Page 1

Vereniging van vogelliefhebbers

BEO

Aangesloten bij:

34e jaargang nr. 2 Oktober 2013


Mededelingen: Lezing van Martin van Wijngaarden over zijn verblijf in natuurreservaat

Mkaya, Swaziland 7 oktober aanstaande ALCOHOL CONTROLE Een Brit wonende tussen Brugge en Antwerpen is zwaar onder invloed van alcohol en ziet zwart als een oude bakelieten telefoon, ge weet wel die van vroeger... Een politieman houdt de auto aan, stelt zich voor en vraagt: "Heeft u gedronken?"...   Met een dikke tong antwoordt de man: "Yes... deze morgen... is mijn dochter getrouwd... en ik hou niet van kerken... dus ben ik naar het café geweest... en heb enkele biertjes gedronken... Daarna... gedurende het banket... heb ik 3 flessen gekraakt... een Corbières... een Minervois... en ... een faugères. Om te eindigen... gedurende het feest... heb ik 2 flessen... Johnny Walker... black label... keizer gemaakt..."   Uiteindelijk antwoordt de politieagent, geïrriteerd: "Weet u dat ik politieagent ben en u aangehouden heb voor een alcoholtest???"...   Vol humor antwoordt de Brit: "En U... weet u dat... dit voertuig ... Engels is... en dat mijn vrouw rijdt!!???"...■

1


Bestuurssamenstelling: Voorzitter: Sicco Veenstra De Drift 15 8701 LN Bolsward tel: 0515-573722 siccoveenstra@home.nl Secretaris: Germ van der Burg Singel 8 8771 SW Nijland tel: 0515-569220 gerbenvanderburg@hotmail.com Penningmeester: Geert Wind Túnikkers 85 8711 DK Workum tel: 0515-542824 genfwind@gmail.com T.T. secretaris en Ringen commissaris: Thijs Bartsma Saksenburg 33 8702 AZ Bolsward tel: 0515-574639 thijsbartsma@hotmail.com Redactie: Gerard Kolkena Singel 4 8771 SW Nijland tel: 0515-569278 gbkolkena@gmail.com Ed Martijn vogelbeo@gmail.com

Website BEO:

www.vogelverenigingbeo.nl Ruurd Oosterkamp

ruurdjo@hetnet.nl

info@vogelverenigingbeo.nl

T.T. comissieleden: Johan Kolkena tel: 06-30140884 Gerrit Feenstra! ! 0515-574988 Jules Bekema tel: 0515-574104

Schelte á Bolswertstraat 35

8701 CB Bolsward

Laag Bolwerk 35!!

!

!

8701 KP Bolsward

Snekervaart 2

8701 PA Bolsward

2


Beste mensen van de BEO Hebt u al even in de agenda gekeken welke dag u kunt helpen in Nijland‼ Op 7 of 8 december moeten we t.t.materiaal halen uit Leeuwarden. Daarna is het van 9 t⁄m 14 december hard werken om de show op te starten, in te richten, vogels in te nemen, voor te dragen, voeren, vegen, zaal aankleden enz. enz. We willen graag van u weten wanneer u wilt helpen. Ook in het bestuur worden snipperdagen opgenomen om de show tot een succes te kunnen maken. Ik reken op uw telefoontje op 573722.  Een dag is eerst genoeg. Als u de sfeer dan geproefd hebt dan blijft u de rest gewoon ook. Ik weet het zeker dat u het leuk gaat vinden.  We zijn het seizoen begonnen met de kweekresultaten en een film over de Makkumer waarden. Heel mooi. Een erg goede opkomst van 20 man. Helaas was Klaas vd Schaaf verhinderd, hij is ernstig ziek en heeft ook al weer een operatie achter de rug. Hij heeft van de BEO een bloemetje gehad. Hierbij wensen we je van harte het allerbeste toe.  Thijs heeft ondertussen een nieuw t.t. programma van de bond gekregen om uit te proberen. Dat wordt een bereklus voor hem, gelukkig met een back-up van Geert. Ed gaat met Gerard aan de slag met de drukker, Empatec, om te kijken wat er allemaal mogelijk is om de catalogus vanuit de beide gebruikte programma´s op tijd gedrukt te krijgen. De eerste adverteerders zijn ook binnen. In de omgeving en landelijk worden diverse bedrijven, fabrikanten enz. aangeschreven om ons te ondersteunen met goederen, geld of een advertentie. De eerste verzoeken om  links te mogen plaatsen op onze website zijn ook binnen. We hebben daarvoor een prijs vastgesteld. Nu de onderhandelingen nog. Is er dan niks anders te melden aan de lezers. Jazeker wel, maar dit zit me nog vers in m´n hoofd na de vergadering en zie het als een dringend verzoek aan u, wij zien wat er allemaal nog moet geburen, we kunnen dat niet alleen als bestuur.  We gaan op 4 oktober aanstaande naar de  districtsvergadering in Drachten met de inschrijfformulieren onder de arm voor alle inzenders die vorig jaar ook mee hebben gedaan. Dat was de eerste grote klus, wij zijn tevreden met het resultaat. U kunt de formulieren nu al lezen trouwens, Ruurd heeft ze op de website gezet. Op de volgende avond hebben we een spreker met filmmateriaal over Afrika. Ik weet niet meer welk land maar de reacties van andere verenigingen over deze lezing zijn erg positief. U leest hier elders  in dit blad  meer over.  U treft ook nog een redactioneel stukje aan over uw `eigen ` kansen op de BEO prijzen tijdens de Friese Kampioenschappen. Ik zie u graag op 7 oktober aanstaande■

