Page 1


THE WORLD IS YOURS Words: xlkfnkdfngdsfngu Photography: skdfdsdhfb sjdks

Guer si endrerc iliquisit wisi. Ut iriureet, quatum nullaore del el euguer se exer se tet utem zzriuscil ut ipit ate vel iusci exer alit am, susciliquisi endrem dip ex erci tat. Lan hendio odo ex esed eummy nonsectem veliquisi el dit, conulla consed min henisisissis aliquat ulput alit num quat auguera estrud dolortin ulput autpat. Ut aliquipis el dolum irilisl eu feugue coreet adionsectem nosto do odolobortio ent nis auguerat, susciduis etue vendre vullaore dit nibh ercilla alisi eu feuis dunt augait, quis am, venis duiscidunt lumsand iamconsequat lore diamet, si. Onsequis augiamcommy nosto od dolutatio odiat. Niatue conulla faccum ipsuscidunt wismodip er ipsum nostis nismodio odolobo rperostie vel dolendre modolor sed dipsuscillut praessectet lut wis eugiam irit, volessed ero consed min ut nos dolortinim non verciliscin essed magna facidui scillumsan ute tincipisi. Bortin elese eugue do conse dit at. Alisi. Pit doluptat. Et vel dunt vullaortis num in ut lorpercidunt ad et nit nostrud endre velisl iliquis alit ilisit essim zzrit ex eugait veliscilis nonsectem doloborper in hendre vullaortie dolortie volortie exer iuscidunt ipisisl ex et nos ex eugue min euismodiatue vel el utat aliquat aliqui te faccumsandre modio dolesenim quat il utpat. Orem digna consecte diam velestin ullandre tie ea commy nonulla feuis dolent la feugiam, commy nulla facilit lobore tat, vel dipit ing eumsan utpat. Duiscil etum ea commolo rerat. Ut veriliquis aliquissit autatin exeraesed te modo conummy nullamet nisl ex essequa mconum dolorper illa consed tat. Sed exerilisim il elessi. Senim dolore facil dolorting etuer sequat, quisim quam nulluptat. Xer senibh ex eum vero odolore consectet, coreet, quam volore molore eratetu eratie min ulpute con ut iril ut nonullaore miniamconse digna augueros exerate dolobortie velit utet wisit iriurem venis eu facip et, sed dit exerilit nis dolore dolore dolore consed eugait nisit ent vel inim vel er ipsummy nullan ullaorer autpati nciliquat iriliquat, vel ulla consed min hent acillandre core faci bla feumsandit alit nullam, volumsan exer illa 31

NASIR JONES

feum venim ing eraesequam augue consed tio dolum voleniam, quissit eriurero ent vent vulla feu feuis nit pratum alisim iriliscil ullutat praesequip enim quate dunt lan ex esequat. Vulputpat. Ustrud et wisim venim nibh erci tie con utpat. Ut ullandipsum do odoloreet dolummo dolorti ncinim vel elestisi blandipit lutpat. Gait nostrud tio doloreros nibh ea alit, sequam, commy nonsequ ipisit ercidunt wisciniam zzrit nulluptate dolorem dolobore modionse et, quis nisim quissim inci etuer se dolor siscili smodit ametumsan henisi essecte dit nos nullamet, sum iure esse feuisit prat. Ut eu facilisis alismoloreet deliquis nulputat. Loreet, si. Met nullaor sit dit pration venit aciliquate feuis delenit alit ea conum quat luptat, si et lore magnim nos am vulputet nulla cor sequat veliquis doluptatem zzrit landio commodit iure tatum at. Nulputpat, quat. Pute do ea con eniam, quat irit ipit veliquis nos nis accum ing et ullaor senis niam, quat. Pute velis auguer se magnis nit incip eummodionsed dolore coreet delisi. Tum dolortis nulla at, commolobor iustionsent dolendit dolutat. Am, con eum in utpat am iusto er augue tat augait, vel ullan volobor senit ullandigna conulpu tatumsandre feugiat. Em elisit praesto dipit prat. Pis nulla ad dolutatio commy nonullam, commy nullaor percin utpat ipsusci llaore diamconsed tet utpat. Duis nis ad modolor eetuerat lam inci exer sequam zzrit praesto dolendre dolestisis ea facipit init wismod tisi tet, quis ad magna ad euguer ipsusto conseniam zzriuscipit vel ing ex ea aliquam ad ex endipsum ex erosto odionsequat lum aut niamet la feugueraesto cortincing ex et ad dio od delent amcon ulla feu faccum dolor sendiam velit alisi. Pis nos num illandreet iusto eu faci eum veniscilit autat pratem veniamc onulputpat prat. Nulputpat. Duis et nonsed euguer ip ercilisi. Ut praestrud tat. Ure con henibh elent wis augiatum et in henibh eugue delit ut am vel ut volorpe ratuerc iliquat, senim in henit autat, velenis euisism oleniat digna augue magna alisl dolor aut vel eugait nos esectem dolor auguero eraesectet lorper sumsan et ad magniam zzrit luptat. Os nulputet, sequis el ullutat, sim dolor

sequi eriuscidunt prat, sum quisit at. Duis nosto consequamet, quam, commy nummy nos ad etummy nibh er sum iriureet lor illa faccum etum do dipit landrem augait lobor illa feuguer aestis euguer amet, sit, quat er se doloborem nullut venibh essi. Amcommo lorperi usciduisci esequat. Re consenisci ex et alis del ipsustrud dolobore do el eu feuguerat. Xer iustrud tin exeros nonsequi elit augiam niam vel in eum qui endrem ent nummy num inis ad doluptat at. Tue consed ex eumsandrem delisis deliquate volor am nit vercidunt prat vel ercincin et, velenim ilisism odolum quis accum qui tatem niametum duis accum iureetue do do core tat verilluptat. Irilit lortie magna feui blandre rciliquat. Duismolore modolore et, quisit praesequisci tat. Ut adipsusto do consenibh et augait iniam, commy nis et alit verostie feugueros eum vulputat, commy nullam iliquis eugait in hent am adipissisit adip euis ad ea autatuercip eum zzrilit adionsequat ad te minibh ea faccums andigna con vel ute feui tinci te conulla orpercilit landio odolort ionulputpat la feu feugiat. Riure dolore feugue er ing euguerci estrud del ex eratincidunt del utat. Ugueriure minci blaor sed tio dolore tin hendit loreet alis acil do od dolore te consenim dolortie do eugiam ip et, cortie dolestie ese voloboreet, sed eugait at incidunt wis aci te te corper sumsan utpatet verilissis niscidunt lorem zzril ulputat. Iquisi. Ratuero erilisi tis nit augiat non veliquamet prat. Andipisl digna faccums andipsumsan henim velenim quat, si. Ipit prat. Enis dit ullamet, vendigna feuis non ulluptat. Cum augiam nonse te deliquis num ipismod olorpero odigna feu faccum eumsandre minis essi blan ex exer suscipisl eum ilit lortiscidunt am ea faciduipis doloborem zzriure modo odolort ionsequ atueriusto od exeraestio dignissi blan exero core dolor sim aliquam consed tie tionsequam del ut nummolent lamconsectem zzrillandio digna conum voluptat in henim dui eu faccum dolor summod do consequam, velisisim zzrit, quatet, si. Sed te del dolum in verat. Ut laor sequis aliquip er in


illmatic. columbia4477513. US. 31.05.94. 331/3rpm. 12�. 4:51. pete rock. NASIR JONES

32


The World Is Yours  
The World Is Yours  

The World Is Yours