2 = 183 90 89 90 90 92 G 91 Z

0165 0166

E 9JRN E 9JRN

Jong J. de Jong J. de

88 89

008 03.022.001 Kl.Kan.Rood Mozaïek Type 2 0167 0168 0169 0170

P P E E

BQ58 BQ58 BQ58 BQ58

Ginkel C. van Ginkel C. van Ginkel C. van Ginkel C. van

92 91 G 183 + 2 = 185 90 92 BK

009 03.023.001 Kl.Kan.Zwart Wit Dominant 0171

E 2NLD Thalen R.

90

009 03.027.001 Kl.Kan.Zwart Geel Schimmel 0172 0173

E 2NLD Thalen R. E 2NLD Thalen R.

89 91

G

009 03.029.001 Kl.Kan.Zwart Rood Intensief 0174 0175 0176 0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189

E E E E P P E E E E E E E E E E

P449 P449 P449 P449 3871 3871 3871 3871 3PJR 3PJR 3PJR 3PJR 3PJR 3PJR P449 TW22

Tuin P. v/d Tuin P. v/d Tuin P. v/d Tuin P. v/d Boer J. de Boer J. de Boer J. de Boer J. de Hulsman AJ Hulsman AJ Hulsman AJ Hulsman AJ Hulsman AJ Hulsman AJ Tuin P. v/d Riemersma J.

90 GEDIS. 91 90 91 90 G 181 + 2 = 183 88 91 88 90 90 93 BK 89 89 91+ Z 90

009 03.031.001 Kl.Kan.Zwart Rood Schimmel 0190 0191

E TW22 Riemersma J. E TW22 Riemersma J.

91 87

G

009 03.033.001 Kl.Kan.Zwart Geel Mozaïek Type 1 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203

P P P P E E E E E E E E

2NLD 2NLD ZC17 ZC17 2NLD 2NLD 3NLD 3NLD 3NLD 3NLD ZC17 ZC17

Thalen R. Thalen R. Luinstra K. Luinstra K. Thalen R. Thalen R. Thalen A. Thalen A. Thalen A. Thalen A. Luinstra K. Luinstra K.

90 90 180 + 3 = 183 91 92 BK 183 + 2 = 185 91+ Z 91 89 89 92 G 90 90 89

009 03.034.001 Kl.Kan.Zwart Geel Mozaïek Type 2 0204 0205 0206 0207

E E E E

2NLD 2NLD ZC17 ZC17

Thalen R. Thalen R. Luinstra K. Luinstra K.

91 88 92 91

G

009 03.036.001 Kl.Kan.Zwart Rood Mozaïek Type 2 0208

E 8HDN Meer K. de

91

G

010 03.052.001 Kl.Kan.Bruin Rood Mozaïek Type 2 0209 0210 0211 0212 0213

P P E E E

8HDN 8HDN 8HDN 8HDN 8HDN

Meer K. de Meer K. de Meer K. de Meer K. de Meer K. de

89 91 180 + 2 = 182 88 89 91 BK

011 03.053.002 Kl.Kan.Agaat Wit 0214 0215

P DS12 Dijkstra P. P DS12 Dijkstra P.

91 92 G 183 + 2 = 185


20


B44 v.v. B.E.O. - Districtstentoonstelling Friesland Kooi Rn Kwnr. Naam

Pnt

0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223

91 89 180 + 1 = 181 90 90 180 + 3 = 183 90 91 90 ABSENT

P P P P E E E E

HV56 HV56 P449 P449 DS12 HV56 HV56 P449

Heide S.S. v/d Heide S.S. v/d Tuin P. v/d Tuin P. v/d Dijkstra P. Heide S.S. v/d Heide S.S. v/d Tuin P. v/d

Prijs

011 03.055.001 Kl.Kan.Agaat Geel Intensief 0224

E DS12

Dijkstra P.

E 4KSE

Wijkhuizen W.A.

92

BK

011 03.059.001 Kl.Kan.Agaat Rood Intensief 0226 0227 0228

P P E

8MVF 8MVF 8MVF

Wielstra E. Wielstra E. Wielstra E.

91 89 180 + 1 = 181 91 G

P P E

8MVF 8MVF 8MVF

Wielstra E. Wielstra E. Wielstra E.

90 89 179 + 2 = 181 89

011 03.065.001 Kl.Kan.Agaat Rood Mozaïek Type 1 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239

S S S S P P E E

1KMZ 1KMZ 1KMZ 1KMZ 1KMZ 1KMZ 1KMZ 1KMZ

Postma S. Postma S. Postma S. Postma S. Postma S. Postma S. Postma S. Postma S.

91 91 91 91 BK 364 + 6 = 370 91 93 BK 184 + 2 = 186 87 91 DERBY G

011 03.066.001 Kl.Kan.Agaat Rood Mozaïek Type 2 0240 0241 0242 0243 0244 0245

P P E E E E

1KMZ 1KMZ 1KMZ 1KMZ 1KMZ 1KMZ

Postma S. Postma S. Postma S. Postma S. Postma S. Postma S.

91 90 G 181 + 2 = 183 91 G 89 90 90

012 03.078.001 Kl.Kan.Isabel Geel Mozaïek Type 2 0246 0247

E 4MYA Banga S. E 4MYA Banga S.

91 90

G

012 03.080.001 Kl.Kan.Isabel Rood Mozaïek Type 2 0248

E P449

Tuin P. v/d

E P449

Tuin P. v/d

91

BK

91 89

G

016 03.191.002 Kl.Kan.Agaatopaal Wit 0258 0259

E HV56 Heide S.S. v/d E HV56 Heide S.S. v/d

016 03.197.001 Kl.Kan.Agaatopaal Geel Mozaïek Type 1 0260 0261 0262 0263

P P E E

HV56 HV56 HV56 HV56

Heide S.S. v/d Heide S.S. v/d Heide S.S. v/d Heide S.S. v/d

91 90 BK 181 + 2 = 183 90 91+ BK

0264 0265 0266 0267 0268

S S S S E

HV56 HV56 HV56 HV56 HV56

Heide S.S. v/d Heide S.S. v/d Heide S.S. v/d Heide S.S. v/d Heide S.S. v/d

90 90 90 89 BK 359 + 5 = 364 90

018 03.223.001 Kl.Kan.Satinet Geel Intensief 0269

E DS12

Dijkstra P.

91

G

018 03.223.003 Kl.Kan.Satinet Geel Schimmel

011 03.061.001 Agaat Rood Schimmel 0229 0230 0231

0257

016 03.198.001 Kl.Kan.Agaatopaal Geel Mozaïek Type 2

90

011 03.057.002 Kl.Kan.Agaat Geelivoor Schimmel 0225

015 03.153.005 Agaatjaspis Melanine Geel

0270

E DS12

Dijkstra P.

90

018 03.227.001 Kl.Kan.Satinet Geel Mozaïek Type 1 0271 0272 0273

E 4KSE Wijkhuizen W.A. E 4KSE Wijkhuizen W.A. E 4MYA Banga S.

ABSENT ABSENT 90

018 03.228.001 Kl.Kan.Satinet Geel Mozaïek Type 2 0274 0275 0276

E 4KSE Wijkhuizen W.A. E 4MYA Banga S. E 4MYA Banga S.

90 92 DERBY BK 90

018 03.230.001 Kl.Kan.Satinet Rood Mozaïek Type 2 0277 0278 0279 0280 0281

S S S S E

P449 P449 P449 P449 P449

Tuin P. v/d Tuin P. v/d Tuin P. v/d Tuin P. v/d Tuin P. v/d

91 91 92 92 BK 366 + 5 = 371 91 G

019 03.251.002 Kl.Kan.Agaattopaas Wit 0282

E DS12

Dijkstra P.

91

BK

019 03.252.002 Kl.Kan.Agaattopaas Wit Azul 0283 0284 0285 0286 0287 0288

S S S S E E

P449 P449 P449 P449 HV56 P449

Tuin P. v/d Tuin P. v/d Tuin P. v/d Tuin P. v/d Heide S.S. v/d Tuin P. v/d

90 92 90 92 BK 364 + 4 = 368 90 89

92 DERBY BK

020 03.293.003 Kl.Kan.Agaateumo Geel Schimmel 0289

013 03.091.001 Kl.Kan.Bruinpastel Wit Dominant 0249 0250

E QQ31 Bos E. E QQ31 Bos E.

91 92

BK

013 03.093.003 Kl.Kan.Bruinpastel Geel Schimmel 0251 0252 0253

P P E

QQ31 QQ31 QQ31

Bos E. Bos E. Bos E.

91 90 BK 181 + 2 = 183 91 G

013 03.103.004 Kl.Kan.Agaatpastel Geelivoor Schimmel 0254 0255

E 4KSE E 4KSE

Wijkhuizen W.A. Wijkhuizen W.A.

90 91 DERBY G

013 03.110.001 Kl.Kan.Agaatpastel Rood Mozaïek Type 2 0256

21

E 8HDN Meer K. de

89

E DS12

Dijkstra P.