!

3

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Sicco Veenstra


MOP Een Belg heeft vliegles in een helikopter. Belg: “Waarvoor zijn die wieken hierboven?” Instructeur: “Voor de ventilatie.” Belg: “Dat geloof ik niet.” Instructeur: “Ik zal ze zo eens stilzetten. Moet je zien hoe snel je het benauwd krijgt!”

A.P van der FEER DE SPECIAALZAAK VOOR AL UW DIERENBENODIGDHEDEN

DIJKSTRAAT 15 - BOLSWARD- 0515-581252

VerfStunt!

topkwaliteit voor bodemprijzen

Bolsward

4


Hierbij nodigen wij u uit… tot het bijwonen van de:

clubavond op maandagavond 7 oktober a.s. Waar: Tijdstip:

“Ons Gebouw”, Broereplein 7/8 te Bolsward Aanvang 20.00 uur.

Alweer de tweede clubavond van 2013. Het beloofd weer een gezellige avond te worden met als hoogtepunt de presentatie van Martin van Wijngaarden. Een presentatie over zijn bezoek aan Afrika. Agenda 1. Opening door de voorzitter 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen & ingekomen stukken 4. Ballotage 5. Notulen vorige ledenvergadering 6. Draaiboek FK 7. Presentatie Martin van Wijngaarden 8. Pauze met verloting 9. Rondvraag 10.Sluiting Graag tot ziens op 7 oktober! Het BEO-bestuur■

5


Vakzaak Van der Pol BV Postbus 178 de Ward 39 8700 AD Bolsward Bolsward

Tel.: (0515) 56 00 35 Fax: (0515) 56 01 44

www.v-d-pol.nl E-mail: info@v-d-pol.nl

SPIJKERHARD VOORDEEL VAN UW VAKZAAK

)NSTALLATIEBEDRIJF6ANDER0OL"6 0OSTBUS ☎  !$"OLSWARD &AX  $E7ARD WWWV D POLNL "OLSWARD % MAILINFO V D POLNL

â– 3ANITAIRâ–  $AKWERKâ–  'ASâ– 7ATERâ–  %LEKTRAâ–  6ERWARMING

6


Diadeemtimalie De Diadeemtimalie (Yuhina diademata) is een klein levendig vogeltje, dat zich uitstekend gedraagt in een gezelschapsvolière. De vogel komt van oorsprong uit Azië, waar hij voorkomt in de landen Myanmar, Vietnam en Yunnan, dat is

een provincie in het zuiden van China. De vogel heeft een rijk voedselpakket op zijn menukaart staan. Zo eet hij onder meer veel kleine insecten, maar ook vruchten, nectar en honing. De Diadeemtimalie legt gemiddeld 4 eieren, deze zijn groen met bruine spikkels. De broedduur bedraagt ongeveer 13 dagen. Sommige jongen verlaten 11 dagen later al het nest, maar ze worden buiten het nest gewoon doorgevoerd door de ouders■

