Page 1


NEDERLANDSE LETTERKUNDE EN HET LITERAIRE VELD In deze Master aan de Vrije Universiteit bestudeer je de Nederlandse literatuur uit heden en verleden met gebruikmaking van actuele wetenschappelijke perspectieven. Je verdiept niet alleen je kennis van de Nederlandse letterkunde, de literatuurgeschiedenis en de literatuurwetenschap – bijvoorbeeld in colleges over de dagboeken van Doeschka Meijsing, de biografie van Jacob Cats, of de literatuurgeschiedenis Bloed en rozen – maar je vergroot ook je inzicht in de dynamiek van het literaire en culturele veld. Je maakt verder kennis met verschillende spelers in het literaire bedrijf (uitgevers, critici, literair agenten) en bestudeert de rol en de invloed van verschillende literaire instituties, zoals CPNB, Letterenfonds en Stichting Lezen. Tijdens de colleges onderzoek je aspecten van literaire socialisatie en besteed je aandacht aan empirisch lezersonderzoek; de Vrije Universiteit heeft op dit punt een sterk profiel, onder meer door de relatie met Stichting Lezen, die in 2016 een nieuwe bijzonder hoogleraar Leesbevordering aanstelt. De connectie met Stichting Lezen levert ook stagemogelijkheden op. Binnen de Master Nederlandse letterkunde en het literaire veld kiezen we elk jaar een actueel thema dat verband houdt met het lopende onderzoek van de docenten Nederlandse letterkunde van de Vrije Universiteit. Het komende studiejaar is dat: (auto)biografie en literatuurgeschiedenis.


AFSTUDEERTRAJECTEN De Master Nederlandse letterkunde en het literaire veld kent twee afstudeertrajecten: 1. (Auto)biografie en literatuurgeschiedenis 2. De dynamiek van het literaire veld In het eerste traject word je opgeleid tot specialist op het gebied van de Nederlandse literatuur en de (auto)biografie: je verwerft een gedegen kennis van het verschijnsel literatuur door de eeuwen heen, van het denken over literatuur en de bestudering ervan. Je verdiept je in de moderne literatuur (dat wil zeggen letterkunde van 1800 tot nu) en de oudere literatuur (vóór 1800), waarbij de focus ligt op de (auto)biografie en literairhistorische aspecten. Zo kun je een college volgen van prof.dr. Ben Peperkamp over de Dagboeken van Doeschka Meijsing (periode 1), van prof.dr. Johan Koppenol over de Biografie van Jacob Cats (periode 4), en een college van dr. Jacqueline Bel over haar recente en veelgeprezen literatuurgeschiedenis 1900-1945 – Bloed en rozen en Young Adult-literatuur – dat zij samen met dr. Sandra van Voorst (RUG) geeft (periode 1-2).

In het tweede traject ligt het zwaartepunt op de bestudering van het literaire veld. De colleges Theoretische perspectieven (periode 1), Literaire socialisatie (2-3) en De auteur en het literaire veld (2-3) zijn verplicht. Daarnaast is ook een stage bij een literaire instelling (uitgeverij of bibliotheek, Letterkundig Museum, Stichting Lezen, Raad voor Cultuur) een verplicht onderdeel van het programma. Door middel van een stage doe je praktische kennis op van het literaire veld.


Meer informatie over deze Master aan de VU vind je op masternederlands.nl vu.nl/ma-nederlandseletterkunde Heb je vragen over deze Master of wil je meer informatie? Stel je vraag per mail aan opleidingscoรถrdinator dr. Wouter Schrover (w.schrover@vu.nl) of via onze Facebookpagina: facebook.com/literatuurensamenlevingVuAmsterdam Bezoek onze Masterdag op zaterdag 12 maart. Geef je op via vu.nl/masters of kijk op een van bovenstaande websites. Aanmelden voor de Master doe je via Studielink (studielink.nl) NB: kies in Studielink voor de optie Master Letterkunde; verderop in de aanmeldprocedure kun je aangeven dat je Nederlandse letterkunde en het literaire veld wilt volgen.

Folder master Nederlands aan de vu 2016  

Master Vrije Universiteit Amsterdam: Nederlandse Letterkunde en het literaire veld (2016)

Folder master Nederlands aan de vu 2016  

Master Vrije Universiteit Amsterdam: Nederlandse Letterkunde en het literaire veld (2016)

Advertisement