89

022 03.355.001 Kl.Kan.Zwartkobalt Rood Intensief 0290 0291 0292 0293 0294 0295 0296

P P E E E E E

3871 3871 3871 3871 4MYA 4MYA P449

Boer J. de Boer J. de Boer J. de Boer J. de Banga S. Banga S. Tuin P. v/d

90 90 BK 180 + 3 = 183 92 DERBY BK 90 90 89 89

022 03.360.001 Kl.Kan.Zwartkobalt Rood Mozaïek Type 2 0297

E 8HDN Meer K. de

91

G


ZWART DIERENVERBLIJVEN ■ Hondenkennels ■ Slaaphokken ■ Kattenrennen ■ Volière ■ Paardenboxen ■ Kippenhokken

WWW.ZWARTDIERENVERBLIJVEN.NL Ljouwertertrekwei 38 - 9035 ED - Dronryp - tel. 0517 - 232 494 22


B44 v.v. B.E.O. - Districtstentoonstelling Friesland Kooi Rn Kwnr. Naam

Pnt

Prijs

022 03.369.001 Kl.Kan.Bruinkobalt Rood Mozaïek Type 1 0298

E QQ31 Bos E.

91

G

022 03.370.001 Kl.Kan.Bruinkobalt Rood Mozaïek Type 2 0299 0300

E 8HDN Meer K. de E QQ31 Bos E.

89 91

G

026 04.026.001 Post.Kan.Fiorino Gladkop Melanine 0301 0302

E HV56 Heide S.S. v/d E HV56 Heide S.S. v/d

93 91

BK

026 04.029.001 Post.Kan.Fiorino Gekuifd Melanine 0303

E HV56 Heide S.S. v/d

91

G

026 04.030.001 Post.Kan.Fiorino Gekuifd Bont 0304

E HV56 Heide S.S. v/d

92

G

026 04.034.001 Post.Kan.Zuidhollandse Frisé Lipochroom 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314

E E E E P P E E E E

P449 P449 P449 P449 P449 P449 P449 W309 W309 W309

Tuin P. v/d Tuin P. v/d Tuin P. v/d Tuin P. v/d Tuin P. v/d Tuin P. v/d Tuin P. v/d Wijbenga H. Wijbenga H. Wijbenga H.

91 92 N.G. 90 91 90 BK 181 + 2 = 183 90 91 92 G 91

E W309 Wijbenga H.

E E E E E

W309 W309 W309 W309 W309

Wijbenga H. Wijbenga H. Wijbenga H. Wijbenga H. Wijbenga H.

88 90 90 89 92

E E E E E E

1MCV 1MCV 1MCV 1MGV 1NZU 1NZU

Groen J.B. Groen J.B. Groen J.B. Veen W.K. v/d Groen E. Groen E.

ABSENT 88 87 91 ABSENT 89

BK

G

E E E E

W309 W309 W309 W309

Wijbenga H. Wijbenga H. Wijbenga H. Wijbenga H.

89 90 88 91

G

028 04.092.001 Post.Kan.Raza Español Lipochroom Intensief 0331 0332 0333

E RS87 E RS87 E RS87

Veenstra SJ Veenstra SJ Veenstra SJ

91 90 89

G

028 04.093.001 Post.Kan.Raza Español Lipochroom Schimmel 0334 0335 0336 0337 0338

P P E E E

1MGV 1MGV 1MGV 1MGV 1MGV

Veen W.K. v/d Veen W.K. v/d Veen W.K. v/d Veen W.K. v/d Veen W.K. v/d

92 90 BK 182 + 1 = 183 91 G 89 90

028 04.097.001 Post.Kan.Raza Español Bont Schimmel 0339

E RS87

Veenstra SJ

90

23

E N629

Wiegersma A.

91

0344 0345 0346 0347 0348 0349 0350

P P E E E E E

N629 N629 5EPX 5EPX DH93 N629 U400

Wiegersma A. Wiegersma A. Sikkes H.TJ. Sikkes H.TJ. Sikkema J. Wiegersma A. Boskma H.

89 90 179 + 2 = 181 90 DERBY 91 G 90 89 89

028 04.107.001 Post.Kan.Fife Fancy Melanine Schimmel 0351 0352 0353 0354 0355 0356

S S S S E E

DH93 DH93 DH93 DH93 DH93 N629

Sikkema J. Sikkema J. Sikkema J. Sikkema J. Sikkema J. Wiegersma A.

90 90 90 90 BK 360 + 6 = 366 91 G 88

028 04.108.001 Post.Kan.Fife Fancy Bont Intensief 0357

E U400

Boskma H.

91

G

028 04.109.001 Post.Kan.Fife Fancy Bont Schimmel 0358 0359 0360 0361

E E E E

DH93 N629 N629 U400

Sikkema J. Wiegersma A. Wiegersma A. Boskma H.

88 89 88 89

E DH93 Sikkema J. E VA52 Visser M.

90 DERBY 91 G

0364 0365 0366 0367 0368 0369 0370 0371 0372 0373 0374

E E E E E E E E E E E

6PUA 6PUA 6PUA 6PUA 6PUA 6PUA 6PUA DH93 DH93 VA52 VA52

Vries W. de Vries W. de Vries W. de Vries W. de Vries W. de Vries W. de Vries W. de Sikkema J. Sikkema J. Visser M. Visser M.

87 87 88 90 88 88 88 90+ 89 92 91

0375 0376 0377

P VA52 Visser M. P VA52 Visser M. E DH93 Sikkema J.

B G Z

91 91 BK 182 + 3 = 185 91 G

029 04.131.001 Post.Kan.Gloster Corona Bont Schimmel 0378 0379 0380 0381 0382 0383 0384 0385

E E E E E E E E

6PUA 6PUA 6PUA 6PUA 6PUA DH93 VA52 VA52

0386

E VA52

Vries W. de Vries W. de Vries W. de Vries W. de Vries W. de Sikkema J. Visser M. Visser M.

89 87 86 89 88 91 92 Z 93 DERBY BK +

DERBYKAMPIOEN Visser M.

89

030 04.147.001 Post.Kan.Duitse Kuif Geel Intensief 0387 0388

E DH93 Sikkema J. E DH93 Sikkema J.

91 89

030 04.147.009 Post.Kan.Duitse Kuif Geel Schimmel

028 04.104.001 Post.Kan.Fife Fancy Lipochroom Intensief 0340

BK

029 04.129.001 Post.Kan.Gloster Corona Melanine Schimmel

027 04.083.001 Post.Kan.Scotch Fancy Bont Intensief 0327 0328 0329 0330

90 93 89

029 04.125.001 Post.Kan.Gloster Consort Bont Schimmel

027 04.077.001 Post.Kan.Münchener Melanine 0321 0322 0323 0324 0325 0326

E DH93 Sikkema J. E N629 Wiegersma A. E U400 Boskma H.

028 04.106.001 Post.Kan.Fife Fancy Melanine Intensief

0362 0363

90

027 04.069.001 Post.Kan.Belgische Bult Lipochroom 0316 0317 0318 0319 0320

0341 0342 0343

029 04.123.001 Post.Kan.Gloster Consort Melanine Schimmel

026 04.036.001 Post.Kan.Zuidhollandse Frisé Bont 0315

028 04.105.001 Post.Kan.Fife Fancy Lipochroom Schimmel

G

0389

E DH93 Sikkema J.

90

G


24


B44 v.v. B.E.O. - Districtstentoonstelling Friesland Kooi Rn Kwnr. Naam

Pnt

Prijs

030 04.148.009 Post.Kan.Duitse Kuif Rood Schimmel 0390 0391

E P449 E P449

Tuin P. v/d Tuin P. v/d

91 92

BK

030 04.151.016 Post.Kan.Duitse Kuif Mozaiek Mutatie Type 2 0392

E HV56 Heide S.S. v/d

91

G

031 04.152.002 Post.Kan.Lizard Wit Cap 0393

E 1NZU Groen E.

88

E 6RXT Wouters J.

E 6RXT Wouters J. E VA52 Visser M.

N.G.

87 91+

E VA52

Visser M.

Z

90

031 04.153.004 Post.Kan.Lizard Geel Schimmel Cap 0398 0399 0400 0401 0402

E E E E E

5EPX 6RXT 6RXT 6RXT 6RXT

Sikkes H.TJ. Wouters J. Wouters J. Wouters J. Wouters J.

88 90 DERBY 88 91 B 88

031 04.153.005 Post.Kan.Lizard Geel Schimmel Gebren Cap 0403 0404

E 6RXT Wouters J. E VA52 Visser M.

90 92

BK

031 04.153.006 Post.Kan.Lizard Geel Schimmel Zonder Cap 0405 0406 0407

P P E

VA52 Visser M. VA52 Visser M. 5EPX Sikkes H.TJ.

90 91 181 + 2 = 183 88

E VA52

Visser M.

P P E E E E E E E E

JZ17 JZ17 0DUA 0DUA B684 B684 JZ17 JZ17 JZ17 VJ71

Dijkstra H. Dijkstra H. Wiegersma A. Wiegersma A. Wal T. v/d Wal T. v/d Dijkstra H. Dijkstra H. Dijkstra H. Veer K. v/d

P P E E E E E E E

0DUA 0DUA 0DUA B684 JZ17 JZ17 JZ17 JZ17 VJ71

Wiegersma A. Wiegersma A. Wiegersma A. Wal T. v/d Dijkstra H. Dijkstra H. Dijkstra H. Dijkstra H. Veer K. v/d

90 89 179 + 2 = 181 91 B 90 87 DERBY 90 92 BK 86 89 91+ Z

90 90 BK 180 + 3 = 183 89 87 89 DERBY 87 90 90 88

041 05.002.001 Zebravink Bruin Man 0428 0429

E K619 E K619

Voerman J. Voerman J.

91 90

041 05.002.002 Zebravink Bruin Pop 0430 0431

25

E K619 E K619

Voerman J. Voerman J.

E LM42 Bergsma J.D. E WM19 Wind G. E WM19 Wind G.

91 89 88

BK

E 0DUA Wiegersma A.

