Page 1

Pris kr. 70,-

Unghestskue 2017 Oppland / Hedmark

Stavsplassen 20. mai

Foto: Rune Søderholm Odlo Perla, Dagens Hest 2015

Arrangør: Samarbeidsutvalget for hest i Oppland/Hedmark og Stavsplassen SA


VELKOMMEN til unghestskue for Oppland og Hedmark 2017 Vi ønsker alle velkommen til Stavsplassen og unghestskue for Oppland og Hedmark! Vi er på historisk grunn. Her har Stavsmartn blitt avholdt siden 1801, med unntak av noen få år. Omsetning av hest har vært grunnlaget for dette tradisjonsrike markedet i over 200 år og er det fortsatt, selv om Stavsmartn de siste ti-årene har endret seg i takt med bruken av hest. Den første offentlige hesteutstillingen ble arrangert her på Tretten i 1859, tre lange steinkast fra dagens arena på Stavsplassen. Statsagronom Johan Lindequist som for første gang organiserte avlsarbeidet for hest i Norge så åpenbart fordelen av å legge utstillingen samtidig med Stavsmartn. Der var jo hestefolket samlet allerede. Endelig er det tid for unghestene på Stavsplassen igjen! Unghestskuet er en veldig interessant utstilling, - på mange måter en målestokk på hva som venter oss angående hesteavl i noen år framover. Vi har påmeldt 55 hester. Det er et relativt høyt antall og bør telle i positiv retning. Kvaliteten er det opp til dagens dommere å si noe om. Også i år har vi nye navn på listen over eiere/utstillere. Det er flott! Vi som er etablert i miljøet har et ansvar for å ta vel imot alle nye. Hjelp de som har behov for veiledning og gode råd slik at første utstilling blir en god opplevelse. Vi må bygge hverandre opp, - det er behov for flere som jobber med og for hesten! Ser vi på lista over påmeldte hester er det ingen tvil om at de norske rasene står sterkt på Stavsplassen. Det har nok med tradisjoner, historie og geografisk beliggenhet å gjøre. Under årets utstilling finner vi også noen hester fra andre raser. Velkommen er dere alle sammen! Flere mønstringshingster har også meldt sin ankomst for å vise seg fram for potensielle hoppeeiere. Benytt anledningen til å studere det flotteste vi har av hingster her til lands! Lykke til, enten du er dommer, mønstrer, eier eller publikum!

Stavsplassen SA og samarbeidsutvalget for hest i Oppland og Hedmark

Svein A. Simenstad

Gunnar Bergum

Rolf Arntsen

Bjørg Glemmestad

Knut Bjørnstad Bergum Svein Austlid

Katalogmanus er levert fra Norsk hestesenter som har ansvar for stambokføring for den enkelte rase. Spørsmål vedr. feil i forhold til opplysninger om den enkelte hest rettes til stambokfører. Det er krav om at hesten skal være ferdig sertifisert for å kunne delta på offisiell utstilling. Hester som ikke var ferdig sertifisert ved utløp av fristen for påmelding er ikke med i katalogen og kan derfor ikke delta på unghestskue på Stavsplassen 2017. Det tas forbehold om trykkfeil i katalogen. Unghestskue Stav 2017 | 1


UTDRAG FRA UTSTILLINGSREGLEMENTET

DOMMERE UNGHESTSKUE 20. MAI 2017 (med forbehold om endringer)

§ 5 UTSTILLINGSORDEN 1. Innmeldt hest skal være til stede på utstillingsplassen til fastsatt tid og kan ikke føres bort fra plassen uten bestyrers samtykke.

Dølahest:

Else Horge Asplin Randi Therese Garmo

Fjord, n/l, travere, øvrige:

Mari Foss Frøhaug Ingunn Tofte Gudny Johansen

Bestyrer:

Ingunn Tofte

2. Utstiller må selv sørge for røkt, fôr og tilsyn med hesten. 3. Utstiller/mønstrer har plikt til å vise fram hesten for dommere og publikum til den tid og på den måten som bestyreren fastsetter. 4. Hesten må være godt temmet og må i alle situasjoner bli framvist under forsvarlig kontroll. 5. All mønstring og håndtering av hingster skal foretas av personer som er over 16 år. Unntatt er bruksprøve for små ponnier som kan tas av yngre ryttere eller kusker. Dette må godkjennes av bruksprøvedommer i hvert enkelt tilfelle. 6. Hjelm er påbudt for personer under 18 år ved all håndtering av hingst, også 2-års hingst, på utstillingsområdet. Personer over 18 år oppfordres til å bruke hjelm. 7. Hesten skal vises med solid og rengjort hodelag med bitt og evt. annet seletøy. Hingster skal ved all ferdsel på utstillingsområdet vises med to tøyler, helst lange. Kjetting kan brukes i tillegg. Åringer kan vises i grime. For fullblods araberhingster gjelder følgende: Ved all forflytning på utstillingsområde, samt ved veterinærundersøkelsen, visning på hardt underlag og fellesmønstring skal hodelag med bitt og to tøyler benyttes. Ved enkeltbedømmelsen kan hingsten ha utstillingshodelag. For ponnier gjelder det at hopper og vallaker kan vises med utstillingsgrime med smal kjetting. I enkelte tilfeller kan bestyrer gjøre unntak fra denne regelen. 8. Voksne hester skal helst være skodd. Boots kan ikke benyttes. 9. Utstiller/mønstrer har både rett og plikt til å presentere hesten på den mest fordelaktige måten. 10. Utstiller/mønstrer og publikum må rette seg etter alle bestemmelser som blir tatt av bestyreren. 11. Arrangøren overtar ikke ansvar for hester som utstilles. All ferdsel på utstillingsområdet skjer på eget ansvar. 12. Utstiller/mønstrer har plikt til å la hesten bli underkastet de prøver og undersøkelser som bestyreren fastsetter. 13. Det skal føres protokoll (dommerkort) med omtale av hver hest. Utstiller skal motta utskrift av protokollen. Original protokoll skal oppbevares ved Norsk Hestesenter.

Husk også: Alle må vise gyldig vaksinasjonskort ved frammøte før hesten lastes av bil/henger. Gyldig vaksinasjon: Gitt etter 19.mai 2016, dog ikke etter 11.mai 2017. Kontroll foretas ved innkjøring til parkeringsområdet. Hold derfor pass og vaksinasjonskort klart. 2 | Unghestskue Stav 2017

Unghestskue Stav 2017 | 3

RING 1

RING 2


Tidsskjema Unghestskue  20.mai  2017 Rase

Klasse

UH 2år

TINE Meieriet Tretten 2635 Tretten

UH 1år

Ring 1

Dølahest

UHP 3år

UHP 2år

UHP 1år

Kaldblods traver

UH 2  år UH  1år

TANNLEGE

Lars Nustad

Fjordhest

UH 2år

Ring 2

UH 1år UHP  3år UHP  2år UHP  2år UH  1år

Kaldblods traver

UHP 2år

Varmblods traver

UHP 1år

Fjordhest

Telefon 61 25 25 30 4 | Unghestskue Stav 2017

N/L-­‐hest

Pura Raza  Espanol Islandshest

Storgata 117 2615 Lillehammer

Bygger varige verdier www.tindehytter.no

UH 2år

UHP 3år UHP  2år UHP  1år

Kat.nr. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 2 3 4 5 39 40 41 42 47 48 49 50 51 52 53 54 55 6 7 8 9 43 44 45 46

Navn Skraarudknekten Skarv Tor Trinerud  Bron Moa  Prinsen Slettmos  Ægir Stensli  Viljar Fagerviks  Alvin Linneruds  Sverre Mias  Vårvinn Tangen  Mogut Soltuns  Vetle Skolbys  Siljan Blesas  Hektor Juni  Brona Lia  Lykke Tresa  Stjernhild Spjotums  Ronja Sellands  Evilill Bjertnæs  Lill Glomstad  Maia Ustu  Stjerna Møller  Bria Bjorsetr  Stjernelille St.Hans  Stjerna Maulands  Synne Edda Gullmøy Sandbushagens  Elvira Smedsmo  Modina Åsrud  Teddy Art  Røde  Jarl Tusse  Gutt Skogs  Bajaz Stjerne  Tommy Nansen Ask  frå  Skogstad Lilrik  Ambrosio Toregardens  Caiser Forbrigds  Delta Forbrigds  Sargon Solvind Løvmyrs  Hraust Nileas  Månevind Fryd Larapintas  Lillemy Bailaora  CXL Keilir  fra  Jørgensborg Leaskog  Raija Maisol Solvinna Rosita`s  Lily Øvergårds  Luna Carisma Malis  Meline Lunner  Britha

Samla mønstring

09:00

10:15

10:55

11:40

09:00 09:30

09:55

10:35

10:05

11:10

11:50

Tid Eksteriør 09:10 09:17 09:24 09:31 09:38 09:45 09:52 09:59 10:06 10:25 10:32 10:39 10:46 11:05 11:12 11:19 11:26 11:33 11:50 11:57 12:04 12:11 12:18 12:25 12:32 12:39 12:46 12:53 13:00 09:10 09:17 09:24 09:40 09:47 10:05 10:12 10:19 10:26 10:45 10:52 10:59 10:15 10:22 10:30 10:40 10:50 11:00 11:20 11:27 11:34 11:40 12:00 12:07 12:15 12:22

Alle tider  er  ca.  tider.  Med  forbehold  om  mindre  justeringer.

Kl 13:30

Pauseinnslag med  mønstring  av  avlshingster  i  vårstasjon  og  hamninger  sesongen  2017

Trekning blant  oppmøtte  hester,  3  premier  à  kr  1000,-­‐

Ca kl  14:30 Premieutdeling

Unghestskue Stav 2017 | 5


Unghestskue Stav 20. mai 2017 Kat nr Navn

Innmelder

Poststed

Eier

Kat nr Navn

Innmelder

Poststed

Eier

1

Åsrud Teddy

Eng, Jørgen Fleischer

2315 Hamar

Fredrik Eng & Jørgen Eng

30

Ustu Stjerna

Horten, Kjell

2550 Os I Østerdalen

Kjell Horten

2

Art Røde Jarl

Ambjør, Tone

2818 Gjøvik

Kenneth Tollefsrud & Tone Ambjør

31

Møller Bria

Bakken, Ingunn

2640 Vinstra

Ingunn Bakken

3

Tusse Gutt

Dæhli, Ole Fredrik

2353 Stavsjø

Ole Fredrik Dæhli

32

Bjorsetr Stjernelille

Solbakken, Mari

2836 Biri

Mari Solbakken og Nora S Gruer

4

Skogs Bajaz

Skoglund, Marion

2656 Follebu

Marion Skoglund

33

St.Hans Stjerna

Jostad, Bård

2849 Kapp

Bård Jostad og Henriette Nerseth

5

Stjerne Tommy

Mathisen, Tommy Dutten

2611 Lillehammer

Mario Rinaldi & Einar A. Korneliussen

34

Maulands Synne

Hagen, Guro

6613 Gjøra

Guro Hagen

Laeskogen, Gretha W.

