Page 1

Bord A1 Feitcode W 601 a

Bord A2 Feitcode W 602 a/b

Bord A3 Feitcode W 603

Bord B6 Feitcode R 548

Bord B7 Feitcode R 549 a/c

Bord C1 Feitcode R 550 a/b

Bord A4 Feitcode W 604 a/b

Bord A5 Feitcode W 605 a

Bord C2 Feitcode R 551 a/b

Bord C3 Feitcode R 552 a

Bord C4 Feitcode R 552 b

Bord C6 Feitcode R 553 b

Bord C7 Feitcode R 554

Bord C8 Feitcode R 555

Bord C9 Feitcode R 556

Bord C10 Feitcode R 557

Bord C11 Feitcode R 558

Bord C12 Feitcode R 559

Bord C13 Feitcode R 560

Bord C14 Feitcode R 561

Bord C15 Feitcode R 562

Bord C16 Feitcode R 563

Bord C17 Feitcode R 564

P Bord A5.1 Feitcode W 605 b

Bord A6 Feitcode W 606

Feitenboekje

Bord A7 Feitcode W 607

Lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen

Bord A8 Feitcode W 608

Bord A9 Feitcode W 609

Bord A10 Feitcode W 610

of

Bord A11 Feitcode W 611 a

Bord 13 Feitcode W 613

Bord A11.1 Feitcode W 611b

Bord A14 Feitcode W 614

88945_Omsl_Feitenboekje_v4.indd 1

Bord A12 Feitcode W 612

Bord A15 Feitcode W 615

Publicatie van het Ministerie van Justitie Productie en samenstelling Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie secretaris van de Commissie Feiten en Tarieven Postbus 15, 3769 ZG Soesterberg Dit Feitenboekje is schriftelijk te bestellen bij: vts Politie Nederland Postbus 608 7300 AP Apeldoorn Bestelfax: 055 - 527 61 21 Artikelnummer 5200310000 Prijs â‚Ź 8,93 per set Ă 10 stuks, inclusief verzendkosten en BTW.

April 2008

28-02-2008 11:54:17


Bord A1 Feitcode W 601 a

Bord A2 Feitcode W 602 a/b

Bord A3 Feitcode W 603

Bord B6 Feitcode R 548

Bord B7 Feitcode R 549 a/c

Bord C1 Feitcode R 550 a/b

Bord A4 Feitcode W 604 a/b

Bord A5 Feitcode W 605 a

Bord C2 Feitcode R 551 a/b

Bord C3 Feitcode R 552 a

Bord C4 Feitcode R 552 b

Bord C6 Feitcode R 553 b

Bord C7 Feitcode R 554

Bord C8 Feitcode R 555

Bord C9 Feitcode R 556

Bord C10 Feitcode R 557

Bord C11 Feitcode R 558

Bord C12 Feitcode R 559

Bord C13 Feitcode R 560

Bord C14 Feitcode R 561

Bord C15 Feitcode R 562

Bord C16 Feitcode R 563

Bord C17 Feitcode R 564

P Bord A5.1 Feitcode W 605 b

Bord A6 Feitcode W 606

Feitenboekje

Bord A7 Feitcode W 607

Lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen

Bord A8 Feitcode W 608

Bord A9 Feitcode W 609

Bord A10 Feitcode W 610

of

Bord A11 Feitcode W 611 a

Bord 13 Feitcode W 613

Bord A11.1 Feitcode W 611b

Bord A14 Feitcode W 614

88945_Omsl_Feitenboekje_v4.indd 1

Bord A12 Feitcode W 612

Bord A15 Feitcode W 615

Publicatie van het Ministerie van Justitie Productie en samenstelling Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie secretaris van de Commissie Feiten en Tarieven Postbus 15, 3769 ZG Soesterberg Dit Feitenboekje is schriftelijk te bestellen bij: vts Politie Nederland Postbus 608 7300 AP Apeldoorn Bestelfax: 055 - 527 61 21 Artikelnummer 5200310000 Prijs â‚Ź 8,93 per set Ă 10 stuks, inclusief verzendkosten en BTW.

April 2008

28-02-2008 11:54:17


Bord C18 Feitcode R 565

Bord C19 Feitcode R 566

Bord C20 Feitcode R 567 a/f

Bord F5 Feitcode R 595

Bord F7 Feitcode R 596

Bord F10 Feitcode R 597/627

Bord A16 Feitcode W 616

Bord A17 Feitcode W 617

Bord A18 Feitcode W 618

Bord C21 Feitcode R 568/9 a/f

Bord D1 Feitcode R 574

Bord D2 Feitcode R 575

Bord G7 Feitcode R 309/315 a

Bord G9 Feitcode R 313

Bord G11 Feitcode R 308/309

Bord A19 Feitcode W 619

Bord B1 Feitcode W 701

Bord B2 Feitcode W 702

Bord D4 Feitcode R 576

Bord D5 Feitcode R 577

Bord D6 Feitcode R578

Bord G12a Feitcode R 308/310

Bord G13 Feitcode R 312 b

Bord B3 Feitcode W 703

Bord B4 Feitcode W 704

Bord B5 Feitcode W 705

Bord D7 Feitcode R 579

Bord E1 Feitcode R 584

Bord E2 Feitcode R 585

Bord B6 Feitcode W 706 a-1

Bord B7 Feitcode W 707

Bord B8 Feitcode W 708

Bord E3 Feitcode R 587

Bord E7 Feitcode R 397 h

Bord E8 Feitcode R 397 d

Bord B9 Feitcode W 709

Bord B10 Feitcode W 710

Bord B11 Feitcode W 711

a) Bord E9 Feitcode R 397 i

Bord F1 Feitcode R 593

88945_Omsl_Feitenboekje_v4.indd 2

b)

Bord F3 Feitcode R 594

28-02-2008 11:54:20


26-02-2008 11:02:46 20-03-2008 17:31:59

Feitenboekje

Lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen

I

88945_Feitenboekje_v6.indd I 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 1

Datum inwerkingtreding: 1 april 2008


26-02-2008 11:02:46 20-03-2008 17:31:59

III

Eventuele op- en aanmerkingen over de inhoud van dit boekje kunt u ter kennis brengen van:

t.a.v. de secretaris van de Commissie Feiten en Tarieven (CFT) Postbus 15 3769 ZG Soesterberg E-mail:

cft@om.nl

telefoon:

0346 – 82 29 18

fax:

0346 – 33 33 20 II

88945_Feitenboekje_v6.indd II 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 2

Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie


1. Inleiding Dit is de dertiende uitgave van het Feitenboekje, lijst van feiten betreffende

26-02-2008 11:02:46 20-03-2008 17:31:59

Voorwoord

misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen. Deze uitgave geldt vanaf 1 april 2008. Zoals gebruikelijk bevat ook dit Feitenboekje ten opzichte van het vorige Feitenboekje een groot aantal wijzigingen. Er zijn feitcodes vervallen en toegevoegd, bij bestaande feitcodes is de tekst waar nodig aangepast en voorts hebben enkele feitcodes een andere modaliteit (m, p of *) gekregen. Verder is de voertuicategorie-indeling C aangepast. Tot slot is bij de feitcodes te zien dat de tarieven als uitvloeisel van het Coalitieakkoord zijn opgehoogd. Daarbij is overigens het stelsel van de tarieven onderling intact gelaten. Hieronder zullen de belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen worden beschreven. Een totaaloverzicht van de wijzigingen per feitcode kunt u vinden op het Politiekennisnet, de in de Staatscourant gepubliceerde bijlage OM-feiten, behorende bij de Richtlijn voor strafvordering, tarieven en feitomschrijvingen, en de Staatsbladen waarin de bijlagen van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en van het Transactiebesluit 1994 / Besluit totaaloverzicht zal periodiek worden aangepast indien zich op de feitcodes betrekking hebbende errata hebben voorgedaan. U kunt zodoende steeds nagaan in hoeverre uw Feitenboekje nog actueel is. In het totaaloverzicht zal per feitcode worden aangegeven bij welk erratum deze een wijziging heeft ondergaan. Voorts wordt kort aangegeven waarop de wijziging toeziet.

III

88945_Feitenboekje_v6.indd III 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 3

OM-afdoening zijn gepubliceerd. Het op het Politiekennisnet geplaatste


26-02-2008 11:02:46 20-03-2008 17:32:00

V

2. Specifiek Afdeling A. Verkeer te land Voertuigcategorie-indeling C Bij categorie 1 is de brommobiel verwijderd. De brommobiel is toegevoegd aan categorie 3. Sinds 1 oktober 2006 moet op grond van art. 164 WVW 1994 bij staandehouding wegens een door de bestuurder van een bromfiets begane overtreding van de maximum snelheid met 30 km/h of meer, het bromfietsrijbewijs worden ingevorderd. In verband hiermee is de snelheidsovertreding van 30 km/h voor categorie 3-voertuigen uit de bijlage bij de Wet Mulder verwijderd, opdat staandehouding van de bestuurder en invordering van het rijbewijs mogelijk wordt. Door de brommobiel toe te voegen aan categorie 3, is bovenstaande ook voor de brommobiel mogelijk gemaakt. Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990)/snelheid De op snelheidsovertredingen betrekking hebbende feitcodes zijn op meerdere punten gewijzigd. Aan de feitcodes VG, VH, VI en VK 004 t/m 101 is categorie 3 toegevoegd, verkeerstekens het kan voorkomen dat op “andere wegen buiten de bebouwde kom” een maximum snelheid geldt van 30 km/h. Zodoende is het mogelijk dat de toegestane maximum snelheid lager is dan de maximum snelheid die in het algemeen voor de in categorie 3 genoemde voertuigen geldt. Bij de feitcodes VA t/m VF 030 is categorie 3 verwijderd en opgenomen als OM-feit onder de nieuwe codes VA 030 a, VB 030 a, VC 030 a, VD 030 b, VE IV

88945_Feitenboekje_v6.indd IV 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 4

omdat volgens paragraaf 4 van de Uitvoeringsregelingen BABW inzake


zijn eveneens nieuw en als OM-feit alleen ten behoeve van categorie 3 vastgesteld. Deze feitcodes zijn als OM-feit vastgesteld, in verband met bovengenoemde wijziging van art. 164 WVW 1994. Voorts zijn de feitcodes VG, VH, VI en VK 035 a t/m 070 a toegevoegd ten behoeve van categorie 3.

26-02-2008 11:02:46 20-03-2008 17:32:00

030 b en VF 030 a. De feitcodes VG 030 a, VH 030 a, VI 030 a en VK 030 a

Wegenverkeerswet 1994 Feitcode K 065 is opgesplitst in de feitcodes K 065 a en K 065 b. Feitcode K 065 a ziet toe op de buitenlandse bestuurder die jonger is dan 18 jaar, in het bezit is van een rijbewijs en een motorrijtuig bestuurt. Op grond van artikel 110 lid 1 WVW 1994 mogen motorrijtuigen in Nederland echter alleen worden bestuurd door personen vanaf 18 jaar. Feitcode K 065 b ziet toe op de Nederlandse bestuurder die jonger is dan 18 jaar. Feitcode K 055, dat betrekking heeft op het rijden zonder rijbewijs, is alleen nog van toepassing op bestuurders die op grond van hun leeftijd ook daadwerkelijk in het bezit hadden kunnen zijn van een rijbewijs. RVV 1990 Feitcode R 554 (als bestuurder van een vrachtauto een weg gebruiken in strijd met bord C7) is opgesplitst in de feitcodes R 554 a t/m c. Door deze milieubelangen mogelijk geworden. Voertuigreglement Veel feitcodes hebben een tekstuele aanpassing ondergaan. De op de ladingfeiten betrekking hebbende feitcodes zijn opnieuw gerangschikt, opdat deze een logischer volgorde hebben gekregen.

V

88945_Feitenboekje_v6.indd V 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 5

splitsing is onder meer een verhoging van het tarief in verband met


Bij de feitcodes P 010 a t/m P 600 is de koptekst zodanig aangepast, dat duidelijk wordt dat deze feitcodes van toepassing kunnen zijn op bestuurders van een samenstel van voertuigen. Afdeling C. Milieu

26-02-2008 11:02:46 20-03-2008 17:32:00

VII

Visserijwet Per 1 januari 2007 is de Visserijwet gewijzigd. In verband daarmee zijn er toen nieuwe feitcodes vastgesteld, die als OM-feit waren opgenomen. De feitcodes H 631 a, H 633 a/b, H 643 a/b, H 645 a t/m d en H 647 a t/m c zijn nu echter aangemerkt als p-feit. Destructiewet Door het vervallen zijn van de Destructiewet per 1 januari 2008, zijn de daarop betrekking hebbende feitcode’s verwijderd. Afdeling E. Bijzondere wetten De feitcodes E 821 a en E 821 b zijn samengevoegd tot één code, feitcode E 821. Feitcode E 821 b had betrekking op de recidive. Voor de politie zal bij het opmaken van een kennisgeving van bekeuring echter niet steeds

Overzicht voer- en vaartuigcodes Er is een nieuwe voertuigcode toegevoegd, dit betreft code MV. Deze code is bedoeld voor de geautomatiseerde verwerking van te snel rijdende buitenlandse motorvoertuigen en ziet toe op de (buitenlandse) personenauto of bestelauto.

VI

88945_Feitenboekje_v6.indd VI 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 6

meteen duidelijk zijn of daadwerkelijk sprake is van recidive.


A. Categorie-indeling Per afdeling of wet wordt aangegeven op welke categorie het feit betrekking

26-02-2008 11:02:46 20-03-2008 17:32:00

Toelichting

kan hebben. B. Soort feit In dit feitenboekje zijn verschillende soorten feiten opgenomen. Deze feiten kunnen in drie groepen worden onderverdeeld, te weten: 1 – Mulderfeiten Deze feiten worden overeenkomstig de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) afgehandeld. Voor de feitcode is in deze gevallen de letter m geplaatst. Aandachtspunten: a. Op grond van artikel 2 lid 1 van de Wet Mulder zijn voorzieningen van strafrechtelijke of strafvorderlijke aard uitgesloten. Van toepassing zijn uitsluitend de bevoegdheden op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Aanhouding en inbeslagname is daarom niet mogelijk op b. Onder de Wet Mulder vallen uitsluitend gedragingen, waarbij geen letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht. Is sprake van letsel of schade, dan kan geen gebruik meer worden gemaakt van de betreffende feitcode en dient proces-verbaal te worden opgemaakt. In deze gevallen is sprake van een verdachte; aanhouding en inbeslagname is mogelijk. 1

Dit zal wijzigingen bij inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening. Deze laat toe dat in plaats van de Wet Mulder ook het strafrecht toegepast kan worden. Van deze bevoegdheid zal voorlopig echter geen gebruik mogen worden gemaakt.

VII

88945_Feitenboekje_v6.indd VII 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 7

grond van de Wet Mulder.1


c. Om ongewenste cumulatie van sancties te voorkomen wordt per gebeurtenis voor ten hoogste 3 gedragingen een sanctie opgelegd. d. Als een gebeurtenis bestaat uit gedragingen en overtredingen dient zoveel mogelijk gekozen te worden voor afdoening langs één traject, of strafrecht of administratiefrechtelijk. Indien in een uitzonderlijk geval

26-02-2008 11:02:46 20-03-2008 17:32:00

IX

wordt gekozen voor afdoening via zowel de strafrechtelijke als de administratiefrechtelijke weg dan dient dit op de aankondiging van beschikking en het (mini) proces-verbaal te worden vermeld. Ook in dit geval mag slechts voor maximaal 3 feiten een administratieve sanctie worden opgelegd, proces-verbaal worden opgemaakt, een transactie worden aangeboden of – indien van toepassing - een strafbeschikking worden uitgevaardigd. e. De beschikking dient, bij bijv. een gezamenlijke roodlichtcontrole, te worden opgelegd door de constaterende ambtenaar en niet door de staande houdende ambtenaar. Het dienstnummer van de constaterende ambtenaar moet daarom op de voorzijde van de aankondiging van beschikking bij nummer worden vermeld. Het dienstnummer van de staande houdende ambtenaar wordt bij opmerkingen vermeld. f. Zo mogelijk wordt aanstonds een aankondiging van beschikking uitgereikt. Dit houdt in dat de betrokkene zoveel mogelijk staande moet worden gehouden. Is staandehouding niet mogelijk en wordt op de dient de reden van niet staande houden onder opmerkingen te worden vermeld. g. Bij strafrechtelijk minderjarigen van 12 tot 16 jaar moeten de vastgestelde bedragen worden gehalveerd met een afronding op hele Euro’s naar boven. Deze gehalveerde bedragen moeten op de aankondiging van beschikking worden genoteerd.

VIII

88945_Feitenboekje_v6.indd VIII 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 8

aankondiging van beschikking uitsluitend een kenteken vermeld, dan


Muldergedraging wordt uitsluitend aan de bestuurder een aankondiging van beschikking uitgereikt en niet aan de eigenaar/houder , tenzij de eigenaar / houder expliciet in de feitcode wordt genoemd.

26-02-2008 11:02:46 20-03-2008 17:32:00

h. Bij constatering van een krachtens het Voertuigreglement gesanctioneerde

2 – Politietransigabele feiten / politiestrafbeschikking De de politietransigabele feiten worden overeenkomstig het Transactiebesluit 1994 afgehandeld. De politiestrafbeschikking, die op termijn de politiesanctie vervangt, wordt afgehandeld op grond van het Besluit OM-afdoening. Voor de feitcode is in deze gevallen de letter p geplaatst. Over de strafbeschikking leest u meer onder punt 4. Aandachtspunten: a. De tarieven voor de politietransactie, evenals op termijn de politiestrafbeschikking, zijn vastgesteld. Het is niet toegestaan van deze tarieven af te wijken. b. De enige uitzondering hierop betreft de strafrechtelijk minderjarige van 12 tot 16 jaar. Bij deze leeftijdsgroep moet het vastgestelde bedrag worden gehalveerd met een afronding op hele Euro’s naar boven. Dit gehalveerde bedrag moet op de kennisgeving van bekeuring worden genoteerd. Let op: Deze halvering geldt eveneens voor de bij de feitcodeserie K 070

maar moet proces-verbaal worden opgemaakt: - als de opsporingsambtenaar of een van zijn naaste familieleden bij het feit of de gevolgen daarvan betrokken is; - als verschil van inzicht bestaat tussen de opsporingsambtenaar en de verdachte omtrent de feiten en/of de strafbaarheid; - als het feit schade ten gevolge heeft gehad of overigens te ernstig van aard is; IX

88945_Feitenboekje_v6.indd IX 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 9

opgenomen tarieven. c. In de volgende gevallen mag geen politietransactie worden aangeboden,


- als inbeslagneming plaatsvindt, dan wel van enig voorwerp vrijwillig afstand wordt gedaan. De enige uitzondering hierop betreft het aanbieden van een politietransactie bij winkeldiefstal c.q. verduistering. - Voordat een dergelijke transactie mag worden aangeboden dient het goed te zijn teruggegeven dan wel de schade moet zijn vergoed. (Zie

26-02-2008 11:02:46 20-03-2008 17:32:00

XI

de Aanwijzing politietransactie inzake eenvoudige winkeldiefstal en verduistering) - als de militaire rechter uitsluitend bevoegd is. 3 – Overige feiten (OM feiten) Voor deze feiten kan door de politie geen sanctie worden opgelegd of een transactie worden aangeboden. Deze feiten kunnen grotendeels door middel van een mini proces-verbaal worden afgedaan. Het OM biedt voor deze feiten in de meeste gevallen een transactie aan. Indien van toepassing wordt in plaats van een transactie aangeboden een strafbeschikking uitgevaardigd. Soms wordt meteen gedagvaard. In deze gevallen is voor de feitcode een * geplaatst. Ook in de kolommen waar de tarieven worden weergegeven is voor iedere categorie waarop dit feit betrekking heeft, een * geplaatst. Ter zake de in de afdeling G opgenomen feiten (misdrijven) die niet middel van Tobias/Transactiemodule (TM) opgemaakt proces-verbaal te worden opgemaakt, waarin de redenen van wetenschap en feiten en omstandigheden duidelijk worden omschreven. Bij een proces-verbaal ter zake overtreding van een in de afdeling GA opgenomen feit (rijden onder invloed) moet naast het mini proces-verbaal een checklist met alle relevante gegevens worden ingevuld. In de gevallen waarin geen transactie mogelijk is of als niet ingegaan is op het transactievoorstel of de bij strafbeschikking opgelegde geldboete niet is betaald moet, na melding door het CJIB, eveneens een door middel van X

88945_Feitenboekje_v6.indd X 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 10

politietransigabel zijn, dient naast het mini proces-verbaal altijd een door


4 – De Strafbeschikking De strafbeschikking is een nieuwe strafmodaliteit. De strafbeschikking zal gefaseerd worden ingevoerd en heeft in eerste instantie betrekking op de

26-02-2008 11:02:46 20-03-2008 17:32:00

Tobias/TM opgemaakt proces-verbaal worden opgemaakt.

overtreding van art. 30 WAM en art. 8 WVW 1994. De strafbeschikking treedt in de plaats van de OM-transactie. Anders dan het aanbieden van een transactie moet het uitvaardigen van de strafbeschikking worden aangemerkt als een daad van vervolging. Voor de politie heeft bovenstaande voorlopig geen gevolg. Na inwerkingtreding van de strafbeschikking voor overtredingen van art. 30 WAM en art. 8 WVW 1994, zal de politie op de Combibon zoals vanouds vakje K, “Kennisgeving van bekeuring”, dienen aan te kruisen. Het is vervolgens aan de officier van justitie om te beoordelen of de zaak in aanmerking komt voor een strafbeschikking, dan wel een dagvaarding. In een later stadium zullen de overige feitgecodeerde zaken die met een “*” of een “p” zijn aangeduid, onder het bereik van de strafbeschikking worden gebracht. De *-feiten zullen steeds op de Combibon als kennisgeving van van de strafbeschikking zijn gebracht, moet u op een nieuw model van de Combibon het vak S, “Aankondiging van strafbeschikking” aanvinken. Verder handelt u op dezelfde wijze als zou u een politietransactie aanbieden. U vermeldt dan het bedrag dat via de strafbeschikking zal worden opgelegd. Met nadruk zij opgemerkt dat de feitcodes zelf niet zullen wijzigen. U gebruikt indien de transactie is vervangen door de strafbeschikking nog altijd de feitcodes zoals deze zijn vermeld in dit Feitenboekje.

XI

88945_Feitenboekje_v6.indd XI 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 11

bekeuring moeten worden vermeld. Indien ook de p-feiten onder het bereik


C. Bepaling feitcode en tarief De categorie-indeling is opgenomen aan het begin van de afdeling of wetgeving waar een feitcode betrekking op heeft. Blijkt bijvoorbeeld bij controle dat een personenauto een gladde band of onvoldoende profilering heeft, dan kan de bij deze gedraging behorende feitcode gevonden worden

26-02-2008 11:02:46 20-03-2008 17:32:01

XIII

aan de hand van de volgende stappen: 1. Zoek in het op de laatste pagina’s van het feitenboekje opgenomen trefwoordenregister naar de betreffende feitcode(s). In dit geval onder het trefwoord “band”. 2. Ga naar de betreffende feitcodes en zoek de feitcode die van toepassing is. In dit geval één gladde band en hier is feitcode N 270 r op van toepassing. Het betreft een Mulderfeit omdat er een m staat voor de feitcode. 3. De juiste categorie die van toepassing is kan gevonden worden door de categorie-indeling op te zoeken die aan het begin van het Voertuigreglement is geplaatst. In deze situatie is categorie 2 van toepassing. 4. Tot slot wordt in dit voorbeeld het daarvoor vastgestelde tarief gevonden in de onder categorie 2 geplaatste kolom bij feitcode N 270 r. In dit geval

XII

88945_Feitenboekje_v6.indd XII 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 12

€ 90.


opgenomen: Categorie-indeling A: (Voertuigreglement) 2 - Personenauto’s;

26-02-2008 11:02:46 20-03-2008 17:32:01

In het feitenboekje zijn de volgende categorie-indelingen

3 - Bedrijfsauto’s; 4 - Motorfietsen; 5 - Driewielige motorrijtuigen; 6 - Bromfietsen; 7 - Motorrijtuigen met beperkte snelheid; 8 - Land- of bosbouwtrekkers; 9 - Fietsen; 10 - Gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een verbrandingsmotor of een elektromotor en voorzien van een gesloten carrosserie; 11 - Gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een elektromotor en niet voorzien van een gesloten carrosserie; 12 - Aanhangwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg achter personenauto’s, bedrijfsauto’s en driewielige motorrijtuigen; 13 - Aanhangwagens met een toegestane maximum massa van niet meer motorrijtuigen; 14 - Aanhangwagens achter landbouwtrekkers en achter motorrijtuigen met beperkte snelheid; 15 - Aanhangwagens achter motorfietsen (15a) of bromfietsen (15b); 16 - Aanhangwagens achter fietsen op twee wielen; 17 - Wagens.

XIII

88945_Feitenboekje_v6.indd XIII 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 13

dan 750 kg achter personenauto’s, bedrijfsauto’s en driewielige


Categorie-indeling B: 1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft; 2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

26-02-2008 11:02:46 20-03-2008 17:32:01

XV

3 - Bromfietsers en snorfietsers; 4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor; 5 - Voetgangers; 6 - Overige weggebruikers; 7 - Schippers; 8 - Een ieder. Categorie-indeling C (maximumsnelheid): 1 - Motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen); 2 - Vrachtauto’s, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen; 3 - Bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor;

Categorie-indeling G (rijden onder invloed): 1 - bestuurders van motorrijtuigen (uitgezonderd cat 2 en 3: bestuurders van vrachtauto’s, autobussen, bromfietsers, snorfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig met motor); 2 - bestuurders van vrachtauto’s en autobussen; 3 - bromfietsers, snorfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig met motor; 4 - fietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig zonder motor.

XIV

88945_Feitenboekje_v6.indd XIV 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 14

4 – Land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.


1 - (gezagvoerder) schipper; 2 - bestuurder; 3 - bemanningslid; 4 - waterskier;

26-02-2008 11:02:46 20-03-2008 17:32:01

Categorie-indeling E (scheepvaartwetgeving):

5 - werkgever; 6 - exploitant; 7 - eigenaar of houder;

XV

88945_Feitenboekje_v6.indd XV 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 15

8 - een ieder.


Inhoud Afdeling A. Verkeer te land Nummers K 006 - K 175

: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)

A2

Nummers S 005 - S 025,

: Reglement verkeersregels en

A 13

verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

R 301 - R 630

A 45

Nummers R 701 - R 703

: Besluit administratieve bepalingen

Nummers K 405 - K 550

: Kentekenreglement (KR)

A 85

Nummer K 600

: Reglement rijbewijzen (RR)

A 97

Nummers K 800 - K 825

: Wet rijonderricht motorrijtuigen

Nummers A 901 - A 922

: Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)

A100

Nummers N 010 - P 600

: Voertuigreglement (VR)

A104

inzake het wegverkeer (BABW)

1993 (WRM 1993)

XVI

A 84

A 98

88945_Feitenboekje_v6.indd XVI 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 16

VA 004-VR 101,

26-02-2008 11:02:46 20-03-2008 17:32:01

XVII


Nummers W 500 – W 530

: Binnenvaartpolitiereglement (BPR),

Nummers W 065 - W 182

: Binnenvaartpolitiereglement (BPR),

Nummers W 300 - W 310

: Binnenschepenwet (BIW)

Nummers W 601- W 619

: Binnenvaartpolitiereglement (BPR),

Plaatselijke verordeningen (Pl.V.)