90

S S S S P P P P

9NYM 9NYM 9NYM 9NYM 9NYM 9NYM BL12 BL12

Burg C. van der Burg C. van der Burg C. van der Burg C. van der Burg C. van der Burg C. van der Pen T. Pen T.

87 87 86 87 347 + 5 = 352 87 86 173 + 2 = 175 90 91 BK 181 + 2 = 183

040 05.001.001 Zebravink Grijs Man 0447

E B684

Wal T. v/d

88

044 05.009.001 Zebravink Wit 0448 0449

E BL12 E BL12

Pen T. Pen T.

90 91

BK

046 05.020.001 Zebravink Zwartwang Blackface Grijs Man 0450

E 1AEL

Kolkena GB

87

047 05.022.001 Zebravink Pastel Grijs Man 0451

E 0DUA Wiegersma A.

92

BK

E 0DUA Wiegersma A.

88

047 05.025.002 Zebravink Witborst Grijs Pop

040 05.001.002 Zebravink Grijs Pop 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0425 0426 0427

0439 0440 0441 0442 0443 0444 0445 0446

0452

89

040 05.001.001 Zebravink Grijs Man 0409 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418

0435 0436 0437

047 05.022.009 Zebravink Pastel Masker Grijs Man

031 04.156.004 Vectis Geel Schimmel Melanine 0408

90 91 BK 181 + 2 = 183 88

044 05.009.001 Zebravink Wit

031 04.153.003 Post.Kan.Lizard Geel Intensief Zonder Cap 0397

P 9AFP Miedema J. P 9AFP Miedema J. E 9AFP Miedema J.

043 05.005.001 Zebravink Masker Grijs Man

0438

031 04.153.002 Post.Kan.Lizard Geel Intensief Gebren Cap 0395 0396

0432 0433 0434

043 05.005.002 Zebravink Masker Grijs Pop

031 04.153.001 Post.Kan.Lizard Geel Intensief Cap 0394

042 05.003.001 Zebravink Bleekrug Grijs Man

90 89

BK

0453 0454 0455 0456 0457 0458

E E E E E E

6NAB 6NAB 6NAB 6NAB 6NAB 6NAB

Ploeg J. v/d Ploeg J. v/d Ploeg J. v/d Ploeg J. v/d Ploeg J. v/d Ploeg J. v/d

ABSENT ABSENT 91 88 87 89

G

047 05.026.003 Zebravink Isabel Bruin Man 0459 0460

P ZD65 P ZD65

Idzinga J. Idzinga J.

91 90 BK 181 + 2 = 183

047 05.026.004 Zebravink Isabel Bruin Pop 0461 0462

P ZD65 P ZD65

Idzinga J. Idzinga J.

88 89 177 + 2 = 179

047 05.032.001 Zebravink Gekuifd Grijs Man 0463

E 0DUA Wiegersma A.

91 DERBY G

048 06.001.001 Jap.Meeuw Zwartbruin 0464 0465 0466 0467

E E E E

JZ17 JZ17 JZ17 JZ17

Dijkstra H. Dijkstra H. Dijkstra H. Dijkstra H.

89 90 90 91

BK

049 06.020.001 Gele Rietvink Wildkleur 0468 0469 0470

P 6HCW Pijnacker S. P 6HCW Pijnacker S. E 6HCW Pijnacker S.

90 92 BK 182 + 1 = 183 90


Schenkers van prijzen

A.P van der FEER DE SPECIAALZAAK VOOR AL UW DIERENBENODIGDHEDEN

DIJKSTRAAT 15 - BOLSWARD- 0515-581252

26


B44 v.v. B.E.O. - Districtstentoonstelling Friesland Kooi Rn Kwnr. Naam

Pnt

Prijs

049 06.020.007 Bruinborst Rietvink Wildkleur 0471 0472 0473 0474

P P E E

BL12 BL12 BL12 BL12

Pen T. Pen T. Pen T. Pen T.

89 90 179 + 2 = 181 89 91 BK

050 07.001.001 Zilverbekje Wildkleur 0475 0476 0477 0478 0479 0480 0481 0482 0483 0484

P P E E E E E E E E

1AEL 1AEL 1AEL 1AEL 1MYE 1MYE 1MYE MR72 PA34 VJ71

Kolkena GB Kolkena GB Kolkena GB Kolkena GB Claasz Coockson F.R. Claasz Coockson F.R. Claasz Coockson F.R. Veer B. v/d Bos L.P. Veer K. v/d

88 90 178 + 1 = 179 88 88 92 DERBY BK 88 90 89 87 91 Z

P P E E

6HCW 6HCW 6HCW 6HCW

Pijnacker S. Pijnacker S. Pijnacker S. Pijnacker S.

90 90 G 180 + 3 = 183 90 DERBY 89

050 07.002.001 Zilverbekje Bruin 0489 0490

E A132 E A132

Claasz Coockson R. Claasz Coockson R.

90 89

050 07.002.013 Zilverbekje Opaal Bruin 0491 0492 0493 0494 0495 0496

P P E E E E

VE79 VE79 VE79 VE79 VE79 VE79

Alberda A. Alberda A. Alberda A. Alberda A. Alberda A. Alberda A.

90 89 179 + 2 = 181 89 90 89 88

050 07.002.021 Zilverbekje Bleekrug 0497

E XK42 Vries B.J. de

91

Z

050 07.002.031 Zilverbekje Donkerbuik 0498 0499 0500

P P E

MR72 MR72 VJ71

Veer B. v/d Veer B. v/d Veer K. v/d

92 92 BK 184 + 3 = 187 91+ G

050 07.002.036 Zilverbekje Donkerbuik Bleekrug 0501

E XK42 Vries B.J. de

90

050 07.002.049 Zilverbekje Ino 0502

E PA34

Bos L.P.

E EN41 E EN41

Kreeft J. Kreeft J.

91 88

G

051 09.001.001 Gouldamadine Zwartkop Lichtgroen Roodsnavel Man 0518 E 0JVX Draaisma J. 89 0519 E LM42 Bergsma J.D. 87 0520 E VE79 Alberda A. 89 0521 E VE79 Alberda A. 91 G 0522 E WM19 Wind G. 86 0523 E ZA04 Kort B. 88

051 09.002.001 Gouldamadine Roodkop Lichtgroen Man 0524 0525 0526 0527 0528

P P E E E

ZM26 ZM26 0JVX ZA04 ZA04

Bekema J. Bekema J. Draaisma J. Kort B. Kort B.

84 88 172 + 0 = 172 88 88 90

051 09.003.001 Gouldamadine Oranjekop Lichtgroen Man 0529 0530

E ZA04 E ZA04

Kort B. Kort B.

91 DERBY 92 BK

051 09.005.205 Gouldamadine Roodkop Geel Witborst Man

050 07.001.003 Parelhalsamadine Wildkleur 0485 0486 0487 0488

0516 0517

87

0531

E 1AEL

Kolkena GB

87

052 10.001.001 Gordelgrasvink Wildkleur M/P 0532 0533 0534 0535 0536 0537 0538

P P E E E E E

BL12 BL12 BL12 BL12 MR72 VJ71 ZD65

Pen T. Pen T. Pen T. Pen T. Veer B. v/d Veer K. v/d Idzinga J.

89 89 178 + 3 = 181 92 G 90 89 87 88

052 10.002.001 Maskeramadine 0539 0540 0541 0542 0543 0544 0545 0546

S S S S P P E E

KN27 KN27 KN27 KN27 KN27 KN27 KN27 LM42

Huinink J. Huinink J. Huinink J. Huinink J. Huinink J. Huinink J. Huinink J. Bergsma J.D.

90 90 90 90 BK 360 + 6 = 366 89 88 177 + 2 = 179 88 87

052 10.003.001 Bichenowastrilde Wildkleur M/P 0547 0548 0549 0550 0551 0552 0553 0554 0555

S S S S E E E E E

1AEL 1AEL 1AEL 1AEL 1AEL 1AEL 1AEL MR72 VJ71

Kolkena GB Kolkena GB Kolkena GB Kolkena GB Kolkena GB Kolkena GB Kolkena GB Veer B. v/d Veer K. v/d

88 89 88 88 353 + 5 = 358 90 89 88 88 88

050 08.001.001 Rijstvogel Wildkleur 0503 0504 0505 0506 0507

E E E E E

1MYE 1MYE A132 A132 A132

Claasz Coockson F.R. Claasz Coockson F.R. Claasz Coockson R. Claasz Coockson R. Claasz Coockson R.

89 88 88 DERBY 88 88

050 08.003.001 Rijstvogel (Zwartoog) Wit 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515

27

S S S S S S S S

EN41 EN41 EN41 EN41 EN41 EN41 EN41 EN41

Kreeft J. Kreeft J. Kreeft J. Kreeft J. Kreeft J. Kreeft J. Kreeft J. Kreeft J.