7


3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO

8


9


Visdiefje Het visdiefje is van oorsprong een zeevogel, hij hoort bij de sternenfamilie (Sternidae). De Engelse naam Common Tern betekent vrij vertaald "meest gewone stern", vanwege het feit dat hij zoveel voorkomt. Het visdiefje is ruim 30 cm groot en daarmee een vrij kleine stern. De nominaatvorm van deze vogel werd voor het eerst beschreven door Linnaeus in zijn in 1758 gepubliceerde werk Systema Naturae. De toevoeging hirundo is het Latijnse woord voor zwaluw, vanwege de wat gelijke vlucht van het visdiefje. Inmiddels zijn er 4 ondersoorten beschreven. De nominaatvorm Sterna hirundo hirundo dus, dan de Sterna hirundo longipennis, die in 1835 werd beschreven door Nordmann. In 1876 ontdekte Saunders de ondersoort tibetana en pas in 1925 beschreef Sushkin de minussensis. Omdat visdiefjes zoveel voorkomen en zo verspreid leven, komen er binnen de ondersoorten ook nog eens uiterlijke verschillen voor die puur geografisch veroorzaakt lijken. Alsof het niet moeilijk genoeg was, hebben visdiefjes ook een zomer- en een winterkleed. Ga er maar aanstaan als ornitholoog. :-) Visdiefjes komen voor op het hele noordelijk halfrond en een groot deel van het zuidelijk halfrond. Alleen zuidelijker dan halverwege het continent Afrika worden ze niet gezien.

Vervolg op pag. 11

10


De vogels broeden vaak in wat warmere streken en trekken na de broedtijd weer terug naar hun andere leefgebied. Zoals de naam al zegt, eten ze voornamelijk vis. Daarnaast vangen ze ook kleine kreeftachtigen. De jachtmethode is prachtig om te aanschouwen. Ze vliegen een paar meter boven het water en waar ze visjes aan de oppervlak zien, storten ze zich als een pijl uit een boog in het water. Behalve op open zee, jagen ze ook vaak aan de kust en steeds vaker ook in binnenwateren. Ondiepe poldersloten, vaarten en meren blijken enorm veel voedsel te bevatten, hebben ze kennelijk ontdekt. Door herhaaldelijk over een sloot te vliegen en heel vaak te duiken, komen ze aan hun kostje Hoewel deze sternen vaak solitair jagen, broeden ze in kolonies. In hun broedseizoen verzamelen zich kleine en grote groepen die een nest maken op oevers, in duinen en moerasgebieden maar soms zelfs op havenhoofden of nog gekker, op dukdalven (de houten palen die rond bruggen en sluizen staan). Er zijn koppels die een heus nest maken van modder, grassen en bladeren, maar er zijn ook stellen die een simpel kuiltje in het zand of grind prima vinden. Kleine, al of niet natuurlijke, eilandjes zijn favoriet vanwege de veiligheid. Als de nestplaats klaar is, biedt het mannetje zijn partner visjes aan. Zodra ze die accepteert is het koppel echt gevormd. Na een dag of 3 van fraaie baltsvluchten en na verschillende paringen worden er 3 of 4 eieren gelegd.

Visdiefvrouwtjes beginnen al na het leggen van het eerste ei te broeden, waardoor de eieren niet tegelijk uitkomen. Toch lukt het de ouders vaak alle 3 of 4 jongen groot te brengen. Onder andere door de vele dierlijke eiwitten in het voedsel, groeien alle jongen erg snel. Ook de kleinste van het nest redt het vaak dankzij de goede ouderzorg. Al na een maand zijn de jongen geheel zelfstandigâ–

11


Duivenbode lori De duivenbode lori is een 31cm lange vogel afkomstig uit het noorden van Nieuw Guinee de duivenbode lori kent één ondersoort, de duivenbode lilanek lori. Deze ondersoort komt voornamelijk voor in het zuiden van Nieuw Guinee.

Het voedsel van deze lori dient hoofdzakelijk te bestaan uit een groente en moes van fruit, dat geen sinaasappel of banaan mag bezitten, daar dit darmstoornissen kan veroorzaken. Sojameel is zeker af te raden als basis voor het eten, daar dit te zwaar blijkt te zijn voor de vogel. Het verschil tussen en man en een pop is niet tot nauwelijks te zien. BIj volwassen vogels schijnt de man iets groter te zijn dan de pop, maar dit is geen garantie. Ook schijnt de man op sommige plaatsen iets feller van kleur te zijn. Zekerheid of je een man of pop hebt, krijg je pas na een DNA-test of een endoscopisch onderzoek. Deze lori is niet winterhard en dient gehouden te worden bij een temperatuur van minimaal 10 graden■