Besluit administratieve W 701 - W 711

B1 B5 B 11

26-02-2008 11:02:47 20-03-2008 17:32:01

Afdeling B. Verkeer te water

B 12

Bepalingen scheepvaartverkeer (BABS), Rijnvaartpolitie-reglement 1995 (RPR), Scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen (SRKGT), Scheepsvaartreglement Gemeenschappelijke Maas (SRGM), Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 (SRW), Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE)

B 16

: Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (WVBB), het Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (BVBB), Reglement onderzoek schepen op de Rijn (ROSR), Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR), Arbeidstijdenbesluit vervoer (ATBvv)

XVII

B 25

88945_Feitenboekje_v6.indd XVII 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 17

Nummers W 420 - W 482


26-02-2008 11:02:47 20-03-2008 17:32:01

XIX

Afdeling C. Milieu Nummers H 002 - H 110

: Wet Milieubeheer (Wm), Wet Bodem bescherming (WBB), Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) de Model-Algemene plaatselijke verordening of Model Afvalstoffenverordening (Pl.V)

Nummers H 295 - H 298

C2

: Besluit gebruik meststoffen (BGM); Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BOOM)

Nummers H 454 – 470

C 11

: Flora- en faunawet (FFW), Regeling zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren Flora- en Faunawet (RZRBKE), Boswet (BW) Natuur beschermingswet (NBW) en Plaatselijk geldende verordeningen (Pl.V)

Nummers H 631 - H 670

C 12

: Visserijwet 1963(ViW), Besluit verbod gebruik van levende aasvis (BLVA), Reglement voor de Binnenvisserij 1985 (RB), Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985 (RMGT), (RZK) en Beschikking visserij visserijzone zeegebied en kustwateren (BVVZK)

C 14

Nummers H 161 - H 176

: Vuurwerkbesluit (Vb)

C 21

Nummers H 200 - H 205

: Geluidhinder

C 21

Nummers H 300 - H 330

: Plaatselijke verordeningen (Pl.V.)

C 22

XVIII

88945_Feitenboekje_v6.indd XVIII 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 18

Reglement zee- en kustvisserij 1977


Nummers D 505 - D 537

: Boek 3 Wetboek van Strafrecht (WvSr)

D2

Afdeling E. Bijzondere wetten Nummers E 100 - E 162

: Wet personenvervoer 2000 (Wp2000),

26-02-2008 11:02:47 20-03-2008 17:32:01

Afdeling D. Wetboek van Strafrecht

Besluit personenvervoer 2000 (Bp2000), Spoorwegwet (Spww), Algemeen Reglement Vervoer (ARV) en Reglement Dienst Hoofd en Lokaalspoorwegen (RDHL) Nummer E 320

E2

: Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV)

Nummers E 801 - E 837

: Vreemdelingenwet (VrW) en

Nummers E 850 - E 856

: Wet Goederenvervoer over de Weg

Vreemdelingenbesluit (VB)

E 12 E 13

(WGW) Besluit Goederenvervoer E 20

: Wet op de Kansspelen (Wodk)

E 24

Nummer E 900

: Wet wapens en munitie (Wwm)

E 24

Afdeling F. Overige overtredingen Nummers F 050 - F 310

: Plaatselijke verordeningen (Pl.V.)

F2

Afdeling G. Misdrijven Nummers G 050 - G 100

: Boek 2 Wetboek van Strafrecht (WvSr), G 2

Nummer G 150

: Gezondheids- en welzijnswet voor

Nummers G 320 – G 335

: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)

dieren (GWD)

XIX

G3 G4

88945_Feitenboekje_v6.indd XIX 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 19

over de Weg (BGW) Nummers E 868


(WVW 1994)

GA 2

Instructie maatregel beginnend bestuurder

H1

Overzicht voer- en vaartuigcodes

I1

Overzicht HALT-zaken

J1

RDW voertuigstatus Kentekenregister

K1

Trefwoordenregister

L1

Notities

M1

XX

26-02-2008 11:02:47 20-03-2008 17:32:02

Nummers GA 300 – GA 318 : art. 8 Wegenverkeerswet 1994

88945_Feitenboekje_v6.indd XX 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 20

Afdeling GA. Misdrijven art. 8, lid 2 WVW 1994


Afdeling A. Verkeer te land

A 1

Categorie-indeling B: 1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft; 2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen; 3 - Bromfietsers en snorfietsers; 4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor; 5 - Voetgangers; 6 - Overige weggebruikers; 7 - Schippers; 8 - Een ieder. NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen

WVW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:1 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 21

26-02-2008 11:02:47 20-03-2008 17:32:02


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

datum daadwerkelijke inname door CJIB vermelden (zie CRB) datum vordering door CJIB vermelden (zie CRB) welke aanwijzing; door wie gegeven; waarom

150 150 100

5

6

7

8

Nummers K 006 - K 175: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) Reglement Rijbewijzen (RR)

* K 006 b

- het rijbewijs is gevorderd

m K 010

een aanwijzing van een opsporingsambtenaar niet opvolgen

A 2

p K 006 a

met een motorijtuig rijden terwijl krachtens de Wet Mulder - het rijbewijs is ingenomen

p K 020 a * K 020 b m K 025

met een motorrijtuig rijden, terwijl het kentekenbewijs is ingevorderd - na deugdelijk herstel - zonder reparatie met een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:2 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 22

*

*

*

150 150 100

60 * 30

60 * 30

60

45

60

40 * 30

26-02-2008 11:02:47 20-03-2008 17:32:02


feitnr

* K 026 a

A 3

* K 026 aa * K 026 b

* K 026 c

m K 030 a m K 030 b

omschrijving

toelichting

een motorrijtuig of een aanhangwagen laten staan of daarmee rijden, terwijl voor dat voertuig geen kenteken is opgegeven, geen kentekenbewijs is afgegeven of het kentekenbewijs zijn geldigheid heeft verloren - een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets - zijnde een bromfiets - een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg tot en met 3500 kg - een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg

staandehouding verdachte c.q. horen eigenaar verplicht

het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig op/aan - een motorrijtuig - de aanhangwagen

1

2

*

3

4

*

5

6

7

8

*

cat. 8 geldt voor bestuurder en eigenaar

*

*

* *

cat. 8 geldt voor bestuurder en eigenaar

*

*

aanhangwagen tmm < 750 kg P 100 b. Cat. 8 geldt voor bestuurder en eigenaar

90 90

90 90

60 60

90 90

WVW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:3 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 23

26-02-2008 11:02:47 20-03-2008 17:32:02


feitnr

omschrijving

toelichting

m K 035

het ongeldig verklaarde kentekenbewijs niet inleveren

welke termijn was gesteld

m K 040 a m K 040 b

A 4

m K 040 c m K 040 d m K 040 e

m K 045 a m K 045 b

1

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:4 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 24

3

4

5

6

7

8

150

het kentekenbewijs of delen daarvan niet op eerste vordering overgeven, omdat (voor) het voertuig - de verschuldigde belastingen en rechten niet zijn voldaan - niet voldoet aan de bij/krachtens de WVW 1994 gestelde eisen - niet voldoet aan de gestelde eisen in de Wet personenvervoer 2000 - niet voldoet aan de gestelde eisen in de Wet ambulancevervoer - niet voldoet aan de in het kentekenbewijs vermelde voorschriften voor het motorrijtuig van 3500 kg of minder - is geen keuringsbewijs afgegeven - heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

2

90 90 90 90 90

laatste keuringsdatum

90 90

90 90

26-02-2008 11:02:47 20-03-2008 17:32:02


feitnr

m K 046 a m K 046 b

m K 050 a m K 050 b

omschrijving

voor het motorrijtuig of de aanhangwagen van meer dan 3500 kg - is geen keuringsbewijs afgegeven - heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

1

uittreksel APK laatste keuringsdatum

340 340

340 340

30 30

30 30

het keuringsbewijs - voldoet niet aan de gestelde eisen - is niet behoorlijk leesbaar

A 5

rijden zonder rijbewijs * K 055 rijden zonder rijbewijs

m K 060 a

toelichting

rijden terwijl het rijbewijs - niet voldoet aan de gestelde eisen

welke categorie vereist; staandehouding verplicht; voor ongeldig verklaard/ geschorst/ ingevorderd rijbewijs of OBM de feitcodes G 320 t/m G 332 gebruiken; alleen van toepassing op bestuurders vanaf 18 jaar (cat. 1 en 2) of 16 jaar (cat.3), anders feitcode K 065 b of K 070 a gebruiken!

2

3

4

*

*

*

30

30

20

5

6

7

8

WVW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:5 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 25

26-02-2008 11:02:47 20-03-2008 17:32:02


feitnr

omschrijving

m K 060 e

- zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken - zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de

* K 060 f

toelichting

1

2

3

4

60

60

40

*

*

*

60 90

60 90

40

*

*

5

6

7

8

geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur meer dan één jaar

A 6

m K 060 c m K 065 a * K 065 b

p p p p

K K K K

070 070 070 070

a b c d

is verstreken - niet behoorlijk leesbaar is beneden de 18 jaar een motorrijtuig besturen beneden de 18 jaar een motorrijtuig besturen beneden de 16 jaar een motorrijtuig besturen, zijnde - een bromfiets - een gehandicaptenvoertuig - een landbouw- of bosbouwtrekker - een motorrijtuig met beperkte snelheid

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:6 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 26

buitenlander met rijbewijs; anders K 065 b

de vermelde bedragen dienen te worden gehalveerd en worden op een hele Euro naar boven afgerond geen stoom- of motorwals

150 150 150 150

26-02-2008 11:02:47 20-03-2008 17:32:02


feitnr

omschrijving

m K 075

rijonderricht geven voor rijbewijs A aan anderen dan aan de bestuurder op wiens motorrijtuig hij zich bevindt

m K 080 a m K 080 b

A 7

m K 085 a

m K 085 b

m K 085 c

toelichting

2

3

4

5

6

7

8

180

rijonderricht geven voor rijbewijs A terwijl de instructeur zich niet achter de bestuurder bevindt - zonder radiografisch contact - aan meer dan twee bestuurders rijonderricht geven voor rijbewijs A - terwijl tegelijkertijd rijonderricht wordt gegeven voor een andere rijbewijscategorie - terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding - terwijl de leerling niet in het bezit is van een geldig theorie-certificaat voor de rijbewijscategorie A of van een geldig rijbewijs A (beperkt) en/of B

1

180 180 180

L-bordje

60

180

WVW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:7 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 27

26-02-2008 11:02:47 20-03-2008 17:32:03


feitnr

m K 090 a m K 090 b m K 090 c

A 8 m K 095 a m K 095 b m K 095 c m K 100 m K 105

omschrijving

rijonderricht geven voor rijbewijs B, terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van - een dubbele bediening cq een onderbreker - een binnen- en een buitenspiegel ten behoeve van de rij-instructeur - een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding rijonderricht geven voor rijbewijs C, D of E, terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van - een dubbele bediening cq een onderbreker - twee of meer buitenspiegels ten behoeve van de rij-instructeur - een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding - C of D, terwijl de leerling rijbewijs B niet bezit - E, terwijl de leerling geen geldig rijbewijs bezit voor het trekkende motorrijtuig

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:8 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 28

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

180 180 L-bordje

60

180 180 L-bordje

60 120 120

26-02-2008 11:02:47 20-03-2008 17:32:03


feitnr

omschrijving

toelichting

m K 106

rijonderricht geven terwijl de leerling onder 18 jaren is rijonderricht geven met een motorrijtuig dat is ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen terwijl de leerling nog geen 21 jaar is rijonderricht geven terwijl de leerling onder 16 jaren is (bromfietsrijbewijs) het ongeldig verklaarde rijbewijs niet inleveren als bestuurder van een motorrijtuig niet op eerste vordering het aan hem afgegeven rijbewijs overgeven het rijbewijs waarvan de geldigheid is geschorst niet inleveren het ongeldig verklaarde rijbewijs niet inleveren als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl het afgegeven certificaat onjuist is ingericht en uitgevoerd dan wel niet behoorlijk leesbaar is

voor bus zie K 107

m K 107

m K 108 * K 110

A 9

* K 115

m K 120 * K 125 m K 135 aa

1

2

3

4

5

6

7

8

120 120

120 op basis van art 124 WVW 1994 bij vermoeden niet langer rijvaardig dan wel ongeschikt

* *

*

150 op basis van artikel 132 WVW 1994

* 30

WVW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:9 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 29

26-02-2008 11:02:47 20-03-2008 17:32:03


feitnr

omschrijving

m K 140 aa

als houder van een ongeldig verklaard bromfietscertificaat dit certificaat niet inleveren zodra de ongeldigverklaring van kracht is geworden in strijd handelen met aan een ontheffing verbonden voorschrift in strijd handelen met aan een ontheffing verbonden voorschrift betrekking hebbend op de begeleiding of vakbekwaamheid

m K 145 a p K 145 b

A 10 m K 150 a

m K 150 b m K 150 c m K 150 da

toelichting

2

3

4

5

6

7

8

90

niet m.b.t. begeleiding of vakbekwaamheid

niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven - het kentekenbewijs (let op voor aanhangwagen met constructieplaat geldt termijn van 1 week, dit kentekenbewijs hoeft dus niet direct te worden getoond. (22 KR)) - het keuringsbewijs - het rijbewijs - het bromfietscertificaat dan wel een betreft niet het bromfietsrijbewijs; rijbewijs voor bromfietsrijbewijzen geldt feitcode K 150 c

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:10 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 30

1

90

90

60

30

30

30

30 60

60

60 60

35

480

26-02-2008 11:02:47 20-03-2008 17:32:03


feitnr

omschrijving

m K 150 e m K 155

- de ontheffing niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht

p K 160 a

als bestuurder, die in overtreding wordt bevonden van een bij of krachtens de WVW 1994 vastgesteld voorschrift, de gegeven bevelen niet opvolgen als bestuurder van een voertuig die, in het kader van beroepsgoederenvervoer of personenvervoer, in overtreding wordt bevonden van een bij of krachtens de WVW 1994 vastgesteld voorschrift, betreffende het vervoer van lading of personen, de gegeven bevelen niet opvolgen zich zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd

p K 160 b

A 11 * K 170

toelichting

1

2

3

4

5

30 150 150 100

60

staandehouding verplicht

240 240 160

95

indien feit geen betrekking heeft op vervoer van lading/ personen dan K160a van toepassing

480

situatie; mate van gevaar/ hinder duidelijk omschrijven; staandehouding verplicht; beg best feit

*

*

*

*

6

7

8

150 95

*

*

*

WVW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:11 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 31

26-02-2008 11:02:47 20-03-2008 17:32:03


feitnr

m K 175 a m K 175 f

m K 175 d

omschrijving

toelichting

zich zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd door - onvoldoende zicht door de voorruit - onvoldoende zicht door de achterruit en/of zijruiten

staandehouding verplicht

A 12

- onvoldoende zicht door voor-, achter- en zijruiten

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:12 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 32

achterruit alleen als geen rechterbuitenspiegel met zicht aanwezig is

1

2

3

4

5

6

7

8

150 150 100 90 60

240

160

26-02-2008 11:02:47 20-03-2008 17:32:03


26-02-2008 11:02:47 20-03-2008 17:32:03

RVV

N u m m e r s S 0 0 5 - S 0 2 5 , VA 0 0 4 - V R 1 0 1 : R e g l e m e n t ve r k e e r s re g e l s e n ve r k e e r s t e k e n s 1 9 9 0 ( R V V 1 9 9 0 ) Categorie-indeling C: (maximum snelheid) 1 - motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen); 2 - vrachtauto’s, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen; 3 - bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor; 4 - land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid. Noot maximumsnelheid In de toelichting bij overtredingen van de maximumsnelheid dient indien van toepassing te worden vermeld: Gemeten, gecorrigeerde en toegestane snelheid, afstand waarover werd gevolgd (bij hoge snelheden min. 500 m) en onderlinge afstand, andere wijze van Bij wegwerkzaamheden moet sprake zijn van daadwerkelijk werkzaamheden op dat moment en/of van een gewijzigde wegsituatie, die een gevaarscheppend element oplevert. Dit moet vermeld worden. Bij staandehouding wordt bij overschrijding vanaf 50 km/h het rijbewijs ingevorderd en dient proces-verbaal te worden ingezonden aan het parket.

A 13

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:13 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 33

constateren, snelheidsmeter wel/niet geijkt/getest, soort weg e.d.


voertuig bij overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan

26-02-2008 11:02:48 20-03-2008 17:32:03

Gelet op de aanwijzing inbeslagneming bij verkeersdelicten dient het 100% in samenhang met een geconcretiseerde gevaarzetting in beslag te worden genomen. In twijfelgevallen verdient het aanbeveling dat v贸贸rdat tot inbeslagneming wordt overgegaan overleg plaatsvindt met het OM. Correctietabel in km/h: correctie

0 t/m 100

3

101 t/m 130

4

131 t/m 165

5

166 t/m 200

6

201 t/m 230

7

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:14 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 34

gemeten snelheid

A 14


2

3

180 *

180 *

120 *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

010 a

niet voldoende afstand houden (kleven) constatering VCS (Video Controle Systeem) - bij snelheden tot en met 80 km/h

180

180

015 a

kleven bij snelheden van meer dan 80 km/h tot en met 100 km/h, waarbij de onderlinge afstand tussen de voertuigen overeenkomt met een tijd - vanaf 0,5 seconde tot en met 0,4 seconde

200

260

omschrijving

4

RVV

Hoofdstuk 2. Verkeersregels VIII. Maximum snelheid

26-02-2008 11:02:48 20-03-2008 17:32:04

1

feitnr

m S * S

005 a 005 c

* S

005 d

* S

005 e

* S

005 f

* S

005 g

m S

p S

niet voldoende afstand houden (kleven) - snelheid tot en met 80 km/h - snelheid meer dan 80 en tot en met 100 km/h, onderlinge afstand 3 meter of meer - snelheid meer dan 80 en tot en met 100 km/h, onderlinge afstand minder dan 3 meter - snelheid meer dan 100 en tot en met 120 km/h, onderlinge afstand 3 meter of meer - snelheid meer dan 100 en tot en met 120 km/h, onderlinge afstand minder dan 3 meter - snelheid meer dan 120 km/h, ongeacht onderlinge afstand

A 15

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:15 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 35

a. Algemeen Noot: Op de niet onder Mulder vallende feitcodes S 005c t/m S 025h is de maatregel Beginnende Bestuurder van toepassing. Opgelet: De feitcodes S 010a t/m S 025h zijn uitsluitend te gebruiken als gebruik is gemaakt van het Video Controle Systeem (VCS). Bij visuele controle moet de feitcodeserie S 005 worden gebruikt. Toelichting: snelheid na correctie; geijkte meter? Bij snelheden vanaf 80 km/h meetafstand minimaal 500 m


015 b

p S

015 c

p S

015 d

p S p S

020 a 020 b

p S

020 c

* S

020 d

* S

020 e

* S * S * S

025 a 025 b 025 c

* S

025 d

* S

025 e

* S

025 f

* S * S

025 g 025 h

1

2

- van minder dan 0,4 seconde tot en met 0,3 seconde - van minder dan 0,3 seconde tot en met 0,2 seconde - van minder dan 0,2 seconde

260

310

310

340

340

380

310 340

340 380

kleven bij snelheden van meer dan 100 km/h tot en met 120 km/h, waarbij de onderlinge afstand tussen de voertuigen overeenkomt met een tijd - vanaf 0,5 seconde tot en met 0,4 seconde - van minder dan 0,4 seconde tot en met 0,3 seconde - van minder dan 0,3 seconde tot en met 0,2 seconde - van minder dan 0,3 seconde tot en met 0,2 seconde - van minder dan 0,2 seconde kleven bij snelheden van meer dan 120 km/h, waarbij de onderlinge afstand tussen voertuigen overeenkomt met een tijd - vanaf 0,5 seconde tot en met 0,4 seconde - vanaf 0,5 seconde tot en met 0,4 seconde - van minder dan 0,4 seconde tot en met 0,3 seconde - van minder dan 0,4 seconde tot en met 0,3 seconde - van minder dan 0,3 seconde tot en met 0,2 seconde - van minder dan 0,3 seconde tot en met 0,2 seconde - van minder dan 0,2 seconde - van minder dan 0,2 seconde

A 16

3

4

26-02-2008 11:02:48 20-03-2008 17:32:04

p S

omschrijving

380 * *

*

* * * * * * * *

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:16 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 36

feitnr


1

omschrijving

2

3

4

RVV

Snelheidsoverschrijdingen Noot: snelheidsovertredingen algemeen Indien een feitcode van toepassing is waarbij de snelheidsoverschrijding per kilometer is aangegeven en er wordt een waarde achter de komma gemeten, dan moet deze te allen tijde naar beneden worden afgerond op een hele kilometer.

28-02-2008 11:17:29 20-03-2008 17:32:04

feitnr

Noot: Op de niet onder Mulder vallende snelheidsoverschrijdingen is de maatregel Beginnende Bestuurder van toepassing overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (gedrag)

m m m m m

VA VA VA VA VA

004 005 006 007 008

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (gedrag) - met 4 km/h - met 5 km/h - met 6 km/h - met 7 km/h - met 8 km/h

m m m m m

VA VA VA VA VA

009 010 011 012 013

-

met 9 km/h met 10 km/h met 11 km/h met 12 km/h met 13 km/h

40 46 51 57 63

61 68 75 84 91

40 46 51 57 63

40 46 51 57 63

m m m m m m

VA VA VA VA VA VA

014 015 016 017 018 019

-

met 14 km/h met 15 km/h met 16 km/h met 17 km/h met 18 km/h met 19 km/h

69 75 82 90 97 104

99 108 116 126 134 144

69 75 82 90 97 104

69 75 82 90 97 104

bord H1 zie noot maximumsnelheid

A 17

19 24 27 32 36

31 37 42 49 55

19 24 27 32 36

19 24 27 32 36

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:17 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 37

b. Binnen de bebouwde kom


1

2

3

4

-

met 20 km/h met 21 km/h met 22 km/h met 23 km/h met 24 km/h

111 120 128 136 145

153 164 175 184 196

111 120 128 136 145

111 120 128 136 145

m VA 025 m VA 026

- met 25 km/h - met 26 km/h

154 164

207 219

154 164

154 164

m m m * m * * * * * * * * * * * * * * * * *

VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

027 028 029 030 030 040 040 045 045 050 050 055 055 060 060 065 065 070 070 075 080 085

-

met 27 km/h met 28 km/h met 29 km/h met 30 km/h met 30 km/h van 35 tot 40 km/h van 35 tot 40 km/h van 40 tot 45 km/h van 40 tot 45 km/h van 45 tot 50 km/h van 45 tot 50 km/h van 50 tot 55 km/h van 50 tot 55 km/h van 55 tot 60 km/h van 55 tot 60 km/h van 60 tot 65 km/h van 60 tot 65 km/h van 65 tot 70 km/h van 65 tot 70 km/h van 70 tot 75 km/h van 75 tot 80 km/h van 80 tot 85 km/h

174 183 193

231 243 255

174 183 193 *

174 183 193

204

268

* * * *

VA VA VA VA

090 095 100 101

-

van 85 tot 90 km/h van 90 tot 95 km/h van 95 tot 100 km/h van 100 km/h of meer

VA VA VA VA VA

020 021 022 023 024

a a a a a a a a

204 *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

A 18

* * * *

* * * *

* * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:18 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 38

m m m m m

26-02-2008 11:02:48 20-03-2008 17:32:04

omschrijving

feitnr


VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 a

m VB 030

- met 30 km/h

bord H1 + A1 zie noot maximumsnelheid

A 19

2

3

4

19 24 27 32 36 40 46 51 57 63 69 75 82 90 97 104 111 120 128 136 145 154 164 174 183 193

31 37 42 49 55 61 68 75 84 91 99 108 116 126 134 144 153 164 175 184 196 207 219 231 243 255

19 24 27 32 36 40 46 51 57 63 69 75 82 90 97 104 111 120 128 136 145 154 164 174 183 193 *

19 24 27 32 36 40 46 51 57 63 69 75 82 90 97 104 111 120 128 136 145 154 164 174 183 193

204

268

204

28-02-2008 11:18:26 20-03-2008 17:32:04

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m *

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bord A1) - met 4 km/h - met 5 km/h - met 6 km/h - met 7 km/h - met 8 km/h - met 9 km/h - met 10 km/h - met 11 km/h - met 12 km/h - met 13 km/h - met 14 km/h - met 15 km/h - met 16 km/h - met 17 km/h - met 18 km/h - met 19 km/h - met 20 km/h - met 21 km/h - met 22 km/h - met 23 km/h - met 24 km/h - met 25 km/h - met 26 km/h - met 27 km/h - met 28 km/h - met 29 km/h - met 30 km/h

1

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:19 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 39

omschrijving

RVV

feitnr


VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB

035 035 040 040 045 045 050 050 055 055 060 060 065 065 070 070 075 080 085 090 095 100 101

a a a a a a a a

-

van 31 tot 35 km/h van 31 tot 35 km/h van 35 tot 40 km/h van 35 tot 40 km/h van 40 tot 45 km/h van 40 tot 45 km/h van 45 tot 50 km/h van 45 tot 50 km/h van 50 tot 55 km/h van 50 tot 55 km/h van 55 tot 60 km/h van 55 tot 60 km/h van 60 tot 65 km/h van 60 tot 65 km/h van 65 tot 70 km/h van 65 tot 70 km/h van 70 tot 75 km/h van 75 tot 80 km/h van 80 tot 85 km/h van 85 tot 90 km/h van 90 tot 95 km/h van 95 tot 100 km/h van 100 km/h of meer

2

3

4

* *

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * * *

m VC 004

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bord A3) - met 4 km/h

19

31

19

19

m m m m m m m m

-

24 27 32 36 40 46 51 57

37 42 49 55 61 68 75 84

24 27 32 36 40 46 51 57

24 27 32 36 40 46 51 57

VC VC VC VC VC VC VC VC

005 006 007 008 009 010 011 012

26-02-2008 11:02:48 20-03-2008 17:32:04

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1

omschrijving

met 5 km/h met 6 km/h met 7 km/h met 8 km/h met 9 km/h met 10 km/h met 11 km/h met 12 km/h

A 20

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:20 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 40

feitnr


013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 030 035 035 040 040 045 045 050 050 055 055 060 060

a a a a a a a

2

3

4

-

63 69 75 82 90 97 104 111 120 128 136 145 154 164 174 183 193

91 99 108 116 126 134 144 153 164 175 184 196 207 219 231 243 255

63 69 75 82 90 97 104 111 120 128 136 145 154 164 174 183 193 *

63 69 75 82 90 97 104 111 120 128 136 145 154 164 174 183 193

204

268

met 13 km/h met 14 km/h met 15 km/h met 16 km/h met 17 km/h met 18 km/h met 19 km/h met 20 km/h met 21 km/h met 22 km/h met 23 km/h met 24 km/h met 25 km/h met 26 km/h met 27 km/h met 28 km/h met 29 km/h met 30 km/h met 30 km/h van 31 tot 35 km/h van 31 tot 35 km/h van 35 tot 40 km/h van 35 tot 40 km/h van 40 tot 45 km/h van 40 tot 45 km/h van 45 tot 50 km/h van 45 tot 50 km/h van 50 tot 55 km/h van 50 tot 55 km/h van 55 tot 60 km/h van 55 tot 60 km/h

28-02-2008 11:19:30 20-03-2008 17:32:04

VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC

1

204 *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

bord H1 + A3 zie noot maximumsnelheid

A 21

*

*

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:21 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 41

m m m m m m m m m m m m m m m m m * m * * * * * * * * * * * *

omschrijving

RVV

feitnr


m m m m m m m m m m m m m m m

VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC VC

VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD

065 a 065 070 a 070 075 080 085 090 095 100 101

-

van 60 tot 65 km/h van 60 tot 65 km/h van 65 tot 70 km/h van 65 tot 70 km/h van 70 tot 75 km/h van 75 tot 80 km/h van 80 tot 85 km/h van 85 tot 90 km/h van 90 tot 95 km/h van 95 tot 100 km/h van 100 km/h of meer

004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A1) - met 4 km/h - met 5 km/h - met 6 km/h - met 7 km/h - met 8 km/h - met 9 km/h - met 10 km/h - met 11 km/h - met 12 km/h - met 13 km/h - met 14 km/h - met 15 km/h - met 16 km/h - met 17 km/h - met 18 km/h