91 91 91 91 BK 364 + 6 = 370 90 90 91 91 362 + 5 = 367

052 10.003.002 Ceresamadine Wildkleur Man 0556 0557 0558 0559 0560 0561 0562

P P E E E E E

0JAS 0JAS 0JVX 1AEL 1AEL 9NYM 9NYM

Boersma L. Boersma L. Draaisma J. Kolkena GB Kolkena GB Burg C. van der Burg C. van der

90 DERBY 90 G 180 + 3 = 183 87 89 90 88 DERBY 90

052 10.003.003 Ceresamadine Wildkleur Pop 0563 0564 0565

P 0JAS P 0JAS E 9NYM

Boersma L. Boersma L. Burg C. van der

88 88 176 + 3 = 179 9 G


Schenkers van prijzen

INTERIEURSPECIALIST In onze mooie winkel treft u uitstekende service en vakkundig personeel. U vindt ons op het industrieterrein in Wommels. De koffie staat altijd klaar! Wij bieden (ook ’s avonds) gratis en deskundig interieuradvies aan huis. ALLES OP GEBIED VAN GORDIJNEN | RAAMDECORATIE | HARDE EN ZACHTE VLOEREN | BEHANG | BUITENZONWERING

De Lange Baan 10 | 8731 DZ Wommels | Telefoon (0515) 33 26 05 E-mail woonvaria@colorsathome.nl | www.woonvaria.nl

28


B44 v.v. B.E.O. - Districtstentoonstelling Friesland Kooi Rn Kwnr. Naam

Pnt

Prijs

052 10.004.001 Binsenastrilde Wildkleur Man 0566

E 1AEL

Kolkena GB

90

052 10.004.002 Binsenastrilde Wildkleur Pop 0567 0568

E 1AEL E 1AEL

Kolkena GB Kolkena GB

90 89

052 10.005.007 Dornastrilde Wildkleur M/P 0569 0570 0571 0572 0573 0574

S S S S P P

ZM26 ZM26 ZM26 ZM26 WM19 WM19

Bekema J. Bekema J. Bekema J. Bekema J. Wind G. Wind G.

88 83 87 88 346 + 0 = 346 86 90 176 + 0 = 176

052 10.005.008 Geschilderde-Astrilde Wildkleur Man 0575 0576 0577 0578 0579 0580

P P P P E E

1AEL 1AEL KN27 KN27 1AEL KN27

Kolkena GB Kolkena GB Huinink J. Huinink J. Kolkena GB Huinink J.

88 91 179 + 0 = 179 90 93 BK 183 + 1 = 184 89 93 BK

052 10.005.009 Geschilderde-Astrilde Wildkleur Pop 0581

E 1AEL

Kolkena GB

90

052 10.007.001 Gordelgrasvinken Bruin M/P 0582 0583 0584 0585

E E E E

WM19 WM19 ZD65 ZD65

Wind G. Wind G. Idzinga J. Idzinga J.

88 89 87 87

052 10.007.051 Roodsnavelspitsstaartamadine Bruin M/P 0586 0587 0588 0589 0590 0591

E E E E E E

0JVX B684 B684 LM42 PA34 PA34

Draaisma J. Wal T. v/d Wal T. v/d Bergsma J.D. Bos L.P. Bos L.P.

90 89 90 87 88 88

052 10.007.052 Roodsnavelspitsstaartamadine Grijs M/P 0592 0593

E 9NYM Burg C. van der E 9NYM Burg C. van der

89 88

052 10.007.151 Bleeksnavelspitsstaartamadine M/P 0594

E 0JVX

Draaisma J.

88

052 11.001.001 Driekleurpapegaaiamadine Wildkleur M/P 0595 0596

P 6HCW Pijnacker S. P 6HCW Pijnacker S.

87 89 176 + 1 = 177

052 11.001.002 Roodkoppapegaaiamadine Wildkleur M/P 0597 0598 0599

E 6HCW Pijnacker S. E ZM26 Bekema J. E ZM26 Bekema J.

ABSENT 87 89

053 12.001.226 Glansekstertje Wildkleur 0600 0601 0602 0603

P P E E

1AEL 1AEL 1AEL 1AEL

Kolkena GB Kolkena GB Kolkena GB Kolkena GB

92 92 BK 184 + 3 = 187 91 G 89

E 4NTJ

Burg G. van der

0605 0606

91+ DERBY Z

0607 0608

89 DERBY 91 B

E KN27 Huinink J. E KN27 Huinink J.

89 88

053 12.002.571 Rode Tijgervink 0609 0610 0611 0612

P P E E

4NTJ 4NTJ 4NTJ 4NTJ

Burg G. van der Burg G. van der Burg G. van der Burg G. van der

91 91 G 182 + 3 = 185 90 88

053 12.002.771 Blauwkopblauwfazantje 0613 0614 0615 0616

E E E E

4NTJ 4NTJ 4NTJ ZM26

Burg G. van der Burg G. van der Burg G. van der Bekema J.

ABSENT 88 90 92

BK

054 12.004.302 Mexicaanse Roodmus Wildkleur Pop 0617

E 6RXT Wouters J.

91

G

054 12.005.082 Emin’S Mus 0618

E RS87

Veenstra SJ

89

054 12.005.111 Kleine Cubavink 0619

E 0JVX

Draaisma J.

91

G

054 12.008.241 Kapoetsensijs Wildkleur 0620 0621 0622 0623

E E E E

0JAS 0JAS 4NTJ 4NTJ

Boersma L. Boersma L. Burg G. van der Burg G. van der

90 91 88 87

054 12.008.361 Magellaansijs Wildkleur 0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630 0631 0632 0633 0634 0635 0636 0637 0638

P P P P E E E E E E E E E E E

K175 K175 K175 K175 5MHN 5MHN 5MHN 5MHN K175 K175 K175 K175 K175 K175 ZM26

Wagen I.T.v/d Wagen I.T. v/d Wagen I.T. v/d Wagen I.T. v/d Schreiber H. Schreiber H. Schreiber H. Schreiber H. Wagen I.T. v/d Wagen I.T. v/d Wagen I.T. v/d Wagen I.T. v/d Wagen I.T. v/d Wagen I.T. v/d Bekema J.

90 88 178 + 1 = 179 90 90 BK 180 + 3 = 183 88 90 90 90 90 90 91 92 Z 93 BK 91+ B 90

054 12.008.382 Magellaansijs pastel 0639

E 5MHN Schreiber H.

89

055 13.001.111 Kleine Cubavink 0640 0641 0642

E 1AEL Kolkena GB E 1AWM Delfsma O. E 1AWM Delfsma O.

89 91 87

G

055 13.011.192 Grijskaplijster 0643 0644

E 2SFP E 2SFP

Post JJ Post JJ

89 91

055 13.011.200 Zwartborstlijster 0645

E 9AFP Miedema J.

90

055 13.011.601 Emerald Glansspreeuw E 9AFP

Miedema J.

92

056 14.001.176 st.helenafazantje X oranjekaakje 0647

29

E KN27 Huinink J. E KN27 Huinink J.

053 12.002.502 Goudbuikje Pop

0646

053 12.002.031 St. Helenafazantje 0604

053 12.002.501 Goudbuikje

E 4NTJ

Burg G. van der

87

BK


30


B44 v.v. B.E.O. - Districtstentoonstelling Friesland Kooi Rn Kwnr. Naam

Pnt

Prijs

056 14.001.432 Japanse Meeuw X Spitsstaartamadine 0648

E 1AEL

Kolkena GB

91 DERBY BK

057 15.013.002 Sijs Wildkleur Pop 0649 0650 0651 0652

P P E E

8NTJ 8NTJ 8NTJ 8NTJ

Berends sr J. Berends sr J. Berends sr J. Berends sr J.

90 90 G 180 + 3 = 183 88 91 G

057 15.015.001 Kleine Barmsijs Wildkleur Man 0653 0654 0655 0656 0657

E E E E E

2RBW 2RBW 2RBW 4PYC 4PYC

Martijn E. Martijn E. Martijn E. Oosting A. Oosting A.

90 90 90 92 DERBY Z 93 BK

057 15.015.002 Kleine Barmsijs Wildkleur Pop 0658 0659 0660 0661 0662

P P E E E

3NVB 3NVB 1BFF 2RBW 3NVB

Banning P.C. Banning P.C. Hoogstra RL Martijn E. Banning P.C.

91 90 G 181 + 2 = 183 89 ABSENT 91

057 15.015.009 Wtstuitbarmsijs Wildkleur Man 0663

E RS87

Veenstra SJ

89

E 2RBW Martijn E. E 2RBW Martijn E.

E E E E E

1BFF 1BFF 4PYC 4PYC 4PYC

Hoogstra RL Hoogstra RL Oosting A. Oosting A. Oosting A.

89 89 91 92 89

P P E

1BFF Hoogstra RL 1BFF Hoogstra RL 1BFF Hoogstra RL

S S S S E E E E

ZM26 ZM26 ZM26 ZM26 2RBW 2RBW 2RBW 2RBW

Bekema J. Bekema J. Bekema J. Bekema J. Martijn E. Martijn E. Martijn E. Martijn E.

P P E

8NTJ 8NTJ 8NTJ

Berends sr J. Berends sr J. Berends sr J.

Z G

90 90 G 180 + 3 = 183 ABSENT

88 86 90 85 349 + 0 = 349 89 87 88 88

92 92 G 184 + 3 = 187 92 DERBY G

057 15.019.001 Europese Groenling Wildkleur Man 0685 0686 0687 0688 0689 0690 0691 0692

31

S S S S S S S S

8MVF 8MVF 8MVF 8MVF 8NTJ 8NTJ 8NTJ 8NTJ

Wielstra E. Wielstra E. Wielstra E. Wielstra E. Berends sr J. Berends sr J. Berends sr J. Berends sr J.

91 89 180 + 1 = 181 92 93 BK 185 + 3 = 188 91 G

P P P P E E

3NVB 3NVB TH45 TH45 1BFF 3NVB

Banning P.C. Banning P.C. Berends J. Berends J. Hoogstra RL Banning P.C.

92 92 G 184 + 3 = 187 91 91 182 + 3 = 185 91 91

057 15.020.004 Europese Groenling Agaat Pop 0704

E TH45

Berends J.