2850 Lena

35

Edda

Sylte, Morten

2642 Kvam

Morten Sylte

36

Gullmøy

Skaugerud, Linda

2850 Lena

Linda og Karoline Skaugerud

37

Sandbushaugens Elvira

Amdal, Bente U

2680 Vågå

Bente U Amdal og Oddveig Ulsletten

38

Smedsmo Modina

Krog, Anita T

1930 Aurskog

Anita Tangen Krog

39

Nansen

Romslo, Kristine F

2053 Jessheim

Kristine F Romslo

40

Ask frå Skogstad

Skogstad, Janka

2977 Øye

Janka Skogstad

41

Lilrik Ambrosio

Haugaard, Katrine

1369 Stabekk

Katrine Haugaard

42

Toregardens Caiser

Bekkevold, Nina

2324 Vang På Hedmark Ole J Aas og Simen B Aas

43

Øvergårds Luna

Øvergård, Vigdis

2550 Os I Østerdalen

Vigdis Øvergård og Terje Øvergård

44

Carisma

Karlsson, Elisabeth H

2634 Fåvang

Elisabeth H Karlsson & Jan T Skansgård

45

Malis Meline

Letrud, Beate

2634 Fåvang

Beate Letrud

46

Lunner Britha

Øyhus, Ingrid

2930 Bagn

Ingrid Øyhus

47

Forbrigds Delta

Forbrigd, Nils Elstad

2642 Kvam

Barbro Forbrigd

48

Forbrigds Sargon

Forbrigd, Nils Elstad

2642 Kvam

Ole og Nils Elstad Forbrigd

49

Solvind

Hovrud, Erland Thon

2917 Skrautvål

Erland T Hovrud og Dagny T Hovrud

50

Løvmyrs Hraust

Johansen, Silje S D

2322 Ridabu

Silje Susann Dybvig Johansen

51

Nileas Månevind

Hovrud, Erland Thon

2917 Skrautvål

Oda Thon Hovrud

52

Fryd

Furulund, Marte

2040 Kløfta

Marte Furulund og Andre Slemdal

53

Larapintas Lillemy

Steffensen, Ingrid

2653 Vestre Gausdal

Ingrid Steffensen

54

Bailaora CXL

Ensinger, Michaela

2072 Dal

Michaela Ensinger

55

Keilir fra Jørgensborg Larsen, Aud Berith

6

Laeskog Raija

Gretha Laeskogen & Katarina Laeskogen

7

Maisol

Sønsteby, Philip Scott

3534 Sokna

Knut Odlolien

8

Solvinna

Lagesen, Lage

2318 Hamar

Lage Lagesen

9

Rosita's Lily

Sjølie, Lillian

2323 Ingeberg

Lillian Sjølie

10

Skraarudknekten

Mjønerud, Fredrik

2032 Maura

Per Olav Utgaard

11

Skarv Tor

Iverstuen, Arne

2643 Skåbu

Arne Iverstuen og Herman Å. Lindberg

12

Trinerud Bron

Trinerud, Nils

2651 Østre Gausdal

Nils Trinerud

13

Moa Prinsen

Lissi, Elisabeth

2643 Skåbu

Elisabeth Brumoen, Henning Rønshaugen

14

Slettmos Ægir

Myrum, Ida Jsoten

2670 Otta

Tove J Myrum

15

Stensli Viljar

Brunsberg, Stine

2611 Lillehammer

Ole A. Teigmoen og Stine Brunsberg

16

Fagerviks Alvin

Standahl, Hege J

3520 Jevnaker

Hege J Standahl

17

Linneruds Sverre

Øye, Karola

2890 Etnedal

Karola Øye

18

Mias Vårvinn

Sletner, Bente

3580 Geilo

Kjell O. Hotle og Bente Sletner

19

Tangen Mogut

Tangen, Jens

2642 Kvam

Jens Tangen og Herman Å.Lindberg

20

Soltuns Vetle

Sørhagen, Lene

2864 Fall

Lene Sørhagen

21

Skolbys Siljan

Nygaard, Stein Tore

2850 Lena

Stein Tore Nygaard og Liv G. Bjørnstad

22

Blesas Hektor

Aass, Kristine

493 Oslo

Kristine Aass

23

Juni Brona

Lissi, Elisabeth

2643 Skåbu

Ola Slåstuen

24

Lia Lykke

Nøkleby, Elisabeth

2323 Ingeberg

Kjell I. Knutsen og Elisabeth Nøkleby

25

Tresa Stjernhild

Follstad, Anders

2480 Koppang

Anders Follstad

26

Spjotums Ronja

Vaet, Gunnar

2640 Vinstra

Gunnar Vaet

27

Sellands Evilill

Larsen, Aud Berith

2616 Lismarka

Aud Berith Larsen

28

Bjertnæs Lill

Bjertnæs, Ole Morten

3520 Jevnaker

Ole Morten Bjertnæs

29

Glomstad Maia

Mikkelsen, Vidar

2560 Alvdal

Vidar og Madelen Mikkelsen

6 | Unghestskue Stav 2017

2616 Lismarka

Unghestskue Stav 2017 | 7


KALDBLODS TRAVER KLASSE UH 2 ÅR - HINGSTER 2 ÅR 1. Åsrud Teddy 578001020150343 Chipnr.: 578097809179057 rød hingst f. 2015 Oppdretter: Tor Ørjan Johansen, Gjerluvn 450, 2320 Furnes Fredrik Eng, Åsmund Sveends Veg 19, 2407 Elverum Eier: Jørgen Eng Medeiere: Utstiller: Jørgen Fleischer Eng, Sangenveien 42, 2315 Hamar FAR

Dotterud Teddy N-07-0321 Pr. Kåret, 2010 24,3 K, 22,3 AK 2 085 285

MOR

Skattiana N-01-1094 28,1 M, 27,3 AK 243 000

Alm Viktor N-01-0223 Rigel Jo Pr. Kåret 26,7 K, 25,7 AK Pr. Kåret, 2004 Avk.pr.A, 2013 *23,0 K, 22,8 AK Bleikli Terna Pr. 2 28,4 K, *29,9 AK Steine Koso N-93-0888 Kos Knekten Pr. Kåret 26,0 M, 23,9 AK Pr. 1, 2013 Avk.pr.Elite, 2013 25,8 K, 25,1 AK Sviund Pila Pr. 3 38,3 K Eng Svarten N-94-0273 Pr. Kåret, 1997 23,0 K, 19,9 AK

Elding Pr. Kåret Avk.pr.ELITE 26,4 K, 23,6 AK

Skatt Vi N-97-0622 *30,9 M, 30,7 AK

Pajaprins Pr. Kåret 23,9 K, 23,2 AK

3. Tusse Gutt 578001020150351 Chipnr.: 578097809179069 brun hingst f. 2015 Oppdretter: Tora-Bjørg Austenå, Espestøyl, 3855 Treungen Ole Fredrik Dæhli, Duengerhøgda 31, 2353 Stavsjø Eier: FAR

Stiv Kuling N-06-0419 Pr. Kåret, 2010 *22,9 K, 23,2 AK 1 260 250

MOR

Hjelset Sofi N-02-0342 Pr. Sløyfe, 2005 *30,4 M, 30,8 AM 97 000

Moe Odin N-97-0203 Elding Pr. Kåret Avk.pr.ELITE 26,4 K, 23,6 AK Pr. Kåret, 2000 Avk.pr.Elite, 2013 *21,6 K, 19,3 Moe Vilja Pr. 1 Avk.pr.Elite 33,1 M, 31,0 AM Stubb Vinni N-95-0374 Pr. 3, 2000 27,6 K, 27,5 AK Pål Even N-94-0157 Pr. Kåret, 1998 27,9 M, 28,9 AM Storma SE-S-84-0010 27,5 K, 29,6 AK

Finstad Lars Pr. Kåret 25,7 M, 23,7 AK Ryvinni Pr. Godkjent Elding Pr. Kåret Avk.pr.ELITE 26,4 K, 23,6 AK Solbergstjerna Greivin Pr. Kåret 26,9 K, 30,8 AM Minipærla 36,2 M

Langaard Tora 33,0 M, *30,0 AK

Skatt

KALDBLODS TRAVER KLASSE UH 1 ÅR - HINGSTER 1 ÅR

2. Art Røde Jarl 578001020150023 Chipnr.: 578097809177384 rød hingst f. 2015 Oppdretter: Kjell R. Olsen, Tuftveien 72, 3070 Sande I Vestfold Kenneth Tollefsrud, Skausnaret 22, 2818 Gjøvik Eier: Tone Ambjør Medeiere: Utstiller: Tone Ambjør, Skausnaret 22, 2818 Gjøvik FAR

Elding 2454 T N-83-0337 Rappfot Pr. 2 28,0 O Pr. Kåret, 1988 Avk.pr.ELITE, 2012 26,4 K, 23,6 Moe Odin N-97-0203 Elnett Pr. 1 27,9 K, 29,5 AK Pr. Kåret, 2000 Avk.pr.Elite, Moe Vilja N-91-1224 2013 Lyngsvarten Pr. Kåret 26,8 K, 26,2 AK Pr. 1, 2012 Avk.pr.Elite, 2012 33,1 M, 31,0 AM *21,6 K, 19,3 AK Lund Blessa Pr. 2 *29,5 K, *29,2 AK 10 020 332

MOR

Jerkila N-06-0146

Lome Elden N-95-0265 Pr. Kåret, 1998 Avk.pr.Elite, 2013 *24,3 M, 22,3 AK

Elding Pr. Kåret Avk.pr.ELITE 26,4 K, 23,6 AK

Mørtvedt Jerkila N-86-1080 Pr. 2, 1992 27,0 K, *27,3 AK

Jerker Pr. 2 31,2 O

Trøpila Pr. 1 34,5 K, 34,5 AK

4. Skogs Bajaz 578001020160453 Chipnr.: 578097809256979 svart hingst f. 2016 Oppdretter: Marion Skoglund, Gausdalsveien 1126, 2656 Follebu Marion Skoglund, Gausdalsveien 1126, 2656 Follebu Eier: FAR

Dotterud Teddy N-07-0321 Pr. Kåret, 2010 24,3 K, 22,3 AK 2 085 285

Alm Viktor N-01-0223 Rigel Jo Pr. Kåret 26,7 K, 25,7 AK Pr. Kåret, 2004 Avk.pr.A, 2013 *23,0 K, 22,8 AK Bleikli Terna Pr. 2 28,4 K, *29,9 AK Steine Koso N-93-0888 Kos Knekten Pr. Kåret 26,0 M, 23,9 AK Pr. 1, 2013 Avk.pr.Elite, 2013 25,8 K, 25,1 AK Sviund Pila Pr. 3 38,3 K

MOR

Spang Best N-91-0207 Pr. Kåret, 1994 *23,6 M, 21,5 AK

Bestjerker Pr. Kåret 27,1 M, 25,9 AK

28,6 K, 29,2 AK 103 000

Smedsrudstjerna N-86-0056

Gullmin Pr. Kåret *30,8 K, *30,9 AK

Smedblesa N-97-0126

Britta

Gundri Pr. 3 38,7 M, 38,5 AK

Torila Pr. 2 Avk.pr.2 36,5 O

8 | Unghestskue Stav 2017

Unghestskue Stav 2017 | 9


Felleskjøpet

5. Stjerne Tommy 578001020160231 Chipnr.: 578097809256180 brun hingst f. 2016 Oppdretter: Unni Mathisen, Tommy Mathisen Mario Rinaldi, Eikelia 10 C, 1407 Vinterbro Eier: Einar Andre Korneliussen Medeiere: Utstiller: Tommy Dutten Mathisen, Messenliveien 820, 2611 Lillehammer FAR

Åsajerven N-02-0091 Pr. Kåret, 2005 Avk.pr.ELITE, 2015 22,0 K, *20,5 AK 5 904 842