2

3

4

* *

*

*

28-02-2008 11:20:14 20-03-2008 17:32:04

* * * * * * * * * * *

1

omschrijving

*

bord H 1 + J16 + A1 zie noot maximumsnelheid

A 22

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * * *

31 37 42 49 55 61 68 75 84 91 99 108 116 126 134

66 75 82 93 102 111 121 132 142 153 164 176 187 200 211

31 37 42 49 55 61 68 75 84 91 99 108 116 126 134

31 37 42 49 55 61 68 75 84 91 99 108 116 126 134

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:22 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 42

feitnr


019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 028 029 029 030 030 030 035 035 040 040 045 045 050 050 055 055 060 060 065 065 070 070 075 080

* VD 085 * VD 090

a a a b a a a a a a a a

2

3

4

-

144 153 164 175 184 196 207 219 231

224 236 250 264 277 291 306 320 336 *

144 153 164 175 184 196 207 219 231

144 153 164 175 184 196 207 219 231

243

243

255

255

met 19 km/h met 20 km/h met 21 km/h met 22 km/h met 23 km/h met 24 km/h met 25 km/h met 26 km/h met 27 km/h met 28 km/h met 28 km/h met 29 km/h met 29 km/h met 30 km/h met 30 km/h met 30 km/h van 31 tot 35 km/h van 31 tot 35 km/h van 35 tot 40 km/h van 35 tot 40 km/h van 40 tot 45 km/h van 40 tot 45 km/h van 45 tot 50 km/h van 45 tot 50 km/h van 50 tot 55 km/h van 50 tot 55 km/h van 55 tot 60 km/h van 55 tot 60 km/h van 60 tot 65 km/h van 60 tot 65 km/h van 65 tot 70 km/h van 65 tot 70 km/h van 70 tot 75 km/h - van 75 tot 80 km/h - van 80 tot 85 km/h - van 85 tot 90 km/h

243

26-02-2008 11:02:49 20-03-2008 17:32:05

VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD VD

1

* 255 * * 268

268 *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

A 23

* *

* *

*

* *

* * *

* * *

* * *

* * *

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:23 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 43

m m m m m m m m m * m * m * * m * * * * * * * * * * * * * * * * * *

omschrijving

RVV

feitnr


omschrijving

* VD 095 * VD 100 * VD 101

- van 90 tot 95 km/h - van 95 tot 100 km/h - van 100 km/h of meer

1

2

3

4

* * *

* * *

* * *

* * *

31 37 42 49 55 61 68 75 84 91 99 108 116 126 134 144 153 164 175 184 196 207 219

66 75 82 93 102 111 121 132 142 153 164 176 187 200 211 224 236 250 264 277 291 306 320

31 37 42 49 55 61 68 75 84 91 99 108 116 126 134 144 153 164 175 184 196 207 219

31 37 42 49 55 61 68 75 84 91 99 108 116 126 134 144 153 164 175 184 196 207 219

28-02-2008 11:22:19 20-03-2008 17:32:05

feitnr

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE

004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026

- met 4 km/h - met 5 km/h - met 6 km/h - met 7 km/h - met 8 km/h - met 9 km/h - met 10 km/h - met 11 km/h - met 12 km/h - met 13 km/h - met 14 km/h - met 15 km/h - met 16 km/h - met 17 km/h - met 18 km/h - met 19 km/h - met 20 km/h - met 21 km/h - met 22 km/h - met 23 km/h - met 24 km/h - met 25 km/h - met 26 km/h

bord H1 + J16 + A3 zie noot maximumsnelheid

A 24

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:24 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 44

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A3)


027 028 028 029 029 030 030 030 035 035 040 040 045 045 050 050 055 055 060 060 065 065 070 070 075 080 085 090 095 100 101

a a a b a a a a a a a a

2

3

4

- met 27 km/h - met 28 km/h - met 28 km/h - met 29 km/h - met 29 km/h - met 30 km/h - met 30 km/h - met 30 km/h - van 31 tot 35 km/h - van 31 tot 35 km/h - van 35 tot 40 km/h - van 35 tot 40 km/h - van 40 tot 45 km/h - van 40 tot 45 km/h - van 45 tot 50 km/h - van 45 tot 50 km/h - van 50 tot 55 km/h - van 50 tot 55 km/h - van 55 tot 60 km/h - van 55 tot 60 km/h - van 60 tot 65 km/h - van 60 tot 65 km/h - van 65 tot 70 km/h - van 65 tot 70 km/h - van 70 tot 75 km/h - van 75 tot 80 km/h - van 80 tot 85 km/h - van 85 tot 90 km/h - van 90 tot 95 km/h - van 95 tot 100 km/h - van 100 km/h of meer

231

336 *

231

231

243

243

255

255

243

26-02-2008 11:02:49 20-03-2008 17:32:05

VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE

1

* 255 * * 268

268 *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

* * * * * * * *

c. (Auto)wegen buiten de bebouwde kom

A 25

* * * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * * *

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:25 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 45

m * m * m * * m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

omschrijving

RVV

feitnr


m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m *

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (gedrag) - met 4 km/h - met 5 km/h - met 6 km/h - met 7 km/h - met 8 km/h - met 9 km/h - met 10 km/h - met 11 km/h - met 12 km/h - met 13 km/h - met 14 km/h - met 15 km/h - met 16 km/h - met 17 km/h - met 18 km/h - met 19 km/h - met 20 km/h - met 21 km/h - met 22 km/h - met 23 km/h - met 24 km/h - met 25 km/h - met 26 km/h - met 27 km/h - met 28 km/h - met 29 km/h - met 30 km/h

VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 a

bord H2 zie noot maximumsnelheid

A 26

1

2

3

4

16 21 25 28 33 38 43 48 54 60 64 72 78 84 91 98 105 112 121 128 136 145 154 163 172 182

25 30 34 40 46 51 58 64 72 78 85 93 100 109 117 126 134 144 153 163 172 182 193 204 214 225

16 21 25 28 33 38 43 48 54 60 64 72 78 84 91 98 105 112 121 128 136 145 154 163 172 182 *

16 21 25 28 33 38 43 48 54 60 64 72 78 84 91 98 105 112 121 128 136 145 154 163 172 182

28-02-2008 11:23:15 20-03-2008 17:32:05

omschrijving

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:26 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 46

feitnr


030 035 035 040 040 045 045 050 050 055 055 060 060 065 065 070 070 075 080 085 090 095 100 101

m VG 004 m VG 005 m VG 006

a a a a a a a a

2

-

192

237

met 30 km/h van 31 tot 35 km/h van 31 tot 35 km/h van 35 tot 40 km/h van 35 tot 40 km/h van 40 tot 45 km/h van 40 tot 45 km/h van 45 tot 50 km/h van 45 tot 50 km/h van 50 tot 55 km/h van 50 tot 55 km/h van 55 tot 60 km/h van 55 tot 60 km/h van 60 tot 65 km/h van 60 tot 65 km/h van 65 tot 70 km/h van 65 tot 70 km/h van 70 tot 75 km/h van 75 tot 80 km/h van 80 tot 85 km/h van 85 tot 90 km/h van 90 tot 95 km/h van 95 tot 100 km/h van 100 km/h of meer

3

4

192 *

*

*

*

28-02-2008 11:24:26 20-03-2008 17:32:05

VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

1

* *

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

*

*

* *

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (bord A1) - met 4 km/h - met 5 km/h - met 6 km/h

bord H2 + A1 zie noot maximumsnelheid

A 27

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * *

16 21 25

25 30 34

16 21 25

* * * * * * * * 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:27 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 47

m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

omschrijving

RVV

feitnr


VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG

007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 030 035 035 040 040 045 045 050 050 055

a a a a a a

* VG 055 * VG 060 a

1

2

3

-

28 33 38 43 48 54 60 64 72 78 84 91 98 105 112 121 128 136 145 154 163 172 182

40 46 51 58 64 72 78 85 93 100 109 117 126 134 144 153 163 172 182 193 204 214 225

28 33 38 43 48 54 60 64 72 78 84 91 98 105 112 121 128 136 145 154 163 172 182 *

192

237

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

met 7 km/h met 8 km/h met 9 km/h met 10 km/h met 11 km/h met 12 km/h met 13 km/h met 14 km/h met 15 km/h met 16 km/h met 17 km/h met 18 km/h met 19 km/h met 20 km/h met 21 km/h met 22 km/h met 23 km/h met 24 km/h met 25 km/h met 26 km/h met 27 km/h met 28 km/h met 29 km/h met 30 km/h met 30 km/h van 31 tot 35 km/h van 31 tot 35 km/h van 35 tot 40 km/h van 35 tot 40 km/h van 40 tot 45 km/h van 40 tot 45 km/h van 45 tot 50 km/h van 45 tot 50 km/h - van 50 tot 55 km/h - van 50 tot 55 km/h - van 55 tot 60 km/h

4

* * * * * *

A 28

26-02-2008 11:02:50 20-03-2008 17:32:05

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m * m * * * * * * * * *

omschrijving

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:28 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 48

feitnr


m m m m m m m m m m m m m m m m

VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH

060 065 a 065 070 a 070 075 080 085 090 095 100 101

-

van 55 tot 60 km/h van 60 tot 65 km/h van 60 tot 65 km/h van 65 tot 70 km/h van 65 tot 70 km/h van 70 tot 75 km/h van 75 tot 80 km/h van 80 tot 85 km/h van 85 tot 90 km/h van 90 tot 95 km/h van 95 tot 100 km/h van 100 km/h of meer

004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (bord A3) - met 4 km/h - met 5 km/h - met 6 km/h - met 7 km/h - met 8 km/h - met 9 km/h - met 10 km/h - met 11 km/h - met 12 km/h - met 13 km/h - met 14 km/h - met 15 km/h - met 16 km/h - met 17 km/h - met 18 km/h - met 19 km/h

3

4

*

*

*

*

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * *

16 21 25 28 33 38 43 48 54 60 64 72 78 84 91 98

25 30 34 40 46 51 58 64 72 78 85 93 100 109 117 126

16 21 25 28 33 38 43 48 54 60 64 72 78 84 91 98

*

28-02-2008 11:25:11 20-03-2008 17:32:05

VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG

2

*

bord H2 + A3 zie noot maximumsnelheid

A 29

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:29 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 49

* * * * * * * * * * * *

1

omschrijving

RVV

feitnr


VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH

020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 030 035 035 040 040 045 045 050

* * * * * * * * * * * * * * * *

VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH VH

050 055 055 060 060 065 065 070 070 075 080 085 090 095 100 101

a a a a a a a a a

1

2

3

4

-

met 20 km/h met 21 km/h met 22 km/h met 23 km/h met 24 km/h met 25 km/h met 26 km/h met 27 km/h met 28 km/h met 29 km/h met 30 km/h met 30 km/h van 31 tot 35 km/h van 31 tot 35 km/h van 35 tot 40 km/h van 35 tot 40 km/h van 40 tot 45 km/h van 40 tot 45 km/h van 45 tot 50 km/h

105 112 121 128 136 145 154 163 172 182

134 144 153 163 172 182 193 204 214 225

105 112 121 128 136 145 154 163 172 182 *

192

237

*

*

*

*

*

*

-

van 45 tot 50 km/h van 50 tot 55 km/h van 50 tot 55 km/h van 55 tot 60 km/h van 55 tot 60 km/h van 60 tot 65 km/h van 60 tot 65 km/h van 65 tot 70 km/h van 65 tot 70 km/h van 70 tot 75 km/h van 75 tot 80 km/h van 80 tot 85 km/h van 85 tot 90 km/h van 90 tot 95 km/h van 95 tot 100 km/h van 100 km/h of meer

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * * * * * *

* * * * * * * *

26-02-2008 11:02:50 20-03-2008 17:32:06

m m m m m m m m m m * m * * * * * * *

omschrijving

* * * * * * * *

A 30

* * * * * * *

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:30 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 50

feitnr


1

2

3

m m m m m m m m m m m m m m

25 30 34 40 46 51 58 64 72 78 85 93 100 109

36 44 51 60 68 76 86 94 105 114 123 135 145 156

25 30 34 40 46 51 58 64 72 78 85 93 100 109

004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017

m VI

018

- met 18 km/h

117

166

117

m VI m VI m VI

019 020 021

- met 19 km/h - met 20 km/h - met 21 km/h

126 134 144

178 189 201

126 134 144

m m m m m m m

022 023 024 025 026 027 028

-

153 163 172 182 193 204 214

214 226 238 252 265 278 291

153 163 172 182 193 204 214

VI VI VI VI VI VI VI

met 22 km/h met 23 km/h met 24 km/h met 25 km/h met 26 km/h met 27 km/h met 28 km/h

(Borden) bord H2 + J16 + A1 zie noot maximumsnelheid

A 31

RVV

VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (bord A1) - met 4 km/h - met 5 km/h - met 6 km/h - met 7 km/h - met 8 km/h - met 9 km/h - met 10 km/h - met 11 km/h - met 12 km/h - met 13 km/h - met 14 km/h - met 15 km/h - met 16 km/h - met 17 km/h

4

28-02-2008 11:26:03 20-03-2008 17:32:06

omschrijving

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:31 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 51

feitnr


VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI

029 030 030 035 035 040 040 045 045 050 050 055 055 060 060 065 065 070 070 075 080 085 090 095 100 101

a a a a a a a a a

1

2

3

-

225

306

225 *

237

320

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * * * * * *

* * * * * * * *

met 29 km/h met 30 km/h met 30 km/h van 31 tot 35 km/h van 31 tot 35 km/h van 35 tot 40 km/h van 35 tot 40 km/h van 40 tot 45 km/h van 40 tot 45 km/h van 45 tot 50 km/h van 45 tot 50 km/h van 50 tot 55 km/h van 50 tot 55 km/h van 55 tot 60 km/h van 55 tot 60 km/h van 60 tot 65 km/h van 60 tot 65 km/h van 65 tot 70 km/h van 65 tot 70 km/h van 70 tot 75 km/h van 75 tot 80 km/h van 80 tot 85 km/h van 85 tot 90 km/h van 90 tot 95 km/h van 95 tot 100 km/h van 100 km/h of meer

4

28-02-2008 11:26:38 20-03-2008 17:32:06

m * m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

omschrijving

* * * * * * * *

bord H2 + J16 + A3 zie noot maximumsnelheid

A 32

* * * * * * *

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:32 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 52

feitnr


2

3

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (bord A3) - met 4 km/h - met 5 km/h - met 6 km/h - met 7 km/h - met 8 km/h - met 9 km/h - met 10 km/h - met 11 km/h - met 12 km/h - met 13 km/h - met 14 km/h - met 15 km/h - met 16 km/h - met 17 km/h - met 18 km/h - met 19 km/h - met 20 km/h - met 21 km/h - met 22 km/h - met 23 km/h - met 24 km/h - met 25 km/h

25 30 34 40 46 51 58 64 72 78 85 93 100 109 117 126 134 144 153 163 172 182

36 44 51 60 68 76 86 94 105 114 123 135 145 156 166 178 189 201 214 226 238 252

25 30 34 40 46 51 58 64 72 78 85 93 100 109 117 126 134 144 153 163 172 182

m VK 026 m VK 027

- met 26 km/h - met 27 km/h

193 204

265 278

193 204

m m * m * * * * *

-

214 225

291 306

214 225 *

237

320

*

*

*

*

VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK

VK VK VK VK VK VK VK VK VK

004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025

028 029 030 030 035 035 040 040 045

a a a a

met 28 km/h met 29 km/h met 30 km/h met 30 km/h van 31 tot 35 km/h van 31 tot 35 km/h van 35 tot 40 km/h van 35 tot 40 km/h van 40 tot 45 km/h

4

* * *

A 33

26-02-2008 11:02:51 20-03-2008 17:32:06

1

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:33 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 53

omschrijving

RVV

feitnr


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK VK

1

omschrijving

045 050 050 055 055 060 060 065 065 070 070 075 080 085 090 095 100 101

a a a a a

-

van 40 tot 45 km/h van 45 tot 50 km/h van 45 tot 50 km/h van 50 tot 55 km/h van 50 tot 55 km/h van 55 tot 60 km/h van 55 tot 60 km/h van 60 tot 65 km/h van 60 tot 65 km/h van 65 tot 70 km/h van 65 tot 70 km/h van 70 tot 75 km/h van 75 tot 80 km/h van 80 tot 85 km/h van 85 tot 90 km/h van 90 tot 95 km/h van 95 tot 100 km/h van 100 km/h of meer

2

3

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * * * * * *

* * * * * * * *

16 20 24 27 32 37 40

22 27 32 38 43 49 55

4

*

28-02-2008 11:27:21 20-03-2008 17:32:06

feitnr

* * * * * * * * * * *

m m m m m m m

VL VL VL VL VL VL VL

004 005 006 007 008 009 010

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom (gedrag) - met 4 km/h - met 5 km/h - met 6 km/h - met 7 km/h - met 8 km/h - met 9 km/h - met 10 km/h

bord G1 zie noot maximumsnelheid

A 34

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:34 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 54

d. Autosnelwegen


3

m m m m m m m

VL VL VL VL VL VL VL

011 012 013 014 015 016 017

-

met 11 km/h met 12 km/h met 13 km/h met 14 km/h met 15 km/h met 16 km/h met 17 km/h

45 51 56 62 67 73 79

61 68 74 81 88 96 104

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL

018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037

-

met 18 km/h met 19 km/h met 20 km/h met 21 km/h met 22 km/h met 23 km/h met 24 km/h met 25 km/h met 26 km/h met 27 km/h met 28 km/h met 29 km/h met 30 km/h met 31 km/h met 32 km/h met 33 km/h met 34 km/h met 35 km/h met 36 km/h met 37 km/h

86 92 99 106 114 121 128 136 144 152 160 170 178 188 198 207 217 226 237 247

111 120 128 136 146 154 164 174 183 194 204 214 225

m m m * * * * * *

VL VL VL VL VL VL VL VL VL

038 039 040 045 035 040 045 050 055

-

met 38 km/h met 39 km/h met 40 km/h van 41 tot 45 km/h van 31 tot 35 km/h van 35 tot 40 km/h van 40 tot 45 km/h van 45 tot 50 km/h van 50 tot 55 km/h

258 268 280 *

a a a a a a a a a a a

* *

A 35

* * * * *

4

26-02-2008 11:02:51 20-03-2008 17:32:06

2

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:35 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 55

1

omschrijving

RVV

feitnr


m m m m m m m m m m m m m m m m m

VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL

VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM

060 065 070 075 080 085 090 095 100 101

-

van 55 tot 60 km/h van 60 tot 65 km/h van 65 tot 70 km/h van 70 tot 75 km/h van 75 tot 80 km/h van 80 tot 85 km/h van 85 tot 90 km/h van 90 tot 95 km/h van 95 tot 100 km/h van 100 km/h of meer

004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom (bord A1) - met 4 km/h - met 5 km/h - met 6 km/h - met 7 km/h - met 8 km/h - met 9 km/h - met 10 km/h - met 11 km/h - met 12 km/h - met 13 km/h - met 14 km/h - met 15 km/h - met 16 km/h - met 17 km/h - met 18 km/h - met 19 km/h - met 20 km/h

bord G1 + A1 zie noot maximum snelheid

A 36

2

3

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

16 20 24 27 32 37 40 45 51 56 62 67 73 79 86 92 99

22 27 32 38 43 49 55 61 68 74 81 88 96 104 111 120 128

4

28-02-2008 11:28:05 20-03-2008 17:32:06

* * * * * * * * * *

1

omschrijving

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:36 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 56

feitnr


021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 045 035 040 045 050 055 060 065 070 075 080 085 090 095

* VM 100 * VM 101

a a a a a a a a a a a

2

-

106 114 121 128 136 144 152 160 170 178 188 198 207 217 226 237 247 258 268 280 *

136 146 154 164 174 183 194 204 214 225

met 21 km/h met 22 km/h met 23 km/h met 24 km/h met 25 km/h met 26 km/h met 27 km/h met 28 km/h met 29 km/h met 30 km/h met 31 km/h met 32 km/h met 33 km/h met 34 km/h met 35 km/h met 36 km/h met 37 km/h met 38 km/h met 39 km/h met 40 km/h van 41 tot 45 km/h van 31 tot 35 km/h van 35 tot 40 km/h van 40 tot 45 km/h van 45 tot 50 km/h van 50 tot 55 km/h van 55 tot 60 km/h van 60 tot 65 km/h van 65 tot 70 km/h van 70 tot 75 km/h van 75 tot 80 km/h van 80 tot 85 km/h van 85 tot 90 km/h - van 90 tot 95 km/h - van 95 tot 100 km/h - van 100 km/h of meer

A 37

3

* * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *

* * *

* * *

4

26-02-2008 11:02:52 20-03-2008 17:32:07

VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM

1

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:37 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 57

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m * * * * * * * * * * * * * *

omschrijving

RVV

feitnr


m m m m m

VN VN VN VN VN

004 005 006 007 008

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom (bord A3) - met 4 km/h - met 5 km/h - met 6 km/h - met 7 km/h - met 8 km/h

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN

009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028

-

2

16 20 24 27 32

22 27 32 38 43

met 9 km/h met 10 km/h met 11 km/h met 12 km/h met 13 km/h met 14 km/h met 15 km/h met 16 km/h met 17 km/h met 18 km/h met 19 km/h met 20 km/h met 21 km/h met 22 km/h met 23 km/h met 24 km/h met 25 km/h met 26 km/h met 27 km/h met 28 km/h

37 40 45 51 56 62 67 73 79 86 92 99 106 114 121 128 136 144 152 160

49 55 61 68 74 81 88 96 104 111 120 128 136 146 154 164 174 183 194 204

m VN 029

- met 29 km/h

170

214

m VN 030

- met 30 km/h

178

225

bord G1 + A3 zie noot maximum snelheid

A 38

3

4

28-02-2008 11:28:40 20-03-2008 17:32:07

omschrijving

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:38 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 58

1

feitnr


031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 045 035 040 045 050 055 060 065 070 075 080 085 090 095 100 101

a a a a a a a a a a a

-

188 198 207 217 226 237 247 258 268 280 *

met 31 km/h met 32 km/h met 33 km/h met 34 km/h met 35 km/h met 36 km/h met 37 km/h met 38 km/h met 39 km/h met 40 km/h van 41 tot 45 km/h van 31 tot 35 km/h van 35 tot 40 km/h van 40 tot 45 km/h van 45 tot 50 km/h van 50 tot 55 km/h van 55 tot 60 km/h van 60 tot 65 km/h van 65 tot 70 km/h van 70 tot 75 km/h van 75 tot 80 km/h van 80 tot 85 km/h van 85 tot 90 km/h van 90 tot 95 km/h van 95 tot 100 km/h van 100 km/h of meer

2

* * * * * * * * * * * *

A 39

3

4

* * * * * * * * * * * * * * *

26-02-2008 11:02:52 20-03-2008 17:32:07

VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN VN

1

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:39 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 59

m m m m m m m m m m * * * * * * * * * * * * * * * *

omschrijving

RVV

feitnr


1

2

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m *

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (bord A1) - met 4 km/h - met 5 km/h - met 6 km/h - met 7 km/h - met 8 km/h - met 9 km/h - met 10 km/h - met 11 km/h - met 12 km/h - met 13 km/h - met 14 km/h - met 15 km/h - met 16 km/h - met 17 km/h - met 18 km/h - met 19 km/h - met 20 km/h - met 21 km/h - met 22 km/h - met 23 km/h - met 24 km/h - met 25 km/h - met 26 km/h - met 27 km/h - met 28 km/h - met 29 km/h - met 30 km/h - van 31 tot 35 km/h

22 27 32 38 43 49 55 61 68 74 81 88 96 104 111 120 128 136 146 154 164 174 183 194 204 214 225 *

33 40 48 56 64 73 81 90 99 109 118 128 138 148 159 170 181 192 204 216 228 240 252 265 278 291 304 *

VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO

004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 035

bord G1 + J16 + A1 zie noot maximum snelheid

A 40

3

4

28-02-2008 11:29:41 20-03-2008 17:32:07

omschrijving

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:40 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 60

feitnr


m m m m m m m m m m m m m

VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP

040 045 050 055 060 065 070 075 080 085 090 095 100 101

- van 35 tot 40 km/h - van 40 tot 45 km/h - van 45 tot 50 km/h - van 50 tot 55 km/h - van 55 tot 60 km/h - van 60 tot 65 km/h - van 65 tot 70 km/h - van 70 tot 75 km/h - van 75 tot 80 km/h - van 80 tot 85 km/h - van 85 tot 90 km/h - van 90 tot 95 km/h - van 95 tot 100 km/h - van 100 km/h of meer

004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (bord A3) - met 4 km/h - met 5 km/h - met 6 km/h - met 7 km/h - met 8 km/h - met 9 km/h - met 10 km/h - met 11 km/h - met 12 km/h - met 13 km/h - met 14 km/h - met 15 km/h - met 16 km/h

bord G1 + J16 + A3 zie noot maximum snelheid

A 41

3

* * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * *

22 27 32 38 43 49 55 61 68 74 81 88 96

33 40 48 56 64 73 81 90 99 109 118 128 138

4

28-02-2008 11:30:43 20-03-2008 17:32:07

VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO

2

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:41 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 61

* * * * * * * * * * * * * *

1

omschrijving

RVV

feitnr


VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP

017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 035 040 045 050 055 060 065 070 075 080 085 090 095 100 101

1

2

- met 17 km/h - met 18 km/h - met 19 km/h - met 20 km/h - met 21 km/h - met 22 km/h - met 23 km/h - met 24 km/h - met 25 km/h - met 26 km/h - met 27 km/h - met 28 km/h - met 29 km/h - met 30 km/h - van 31 tot 35 km/h - van 35 tot 40 km/h - van 40 tot 45 km/h - van 45 tot 50 km/h - van 50 tot 55 km/h - van 55 tot 60 km/h - van 60 tot 65 km/h - van 65 tot 70 km/h - van 70 tot 75 km/h - van 75 tot 80 km/h - van 80 tot 85 km/h - van 85 tot 90 km/h - van 90 tot 95 km/h - van 95 tot 100 km/h - van 100 km/h of meer

104 111 120 128 136 146 154 164 174 183 194 204 214 225 * * * * * * * * * * * * * * *

148 159 170 181 192 204 216 228 240 252 265 278 291 304 * * * * * * * * * * * * * * *

A 42

3

4

26-02-2008 11:02:53 20-03-2008 17:32:07

m m m m m m m m m m m m m m * * * * * * * * * * * * * * *

omschrijving

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:42 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 62

feitnr


m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029

Maatregel na ernstige verstoring olie-aanvoer overschrijding van de door de Minister van Verkeer en Waterstaat vastgestelde maximumsnelheid op autosnelwegen bij ernstige verstoring van de olie-aanvoer - met 4 km/h - met 5 km/h - met 6 km/h - met 7 km/h - met 8 km/h - met 9 km/h - met 10 km/h - met 11 km/h - met 12 km/h - met 13 km/h - met 14 km/h - met 15 km/h - met 16 km/h - met 17 km/h - met 18 km/h - met 19 km/h - met 20 km/h - met 21 km/h - met 22 km/h - met 23 km/h - met 24 km/h - met 25 km/h - met 26 km/h - met 27 km/h - met 28 km/h - met 29 km/h

A 43

3

4

RVV

Maatregel na ernstige verstoring olie-aanvoer feitcodeserie is afgesloten, wordt opengesteld indien maatregel is vastgesteld

2

19 24 27 32 36 40 46 51 57 63 69 75 82 90 97 104 111 120 128 136 145 154 164 174 183 193

26-02-2008 11:02:53 20-03-2008 17:32:07

1

omschrijving

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:43 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 63

feitnr


VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

030 035 040 045 050 055 060 065 070 075 080 085 090 095 100 101

1

-

204 * * * * * * * * * * * * * * *

met 30 km/h van 31 tot 35 km/h van 35 tot 40 km/h van 40 tot 45 km/h van 45 tot 50 km/h van 50 tot 55 km/h van 55 tot 60 km/h van 60 tot 65 km/h van 65 tot 70 km/h van 70 tot 75 km/h van 75 tot 80 km/h van 80 tot 85 km/h van 85 tot 90 km/h van 90 tot 95 km/h van 95 tot 100 km/h van 100 km/h of meer