92

G

057 15.023.003 Grote Goudvink Wildkleur Man 0705

E 0JAS

Boersma L.

91

G

058 16.001.030 Baardmannetje 0706 0707 0708 0709 0710

E E E E E

4RZA 4RZA 4RZA 4RZA 4RZA

Oosterhof S. Oosterhof S. Oosterhof S. Oosterhof S. Oosterhof S.

92 DERBY BK 91 90 91 91

E 4KSE

Wijkhuizen W.A.

91

G

E WM19 Wind G.

91

BK

060 18.001.001 Kleine Grasparkiet Lichtgroen

057 15.017.002 Grote Putter Wildkleur M/P 0682 0683 0684

0698 0699 0700 0701 0702 0703

0712

057 15.017.001 Kleine Putter Wildkleur M/P 0674 0675 0676 0677 0678 0679 0680 0681

Wielstra E. Wielstra E. Berends sr J. Berends sr J. Berends J.

059 17.003.613 Driekleurglansspreeuw

057 15.016.072 Kleine Barmsijs Donkerfactor Pop 0671 0672 0673

8MVF 8MVF 8NTJ 8NTJ TH45

057 15.020.003 Europese Groenling Agaat Man

0711

90 DERBY 89

057 15.016.071 Kleine Barmsijs Donkerfactor Man 0666 0667 0668 0669 0670

P P P P E

058 16.007.006 Zanglijster

057 15.016.003 Kleine Barmsijs Agaat Man 0664 0665

0693 0694 0695 0696 0697

91 90 92 90 363 + 4 = 367 90 91 91 91 BK 363 + 5 = 368

0713 0714 0715 0716 0717 0718 0719 0720 0721

P P E E E E E E E

8MKG 8MKG 7RUP 7RUP 8MKG AS78 B622 B622 B622

Boxhoorn J. Boxhoorn J. Kelderhuis D. Kelderhuis D. Boxhoorn J. Ruiter A. Kolkena JH Kolkena JH Kolkena JH

91 91 BK 182 + 3 = 185 88 88 92 B ABSENT 87 89 DERBY 89

060 18.001.005 Kleine Grasparkiet Hemelsblauw 0722 0723

E 7RUP Kelderhuis D. E AS78 Ruiter A.

90 92+

Z

060 18.001.021 Kleine Grasparkiet Geelmasker Hemelsblauw 0724

E AS78

Ruiter A.

90

060 18.001.005 Kleine Grasparkiet Hemelsblauw 0725 0726 0727

E B622 E B622 E B622

Kolkena JH Kolkena JH Kolkena JH

89 88 91

060 18.001.006 Kleine Grasparkiet Kobaltblauw 0728

E AS78

Ruiter A.

ABSENT

060 18.001.008 Kleine Grasparkiet Violet 0729

E RS87

Veenstra SJ

93

BK

060 18.001.021 Kleine Grasparkiet Geelmasker Hemelsblauw 0730 0731

E HT54 E HT54

Fokkema E. Fokkema E.

88 89

060 18.001.022 Kleine Grasparkiet Geelmasker Kobaltblauw 0732

E 7RUP Kelderhuis D.

91

060 18.001.158 Kleine Grasparkiet overige kleurslagen 0733

E 7RUP Kelderhuis D.

88


RVH KAKARIKI’S SENEGAL PAPEGAAI AUSTR. KUIFDUIF BRONSVL. DUIF ROODVLEUGELS

PENANT ROSELLA’S STANLEY ROSELLA’S AGAPORNIS LILIANAE GOUDMANTELS ROODRUG PARKIET

R.J.OOSTERKAMP DWARSNOARD 26 8711AS WORKUM 0515-541721 www.rjovogels.nl ruurdjo@hetnet.nl W563 32


B44 v.v. B.E.O. - Districtstentoonstelling Friesland Kooi Rn Kwnr. Naam

Pnt

Prijs

060 18.002.055 Kleine Grasparkiet Opaline 0734 0735

E 7RUP Kelderhuis D. E RS87 Veenstra SJ

88 88

060 18.004.001 Kleine Grasparkiet Albino 0736 0737

E B622 E B622

Kolkena JH Kolkena JH

ABSENT 88

E 7RUP Kelderhuis D.

89

060 18.005.341 Kleine Grasparkiet Bont Lichtgroen 0739 0740

E B622 E B622

Kolkena JH Kolkena JH

E AS78 E AS78

Ruiter A. Ruiter A.

91 89

E 9LHC Sieperda S.

E 9LHC Sieperda S.

G

E 4RBP E 4RBP

Bekema Johan Bekema Johan

90 DERBY

88

E JT22

Terpstra S.

87 88

90

061 19.001.005 Gr.Parkietgr.Parkiet Hemelsblauw 0748 0749 0750 0751 0752 0753 0754 0755

P P E E E E E E

JT22 Terpstra S. JT22 Terpstra S. 4RBP Bekema Johan 4RBP Bekema Johan 4RBP Bekema Johan PC89 Kreeft W.J. PC89 Kreeft W.J. PC89 Kreeft W.J.

91 91 BK 182 + 3 = 185 88 86 86 91 BK 88 89

061 19.001.009 Gr.Parkietgr.Parkiet Grijs 0756

E JT22

Terpstra S.

89

061 19.002.001 Gr.Parkietgr.Parkiet Cinnamon Lichtgroen 0757

E PC89

Kreeft W.J.

89

061 19.007.354 Gr.Parkietgr.Parkiet Spangle Grijsgroen 0758

E 2HGG Tijtsma M.

87

061 19.007.359 Gr.Parkietgr.Parkiet Spangle Grijs 0759

E 2HGG Tijtsma M.

E XK42 Vries B.J. de E XK42 Vries B.J. de

88 ABSENT

E XK42 Vries B.J. de

88

062 20.003.005 Grijsrug dwergpapegaai grijs man 0763

E XK42 Vries B.J. de

91

BK

063 21.002.001 Agaponis Lilianae Donker Groen 0764

E RS87

Veenstra SJ

92

G

063 21.003.001 Agapornis Nigrigenis Groen 0765 0766 0767

33

P P E

JQ38 JQ38 8BXF

Beckers J. Beckers J. Terpstra Y.P.

91 91 G 182 + 3 = 185

E 8BXF Terpstra Y.P.

90

0780

E RP28

Pronk F.J.

89

0781 0782 0783 0784

E E E E

N269 N269 N269 N269

Bartsma Th. Bartsma Th. Bartsma Th. Bartsma Th.

91 N.G. 90 90

G

0785 0786 0787 0788 0789 0790 0791 0792 0793 0794 0795 0796 0797 0798 0799 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808

S S S S P P P P P P E E E E E E E E E E E E E E

HT54 HT54 HT54 HT54 HT54 HT54 HT54 HT54 ZE31 ZE31 F684 F684 HT54 HT54 JQ38 JQ38 RP28 RP28 RP28 RP28 RP28 RP28 RP28 ZE31

Fokkema E. Fokkema E. Fokkema E. Fokkema E. Fokkema E. Fokkema E. Fokkema E. Fokkema E. Hijlkema H. Hijlkema H. Vries H. de Vries H. de Fokkema E. Fokkema E. Beckers J. Beckers J. Pronk F.J. Pronk F.J. Pronk F.J. Pronk F.J. Pronk F.J. Pronk F.J. Pronk F.J. Hijlkema H.

90 90 89 90 G 359 + 5 = 364 91 91 G 182 + 3 = 185 90 90 180 + 3 = 183 92 92 BK 184 + 3 = 187 93 Z 91 89 92+ DERBY B 90 93+ BK 87 87 87 87 87 87 87 90

0809 0810

E RP28 E RP28

Pronk F.J. Pronk F.J.

89 88

063 21.007.001 Agapornis Personatus Groen

062 20.003.002 Grijsrugdwergpapegaai Grijsgroen Pop 0762

Beckers J. Beckers J.

063 21.006.299 Agapornis Fischeri Lutino

89

062 20.003.001 Grijsrugdwergpapegaai Grijsgroen Man 0760 0761

P JQ38 P JQ38

063 21.005.001 Agapornis Fischeri Groen

061 19.001.004 Gr.Parkietgr.Parkiet Grijsgroen 0747

89 90 DERBY 90 89 88 87 87 89 89

063 21.006.297 Agapornis Fischeris Gele Zwartoog

061 19.001.001 Gr.Parkietgr.Parkiet Lichtgroen 0745 0746

Haan S. de Haan S. de Haan S. de Haan S. de Beckers J. Beckers J. Beckers J. Beckers J. Beckers J.

063 21.004.052 Agapornis nigrigenis dilute D groen

060 18.006.435 Kleine Grasparkiet Spangle Opaline Hemelsblauw 0744

0777 0778

0779

060 18.006.355 Kleine Grasparkiet Spangle Hemelsblauw 0743

E698 E698 E698 E698 JQ38 JQ38 JQ38 JQ38 JQ38

063 21.004.051 Agapornis Nigrigenis Dilute Groen

88 89

018 18.006.001 Kleine Grasparkiet Dominant Bont 0741 0742

E E E E E E E E E

064 21.004.002 Agapornus Nigrigenis D D Groen

060 18.005.005 Kleine Grasparkiet Grijsvleugel Hemelsblauw 0738

0768 0769 0770 0771 0772 0773 0774 0775 0776

91 89 180 + 1 = 181 92 G

0811 0812 0813 0814 0815 0816 0817 0818 0819 0820 0821 0822 0823 0824

S S S S E E E E E E E E E E

ZE31 ZE31 ZE31 ZE31 6GYF 6GYF 6GYF F684 JQ38 JQ38 JQ38 JQ38 JQ38 ZE31

Hijlkema H. Hijlkema H. Hijlkema H. Hijlkema H. Boer S. de Boer S. de Boer S. de Vries H. de Beckers J. Beckers J. Beckers J. Beckers J. Beckers J. Hijlkema H.