MOR

Spikny N-01-0602 Pr. 3, 2009 27,5 M, 26,1 AK 361 586

Generalsponsor for Norges Rytterforbund

Järvsöfaks SE-75200221S940413 Trollfaks Pr. Kåret 25,5 K, 25,8 AK Pr. Kåret, 1998 Avk.pr.ELITE, 2012 *20,5 K, *17 Jærvsø Anna Sindy Vinter N-94-0098 Pr. 1, 2008 31,1 K, 27,7 AL

Atom Vinter Pr. 0 Avk.pr.0 *23,4 K, 21,5 AK

Spikeld N-93-0399 Pr. Kåret, 1998 Avk.pr.ELITE, 2012 *21,5 K, *18,6 AK

Elding Pr. Kåret Avk.pr.ELITE 26,4 K, 23,6 AK

Vinter Dally N-94-0196

Atom Vinter Pr. 0 Avk.pr.0 *23,4 K, 21,5 AK

Norheim Sindy

Spikdona Pr. 2 24,6 K, 26,1 AK

Dally Anita

Anbefalt av Norges Veterinærhøgskole

KALDBLODS TRAVER KLASSE UHP 2 ÅR - HOPPER 2 ÅR 6. Laeskog Raija 578001020150172 Chipnr.: 578097809177735 mørkbr hoppe f. 2015 Oppdretter: Gretha W. Laeskogen, Katarina Laeskogen Gretha W. Laeskogen, Nordlivegen 312, 2850 Lena Eier: Katarina Laeskogen Medeiere: Gretha W. Laeskogen, Nordlivegen 312, 2850 Lena Utstiller: FAR

Bork Odin N-05-0151 Pr. Kåret, 2008 Avk.pr.A, 2016 21,4 K, *19,9 AK 3 384 179

MOR

Laeskog Ronja N-02-0368 Pr. 2, 2012 25,4 M, *24,6 AK 726 000

10 | Unghestskue Stav 2017

Moe Odin N-97-0203 Pr. Kåret, 2000 Avk.pr.Elite, 2013

Elding Pr. Kåret Avk.pr.ELITE 26,4 K, 23,6 AK Moe Vilja Pr. 1 Avk.pr.Elite 33,1 M, 31,0 AM

Bork Perla N-95-0810

Bork Rigel Pr. Kåret Avk.pr.AB *21,9 K, 20,4 AK

Elding 2454 T N-83-0337 Pr. Kåret, 1988 Avk.pr.ELITE, 2012 26,4 K, 23,6 AK

Rappfot Pr. 2 28,0 O

Storeng Gia N-93-0216 Pr. Godkjent, 1996 *33,1 M, 34,5 AM

Gaute Pr. Kåret *25,2 K, 25,7 AK

Perle Janne

Elnett Pr. 1 27,9 K, 29,5 AK

Slogum Silje 37,2 K

Unghestskue Stav 2017 | 11


7. Maisol 578001020150092 Chipnr.: 578097809177487 svart hoppe f. 2015 Pr. Sløyfe, 2016 Oppdretter: Dag Erik Raastad, Maurtvedtgutua 63, 2740 Roa Knut Odlolien, Midtvegen 11, 2630 Ringebu Eier: Utstiller: Philip Scott Sønsteby, Strømsoddveien 377, 3534 Sokna FAR

Briskeby Rauen 578001020080371 Pr. Kåret, 2012 22,7 M, 20,4 AK 1 730 917

MOR

Vesle Rappa N-01-0832 Pr. 2, 2016 27,0 K, 27,5 AM 531 700

Bokli Eld N-97-0457 Elding Pr. Kåret Avk.pr.ELITE 26,4 K, 23,6 AK Pr. Kåret, 2003 Avk.pr.AB, 2013 *24,1 M, 19,1 Boklistjerna Pr. 2 30,6 K, 30,4 AK Briskeby Jenta N-91-0954 Pr. 2, 1997 24,6 K, 24,6 AK

Rappfot Pr. 2 28,0 O

Pål Even N-94-0157 Pr. Kåret, 1998 27,9 M, 28,9 AM

Elding Pr. Kåret Avk.pr.ELITE 26,4 K, 23,6 AK

Rappsnoppa N-88-1052 Pr. 3, 1995 32,3 K, *32,4 AK

Bleikli Stjerna Pr. Godkjent 47,0 K

Solbergstjerna Rappfot Pr. 2 28,0 O Steggsnoppa Pr. 3 44,9 K

8. Solvinna 578001020150118 Chipnr.: 578097809177639 brun hoppe f. 2015 Oppdretter: Lage Lagesen, Hertzbergsgata 13, 2318 Hamar Lage Lagesen, Hertzbergsgata 13, 2318 Hamar Eier: FAR

Feseth Lynet N-01-0821 Pr. Kåret, 2008 Avk.pr.B, 2016 *22,8 K, 20,1 AK 3 155 254

MOR

Emma N-05-0854 35,4 M 12 600

12 | Unghestskue Stav 2017

Järvsöfaks SE-75200221S940413 Trollfaks Pr. Kåret 25,5 K, 25,8 AK Pr. Kåret, 1998 Avk.pr.ELITE, 2012 *20,5 K, *17 Jærvsø Anna Åslilja N-96-0750 37,9 K

Bork Rigel Pr. Kåret Avk.pr.AB *21,9 K, 20,4 AK

Frigg Mollyn N-99-0141 Pr. Kåret, 2002 25,5 K, 25,0 AK

Ulfrigg Pr. Kåret 22,4 K, 20,4 AK

Gemma N-94-0646 Pr. Sløyfe, 1996 25,7 K, *26,5 AK

Korbest Pr. 2 24,5 K, 26,4 AK

Åslinn Pr. 3 *30,2 K, 30,1 AK

Maud Mollyn Pr. 2 28,5 K, 27,6 AK

Brage Texa Pr. Sløyfe *33,3 K, 30,8 AK

Unghestskue Stav 2017 | 13


VARMBLODS TRAVER KLASSE UHP 1 ÅR - HOPPER 1 ÅR 9. Rosita's Lily 578001020165218 Chipnr.: 578097809256075 mørkbr hoppe f. 2016 Oppdretter: Lillian Sjølie, Imerslundmarka 335, 2323 Ingeberg Lillian Sjølie, Imerslundmarka 335, 2323 Ingeberg Eier: FAR

Orlando Vici FR-FR-0203269

Quadrophenio FR-F-8290641

Dekeel Halte A La Biche

Irlande Du Nord FR-F-9

Workaholic Querbella

MOR

Southwind Rosita US-US-7 FC 78 15,7 K, 14,6 AK, 13,8 AAK 207 352

Broadway Hall US-US-W03365

Conway Hall *10,7 AK B. Cor Tamgo

Southwind Rise US-US-M 2746 11,1 AAK

Valley Victory Really And Truly

DØLAHEST KLASSE UH 2 ÅR - HINGSTER 2 ÅR 10. Skraarudknekten 578002020152105 Chipnr.: 578098100373600 brun hingst f. 2015 Oppdretter: Per Olav Utgaard, Skraarud Gård, 2092 Minnesund Fredrik Mjønerud, Vålaugvegen 80 A, 2032 Maura Eier: Ragnar Slettum Medeiere: Utstiller: Fredrik Mjønerud, Vålaug Vn. 80a, 2032 Maura FAR

Gullstein 3625DH N-05-2041 Pr. 2, 2009 Elstad Jokern 3664DH 578002020102025 Pr. 2, 2014 Hakadøla 26148D N-03-2128 Pr. 2, 2007

MOR

Vaterland Svarta 26005D N-02-2024 Pr. 3, 2005

Smedsmo Lindar Pr. 1 Gulldokka Pr. 3 Skrimsblessen Pr. 2 Flora Pr. 3

Skogs Titan 3546DH N-91-2059 Pr. 3, 1994

Syljo Pr. 3

Berglisvarta 25833D N-95-2182 Pr. Godkjent, 2004

Nero Pr. 3

Vindhild Pr. 2

Vindella

14 | Unghestskue Stav 2017

Unghestskue Stav 2017 | 15


11. Skarv Tor 578002020152041 Chipnr.: 578098100372772 svart hingst f. 2015 Oppdretter: Arne Iverstuen, Baklivegen 350, 2643 Skåbu Arne Iverstuen, Baklivegen 350, 2643 Skåbu Eier: Herman Åge Lindberg Medeiere: Arne Iverstuen, Baklivegen 350, 2643 Skåbu Utstiller: FAR

Skrims Christian Kvart 3631DH N-06-2065 Pr. Kåret, 2009 Kristian Svart 3667DH 578002020102021 Pr. 2, 2014 Grindheims Tiril 26076D N-03-2074 Pr. 2, 2006

Moklompen Pr. 2

MOR

Sogna Blæsen Pr. 2

Skogstadbron 3621DH N-03-2115 Pr. 2, 2009 Tresa Mai 26389D 578002020102000 Pr. 2, 2014 Isdøls Huldra 26171D N-05-2222 Pr. 1, 2010

Odlo Netty Pr. 2 Tangvar Pr. 3 Grindheims Tindra Pr. Sløyfe

Stjerne Lilla Pr. 3 Morkasjur Pr. 2 Glomstadstjerna Pr. 2

Tunet kro Kvitfjelltunet 2634 Fåvang

God mat, reale porsjoner og hyggelige priser! Åpen fra kl. 09.00 til 21.00 12. Trinerud Bron 578002020152061 Chipnr.: 578098100371163 brun hingst f. 2015 Oppdretter: Nils Trinerud, Baklivegen 1708, 2651 Østre Gausdal Eier: Nils Trinerud, Baklivegen 1708, 2651 Østre Gausdal FAR

Skrims Christian Kvart 3631DH N-06-2065 Pr. Kåret, 2009 Kristian Svart 3667DH 578002020102021 Pr. 2, 2014 Grindheims Tiril 26076D N-03-2074 Pr. 2, 2006

MOR

Nille N-07-2032 Pr. Sløyfe, 2009

Jahn Svarten 3517DH Pr. 3, 1992 Brona 25705D N-94-2080 Pr. 2, 2007 Avk.pr.1, 2006

Moklompen Pr. 2 Odlo Netty Pr. 2 Tangvar Pr. 3 Grindheims Tindra Pr. Sløyfe Lisejahn Pr. 2 Stjerne Sokka Pr. Godkjent

Tretten kro og motell (bådstø gjestgiveri) 2635 Tretten Åpent 24 timer Mat fra 08.00 - 20.00

Forsetblessen Pr. 2 Carella Pr. 1 Avk.pr.2

16 | Unghestskue Stav 2017

Overnatting, 150 sengeplasser, fra enkle h ­ ytter uten bad til hytter/rom med bad av hotellstandard. God mat, reale porsjoner, hyggelige priser. Telefon: 61 27 63 21 E-mail: post@trettenkro.no Nettside: www.trettenkro.no Unghestskue Stav 2017 | 17


13. Moa Prinsen 578002020152023 Chipnr.: 578098100370469 svart hingst f. 2015 Pr. Sløyfe, 2016 Oppdretter: Elisabeth Brumoen, Henning Rønshaugen Elisabeth Brumoen, Smiuvegen 58, 2643 Skåbu Eier: Henning Rønshaugen Medeiere: Utstiller: Elisabeth Lissi, Smiuvegen 58, 2643 Skåbu FAR

Ramsvik Prins 3620DH N-04-2029 Pr. 2, 2008 Moprins 3656DH 578002020092169 Pr. 2, 2017 Movåra 25777D N-97-2182 Pr. 2, 2002

MOR

Svarkeblessa 26412D N-07-2222 Pr. 2, 2015

Uppheims Prinsen Pr. 2 Bottolfs Lina Pr. 2 Villmarkens Vårvind Pr. 2

Foreløpig plan for aktiviteter på Stavsplassen 2017 Mai

Tindra Pr. 1 Avk.pr.1

MOR

Rovtussa 26211D N-05-2232 Pr. 3, 2014

Stavsplassen SA

25. – 8.