2

3

4

26-02-2008 11:02:53 20-03-2008 17:32:08

m * * * * * * * * * * * * * * *

omschrijving

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:44 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 64

feitnr

A 44


26-02-2008 11:02:53 20-03-2008 17:32:08

RVV

Nummers R 301 - R 630: Reglement ve r k e e r s re g e l s e n ve r k e e r s t e k e n s 1 9 9 0 (RVV 1990) Categorie-indeling B: 1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft; 2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen; 3 - Bromfietsers en snorfietsers; 4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor; 5 - Voetgangers; 6 - Overige weggebruikers; 7 - Schippers; 8 - Een ieder. NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen

A 45

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:45 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 65

voor bestuurders van één van de op die categorieÎn betrekking


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Hoofdstuk 2. Verkeersregels I. Plaats op de weg * R 302

A 46

m R 301 m R 303 a

m R 305 m R 306

m R 307

als bestuurder van een motorvoertuig tegen het verkeer in rijden op een auto(snel)weg niet zoveel mogelijk rechts houden op - een auto(snel)weg - een andere weg dan auto(snel)weg ongeoorloofd gebruik van rijbaan, fietspad of trottoir als voetganger niet het voetpad of trottoir gebruiken als voetganger bij ontbreken van voetpad of trottoir niet het fietspad of het fiets/bromfietspad gebruiken als voetganger bij ontbreken van fietspad, fiets/bromfietspad, voetpad en trottoir niet de berm/uiterste zijde van de rijbaan gebruiken

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:46 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 66

gevolgde rijstrook

gevolgde rijstrook afstand; weggedeelte

wat werd gebruikt; waar werd gereden

*

*

90 90 150 150 100

60

60

25 25

25

26-02-2008 11:02:53 20-03-2008 17:32:08


1

2

3

4

feitnr

omschrijving

toelichting

m R 308

als (snor)fietser niet het verplichte fietspad (G 11) of fiets/bromfietspad (G12a) gebruiken als( snor) fietser bij ontbreken verplicht fietspad (G 11) of fiets/bromfietspad (G12a) niet de rijbaan gebruiken als bromfietser niet het fiets/bromfietspad (G12a) gebruiken

gelet op art 2b RVV ook van toepassing op snorfietsers

60

35

ook gebruiken bij fietsen op voetgangersgebied (G7)

60

35

m R 309

m R 310

A 47

m R 311

m R 312 b

m R 313 m R 314

als bromfietser niet de rijbaan gebruiken bij ontbreken fiets/bromfietspad (G 12a) als snorfietser met ingeschakelde motor het onverplichte fietspad (G 13) gebruiken als ruiter niet het ruiterpad (G9) gebruiken als ruiter bij ontbreken ruiterpad niet de berm of de rijbaan gebruiken

5

6

7

8

60

bord G 7, G 11 wat werd gebruikt; waar werd gereden; ook gebruiken bij bord G7, G 11 en G13

60

60

35 bord G 13 35

bord G 12a

bord G 9

RVV RVV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:47 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 67

28-02-2008 11:31:45 20-03-2008 17:32:08


feitnr

omschrijving

toelichting

m R 316 m R 317 m R 318

niet de rijbaan gebruiken als wat werd gebruikt - bestuurder van een motorvoertuig voor bromďŹ ets zie R 311 (rijdend) - bestuurder van een motorvoertuig (stilstaand) - bestuurder van bespannen wagen - bestuurder van onbespannen wagen - geleider van rij-, trekdieren of vee

m m m m m

met een doorgetrokken streep gemarkeerde ďŹ etsstrook gebruiken (rijden) als - bestuurder van motorvoertuig - bestuurder van bespannen wagen - bestuurder van onbespannen wagen - geleider van rij-, trekdieren of vee - als bromfietser

m R 315 a m R 315 b

A 48 R R R R R

319 320 321 322 323

II. Inhalen m R 326 m R 327

niet links inhalen een bestuurder die heeft voorgesorteerd en kenbaar linksaf wil slaan, links inhalen

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:48 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 68

1

2

90

90

60

60

3

4

5

6

7

8

35 35 35

90

90 35 35 35 60

aantal ingehaalde voertuigen; geschatte snelheid hoe voorgesorteerd; waaruit bleek dit

150 150 100

60

60

150 150 100

60

60

26-02-2008 11:02:53 20-03-2008 17:32:08


feitnr

omschrijving

toelichting

1

m R 328

een voertuig vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats inhalen

soort voertuig dat werd ingehaald

240 240 160

95

95

soort kruising; mate van hinder

150 150 100

60

60

welke kruising of splitsing; gelijke orde

150 150 100

60

60

150 150 100

60

60

150 150 100

60

60

150 150 100

60

60

150 150 100

60

60

IV. Oprijden van kruispunten m R 331 een kruispunt blokkeren

A 49

V. Verlenen van voorrang m R 336 geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts m R 337 geen voorrang verlenen aan bestuurders op verharde weg m R 338 geen voorrang verlenen aan bestuurder van een tram m R 340 a een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en deze niet geheel vrij kan maken m R 340 b bij een overweg een spoorvoertuig niet voor laten gaan en daarbij de overweg niet geheel vrij laten VI. Doorsnijden militaire kolonnes m R 341 als weggebruiker een militaire kolonne doorsnijden

welke kruising of splitsing; gelijke orde

60

2

60

3

40

4

20

5

6

15

7

8

20

RVV RVV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:49 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 69

26-02-2008 11:02:53 20-03-2008 17:32:08


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

VII. Afslaan m R 346

afslaan zonder richting aan te geven

wie werd gehinderd; op welke wijze; links/ rechts afslaan

60

60

40

20

20

150 150 100

60

60

150 150 100

60

60

150 150 100

60

60

150 150 100

60

60

m R 347 a m R 347 b m R 347 c m R 348

A 50

bij het afslaan niet het tegemoet komend verkeer voor laten gaan bij het afslaan niet het verkeer naast/ links dicht achter voor laten gaan bij het afslaan niet het verkeer naast/ rechts dicht achter voor laten gaan bij het links afslaan de rechtsafslaande bestuurders niet voor laten gaan

wie werd gehinderd; op welke wijze; links/ rechts afslaan

5

6

7

8

Noot stilstaan en parkeren: In dit onderdeel zijn tevens enkele parkeerfeiten uit de plaatselijke verordeningen en de WVW 1994 opgenomen. Toelichting: Vermeld, indien van toepassing, de mate van belemmering; wel of geen (gehandicapten) parkeerkaart is afgegeven; de tijdsoverschrijding en andere redenen van de gegevens.

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:50 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 70

26-02-2008 11:02:53 20-03-2008 17:32:08


feitnr

IX. Stilstaan m R 395

A 51

m m m m

R R R R

396 396 396 396

a b c d

m R 396 e m R 396 f m R 396 g

m R 396 h m R 396 i m R 396 j

omschrijving

toelichting

een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd

gevaar; situatie omschrijven

als bestuurder een voertuig laten stilstaan - op een kruispunt - op een fietsstrook - op de rijbaan langs een fietsstrook - op een oversteekplaats of binnen mate van belemmering een afstand van 5 meter daarvan - in een tunnel - bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering - bij een bord bushalte binnen een afstand tot bord vermelden afstand van 12 meter van dat bord terwijl de geblokte markering niet is aangebracht - op de rijbaan langs een busstrook - langs een gele doorgetrokken streep - op een overweg

1

2

3

4

5

6

90

90

35

90 60 60 60

90 60 60 60

35 20 20 20

60 60

60 60

20 20

60

60

20

60 60 60

60 60 60

20 20 20

7

8

RVV RVV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:51 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 71

26-02-2008 11:02:54 20-03-2008 17:32:09


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

mate van belemmering

60

60

20

60 60

60 60

20 20

welke categorie aangegeven

60

60

20

bord E8 hoe werd geparkeerd

60

60

20

welk tijdstip was aangegeven

60

60

20

60

60

20

7

8

X. Parkeren

m R 397 a m R 397 b m R 397 c m R 397 d

A 52 m R 397 e m R 397 f

m R 397 g

als bestuurder een voertuig parkeren - bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan - voor een inrit of uitrit - buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg - op een parkeergelegenheid terwijl dat voertuig niet behoort tot de aangegeven categorie of groep voertuigen (E8)

- op een parkeergelegenheid op een andere dan de aangegeven wijze - op een parkeergelegenheid op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden - langs een gele onderbroken streep

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:52 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 72

28-02-2008 11:33:37 20-03-2008 17:32:09


A 53

feitnr

omschrijving

m R 397 h

- op een gelegenheid bestemd voor onmiddellijk laden en lossen van goederen (E7)

m R 397 i

- op een parkeerplaats voor vergunninghouders aangeduid door verkeersbord E9, zonder dat voor dat voertuig een vergunning tot parkeren op die plaats was verleend - op een parkeergelegenheid (borden E4 tot en met E13), buiten de aangegeven parkeervakken

m R 397 j

m R 398

als bestuurder een voertuig dubbel parkeren

toelichting

bord E7, bord E9 alleen bij zekerheid geen afgifte vergunning, anders R 592 gebruiken (NB geplaatst na R 414b) bord vermelden/ langer dan 10 minuten op laad/loshaven buiten vakken parkeren dan R 397h van toepassing mate van belemmering

1

2

3

4

5

6

60

60

20

60

60

20

60

60

20

60

60

20

7

8

als bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep, terwijl dat motorvoertuig

RVV RVV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:53 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 73

28-02-2008 11:33:00 20-03-2008 17:32:09


feitnr

omschrijving

toelichting

1

m R 400 aa

- niet is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf, waarop het tijdstip staat aangegeven waarop met parkeren is begonnen - is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf en de toegestane parkeertijd is verstreken

geen parkeerschijf aanwezig of aanvangtijd niet juist ingesteld (tijd mag op half uur naar boven worden afgerond) hoeveel tijd verstreken

60

muv aangeduide parkeerplaatsen/ blauwe streep

60

m R 400 ab

A 54

parkeerschijfzone m R 401 als bestuurder van een voertuig parkeren in een parkeerschijfzone

m R 402 a m R 402 b

m R 402 c

als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met - een gehandicaptenvoertuig - een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk zichtbaar is aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart - het voor die gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bestemde voertuig

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:54 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 74

2

3

4

5

6

7

8

60

60

20

150 150 150 150

60 60

150 150

60

26-02-2008 11:02:54 20-03-2008 17:32:09


feitnr

omschrijving

parkeermeter m R 403 a parkeren zonder parkeermeter in werking te stellen/dan wel parkeertijd is verstreken m R 403 b parkeren terwijl bij parkeermeter reeds een motorvoertuig is geparkeerd m R 404 bijvullen parkeermeter m R 405 parkeren in parkeervak bij parkeermeter

A 55

groenstrook m R 406

m R 409 a m R 409 b m R 409 c m R 409 d

toelichting

1

hoelang verstreken (Pl.V)

60

soort voertuig (Pl.V)

60

Pl.V Pl.V

voertuig laten staan in een park, plantsoen of op openbare beplantingen of groenstroken

geldt niet voor bermparkeren; waar geplaatst (Pl.V)

parkeren bij een parkeerautomaat - met kaarten zonder aanbrengen kaart op voorgeschreven wijze - met kaarten terwijl parkeertijd is verstreken - met vakken zonder automaat in werking te stellen - met vakken terwijl parkeertijd is verstreken

PL.V

2

3

4

5

6

7

8

60 60

40

20

60

60

20

60

60

20

60

60

20

60

60

20

60

60

20

RVV RVV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:55 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 75

26-02-2008 11:02:54 20-03-2008 17:32:09


feitnr

omschrijving

parkeren van grote voertuigen m R 414 a een voertuig langer dan 6 m of hoger dan 2,4 m parkeren op een plaats waar dit verboden is m R 414 b een voertuig langer dan 6 m parkeren buiten de vastgestelde tijden

A 56

vergunninghouders m R 592 voertuig parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders zonder (duidelijk zichtbare) parkeervergunning, dan wel in strijd met de daaraan verbonden voorwaarden XI. Het plaatsen van fietsen en bromfietsen p R 412 een (brom)fiets op andere wijze plaatsen dan is toegestaan

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:56 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 76

toelichting

1

ivm uiterlijk aanzien van de gemeente (Pl.V)

60

20

ivm de beschikbare parkeerruimte (Pl.V)

60

20

Pl.V/ R 397i gebruiken bij zekerheid geen afgifte vergunning

60

hoe geplaatst

2

3

4

60

5

6

7

8

20

40

20

26-02-2008 11:02:54 20-03-2008 17:32:09


feitnr

omschrijving

A 57

XII. Signalen m R 418 als bestuurder van een motorvoertuig geen zwaai- of knipperlicht voeren bij werkzaamheden en omstandigheden, waarbij dit, ingevolge artikel 5 van de Regeling optische en geluidssignalen, verplicht is indien de kans bestaat dat dit motorvoertuig niet tijdig wordt opgemerkt m R 419 signalen geven in andere gevallen of op andere wijze dan is toegestaan * R 420 blauw zwaai- of knipperlicht voeren terwijl dat niet is toegestaan

toelichting

1

2

3

verplichting en kans niet tijdig opmerken omschrijven

60

60

wat voor signalen; welke wijze

60

60

*

*

lamp inbeslagnemen

40

4

20

5

6

20

7

8

60

XIII. Gebruik van lichten tijdens het rijden Noot verlichting zowel rijdend als stilstaand: Nacht - de periode tussen zonsondergang en zonsopgang; het daglicht was als gevolg van ... onvoldoende; welke verlichting werd gevoerd?

RVV RVV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:57 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 77

26-02-2008 11:02:54 20-03-2008 17:32:10


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

60 90 90

60 90 90

40 60 60

20 35 35

90

90

60

35

60 90 90

60 90 90

40 60 60

20 35 35

5

6

7

8

A. Motorrijtuigen, bromďŹ etsen, snorďŹ etsen of gehandicaptenvoertuigen

m R 421 a m R 421 b m R 421 c

m R 425

A 58 m R 426 a m R 426 b m R 426 c

geen dim- of grootlicht voeren bij - nacht, binnen de bebouwde kom - nacht, buiten de bebouwde kom - dag, indien het zicht slecht is

links; rechts; beide

groot licht voeren - bij dag, bij het tegenkomen van een andere weggebruiker, of bij het op korte afstand volgen van een ander voertuig niet gelijktijdig branden achterlicht(en) met lichten aan de voorzijde, bij - nacht, binnen de bebouwde kom - nacht, buiten de bebouwde kom - dag, indien het zicht slecht is

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:58 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 78

links; rechts; beide

26-02-2008 11:02:54 20-03-2008 17:32:10


A 59

feitnr

omschrijving

m R 428 a m R 428 b

niet gelijktijdig branden achterkentekenplaatverlichting met lichten aan de voorzijde - motorvoertuig - motorvoertuig met aanhangwagen links; rechts; beide

m R 431 d m R 431 e m R 431 f

aanhangwagen voert geen achterlicht(en), bij - nacht, binnen de bebouwde kom - nacht, buiten de bebouwde kom - dag, indien het zicht slecht is

links; rechts; beide

m R 432 d m R 432 e m R 432 f

aanhangwagen voert geen stadslicht(en), bij - nacht, binnen de bebouwde kom - nacht, buiten de bebouwde kom - dag, indien het zicht slecht is

anders dan bij mist, sneeuwval of regen, die het zicht ernstig belemmert mistlicht(en) aan de voorzijde voeren

staande houden; vastgesteld moet worden of het een mistlicht is

mistlichten m R 434

toelichting

1

2

30 30

30 30

60 90 90

60 90 90

60 90 90

60 90 90

60

60

3

4

5

6

7

8

20

40

20

RVV RVV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:59 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 79

26-02-2008 11:02:54 20-03-2008 17:32:10


feitnr

omschrijving

m R 436

mistachterlicht voeren, indien het zicht door mist/sneeuwval niet minder dan 50 meter is

toelichting

1

2

3

4

90

90

60

35

5

6

7

8

B. Overige (voertuigen)

A 60

m R 438 h m R 438 i

bij nacht of bij dag, indien het zicht slecht is geen voor- en achterlicht voeren - fiets - wagen

m R 445 c m R 445 d

bij nacht of bij dag, indien het zicht slecht is geen (juiste) lantaarn meevoeren, als - ruiter - geleider rij-, trekdieren of vee

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:60 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 80

20 20

20 20

26-02-2008 11:02:54 20-03-2008 17:32:10


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

XIV. Gebruik van lichten tijdens het stilstaan

m R 451 c m R 451 d

A 61

m R 453

bij nacht of bij dag, indien het zicht slecht is buiten de bebouwde kom op de rijbaan of op een parkeer-/ vluchtstrook of -haven langs een auto(snel)weg geen licht voeren - op een stilstaand motorvoertuig - op een stilstaande aanhangwagen

90 90

wagen geen licht - bij nacht of bij dag indien het zicht slecht is buiten de bebouwde kom op de rijbaan

35

XV. Bijzondere lichten

m R 456 a m R 456 b

naast het dimlicht/mistlicht andere verlichting aan de voorzijde voeren dan het(de) toegestane bermlicht, richtlicht of markeringslichten, bij - nacht - dag, indien het zicht slecht is

voertuig voorzien van verboden op het voertuig gemonteerde verlichting, dan uitsluitend N 650 (VR) gebruiken 90 90

90 90

RVV RVV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:61 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 81

26-02-2008 11:02:54 20-03-2008 17:32:10


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

soort voertuig; reden niet sneller kunnen rijden (geldt ook voor voetgangers/ lifters op vluchtstroken)

240 240 160

4

5

95

70

6

7

8

XVI. Autosnelwegen en autowegen a. Autosnelwegen

m R 461

A 62

m R 462 m R 463 m R 464

m R 465 a m R 465 b m R 465 c

op autosnelweg - anders dan met motorvoertuig dat sneller mag en kan dan 60 km/h

als bestuurder van een motorvoertuig op een autosnelweg - keren - achteruit rijden - op rijbaan motorvoertuig laten stilstaan behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autosnelweg - buiten noodzaak rijden over de vluchtstrook of vluchthaven - buiten noodzaak gebruik maken van de berm - buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:62 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 82

95

240

240 240 240 240 240 240

waar werd gebruik van gemaakt

240 240 90

waar werd gebruik van gemaakt

90

150 150

26-02-2008 11:02:54 20-03-2008 17:32:10


feitnr

omschrijving

toelichting

1

m R 466

- met voertuigcombinatie langer dan 7 meter, niet de twee meest rechts gelegen rijstroken volgen - met vrachtauto niet de twee meest rechts gelegen rijstroken volgen

aantal rijstroken; lengte

150

aantal rijstroken

150

soort voertuig; reden niet sneller kunnen rijden

240 240 160

m R 467

2

3

4

5

6

7

8

b. Autowegen

m R 468

A 63 m R 469 m R 470 m R 471

m R 472 a m R 472 b

op autoweg - anders dan met motorvoertuig dat sneller mag en kan dan 50 km/h als bestuurder van een motorvoertuig op een autoweg - keren - achteruitrijden - op rijbaan motorvoertuig laten stilstaan behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autoweg - rijden over de vluchtstrook of vluchthaven - gebruik maken van de berm

95

70

95

240

240 240 240 240 240 240

waar werd gebruik van gemaakt

240 240 90

90

RVV RVV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:63 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 83

26-02-2008 11:02:54 20-03-2008 17:32:10


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

m R 472 c

- stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven

waar werd gebruik van gemaakt

150 150

binnen een erf sneller rijden dan stapvoets binnen een erf parkeren anders dan op daarvoor bestemde parkeerplaatsen

zie noot snelheid

5

6

60

35

35

150 150 100 150 150 100

60 60

60 60

150 150 100

60

60

150 150 100

60

60

7

8

XVII. Erven m R 476 m R 478

90

90

60

60

A 64

XIX. Voetgangers

m R 481 a m R 481 b m R 482

m R 483

niet voor laten gaan van - blinde voorzien van een blindenstok - een persoon die zich moeilijk voortbeweegt - voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) - gehandicaptenvoertuig (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken)

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:64 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 84

waaruit bleek dit; mate van hinder

26-02-2008 11:02:54 20-03-2008 17:32:11


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

werden optische en geluidssignalen gevoerd; mate van hinder

150 150 100

4

5

6

7

8

XX. Voorrangsvoertuigen m R 486

voorrangsvoertuig niet voor laten gaan

60

45

60

XXI. Loslopend vee m R 491

rij-, trekdieren of vee zonder toezicht op de weg los laten lopen

omschrijven

90

A 65

XXII. In- en uitstappende passagiers m R 492

passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven

waaruit bleek dit

bij slepen onderlinge afstand meer dan vijf meter

lengte vermelden

240 240 160

95

95

XXIII. Slepen m R 501

60

60

RVV RVV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:65 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 85

26-02-2008 11:02:55 20-03-2008 17:32:11


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

waaruit bleek dit

150 150 150 150 150 150 150 150

150 150 150 150 150 150 150 150

100 100 100 100 100 100 100 100

60 60 60 60 60 60 60 60

60 60 60

60 60 60

40 40 40

60

60

40

60 60

60 60

40 40

5

6

7

8

XXIV. Bijzondere manoeuvres

A 66

m m m m m m m m

R R R R R R R R

505 506 507 508 509 510 511 512

m R 513 m R 514 m R 515 m R 516 m R 517 m R 518

zonder het overige verkeer voor te laten gaan - wegrijden - achteruitrijden - uit een uitrit de weg oprijden - van de weg een inrit inrijden - keren - invoegen - uitvoegen - van rijstrook wisselen geen teken met de richtingaanwijzer of arm geven - bij wegrijden - bij inhalen - bij oprijden van de doorgaande rijbaan - bij verlaten van de doorgaande rijbaan - bij het wisselen van rijstrook - bij belangrijke zijdelingse verplaatsing

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:66 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 86

60 60 60 60 60 60 60 60

26-02-2008 11:02:55 20-03-2008 17:32:11


feitnr

omschrijving

toelichting

m R 519

autobus geen gelegenheid geven weg te rijden van een halte

mate van hinder

1

90

2

90

3

60

4

35

5

6

7

8

35

XXV. Onnodig geluid m R 522

als bestuurder van een motorvoertuig of als bromďŹ etser c.q. snorďŹ etser onnodig geluid veroorzaken

waaruit bleek dit; bij onnodig signalen geven, zoals claxonneren R 419 gebruiken

150 150 100

XXVI. Gevarendriehoek

A 67

m R 526

geen gevarendriehoek plaatsen bij een obstakel (stilstaand motorvoertuig of aanhangwagen)

mate van hinder/ gevaar; soort voertuig

90

90

XXVII. Autogordels en kinderbeveiligingssystemen

m R 533 m R 535 e

zonder autogordel - in motorvoertuig of bromfiets rolstoelpassagier vervoeren zonder dat de stabiliteit van de rolstoel en de veiligheid van de passagier worden gewaarborgd

90 150

90

90

RVV RVV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:67 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 87

26-02-2008 11:02:55 20-03-2008 17:32:11


feitnr

omschrijving

m R 535 s

rolstoelpassagier vervoeren zonder dat deze gebruik maakt van veiligheidsgordel die deel uitmaakt van motorvoertuig of van systeem waarmee de rolstoel aan de vloer is bevestigd passagier vervoeren jonger dan 12 jaren en korter dan 1.35 m die geen gebruik maakt van een kinderbeveiligingssysteem passagier vervoeren jonger dan 12 jaren met een lengte van 1.35 m of meer die geen gebruik maakt van een autogordel voorin passagier vervoeren van 3 tot 18 jaar en korter dan 1.35 m, terwijl geen autogordel of goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem aanwezig is passagier vervoeren jonger dan 3 jaar, terwijl geen autogordel of kinderbeveiligingssysteem beschikbaar is

m R 535 f

m R 535 k

A 68 m R 535 g

m R 535 h

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:68 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 88

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

90

90

90

90

90

26-02-2008 11:02:55 20-03-2008 17:32:11


feitnr

omschrijving

toelichting

m R 535 i

terwijl de zitplaatsen voor passagiers zijn voorzien van autogordels, meer passagiers vervoeren dan er autogordels aanwezig zijn

geldt tot 1 mei 2008 alleen voor de voorste zitplaatsen (alle passagiers) en overige zitplaatsen bij passagiers jonger dan 18 jaar en kleiner dan 1.35 meter

m R 535 j

passagier jonger dan 18 jaren vervoeren in naar achteren gericht kinderzitje op passagierszitplaats, terwijl voorairbag niet is uitgeschakeld in een taxi op een van de voorste zitplaatsen (een) passagier(s) vervoeren jonger dan 18 jaren en met een lengte van minder dan 1.35 m, terwijl geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is de autogordel, de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem gebruiken op een wijze die de beschermende werking ervan negatief be誰nvloedt of kan be誰nvloeden

m R 535 m

A 69 m R 535 o

1

2

3

4

5

6

7

8

90

90

90

(bestuurder aansprakelijk voor passagiers jonger dan 12 jaren)

90

90

RVV RVV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:69 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 89

26-02-2008 11:02:55 20-03-2008 17:32:11


feitnr

Autobus m R 535 p

A 70

m R 535 q

omschrijving

toelichting

1

als bestuurder van een aan het verkeer deelnemende autobus of passagier geen gebruik maken van de autogordel of het kinderbeveiligingssysteem waarmee de autobus is uitgerust

De feitcodes R 535 p t/m R 535 r zijn niet van toepassing op passagiers autobussen waarbij het vervoer van staande passagiers is toegestaan en passagiers autobussen welke binnen bebouwde kom volgens dienstregeling stadsof streekvervoer uitvoeren

90

kinderen van 0 tot 3 jaren hoeven geen beveiligingsmiddel te gebruiken

90

als bestuurder van een aan het verkeer deelnemende autobus - (een) passagier(s) jonger dan 12 jaren en korter dan 1.35 meter vervoeren, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een voor hem/ hen geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem of bij gebrek daaraan, de autogordel, terwijl de passagier(s) zich op de zitplaats bevind(t)(en)

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:70 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 90

2

3

4

5

6

7

8

90

26-02-2008 11:02:55 20-03-2008 17:32:11


feitnr

omschrijving

toelichting

m R 535 r

- (een) passagier(s) jonger dan 12 kinderen van 0 tot 3 jaren hoeven jaren en met een lengte van 1.35 geen beveiligingsmiddel te meter of meer vervoeren, zonder dat gebruiken gebruik wordt gemaakt van een voor hem/hen beschikbare autogordel, terwijl de passagier(s) zich op de zitplaats bevind(t)(en)

1

2

3

4

5

6

7

8

90

XXVIII. Helmen

A 71 m R 536 a m R 536 c

m R 537

geen goedgekeurde en goed passende/ deugdelijk bevestigde helm dragen - als bestuurder of passagier bromfiets - als bestuurder of passagier motorfiets dan wel driewielig motorvoertuig (cat. 1 geldt ook voor quads, tot max. 15 kW) passagier jonger dan 12 jaar op een motor of bromďŹ ets vervoeren die geen goedgekeurde en goed passende/ deugdelijk bevestigde helm draagt

kinband; soort; geen helm

60 90

90

90

90

60 90

60

RVV RVV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:71 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 91

26-02-2008 11:02:55 20-03-2008 17:32:12


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

60

35

5

6

7

8

XXIX. Zitplaats kinderen op fietsen en bromfietsen m R 541

als (brom)fietser een kind jonger dan acht jaren vervoeren op ondoelmatige/ onveilige zitplaats

waaruit bleek dit

XXX. Gebruik van mobiele telecommunicatieapparatuur

A 72

mobiele telefoon m R 545 als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vast houden

staande houden; controleren of het een echte telefoon betreft; noteer merk en type; geldt niet voor (snor)fietsen

150 150 100

XXXI. Vervoer van personen in of op aanhangwagens en in laadruimten

m R 539 a

m R 539 b

personen vervoeren - in de gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets - in de open laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets, danwel in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:72 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 92

geldt niet voor laadruimte (dieren) ambulance, reddingsbrigade of rolstoelvervoer

