Page 1

Nr. 3 Juni 2010

Endnu et Åbent Hus-arrangement i rekordernes tegn Af Claus Hesel

Senior Erhverv Horsens-Vejle Søndergårdsalle 3-5 - 8700 Horsens Tlf. 75 60 25 70 - www.se-horsens-vejle.dk - sehv@mail.dk

Et af forårets større arrangementer løb af stablen torsdag den 22. april, hvor vi afholdt vores Åbent Hus. Og igen kunne vi straks fra arrangementets start, ja faktisk noget inden den officielle åbning kl. 10, konstatere stor interesse fra deltagerne. Der var virkelig tryk på i alle lokaler, kaffemaskinerne ”stod ikke stille” ret mange minutter ad gangen, og forfriskningerne i form af stave af såvel gulerødder som agurker gik som - nå ja - varmt brød. I dagens løb blev der afholdt mange introduktionsmøder, hvor en 12-15 deltagere ad gangen samledes i mødelokalet og fik forevist en power point-præsentation med en god introduktion til Senior Erhverv Horsens-Vejle. Der blev fortalt om baggrunden og målsætningen for vores forening, hvad vi går og laver, hvad man kan få ud af

at deltage og ikke mindst en præsentation af de forskellige aktivitetsgrupper, som arbejdet er bygget op omkring. Der var lejlighed til at få besvaret de umiddelbare spørgsmål, og spørgelysten var stor. Det var tydeligt, at mange har fået øjnene op for værdien i

at ”netværke”. Det viste sig positivt ved stor tilstedeværelse i forfrisknings-området, hvor mange samledes inden de gik ind til introduktionsmøderne. Ligeledes kom mange tilbage hertil, blev hængende og kunne således både træffe nye mennesker og udveksle de seneste nyheder med bekendte, som også havde fundet vej til arrangementet. Der blev lagt et stort arbejde for dagen, både ved afviklingen og i det omfattende forberedelsesarbejde i ugerne forinden. Mange medlemmer har været behjælpelige med en indsats, tak til alle for det! Her vil vi også nævne den hjælp, vi har fået fra Jobcentrene, der har hjulpet os med udsendelse af de mange invitationer og afholdt portoudgifterne for os. Det sidste er en rigtig stor hjælp, når man tænker på, forts. side 2:

1


Nyhedsbrev nr. 3 - juni 2010

Hvor går de hen - når de går ud ? Selv om det ser lidt sort ud mht. at få en ordentligt arbejde i disse tider, findes der lyspunketer. Derfor bringer vi her en liste over medlemmer fra Senior Erhverv Horsens-Vejle som er kommet i arbejde siden januar i år: Dato

Navn

Arbejdgiver

01-01-10

Rudy Bjerregaard

Isabellea

20-01-10

Erik Eller

01-04-10

Lisbeth Munster

Handelsskolen Nuuk

John Madsen

Jysk Vareudbringning

01-03-10

Nr

552

01-03-10

Kim B Jørgensen

Royal Greenland

25-03-10

414

Bent Wilfarth

Kursuscentret

06-04-10

562

Mary Gram Nielsen

Grejsdalens Ungdomsskole

06-04-10

578

Karin Boeris

Tøjforretning

16-04-10

580

Eva Larsen

CM Regnskab

Ib Kristiansen

Uldum Varmeværk Odense

19-04-10 01-06-10

534

Anna Marie Kristoffersen

05-05-10

536

Kirsten Jacobsen

31-05-10

588

Jan Due Andersen

31-05-10

Palsgaard

Dorit Pedersen

04-06-10

592

Jens Batholdy

Flexa Møbler A/S

01-07-10

500

Kirsten Ryden Hansen

Kultur og Beskæftigelsescenter ”Den Hvide Hest”

Senior Erhverv Horsens-Vejle Søndergårdsalle 3-5 - 8700 Horsens Tlf. 75 60 25 70 - www.se-horsens-vejle.dk - sehv@mail.dk

Åbent hus forts:

at vores økonomiske rammer er blevet noget indskrænkede de senere år. Synergieffekten er tydelig, og vi må se, om der er andre områder, hvor vi på lignende måder kan supplere hinanden fremover. Da ”røgen” om eftermiddagen havde lagt sig, kunne vi tælle op, at der havde været 135 deltagere, hvoraf langt de fleste fik vores informationsfolder m.v. med hjem. Faktisk var interessen så stor, at vi løb tør for omslagsmapper hen under slutningen og måtte ty til at bruge nogle måske knap så eksklusive plastlommer.

rangement blev en rekord for os, både hvad angår antal af deltagere og nye medlemmer. Dette til trods for, at vi denne gang havde valgt at undlade brug af tillokkende virkemidler som de tre flasker vin, der blev trukket lod om ved sidste arrangement i efteråret.