12


Sicco Veenstra De Drift 15 8701 LN Bolsward

kweker van: (regelmatig jonge en kweekvogels te koop)

Australische parkieten Tropische vogels Grijze roodstaart Meijerpapegaai Cataharinaparkiet Gemaskerde boomkwartel Boomkwartel Dwerg- en andere kwartels Agaporniden en nog veel meer moois

Machine- en apparatenbouw in roestvaststalen constructies voor de voedings- en genotsmiddelenindustrie

Mac hinefabriek Bolsward BV een zaak van ver trouwen Industriepark 10 - 8701 PN Bolsward Tel: 0515-575555 - Fax: 0515-576500 www.mfbbv.nl Geert Wind Tunikkers 85 8711 DK Workum Tel: 0515-542824 of 06-33849812 genfwind@gmail.com

13

Kweker van onder andere: ELEGANTPARKIETEN TURQUOISINEPARKIETEN BLAUWVLEUGELPARKIETEN ROODVLEUGELPARKIETEN PENNANTROSELLA’S (BLAUW) VEELKLEURENPARKIETEN GEELVOORHOOFDKAKARIKIES GELE ZWARTOOGKAKARIKIES LORIES VAN DE BLAUWE BERGEN GROENSTAARTLORIES EN DIVERSE TROPISCHE VOGELS GORDELGRASVINKEN, DORNASTRILDES EN GOUDAMADINES


Amethistspreeuw De amethistspreeuw komt voor in geheel Centraal Afrika vlak onder de Sahara met een voorkeur voor het oosten, hij leeft in dicht beboste gebieden. De vogel is voor het eerst beschreven in 1783 door Pieter Boddaert, een Nederlandse geneesheer en deskundige op natuurhistorisch gebied. Later is de soort opgesplitst in 4 ondersoorten: Cinnyricinclus leucogaster leucogaster, Cinnyricinclus leucogaster friedmanni, Cinnyricinclus leucogaster verreauxi, Cinnyricinclus leucogaster arabicus

In het Engels zijn amethistspreeuwen bekend onder meerdere namen, behalve Violetbacked Starling worden ze ook Amethyst Starling, Plumcolored Starling en Violet Starling genoemd. De vogels zijn rond de 19 cm groot en er is een wel zeer duidelijk verschil zichtbaar tussen mannen en poppen. Alleen de mannen hebben de fraaie kleuren, de poppen zijn net als mannen licht gekleurd van onderen, maar met bruine streepjes en ze zijn bruin gestreept op kop, rug en vleugels. Deze spreeuwen trekken van voedselaanbod naar voedselaanbod, waarbij vooral het weer de rijpheid van hun voedsel en dus route bepaalt. In de broedtijd echter trekken

Vervolg op pag. 15

14


grote groepen amethistspreeuwen honderden, soms meer dan duizend kilometer zuidelijker naar vaste broedgebieden waar ze in september aankomen. Ametistspreeuwen eten fruit en insecten, het fruit zoeken in bomen en struiken, insecten vangen ze op de grond, in de bomen en soms in de lucht. Een vlucht uitvliegende termieten is een ware traktatie voor ze en op de vele bessen die ze eten zitten ook vaak massa's fruitvliegen, die ze als extraatje eten. Deze spreeuwen zoeken ook vaak in schors naar larven, zonder te hakken komen ze zo toch aan hun portie dierlijk voedsel. Als de vogels in het zuiden zijn aangekomen, zoekt elk koppel een plek voor een nest, vaak in de vork van takken, soms in holtes. Van takken en bladeren maken ze een stevig nest, dat bekleed wordt met mossen en verse mest van grote zoogdieren. De mest wordt ook als een soort cement gebruikt om het nest goed vast te maken. Een legsel bestaat gewoonlijk uit 3 eieren, soms 4. Alleen de pop broedt en hierbij komt haar schutkleur bijzonder goed van pas. De man blijft in de buurt en zingt in die tijd het hoogste lied. Na 13 dagen al komen de eieren uit en beide ouders voeren de jongen met voornamelijk dierlijk voedsel. De jonge groeien dan ook snel en vliegen uit als ze net 20 dagen oud zijn. Als het even kan, badderen amethistspreeuwen meerdere keren per dag, zo houden ze hun prachtige verenpak in goede conditieâ–

15

Vervolg op pag. 16


Jabiroe De Jabiroe, ook wel reuzen ooievaar genoemd, leeft in een groot gebied, van Mexico tot Argentinië. Het meest komt hij voor in Brazilië en Paraguay. De Jabiroe is de grootst vliegende vogel van Midden en Zuid Amerika. Hij wordt tot 140 cm lang, heeft een spanwijdte van 280 cm en weegt rond de 8 kilo. De man is wat forser nog dan de pop. Deze grote vogel is monotypisch, hij is enig in zijn soort. De naam komt uit de taal van een lokale stam en betekent diknek.