90

150 150 100

26-02-2008 11:02:55 20-03-2008 17:32:12


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

bord B6

150 150 100 90 90 60 150 150 100 150 150 100

4

5

6

7

8

Hoofdstuk 3. Verkeerstekens II. Verkeersborden Noot: Borden A1/A3 (max. snelheid) zie feitcodes VA 004 t/m VR 101

A 73

m m m m

R R R R

548 549 a 549 b 549 c

m R 550 a m R 550 b

als bestuurder in strijd met bord - geen voorrang verlenen (B6) - niet stoppen bij stopbord (B7) - geen voorrang verlenen (B7) - niet stoppen en geen voorrang verlenen (B7) handelen in strijd met geslotenverklaring - in beide richtingen (C1) - in beide richtingen (C1) weg(gedeelte) bestemd voor aangewezen categorie(ĂŤn) voertuigen (doelgroepstroken)

bord B7

wegen algemeen feit bedoeld voor speciďŹ eke banen zoals vrachtautobaan/ taxibaan

bord C1

60 90

60 90

40 60

60 35 60 60

60 35 60 60

20 35

20 35

bord C2

RVV RVV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:73 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 93

26-02-2008 11:02:55 20-03-2008 17:32:12


feitnr

omschrijving

toelichting

* R 551 a

- eenrichtingsweg op auto(snel) weg (C2) - eenrichtingsweg overige wegen (C2) - eenrichtingsweg (C3)

spookrijden

- eenrichtingsweg (C4) - motorvoertuig op meer dan twee wielen (C6) - vrachtauto’s (C7) (alle wegen behalve autosnelwegen en milieuzones) - vrachtauto’s op autosnelweg (C7) - vrachtauto’s in als milieuzone aangeduid gebied - langzame voertuigen (C8) - ruiter, vee, wagen, motorvoertuig niet harder dan 25 km/h, brommobiel, (brom)fiets en gehandicaptenvoertuig (C9)

bord C3 wegen algemeen

m R 551 b m R 552 a

m R 552 b m R 553 b

A 74

m R 554 a

m R 554 b m R 554 c m R 555 m R 556

bord C4

2

3

4

5

6

7

*

*

*

*

*

90 90

90 90

60 60

35 35

35 35

90 60

90

60

35

35

40

20

20

8

60

150 150 60 60

bord C8

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:74 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 94

1

bord C9

26-02-2008 11:02:55 20-03-2008 17:32:12


feitnr

omschrijving

m R 557

- motorvoertuig met aanhangwagen (C10)

m R 558 m R 559 m R 560

- motorfiets (C11) - alle motorvoertuigen (C12) - bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met in werking zijnde motor (C13)

m R 561

- fiets, gehandicaptenvoertuig zonder motor (C14) (categorie 3 betreft alleen snorfiets met uitgeschakelde motor)

m R 562

- (brom)fiets, gehandicaptenvoertuig (C15) - voetgangers (C16) - (samenstel van) voertuigen langer dan aangegeven (C17)

bord C10

A 75

bord C12

bord C14

m R 563 m R 564

1

toelichting

2

60

60

60

60 60

3

4

5

6

7

8

bord C11

40

20

20

20

40

20

bord C13

bord C15

15 90

bord C16

35

bord C17

RVV RVV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:75 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 95

26-02-2008 11:02:55 20-03-2008 17:32:12


feitnr

omschrijving

m R 565

- voertuigen breder dan aangegeven (C18)

m R 566

- voertuigen hoger dan aangegeven (C19)

A 76 R R R R R R

567 567 567 567 567 567

a b c d e f

m R 568 a m R 568 b

voertuigen totaalmassa hoger dan aangegeven, bord C21 - tot en met 10% overschrijding - 11 tot en met 20% overschrijding

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:76 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 96

3

4

5

6

35

90

35

gemeten aslast toegestane aslast overschrijding in kg/% aard lading; eigenaar

90 130 200 * * *

35 50 80 * * *

gemeten totaalmassa toegestane totaalmassa

90 130

35 50

bord C20

m m m * * *

2

90

bord C18

voertuigen aslast hoger dan aangegeven, bord C20 - tot en met 10% overschrijding - 11 tot en met 20% overschrijding - 21 tot en met 30% overschrijding - 31 tot en met 40% overschrijding - 41 tot en met 50% overschrijding - meer dan 50% overschrijding

1

toelichting

7

8

bord C19

bord C21

26-02-2008 11:02:56 20-03-2008 17:32:12


omschrijving

toelichting

1

c d e f

-

overschrijding in kg/% aard lading; eigenaar

200 * * *

80 * * *

a b c d e f

samenstel van voertuigen totaalmassa hoger dan aangegeven, bord C21 - tot en met 10% overschrijding - 11 tot en met 20% overschrijding - 21 tot en met 30% overschrijding - 31 tot en met 40% overschrijding - 41 tot en met 50% overschrijding - meer dan 50% overschrijding

gemeten aslast toegestane aslast overschrijding in kg/% aard lading; eigenaar

90 130 200 * * *

35 50 80 * * *

feitnr

m * * *

A 77

m m m * * *

R R R R

R R R R R R

568 568 568 568

569 569 569 569 569 569

m R 574 m R 575

21 tot en met 30% overschrijding 31 tot en met 40% overschrijding 41 tot en met 50% overschrijding meer dan 50% overschrijding

rijden in strijd met - verplichte rijrichting op rotonde (D1) - gebod voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft (D2) bord D1

m R 576

- gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting (D4)

2

3

4

5

6

60 60

60 60

40 40

20 20

20 20

60

60

40

20

20

7

8

bord D2

RVV RVV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:77 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 97

26-02-2008 11:02:56 20-03-2008 17:32:13


feitnr

omschrijving

m R 577

- gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting (D5)

m R 578

- gebod tot het volgen van één van de aangegeven rijrichtingen (D6) - gebod tot het volgen van één van de aangegeven rijrichtingen (D7)

toelichting

bord D4

m R 579

bord D6

A 78

m R 580 c m R 581 a

- links-/rechtsafverbod op auto(snel) weg (bord 46/47 RVV 1966) - links-/rechtsafverbod op andere wegen dan auto(snel)wegen

1

2

3

4

5

6

60

60

40

20

20

60

60

40

20

20

60

60

40

20

20

90

90

60

60

40

20

20

60

60

7

8

bord D5

bord D7

parkeerverboden op borden

m R 584

parkeren in strijd met - parkeerverbod/parkeerverbodszone (E1)

20

bord E1

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:78 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 98

26-02-2008 11:02:56 20-03-2008 17:32:13


feitnr

omschrijving

m R 585 p R 587

laten staan in strijd met - verbod stil te staan (E2) - verbod (brom)fietsen te plaatsen (E3)

60

bord E2 m R 593 m R 594

1

toelichting

A 79

m R 596 m R 597

keren in strijd met keerverbod (F7) niet stoppen bij stopgebod (F10)

4

60

5

6

7

8

20 40

20

60

35

35

90 90 60 150 150 100

35 60

35 60

150 150 150 bord F1

doorgaan in strijd met verbod door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting (F5)

3

bord E3

inhalen in strijd met inhaalverbod - voor motorvoertuigen (F1) - voor vrachtautoâ&#x20AC;&#x2122;s (F3)

m R 595

2

bord F3 90

bord F5

90

bord F7

bord F10

RVV RVV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:79 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 99

26-02-2008 11:02:56 20-03-2008 17:32:13


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

60 60

45

60

mate van hinder

90 90 150 150 100 100

150 150 100 100

60 60

45

60

mate van hinder

7

8

III. Verkeerslichten Noot: Vermeld het aantal seconden rood, afstand tot stopteken, snelheidsverhoging en eventueel wijze van constateren, kruising met; rijstrooklichten boven welke strook kruis aangebracht, rijbaanindeling, onthefďŹ ng?

A 80

m R 601 m R 602 m R 603

driekleurig verkeerslicht niet doorgaan bij groen licht niet stoppen voor rood licht rechtsaf door geel of rood en het overige verkeer niet voor laten gaan

m R 604 m R 605

tweekleurig verkeerslicht niet stoppen voor rood licht rechtsaf door geel of rood en het overige verkeer niet voor laten gaan

m R 606

tram-/buslicht als bestuurder van een tram, autobus of lijnbus niet stoppen voor rood tram-/buslicht

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:80 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 100

150

150

26-02-2008 11:02:56 20-03-2008 17:32:13


1

2

3

4

5

6

feitnr

omschrijving

toelichting

m R 607

als bestuurder van een tram niet stoppen voor rood bij driekleurig verkeerslicht

bij negeren negenoog, feitnr R 606 gebruiken

niet stoppen voor rood (knipperend) bruglicht

waren of werden bomen gesloten; knippertijd

150 150 100

60

45

60

waren of werden bomen gesloten; knippertijd

150 150 100

60

45

60

bruglichten m R 609

A 81

overweglichten m R 608 niet stoppen voor rood knipperend overweglicht rijstrooklichten m R 610 rijstrook aangeduid met verlicht rood kruis gebruiken m R 611 rijstrook aangeduid met rijstrooklicht â&#x20AC;&#x153;BUSâ&#x20AC;? gebruiken voetgangerslichten m R 612 oversteken bij rood voetgangerslicht m R 613 oversteken bij geel knipperlicht en overig verkeer ter plaatse niet voor laten gaan

7

8

150

150 150 90

90

60

35

60 60

35

45 45

RVV RVV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:81 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 101

26-02-2008 11:02:56 20-03-2008 17:32:13


feitnr

omschrijving

toelichting

toeritdosering m R 614 niet stoppen voor rood bij toeritdosering

1

2

60

60

3

4

5

6

7

8

IV. Verkeerstekens op het wegdek doorgetrokken streep tussen rijstroken/op paden met verkeer in m R 616 a

A 82

m R 616 b

m R 617 m R 618 m R 619

beide richtingen - de doorgetrokken streep naar links overschrijden

afstand waarover, mate van gevaar/ hinder; aantal ingehaalde voertuigen

- zich links van de doorgetrokken streep bevinden doorgetrokken streep tussen rijstroken/op paden met verkeer in ĂŠĂŠn richting - de doorgetrokken streep overschrijden verdrijvingsvlak gebruiken andere richting volgen dan richting van voorsorteervak

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:82 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 102

150 150 100

60

60

150 150 100

60

60

60

35

35

150 150 100

60

60

90 mate van gevaar/ hinder; niet gebruiken voor witte puntstukken welke kruising; rijrichting bestuurder; welke pijl; mate van gevaar/ hinder;

90

150 150 100

26-02-2008 11:02:56 20-03-2008 17:32:13


feitnr

omschrijving

m R 620

niet stoppen voor stopstreep

m R 621 m R 622 a

m R 622

toelichting

A 83

stopt wel maar niet voor streep; zie ook R 549 a/c bij haaietanden geen voorrang verlenen mate van gevaar/hinder aan bestuurders op kruisende weg als weggebruiker, anders dan als situatie omschrijven bestuurder van een lijnbus, gebruik maken van een busbaan of - strook aangeduid met: “LIJNBUS” als weggebruiker, anders dan als situatie omschrijven bestuurder van een lijnbus of autobus, gebruik maken van busbaan of -strook aangeduid met “ BUS”

1

60

2

60

3

4

5

6

40

20

20

150 150 100

60

60

90

90

60

35

25

35

90

90

60

35

25

35

150 150 100

60

7

8

Hoofdstuk 4. Aanwijzingen I. Verplichtingen weggebruikers Noot: De feitcodes R 627a t/m R 630b mogen niet uitsluitend op kenteken worden aangeleverd. De verdachte moet zijn gehoord en de NAW gegevens en verklaring moeten op het mini proces-verbaal worden vermeld.

p R 627 a

niet opvolgen stopteken - verkeersbrigadier

bord F10

60

RVV RVV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:83 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 103

26-02-2008 11:02:57 20-03-2008 17:32:13


feitnr

omschrijving

toelichting

1

p R 627 b m R 628 a m R 628 b

- begeleider van een railvoertuig - dmv een rode lamp - politietransparant

bord F10, rode lamp/ vlag omschrijving tekst

150 150 100 150 150 100 150 150 100

60 60 60

45 45 45

60 60 60

bevoegdheid; herkenbaar

150 150 100

60

45

60

bevoegdheid; herkenbaar

150 150 100

60

45

60

m R 630 a p R 630 b

niet opvolgen aanwijzing - gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaren - gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaars

2

3

4

5

6

7

8

A 84

Nummers R 701 - R 703: Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) m R 701

m R 702

m R 703

onbevoegd verkeerstekens aanbrengen/ doen aanbrengen/ aangebracht houden of verwijderen/ zichtbaarheid ervan weg nemen verkeersverwarrende voorwerpen aanbrengen/ doen aanbrengen/ aangebracht houden niet zo spoedig mogelijk op juiste wijze inleveren ongeldige gehandicaptenparkeerkaart

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:84 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 104

waaruit bleek dit

90

90

relevante gegevens

60

26-02-2008 11:02:57 20-03-2008 17:32:14


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Nummers K 405 - K 550: Kentekenreglement (KR) m K 405

de kentekenplaat voldoet niet aan de gestelde eisen

aanhangwagen tmm < 750 kg P 100 b

90

Wijziging van de tenaamstelling: overdracht tussen particulieren Kentekenbewijzen afgegeven na 31 mei 2004

A 85

m K 417 m K 418

m K 419

m K 420

m K 421

deel I B en deel II niet terstond aan de nieuwe eigenaar/houder overdragen deel I A afgeven terwijl het vrijwaringsbewijs en het oude deel I B nog niet is ontvangen ontvangstbewijs afgeven terwijl het vrijwaringsbewijs en het oude deel I B nog niet is ontvangen

30 90

90

als nieuwe eigenaar/ houder niet binnen ĂŠĂŠn week op de voorgeschreven wijze het kentekenbewijs overschrijven het vrijwaringsbewijs en het oude deel I B niet terstond aan de vorige eigenaar/ houder afgeven

220

30

KR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:85 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 105

26-02-2008 11:02:57 20-03-2008 17:32:14


toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

feitnr

omschrijving

m K 422

deel I A niet aan de nieuwe eigenaar/ houder afgeven na ontvangst van het vrijwaringsbewijs en het oude deel I B

60

m K 423

het ontvangstbewijs niet aan de nieuwe eigenaar/houder afgeven na ontvangst van het vrijwaringsbewijs en het oude deel I B

30

A 86

Driedelige kentekenbewijzen en kentekenbewijzen die bestaan uit een deel I afgegeven voor 31 mei 2004, een deel I B en een overschrijvingsbewijs m K 431

m K 432

m K 433

deel II of deel I B en het overschrijvingsbewijs niet terstond aan de nieuwe eigenaar/houder overdragen deel I afgeven terwijl het vrijwaringsbewijs en het oude deel II of I B nog niet is ontvangen ontvangstbewijs afgeven terwijl het vrijwaringsbewijs en het oude deel II of I B nog niet is ontvangen

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:86 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 106

30

90

90

26-02-2008 11:02:57 20-03-2008 17:32:14


feitnr

omschrijving

m K 434

als nieuwe eigenaar/ houder niet binnen ĂŠĂŠn week op de voorgeschreven wijze het kentekenbewijs overschrijven het vrijwaringsbewijs en het oude deel II of I B niet terstond aan de vorige eigenaar/houder afgeven deel I niet aan de nieuwe eigenaar/ houder afgeven na ontvangst van het vrijwaringsbewijs en het oude deel II of I B het ontvangstbewijs niet aan de nieuwe eigenaar/houder afgeven na ontvangst van het vrijwaringsbewijs en het oude deel II of I B

m K 436

m K 437

A 87

m K 438

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

220

30

60

30

Wijziging van de tenaamstelling: overdracht ten behoeve van een bedrijfsvoorraad Kentekenbewijzen afgegeven na 31 mei 2004 m K 441

deel I B en deel II niet terstond aan het erkende bedrijf overdragen

30

KR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:87 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 107

26-02-2008 11:02:57 20-03-2008 17:32:14


feitnr

omschrijving

m K 442

deel I A afgeven terwijl het vrijwaringsbewijs en het oude deel I B nog niet is ontvangen het ontvangstbewijs afgeven terwijl het vrijwaringsbewijs en het oude deel I B nog niet is ontvangen deel I niet aan het erkende bedrijf afgeven na ontvangst van het vrijwaringsbewijs en het oude deel II het ontvangstbewijs niet aan het erkende bedrijf afgeven na ontvangst van het vrijwaringsbewijs en het oude deel I B

m K 443

m K 444

m K 446

A 88

Driedelige kentekenbewijzen en kentekenbewijzen die bestaan uit een deel I afgegeven voor 31 mei 2004, een deel I B en een overschrijvingsbewijs m K 447 deel I B en deel II niet terstond aan het erkende bedrijf overdragen m K 448 deel I afgeven terwijl het vrijwaringsbewijs en het oude deel II of I B nog niet is ontvangen

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:88 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 108

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

90

90

30

30

30 90

26-02-2008 11:02:57 20-03-2008 17:32:14


feitnr

omschrijving

m K 449

het ontvangstbewijs afgeven terwijl het vrijwaringsbewijs en het oude deel II of I B nog niet is ontvangen deel I niet aan het erkende bedrijf afgeven na ontvangst van het vrijwaringsbewijs en het oude deel II of I B het ontvangstbewijs niet aan het erkende bedrijf afgeven na ontvangst van het vrijwaringsbewijs en het oude deel II of I B

m K 451

m K 452

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

90

30

30

A 89

Wijziging van de tenaamstelling: overdracht van een voertuig uit bedrijfsvoorraad Kentekenbewijzen afgegeven na 31 mei 2004

m K 456 a m K 456 b

bedrijfsvoorraad deel I B en deel II niet terstond overdragen aan - de nieuwe eigenaar/houder (particulier) - het erkende bedrijf

60 60

KR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:89 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 109

26-02-2008 11:02:57 20-03-2008 17:32:14


feitnr

m K 457 a m K 457 b m K 465

A 90

m K 471

m K 472 a m K 472 b

omschrijving

als erkend bedrijf deel I afgeven terwijl het vrijwaringsbewijs en het oude deel II nog niet is ontvangen, van - een particulier - een erkend bedrijf als nieuwe eigenaar/ houder (particulier) niet binnen ĂŠĂŠn week op de voorgeschreven wijze het kentekenbewijs overschrijven als particulier het vrijwaringsbewijs en het oude bedrijfsvoorraad deel I B niet terstond aan de vorige eigenaar/ houder afgeven deel I A na ontvangst van het vrijwaringsbewijs en het oude bedrijfsvoorraad deel I B niet terstond afgeven aan - de nieuwe eigenaar/houder (particulier) - het erkende bedrijf

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:90 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 110

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

90 90 220

30

60 60

26-02-2008 11:02:57 20-03-2008 17:32:14


feitnr

omschrijving

toelichting

m K 480

als erkend bedrijf niet binnen ĂŠĂŠn week op de voorgeschreven wijze het kentekenbewijs overschrijven

voertuig bestemd voor eigen gebruik

1

2

3

4

5

6

7

8

220

Driedelige kentekenbewijzen en kentekenbewijzen die bestaan uit een deel I afgegeven voor 31 mei 2004, een deel IB en een overschrijvingsbewijs

A 91

m K 478 b

bedrijfsvoorraad deel II of I B en het overschrijvingsbewijs niet terstond overdragen aan - de nieuwe eigenaar/houder (particulier) - het erkende bedrijf

m K 479 a m K 479 b

als erkend bedrijf deel I afgeven terwijl het vrijwaringsbewijs en het oude deel II of I B nog niet is ontvangen, van - een particulier - een erkend bedrijf

m K 478 a

60 60

90 90

KR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:91 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 111

26-02-2008 11:02:57 20-03-2008 17:32:15


feitnr

omschrijving

m K 481

als nieuwe eigenaar/ houder (particulier) niet binnen één week op de voorgeschreven wijze het kentekenbewijs overschrijven als particulier het vrijwaringsbewijs en het oude bedrijfsvoorraad deel II of I B niet terstond aan de vorige eigenaar/ houder afgeven

m K 482

A 92 m K 483 a m K 483 b m K 484

deel I na ontvangst van het vrijwaringsbewijs en het oude bedrijfsvoorraad deel II of I B niet terstond afgeven aan - de nieuwe eigenaar of houder (particulier) - het erkende bedrijf als erkend bedrijf niet binnen één week op de voorgeschreven wijze het kentekenbewijs overschrijven

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

220

30

60

voertuig bestemd voor eigen gebruik

60 220

Wijziging van de tenaamstelling: overlijden van een kentekenhouder Kentekenbewijzen afgegeven na 31 mei 2004

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:92 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 112

26-02-2008 11:02:57 20-03-2008 17:32:15


feitnr

omschrijving

m K 485

als meerderjarige eigenaar/houder na overlijden van de kentekenhouder niet binnen vijf weken op de voorgeschreven wijze het kentekenbewijs op zijn naam overschrijven

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

220

Driedelige kentekenbewijzen en kentekenbewijzen die bestaan uit een deel I afgegeven voor 31 mei 2004, een deel I B en een overschrijvingsbewijs

A 93

m K 486

als meerderjarige eigenaar/houder na overlijden van de kentekenhouder niet binnen vijf weken op de voorgeschreven wijze het kentekenbewijs op zijn naam overschrijven

220

Verval van de tenaamstelling: overdracht van een voertuig aan een persoon in het buitenland Kentekenbewijzen afgegeven na 31 mei 2004 m K 491 het (bedrijfsvoorraad) deel I B en deel II niet terstond aan de nieuwe eigenaar/houder overdragen

30

KR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:93 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 113

26-02-2008 11:02:57 20-03-2008 17:32:15


feitnr

omschrijving

m K 492

deel I A afgeven terwijl het afschrift van de uitvoerverklaring nog niet is ontvangen als eigenaar/houder deel I A niet aan de nieuwe eigenaar/houder afgeven na ontvangst van het afschrift van de uitvoerverklaring

m K 493

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

90

60

A 94

Driedelige kentekenbewijzen en kentekenbewijzen die bestaan uit een deel I afgegeven voor 31 mei 2004, een deel I B en een overschrijvingsbewijs m K 490 a

m K 490 b

m K 505

het (bedrijfsvoorraad) deel II (of I B) en het overschrijvingsbewijs niet terstond aan de nieuwe eigenaar/houder overdragen deel I afgeven terwijl het afschrift van de uitvoerverklaring nog niet is ontvangen als eigenaar/houder deel I niet aan de nieuwe eigenaar/houder afgeven na ontvangst van het afschrift van de uitvoerverklaring

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:94 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 114

30

90

60

26-02-2008 11:02:57 20-03-2008 17:32:15


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

A 95

Alle kentekenbewijzen m K 490 c het ontvangstbewijs afgeven terwijl het afschrift van de uitvoerverklaring nog niet is ontvangen m K 495 als nieuwe eigenaar/houder niet binnen een week de vereiste documenten op de voorgeschreven wijze inleveren m K 500 als nieuwe eigenaar/houder het afschrift van de uitvoerverklaring niet terstond aan de vorige eigenaar/ houder afgeven m K 510 als eigenaar/houder het ontvangstbewijs niet aan de nieuwe eigenaar/houder afgeven na ontvangst van het afschrift van de uitvoerverklaring m K 515 als nieuwe eigenaar/houder niet terstond een aangewezen legitimatiebewijs en de uitvoerverklaring inleveren bij het erkende bedrijf dat de uitvoer geautomatiseerd registreert

5

6

7

8

90

220

60

30

220

KR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:95 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 115

26-02-2008 11:02:57 20-03-2008 17:32:15


feitnr

omschrijving

m K 520

als kentekenhouder of bij overlijden de erfgenaam, niet op de voorgeschreven wijze de vereiste documenten inleveren wanneer het voertuig voorgoed buiten Nederland wordt gebracht

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

220

Aanvraag nieuw deel I (A)

A 96

Kentekenbewijzen afgegeven na 31 mei 2004 m K 526 niet op de voorgeschreven wijze een nieuw deel I A aanvragen, indien het voertuig niet meer overeenstemt met de gegevens op het afgegeven deel I A

60

Driedelige kentekenbewijzen en kentekenbewijzen die bestaan uit een deel I afgegeven voor 31 mei 2004, een deel I B en een overschrijvingsbewijs m K 527

niet op de voorgeschreven wijze een nieuw kentekenbewijs aanvragen, indien het voertuig niet meer overeenstemt met de gegevens op het afgegeven deel I

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:96 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 116

60

26-02-2008 11:02:58 20-03-2008 17:32:15


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

Handelaarskenteken(bewijs) m K 535 als kentekenhouder het handelaarskenteken niet op de voorgeschreven wijze gebruiken m K 540 het ongeldig verklaarde handelaarskentekenbewijs niet onverwijld inleveren

A 97

Nummer K 600: Reglement rijbewijzen (RR) m K 600 als motorrijder niet op eerste vordering het theoriecertiďŹ caat dan wel de oproep voor het examen ter inzage geven

6

7

8

220

220

Intrekking erkenning m K 545 de verstrekte formulieren en bedrijfsvoorraadpassen niet onverwijld inleveren

Inleverplicht oude bewijzen (overgangsbepaling) m K 550 ongeldige kentekenbewijzen/ duplicaten niet onverwijld inleveren

5

220

afgegeven op basis van de oude Wegenverkeerswet

220

60

KR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:97 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 117

26-02-2008 11:02:58 20-03-2008 17:32:15


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Nummers K 800 - K 825: Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (WRM 1993)

p K 800

rijonderricht geven zonder in het bezit te zijn van het vereiste certificaat - particulier

* K 805

- bedrijfsmatig

A 98

p K 810 c

rijonderricht geven terwijl het certificaat - niet geldig is voor het rijonderricht dat wordt gegeven - niet voldoet aan de vastgestelde eisen inzake inrichting en uitvoering - niet behoorlijk leesbaar is

p K 815 a p K 815 b

als houder niet (tijdig) inleveren van een ongeldig verklaard certificaat voor - rijonderricht - vakbekwaamheid

p K 810 a p K 810 b

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:98 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 118

niet in combinatie met K 090 of K 095

130 *

270 30 30

180 180

26-02-2008 11:02:58 20-03-2008 17:32:16


feitnr

p K 820 p K 825

omschrijving

toelichting

1

2

niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven - het certificaat - het instructeursbewijs, dan wel het bewijs van ontheffing

3

4

5

6

7

8

60 60

Nummers A 901 - A 922: Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)

A 99

Noot WAM: 1. Bij rijdende voertuigen dient de bestuurder staande te worden gehouden en te worden gehoord; 2. Voordat proces-verbaal wordt opgemaakt tegen een eigenaar/houder van een stilstaand voertuig dient deze te worden gehoord; 3. Wanneer het voertuig wordt meegenomen is altijd sprake van inbeslagneming.

