Page 1

ESBJERG KOMMUNE - VÆKST OG TILFLYTNING

BENT

ANDERSEN


ESBJERG VÆKST & TILFLYTNING ESBJERG HAR TILFLYTNING I SIT DNA, OG SIDSTE ÅR SKABTE VIRKSOMHEDERNE HER I KOMMUNEN MERE END 1.000 NYE JOBS. ALLIGEVEL FLYTTEDE FLERE HERFRA END HERTIL. DET ER ET PARADOKS. DET SÆTTER BYENS VÆKST OG KOMMUNENS ØKONOMI UNDER PRES. NYE KRÆFTER MÅ TIL. DEN TENDENS SKAL VENDES.

Konkurrencen er hård. Ikke bare blandt danske byer,

STEM BENT - JEG VIL ARBEJDE FOR:

men blandt offshorecentre i hele verden. For at

• Investeringer frem for skattelettelser

tiltrække nye medborgere skal vi kunne tilbyde noget

• At fastholde og udbygge uddannelses-

DERFOR KÆMPER JEG FOR ESBJERG

specielt, så flere fremover vælger Esbjerg til.

og kulturtilbud • Stærke og levende bymidter

Der er al mulig grund til at sætte spørgsmålstegn ved

• Fleksible velfærdstilbud af høj kvalitet

de seneste 20 års erhvervs- og tilflytningspolitik. Det

• Styrke den erhvervsrettede Task

giver ingen mening, at vi bryster os af at være blandt landets mest erhvervsvenlige kommuner, når folk samtidigt stemmer med fødderne og flytter væk.

Force, så iværksættere ikke spilder tid på bureaukrati • Kommunen skal også være tilgængelig på engelsk

Derfor skal vi turde prioritere det, der får vores by og kommune til at følge med tiden, og får omverdenen til at se på os med friske øjne.

• Nye boligområder skal tilbyde et attraktivt mix af ejer- og lejeboliger Læs mere på bentandersen.net

FØLG MIG PÅ FACEBOOK Vil du engagere dig i min politik? Eller har du lyst til at hjælpe, så følg mig på: facebook.com/bentandersen6700

Meld dig ind

SMS ’SOCiAldeMOKRAT’ og dit navn til 1241* og støt socialdemokraterne. et medlemskab koster ca. 400 kr. årligt. * alm. sms-takst. Tjenesten udbydes af socialdemokraterne, Danasvej 7, 1910 Frederiksberg c. Tlf.: 7230 0800.

Danasvej 7 · DK-1910 FreDeriKsberg · TeleFon 72 300 800 · socialDemoKraTerne.DK

Vækst og Tilflytning  

Valgfolder, kommunalvalg 2013 Bent Andersen Socialdemokraterne i Esbjerg