Page 5

PGA Norway Golf Acadamy 12. april - 13. april 2011

Øvelser

Her finner du en oversikt over de 3 øvelsene vi gikk igjennom på kursdagen! DRILL # 1 BALLKONTAKT - KORTKLIPPET GRESS (FRINGE) - 2 bøtter plasseres oppå hverandre med ca 1 meters mellomrom, oppå bøttene leg ger vi en siktepinne/paraply for å danne en port. - Målet med øvelsen er å starte ballen i porten for å optimalisere balltreffet, ( kom primering, hendene foran ballen) DRILL # 2 LENGDEKONTROLL - KORTKLIPPET GRESS (FRINGE) - 6 målsoner på 5m, 6m. 5m, 8m, 9.5m, 11m, 12.5m. Hver sone skal ha 150cm avstand. 3 baller skal slås fra utslagstedet. 0av3 baller i sone flytter en sone tilbake 1av3 baller i sone står på samme sone 2av3 baller i sone flytter en sone videre 3av3baller i sone flytter to soner videre DRILL # 3 LANDINGSØVELSE - KORTKLIPPET GRESS (FRINGE) - 5 soner, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m - Målet er at ballen skal lande i sonen. - Gå igjennom alle sonene, forskjellige køller skal brukes til hver sone.

Golfskole Sola Golfklubb Uke 15  

PTU Elevene arrangerer Golfskole på Sola Golfklubb uke 15 i regi PGA Norway

Advertisement