91 91 89 90 BK 361 + 4 = 365 89 89 88 89 91 G 88 87 89 90 DERBY 90


Lijst van ereprijs schenkers. Hartelijk dank! A.Alberda C.Ginkel E.Fokkema G.Wind H.Boskma H.Dijkstra H.Schreider I.T.van der Wagen J Huinink J.Beckers J.Bekema J.Boersma J.de Boer J.Sikkema M.Tijtsma

dierenhotel – creche – trimsalon

P.Dijkstra P.v/d Tuin R.L.Hoogstra S de Haan S.Elzinga S.Sieperda S.van der Heide S.Veenstra Sj.Postma T.J.Kijzer T.Pen Th.Bartsma W.de Vries W.Dingemanse Y.P.Terpstra G. Feenstra R.J. Oosterkamp H. Pijpker

34


B44 v.v. B.E.O. - Districtstentoonstelling Friesland Kooi Rn Kwnr. Naam

Pnt

Prijs

063 21.013.001 Agapornis Taranta Groen (Wildkleur) Man 0825 0826

E RS87 E RS87

Veenstra SJ Veenstra SJ

90 90

S S S S P P P P E E E E E

F684 F684 F684 F684 HN90 HN90 ZE31 ZE31 8BXF 8BXF F684 F684 HN90

Vries H. de Vries H. de Vries H. de Vries H. de Bouwer J. Bouwer J. Hijlkema H. Hijlkema H. Terpstra Y.P. Terpstra Y.P. Vries H. de Vries H. de Bouwer J.

92 91 92 91 BK 366 + 5 = 371 92 92 BK 184 + 3 = 187 89 90 179 + 2 = 181 89 89 92 G 91 89

064 21.018.001 Agapornis Roseicollis D Groene 0840

E 8BXF Terpstra Y.P.

0864 0865 0866

P ZE31 P ZE31 E 0JZG

Hijlkema H. Hijlkema H. Vissia A.T.

92 91 BK 183 + 2 = 185 92 BK

065 22.002.298 Catharinaparkiet Ino (Lutino)

064 21.017.001 Agapornis Roseicollis Groen (Wildkleur) 0827 0828 0829 0830 0831 0832 0833 0834 0835 0836 0837 0838 0839

065 22.002.016 Catharinaparkiet Turquoise

0867

E 0JZG

Vissia A.T.

91

066 23.001.001 Bourkeparkiet Wildkleur Man 0868 0869 0870 0871 0872 0873

E E E E E E

4RBP 4RBP 4RBP 8MKG RP28 RP28

Bekema Johan Bekema Johan Bekema Johan Boxhoorn J. Pronk F.J. Pronk F.J.

89 88 89 89 89 89

066 23.001.002 Bourkeparkiet Wildkleur Pop 0874 0875 0876

E 4RBP E 4RBP E RP28

Bekema Johan Bekema Johan Pronk F.J.

87 91 86

G

066 23.002.051 Bourkeparkiet Opaline Man 0877 0878 0879

E 2HGG Tijtsma M. E RP28 Pronk F.J. E RP28 Pronk F.J.

89 92 87

G

89

066 23.002.054 Bourkeparkiet Opaline-Ino Pop 0880 0881

064 21.018.004 Agapornis Roseicollis Aqua 0841 0842

E 8BXF Terpstra Y.P. E F684 Vries H. de

89 91

E 4RBP E 4RBP

Bekema Johan Bekema Johan

89 88

G

066 23.002.057 Bourkeparkiet Opaline Bronzefallow Man 0882

064 21.018.011 Agapornis Roseicollis D Blauw 0843

E HN90 Bouwer J.

E RP28

Pronk F.J.

90

ABSENT

066 23.002.481 Bourkeparkiet Sl Ino Man 064 21.019.001 Agapornis Roseicollis Opaline Groen 0844 0845 0846 0847

E E E E

2DJX 8BXF F684 HN90

Elzinga S. Terpstra Y.P. Vries H. de Bouwer J.

89 92 93 89

Z BK

0883 0884 0885 0886

E E E E

RP28 RP28 RP28 RP28

Pronk F.J. Pronk F.J. Pronk F.J. Pronk F.J.

91 87 90 90

Z

066 23.003.002 Splendidparkiet Groen (Wildkleur) Pop 064 21.019.002 Agapornis Roseicollis Opaline D Groen 0848

E HN90 Bouwer J.

0887

E TH45

Berends J.

89

89

066 23.005.001 Turquoisineparkiet Groen (Wildkleur) Man 064 21.019.180 Agapornis Roseicollis Opaline Lutino 0849

E 2DJX

Elzinga S.

88

064 21.020.001 Agapornis Roseicollis Cinnamon Groen 0850

E F684

Vries H. de

89

064 21.020.041 Agapornis Roseicollis Pallid Groen 0851

E F684

Vries H. de

91

Z

064 21.020.231 Agapornis Roseicollis Oranjemasker Groen 0852 0853

E 8BXF Terpstra Y.P. E HN90 Bouwer J.

90 88

064 21.020.324 Agapornis Roseicollis Lutino 0854 0855 0856 0857

P P E E

2DJX 2DJX F684 HN90

Elzinga S. Elzinga S. Vries H. de Bouwer J.

89 89 178 + 3 = 181 90 92 G

065 22.001.001 Catharinaparkiet Groen (Wildkleur) 0858 0859 0860 0861 0862 0863

35

S S S S E E

ZE31 ZE31 ZE31 ZE31 0JZG ZE31

Hijlkema H. Hijlkema H. Hijlkema H. Hijlkema H. Vissia A.T. Hijlkema H.

91 91 92 92 BK 366 + 2 = 368 88 89

0888 0889 0890 0891 0892 0893 0894

P P P P E E E

OSKP OSKP WM19 WM19 6RPK 6RPK PA34

Albada W. Albada W. Wind G. Wind G. Bes H. Bes H. Bos L.P.

90 DERBY 91 G 181 + 2 = 183 89 90 179 + 2 = 181 86 88 89

066 23.005.002 Turquoisineparkiet Groen (Wildkleur) Pop 0895 0896 0897 0898

E E E E

6RPK 6RPK OSKP OSKP

Bes H. Bes H. Albada W. Albada W.

89 88 87 88

066 23.007.001 Elegantparkiet Groen Man (Wildkleur) 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0910

P P P P E E E E E E E E

FF70 FF70 WM19 WM19 FF70 FF70 PA34 TH45 TH45 WM19 ZA09 ZA09

Meer J. de Meer J. de Wind G. Wind G. Meer J. de Meer J. de Bos L.P. Berends J. Berends J. Wind G. Stoelwinder W. Stoelwinder W.

91 92 183 + 2 = 185 92 92 BK 184 + 3 = 187 92+ DERBY Z 90 91 91 DERBY 90 92 B 93 BK 89


ALTIJD VOORDELIG

36


B44 v.v. B.E.O. - Districtstentoonstelling Friesland Kooi Rn Kwnr. Naam

Pnt

Prijs

066 23.007.002 Elegantparkiet Groen Pop (Wildkleur) 0911 0912 0913 0914 0915

P P E E E

FF70 FF70 PA34 TH45 WM19

Meer J. de Meer J. de Bos L.P. Berends J. Wind G.

91 92 183 + 2 = 185 91 91 89

067 24.001.001 Valkparkiet Wildkleur Man 0916 0917 0918 0919

P P E E

ZA09 ZA09 WQ42 WQ42

Stoelwinder W. Stoelwinder W. Wouters W. Wouters W.

92 92 BK 184 + 3 = 187 93 BK 87

067 24.001.002 Valkparkiet Wildkleur Pop 0920 0921 0922 0923

E E E E

UD76 WQ42 ZA09 ZA09

Werf R. van der Wouters W. Stoelwinder W. Stoelwinder W.

88 91 91 92

E 8MKG Boxhoorn J. E SL34 Pel H.

P P E E

WM19 WM19 9AFP WM19

Wind G. Wind G. Miedema J. Wind G.

91 91 G 182 + 3 = 185 88 90

068 26.002.214 Geelvoorhoofd Kakariki Gele Zwartoog 0956

E WM19 Wind G.

91

G

069 27.001.001 Prachtrosella Wildkleur 0957

E 8RXH Pijpker HE

91 DERBY BK

069 27.004.003 Pennant Rosella Blauw Man 0958

E WM19 Wind G.

90

070 28.001.001 Halsbandparkiet Groen (Wildkleur) Man 0959 0960 0961

P 9FEF P 9FEF E 9FEF

Bloemhof A. Bloemhof A. Bloemhof A.

91 91 BK 182 + 3 = 185 92 BK

070 28.002.026 Halsbandparkiet Grijs Pop Z

0962

E 9FEF

Bloemhof A.

91

G

070 28.003.598 Halsbandparkiet Lutino Man

067 24.002.026 Valkparkiet Opaline 0924 0925

0952 0953 0954 0955

92 91

G

0963

E 9FEF

Bloemhof A.

91

G

070 28.003.599 Halsbandparkiet Lutino Pop 0964

067 24.002.152 Valkparkiet Lutino Pop 0926

E UD76 Werf R. van der

E 9FEF

Bloemhof A.