Dølahestmesterskapet

Landslaget for Dølahest

2. – 4.

Chromspring (motortreff)

A. Austgarden ØTI

Mykleby Trym Pr. 3

Remdøla 25834D N-97-2008 Pr. 3, 2010

Feforsvarten Pr. 0

9. - 11.

Turnstevne

Bekkeblesa Pr. 3

17. – 18.

Jubileumsutstilling, hoppe- og vallak Stavspl. SA og LD

23 - 25.

Kjørekurs og feltrittstrening

O. Nyby og SKRK

12.– 13.

Hesteutstilling

N. Ponniavlsf. / N. varmblods

19.

StavsBrygg

Stavsplassen SA

Brona Pr. 2 Avk.pr.1

Juni

12 bryggerier og 2 utstyrsleverandører. Smaksprøver i egne glass, restaurant, foredrag, kåring av beste øl, mm Opplandsmesterskap for hjemmebrygger

14. Slettmos Ægir 578002020152059 Chipnr.: 578098100372896 svart hingst f. 2015 Pr. Ikke sløyfe, 2016 Oppdretter: Tove J Myrum, Slettmo, 2670 Otta Tove J Myrum, Slettmo, 2670 Otta Eier: Utstiller: Ida Jsoten Myrum, Ottadalsveien 1000, 2670 Otta Skjåk Balder 3651DH 578002020092137 Pr. 2, 2017

Unghestskue

Myklar 3606DH N-01-2027 Pr. 2, 2009

August

FAR

19.

Bekkebrunen 3612DH N-03-2021 Pr. 2, 2007

Skrimsblessen Pr. 2 Bekkeborka Pr. 3

Blå Lill 25555D N-90-2074 Pr. 1, 2007

18. - 20.

Elgtreffet

Norsk Caravan Clubb

25. – 27.

Trucktreff Tretten

T. Bjerkestuen/Cadilac diner

31. – 2.

NM for hovslagere

N. Hovslagerforening

10.

Knøttecup, ridestevne

SKRK

Skjerdingstadsvarten Pr. 1 Blåstjerna Pr. 2

September

Heirums Nils 3597DH N-00-2085 Pr. 2, 2009

Ellabron Pr. 0

17.

Familiedag

SKRK

Vesleblesa Pr. 1 Avk.pr.1

24.

Hesteutstilling

Nordsvensk Dølahest

Rovbruna 25860D N-99-2034 Pr. 2, 2010

Vårdølen Pr. 1 Avk.pr.1

20. – 22.

Stavsmartn

Stavsplassen SA

Ella Svarta Pr. 3

Oktober

stavsplassen.no

arena - camping - messer - stavsmartn

18 | Unghestskue Stav 2017

Unghestskue Stav 2017 | 19


Vi har over 70 snille hester og kan tilby følgende: • Rideleir • Ukesturer • Villmarksturer • Helgeturer • Kvegdrift og cowboyturer • Rideskole fra vårt godkjente ridesenter på Vinstra • Kanefart • Oppdragskjøring • Firmaturer og skreddersydde løsninger • Ridning fra hoteller som Wadahl og Rondablikk.

15. Stensli Viljar 578002020152091 Chipnr.: 578098100373942 mørkbrun hingst f. 2015 Oppdretter: Åge Øibakken, Bodhild Øibakken Ole Anders Teigmoen, Gudbrandalsvn. 2183, 2642 Kvam Eier: Stine Brunsberg Medeiere: Stine Brunsberg, Porfyrvegen 23, 2611 Lillehammer Utstiller: FAR

Teigmoblesen 3586DH N-97-2129 Pr. 2, 2013

MOR

Stensli Øivår 26335D N-07-2206 Pr. 1, 2015

Randsvarten 3547DH N-90-2053 Pr. 1, 2003 Avk.pr.1, 2003

Engelstad Prins Pr. 1 Carella Pr. 1 Avk.pr.2

Bakke Bruna 25571D N-92-2084 Pr. 2, 2001

Syljesethrauen Pr. 2

Jonsvarten 3563DH N-94-2063 Pr. 1, 2006 Avk.pr.2, 2005

Skogly Prins Pr. 2

Øisvarta 26162D N-03-2130 Pr. 2, 2008

Skrimsblessen Pr. 2

Karino Pr. 2

Tina Pr. 3

Øiraua Pr. 2

16. Fagerviks Alvin 578002020152001 Chipnr.: 578098100368955 svart hingst f. 2015 Oppdretter: Margunn T. Nesheim, May-Hilde Nesheim Hege J Standahl, Storetjernsveien 102, 3520 Jevnaker Eier: FAR

DU FINNER OSS PÅ STAV! Kongsvegen 1642, 2635 Tretten VETERINÆRENE: Guro Mølmen, Tor Formo, Eiliv Kummen, Hallstein Holen, Mia Haugsdal, Kitty Killi Jevne, Veronique Mork.

Røntgen• Ultralyd • Kirurgi • Fôrsalg

SMÅDYR • HEST • PRODUKSJONSDYR • Godkjent mottaksstasjon for inseminering av hest • Brunstkontroll og drektighetsundersøkelse • Vanlig hestepraksis • Timebestilling alle dager

Myklaren 3624DH N-05-2069 Pr. 2, 2011 Ullins Stjerneblesen 3669DH 578002020102211 Pr. , 2016 Stjernesvarta 25725D N-95-2082 Pr. 2, 2007

MOR

Berjefrøkna 578002020092134 Pr. Sløyfe, 2012

Glomstadprinsen 3622DH N-05-2125 Pr. 3, 2009 Tron Mai 26164D N-04-2014 Pr. 2, 2008

Myklar Pr. 2 Gurostjerna Pr. 2 Forsetblessen Pr. 2 Eldri Pr. 2 Berjesvensken Pr. 3 Glomhild Pr. 3 Heirums Nils Pr. 2 Engetun Sirill Pr. 2

DØGNVAKT

Tlf 61 27 65 14 fax 61 27 70 65 • vtrea@online.no www.stavveterinarsenter.no

20 | Unghestskue Stav 2017

Unghestskue Stav 2017 | 21


17. Linneruds Sverre 578002020152085 Chipnr.: 578098100368723 brun hingst f. 2015 Pr. Sløyfe, 2016 Oppdretter: Trond Linnerud, Vestsidevegen 1010, 2860 Hov Karola Øye, Brendavegen 434, 2890 Etnedal Eier: FAR

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005

MOR

Carola N-04-2166

Istadli Gutten 3583DH N-97-2083 Pr. 0, 2005

Stalheimblæsen Pr. 2 Frøydis Iii Pr. 3

Vollaug Sølvi 25748D N-95-2184 Pr. 2, 1999

Syljesethrauen Pr. 2

Jahn Svarten 3517DH Pr. 3, 1992

Lisejahn Pr. 2

Brenneborka 25675D N-94-2026 Pr. 3, 1998

Hallingborken Pr. 1

Stella Pr. 2

Stjerne Sokka Pr. Godkjent

Brenneblesa Pr. 2

KIM JOHANNESEN AS KRAN & TRANSPORT TLF. 477 55 600 kimjohannesen@mail.com 22 | Unghestskue Stav 2017

18. Mias Vårvinn 578002020152075 Chipnr.: 578098100369132 brun hingst f. 2015 Pr. Sløyfe, 2016 Oppdretter: Kjell Ove Hotle, Skurdalsvegen 376, 3580 Geilo Kjell Ove Hotle, Skurdalsvegen 376, 3580 Geilo Eier: Bente Sletner Medeiere: Utstiller: Bente Sletner, Skurdalsvegen 376, 3580 Geilo FAR

Vårdølen 3569DH N-95-2099 Pr. 1, 2003 Avk.pr.1, 2007

MOR

Stjerne Mia 26340D 578002020082032 Pr. 3, 2012

Randsvarten 3547DH N-90-2053 Pr. 1, 2003 Avk.pr.1, 2003

Engelstad Prins Pr. 1

Vårdøla 24954D Pr. 3, 1983

Barlundsblesen Pr. 3

Carella Pr. 1 Avk.pr.2

Svarta

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005

Istadli Gutten Pr. 0

Aas Maya 26154D N-98-2006 Pr. 3, 2008

Liagutten Pr. 2

Vollaug Sølvi Pr. 2

Odlo Lilja Pr. 2

Unghestskue Stav 2017 | 23


DØLAHEST KLASSE UH 1 ÅR - HINGSTER 1 ÅR 19. Tangen Mogut 578002020162081 Chipnr.: 578098100365276 rød hingst f. 2016 Oppdretter: Jens Tangen, Leikaveien 9, 2642 Kvam Jens Tangen, Leikaveien 9, 2642 Kvam Eier: Herman Åge Lindberg Medeiere: Jens Tangen, Leikaveien 9, 2642 Kvam Utstiller: FAR

Björkhagens Modig 3679DH SE752022022115031 Pr. 2, 2016

Moklompen 3607DH N-01-2091 Pr. 2, 2013

Stjernesvarten Pr. 3 Mosvarta Pr. 1

Bettina 23030 SE

Belltino Tina II

MOR

Tangen Ronja 26166D N-05-2208 Pr. 3, 2009

Heirums Nils 3597DH N-00-2085 Pr. 2, 2009

Ellabron Pr. 0

Ronja 25255D Pr. 1, 2002 Avk.pr.1, 2002

Ellargutten Pr. 1

Vesleblesa Pr. 1 Avk.pr.1

Jyda Pr. 3

• Hundeutstyr • Klær og sko • Bruder leker • Jernvare • Fjøsartikler • Hestefôr • OMO Color/Ultra • Elektriske gjerder • Plantejord/dekkbark • Hageredskap 24 | Unghestskue Stav 2017

20. Soltuns Vetle 578002020162001 Chipnr.: 578098100366960 huskbrun hingst f. 2016 Oppdretter: Lene Sørhagen, Sørhågåvegen 39, 2864 Fall Lene Sørhagen, Sørhågåvegen 39, 2864 Fall Eier: FAR

Faun 3617DH N-03-2075 Pr. 2, 2008

MOR

Aasen Synne 578002020102086 Pr. 0, 2016

Jahn Svarten 3517DH Pr. 3, 1992

Lisejahn Pr. 2

Bjonfrøya N-98-2074 Pr. Sløyfe, 2000

Heirums Blåtind Pr. 3

Morkasjur 3604DH N-01-2183 Pr. 2, 2009

Jonsvarten Pr. 1 Avk.pr.2

Odlo Terna 25907D N-99-2024 Pr. 3, 2010

Vårdølen Pr. 1 Avk.pr.1

Stjerne Sokka Pr. Godkjent

Bjonborka Pr. 2 Avk.pr.A

Frøya

Odloblesa Pr. 3

2635 Tretten Tlf. 61 27 64 17 www.innkjopslaget.no Unghestskue Stav 2017 | 25


21. Skolbys Siljan 578002020162003 Chipnr.: 578098100363956 svart hingst f. 2016 Oppdretter: Stein Tore Nygaard, Liv Grete Bjørnstad Stein Tore Nygaard, Gransmarka, 2850 Lena Eier: Liv Grete Bjørnstad Medeiere: Utstiller: Stein Tore Nygaard, Gransmarka 24, 2850 Lena FAR

