Page 1

strategisk plassering er viktig!

energi logistikk lager transport sub-sea olje & gass leverandørindustri produksjon

Aksdal NĂŚringspark tilbyr en strategisk beliggenhet som vil styrke bedriftens posisjon i fremtiden.

Strategisk plassert mellom Stavanger og Bergen


velkommen til aksdal nĂŚringspark Aksdal NĂŚringspark ligger i veikrysset, mellom Bergen, Haugesund og Stavanger. Fremtidig reisetid mellom Aksdal NĂŚringspark, Bergen og Stavanger, vil bli betydelig redusert ved realisering av Rogfast og Hordfast.


Bergen > HORDFAST

Området mellom Bergen og Stavanger er blant Norges mest aktive næringsområder, med et konglomerat av ulike virksomheter. Bare innen den maritime næringen utgjør Vestlandet over 60% av verdiskapingen i Norge. Her ligger Europas største gassprosesseringsanlegg, en rekke skips- og offshoreverft, rederier, store kraftprodusenter, omfattende fiskerivirksomhet, landbruk, byggevirksomhet og mye mer. De siste 10 årene har området stått for 27% av befolkningsveksten i Norge. Langs E39 i Tysvær kommune, sentralt i en av Vestlandets mest aktive regioner etableres Aksdal Næringspark.

Områdets næringsliv omsetter for over 300 milliarder kroner og den nye næringsparken vil ligge i kort avstand til en rekke virksomhetsområder. Utbyggingen av Aksdal Næringspark startet sommeren 2010 og ligger tett langs Europaveien, omlag 1 km sør for Aksdal sentrum. Dette er så og si i veikrysset mellom Bergen, Haugesund og Stavanger. Noen kilometer lenger nord forbindes E134 fra Oslo og den samlede gjennomgangstrafikken i Aksdal er på over 11.000 kjøretøy per døgn.

1

Stord > Haugesund >

3

2

Oslo > 4

5 7

6

Aksdal Næringspark Ak

T-FORBINDELSE

ROGFAST

Stavanger > BYGGETRINN 2 BYGGETRINN 3

BYGGETRINN 1

Etterspørselen etter næringsareal i området er stor og flere tomter er alt solgt i Næringsparkens første utbyggingsfase. 1 2 3 4

Wärtsila Apply Aker Stord Westcon

5 Aibel 6 Norsk Hydro 7 Statoil Kårstø


vi hører gjerne fra deg: Bent Jakobsen I bent@aksdalnaring.no I 466 27 770 I aksdalnaring.no

Strategisk plassering er viktig!  

Aksdal Næringspark tilbyr en strategisk beliggenhet som vil styrke bedriftens posisjon i fremtiden

Advertisement