WRM 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:99 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 119

26-02-2008 11:02:58 20-03-2008 17:32:16


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Bromfietsen

* A 901 a

* A 901 b * A 901 c * A 901 d

A 100 * A 903 a * A 903 b * A 903 c

(met) een bromfiets zonder vereiste verzekering - op een weg laten rijden verzekering wel/niet; uittreksel CRWAM (aanvraag 6 weken na pleegdatum) en kentekenregister - op een weg laten staan afgesloten; geldigheid - buiten de weg aan het verkeer verloren deelnemen - buiten de weg aan het verkeer deel laten nemen (met) een bromfiets zonder vereiste verzekering - op een weg rijden - op een weg staan - buiten de weg aan het verkeer deelnemen -

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:100 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 120

*

* * *

* * *

26-02-2008 11:02:58 20-03-2008 17:32:16


feitnr

omschrijving

toelichting

* A 904

als kentekenhouder niet voldoen aan de vordering aan te tonen dat het motorrijtuig, zijnde een bromďŹ ets, is/

waaruit bleek dit

1

2

3

4

5

6

7

8

*

was verzekerd Gehandicaptenvoertuigen met motor * A 919 a niet op eerste vordering tonen verzekeringsbewijs

* A 920

- laten rijden

* A 921

zonder vereiste verzekering - rijden

* A 922

- laten rijden

A 101 * A 919 b

zonder geldige op de voorgeschreven wijze bevestigde verzekeringsplaat of terwijl de letters en cijfers niet goed zichtbaar zijn - rijden

waaruit bleek dit

*

wel of geen plaat aanwezig; oorzaak niet goed zichtbaar afgesloten; welk jaar

*

veriďŹ catie; waaruit bleek dat het voertuig onverzekerd was heeft de verdachte de bestuurder toestemming gegeven

*

*

*

WAM 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:101 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 121

26-02-2008 11:02:58 20-03-2008 17:32:16


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

motorrijtuigen, niet zijnde bromďŹ etsen of gehandicaptenvoertuigen

* A 914 a

* A 914 b * A 914 c

A 102

* A 914 d

* A 917 a * A 917 b * A 917 c

(met) een motorrijtuig zonder vereiste verzekering - op een weg laten rijden

- op een weg laten staan - buiten de weg aan het verkeer deelnemen - buiten de weg aan het verkeer deel laten nemen (met) een motorrijtuig zonder vereiste verzekering - op een weg rijden - op een weg staan - buiten de weg aan het verkeer deelnemen

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:102 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 122

verzekering wel/niet; uittreksel CRWAM (aanvraag 6 weken na pleegdatum) en kentekenregister afgesloten; geldigheid verloren

*

* * *

* * *

* * *

26-02-2008 11:02:58 20-03-2008 17:32:16


feitnr

omschrijving

toelichting

* A 918

als kentekenhouder niet voldoen aan de vordering aan te tonen dat het motorrijtuig, niet zijnde een bromďŹ ets of gehandicaptenvoertuig, is/was verzekerd

waaruit bleek dit

1

2

3

4

5

6

7

8 *

A 103 WAM 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:103 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 123

26-02-2008 11:02:58 20-03-2008 17:32:16


Nummers N 010 - P 600: Vo e r t u i g re g l e m e n t ( V R ) Categorie-indeling A: (voertuigreglement) 2 -

personenauto’s;

3 -

bedrijfsauto’s;

4 -

motorfietsen;

5 -

driewielige motorrijtuigen;

6 -

bromfietsen;

7 -

Motorrijtuigen met beperkte snelheid;

8 -

land- of bosbouwtrekkers;

9 10 -

26-02-2008 11:02:58 20-03-2008 17:32:17

A 105

fietsen; gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een verbrandingsmotor of een elektromotor en voorzien van een gesloten carrosserie;

11 -

gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een elektromotor en niet voorzien van een gesloten carrosserie;

12 -

aanhangwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg achter personenauto’s, bedrijfsauto’s en driewielige motorrijtuigen;

13 -

aanhangwagens met een toegestane maximum massa van niet ielige motorrijtuigen;

14 -

aanhangwagens achter landbouw- of bosbouwtrekkers en achter motorrijtuigen met beperkte snelheid;

15 -

aanhangwagens achter motorfietsen (15a) of bromfietsen (15b);

16 -

aanhangwagens achter fietsen op twee wielen;

17 -

wagens.

A 104

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:104 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 124

meer dan 750 kg achter personenauto’s, bedrijfsauto’s en driew-


26-02-2008 11:02:59 20-03-2008 17:32:17 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:105 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 125

A 105

VR

Noot Voertuigreglement (VR): - De feiten met betrekking tot het VR zijn in 16 categorieën onderverdeeld en deze categorieën zijn genummerd van 2 t/m 17. Deze categorie-indeling komt overeen met de indeling van het VR. - Bij categorie 15 kan het trekkende voertuig verschillend zijn (motor of bromfiets). Voor deze voertuigen gelden verschillende tarieven. Achter de categorie-aanduiding moet daarom voor de motorfiets een A en voor de bromfiets een B worden vermeld. categorie: 15A - motorfiets categorie: 15B - bromfiets. - Op de kennisgeving/aankondiging moet een nadere toelichting op het feit worden vermeld, omdat de bepalingen van het VR in algemene feitomschrijvingen zijn weergegeven. - De feiten die betrekking hebben op de massa of de last onder wiel of as gelden uitsluitend voor particulieren. Indien sprake is van beroepsmatig vervoer is de Wet op de economische delicten van toepassing. Zie hiervoor de feitcodeserie E 850 t/m E 856.


feitnr.

omschrijving Als bestuurder van een voertuig rijden terwijl: 010

a

m N m N

010 010

b c

m N

010

d

m N

010

e

m N * N

010 010

f n

het niet in overeenstemming is met de gegevens op het kentekenbewijs of met de in het kentekenregister vermelde gegevens het identiďŹ catienummer niet is ingeslagen of goed leesbaar is de kentekenpla(a)t(en) niet voorzien is/zijn van het goedkeuringsmerk, dan wel niet deugdelijk aan de voor en/of achterzijde is/zijn bevestigd het kenteken niet goed leesbaar is of de kentekenpla(a)t(en) is/zijn afgeschermd (manier van constateren) (aanhangwagen tmm < 750 kg P 100 b) het na 31-12-1997 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed leesbare constructieplaat, waarvan de gegevens in overeenstemming zijn met het kentekenregister het merk of de fabrieksaanduiding niet aanwezig is in of aan het motorrijtuig een radarontvangstapparaat aanwezig is, dat geschikt is om de aanwezigheid aan te tonen van een apparaat dat tot doel heeft om een overschrijding van de maximumsnelheid vast te stellen (apparatuur inbeslagnemen)

1 - Algemene bouwwijze van het voertuig m N 020 a het meerassig is m N 020 b het wiel niet zodanig is bevestigd dat het uitsluitend draaibaar is om de eigen as m N 030 a het chassis dan wel de mee of zelfdragende carrosserie breuken en of scheuren vertoont m N 030 b het chassis dan wel de mee of zelfdragende carrosserie zodanig bevestigd, vervormd of door corrosie is aangetast dat de stijfheid en de sterkte in gevaar worden gebracht het frame of de zelfdragende constructie alsmede de voor- en achtervork m N 030 c - breuken en of scheuren vertoont m N 030 d - is doorgeroest

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:106 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 126

26-02-2008 11:02:59 20-03-2008 17:32:17

A 107

A 106

m N


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3

4

5

6

A 107

m N

010

a

150

150

150

150

100

m N m N

010 010

b c

150 60

150 60

150 60

150 60

100 40

m N

010

d

90

90

90

90

60

m N

010

e

m N * N

010 010

f n

m m m m

N N N N

020 020 030 030

a b a b

m N m N

030 030

c d

7

8

9

10

150 150

*

12

13

14

15

150 150

90/60 90/60 150/100 150/100

16

17

150 150

150

60

150 60 90

60

*

11

60 60 *

150 150

40 *

150 150

100 100

150 150

150 150

150 150

150 150

60 60

150 150

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:107 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 127

26-02-2008 11:02:59 20-03-2008 17:32:17


feitnr.

omschrijving

030 030

e f

- is vervormd de onderdelen van het frame of de zelfdragende constructie niet deugdelijk zijn bevestigd

m N

030

g

het frame met voor- en achtervork breuken en of scheuren vertoont, is doorgeroest of is vervormd

m N m N m N

030 030 030

h i j

het frame - breuken en of scheuren vertoont - is doorgeroest - is vervormd

m N m N m N

030 030 030

k l m

het chassis, de zelfdragende constructie of het frame met voor- en achtervork - breuken en of scheuren vertoont - is doorgeroest - is vervormd

m m m m m m m m

030 030 030 030 040 040 040 050

n o p q a b c

N N N N N N N N

A 109

A 108

m N m N

het frame dan wel de daarvoor in de plaats tredende delen of het frame met voor- en achtervork - breuken en of scheuren vertoont - is doorgeroest - is vervormd de onderdelen van het frame of de daarvoor in de plaats tredende constructie niet deugdelijk zijn bevestigd de bovenbouw ondeugdelijk op het onderstel is bevestigd de ondersteuning van de laadvloer/laadruimte niet deugdelijk is de gekoppelde zijspanwagen niet deugdelijk is bevestigd de bedrading niet deugdelijk is bevestigd en niet goed is ge誰soleerd

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:108 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 128

26-02-2008 11:03:00 20-03-2008 17:32:17


Tarief in euro per feit en per categorie 2

A 109

m N m N

030 030

e f

m N

030

g

m N m N m N

030 030 030

h i j

m N m N m N

030 030 030

k l m

m m m m m m m m

030 030 030 030 040 040 040 050

n o p q a b c

N N N N N N N N

3

4

5

6

150 150

150

100

150

100

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

60

35 35 35

35 35 35

35 35 35 35 90

90 90

90 90

60

90 90

35

90 90

90 90

90 90

90

90

90

90/60 90/60

35 35

60

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:109 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 129

26-02-2008 11:03:00 20-03-2008 17:32:17


feitnr.

omschrijving

N N N N N N N N N N N N N N

060 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060

a aa ab ac b d e f g h m n o p

m m m m m m m

N N N N N N N

060 060 060 060 060 060 060

q r s t u v w

2 - Afmetingen en massa’s het langer is dan 12 m (geldt niet voor bussen; cat. 5; ingebruikname voor 01-11-1997) de bus met 2 assen, in gebruik genomen na 09-09-2003, langer is dan 13,50 m de bus met 2 assen, in gebruik genomen voor 10-09-2003, langer is dan 15 m de bus met meer dan 2 assen langer is dan 15 m het breder is dan 2,55 m (cat. 5; ingebruikname voor 01-11-1997) het rijdende werktuig langer is dan 20 m de gelede bus langer is dan 18,75 m het kermis- of circusvoertuig langer is dan 14 m het geconditioneerde voertuig breder is dan 2,60 m het rijdend werktuig breder is dan 3 m het breder is dan 2,60 m de landbouw- of bosbouwtrekker breder is dan 3 m het gehandicaptenvoertuig langer is dan 3,50 m het gehandicaptenvoertuig breder is dan 1,10 m (geldt niet voor motorrijtuigen (cat. 10) die voor 01-01-2000 in het verkeer zijn gebracht) het gehandicaptenvoertuig hoger is dan 2 m de fiets breder is dan 0,75 m de fiets op meer dan twee wielen of met zijspanwagen breder is dan 1,50 m het langer is dan 4 m (cat. 5; ingebruikname na 31-10-1997) het breder is dan 2 m (cat. 5; ingebruikname na 31-10-1997, cat. 6; op meer dan 2 wielen) het hoger is dan 2,5 m (cat. 5; ingebruikname na 31-10-1997) de tweewielige bromfiets breder is dan 1 m

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:110 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 130

26-02-2008 11:03:00 20-03-2008 17:32:18

A 111

A 110

m m m m m m m m m m m m m m


Tarief in euro per feit en per categorie 2

A 111

m m m m m m m m m m m m m m

N N N N N N N N N N N N N N

060 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060 060

a aa ab ac b d e f g h m n o p

m m m m m m m

N N N N N N N

060 060 060 060 060 060 060

q r s t u v w

90

90

3

4

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

5

6

90

7

90

8

9

10

11

12

13

90

14

15

16

17

90

90

90

90

90 90 90 90

90 90 35 35

35 35

35

35

35 35 90 90 90

90 90 90

60 60 60 60

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:111 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 131

26-02-2008 11:03:00 20-03-2008 17:32:18


feitnr.

omschrijving

061 061 061

a c d

m N

061

e

m N

061

g

m m m m m m m

061 061 061 061 061 061 061

h i j k l m n

N N N N N N N

de aanhangwagen, niet zijnde een oplegger, langer is dan 12 m de middenasaanhangwagen die voor 01-07-1967 in gebruik is genomen langer is dan 10 m de middenasaanhangwagen die na 30-06-1967 maar voor 01-01-1987 in gebruik is genomen en waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 2500 kg maar niet meer dan 3500 kg langer is dan 10 m bij de na 31-12-1997 in gebruik genomen oplegger, niet zijnde een kermis- of circusvoertuig, de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en enig deel aan de voorzijde van de oplegger meer dan 2,04 m bedraagt en de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en de achterzijde van de oplegger meer dan 12 m bedraagt de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en de achterzijde van de oplegger van het kermis- of circusvoertuig meer bedraagt dan 17,50 m de aanhangwagen, niet zijnde een middenasaanhangwagen, langer is dan 12 m de middenasaanhangwagen langer is dan 8 m de aanhangwagen ten behoeve van de landbouw breder is dan 3 m de aanhangwagen breder is dan 1 m de aanhangwagen hoger is dan 1 m de bespannen wagen breder is dan 2,60 m de onbespannen wagen breder is dan 1,50 m

het voertuig met inbegrip van de lading hoger is dan 4 m, een overschrijding m N 062 a - van 0,01 m t/m 0,10 m * N 062 b - van meer dan 0,10 m t/m 0,20 m * N 062 c - van meer dan 0,20 m

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:112 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 132

26-02-2008 11:03:00 20-03-2008 17:32:18

A 113

A 112

m N m N m N


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A 113

m N m N m N

061 061 061

a c d

90 90 90

m N

061

e

90

m N

061

g

90

m m m m m m m

N N N N N N N

061 061 061 061 061 061 061

h i j k l m n

m N * N * N

062 062 062

a b c

13

14

15

16

17

90 90 90 90/60 90/60

35 35 35

300 * *

300 * *

300 * *

300 * *

300 * *

300 * *

300 * *

300 * *

120 * *

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:113 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 133

26-02-2008 11:03:00 20-03-2008 17:32:18


feitnr.

m m * *

N N N N

omschrijving

070 070 070 070

a b c d

de toegestane asdruk, massa of som van de aslasten wordt overschreden met (betreft overschrijding ten gevolge wijziging in constructie; voor beladen voertuigen zie P 180 of E 850 serie) - meer dan 10 % - meer dan 25 % - meer dan 50 % - meer dan 75 %

070 070 070 070

e f g h

m N m N * N

071 071 071

a b c

van het rijdende werktuig de toegestane massa of som van de aslasten wordt overschreden met - meer dan 5 en t/m 10 % - meer dan 10 en t/m 15 % - meer dan 15 %

m m * *

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:114 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 134

26-02-2008 11:03:01 20-03-2008 17:32:18

A 115

A 114

N N N N

de toegestane wieldruk, massa of som van de aslasten wordt overschreden met (massa/som aslasten uitsluitend cat. 7) (betreft overschrijding ten gevolge wijziging in constructie; voor beladen voertuigen zie P 180 of E 850 serie) - meer dan 10 % - meer dan 25 % - meer dan 50 % - meer dan 75 %


Tarief in euro per feit en per categorie

A 115

m m * *

N N N N

070 070 070 070

a b c d

m m * *

N N N N

070 070 070 070

e f g h

m N m N * N

071 071 071

a b c

2

3

180 270 * *

180 270 * *

4

5

6

7

8

9

10

180 270 * *

11

12

13

14

15

16

17

180 270 * *

180 270 * *

180 270 * *

70 100 * *

180 270 *

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:115 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 135

26-02-2008 11:03:01 20-03-2008 17:32:18


feitnr.

omschrijving

3 - Motor

N N N N N N N

083 083 083 083 083 083 084

a b c d e f

m m m m m m

N N N N N N

090 090 090 090 090 090

a b c d e f

m N

090

g

m N m N m N

090 100 101

h

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:116 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 136

26-02-2008 11:03:01 20-03-2008 17:32:19

A 117

A 116

m m * * * * *

de bromfiets de op het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde maximum constructiesnelheid, vermeerderd met 5 km/h overschrijdt - t/m 10 km/h - meer dan 10 en t/m 15 km/h - meer dan 15 en t/m 20 km/h - meer dan 20 en t/m 25 km/h - meer dan 25 en t/m 30 km/h - meer dan 30 km/h de bromfiets is voorzien van een voorziening, die kennelijk is bedoeld om de controle op de constructiesnelheid te beïnvloeden (inbeslagneming snelheidsbegrenzer) het brandstofsysteem niet veilig is of deugdelijk is bevestigd het brandstofsysteem of de elektrische aandrijving niet veilig is of deugdelijk is bevestigd het brandstofsysteem lekkage vertoont het brandstofsysteem niet deugdelijk is afgesloten het gehandicaptenvoertuig niet is voorzien van een gaspedaal/gashendel het gehandicaptenvoertuig niet is voorzien van een brandstofniveaumeter (niet verplicht indien voertuig is voorzien van brandstoftank met reservestand) het gehandicaptenvoertuig dat is uitgerust met een elektromotor niet is voorzien van de vereiste schakelaars en indicatoren de elektrische aandrijving niet veilig is of deugdelijk is bevestigd de LPG-installatie niet voldoet aan de eisen de CNG-installatie niet voldoet aan de eisen


Tarief in euro per feit en per categorie 2

A 117

m m * * * * *

N N N N N N N

083 083 083 083 083 083 084

a b c d e f

m m m m m m

N N N N N N

090 090 090 090 090 090

a b c d e f

m N

090

g

m N m N m N

090 100 101

h

3

4

5

6

7

8

150

150

150 150

150 150

9

10

11

12

13

14

15

16

17

40 60 * * * * * 150 150 150

150 150 150

150 150 150

150 150 150

100 100 100

60 60 60 20 20 20

20 20

150 150

150 150

150 150

150 150

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:117 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 137

26-02-2008 11:03:01 20-03-2008 17:32:19


feitnr.

omschrijving

m N m N m N

110 110 110

a b c

m N

110

e

deze niet is voorzien van een over de gehele lengte gasdichte uitlaat het uitlaatsysteem niet deugdelijk is bevestigd het niet voldoet aan de eisen gesteld ten aanzien van luchtverontreiniging, geluidsproductie, geluidsniveau, uitlaatgassen of het stationaire mengsel (geluidsniveau cat. 2, 4 en 6 zie N 110 h t/m k) het uitlaatsysteem niet behoorlijk geluiddempend is Meting geluidsniveau Noot: Indien geen waarde (op het kentekenbewijs of) het kentekenregister is vermeld dan moeten onderstaande waarden worden gehanteerd:

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:118 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 138

A 119

A 118

Bromfiets Constructiesnelheid Max 25 km/h > 25 km/h Motor Cylinderinhoud t/m 80 cm³ 125 cm³ 350 cm³ 500 cm³ 750 cm³ 1000 cm³ >1000 cm³

Maximum toegestane waarde 90 dB(A) 97 dB(A) Maximum toegestane waarde 91 dB(A) 92 dB(A) 95 dB(A) 97 dB(A) 100 dB(A) 103 dB(A) 106 dB(A)

26-02-2008 11:03:01 20-03-2008 17:32:19


Tarief in euro per feit en per categorie

m N m N m N

110 110 110

a b c

m N

110

e

2

3

4

5

6

7

8

180 90 180

180 90 180

180 90 180

180 90 180

120 60 120

180 90

180 90

70 35

180

180

70

180

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A 119 VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:119 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 139

26-02-2008 11:03:01 20-03-2008 17:32:19


feitnr.

m N * N

110 110

n o

N N N N N

110 110 120 120 120

p q a b c

m N m N m N

130 130 130

a b c

het (op het kentekenbewijs of) in het kentekenregister vermelde geluidsniveau, vermeerderd met 2 dB(A), wordt overschreden - tot 4 dB(A) - vanaf 4 dB(A) het toegestane geluidsniveau van het voertuig, waarvoor geen waarde (op het kentekenbewijs of) in het kentekenregister is vermeld, wordt overschreden - tot 4 dB(A) - vanaf 4 dB(A) de accu of tractiebatterij niet deugdelijk is bevestigd de bedrading niet deugdelijk is bevestigd/goed is geĂŻsoleerd het gehandicaptenvoertuig, dat is uitgerust met een elektrische aandrijving, niet is voorzien van een beveiliging tegen overbelasting, die door middel van een binnen bereik bevindende schakelaar de stroomvoorziening herstelt de motorsteunen niet deugdelijk zijn bevestigd/in ernstige mate zijn beschadigd de rubbers zijn doorgescheurd/de vulcanisatie is losgeraakt de motor niet deugdelijk is bevestigd

4 - Krachtoverbrenging m N 140 a het met een ledige massa van meer dan 400 kg niet is voorzien van een achteruitrijinrichting m N 140 b het niet is voorzien van een achteruitrijinrichting m N 150 a het na 30-06-1967 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende, ook bij nacht, aďŹ&#x201A;eesbare snelheidsmeter

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:120 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 140

26-02-2008 11:03:02 20-03-2008 17:32:19

A 121

A 120

m * m m m

omschrijving


Tarief in euro per feit en per categorie 2

A 121

m N * N

110 110

n o

m * m m m

N N N N N

110 110 120 120 120

p q a b c

m N m N m N

130 130 130

a b c

m N m N m N

140 140 150

a b a

3

4

5

6

180 *

180 *

120 *

90 90

90 90

180 * 90 90

120 * 60 60

90 90

90 90

90 90

90 90 90

7

90 90

8

9

10

90 90

35 35 20

90 90

11

12

13

14

15

16

17

35 35 20

35 35

60

60 60 60

20

60

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:121 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 141

26-02-2008 11:03:02 20-03-2008 17:32:19


feitnr.

omschrijving

150

e

m N

150

f

p N

150

b

p N

150

ba

p N

150

bb

p N

150

c

p N

150

ca

p N

150

cb

p N

150

d

het na 26-11-1975, doch voor 31-12-1994 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende, ook bij nacht afleesbare snelheidsmeter de na 31-12-2006 in gebruik genomen bromfiets niet is voorzien van een goed werkende, ook bij nacht afleesbare snelheidsmeter dan wel als eigenaar of houder doen of laten rijden terwijl de na 31-12-1987 in gebruik genomen bedrijfsauto, met een toegestane maximum massa van meer dan 12.000 kg niet is voorzien van een snelheidsbegrenzer (staandehouding verplicht) dan wel als eigenaar of houder doen of laten rijden terwijl de na 31-12-2004 in gebruik genomen bedrijfsauto, met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg doch niet meer dan 12.000 kg, niet is voorzien van een snelheidsbegrenzer (staandehouding verplicht) dan wel als eigenaar of houder doen of laten rijden terwijl de na 30-09-2001 doch voor 01-01-2005 in gebruik genomen bedrijfsauto met een dieselmotor, met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg doch niet meer dan 12.000 kg, niet is voorzien van een snelheidsbegrenzer (staandehouding verplicht) dan wel als eigenaar of houder doen of laten rijden terwijl de na 31-12-1987 in gebruik genomen bus met een toegestane maximum massa van meer dan 10.000 kg niet is voorzien van een snelheidsbegrenzer (staandehouding verplicht) dan wel als eigenaar of houder doen of laten rijden terwijl de na 31-12-2004 in gebruik genomen bus, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 10.000 kg, niet is voorzien van een snelheidsbegrenzer (staandehouding verplicht) dan wel als eigenaar of houder doen of laten rijden terwijl de na 30-09-2001 doch voor 01-01-2005 in gebruik genomen bus met een dieselmotor, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 10.000 kg, niet is voorzien van een snelheidsbegrenzer (staandehouding verplicht) dan wel als eigenaar of houder doen of laten rijden terwijl de snelheidsbegrenzer niet aan de eisen voldoet (bedrijfsauto voor het vervoer van goederen niet meer dan 90 km/h en een bus maximaal 100 km/h) (staandehouding verplicht)

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:122 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 142

26-02-2008 11:03:02 20-03-2008 17:32:20

A 123

A 122

m N


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3

A 123

m N

150

e

m N

150

f

p N

150

b

1800

p N

150

ba

1800

p N

150

bb

1800

p N

150

c

1800

p N

150

ca

1800

p N

150

cb

1800

p N

150

d

600

4 60

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

60 40

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:123 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 143

26-02-2008 11:03:02 20-03-2008 17:32:20


feitnr.

m m m m

N N N N

omschrijving

160 160 170 170

a b c d

de onderdelen van de aandrijving of transmissie niet deugdelijk bevestigd zijn de koppeling niet deugdelijk is de krachtoverbrenging niet op eenvoudige wijze kan worden onderbroken de snelheid niet regelbaar is

de assen niet deugdelijk (bevestigd) zijn de fuseeonderdelen en overige draaipunten niet deugdelijk (bevestigd) zijn de wiellagers niet deugdelijk zijn (cat. 6 alleen 3 of 4 wielig) de wielbasis te veel afwijkt de afstanden tussen de fuseedraaipunten en het chassis en de carrosserie te veel verschillen de spoorbreedte te groot is de wielen/de velgen niet deugdelijk (bevestigd) zijn de wielen/de velgen/de wielnaven/stabilisatoren niet deugdelijk (bevestigd) zijn de wielen, alsmede de onderdelen niet deugdelijk (bevestigd) zijn de wielen/de velgen/stabilisatoren niet deugdelijk (bevestigd) zijn de wielnaven niet deugdelijk bevestigd zijn

A 125

A 124

5 - Assen m N 180 m N 190 m N 200 m N 210 m N 220 m N 230 m N 240 m N 240 m N 240 m N 240 m N 250

a b a b

6 - Ophanging m N m N m N

270 270 270

a b c

de wielen niet voorzien zijn van luchtbanden - 1 band - 2 banden - 3 banden

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:124 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 144

26-02-2008 11:03:02 20-03-2008 17:32:20


Tarief in euro per feit en per categorie 2

A 125

m m m m

N N N N

160 160 170 170

m m m m m m m m m m m

N N N N N N N N N N N

180 190 200 210 220 230 240 240 240 240 250

m N m N m N

270 270 270

a b a b

a b c d

90 90

3 90 90

4 90

5 90 90

6 60

7 90

9

10

90 90

11

12

13

14

15

150 150 90 60

150

150 150

150/100

150

150/100

16

17

35 20 35

150 150 90 60 60 60 150

150 150 90 60 60 60

150

60

150 150 90 60

100 100 60

150

150

150

150

60

150

90

150

150 150

100

60 150 150

a b c

8

90 130 200

90 130 200

90 130 200

90 130 200

150

60 90 140

35 50 80

90/60 130/90

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:125 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 145

26-02-2008 11:03:02 20-03-2008 17:32:20


feitnr.

m N

omschrijving

270

d

- 4 banden

N N N N

270 270 270 270

e f g h

m m m m

N N N N

270 270 270 270

i j k l

het loopvlak uitstekende metalen elementen bevat. per (band) beschadiging - 1 band - 2 banden - 3 banden - 4 banden

m n o p

de band(en) is/zijn beschadigd waarbij het karkas zichtbaar is, de band(en) uitstulpingen vertoont/ vertonen of de daarop vermelde load-index kleiner is dan toegestaan - 1 band - 2 banden - 3 banden - 4 banden

m m m m

N N N N

270 270 270 270

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:126 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 146

A 127

A 126

m m m m

een band/de banden beschadigd is/zijn, waarbij het karkas zichtbaar is of de band/banden uitstulpingen vertoont/vertonen - 1 band - 2 banden - 3 banden - 4 banden

26-02-2008 11:03:03 20-03-2008 17:32:20


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3 300

A 127

m N

270

d

300

m m m m

N N N N

270 270 270 270

e f g h

90 130 200 300

m m m m

N N N N

270 270 270 270

i j k l

90 130 200 300

m m m m

N N N N

270 270 270 270

m n o p

90 130 200 300

4

5

6

7

8

9

10

210

11

12

13

14

15

16

17

120

90 130 200

90 130 200

60 90 140 210

90 130 200 300

90 130 200 300

90 130 200

90 130 200

60 90 140 210

90 130 200 300

90 130 200 300

35 50 80 120

90 130 200 300

90 130 200 300

90 130 200 300

90 130 200 300

90/60 130/90

90 130 200 300

90 130 200 300

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:127 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 147

26-02-2008 11:03:03 20-03-2008 17:32:20


feitnr.

omschrijving

de profilering van een band/de banden niet voldoet aan de gestelde eisen (cat. 2, 5, 13, [cat. 3 T 100-bus, overig cat. 3 en 12 kleiner of gelijk aan 3500 kg] min. 1,6 mm; cat. 4 min 1,0 mm; cat. 6 en 10 profilering moet aanwezig zijn over de gehele omtrek en breedte) (NB cat 3 en 12 > 3500 kg m.u.v. T 100-bus geen N N N N