Et par uger efter arrangementet kom den officielle statistik fra Senior Erhverv Danmark. Af den kunne vi se, at vores arrangement i afdeling Horsens-Vejle med de ovenfor nævnte tal, også på landsplan tog førstepladsen for både deltagerantal og nye medlemmer.

Vi kunne registrere 29 nye medlemmer på dagen, og yderligere nogle kom til i dagene efter arrangementet, så vi i alt med et snuptag fik 35 nye medlemmer. Flot! Dermed vil vi slå fast, at ar-

2


Nyhedsbrev nr. 3 - juni 2010

ASF- Dansk Folkehjælp og SEHV Af Keth Kronborg

Senior Erhverv Horsens-Vejle Søndergårdsalle 3-5 - 8700 Horsens Tlf. 75 60 25 70 - www.se-horsens-vejle.dk - sehv@mail.dk

I maj – nærmere betegnet den 20., 21., og 25. maj – havde vi fornøjelsen af to dejlige instruktører fra ASF, som vi havde indforskrevet til at gøre vore medlemmer til kompetente førstehjælpere. Den første dag kom de to damer med halve M/K’ere og flere af de fremmødte medlemmer kom tilbage til kontoret med meldingen – der ligger en overskåret person henne på gulvet – det var selvfølgelig de ’overskårne’, der skulle bruges som dummies til de forskellige øvelser i livreddende førstehjælp – specielt hjertemassage, der nok kunne blive temmelig strabadserende for en levende figurant - der skal nemlig bruges kræfter, når hjertet skal genstartes – kan jeg hilse at sige! Ann og Jette fra ASF er to meget kompetente og viden-

de piger, der i hverdagen er sygeplejersker på skadestuen i Horsens og har dermed en hands-on erfaring – både med akutte skader og sygdom opstået i hjemmet. De delte gavmildt deres viden med os kursister, hvilket jo er betryggende når man står i situationen og skal gøre op med sig selv om man nu

også kan klare dette her. De 3 dage, vi havde afsat til dette kursus, var virkelig en rigtig god investering. Jeg tror ikke, at der var nogen af vore deltagende medlemmer, der ikke gik berigede der fra med diplomet i hånden.

Ny hjemmeside undervejs hjælp udefra. Hjælp til selvhjælp derimod er godt, så www.se-horsens-vejle.dk når et med-medlem af SE i har været vores elektroni- Thisted tilbyder at være støtske ansigt udadtil i flere år, tepædagog, tager vi imod men nu skal den opdateres.  med kyshånd - tak, Kristian! SeniorErhverv Danmark har fået designet et nyt layout, www-sider har mange forsom de forskellige afdelin- skellige formål: at informere, ger opfordres til at bruge, og at sælge, at provokere, at samtidig skal siderne byg- imponere...  Det er en balanges op med værktøjet Typo3 cegang at finde den rigtige - det er gratis software, som kombination af det praktiske bruges af mange, og det og enkle og så alligevel det skulle gerne gøre forenin- ’pynt’, der får siden til at se gen mindre afhængige af dyr tiltalende ud, og den opgave AF Anne-Grethe Ellegaard

bestræber vi os på at få løst tilfredsstillende. Skabelonen med en nobel, blå farve er lagt fast for os, og så er det vores opgave (bogstaveligt talt) at udfylde rammen. På menuen skal der selvfølgelig fortsat være adgang til medlemsdata, nyhedsbreve og kalender, men vi vil gerne høre, hvis nogen af jer har andre ønsker eller forslag til forbedringer. 

3


Nyhedsbrev nr. 3 - juni 2010

Nyt fra bestyrelsen Den 7.juni tiltrådte Irene Hoberg Nielsen SEHV bestyrelse. Irene er uddannet på kontor og har taget Merkonomeksamen i internt regnskab og personaleadministration. Velkommen Irene Claus har bedt mig om et lille indlæg til Nyhedsbrevet. Grunden er, at jeg er nyt medlem af bestyrelsen – ikke at jeg er ny i Senior-Erhverv.