Het voedsel van deze vogel bestaat voor een groot gedeelte uit vis en weekdieren, maar hij eet ook kleine zoogdieren en reptielen. Het nest wordt gebouwd in een hoge boom, door zowel de man als de pop. Het nest wordt meerdere jaren gebruikte en elk jaar wat uitgebreid. Succesvolle nesten kunnen wel drie meter in doorsnee zijn. De locatie van het nest is vaak in de buurt van soortgenoten, maar wordt ook aangetroffen in de nabijheid van andere soorten. In het nest worden 2 tot 5 eieren gelegd. De eieren worden door zowel de man als de pop bebroed. Na ongeveer 30 dagen kruipen de jongen uit het ei■

16


V.O.F. J.J.G. Beersma en Zn. Rijpenderlaan 7 8748 CW Witmarsum Tel: 0517-532297 Fax: 0517-532297

Industriepark 12 8701 PN Bolsward Tel: 0515-574 574 Fax: 0515-574 290

He t mee st comple te aanbod in Uw regio

Hak de knoop door en‌..

ADVERTEER!

17


Volièrevereniging “B.E.O.” Ledenvergadering 2013 / 2014 Op maandag 9 september 2013 “Ons gebouw” Broereplein 7/8 Bolsward 1. Opening. De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij alweer de eerste ledenvergadering na de vakantie. Deze keer een week later dan we gewend zijn. Er is een heel goede opkomst met maar liefst 20 personen. Afgemeld zijn F. Pronk. De voorzitter meldt dat K. vd Schaaf ernstig ziek is. Iemand van het bestuur zal een bezoek brengen aan Klaas. 2. Vaststellen agenda. Wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. Mededelingen: - Districtsvergadering april. District 2014 Ferwerd. Heerenveen opgeheven. Ingekomen stukken: - Geboortekaartje Berber Grietsje vd Burg - Lijst keurmeesters - brief Districtsbijdrage - Bestelformulier kalenders 4. Ballotage. G. van Malsen, Makkum, per 1 juli nieuw lid. Mededeling dat jeugdleden t/m 16 jaar is en jeugdlid af is als hij/zij 17 jaar wordt. 5. Voorbereiding op de Friese Kampioenschappen. Voorzitter vindt dat we mooi op streek zijn met de voorbereiding. Er is een flyer gemaakt door Vd Burg. Deze is naar de drukker geweest en wordt toegevoegd bij de uitnodiging en het inschrijfformulier. Het bestuur heeft besloten om maar zoveel mogelijk vogels op de show te krijgen er maar 10 ingestuurde vogels betaald hoeven te worden. Alles na de 10e vogel is gratis! Inmiddels is er al een mooi sponsorbedrag binnen voor de organisatie uit diverse fondsen. De uitnodigingen, reglement en inschrijfformulieren zijn klaar voor het district, waar ze aan de afdelingen worden uitgedeeld. Er is ook al een taakverdeling in het bestuur. Thijs doet het secretariaatswerk en wordt bijgestaan door Geert. Sicco en Germ doen het logistieke deel. De voorzitter vraagt of er onder de leden nog ideeën zijn ivm aankleding of nevenactiviteiten. Er zijn contacten met een duivenvereniging om enkele vluchten/kooien te kunnen inzetten.

Vervolg op pag. 19

18


Opm. R. Hoogstra, mag dat wel? Het bestuur zoekt het uit. Misschien zijn Europese cultuurvogels leuker in een vlucht o.i.d., of opgezette vogels via natuurmuseum of Dokkum? Het bestuur wil verder iedereen vragen om hulp tijdens de opbouw, inbreng, keurdag, afbouw etc. Dus a.u.b. vrijhouden in uw agenda, deze data (9 t/m 14 dec.). 6. Uitwisselen kweekervaringen. Er wordt door de aanwezigen verteld wat er zoal door hen gekweekt is. Opvallend is dat het bij de kromsnavels geen best jaar was. Kanaries en tropen ging daarentegen en stuk beter! 7. Pauze met verloting. Er was weer een mooie verloting met lekkere versnaperingen tot enkele mooie Chrysanten. De totale opbrengst was € 78,60. Iedereen hartelijk dank! 8. Film Henry Spruit. Er werd een prachtig film (deel 1) vertoond over de Makkumer waarden van Henry Spruit. 9. Rondvraag. Ed Martijn vraagt of er nog kopij aangeleverd kan worden voor het volgende clubblad. 10. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis■