Skrims Christian Kvart 3631DH N-06-2065 Pr. Kåret, 2009 Kristian Svart 3667DH 578002020102021 Pr. 2, 2014 Grindheims Tiril 26076D N-03-2074 Pr. 2, 2006

Moklompen Pr. 2

MOR

Skrimsblessen 3561DH N-94-2113 Pr. 2, 2006

Forsetblessen Pr. 2

Haugsvarta 25785D N-96-2108 Pr. 1, 2009

Randsvarten Pr. 1 Avk.pr.1

Blesa Lill 26098D N-03-2012 Pr. 2, 2010

Odlo Netty Pr. 2 Tangvar Pr. 3 Grindheims Tindra Pr. Sløyfe

Kvamsmilla Pr. 1 Avk.pr.2

Hauglill Pr. 3

KIWI TRETTEN: Mandag–lørdag: 9–21

22. Blesas Hektor 578002020162065 Chipnr.: 578098100363610 svart hingst f. 2016 Oppdretter: Kristine Aass, Myrerveien 15, 0404 Oslo Kristine Aass, Myrerveien 15, 0404 Oslo Eier: FAR

• Selskapslokaler • Møterom • Overnatting

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005 Sælid Trym 3670DH 578002020102005 Pr. 2, 2015 Åslinn 25616D N-93-2114 Pr. 3, 2003

MOR

Skrims Halvdan Svarte 3644DH 578002020082067 Snipp Blesa 26410D 578002020122054 Pr. 3, 2012 Pr. 2, 2015 Mjønerudblesa 25958D N-00-2120 Pr. 3, 2007

Istadli Gutten Pr. 0 Vollaug Sølvi Pr. 2 Bjontind Pr. 2 Åshild Pr. 2 Jonsvarten Pr. 1 Avk.pr.2 Odlo Netty Pr. 2 Skrimsblessen Pr. 2 Sandria Pr. 2

• Pub Bådstø gjestgiveri og camping 2635 Tretten – tlf. 61Norgesfôr 27 63 21Vinstra

2640 Vinstra - Tlf.: 61 29 01 20

26 | Unghestskue Stav 2017

Unghestskue Stav 2017 | 27


DØLAHEST KLASSE UHP 3 ÅR - HOPPER 3 ÅR 23. Juni Brona 578002020142042 Chipnr.: 578098100373122 brun hoppe f. 2014 Oppdretter: Ola Slåstuen, Baklivegen 346, 2643 Skåbu Kjetil Haugrud, Baklivegen 340, 2643 Skåbu Eier: Elin Blekastad Medeiere: Elisabeth Lissi, Smiuvegen 58, 2643 Skåbu Utstiller: FAR

Nordby Bonus 3611DH N-03-2099 Pr. 2, 2007 Nordby Tromf 3655DH 578002020092099 Pr. 2, 2016 Bjonborka 25565D N-92-2060 Pr. 2, 2002 Avk.pr.A, 2012

MOR

Svarkeblessa 26412D N-07-2222 Pr. 2, 2015

Bonus Pr. Kåret Randfrid Pr. 1 Avk.pr.Elite Forsethborken Pr. 3 Mona Lisa Pr. 2

Myklar 3606DH N-01-2027 Pr. 2, 2009

Mykleby Trym Pr. 3

Remdøla 25834D N-97-2008 Pr. 3, 2010

Feforsvarten Pr. 0

Brona Pr. 2 Avk.pr.1

Bekkeblesa Pr. 3

24. Lia Lykke 578002020142058 Chipnr.: 578098100373048 svart hoppe f. 2014 Oppdretter: Kjell Ivar Knutsen, Gåsbuveien 971, 2323 Ingeberg Kjell Ivar Knutsen, Gåsbuveien 971, 2323 Ingeberg Eier: Elisabeth Nøkleby Medeiere: Utstiller: Elisabeth Nøkleby, Gåsbuveien 971, 2323 Ingeberg FAR

Nordby Bonus 3611DH N-03-2099 Pr. 2, 2007 Nordby Tromf 3655DH 578002020092099 Pr. 2, 2016 Bjonborka 25565D N-92-2060 Pr. 2, 2002 Avk.pr.A, 2012

MOR

Rustad Fiola 578002020092172

Bonus Pr. Kåret Randfrid Pr. 1 Avk.pr.Elite Forsethborken Pr. 3 Mona Lisa Pr. 2

Liagutten 3565DH N-94-2057 Pr. 2, 2004

Vollaugblesen Pr. 3

Øvre Kolbys Frøya 26101D N-04-2136 Pr. 3, 2009

Borktind Pr. 3

Pinnerudblessa Pr. 3

Vollaug Morka Pr. 3

28 | Unghestskue Stav 2017

Unghestskue Stav 2017 | 29


Mykleby Trym Pr. 3 Pr. 2, 2009 Smedsmo Mynt 3654DH 578002020092097 Brona Pr. 2 Avk.pr.1 Pr. 1, 2013 Morka Raua 25557D N-92-2010 Syljesethrauen Pr. 2 Pr. 1, 2007 Avk.pr.Elite, 2009 578098100372950 25. Tresa Stjernhild 578002020142034 Chipnr.: Spardame Pr. 1 Avk.pr.2 brun hoppe f. 2014 Pr. Sløyfe, 2015

MOR Oppdretter: Tresa Eier: Ella

Randsvarten 3547DH N-90-2053 Anders Follstad, Arnesvea, 2480 Koppang Pr. 1, 2003 Avk.pr.1, 2003 Anders Follstad, Arnesvea, 2480 Koppang

Engelstad Prins Pr. 1

26177D N-05-2102 Myklar 3606DH N-01-2027 FAR Pr. 1, 2011 Mairosa 25776D N-97-2170 Pr. 2, 2009 Smedsmo Mynt 3654DH 578002020092097 Pr. 1, 2007 Pr. 1, 2013 Morka Raua 25557D N-92-2010 Pr. 1, 2007 Avk.pr.Elite, 2009

Carella Pr. 1 Avk.pr.2 Mykleby Trym Pr. 3 Vigvind Pr. 2 Brona Pr. 2 Avk.pr.1 Tinvara Syljesethrauen Pr. 2

MOR

Randsvarten 3547DH N-90-2053 Pr. 1, 2003 Avk.pr.1, 2003

Engelstad Prins Pr. 1

Mairosa 25776D N-97-2170 Pr. 1, 2007

Vigvind Pr. 2

Tresa Ella 26177D N-05-2102 Pr. 1, 2011

Spardame Pr. 1 Avk.pr.2

Carella Pr. 1 Avk.pr.2

Tinvara

26. Spjotums Ronja 578002020142118 Chipnr.: 578098100372378 brun hoppe f. 2014 Pr. Sløyfe, 2016 Oppdretter: Gunnar Vaet, Ruste, 2640 Vinstra Eier: Gunnar Vaet, Ruste, 2640 Vinstra FAR

Myklaren 3624DH N-05-2069 Myklar Pr. 2 Pr. 2, 2011 Spjotums Rusken 3666DH 578002020102079 Gurostjerna Pr. 2 Pr. 2, 2016 Spjotumstjerna 25935D N-96-2160 Feforsvarten Pr. 0 Pr. 2, 2005 26. Spjotums Ronja 578002020142118 Chipnr.: 578098100372378 Vaetstjerna Pr. 2 brun hoppe f. 2014 Pr. Sløyfe, 2016

MOR Oppdretter: Vae Eier:Bruna

Lauvrudprinsen 3616DH N-03-2063 Gunnar Vaet, Ruste, 2640 Vinstra Pr. 2, 2015 Gunnar Vaet, Ruste, 2640 Vinstra

26275D N-07-2126 Myklaren 3624DH N-05-2069 FAR Pr. 3, 2012 Stjerne Lilla 25948D N-96-2180 Pr. 2, 2011 Spjotums Rusken 3666DH 578002020102079 Pr. 3, 2004 Pr. 2, 2016 Spjotumstjerna 25935D N-96-2160 Pr. 2, 2005

Vårdølen Pr. 1 Avk.pr.1 Bristolstjerna Pr. 2 Myklar Pr. 2 Skogly Prins Pr. 2 Gurostjerna Pr. 2 Blesi Pr. 3 Feforsvarten Pr. 0 Vaetstjerna Pr. 2

Lauvrudprinsen 3616DH N-03-2063 MOR Vårdølen Pr. 1 Avk.pr.1 27. Sellands Evilill 578002020142004 Chipnr.: 578098100369805 Pr. 2, 2015 Vae Bruna mørkbrun hoppe f. 2014 Pr. Sløyfe, 2016 Pr. Sløyfe, 2015 Bristolstjerna Pr. 2 26275D N-07-2126 Pr. 3, 2012 Oppdretter: Tjerand Selland, Movegen 360, 5583 Vikedal Stjerne Lilla 25948D N-96-2180 Skogly Prins Pr. 2 Aud Berith Eier: Pr. Larsen, 3, 2004 Lismarkveien 644, 2616 Lismarka

FAR

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005

MOR

Istadli Gutten 3583DH N-97-2083 Pr. 0, 2005

Blesi Pr. 3 Stalheimblæsen Pr. 2 Frøydis Iii Pr. 3

Vollaug Sølvi 25748D N-95-2184 Pr. 2, 1999

Smedsmo Knekten 3618DH N-04-2039 Pr. 1, 2011 Gjerde Evita 26365D 578002020102164 Pr. 2, 2015 Systrondsbruna 26040D N-02-2004 Pr. 1, 2010

Syljesethrauen Pr. 2 Stella Pr. 2 Skarprins Pr. 2 Avk.pr.A Morka Raua Pr. 1 Avk.pr.Elite Bronson Pr. 2 Tanita Pr. 1 Avk.pr.2

30 | Unghestskue Stav 2017

Unghestskue Stav 2017 | 31


DØLAHEST KLASSE UHP 2 ÅR - HOPPER 2 ÅR 28. Bjertnæs Lill 578002020152032 Chipnr.: 578098100368547 lys brun hoppe f. 2015 Oppdretter: Ole Morten Bjertnæs, Fjordlinna 1237, Bjærtnes Nordre, 3520 Jevnaker Eier: Ole Morten Bjertnæs, Fjordlinna 1237, Bjærtnes Nordre, 3520 Jevnaker FAR

Bekkebrunen 3612DH N-03-2021 Pr. 2, 2007 Eldbron 3671DH 578002020112027 Pr. 0, 2015 Dalalilja 26273D N-07-2226 Pr. 3, 2012

MOR

Bjertines Tiril 26401D 578002020092018 Pr. 3, 2014

Tirils Eldar 3619DH N-04-2007 Pr. 2, 2008 Bjertine 25846D N-97-2050 Pr. 3, 2002

Skrimsblessen Pr. 2 Bekkeborka Pr. 3 Berjesvensken Pr. 3 Dalastjerna Pr. 3 Smedsmo Lindar Pr. 1 Kvams Tiril Pr. 2 Sandnes Borken Pr. 3 Bjertnæs Borka

29. Glomstad Maia 578002020152050 Chipnr.: 578098100374718 brun hoppe f. 2015 Oppdretter: Odd Eivind Follstad, Martin Follstad Vidar Mikkelsen, , 2560 Alvdal Eier: Madelen Mikkelsen Medeiere: Utstiller: Vidar Mikkelsen, <Mangler>, 2560 Alvdal FAR

Gullstein 3625DH N-05-2041 Pr. 2, 2009 Elstad Blesen 3663DH 578002020102083 Pr. 1, 2016 Mjønerudblesa 25958D N-00-2120 Pr. 3, 2007