90

89

071 29.001.141 Aymaraparkiet Wildkleur 068 25.001.002 Veelkleurenparkiet Groen (Wildkleur) pop 0927

E UD76 Werf R. van der

91

G

068 25.001.003 Red Vented Blue Bonnet Man 0928

E 2HGG Tijtsma M.

90

068 25.003.001 Roodrugparkiet Groen (Wildkleur) Man 0929 0930 0931 0932 0933 0934 0935 0936 0937

P P P P P P E E E

0JZG 0JZG XV75 XV75 XV75 XV75 0JZG XV75 ZA09

Vissia A.T. Vissia A.T. Stoelwinder B. Stoelwinder B. Stoelwinder B. Stoelwinder B. Vissia A.T. Stoelwinder B. Stoelwinder W.

92 92 BK 184 + 3 = 187 91 91 182 + 3 = 185 92 91 183 + 2 = 185 93- DERBY 89 91

068 25.003.002 Roodrugparkiet Groen (Wildkleur) Pop 0938 0939 0940 0941

P P E E

XV75 XV75 XV75 ZA09

Stoelwinder B. Stoelwinder B. Stoelwinder B. Stoelwinder W.

92 91 Z 183 + 2 = 185 91 93 BK

0965 0966 0967

E 2HGG Tijtsma M. E ZM87 Haanstra HB E ZM87 Haanstra HB

89 90 89

071 29.004.014 Geelflankparkiet (Molinae Hypoxantha) Wildkleur 0968 0969 0970

P 8MKG Boxhoorn J. P 8MKG Boxhoorn J. E 2HGG Tijtsma M.

91 92 BK 183 + 2 = 185 90

071 29.004.026 Molinaegroenwangparkiet Wildkleur 0971 0972

E 2HGG Tijtsma M. E 8MKG Boxhoorn J.

91 92

071 29.004.043 Roodkoproodstaartparkiet (Rhodocephala) Wildkleur 0973 E 2HGG Tijtsma M. 92+ G

071 29.004.046 Sandia Steenparkiet (Rupicola Sandiae) Wildkleur 0974 0975

P 2HGG Tijtsma M. P 2HGG Tijtsma M.

90 90 180 + 3 = 183

071 29.004.812 Groenwangparkiet Pine-apple Wildkleur 0976 0977

E 8MKG Boxhoorn J. E 8MKG Boxhoorn J.

ABSENT ABSENT

071 29.005.003 Weddell's Parkiet 068 25.004.550 Roodrugparkiet niet genoemde mutatie 0942 0943

E W563 Oosterkamp RJ E W563 Oosterkamp RJ

86 87

0978 0979

E SL34 E SL34

Pel H. Pel H.

93 92

BK

072 30.001.081 Lori Van De Blauwe Bergen Ek 0980

068 26.001.001 Swiftparkiet Groen 0944 0945 0946 0947 0948

E E E E E

6RPK 6RPK ZM87 ZM87 ZM87

Bes H. Bes H. Haanstra HB Haanstra HB Haanstra HB

89 DERBY 89 90 DERBY 89 89

068 26.001.003 Roodvoorhoofdkakariki Groen 0949

E W563 Oosterkamp RJ

E WM19 Wind G.

90 DERBY

074 32.001.142 Roodborstpapegaai 0981

E 1BFF

Hoogstra RL

90

074 32.001.143 Bonte Boertje 0982 0983

E 2HGG Tijtsma M. E 2HGG Tijtsma M.

92 90

88 DERBY

074 32.001.144 RuĚˆppel'S Papegaai 068 26.001.005 Geelvoorhoofdkakariki 0950 0951

37

P 9AFP Miedema J. P 9AFP Miedema J.

0984 91 91 182 + 3 = 185

E 1BFF

Hoogstra RL

90 DERBY

075 33.001.001 Chinese Dwergkwartel Wildkleur 0985

E 1AEL

Kolkena GB

91-

BK


Schenkers van prijzen

38


B44 v.v. B.E.O. - Districtstentoonstelling Friesland Kooi Rn Kwnr. Naam

Pnt

Prijs

0986 0987 0988

92 90 89

BK

E 1AEL E 1AEL E 1AEL

Kolkena GB Kolkena GB Kolkena GB

E 1AEL

Kolkena GB

E 1AWM Delfsma O.

076 34.001.081 Diamantduif Witstuit 1032 1033

E PA34 E ZD65

Bos L.P. Idzinga J.

90

1034 1035

E PA34 E PA34

Bos L.P. Bos L.P.

075 33.001.089 Chinese Dwergkwartel Roodborst Wildkleur

076 34.001.181 Diamantduif Bont

0990 0991 0992 0993 0994 0995

076 34.003.062 Peruduifje

P P E E E E

9DNM 9DNM 6GHN 6GHN 9DNM 9DNM

Veenstra T. Veenstra T. Veenstra Tj. Veenstra Tj. Veenstra T. Veenstra T.

88

87 90

076 34.001.104 Diamantduif Witstuit Overgoten

075 33.001.041 Chinese Dwergkwartel Zonder Keeltekening 0989

1031

90 90 G 180 + 3 = 183 90 89 91 91+ Z

1036 1037

1038 1039

E RS87 E RS87

E PA34 E PA34

Veenstra SJ Veenstra SJ

Bos L.P. Bos L.P.

89 89

90 ABSENT

91 90

076 34.003.173 Senegaltortelduif 1040

075 33.002.001 Japanse Kwartel Wildkleur 0996 0997 0998 0999 1000 1001 1002 1003 1004

E E E E E E E E E

6GHN 6GHN 9DNM 9DNM VS46 VS46 VS46 VS46 VS46

Veenstra Tj. Veenstra Tj. Veenstra T. Veenstra T. Althuisius J. Althuisius J. Althuisius J. Althuisius J. Althuisius J.

89 92 91 91 90 91 92+ 93 92-

B

E 6GHN Veenstra Tj. E 6GHN Veenstra Tj.

E PA34 E PA34

Bos L.P. Bos L.P.

1042 Z G

E PA34 E PA34

Bos L.P. Bos L.P.

P P E E

RS87 Veenstra SJ RS87 Veenstra SJ RS87 Veenstra SJ RS87 Veenstra SJ

1044

S S S S

1BFF Hoogstra RL 1BFF Hoogstra RL 1BFF Hoogstra RL 1BFF Hoogstra RL

1045 1046

90 87

P P E E

RS87 Veenstra SJ RS87 Veenstra SJ RS87 Veenstra SJ RS87 Veenstra SJ

1047 1048

89 91

E ZM41 Dingemanse W. E ZM41 Dingemanse W. E ZM41 Dingemanse W.

92 DERBY 91 BK 183 + 2 = 185 92 93+ BK

91 92 92 91 BK 366 + 5 = 371

E E E E

PA34 ZA09 ZA09 ZD65

Bos L.P. Stoelwinder W. Stoelwinder W. Idzinga J.

89 91 180 + 1 = 181 91 92+ Z

92 89 91

90 92 91 87

076 34.001.002 Diamantduif Bruin 1030

39

E 1AWM Delfsma O.

E ZA09

Stoelwinder W.

92

G

E ZA09

Stoelwinder W.

91

E 6RTX Claasz Coockson Fleur JL 89 E 9RZJ Thalen Alwin JL 91

G + BK

E 9RZJ E 9RZJ

Thalen Alwin JL Thalen Alwin JL

93 91

G + BK Z

1049 1050

E 6RFS E 6RFS

Vaart Anechien v/d JL Vaart Anechien v/d JL

92 91

G Z

91 92

Z G + BK

008 03.017.001 Kl.Kan.Rood Schimmel 1051 1052

E 6RFS E 6RFS

Vaart Anechien v/d JL Vaart Anechien v/d JL

009 03.023.001 Kl.Kan.Zwart Wit Dominant " 1053

E 9RZJ

Thalen Alwin JL

92

G + BK

009 03.027.001 Kl.Kan.Zwart Geel Schimmel 1054

E 9RZJ

Thalen Alwin JL

90

G

009 03.033.001 Kl.Kan.Zwart Geel Mozaïek Type 1

BK

076 34.001.001 Diamantduif Wildkleur 1026 1027 1028 1029

89

008 03.013.001 Kl.Kan.Rood Intensief

075 33.017.001 Roulroul 1023 1024 1025

E W563 Oosterkamp RJ

007 03.007.001 Kl.Kan.Geel Schimmel

075 33.004.254 Jungle Bushkwartel 1019 1020 1021 1022

BK

007 03.003.001 Kl.Kan.Geel Intensief

075 33.004.231 Bergkwartel 1015 1016 1017 1018

93

076 34.008.121 Lachduif Ivoor

89 91

075 33.004.167 Zwartmasker Boomkwartel 1011 1012 1013 1014

E W563 Oosterkamp RJ

076 34.008.101 Lachduif Wildkleur 1043

075 33.004.165 Verginische Boomkwartel 1009 1010

91

076 34.003.516 Australische Kuifduif

075 33.004.005 Harlekijnkwartel 1007 1008

Stoelwinder W.