SPONSORING BEO DOOR RABO RABO-bank Sneek-Zuidwest-Friesland houdt ook dit jaar weer de actie RABOledensponsoring. Als lid van de RABO-bank mag je 5 euro doneren van het sponsorbudget aan de BEO. BEO heeft zich reeds bij RABO aangemeld om jullie gift in ontvangst te nemen. In de maand december kan jij als RABO-lid je stem uitbrengen op Volièrevereniging BEO

en iedere stem levert ons dus 5 euro op.

Stemmen kan dan via www.rabobank.nl/sneek-zwf en dan bij: ACTIE RABO LEDENSPONSORING. Bij voorbaat dank, Geert Wind penningmeester BEO■

19


Sigarenmagazijn

P. LANDSKROON

ruim gesorteerd in alle bekende merken

Voor iedereen .. een fiets!! Officiële GAZELLE dealer To e r S p o r t R a c e

TEVENS UW LOTTO-TOTO ADRES STAATSLOTEN TEL: 0515-573396

Kl. KOOPMANS TWEEWIELERS Grote Dijlakker 58, Bolsward Tel: 0515-572717

20


Lezing Martin van Wijngaarden.

Maandag 7 oktober komt Martin van Wijngaarden bij ons om een lezing te houden. Hij heeft een werkvakantie gehouden in Swasiland, waar hij 5 weken heeft gewerkt in natuurpark Mkaya.

kan er zeer boeiend over vertellen , vergezeld van mooie beelden. Er zijn veel opnames van het land gemaakt met mooie flora en fauna en hij heeft informatie over de fokprogramma’s van het park.

Het wordt vast een hele interessante avond, dus ‌..KOMT ALLEN!!!!!!!!!!!!

21


RINGEN BESTELLING 2013/2014 RINGEN BESTELLING Hieronder volgen de data dat u ringen kunt bestellen. Let op dit zijn de data dat de bestelling bij de ringen commissaris moet zijn. Bestelling binnen: 5 mei 2013 22 september 2013 20 januari 2014 23 maart 2014

Uitlevering na: 1 oktober 2013 15 december 2013 1 april 2014 15 mei 2014

Betaling rechtstreeks naar G.Wind (penningmeester)!

Bestelde ringen worden verstrekt op de vergadering of kunnen worden AFGEHAALD op afspraak bij de ringen commissaris Een spoedbestelling kost € 1,00 per ring extra. Thijs Bartsma

Ringen commissaris: Saksenburg 33 8702 AZ Bolsward

thijsbartsma@hotmail.com

R.L. Hoogstra ♊ Sparrenburg 5 ♊ 8702 AH Bolsward ☎ 0515-575407 mail: rlhoogstra@ziggo.nl ♒

Agaporniden: taranta

Europese cultuurvogels

Grondvogels: duiven, kwartels

Kaketoes en papegaaien

Kweeknummer: NB 1BFF

22


De BEO hoofdgroep kampioenen. We hebben hier op een ledenvergadering al eens iets over gezegd. Om het voor alle BEO leden nogmaals duidelijk te maken hierbij de uitleg. We organiseren de Friese Kampioenschappen, waarbij de BEO inzenders gewoon meedingen naar de door de NBvV beschikbaar gestelde prijzen. Wij hebben echter wel onze eigen kampioenen, zoals elk jaar vermeld in de catalogus. We maken hierop echter 2 uitzonderingen. We mogen GEEN ‹OK› OPEN KLASSE vogels vragen, tenzij deze vermeld zijn in het vraagprogramma van de bond. Dat zijn alleen vogels in de hoofdgroep 55, grote tropische vogels. Op onze onderlinge mag u ook een ongeringde vogel in elke andere hoofdgroep inzenden, deze krijgt dan als beste vogel van de show de OK kampioensprijs. Nu dus niet. GEEN ongeringde vogels of vogels met een ander kweeknummer dan van uzelf inschrijven. We moeten ze weigeren. Ook vinden we dat de aanmoedigingsprijs in de kast kan blijven staan bij Abma. Wat overblijft zijn de kleur‒ en postuurkanaries, zebravinken, tropische vogels, Europees cultuur, agaporniden, grote parkieten, duiven en grondvogels, derby, stammen, stellen, jeugd en de Steven de Vriesbokaal voor de 5 beste vogels per inzender. Deze kampioenen worden afzonderlijk in de catalogus genoemd, niet achter de vogel zelf. We laten hierbij het criterium van minimaal 10 vogels per categorie ook los omdat we binnen de grote wedstrijd al genoeg concurrentie hebben. Om de leden tegemoet te komen, de inschrijving is immers duurder dan normaal, betaalt u alleen de 1e 10 vogels die u inschrijft. U mag dus rustig 20 inschrijven en u betaalt maar voor 10■ Het bestuur.