Smedsmo Lindar Pr. 1

MOR

Teigmoblesen 3586DH N-97-2129 Pr. 2, 2013

Randsvarten Pr. 1 Avk.pr.1

Odlo Lilja 25494D N-90-2038 Pr. 2, 2005

Borg Svarten Pr. 3

Aasstjerna 26262D N-06-2084 Pr. 2, 2015

Gulldokka Pr. 3 Skrimsblessen Pr. 2 Sandria Pr. 2

Bakke Bruna Pr. 2

Drivdøla Pr. 1 Avk.pr.2

32 | Unghestskue Stav 2017

Unghestskue Stav 2017 | 33


3663DH 578002020102083 Pr. 1, 2016

Gulldokka Pr. 3 Mjønerudblesa 25958D N-00-2120 Pr. 3, 2007

Skrimsblessen Pr. 2 Sandria Pr. 2

30. Ustu Stjerna 578002020152078 Chipnr.: 578098100371187 Morkasjur 3604DH N-01-2183 MOR Jonsvarten Pr. 1 Avk.pr.2 svart hoppe f. 2015 Pr. 2, 2009 Odlo Tora Oppdretter: Frøya 26303D N-07-2080Johan Brandstad, Stine Guro Brandstad Pr. 2, 2014 Kjell Horten, Almannveien 83, 2550 Os I Østerdalen Eier: FAR

Elstad Blesen 3663DH 578002020102083 Pr. 1, 2016

MOR

Odlo Tora 26303D N-07-2080 Pr. 2, 2014

Åstora 26062D N-03-2064 Gullstein 3625DH N-05-2041 Pr. 1, 2009 Pr. 2, 2009

Vaesvarten Pr. 3 Smedsmo Lindar Pr. 1 Odlo Lilja Pr. 2 Gulldokka Pr. 3

Mjønerudblesa 25958D N-00-2120 Pr. 3, 2007

Skrimsblessen Pr. 2 Sandria Pr. 2

Morkasjur 3604DH N-01-2183 Pr. 2, 2009

Jonsvarten Pr. 1 Avk.pr.2

Åstora 26062D N-03-2064 Pr. 1, 2009

Vaesvarten Pr. 3

Frøya

Odlo Lilja Pr. 2

31. Møller Bria 578002020152034 Chipnr.: 578098100369112 brun hoppe f. 2015 Pr. Sløyfe, 2016 Oppdretter: Trygve Kongsli, Rustevegen 127, 2640 Vinstra Ingunn Bakken, Limounvegen 120, 2640 Vinstra Eier: FAR

Faun 3617DH N-03-2075 Pr. 2, 2008 Fjellstad Bron 3643DH 578002020082223 Pr. 2, 2014 Bakke Bruna 25571D N-92-2084 Pr. 2, 2001

Jahn Svarten Pr. 3 Bjonfrøya Pr. Sløyfe Syljesethrauen Pr. 2 Karino Pr. 2

31. Møller Bria 578002020152034 Chipnr.: 578098100369112 Vårdølen 3569DH N-95-2099 MOR Randsvarten Pr. 1 Avk.pr.1 brun hoppe f. 2015 Pr. Pr. Sløyfe, 2016 1, 2003 Avk.pr.1, 2007 Møllerbruna Oppdretter: 26065D N-03-2026Trygve Kongsli, Rustevegen 127, 2640 Vinstra Vårdøla Pr. 3 Pr. 2, 2011 Ingunn Bakken, Limounvegen 120, 2640 Vinstra Eier: FAR

Fjellstad Bron 3643DH 578002020082223 Pr. 2, 2014

Vaeblessa 25769D N-97-2112 Faun N-03-2075 Pr. 2, 3617DH 2007 Pr. 2, 2008

Feforsvarten Pr. 0 Jahn Svarten Pr. 3 Vaet Lenda Pr. 3 Bjonfrøya Pr. Sløyfe

Bakke Bruna 25571D N-92-2084

Syljesethrauen Pr. 2

2, 2001 32. Bjorsetr StjernelillePr. 578002020152044 Chipnr.: 578098100372573 Karino Pr. 2 svart hoppe f. 2015 Oppdretter: Mona Næss, Vestsidevegen 1639, 2411 ElverumRandsvarten Pr. 1 Avk.pr.1 Vårdølen 3569DH N-95-2099 MOR Pr. 1, 2003Øverbygdsvegen Avk.pr.1, 2007 Møllerbruna Mari Solbakken, 188, 2836 Biri Eier: Vårdøla Pr. 3 26065D N-03-2026Nora Sofie Gruer Medeiere: Pr. 2, 2011 Mari Solbakken, Utstiller: VaeblessaØverbygdsvegen 25769D N-97-2112 188, 2836 BiriFeforsvarten Pr. 0 Pr. 2, 2007 Skrims Christian Kvart 3631DH N-06-2065 Pr. Kåret, 2009 Kristian Svart 3667DH 578002020102021 Pr. 2, 2014 Grindheims Tiril 26076D N-03-2074 Pr. 2, 2006

FAR

MOR

Stalheimblæsen 3559DH N-93-2103 Pr. 2, 2001 Lilill 26385D 578002020092166 Pr. 3, 2014 Lille My 26185D N-05-2138 Pr. 2, 2013

Moklompen Pr. 2 Vaet Lenda Pr. 3 Odlo Netty Pr. 2 Tangvar Pr. 3 Grindheims Tindra Pr. Sløyfe Teig Jo Pr. 3 Sønnalill Pr. 1 Myklar Pr. 2 Lillemor Pr. 2

34 | Unghestskue Stav 2017

Unghestskue Stav 2017 | 35


33. St.Hans Stjerna 578002020152022 Chipnr.: 578098100368646 brun hoppe f. 2015 Oppdretter: Stein Bentstuen, Elstad Vestre, Odalsveien 2, 2080 Eidsvoll Bård Jostad, Mjøsvegen 104, 2849 Kapp Eier: Henriette Nerseth Medeiere: Bård Jostad, Mjøsvegen 104, 2849 Kapp Utstiller: FAR

Skrims Christian Kvart 3631DH N-06-2065 Moklompen Pr. 2 Pr. Kåret, 2009 Kristian Svart 3667DH 578002020102021 Odlo Netty Pr. 2 Pr. 2, 2014 Grindheims Tiril 26076D N-03-2074 Tangvar Pr. 3 34. Maulands Synne 578002020152028 Chipnr.: 578098100374654 Pr. 2, 2006 brun hoppe f. 2015 Grindheims Tindra Pr. Sløyfe

Oppdretter: MOR Eier: Ørnesstjerna

Paulfinn Torland, Maulandsveien 26, 4346 Bryne Snertegutt 3594DH N-99-2205 Vårdølen Pr. 1 Avk.pr.1 Guro Hagen, Ottemveien 131, 6613 Gjøra Pr. 2, 2009

26151D N-04-2144 FAR Pr. 2, 2009 Ramsvik Prins 3620DH N-04-2029 Pr. 2, 2008

Uppheims Prinsen 3600DH N-00-2055 Pr. 2, 2008 Maistjerna 25505D N-87-2058 Pr. 2, 1999

Snerta Pr.Pr. 3 2 Avk.pr.A Skarprins

Bottolfs Lina 25886D N-99-2050 Pr. 2, 2003

Veronika Pr. 1 Avk.pr.1 Vårdølen

Ellargutten Pr. 1 Furu Blessa Pr. 3

Bottolfsblesa Pr. 2

Vollaug Sølve 3603DHChipnr.: N-01-2143578098100374654 MOR 34. Maulands Synne 578002020152028 Istadli Gutten Pr. 0 Pr. 2, 2005 Sankti brun hoppe f. 2015 Vollaug Sølvi Pr. 2 26205D N-05-2092 Oppdretter: Paulfinn Torland, Maulandsveien 26, 4346 Bryne Pr. 1, 2010 Skrims Snøvild 25740D N-96-2156 Guro Hagen, Ottemveien 131, 6613 Gjøra Eier: Snøvabrunen Pr. 3

FAR

Ramsvik Prins 3620DH N-04-2029 Pr. 2, 2008

MOR

Sankti 26205D N-05-2092 Pr. 1, 2010

Pr. 2, 2008 Uppheims Prinsen 3600DH N-00-2055 Pr. 2, 2008

Skarprins Pr. Vesleblesa Pr.2 1Avk.pr.A Avk.pr.1

Bottolfs Lina 25886D N-99-2050 Pr. 2, 2003

Vårdølen Pr. 1 Avk.pr.1

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005

Istadli Gutten Pr. 0

Skrims Snøvild 25740D N-96-2156 Pr. 2, 2008

Snøvabrunen Pr. 3

Furu Blessa Pr. 3

✆ 918 46 562 www.nordiccrane.no 36 | Unghestskue Stav 2017

Vollaug Sølvi Pr. 2

Vesleblesa Pr. 1 Avk.pr.1

- Alltid på plass! Lillehammer, Gjøvik og Hamar

Bottolfsblesa Pr. 2

35. Edda 578002020152054 Chipnr.: 578098100366496 rød hoppe f. 2015 Pr. Sløyfe, 2016 Oppdretter: Morten Sylte, Baksidevegen 1090, 2642 Kvam Morten Sylte, Baksidevegen 1090, 2642 Kvam Eier: FAR

Myklar 3606DH N-01-2027 Pr. 2, 2009 Smedsmo Mynt 3654DH 578002020092097 Pr. 1, 2013 Morka Raua 25557D N-92-2010 Pr. 1, 2007 Avk.pr.Elite, 2009

Mykleby Trym Pr. 3 Brona Pr. 2 Avk.pr.1 Syljesethrauen Pr. 2 Spardame Pr. 1 Avk.pr.2

Vollaug Chipnr.: Sølve 3603DH N-01-2143 MOR 35. Edda 578002020152054 578098100366496 Istadli Gutten Pr. 0 Pr. 2, 2005 Sølvsvarta rød hoppe f. 2015 Pr. Sløyfe, 2016 Vollaug Sølvi Pr. 2 26181D N-05-2210 Oppdretter: Morten Sylte, Baksidevegen 1090, 2642 Kvam Pr. 2, 2014 Norøna 25855D N-99-2010 Morten Sylte, Baksidevegen 1090, 2642 Kvam Morkasvarten Pr. 2 Eier: Pr. Godkjent, 2004 Myklar 3606DH N-01-2027 FAR Mykleby Trym Sylluna Pr. 3 Pr. 3 Pr. 2, 2009 Smedsmo Mynt 3654DH 578002020092097 Brona Pr. 2 Avk.pr.1 Pr. 1, 2013 Unghestskue Morka Raua 25557D N-92-2010Stav 2017 | 37 Syljesethrauen Pr. 2 Pr. 1, 2007 Avk.pr.Elite, 2009 Spardame Pr. 1 Avk.pr.2


36. Gullmøy 578002020152012 Chipnr.: 578098100374881 svart hoppe f. 2015 Oppdretter: Stein Bentstuen, Elstad Vestre, Odalsveien 2, 2080 Eidsvoll Linda Skaugerud, Gransmarka 58, 2850 Lena Eier: Karoline Skaugerud Medeiere: Linda Skaugerud, Gransmarka 58, 2850 Lena Utstiller: FAR

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005 Sælid Trym 3670DH 578002020102005 Pr. 2, 2015 Åslinn 25616D N-93-2114 Pr. 3, 2003