270 270 270 270

r s t u

profileringseisen) - 1 band - 2 banden - 3 banden - 4 banden

m m m m

N N N N

271 271 271 271

a b c d

de wielen niet voorzien zijn van luchtbanden/rupsbanden - 1 band - 2 banden - 3 banden - 4 banden

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:128 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 148

A 129

A 128

m m m m

26-02-2008 11:03:03 20-03-2008 17:32:21


Tarief in euro per feit en per categorie

A 129

m m m m

N N N N

270 270 270 270

r s t u

m m m m

N N N N

271 271 271 271

a b c d

2

3

4

5

6

90 130 200 300

90 130 200 300

90 130 200

90 130 200

60 90 140 210

7

8

9

10

35 50 80 120

90 130 200 300

11

12

13

90 130 200 300

90 130 200 300

14

15

16

17

90 130 200 300

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:129 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 149

26-02-2008 11:03:03 20-03-2008 17:32:21


feitnr.

omschrijving

271

e

de wielen zijn voorzien van niet toegestane banden - 1 band

m N m N m N

271 271 271

f g h

- 2 banden - 3 banden - 4 banden

m N m N

271 271

i j

de (lucht)banden op een as niet dezelfde karkasstructuur hebben - 1 as - 2 assen

m N

271

m

m N

280

de wielen zijn voorzien van metalen banden met uitstekende delen (geldt niet voor landbouwwerktuigen met een massa van maximaal 750 kg) het veersysteem, de onderdelen daarvan of de schokdemper (indien vereist) niet deugdelijk (bevestigd) is/zijn

7 - Stuurinrichting m N 290 deze niet is voorzien van een deugdelijke stuurinrichting 8 - Reminrichting m N 310 a de onderdelen van de reminrichting niet deugdelijk zijn (bevestigd) m N 310 b het niet is voorzien van een gelijkmatig werkende reminrichting m N 320 a het remsysteem van het na 30-06-1967 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een deugdelijke waarschuwingsinrichting m N 320 b het remsysteem niet is voorzien van een deugdelijke waarschuwingsinrichting (indien verplicht)

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:130 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 150

26-02-2008 11:03:03 20-03-2008 17:32:21

A 131

A 130

m N


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A 131

m N

271

e

90

90

90

m N m N m N

271 271 271

f g h

130 200 300

130 200 300

130 200 300

m N m N

271 271

i j

m N

271

m

m N

280

90

90

90

90

60

90

m N

290

150

150

150

150

100

150

150

m N m N m N

310 310 320

a b a

150

150

150

150

100

150

150

m N

320

b

90 130

90 130

90

15

16

17

90 130 35 35

60

60

60

90

60

90

150

150

150 150

60

60

60 20

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:131 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 151

26-02-2008 11:03:03 20-03-2008 17:32:21


feitnr.

omschrijving

340

de veerrem van het na 30-09-1975 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een deugdelijke waarschuwingsinrichting

m N

350

a

m m m m

N N N N

350 350 350 350

b c d e

m N m N m N

360 370 370

a b

m N

370

c

m N

370

d

m N

380

m

m N m N

380 380

n o

het drukluchtremsysteem niet is voorzien van een goed functionerend meerkringsbeveiligingsventiel bij na 30-09-1975 in gebruik genomen voertuigen het drukluchtremsysteem niet is voorzien van drukmeetpunten de drukluchtremkrachtregelaars niet goed functioneren het na 30-09-1981 in gebruik genomen voertuig met drukluchtremkrachtregelaars niet is voorzien van de vereiste plaat de drukluchtremkrachtregelaars van het na 30-09-1981 in gebruik genomen voertuig niet aanwezig zijn, dan wel niet zijn afgesteld zoals op de plaat staat vermeld de slag van de drukluchtremcylinders onjuist is afgesteld het één- of tweeleidingremsysteem niet de juiste aansluitdruk heeft het na 31-12-1997 in gebruik genomen voertuig is voorzien van een éénleidingremsysteem ten behoeve van een aanhangwagen het na 31-12-1997 in gebruik genomen voertuig is voorzien van een afzonderlijke inrichting voor de bediening van de remmen van de aanhangwagen de afzonderlijke inrichting voor de bediening van de remmen van de aanhangwagen van het, na 31-03-1990 in gebruik genomen, voertuig een hogere aansluitdruk doorstuurt dan toegestaan de bedrijfsrem niet op alle wielen remt (uitgezonderd driewielige motorrijtuigen met een ledige massa van 400 kg of minder), dan wel het voertuig op een (nagenoeg) droge weg uitbreekt ten gevolge van een verschil in remwerking tussen de wielen van elke as, of tengevolge van overberemming van de achteras niet wordt voldaan aan de vereiste remvertraging bedrijfsrem niet gelijkmatig op de wielen van één as remt

m N

380

p

het niet is voorzien van een goed werkende reminrichting

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:132 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 152

26-02-2008 11:03:04 20-03-2008 17:32:21

A 133

A 132

m N


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A 133

m N

340

m N

350

a

150

m m m m

N N N N

350 350 350 350

b c d e

60 150 60 150

60 150 60 150

m N m N m N

360 370 370

150 150 150

150

a b

m N

370

c

150

m N

370

d

150

m N

380

m

m N m N m N

380 380 380

n o p

13

14

15

16

17

60

150

150

150

60

100

150 150

150 150

150

60 60 35

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:133 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 153

26-02-2008 11:03:04 20-03-2008 17:32:21


feitnr.

m N

m m m p p

N N N N N

omschrijving

380

381 381 381 381 381

q

de reminrichting of de onderdelen hiervan niet deugdelijk is/zijn (bevestigd)

a b c d e

niet wordt voldaan aan de vereiste remvertraging (categorie 12: toegestane maximum massa minder dan 3500 kg); de vermindering bedraagt - 0 t/m 0,5 m/s² - 0,51 t/m 1,0 m/s² - 1,01 t/m 1,5 m/s² - 1,51 t/m 2,0 m/s² - meer dan 2,0 m/s²

N N N N N N N

381 381 381 381 381 390 390

f g h i j a b

m N

390

c

m N

390

d

het niet voorzien is van een goed bereikbare vastzetinrichting

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:134 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 154

26-02-2008 11:03:04 20-03-2008 17:32:22

A 135

A 134 m p p p p m m

niet wordt voldaan aan de vereiste remvertraging (categorie 12: toegestane maximum massa 3500 kg of meer); de vermindering bedraagt - 0 t/m 0,5 m/s² - 0,51 t/m 1,0 m/s² - 1,01 t/m 1,5 m/s² - 1,51 t/m 2,0 m/s² - meer dan 2,0 m/s² de parkeerrem niet aan de eisen voldoet van de (brom)fiets op meer dan twee wielen zonder afzonderlijke vastzetinrichting één van de remmen niet kan worden vastgezet de parkeerrem niet aan de eisen voldoet (geldt niet voor motorrijtuigen die voor 01-01-2000 in het verkeer zijn gebracht)


Tarief in euro per feit en per categorie 2 380

q

m m m p p

N N N N N

381 381 381 381 381

a b c d e

m p p p p m m

N N N N N N N

381 381 381 381 381 390 390

f g h i j a b

m N

390

c

m N

390

d

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

35

150 220 330 500 750

150 220 330 500 750

150 220 330 500 750

150 220 330 500 750

A 135

m N

3

240 360 500 800 1200 60 60

240 360 500 800 1200 60

60 40

60 20 20 20

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:135 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 155

26-02-2008 11:03:04 20-03-2008 17:32:22


feitnr.

omschrijving

390

e

m N m N m N

400 400 400

a b c

m N

400

d

9 - Carrosserie m N 410 a m m m m m m m

N N N N N N N

410 410 410 410 410 410 410

b c d e f g h

de vastzetinrichting of de veerrem niet aan de eisen voldoet het afzonderlijke hulpremsysteem van voertuigen die na 30-06-1967 in gebruik zijn genomen - niet goed functioneert - niet voldoet aan de vereiste remvertraging de reminrichting van de aanhangwagen (niet zijnde een middenasaanhangwagen met een toegestane maximum massa van ten hoogste 1500 kg) niet automatisch in werking treedt bij het verbreken van de verbinding, dan wel niet automatisch in de bedrijfstoestand komt bij het koppelen met het trekkende voertuig (noot: als bij een lichtere aanhangwagen een losbreekreminrichting is gemonteerd dan moet deze goed werken en is deze bepaling van toepassing) niet is voorzien van een goed functionerende losbreekreminrichting (indien aanwezig)

de deuren en de laadbakkleppen (cat.3) van bedrijfsauto’s niet goed sluiten of de deuren die direct toegang geven tot de personenruimte niet op normale wijze vanaf de binnenzijde of vanaf de buitenzijde konden worden geopend het slot of de scharnieren van de motorkap of het kofferdeksel aan de voorzijde geen goede sluiting waarborgen de scharnieren ernstig zijn gecorrodeerd de windschermen en stroomlijnkappen de bediening belemmeren de windschermen, stroomlijnkappen en inrichtingen om ladingen mee te vervoeren niet deugdelijk zijn bevestigd de gesloten cabines niet zijn voorzien van tenminste twee deuren dan wel één deur en één nooduitgang de nooduitgang niet voldoet aan de vereiste afmetingen het slot of de scharnieren van de deuren of laadbakkleppen geen goede sluiting waarborgen

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:136 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 156

26-02-2008 11:03:04 20-03-2008 17:32:22

A 137

A 136

m N


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3

4

5

6

A 137

m N

390

e

m N m N m N

400 400 400

a b c

m N

400

d

m N

410

a

90

90

90

60

m m m m m m m

410 410 410 410 410 410 410

b c d e f g h

90 90

90 90

90 90

60 60 60 60

N N N N N N N

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

60

90 90

90 90

90 90 150

90

90 90

90

90

35 35

90 90

90 90 90

90

90

90/60

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:137 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 157

26-02-2008 11:03:04 20-03-2008 17:32:22


feitnr.

omschrijving

de voorruit, de zijruiten dan wel het windscherm (indien vereist) en bij afwezigheid van een rechterbuitenspiegel de achterruit m m m m m

420 420 420 430 430

a b c a b

m N m N

430 430

c d

m N

430

e

m N m N

430 430

f g

m N m N

430 440

h a

m N

440

b

m N

440

c

- is beschadigd of verkleurd - is voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht belemmeren de ruiten niet voldoen aan de eisen het voertuig niet is voorzien van een goed werkende ruitenwisserinstallatie (cat. 6 voertuig in gebruik na 31-12-2006) het voertuig niet voorzien is van een goedwerkende ruitenwisserinstallatie (m.u.v. voertuigen in gebruik genomen voor 27-11-1975 met een ledige massa van niet meer dan 400 kg) het voertuig niet is voorzien van een goed werkende automatische ruitenwisserinstallatie het na 30-09-1971 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende ruitensproeierinstallatie voor de voorruit het na 31-12-1997 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende ruitensproeierinstallatie voor de voorruit de na 30-06-1985 in gebruik genomen bus niet is voorzien van een goed werkende ruitensproeierinstallatie het na 31-12-1994 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende ruitensproeierinstallatie voor de voorruit het voertuig niet is voorzien van een goed werkende ruitensproeierinstallatie (cat. 6 voertuig in gebruik na 31-12-2006) het na 30-09-1971 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende installatie ter ontdooiing en ontwaseming van de voorruit het na 31-12-1997 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende installatie ter ontdooiing en ontwaseming van de voorruit de na 30-06-1985 in gebruik genomen bus niet is voorzien van een goed werkende installatie ter ontdooiing en ontwaseming van de voorruit

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:138 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 158

26-02-2008 11:03:05 20-03-2008 17:32:22

A 139

A 138

N N N N N


Tarief in euro per feit en per categorie

m m m m m

2

3

150 90

150 90

90

90

A 139

N N N N N

420 420 420 430 430

a b c a b

m N m N

430 430

c d

m N

430

e

90

m N m N

430 430

f g

90

m N m N

430 440

h a

m N

440

b

90

m N

440

c

90

4

5

6

150 90

7

8

150 90

150 90

90

90

9

10

11

12

13

14

15

16

17

60 35 20 35

60 90

90

90 60

35

90

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:139 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 159

26-02-2008 11:03:05 20-03-2008 17:32:23


feitnr.

m N m N

omschrijving

440 440

d e

het voertuig niet is voorzien van een goed werkende installatie ter ontdooiing en ontwaseming van de voorruit het na 16-06-2003 in gebruik genomen voertuig met een voorruit of het na 31-12-1994, doch voor 17-06-2003 in gebruik genomen voertuig met een voorruit en met een gesloten carrosserie niet voorzien is van een goedwerkende

450

a

m N

450

b

m N

450

c

m N m N

450 450

g d

m N

450

e

m N

450

f

installatie ter ontdooiing en ontwaseming van de voorruit het voertuig niet is voorzien van de noodzakelijke spiegels en/of cameramonitor-systeem die/dat aan de eisen voldoen/ voldoet (cat. 6 voertuig in gebruik na 31-12-2006) (vooruitkijkspiegel / camera-monitorsysteem en breedtespiegel betreft bedrijfsauto met frontstuur in gebruik na 25-01-2008, tmm > 7500 kg) het na 26-11-1975 doch voor 17-06-2003 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een linkerbuitenspiegel die aan de eisen voldoet het na 31-12-1996 doch voor 17-06-2003 in gebruik genomen voertuig dat 100 km/h of sneller kan, niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel die aan de eisen voldoet het na 16-06-2003 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een linker- en een rechterbuitenspiegel het voor 27-11-1975 in gebruik genomen voertuig waarvan de ledige massa meer bedraagt dan 400 kg en waarbij de bestuurder een zodanige plaats inneemt dat hij vanaf zijn zitplaats het achter hem gelegen weggedeelte niet kan overzien niet is voorzien van een linkerbuitenspiegel het na 17-06-2003 in gebruik genomen voertuig met een gesloten carrosserie waarvan de ledige massa meer bedraagt dan 400 kg en waarbij de bestuurder een zodanige plaats inneemt dat hij vanaf zijn zitplaats het achter hem gelegen weggedeelte niet kan overzien niet is voorzien van een binnenspiegel het voertuig niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel terwijl met de binnenspiegel het achter het voertuig gelegen weggedeelte niet voldoende kan worden overzien

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:140 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 160

26-02-2008 11:03:05 20-03-2008 17:32:23

A 141

A 140

m N


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3

4

5

A 141

m N m N

440 440

d e

m N

450

a

m N

450

b

90

m N

450

c

90

m N m N

450 450

g d

90

m N

450

e

90

m N

450

f

90

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

35 90

90

90

60

90

90

35

90

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:141 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 161

26-02-2008 11:03:05 20-03-2008 17:32:23


feitnr.

omschrijving

450

h

m N m N

460 460

a b

m N m N m N

460 460 460

c d e

m N m N

460 470

g a

m N

470

b

m N m N

470 470

c d

de bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg, niet zijnde een bus of kampeerauto, die in gebruik is genomen na 31 december 1977, niet is voorzien van een gezichtsveldverbeterende voorziening die de bestuurder een beter zicht verschaft op de weggebruikers die zich rechts van het voertuig bevinden of indien de bestuurderszitplaats zich aan de rechterzijde van het voertuig bevindt niet is voorzien van een gezichtsveldverbeterende voorziening die de bestuurder een beter zicht verschaft op de weggebruikers die zich links van het voertuig bevinden (deze feitcode mag alleen gebruikt worden bij het ontbreken van deze voorziening) de zitplaatsen niet deugdelijk bevestigd zijn de zitplaatsen of de verstelbare rugleuning van het na 30-09-1971 in gebruik genomen voertuig niet aan de eisen voldoen de zitplaatsen of de verstelinrichtingen niet deugdelijk (bevestigd) zijn de voetsteunen niet deugdelijk zijn bevestigd de zitplaatsen of de verstelbare rugleuning van het na 30-09-1971 in gebruik genomen voertuig met een ledige massa van meer dan 400 kg niet aan de eisen voldoen de trappers niet deugdelijk zijn (bevestigd) de naar voren gerichte zitplaatsen van na 31-12-1989 in gebruik genomen personenautoâ&#x20AC;&#x2122;s niet voorzien zijn van autogordels of de naar achteren gerichte zitplaatsen van na 30-09-2000 in gebruik genomen personenautoâ&#x20AC;&#x2122;s niet voorzien zijn van autogordels de autogordels voor de voorzitplaatsen die aan een portier grenzen van na 01-01-1971 en voor 01-01-1990 in gebruik genomen voertuigen niet aanwezig zijn de autogordels niet deugdelijk zijn (bevestigd) de autogordels voor alle naar voren gerichte zitplaatsen, van na 31-12-1997 in gebruik genomen bedrijfsautoâ&#x20AC;&#x2122;s niet aanwezig zijn

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:142 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 162

26-02-2008 11:03:05 20-03-2008 17:32:23

A 143

A 142

m N


Tarief in euro per feit en per categorie 2

A 143

m N

450

h

m N m N

460 460

a b

m N m N m N

460 460 460

c d e

m N m N

460 470

g a

90

m N

470

b

90

m N m N

470 470

c d

90

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

300

90 60

90

90

60

90

35

90 90

90

35

60 60 35

90 90 90

90

60

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:143 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 163

26-02-2008 11:03:05 20-03-2008 17:32:23


feitnr.

omschrijving

470

h

m N

470

i

m N

470

e

m N

470

f

m N

470

g

m m m m m m m m

480 480 480 480 480 480 480 490

a b c d e f g

N N N N N N N N

de naar voren en naar achteren gerichte zitplaatsen van na 30-09-2002 in gebruik genomen bussen met een toegestane max. massa van niet meer dan 3500 kg of van na 30-09-2000 in gebruik genomen bussen met een toegestane max. massa van meer dan 3500 kg niet voorzien zijn van autogordels de naar voren gerichte zitplaatsen van bromfietsen op meer dan twee wielen met een gesloten carrosserie en een ledige massa van meer dan 250 kg, in gebruik genomen na 31-12-2006, niet zijn voorzien van autogordels de autogordels voor alle naar voren gerichte zitplaatsen, van na 31-12-1989 en voor 01-01-1998 in gebruik genomen bedrijfsauto’s, die beurtelings voor het vervoer van personen of goederen kunnen worden ingericht, niet aanwezig zijn de autogordels voor de voorzitplaatsen, die aan een portier grenzen, van na 01-01-1971 en voor 01-01-1990 in gebruik genomen bedrijfsauto’s, die beurtelings voor het vervoer van personen of goederen kunnen worden ingericht, niet aanwezig zijn de naar voren gerichte zitplaatsen van na 31-12-1989 in gebruik genomen voertuigen met gesloten carrosserie niet voorzien zijn van autogordels of de naar achteren gerichte zitplaatsen van na 16-06-2003 in gebruik genomen voertuigen met gesloten carrosserie niet voorzien zijn van autogordels het voertuig scherpe delen heeft het voertuig uitstekende niet afgeschermde delen heeft de wielen niet goed afgeschermd zijn, aanlopen of te ver buiten de afscherming uitsteken de reservewielhouder niet deugdelijk is (bevestigd) gevaar bestaat voor het losraken van enig deel van de buitenzijde de wielen/banden aanlopen het voertuig niet is voorzien van de vereiste zijdelingse afscherming het na 30-06-1967 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een stootbalk die aan de vereisten voldoet (afst. stootbalk wegdek: in gebruik voor 01-01-1996 70 cm, daarna 55 cm; afst. achterzijde voertuig tot stootbalk: tot 01-01-2005 60 cm, daarna 40 cm)

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:144 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 164

26-02-2008 11:03:05 20-03-2008 17:32:23

A 145

A 144

m N


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3

A 145

m N

470

h

m N

470

i

m N

470

e

90

m N

470

f

90

m N

470

g

m m m m m m m m

480 480 480 480 480 480 480 490

a b c d e f g

N N N N N N N N

4

5

6

7

8

100

150 150

150 150

60 60

90

90

9

10

11

12

13

14

15

150 150 150 90 90

150 150 150 90 90

150 150

150/100 150/100 150/100 90/60 90/60

16

17

90

50

90

150 150 150 90 90

150 150 150 90 90

150 150 90

150 150 150 90 90

60

240 240

60 60 60 35 35

60

90 90

60 60

240 240

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:145 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 165

26-02-2008 11:03:06 20-03-2008 17:32:24


feitnr.

omschrijving

m N

491

m N

500

het na 09-08-2004 in gebruik genomen bedrijfsvoertuig met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg, niet zijnde een bus, aan de voorzijde niet op deugdelijke wijze voorzien is van een beschermingsinrichting tegen klemrijden de aanhangwagen aan de achterzijde niet is voorzien van een mogelijkheid tot bevestiging van een kentekenplaat

10 - Verlichting

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:146 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 166

26-02-2008 11:03:06 20-03-2008 17:32:24

A 147

A 146

Noot 1. Bij het ontbreken of niet branden van dim-/kop- of achterlicht moeten de bepalingen uit het RVV 1990 worden toegepast; 2. Bij de feitcodes zijn alle data vermeld van verlichting die na 1 januari 1980 verplicht is geworden; 3. Indien verlichting verplicht is na een bepaalde datum bij voertuigen behorende tot de categorie 2, 3, 4, 5 of 12 en deze is aangebracht op voertuigen, die voor die datum in gebruik zijn genomen, dan moet deze goed werken; 4. Er is geen sprake van verlichting in de zin van het Voertuigreglement als de armatuur niet aangesloten is en niet is voorzien van een lampje.


Tarief in euro per feit en per categorie 2 m N

491

m N

500

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

240

60

60/40

A 147 VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:147 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 167

26-02-2008 11:03:06 20-03-2008 17:32:24


feitnr.

m m m m

omschrijving

514 514 514 514

a b c d

m N m N m N

514 514 514

e f g

m N m N

514 514

h i

m m m m m m m m m m

514 514 514 514 514 514 514 515 516 517

j k l m n o p

N N N N N N N N N N

het niet is voorzien van goed werkende - richtingaanwijzers (cat. 4 na 31-12-96 [zijspan 31-10-97]; cat. 6 = 3 of 4 wielig en gesloten carrosserie) - waarschuwingsknipperlichten (cat. 2, 3 na 31-12-97; cat. 5 na 31-12-96; cat. 10 na 01-01-2005) - zijrichtingaanwijzer(s) (cat. 2 na 31-12-97; cat. 3 langer dan 6 m of na 31-12-97; cat. 7 langer dan 6 m) - remlichten (cat. 6: 3 of 4 wielig en 2 wielig voertuig in gebruik na 31-12-2006 en vermogen meer dan 0,5 kW en max. snelheid meer dan 25 km/h) - kentekenplaatverlichting - rode retroreflectoren - mistachterlicht(en) (cat. 2, 3 en 12 na 31-12-97; cat. 13 na 01-07-2006 voor zover het trekkende voertuig is voorzien van 1 of 2 mistachterichten) - achteruitrijlicht(en) (in gebruik na 31-12-97) - markeringslichten (voor- en achterzijde) (cat. 2, 3 en 12 breder dan 2.60 m of na 31-12-97 breder dan 2.10 m; cat. 13 en 14 na 01-01-2005 en breder dan 2.10 m) - zijmarkeringslichten (cat. 2, 3 en 12 na 31-12-97 en langer dan 6 m; cat. 13 na 01-01-2005 en langer dan 6 m) - 3e remlicht (cat. 2 na 30-09-01) - witte retroreflectoren (cat. 9 = 3 wielig breder dan 75 cm; cat. 12 na 31-12-97) - zijretroreflectoren (cat. 2 na 31-12-97 en langer dan 6 m; cat. 3 en 7 langer dan 6 m) - achtermarkering bij meer dan 3500 kg (cat. 3 geldt niet voor trekker of autobus) - trapreflectie (cat. 6 alleen indien vaste trappers bij 3 of 4 wielig) - wielreflectie de verlichting/retroreflecterende voorzieningen niet de vereiste kleur hebben het niet is voorzien van een rode retroreflector in de vorm van een afgeknotte driehoek de verlichting of retroreflectoren niet op de juiste plaats zijn bevestigd

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:148 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 168

26-02-2008 11:03:06 20-03-2008 17:32:24

A 149

A 148

N N N N


Tarief in euro per feit en per categorie 2

m m m m

3

A 149

N N N N

514 514 514 514

a b c d

60 60 60 90

60 60 60 90

m N m N m N

514 514 514

e f g

30 60 60

30 60 60

m N m N

514 514

h i

30 60

m m m m m m m m m m

514 514 514 514 514 514 514 515 516 517

j k l m n o p

N N N N N N N N N N

4

5

6

60

60 60

40

90

90

30 60

30 60

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

60 60

20 20

60

60

60

60/-

60

60 60 60 90

90

35

90

90

90

90/-

40

60

60

30 60 60

30 60 60

60

30/20 60/40

30 60

60

60

60

60 60

60

60

60

60

60 60

60 60 60

60 60

60 60

90 60 60

20

20

20

20 40

60

40 90

90

90

90

60

60

60

60

60

40

90 60 60

90 60 60

20 20 35

35

35

90

90

20

20

20

60

60

20

17

20

60/40

90/60

20 35

60/40

20

35 20 20

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:149 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 169

26-02-2008 11:03:06 20-03-2008 17:32:24


feitnr.

omschrijving

550

m N

551

m N

552

m m m *

560 620 640 650

N N N N

de glazen van de verlichtingsarmaturen of de retroreflectoren niet aan de gestelde eisen voldoen (cat 9, 11, 16 en 17 alleen eisen rode reflectie) de verlichtingsarmaturen of onderdelen daarvan niet deugdelijk zijn bevestigd (geldt ook voor niet verplichte verlichting) de lichten of retroreflectoren zijn afgeschermd (cat. 9, 11, 16 en 17 alleen afscherming rode retroreflectie; cat. 2 t/m 7 en 12 alleen voor zover het licht doorlatend gedeelte voor meer dan 1/4 deel is afgeschermd) de dimlichten niet aan de eisen voldoen het niet is voorzien van een controlelampje voor ingeschakelde mistlichten het is voorzien van verblindende/knipperende verlichting het is voorzien van meer lichten of retroreflecterende voorzieningen dan is toegestaan

11 - Verbinding tussen trekkend voertuig en aanhangwagen m N 660 a de koppeling niet deugdelijk is (bevestigd) of niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen m N 660 b de (hulp)koppeling, trekdriehoek, trekboom of onderdelen daarvan niet aanwezig is/zijn, deugdelijk is/zijn (bevestigd) of niet voldoet/voldoen aan de daaraan gestelde eisen (alleen gebruiken bij defecten, geen goede bevestiging aan trekkend voertuig dan P 570 of P 340b) m N 660 c de middenasaanhangwagen, die is voorzien van een losbreekreminrichting, tevens is voorzien van een hulpkoppeling m N 660 d de koppeling, dissel, of onderdelen daarvan niet deugdelijk is/zijn (bevestigd) of niet voldoet/voldoen aan de daaraan gestelde eisen

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:150 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 170

26-02-2008 11:03:06 20-03-2008 17:32:24

A 151

A 150

m N


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3

4

5

6

7

8

A 151

m N

550

60

60

60

60

40

60

60

m N

551

60

60

60

60

40

60

60

m N

552

60

60

60

60

40

60

60

m m m *

N N N N

560 620 640 650

60 30 90 *

60 30 90 *

60 30 90 *

60 30 90 *

60 *

60 30 90 *

60 30 90 *

m N m N

660 660

a b

150

150

150

150

100

150

150

m N m N

660 660

c d

9

10

20

20

11 20

20

12

13

14

15

60

60

60

60/40

60

60

60

60/40

16

17

20

20

20

20

20

60

60

60

60/40

20

20

35 *

20 15 35 *

35 *

90 *

90 *

90 *

90/60 */*

35 *

35 *

150

150

150

60

60 150/100

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:151 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 171

26-02-2008 11:03:07 20-03-2008 17:32:25


feitnr.