23


* uw zorg in vertrouwde handen

www.hjg.nl

RVH KAKARIKI’S SENEGAL PAPEGAAI AUSTR. KUIFDUIF BRONSVL. DUIF ROODVLEUGELS

PENANT ROSELLA’S STANLEY ROSELLA’S AGAPORNIS LILIANAE GOUDMANTELS ROODRUG PARKIET

R.J.OOSTERKAMP DWARSNOARD 26 8711AS WORKUM 0515-541721 www.rjovogels.nl ruurdjo@hetnet.nl W563 Kweker van:

Amara F. J. Pronk Bourksparkiet wildkleur en Friezenburg 112 mutanten

8702 AC Bolsward Catharina’s in diverse kleuren Citroenparkieten ☎ 0515-576411 Forpus xanthops Splendidparkiet wildkleur en mutanten

24


Mijn kweek met de DORNASTRILDE Vorig jaar was ik in Leeuwarden op de show van Natuurzang. Mijn oog viel toen op een prachtig vogeltje, dat een dornastrilde bleek te zijn. Na wat ervaringen aangehoord te hebben van eigenaar Johan Huinink en een ander tropenkweker was ik overtuigd. Dit wil ik ook eens proberen. De dornastrilde is een Australische prachtvink van zo’n 12 cm lang. Het is een vredelievend vogeltje en doet het dus prima in een gezelschapsvolière. Ze zijn op de rug en vleugels groen en op de buik grijs. De kop vertoont een felle rode streep. Ook de stuit en bovenste staartveren zijn fel rood. De poppen kan je herkennen aan een bruine waas over de grijze borst. In februari kocht ik een stel in Noord Holland. Ik zette ze in een broedkooi van 100x80x80. Eind mei was er nog geen broedactiviteit gezien en besloot ik ze in mijn pas gereedgemaakte buitenvolière te doen. Tevens zaten hier een stel zebravinken, een stel papegaai-amadines, gordelgrasvinken, goulds en sint helenafazantjes in. De onderlinge sfeer was prima. Geen enkele agressie. Na 2 weken was het al raak. Ik ontdekte in een nestkasje eitjes en na 13 dagen broeden waren er 3 jongen. Ze werden prima gevoerd met buffaloo wormpjes en witte meelwormen als extraatje.

25

Vervolg op pag. 26


Binnen 3 weken zaten ze op stok en hadden de ouders van grashalmen een nieuw nestje gevlochten in een struikje, zo’n 30 cm boven de grond. Ook hier weer 3 jongen.

Het ringen ging moeizaam, want ik moest de jongen er met een eetlepel uithalen, maar het lukte. Nu ik dit schrijf (half september) hebben ze hun derde nestje. Er waren 4 jongen, maar 2 hebben het niet gered. Dus toch 8 jongen, al moet ik nog afwachten of de laatste 2 op stok komen. Ze groeien minder snel. Vermoedelijk door de kou. Nu maar hopen dat eerste jongen op tijd in tentoonstellingsconditie zijn, want het zijn werkelijk prachtige vogeltjesâ– Geert Wind

26


Maskerhokko De maskerhokko leeft in de bosrijke gebieden van Zuid-Amerika, je komt hem tegen in de volgende landen: Paraguay, Brazilië, Oost-Bolivia en het uiterste Noordoosten van Argentinië. Het onderscheid tussen de man en de pop is duidelijk waarneembaar, de man heeft een witte buik en een gele snavelknobbel, terwijl de pop een bruine buik en witte strepen heeft. Naast maskerhokko wordt deze soort ook wel sclaters hokko of naaktgezichthokko genoemd.