Istadli Gutten Pr. 0

MOR

Skrimsblessen 3561DH N-94-2113 Pr. 2, 2006

Forsetblessen Pr. 2

Gulldokka 25354D N-86-2062 Pr. 3, 2005

Ellargutten Pr. 1

Gullstjerne 26056D N-03-2002 Pr. 2, 2012

Vollaug Sølvi Pr. 2 Bjontind Pr. 2 Åshild Pr. 2

Kvamsmilla Pr. 1 Avk.pr.2

Steigstjerna Pr. 3

37. Sandbushaugens Elvira 578002020152006 Chipnr.: 578098100374231 rød hoppe f. 2015 Oppdretter: Bente U Amdal, Oddveig Ulsletten Bente U Amdal, Sandbushaugen, 2680 Vågå Eier: Oddveig Ulsletten Medeiere: Bente U Amdal, Steindalsvegen 163, 2680 Vågå Utstiller: FAR

Vollaug Sølve 3603DH N-01-2143 Pr. 2, 2005

MOR

Bessie 26010D N-00-2150 Pr. 3, 2005

Istadli Gutten 3583DH N-97-2083 Pr. 0, 2005

Stalheimblæsen Pr. 2

Vollaug Sølvi 25748D N-95-2184 Pr. 2, 1999

Syljesethrauen Pr. 2

Haga Pil 3511DH Pr. 2, 1993

Pio

Sogne Mai 25677D N-95-2094 Pr. 3, 2004

Borgvind Pr. 2

Frøydis Iii Pr. 3

Stella Pr. 2

Silja Pr. 1

Tron Blåi Pr. 2

38 | Unghestskue Stav 2017

Unghestskue Stav 2017 | 39


FAR

DØLAHEST KLASSE UHP 1 ÅR - HOPPER 1 ÅR 38. Smedsmo Modina 578002020162102 Chipnr.: 578098100369049 rød hoppe f. 2016 Oppdretter: Linn Smedsmo, Vågåveien 70 C, 2680 Vågå Eier: Anita T Krog, Åsnesveien 28, 1930 Aurskog Utstiller: Anita T Krog, Åsnesveien 28, 1930 Aurskog FAR

Björkhagens Modig 3679DH SE752022022115031 Pr. 2, 2016

Moklompen 3607DH N-01-2091 Pr. 2, 2013

Stjernesvarten Pr. 3 Mosvarta Pr. 1

Bettina 23030 SE

Belltino

Perakrossen 2239FH N-04-2657 Pera Gut Pr. 2 Pr. 1, 2010 Lauvprinsen 2289FH 578002020112587 Myklekrossa Pr. 3 Pr. 2, 2015 Lauvdokka 16352F N-96-2836 Rams Lindemann Pr. 2 40. Ask frå Skogstad 578002020152515 Chipnr.: 578098100368946 Pr. 2, 2010 Lauvhild Pr. 1 l.brunblak hingst f. 2015 Pr. Sløyfe, 2016

Oppdretter: MOR Eier:Mai Edel

Janka Skogstad, Tyinvegen 6854, 2977 Øye Haukaren 2224FH N-03-2697 Pr. Kåret, 2006 Janka Skogstad, Tyinvegen 6854, 2977 Øye

17141F N-07-2642 Perakrossen 2239FH N-04-2657 FAR Pr. 3, 2013 Pr. 1, 2010 Lauvprinsen Mette Fra Skårhaug 16386F N-97-2580 2289FH 578002020112587 Pr. 1, 2006 Pr. 2, 2015 Lauvdokka 16352F N-96-2836 Pr. 2, 2010

Edna Pr. 1 Pera Gut Pr. 2 Felix Pr. Kåret Myklekrossa Pr. 3 Mailis Pr. 1 Rams Lindemann Pr. 2

MOR

Haukaren 2224FH N-03-2697 Pr. Kåret, 2006

Haukmann Pr. Kåret

Mette Fra Skårhaug 16386F N-97-2580 Pr. 1, 2006

Felix Pr. Kåret

Edel Mai 17141F N-07-2642 Pr. 3, 2013

Tina II

MOR

Mari Blessa 25918D N-00-2024 Pr. 3, 2003

Vårdølen 3569DH N-95-2099 Pr. 1, 2003 Avk.pr.1, 2007

Randsvarten Pr. 1 Avk.pr.1

Vesle Mari 25894D N-96-2114 Pr. 3, 2006

Syljesethrauen Pr. 2

Haukmann Pr. Kåret

Lauvhild Pr. 1

Edna Pr. 1

Mailis Pr. 1

Vårdøla Pr. 3

Mari Pr. 2

41. Lilrik Ambrosio 578002020152513 Chipnr.: 578098100370279 gulblakk hingst f. 2015 Pr. Ikke sløyfe, 2016 Oppdretter: Katrine Haugaard, Kavegen 24, 2319 Hamar Katrine Haugaard, Kavegen 24, 2319 Hamar Eier: FAR

FJORDHEST KLASSE UH 2 ÅR - HINGSTER 2 ÅR 39. Nansen 578002020152501 Chipnr.: 578098100367975 rødblakk hingst f. 2015 Oppdretter: Vilde S Eggen, Ødebyveien 26, 1910 Enebakkneset Eier: Kristine F Romslo, Skogmotoppen 31 H, 2053 Jessheim FAR

Kneist 2100FH N-92-2669 Pr. 2, 2010

MOR

Skeides Ramona 578002020112502 Pr. Ikke sløyfe, 2014

Hertug 2037FH N-87-2523 Pr. 3, 1990

Reiulf Pr. 2

Elvar 2231FH N-03-2511 Pr. 3, 2012 Lille Ulrik 2285FH 578002020112547 Pr. 3, 2015 Rasmina N-01-2814

Knutsblakken Pr. 1 Avk.pr.1 Firda Pr. 2

Leirdals Odin 2212FH N-02-2609 Pr. 2, 2006

Smedsmo Gråen Pr. 2

Sørlis Ronja N-06-2606 Pr. Sløyfe, 2009

Rossmann Pr. 3

Rådsduva Pr. 2

Elveblakka Pr. 3 Nyvolls Trigger Pr. 3

41. Lilrik Ambrosio 578002020152513 Chipnr.: 578098100370279 Karina gulblakk hingst f. 2015 Pr. Ikke sløyfe, 2016 Oppdretter: Katrine Haugaard, Kavegen 24, 2319 Hamar Eikåsen Gullfaks 2211FH N-01-2679 MOR Torleiv Pr. Kåret Pr. 2, 2005 Kavegen 24, 2319 Hamar Katrine Haugaard, Eier: Solsidens Lilje 17176F 578002020112546 FAR Pr. 3, 2015 Lille Ulrik 2285FH 578002020112547 Pr. 3, 2015

Snerta Kaisa 15403F N-87-2604 Pr. 2, 1995

Rånnar Pr. 2

Elvar 2231FH N-03-2511 Pr. 3, 2012 Kvitelin 16761F N-02-2608 Pr. 2, 2006 Rasmina N-01-2814

Draglinn Pr. 3 Rånnar Pr. 2 Viljar Brim Pr. 2 Elveblakka Pr. 3 Lillegråa Pr. 2 Nyvolls Trigger Pr. 3 Karina

MOR

Solsidens Lilje 17176F 578002020112546 Pr. 3, 2015

Eikåsen Gullfaks 2211FH N-01-2679 Pr. 2, 2005

Torleiv Pr. Kåret

Kvitelin 16761F N-02-2608 Pr. 2, 2006

Viljar Brim Pr. 2

Draglinn Pr. 3

Lillegråa Pr. 2

Ronja Pr. 2

stavsplassen.no

arena - camping - messer - stavsmartn

40 | Unghestskue Stav 2017

Unghestskue Stav 2017 | 41


42. Toregardens Caiser 578002020152517 Chipnr.: 578098100368876 l.brunblak hingst f. 2015 Pr. Sløyfe, 2016 Oppdretter: Gunnhild K. Vartdal, Nordre Vartdal, 6170 Vartdal Ole Johannes Aas, Lagervågveien 300, 2324 Vang På Hedmark Eier: Simen Bekkvold Aas Medeiere: Nina Bekkevold, Lagervågveien 300, 2324 Vang På Hedmark Utstiller:

44. Carisma 578002020142614 Chipnr.: 578098100368950 l.brunblak hoppe f. 2014 Pr. Sløyfe, 2015 Oppdretter: Elisabeth H Karlsson, Kvarvvegen 566, 2647 Sør-Fron Elisabeth H Karlsson, Kvarvvegen 566, 2647 Sør-Fron Eier: Jan Tore Skansgård Medeiere: Utstiller: Elisabeth H Karlsson, Vestsidevegen 342, 2634 Fåvang

FAR

FAR

Uno 2252FH N-06-2645 Pr. 0, 2011 Severin 2284FH 578002020102677 Pr. 2, 2017 Botten Lill 16623F N-00-2624 Pr. 2, 2012

MOR

Caisa 17228F 578002020102642 Pr. 3, 2015

Svoras Isak 2250FH N-06-2525 Pr. 0, 2010 Sandbrekkas Cathinka 16931F N-04-2716 Pr. 3, 2009

Ljosprins Pr. 1 Larstun Sanna Pr. 2

Gråggi 2233FH N-04-2583 Pr. 3, 2012

Fjølestaen Pr. 1 Avk.pr.2 Breivik Helma Pr. 2 Hermanto Pr. 2 Løkkelin Pr. 2 Åsedølen Pr. 3

MOR

Carina 16630F N-93-2670 Pr. 2, 2004

Brage 2194FH N-00-2545 Pr. 3, 2008

Kim Hero Pr. 1

Gråtussa 16070F N-94-2676 Pr. 3, 1997

Lykkegråen Pr. 3

Sander 2039FH N-87-2527 Pr. 1, 1994

Sylvstein Pr. 1

Jessica Pr. 2

Carola N-86-2594

Carina Pr. 2

Jenta Pr. 2

Soldugga Pr. 2 Steinfinn Pr. 1 Kine

FJORDHEST KLASSE UHP 3 ÅR - HOPPER 3 ÅR 43. Øvergårds Luna 578002020142580 Chipnr.: 578098100373501 brunblakk hoppe f. 2014 Pr. Sløyfe, 2016 Pr. Sløyfe, 2015 Oppdretter: Vigdis Øvergård, Terje Øvergård Vigdis Øvergård, Os Øvre, 2550 Os I Østerdalen Eier: Terje Øvergård Medeiere: Vigdis Øvergård, Almannaveien 77, 2550 Os I Østerdalen Utstiller: FAR

Krogs Balder 2210FH N-01-2765 Pr. 3, 2017 Balder Mann 2267FH 578002020082647 Pr. 2, 2015 Nessaja Solberg 16695F N-02-2548 Pr. 2, 2012

MOR

Smedsmo June 16884F N-05-2622 Pr. 2, 2008

Ask 2182FH N-99-2531 Pr. 2, 2007 Smedsmo Lilja 16214F N-95-2744 Pr. 2, 1999

Pera Gut Pr. 2 Børjublakka Pr. 2 Fløgstad Bruse Pr. 2

FJORDHEST KLASSE UHP 2 ÅR - HOPPER 2 ÅR 45. Malis Meline 578002020152546 Chipnr.: 578098100367139 l.brunblak hoppe f. 2015 Oppdretter: Beate Letrud, Nybakkvegen 69, Sannø, 2634 Fåvang Eier: Beate Letrud, Nybakkvegen 69, Sannø, 2634 Fåvang FAR

Merinas Emil 2245FH N-05-2627 Pr. 1, 2009

Wilma Solberg Pr. 1 Fjølestaen Pr. 1 Avk.pr.2 Smedsmos Rosa Pr. 2 Rams Lindemann Pr. 2 Dragona Pr. 2