076 34.003.481 Bronsvleugelduif 1041

075 33.002.091 Japanse Kwartel Pastel 1005 1006

E ZA09

90 DERBY

1055 1056

E 9RZJ E 9RZJ

Thalen Alwin JL Thalen Alwin JL

90+ 90

G Z

027 04.077.001 Post.Kan.Münchener Melanine 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063

E E E E E E E

0NZT 0NZT 0NZT 0NZT 0NZT 0NZT 0NZT

Groen Jelke JL Groen Jelke JL Groen Jelke JL Groen Jelke JL Groen Jelke JL Groen Jelke JL Groen Jelke JL

89 92 90 89 89 91 89

G + BK B

Z

028 04.092.001 Post.Kan.Raza Español Lipochroom Intensief G Z

1064 1065 1066

E 9PAB E 9PAB E 9PAB

Veen Romke v/d JL Veen Romke v/d JL Veen Romke v/d JL

91 Z 92 G + BK 90 B


042 05.003.001 Zebravink Bleekrug Grijs Man 1067 1068

E AJW1 Wiegersma Andries JL E AJW1 Wiegersma Andries JL

88 90

061 19.001.005 Gr.Parkietgr.Parkiet Hemelsblauw G + BK

1103 1104

P HD03 Deelstra Hielke JL P HD03 Deelstra Hielke JL

90 91 G + BK 181 + 2 = 183

042 05.003.002 Zebravink Bleekrug Grijs Pop 1069 1070

P AJW1 Wiegersma Andries JL P AJW1 Wiegersma Andries JL

90 89 G + BK 179 + 2 = 181

061 19.001.021 Gr.Parkietgr.Parkiet Geelmasker Hemelsblauw 1105

E HD03 Deelstra Hielke JL

91

Z

061 19.001.025 Gr.Parkietgr.Parkiet Geelmasker Grijs 043 05.005.002 Zebravink Masker Grijs Pop 1071

E AJW1 Wiegersma Andries JL

90

1106

E HD03 Deelstra Hielke JL

92

G

G + BK

061 19.002.008 Gr.Parkietgr.Parkiet Cinnamon Violet 044 05.009.001 Zebravink Wit 1072

E 2RFC Stobbe Martijn JL

1107

E 0TAW Wiegersma Lyberte JL

89 DERBY

E 0TAW Wiegersma Lyberte JL

88

E 2RFC Stobbe Martijn JL

88

046 05.018.009 Zebravink Zwartwang Masker Grijs Man 1076 1077

E 2RFC Stobbe Martijn JL E 2RFC Stobbe Martijn JL

87 90

G + BK

047 05.022.004 Zebravink Pastel Bruin Pop 1078

E 0TAW Wiegersma Lyberte JL

91

E AJW1 Wiegersma Andries JL

E 6RTX Claasz Coockson Fleur JL

90

E 6RTX Claasz Coockson Fleur JL E 6RTX Claasz Coockson Fleur JL

90 88

B

E 6RTX Claasz Coockson Fleur JL E 6RTX Claasz Coockson Fleur JL E 6RTX Claasz Coockson Fleur JL

P P E E

05AD 05AD 05AD 05AD

Deelstra Arjen JL Deelstra Arjen JL Deelstra Arjen JL Deelstra Arjen JL

89 90 G + BK 179 + 2 = 181 89 90+ G + BK

063 21.006.004 Agapornis Fischeri Blauw 1113 E 05AD Deelstra Arjen JL

89

063 21.006.005 Agapornis Fischeri D Blauw 1114 E 05AD Deelstra Arjen JL

89

063 21.006.008 Agapornis Fischeri Violet 1115 E 05AD Deelstra Arjen JL

90

063 21.007.001 Agapornis Personatus Groen 1116 E 05AD Deelstra Arjen JL

89

G

91+ 87 90+

G + BK

064 21.020.235 Agapornis Roseicollis Oranjemasker Lutino 1117 E 0SWL Postma Giovanni JL 90 G + BK

050 07.002.031 Zilverbekje Donkerbuik 1083 1084 1085

1109 1110 1111 1112

G

050 07.002.001 Zilverbekje Bruin 1081 1082

G

88 DERBY

050 07.001.001 Zilverbekje Wildkleur 1080

92+

G + BK

047 05.022.006 Zebravink Pastel Bleekrug Grijs Pop 1079

E HD03 Deelstra Hielke JL

063 21.005.001 Agapornis Fischeri Groen

046 05.018.001 Zebravink Zwartwang Grijs Man 1075

G + BK +

061 19.007.436 Gr.Parkietgr.Parkiet Spangle Opaline Kobaltblauw 1108

045 05.015.003 Zebravink Zwartborst Bruin Man 1074

93

JEUGDKAMPIOEN

045 05.011.062 Zebravink Oranjeborst Isabel Bruin Pop 1073

E HD03 Deelstra Hielke JL

87

Z

076 34.001.081 Diamantduif Witstuit 1118 E 0SWL Postma Giovanni JL 1119 E 0SWL Postma Giovanni JL

90 DERBY G + BK 86

050 08.001.001 Rijstvogel Wildkleur 1086 1087 1088 1089 1090

E E E E E

6RTX 6RTX 6RTX 6RTX 6RTX

Claasz Coockson Fleur JL Claasz Coockson Fleur JL Claasz Coockson Fleur JL Claasz Coockson Fleur JL Claasz Coockson Fleur JL

90 Z 91 DERBY G 88 86 89

052 10.003.002 Ceresamadine Wildkleur Man 1091 1092 1093 1094 1095 1096

P P E E E E

AP01 Pijnacker Anita JL AP01 Pijnacker Anita JL AP01 Pijnacker Anita JL AP01 Pijnacker Anita JL AP01 Pijnacker Anita JL AP01 Pijnacker Anita JL

91 91 G + BK 182 + 3 = 185 90+ B 92 DERBY G 90 91 Z

052 10.007.051 Roodsnavelspitsstaartamadine Bruin M/P 1097 1098 1099

P P E

9PAB Veen Romke v/d JL 9PAB Veen Romke v/d JL 9PAB Veen Romke v/d JL

87 87 174 + 0 = 174 89

052 10.007.052 Roodsnavelspitsstaartamadine Grijs M/P 1100 1101

E 9PAB E 9PAB

Veen Romke v/d JL Veen Romke v/d JL

92+ 87

G + BK

061 19.001.001 Gr.Parkietgr.Parkiet Lichtgroen 1102

E HD03 Deelstra Hielke JL

90

B

40


Club kampioenen BEO

Kampioenen 2013 Onderlinge show B.E.O. Groep/Soort:

Knr. Soort:

TT-kampioen!!

!

729!

Kleurkanaries!

!

292! Zwartkobaltrood!

J. de Boer!

!

92

Postuurkanaries!

!

331! Raza Epagnola!

S.J. Veenstra!

91

Zebravinken! !

!

436!

Maskergrijs! !

G. Wind!

89

Tropische vogels!

!

616!

Blauwkpblauwfaz.! J. Bekema! !

Inzender:

Grasparkiet Violet S.J. Veenstra!!

!

Punten: 93 BK

92 na loting

Europese Cultuur! !

702! Europ. Groenling!

R.L. Hoogstra!

91

Agaporniden!!

!

764! Lilianae!

S.J. Veenstra!

92

Grasparkieten!

!

729!

Grasparkiet Violet! S.J. Veenstra!

93

Grote Parkieten!

!

908! Elegantparkiet!

G. Wind!

Duiven/Grondvogels!

1041! Bronsvleugelduif!

R.J.Oosterkamp!

93 na loting

Derbykampioen!

292! Zwartkobaltrood!

J. de Boer!

92 na loting

!

!

!

!

92 na loting

Stammenkampioen!!

1015/18 Bergkuifkwartel! R.L.Hoogstra!!

371 na loting

Stellenkampioen!

!

600/601 Glansekstertje!

G.B. Kolkena!!

187 na loting

Jeugdkampioen!

!

1058! Munchener! !

Jelke Groen! !

92

Steven de Vries-bokaal!

41

(5 beste vogels per inzender) S.J. Veenstra!

462


Wat betekent het om lid te zijn van onze volière vereniging BEO? Zes keer per jaar houden wij een bijeenkomst in “Ons Gebouw”. Op deze avonden worden onder andere films vertoond, spreekbeurten gehouden en gesproken over kweekresultaten en ervaringen. Twaalf keer per jaar ontvangt u het schitterende, kleurrijke vogelblad “Onze Vogels” met prachtige foto’s, richtlijnen voor de kweek, bijzondere belevenissen, vraag en aanbod, gerichte advertenties en nog veel meer. Donateurs ontvangen niet het blad “Onze Vogels”. Eén keer per jaar houdt onze vereniging B.E.O. een onderlinge tentoonstelling. De kosten m.i.v. 2012 even op een rijtje: Met incassomachtiging Contributie*

Zonder incassomachtiging €35,00 Contributie*

€ 37,50

Contributie* jeugdlid tot 17 jaar € 18,50 Contributie* jeugdlid tot 17 jaar € 21,00

Contributie* met advertentie

€ 47,50 Contributie* met advertentie

€ 50,00

Sublidmaatschap

€ 25,00 Sublidmaatschap

€ 27,50

Sublidmaatschap met advertentie € 37,50 Sublidmaatschap met advertentie € 40,00

Donateurs

€ 17,50

Donateurs

€ 20,00

*De bedragen zijn onder voorbehoud en hangen af van de afdracht aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Afschrijving automatische incasso vindt begin januari plaats en niet automatische betalingen dienen voor 1 januari betaald te zijn. Niet tijdig ontvangen contributies worden verhoogd. Deze maatregel is nodig omdat de penningmeester de afdracht aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ook altijd vooraf moet betalen ■ Betaal dus op tijd, dan voorkomt dit narigheid! Voor betaling van de contributie ontvangt u altijd een bericht. Gironummer: 4049970 t.n.v. Volière Vereniging B.E.O. Túnikkers 85 8711 DK Workum Mutaties graag doorgeven aan de secretaris Germ van der Burg

42