Senior Erhverv Horsens-Vejle Søndergårdsalle 3-5 - 8700 Horsens Tlf. 75 60 25 70 - www.se-horsens-vejle.dk - sehv@mail.dk

Faktisk startede jeg min ”karriere” hos SE i forbindelse med Åbent-Hus arrangementet i oktober 2009, hvor nogle meget kompetente seniorer formåede at vække min interesse for netværket. Ergo blev jeg medlem og var så heldig at få en såkaldt virksomhedspraktik i januar måned 2010. Jeg er p.t. medlem af Virksomhedsgruppen, som også er den største gruppe og med rigtig mange udskiftninger i gruppen kan det være rigtig svært at få et godt flow,

men det synes jeg er ved at være på plads. I Virksomhedsgruppen har vi besluttet, at der er 3 såkaldte mødeledere, og da den hidtidige bestyrelse også har en ”plads” i Virksomhedsgruppen, men ingen ledige hænder havde til at indtage en plads og således være bindeled mellem bestyrelse og gruppe blev jeg ”valgt” som bestyrelsesmedlem. En ære jeg takker for! Jeg hedder Irene Hoberg Nielsen, er over 50 år (man spørger altså ikke om en kvindes alder-hi), er uddannet på kontor og har taget Merkonomeksamen i internt regnskab og personaleadministration. Har arbejdet med begge

dele uden dog at have haft en titel, der svarede til mine arbejdsopgaver og mine kompetencer. Sådan er der jo så meget. Lige p.t. er jeg i praktik (bedre end at være i aktivering på skolen). Jeg vil derfor være fraværende i juni, juli og august måned, men håber så at kunne få tid til Senior Erhverv igen (hvis ikke jeg skulle være så heldig at få et ”rigtigt” arbejde).

Nyt fra M&M gruppen Under overskriften "Bliv bedre til at slå søm i" er der i M&M gruppen startet et kursusforløb - ikke for at blive uddannet tømrere - men i kompetenceafklaring. Tovholder er Jens Ole, som er nyt medlem i virksomhedsgruppen. Jens Ole vil gennem forløbet, som strækker sig over en række tirsdage frem til sommerferien, lære os at se de kompetencer, hver har oparbejdet gennem tidligere jobs. Få os til at åbne øjnene og se de muligheder, vi måske ikke selv fokuserer på.

Se at det ikke kun er tidligere uddannelse, der tæller, men også at se de færdigheder vi har tilegnet os gennem vore jobs af faglig karakter og at se de menneskelig ressourcer, vi har at byde på.

Hvis der er interesse for det, vil kurset kunne tilbydes andre grupper efter sommerferien. Af Kirsten Vestermann

Symbolikken ligger i sømmet, hvor spidsen er summen af kompetencerne og sømmets krop er alle vore øvrige evner, både faglige og menneskelige, og jo stærkere og tykkere denne krop er, jo bedre er vi til at slå hul i brættet = arbejdsmarkedet.

4


Nyhedsbrev nr. 3 - juni 2010

Horsensløbet Grundlovsdag Af Hans Jørgen Holst

Endelig kom dagen, vi havde set frem til, siden Morten for nøjagtig ½ år siden, første gang gav os en kyndig vejledning i motionsløbets ædle kunst.

Senior Erhverv Horsens-Vejle Søndergårdsalle 3-5 - 8700 Horsens Tlf. 75 60 25 70 - www.se-horsens-vejle.dk - sehv@mail.dk

Nogle var faldet fra, men den seje kerne var stadig tilbage. Løbsdagen d. 5 juni er jo som bekendt grundlovsdag, og da har vejret for vane at vise sig fra sin bedste side, og det holdt da også stik i år, og det var en faktor, der havde betydning, når man skulle disponere sit løb. Vi var jo vant til at træne i sne og kulde, og nu skulle vi løbe på en af årets varmeste dage.

hvirvlede støvet op, og så i den tropiske varme. Børneløbet ville vi gerne deltage i, men det måtte vi af gode grunde ikke.

Vores træner var nervøs, ville hans team kunne gennemføre de 5 km. Løb/gang med alle de mennesker, der

½ maraton måtte vi gerne deltage i, men det ville vi ikke, så der var kun en måde at gøre træneren glad på,

nemlig at stille op til start, når vores tur kom, og så gennemføre på bedste vis. Og det gjorde vi så. Selve ruten var en blanding af kedelig asfaltveje og dejlige skovstier, og vi kom alle helskindet igennem på nogle tider, som vi hver især var ganske godt tilfredse med. Efter løbet blev der hygget med div. medbragte drikkevarer og Morten fik overrakt en gave og en plakat som tak for indsatsen til at få SEHV løbeafdeling op at stå.

5

nyheddsbrev 2010-3  

senior erhverv horsens vejle

Advertisement