MOR

Mali 16720F N-00-2762 Pr. 2, 2007

Knapstaprinsen 2209FH N-01-2545 Pr. V1, 2014

Ljosprins Pr. 1 Birkely Monja Pr. 1 Avk.pr.ELITE

Merina 16392F N-97-2600 Pr. 3, 2002 Simen Sårheim 2144FH N-95-2667 Pr. 0, 2000 Michelle 16450F N-94-2648 Pr. 2, 2001

Sylvstein Pr. 1 Espelina Pr. 2 Rams Lindemann Pr. 2 Silja Pr. 1 Kvernbu Pr. 2 Lina

42 | Unghestskue Stav 2017

Unghestskue Stav 2017 | 43


FJORDHEST KLASSE UHP 1 ÅR - HOPPER 1 ÅR 46. Lunner Britha 578002020162528 Chipnr.: 578098100371497 grå hoppe f. 2016 Oppdretter: Laila Kolvik, Kristian Bakken Ingrid Øyhus, Briskebyvegen 104, 2930 Bagn Eier: FAR

Brijol 2290FH NL528015020050298 Pr. Kåret, 2015

Kventin IT-I-87

Kvest Halsnæs

48. Forbrigds Sargon 578002020153583 Chipnr.: 578098100370291 brun hingst f. 2015 Oppdretter: Ole Forbrigd, Nils Elstad Forbrigd Ole Forbrigd, Gardvegen, 2642 Kvam Eier: Nils Elstad Forbrigd Medeiere: Nils Elstad Forbrigd, Gardvegen 300, 2642 Kvam Utstiller: FAR

Icora Giron 315NH N-07-3565 Pr. Kåret, 2010

Urmel Rika 19960680 NL

Arin Katrien

MOR

Lyngheims Grane 2121FH N-91-2871 Pr. 3, 1999 Lunner Veslegråa 17118F 578002020092660 Pr. 3, 2012 Lunner Ida 16876F N-05-2576 Pr. 3, 2008

Aser Pr. 2

MOR

Bolstadstjerna 1023N N-05-3566 Pr. 1, 2009

Jenta Pr. 2

Rekelands Brage 254NH N-02-3509 Pr. Kåret, 2005

Eliasnes Ludvig Pr. 2 Soppelands Nikita Pr. 2

Vesle Ronja 1158N N-00-3574 Pr. 2, 2014 Thingstad Gorm 245NH N-01-3631 Pr. 3, 2005 Kirkeby Nilea N-00-3512 Pr. Sløyfe, 2003

Øfstaasrauen Pr. 1 Hulda Pr. Godkjent Sjarm Pr. 2 Lilja Pr. Godkjent Kastor Pr. 3 Kirkeby Nanna Pr. 2

Lunner Gråen Pr. 1 Tervas Lendi Pr. 2

NORDLANDSHEST/LYNGSHEST KLASSE UH 2 ÅR - HINGSTER 2 ÅR 47. Forbrigds Delta 578002020153585 Chipnr.: 578098100372775 rød hingst f. 2015 Oppdretter: Barbro Forbrigd, Gardvegen 300, 2642 Kvam Barbro Forbrigd, Gardvegen 300, 2642 Kvam Eier: Utstiller: Nils Elstad Forbrigd, Gardvegen 300, 2642 Kvam FAR

Icora Giron 315NH N-07-3565 Pr. Kåret, 2010

MOR

Forbrigds Santana 1007N N-01-3548 Pr. 2, 2008

Rekelands Brage 254NH N-02-3509 Pr. Kåret, 2005

Eliasnes Ludvig Pr. 2

Vesle Ronja 1158N N-00-3574 Pr. 2, 2014

Øfstaasrauen Pr. 1

49. Solvind 578002020153517 Chipnr.: 578098100371296 rød hingst f. 2015 Pr. Sløyfe, 2016 Oppdretter: Erland Thon Hovrud, Dagny Thon Hovrud Erland Thon Hovrud, Skogstadvn. 4, 2917 Skrautvål Eier: Dagny Thon Hovrud Medeiere: Erland Thon Hovrud, Skogstadvn. 4, 2917 Skrautvål Utstiller: FAR

Trollvik Vahkar 301NH N-06-3683 Pr. 1, 2013

Soppelands Nikita Pr. 2

Sjarm 175NH N-90-3511 Pr. 2, 1999 Sara 458N N-89-3512 Pr. 2, 2000

Hulda Pr. Godkjent Silkesvarten Pr. 1 Avk.pr.1 Heimrun Pr. 3 Reisa Rauen Pr. 1 Avk.pr.1

MOR

Ambjørs Sol 1148N N-07-3608 Pr. 2, 2013

Oksnes Ville 238NH N-01-3507 Pr. 2, 2010

Lupito Pr. 1

Trollvik Ragna 722N N-96-3624 Pr. 2, 2006

Ritar Pr. 2

Stjerne Vind 258NH N-02-3639 Pr. 3, 2007

Stjerne Pål Pr. 3

Oksnes Stella Pr. 3

Eriklia Karina 839N N-99-3592 Pr. 3, 2004

Kiitos Pr. 1 Avk.pr.1

Rømoens Vindy Pr. 3 Frøyvåk Pr. 3 Jotun Stjerna Pr. 3

Santella Pr. 1 Avk.pr.1

44 | Unghestskue Stav 2017

Unghestskue Stav 2017 | 45


NORDLANDSHEST/LYNGSHEST KLASSE UHP 3 ÅR - HOPPER 3 ÅR

NORDLANDSHEST/LYNGSHEST KLASSE UH 1 ÅR - HINGSTER 1 ÅR 50. Løvmyrs Hraust 578002020163505 Chipnr.: 578098100368537 svart hingst f. 2016 Oppdretter: Lena Bye Martinsen, Ann Kristin Karlsen Silje S D Johansen, Olsrudvegen 33, 2322 Ridabu Eier: Utstiller: Silje S D Johansen, Olsrudvegen 33, 2322 Ridabu FAR

Bjørkemåne 348NH 578002020093581 Pr. , 2016

MOR

Dagdyljuøiens Betha 1083N N-07-3564 Pr. 2, 2011

Solvangs Casanova 250NH N-02-3503 Pr. 2, 2007

Eliasnes Ludvig Pr. 2 Storea Silva Pr. 3

Bjørkeprinsessa N-01-3518 Pr. Sløyfe, 2003

Bastian Pr. 2

Viril Boy 178NH N-84-3501 Pr. 3, 1995

Viri Pr. Kåret

Augvalds Bella 813N N-94-3602 Pr. 3, 2006

52. Fryd 578002020143526 Chipnr.: rød hoppe f. 2014 Pr. Sløyfe, 2015 Oppdretter: Marte Furulund, Andre Slemdal Marte Furulund, Karlstadveien 22, 2040 Kløfta Eier: Andre Slemdal Medeiere: Marte Furulund, Karlstadveien 22, 2040 Kløfta Utstiller: FAR

Bjørkefrost 296NH N-06-3555 Pr. 1, 2012

Bjørkestjerna Pr. 2

Susi Pr. 2 Janus Pr. 1

MOR

Liens Tula 1026N N-04-3536 Pr. 3, 2009

Icora Frost 243NH N-01-3547 Pr. V3, 2016

Caissa Pr. 2 Bjørkeprinsessa N-01-3518 Pr. Sløyfe, 2003

Bastian Pr. 2

Lauvrudbrunen 228NH N-99-3589 Pr. 3, 2004

Ritar Pr. 2

Aasbergs Ranja N-96-3564

Lenda

51. Nileas Månevind 578002020163501 Chipnr.: 578098100363211 rød hingst f. 2016 Pr. Sløyfe, 2016 Oppdretter: Oda T Hovrud, Nedre Bondli, 2917 Skrautvål Oda T Hovrud, Nedre Bondli, 2917 Skrautvål Eier: Utstiller: Erland Thon Hovrud, Skogstadvegen 4, 2917 Skrautvål FAR

Bjørkemåne 348NH 578002020093581 Pr. , 2016

MOR

Forbrigds Nilea 578002020123548 Pr. Sløyfe, 2014

Solvangs Casanova 250NH N-02-3503 Pr. 2, 2007

Rane Pr. 2

Bjørkestjerna Pr. 2

Alva Pr. 3 Janus Pr. 1 Minja Pr. 2

NORDLANDSHEST/LYNGSHEST KLASSE UHP 2 ÅR - HOPPER 2 ÅR

Eliasnes Ludvig Pr. 2

53. Larapintas Lillemy 578002020153536 Chipnr.: 578098100371081 svart hoppe f. 2015 Pr. Sløyfe, 2016 Oppdretter: Jenny E. K Gulbrandsen, Balders Vei 2a, 3518 Hønefoss Eier: Ingrid Steffensen, Tøftumsvegen 633, 2653 Vestre Gausdal

Storea Silva Pr. 3

FAR

Bjørkeprinsessa N-01-3518 Pr. Sløyfe, 2003

Bastian Pr. 2

Forbrigds Sirius 292NH N-06-3633 Pr. V3, 2016

Almandin Pr. 0

Bolstadstjerna 1023N N-05-3566 Pr. 1, 2009

Thingstad Gorm Pr. 3

Bjørkestjerna Pr. 2

Santella Pr. 1 Avk.pr.1

Kirkeby Nilea Pr. Sløyfe

Bjørke Burre 325NH 578002020083621 Pr. 2, 2016

MOR

Faksegårdens Tindra 1162N 578002020113534 Pr. 3, 2016

Pan 185NH N-93-3561 Pr. 2, 2004

Heggemo Grane Pr. 3 Rosita Pr. 1

Bjørke Frøya 507N N-82-3506 Pr. 2, 2000

Munin Pr. Kåret Avk.pr.3

Stålerød Kuling 308NH N-07-3551 Pr. Kåret, 2010

Storm Peik Pr. 0

Snopy 949N N-01-3614 Pr. 3, 2006

Sjarm Pr. 2

Frøya Pr. 2 Avk.pr.3

May Pr. 2

Beauty Lady Pr. 3

46 | Unghestskue Stav 2017

Unghestskue Stav 2017 | 47


PURA RAZA ESPANOL KLASSE UHP 2 ÅR - HOPPER 2 ÅR

Notater:

54. Bailaora CXL (ES) 7240151503NO008 Chipnr.: 578098100512036 brun hoppe f. 2015 Oppdretter: Michaela Ensinger, Låkealleen 42, 2067 Jessheim Michaela Ensinger, Låkealleen 42, 2067 Jessheim Eier: FAR

Farol XXXV ES-724002012505100 Pr. 2, 2014

Botero 190101002117333

Fabuloso XIII Burladora IV

Islena XXXI 190101002123774

Templaor Armonica

MOR

Fuer Rambla ES-724015090244442

Carlo-Seni 190101002123484

Sultan MS Carla

Adda 190101002208089

Ejemplar III Yerbabuena

ISLANDSHEST UOFFISIELL KLASSE - HINGSTER 1 ÅR 55. Keilir fra Jørgensborg NO2016104007 Chipnr.: hingst f. 2016 Utstiller: Aud Berith Larsen, Lismarkvegen 644, 2616 Lismarka Eier: Aud Berith Larsen FAR

Àlfur frá Selfossi

MOR

Rimma fra Norheim

48 | Unghestskue Stav 2017

Unghestskue Stav 2017 | 49


SKOGEIERENS EGET SAGBRUK

2651 Østre Gausdal, tlf. 02651, fax: 61 22 76 20 E-post: post@gausdalbruvoll.no - www.gausdalbruvoll.no

• SAGBRUK • HØVLERI • VIDEREFOREDLING

Unghestskue 2017