Als je in het wild een maskerhokko wilt zien, dien je vroeg in de ochtend op pad te gaan, omdat ze er dan op uit trekken om te foerageren. Je kunt hem tijdens je zoektocht redelijk makkelijk vinden, omdat hij diepe lage tonen produceert. De maskerhokko kent naast de nominaatvorm nog 2 ondersoorten, te weten: Crax fasciolata pinima, deze leeft in het Noordoosten van Brazilië en de Crax fasciolata grayi, deze leeft in het oosten van Bolivia. De maskerhokko is een echte fruiteter. Naast fruit eet hij ook nog bladeren, zaden en insecten. In gevangenschap wordt er vaak gevoerd met fazantenkorrels ■

27


28


Wat betekent het om lid te zijn van onze volière vereniging BEO? Zes keer per jaar houden wij een bijeenkomst in “Ons Gebouw”. Op deze avonden worden onder andere films vertoond, spreekbeurten gehouden en gesproken over kweekresultaten en ervaringen. Twaalf keer per jaar ontvangt u het schitterende, kleurrijke vogelblad “Onze Vogels” met prachtige foto’s, richtlijnen voor de kweek, bijzondere belevenissen, vraag en aanbod, gerichte advertenties en nog veel meer. Donateurs ontvangen niet het blad “Onze Vogels”. Eén keer per jaar houdt onze vereniging B.E.O. een onderlinge tentoonstelling. De kosten m.i.v. 2012 even op een rijtje: Met incassomachtiging

Zonder incassomachtiging

Contributie* €35,00

Contributie* 37,50

Contributie* jeugdlid tot 17 jaar 18,50

Contributie* jeugdlid tot 17 jaar 21,00

Contributie* met advertentie 47,50

Contributie* met advertentie 50,00

Sublidmaatschap 25,00

Sublidmaatschap 27,50

Sublidmaatschap met advertentie € 37,50

Sublidmaatschap met advertentie € 40,00

Donateurs 17,50

Donateurs 20,00

*De bedragen zijn onder voorbehoud en hangen af van de afdracht aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Afschrijving automatische incasso vindt begin januari plaats en niet automatische betalingen dienen voor 1 januari betaald te zijn. Niet tijdig ontvangen contributies worden verhoogd. Deze maatregel is nodig omdat de penningmeester de afdracht aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ook altijd vooraf moet betalen ■ Betaal dus op tijd, dan voorkomt dit narigheid! Voor betaling van de contributie ontvangt u altijd een bericht. Gironummer: 4049970 t.n.v. Volière Vereniging B.E.O. Túnikkers 85 8711 DK Workum Mutaties graag doorgeven aan de secretaris Germ van der Burg

29


Rosse treurtiran De Rosse treurtiran leeft hoofdzakelijk in West Colombia en Noord-West Ecuador, heeft een lengte van ongeveer 20 centimeter en weegt ongeveer 40 gram. Hij is overwegend rood-bruin van kleur, op de borst iets lichter dan op de rug. Het leefgebied is laag op de grond, maar hij wordt ook gezien in de bergen tot op 1200 meter hoogte. Hij zoekt wel beschutting van lage struiken en bomen. Zijn voedsel bestaat uit grotere insecten en hun larven en rupsen, maar ook zaden en fruit staan op het menu. Vliegende prooien worden in de vlucht gevangen en opgegeten. Deze vogel nestelt in oude spechtennesten en aarden wallen â–

30


INTERIEURSPECIALIST In onze mooie winkel treft u uitstekende service en vakkundig personeel. U vindt ons op het industrieterrein in Wommels. De koffie staat altijd klaar! Wij bieden (ook ’s avonds) gratis en deskundig interieuradvies aan huis. ALLES OP GEBIED VAN GORDIJNEN | RAAMDECORATIE | HARDE EN ZACHTE VLOEREN | BEHANG | BUITENZONWERING

De Lange Baan 10 | 8731 DZ Wommels | Telefoon (0515) 33 26 05 E-mail woonvaria@colorsathome.nl | www.woonvaria.nl

ZWART Dierenverblijven Aluminium

VOLIERES ls e nn en e nk enn en e nd enr okk en o h att nh ox k pe enb p ki ard pa

Ljouwertertrekwei 38, Dronryp Tel.: 0517-232 494 www.zwartdierenverblijven.nl

Beo 34jg no 2  

Beo boekje 34 jaargang no 2

Beo 34jg no 2  

Beo boekje 34 jaargang no 2

Advertisement