omschrijving

het niet is voorzien van een goed werkende geluidssignaalinrichting het niet is voorzien van een goed werkende bel of hoorn met vaste toonhoogte het niet is voorzien van een goed werkende bel het niet is voorzien van een goed werkende hoorn met vaste toonhoogte het is voorzien van andere geluidssignaalinrichtingen dan is toegestaan het aan de voorzijde niet is voorzien van een sleepbevestigingspunt

m N m N

het voor 01-01-2000 in het verkeer gebrachte voor het vervoer van gehandicapten ingerichte motorrijtuig met een elektromotor of met een verbrandingsmotor van ten hoogste 250 cm³, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig wordt - gebruikt door een niet gehandicapte - gebruikt buiten de bebouwde kom

800 800

a b

Gebruikseisen voertuigen Als bestuurder van een voertuig of samenstel van voertuigen rijden (terwijl): 0 - Algemeen m P 010 a m P 010 b m P 010 c m P 010 d

meer dan één aanhangwagen wordt voortbewogen met de gelede bus een aanhangwagen wordt voortbewogen met het gehandicaptenvoertuig een aanhangwagen wordt voortbewogen met de motorfiets met onberemde zijspanwagen een aanhangwagen wordt voortbewogen

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:152 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 172

26-02-2008 11:03:07 20-03-2008 17:32:25

A 153

A 152

12 - Diversen m N 710 a m N 710 b m N 710 c m N 710 d * N 710 e m N 720


Tarief in euro per feit en per categorie 2

m m m m * m

A 153

N N N N N N

710 710 710 710 710 720

a b c d e

m N m N

800 800

a b

m m m m

010 010 010 010

a b c d

P P P P

3

60

4

60

5

60

6

7

60

60

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

60

40

20 20

*

*

*

*

*

* 30

20 *

* 30

60 60

150

150 150

150

150

100 35

35

150

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:153 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 173

26-02-2008 11:03:07 20-03-2008 17:32:25


feitnr.

omschrijving

m P m P

030 031

m P m P

040 050

m P * P m P

060 060 061

a b c

m m m m

P P P P

070 070 070 070

a b

a b c d

met het motorrijtuig meer dan ĂŠĂŠn motorrijtuig of samenstel van voertuigen wordt voortbewogen met het motorrijtuig een tweewielig motorrijtuig wordt voortbewogen met het tweewielig motorrijtuig, de gelede bus of het samenstel van voertuigen, een motorrijtuig of een samenstel van voertuigen wordt voortbewogen hij wordt gehinderd door passagiers, lading of op andere wijze in dat voertuig, waarin vervoer van een passagier in rolstoel plaatsvindt, losse voorwerpen die het risico op letsel bij een noodstop, aanrijding of botsing kunnen verhogen, aanwezig zijn (welk voorwerp? beschrijf risico) het niet zodanig is beladen dat hij voldoende uitzicht naar voren, opzij en naar achteren heeft het niet is voorzien van de vereiste buitenspiegels, indien het zicht door lading achter het voertuig of door een achter het voertuig gekoppelde aanhangwagen is beperkt het zodanig is beladen dat gevaar bestaat voor het van het voertuig vallen van de lading, te weten - voertuig gebonden lading, zoals stophout, bezems, dekzeilen, spanbanden e.d. - overige lading de losse lading ten aanzien waarvan het gevaar bestaat dat deze of delen daarvan tijdens het rijden van het voertuig vallen niet deugdelijk is afgedekt bij het vervoer van goederen aan de achterzijde van een personenauto, bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg of een driewielig motorrijtuig - de goederen niet deugdelijk zijn bevestigd op, in of aan een deugdelijke lastdrager - de lastdrager niet deugdelijk is bevestigd - de lastdrager inclusief lading meer dan 0,20 m buiten de zijkanten uitsteekt - meer specifieke goederen worden vervoerd dan waarvoor de lastdrager is geconstrueerd

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:154 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 174

26-02-2008 11:03:07 20-03-2008 17:32:25

A 155

020 020 020

A 154

m P m P m P


Tarief in euro per feit en per categorie

a b c

2

3

4

5

6

7

8

150 150 150

150 150 150

150 150 150

150 150 150

100 100 100

150 150 150

150 150 150

9

10

11

020 020 020

m P m P

030 031

150 150

150 150

150

150 150

100 100

150

150

60

60 60

60

m P m P

040 050

150 150

150 150

150 150

150 150

100 100

150 150

150 150

60 60

60 60

60

m P * P m P

060 060 061

a b

240 * 240

240 * 240

240 * 240

240 * 240

160 * 160

240 * 240

240 * 240

95 * 95

95 * 95

95 * 95

m m m m

070 070 070 070

a b c d

90 90 90 90

90 90 90 90

13

14

15

16

17

150

150

150

150/100

60

60

240 * 240

240 * 240

240 * 240

240/160 */* 240/160

95 * 95

95 * 95

A 155

m P m P m P

12

P P P P

90 90 90 90

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:155 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 175

26-02-2008 11:03:07 20-03-2008 17:32:25


feitnr.

omschrijving

m P

070

e

m P

070

f

m P

070

g

m P m P

070 070

h i

P P P P P P P

070 070 070 070 080 090 100

j k l m

a

m P

100

b

- de koppelingsdruk van de op de trekhaak bevestigde lastdrager meer bedraagt dan voorgeschreven of meer dan 50 kg - de lastdrager het wegdek kan raken - de achter gebleven bevestigingsdelen van de lastdrager de bewegingsvrijheid van een aangekoppelde aanhangwagen beperken bij het vervoer van goederen op het dak van een personenauto, bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg of een driewielig motorrijtuig - de goederen niet deugdelijk zijn bevestigd op, in of aan een deugdelijke lastdrager - de lastdrager niet deugdelijk is bevestigd - de maximale daklast wordt overschreden - meer specifieke goederen worden vervoerd dan waarvoor de lastdrager is geconstrueerd de lading van voertuig scherpe delen heeft de opgeklapte delen niet deugdelijk vergrendeld zijn de aanhangwagen, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 750 kg, niet is voorzien van het kenteken van het trekkend motorrijtuig de aanhangwagen, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 750 kg, niet is voorzien van een deugdelijk bevestigde, goed leesbare, niet afgeschermde en van een goedkeuringsmerk voorziene, kentekenplaat

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:156 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 176

26-02-2008 11:03:07 20-03-2008 17:32:26

A 157

A 156 m m m m m m m

- de lastdrager aan de achterzijde niet op de voorgeschreven wijze is voorzien van twee rode achterlichten, twee rode remlichten, twee niet driehoekige rode retroreflectoren en twee ambergele richtingaanwijzers aangezien de verlichting en retroreflectoren van het voertuig worden afgeschermd - de lastdrager niet is voorzien van een goed leesbare, van een goedkeuringsmerk voorziene en niet afgeschermde kentekenplaat met het kenteken van het voertuig waarop de lastdrager is aangebracht aangezien de op het voertuig aangebrachte kentekenplaat wordt afgeschermd


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3

4

5

6

7

8

100 100

150 150

150 150

9

10

11

12

13

14

15

150 150

150 150

150/100 150/100 90/60

070

e

90

90

90

m P

070

f

90

90

90

m P m P m P

070 070 070

g h i

60 60 60

60 60 60

60 60 60

m m m m m m m

P P P P P P P

070 070 070 070 080 090 100

j k l m

90 90 90 90 150 150

90 90 90 90 150 150

90 90 90 90 150 150

a

150 150 90

m P

100

b

90

17

A 157

m P

16

150 150

60 60

60 60

60 60

60 60

60 60

90/60

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:157 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 177

26-02-2008 11:03:08 20-03-2008 17:32:26


feitnr.

omschrijving

1 - Afmetingen en massaâ&#x20AC;&#x2122;s Noot afmetingen: Als bij ondeelbare lading meer dan 1 afmeting wordt overschreden, dan wordt uitsluitend een mini-procesverbaal opgemaakt terzake de afmeting die het meest wordt overschreden. De overige overschrijdingen worden als bevinding eveneens in het proces-verbaal vermeld. Indien sprake is van een exceptioneel transport, waar een onthefďŹ ng voor is afgegeven en die niet geldig is vanwege het overschrijden van een afmeting, het niet volgen van de voorgeschreven route of het rijden buiten de toegestane tijden, dan moeten de feitcodes P 131 g, h, P 142 d of P 150 d worden gebruikt

Noot: Lengte trekker met oplegger max. 16,50 m; vrachtauto met aanhangwagen max.18, 75 m; personenauto/ driewielig motorvoertuig met aanhangwagen max. 18 m; samenstel kermis- /circusvoertuigen max. 24 m; rijdend werktuig met aanhangwagen 20 m; landbosbouwtrekker/motorvoertuig beperkte snelheid met aanhangwagen 18 m

m m p p *

P P P P P

111 111 111 111 111

a b c d e

de maximum lengte van het samenstel van voertuigen wordt overschreden, met een overschrijding - t/m 0,25 m - van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m - van meer dan 0,50 m en t/m 0,75 m - van meer dan 0,75 m en t/m 1,00 m - van meer dan 1,00 m

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:158 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 178

26-02-2008 11:03:08 20-03-2008 17:32:26

A 159

A 158

Lengte samenstel (onbeladen), c.q. indien geen sprake is van uitstekende lading (lading binnen de afmetingen van het samenstel)


Tarief in euro per feit en per categorie 3

120 180 270 400 *

120 180 270 400 *

4

5

6

7

8

120 180 270 400 *

120 180 270 400 *

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A 159

2

m m p p *

P P P P P

111 111 111 111 111

a b c d e

120 180 270 400 *

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:159 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 179

26-02-2008 11:03:08 20-03-2008 17:32:26


feitnr.

omschrijving

Lengte deelbaar; uitstekende lading voorzijde m P 120 de lengte van het voertuig of samenstel van voertuigen, niet zijnde een samenstel van kermis- of circusvoertuigen, met inbegrip van de lading niet meer bedraagt dan de lengte van het voertuig of samenstel van voertuigen in onbeladen toestand vermeerderd met 1 m, waarbij de lading voor het voertuig uitsteekt Lengte deelbaar; uitstekende lading achterzijde

P P P P P P

121 121 121 121 121 121

a b c d e g

m P m P

121 121

h i

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:160 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 180

26-02-2008 11:03:08 20-03-2008 17:32:26

A 161

A 160 m m p p * *

de lading meer dan 1 m achter het voertuig en/of meer dan 5 m achter de achterste as van het voertuig uitsteekt en/of de vereiste stootbalk, voor het na 01-01-1996 in gebruik genomen voertuig, meer dan 0,60 m van de uiterste achterzijde is aangebracht, terwijl de afstand van de lading tot het wegdek meer bedraagt dan 0,55 m (categorie 12 bedrijfsmatig gebruik), een overschrijding (stootbalk verplicht als afstand onderzijde lading/wegdek meer dan 55 cm bedraagt) - t/m 0,25 m - van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m - van meer dan 0,50 m en t/m 0,75 m - van meer dan 0,75 m en t/m 1,00 m - van meer dan 1,00 m het zicht op de verlichting, de retroreflectoren, de richtingaanwijzers of de kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig wordt belemmerd door uitstekende lading de lading uitsluitend rust op de uitschuiflade of op de laadklep de achter een voertuig uitstekende afneembare bovenbouw of gestandaardiseerde laadstructuur die het zicht op de verlichting, reflectoren, richtingaanwijzers of kentekenplaat belemmert, niet aan de achterzijde op gelijke wijze als het betrokken voertuig is voorzien van verlichting, reflectoren, richtingaanwijzers of kentekenplaat van dat voertuig


Tarief in euro per feit en per categorie 2

120

m m p p * *

P P P P P P

121 121 121 121 121 121

a b c d e g

m P m P

121 121

h i

90

90

*

180 270 400 600 * *

4

5

6

90

7

90

8

9

10

90

11

12

13

14

90

90

180 270 400 600 * *

*

15

16

17

A 161

m P

3

180 90

* 180

180

180 90

180

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:161 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 181

26-02-2008 11:03:08 20-03-2008 17:32:26


feitnr.

m P m P

m m p p *

P P P P P

121 121

130 130 130

130 130 130 130 130

j k

f g h

i j k l m

de lading meer dan 1 m achter het voertuig en/of meer dan 5 m achter de achterste as van het voertuig uitsteekt en/of de vereiste stootbalk, voor het na 01-01-1996 in gebruik genomen voertuig, meer dan 0,60 m van de uiterste achterzijde is aangebracht, terwijl de afstand van de lading tot het wegdek meer bedraagt dan 0,55 m (stootbalk uitsluitend cat. 12, particulier gebruik), een overschrijding - t/m 0,75 m - van meer dan 0,75 m de lading van een beladen samenstel van bedrijfsauto en aanhangwagen, niet zijnde een oplegger, dat is ingericht voor het vervoer van voertuigen, - meer dan 2 m achter de aanhangwagen en meer dan 5 m achter de achterste as van de aanhangwagen uitsteekt - meer dan 0,5 m voor de voorzijde van de bedrijfsauto uitsteekt - die voor of meer dan 1 m achter het voertuig uitsteekt, aan de voor- of achterzijde niet is voorzien van een markering die voldoet aan de eisen een beladen samenstel van bedrijfsauto en aanhangwagen, niet zijnde een oplegger, dat is ingericht voor het vervoer van voertuigen, langer is dan 20,75 m, een overschrijding - t/m 0,25 m - van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m - van meer dan 0,50 m en t/m 0,75 m - van meer dan 0,75 m en t/m 1 m - van meer dan 1 m

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:162 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 182

26-02-2008 11:03:08 20-03-2008 17:32:27

A 163

A 162

m P m P m P

omschrijving


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3

A 163

m P m P

121 121

j k

m P m P m P

130 130 130

f g h

90 90

m m p p *

130 130 130 130 130

i j k l m

180 270 400 600 *

P P P P P

4

90 130

5

90 130

6

7

8

90 130

90 130

9

10

11

12

13

14

90 130

90 130

90 130

15

16

17

150

180 270 400 600 *

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:163 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 183

26-02-2008 11:03:08 20-03-2008 17:32:27


feitnr.

omschrijving

Lengte; ondeelbare lading

P P P P P

130 130 130 130 130

n o p q r

m P m P

130 130

c d

*

130

e

de in lengte ondeelbare lading van het voertuig of samenstel van voertuigen, niet zijnde een samenstel van kermis- of circusvoertuigen - voor de voorzijde van de aanhangwagen, niet zijnde een oplegger, uitsteekt - die voor of meer dan 1 m achter het voertuig uitsteekt aan de voor- of achterzijde niet is voorzien van een markering die aan de eisen voldoet het met in lengte ondeelbare lading beladen samenstel van trekker en oplegger langer is dan 22 m

P

m P m P

131 131

a b

de in lengte ondeelbare lading meer dan 5 m achter de achterste as van het voertuig uitsteekt (categorie 12 bedrijfsmatig gebruik), een overschrijding - t/m 0,25 m - van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m

p P

131

c

- van meer dan 0,50 m en t/m 0,75 m

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:164 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 184

26-02-2008 11:03:09 20-03-2008 17:32:27

A 165

A 164

m m p p *

de in lengte ondeelbare lading van het voertuig of samenstel van voertuigen, niet zijnde een samenstel van kermis- of circusvoertuigen, met inbegrip van in lengte ondeelbare lading meer dan 3,5 m voor het hart van het stuurwiel uitsteekt, een overschrijding - t/m 0,25 m - van meer dan 0,25 m t/m 0,50 m - van meer dan 0,50 m t/m 0,75 m - van meer dan 0,75 m t/m 1,00 m - van meer dan 1,00 m


Tarief in euro per feit en per categorie

A 165

m m p p *

2

3

4

5

P P P P P

130 130 130 130 130

n o p q r

180 270 400 600 *

180 270 400 600 *

180 270 400 600 *

m P m P

130 130

c d

90

90

90

*

P

130

e

*

m P m P p P

131 131 131

a b c

180 270 400

6

7

8

9

10

11

12

90 90

13

14

15

16

17

90 90

180 270 400

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:165 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 185

26-02-2008 11:03:09 20-03-2008 17:32:27


feitnr.

omschrijving

p P * P

131 131

d e

- van meer dan 0,75 m en t/m 1 m - van meer dan 1 m

m P

131

f

de in lengte ondeelbare lading meer dan 5 m achter de achterste as van het voertuig uitsteekt (categorie 12 particulier gebruik)

m P m P m P

210 210 210

e f g

bij vervoer van lading die redelijkerwijs niet in de lengte deelbaar is, de lading van het voertuig of samenstel - meer dan 3,5 m voor het hart van het stuurwiel van het voertuig uitsteekt - meer dan 1 m achter het voertuig uitsteekt, terwijl de achterzijde niet is voorzien van de vereiste markering - meer dan 5 m achter de achterste as van het voertuig uitsteekt

Breedte; lading Noot: De feitcodeserie P 141 geldt voor de categorieën 7, 8 en 14 voor alle lading. Bij deze categorieën wordt geen onderscheid gemaakt tussen deelbare en ondeelbare lading. Voor de overige categorieën betreft het uitsluitend deelbare lading. m P

140

e

de lading meer dan 0,20 m buiten elke zijkant van de personenauto of van het driewielig motorrijtuig, dat na 31-10-1997 in gebruik is genomen, uitsteekt

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:166 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 186

26-02-2008 11:03:09 20-03-2008 17:32:27

A 167

A 166

Afstand achteras trekkend voertuig / achterzijde voertuig m P 190 c de afstand van de achteras van de trekkende motorfiets tot de achterzijde van de aanhangwagen, met inbegrip van de lading, meer bedraagt dan 2,50 m m P 270 d de afstand van de achteras van de trekkende bromfiets tot de achterzijde van de aanhangwagen, met inbegrip van de lading, meer bedraagt dan 2 m


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3

4

5

6

7

8

9

10

600 *

11

12

13

14

15

16

p P * P

131 131

d e

m P

131

f

m P m P m P

210 210 210

e f g

m P

190

c

60/-

m P

270

d

-/60

m P

140

e

90

17

600 * 90

90

90 90 90

90 90 90

90

90 90 90

A 167 90

90

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:167 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 187

26-02-2008 11:03:09 20-03-2008 17:32:27


feitnr.

omschrijving

141

a

het voertuig met inbegrip van de (deelbare) lading de maximum breedte overschrijdt, een overschrijding - t/m 0,20 m

m * * m m m m m m

P P P P P P P P P

141 141 141 190 260 260 270 280 280

b c d a a b a a b

- van meer dan 0,20 m en t/m 0,45 m - van meer dan 0,45 m en t/m 0,70 m - van meer dan 0,70 m de breedte of de hoogte van de gekoppelde aanhangwagen met inbegrip van de lading meer bedraagt dan 1 m de bromfiets op twee wielen met inbegrip van de lading breder is dan 1 m de bromfiets op meer dan twee wielen met inbegrip van de lading breder is dan 2 m de aangekoppelde aanhangwagen met inbegrip van de lading breder is dan 1 m de fiets op twee wielen met inbegrip van de lading breder is dan 0,75 m de fiets op meer dan twee wielen of voorzien van een zijspanwagen met inbegrip van de lading breder is dan 1,5 m

m P m P m P

300 300 300

a b c

het voertuig met inbegrip van de lading - breder is dan 1,10 m - breder is dan 1,5 m - in bespannen toestand breder is dan 2,60 m of indien de lading bestaat uit losse veldgewassen breder is dan 3,5 m

Breedte; ondeelbare lading m P 140 d de in de breedte ondeelbare lading die meer dan 0,10 m buiten de zijkant van het voertuig uitsteekt, niet is voorzien van de vereiste markering (geldt niet voor fietsen op een lastdrager) het voertuig met inbegrip van de ondeelbare lading de maximum breedte overschrijdt, een overschrijding m P

142

a

- t/m 0,25 m

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:168 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 188

26-02-2008 11:03:09 20-03-2008 17:32:28

A 169

A 168

m P


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A 169

m P

141

a

180

180

180

180

180

180

180

180

m P

141

b

270

270

270

270

270

270

270

270

*

P

141

c

*

*

*

*

*

*

*

*

*

P

141

d

*

*

*

*

*

*

*

*

m m m m m m

P P P P P P

190 260 260 270 280 280

a a b a a b

m P m P m P

300 300 300

a b c

m P

140

d

m P

142

a

16

17

90/60 60 -/60

35

35 35

35

35 35 35

90

90

90

300

90

90

300

300

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:169 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 189

26-02-2008 11:03:09 20-03-2008 17:32:28


feitnr.

p P * P

omschrijving

142 142

b c

- van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m - van meer dan 0,50 m

Hoogte 150 150 150 270

a b c b

het voertuig met inbegrip van de lading hoger is dan 4 m, een overschrijding - t/m 0,10 m - van meer dan 0,10 m en t/m 0,20 m - van meer dan 0,20 m de aangekoppelde aanhangwagen met inbegrip van de lading hoger is dan 1 m

m P m P

300 300

d e

het voertuig met inbegrip van de lading - hoger is dan 2 m - hoger is dan 4 m

A 170

A 171

P P P P

m * * m

Massa Noot De feiten, die betrekking hebben op de massa of de last onder wiel of as, gelden uitsluitend voor particulieren. Indien er sprake is van beroepsmatig vervoer is de Wet op de economische delicten van toepassing (m.u.v. landbouwvoertuigen).

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:170 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 190

26-02-2008 11:03:10 20-03-2008 17:32:28


Tarief in euro per feit en per categorie 2

A 171

p P * P

142 142

b c

m * * m

P P P P

150 150 150 270

a b c b

m P m P

300 300

d e

3

4

5

6

7

8

9

10

11

450 *

300 * *

300 * *

300 * *

300 * *

300 * *

12

13

450 *

450 *

300 * *

300 * *

14

15

16

17

300 * * -/60

20

20 70

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:171 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 191

26-02-2008 11:03:10 20-03-2008 17:32:28


feitnr.

m m m m m

P P P P P

omschrijving

170 170 170 170 170

m m m m m

P P P P P

180 180 180 180 180

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:172 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 192

26-02-2008 11:03:10 20-03-2008 17:32:28

A 173

a b c d da

de totale massa van de aanhangwagen of de som van de aslasten van de autonome aanhangwagen meer bedraagt dan in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van het trekkend motorrijtuig is vermeld, een overschrijding van - meer dan 10 % t/m 25 % - meer dan 25 % t/m 50 % - meer dan 50 % t/m 75 % - meer dan 75 % - in dat kentekenregister of op dat kentekenbewijs is in het geheel geen waarde vermeld

A 172

a b c d e

het voertuig zodanig is beladen dat de toegestane maximum last van enige as of enig asstel, dan wel de toegestane maximum massa of de som van de aslasten (uitgezonderd de aslasten van niet autonome aanhangwagens) wordt overschreden met - meer dan 10 % t/m 25 % - meer dan 25 % t/m 50 % - meer dan 50 % t/m 75 % - meer dan 75 % het voertuig zodanig is beladen dat de toegestane maximum last onder de koppeling wordt overschreden


Tarief in euro per feit en per categorie

P P P P P

170 170 170 170 170

a b c d e

m m m m m

P P P P P

180 180 180 180 180

a b c d da

3

90 130 200 300 60

90 130 200 300 60

4

5

6

7

8

9

10

90 130 200 300 60

11

12

13

90 130 200 300 60

90 130 200 300 60

90 130 200 300 300

90 130 200 300 300

14

15

16

17

A 173

m m m m m

2

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:173 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 193

26-02-2008 11:03:10 20-03-2008 17:32:28


feitnr.

omschrijving

de totale massa van de aanhangwagen meer bedraagt dan de maximum massa die volgt uit het op de koppeling van het trekkend voertuig (toegestane massa max. 3500 kg) aangebrachte identiďŹ catie kenmerk of goedkeuringsmerk, of indien zoâ&#x20AC;&#x2122;n merk niet aanwezig is, de massa meer bedraagt dan 750 kg en meer dan de ledige massa van het trekkend motorrijtuig of meer dan de massa in bedrijfsklare toestand van het trekm m m m

P P P P

180 180 180 180

i j k l

de totale massa of de som van de aslasten van het samenstel van voertuigen meer bedraagt dan de in het kentekenregister vermelde toegestane maximum massa, een overschrijding met - meer dan 10 % t/m 25 % - meer dan 25 % t/m 50 % - meer dan 50 % t/m 75 % - meer dan 75 %

m m m m

m m m m

P P P P

P P P P

180 180 180 180

m n o p

de totale massa of som van de aslasten van het samenstel van voertuigen meer bedraagt dan vijf maal de maximum toegestane last onder de aangedreven as(sen) van het trekkend motorrijtuig, een overschrijding met - meer dan 10 % t/m 25 % - meer dan 25 % t/m 50 % - meer dan 50 % t/m 75 % - meer dan 75 %

180 180 180 180

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:174 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 194

26-02-2008 11:03:10 20-03-2008 17:32:29

A 175

kend motorrijtuig indien het een personenauto betreft, een overschrijding met - meer dan 10 % t/m 25 % - meer dan 25 % t/m 50 % - meer dan 50 % t/m 75 % - meer dan 75 %

A 174

e f g h


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3

4

5

P P P P

180 180 180 180

e f g h

m m m m

P P P P

180 180 180 180

i j k l

m P

180

m

90

90

90

m P m P m P

180 180 180

n o p

130 200 300

130 200 300

130 200 300

7

8

9

10

11

12

13

90 130 200 300

90 130 200 300

14

15

16

17

A 175

m m m m

6

90 130 200 300

90 130 200 300

90 130 200 300

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:175 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 195

26-02-2008 11:03:10 20-03-2008 17:32:29


feitnr.

omschrijving

de totale massa of som van de aslasten van het samenstel van voertuigen meer bedraagt dan 50.000 kg of 60.000 kg indien het trekkend motorrijtuig een rijdend werktuig is 180 180 181

q r a

- tot en met 10 % - meer dan 10 % de last onder de bestuurde as(sen) van een motorrijtuig in beladen toestand minder bedraagt dan 1/5 deel van de massa van het voertuig in beladen toestand de last onder de bestuurde as(sen) van een gelede bus minder bedraagt dan 1/5 deel van de massa van het voorste deel van het motorrijtuig in beladen toestand de last onder de gestuurde as(sen), niet zijnde zelfsturende assen, van autonome aanhangwagens in beladen toestand, minder bedraagt dan 1/5 deel van de massa van de aanhangwagen in beladen toestand de last onder de koppeling van opleggers in beladen toestand minder bedraagt dan 1/5 deel van de massa van de oplegger in beladen toestand de totale massa van de aanhangwagen meer bedraagt dan de helft van de ledige massa van de trekkende motorďŹ ets de last onder de bestuurde as(sen) van landbouw- of bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid minder bedraagt dan 1/5 deel van de ledige massa

m P

181

b

m P

181

c

m P

181

d

m P m P

190 240

b a

* *

P P

250 250

a b

de totale massa van het beladen samenstel van voertuigen meer bedraagt dan 50.000 kg - t/m 10 % - meer dan 10 %

*

P

251

ct

de som van de aslasten van het beladen samenstel meer bedraagt dan 50.000 kg - t/m 10 %

*

P

251

dt

- meer dan 10 %

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:176 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 196

26-02-2008 11:03:11 20-03-2008 17:32:29

A 177

A 176

* P * P m P


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3

* * 150

* * 150

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

150

150

A 177

* P * P m P

180 180 181

q r a

m P

181

b

m P

181

c

150

m P

181

d

150

m P m P

190 240

b a

150

150

* *

P P

250 250

a b

* *

* *

* *

P P

251 251

ct dt

* *

* *

15

16

17

* * 150

150

90/-

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:177 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 197

26-02-2008 11:03:11 20-03-2008 17:32:29


feitnr.

omschrijving

de last onder enige as van het beladen samenstel meer bedraagt dan 10.000 kg (particulier gebruik en betreft niet aangedreven as), een overschrijding met * * * *

* * * *

P P P P

P P P P

252 252 252 252

253 253 253 253

254 254 254 254

a b c d

-

meer dan 10 % t/m 25 % meer dan 25 % t/m 50 % meer dan 50 % t/m 75 % meer dan 75 %

a b c d

de last onder enige as van het beladen samenstel meer bedraagt dan 10.000 kg (beroepsmatig gebruik en betreft niet aangedreven as), een overschrijding - met 10 tot 15 % - met 15 tot 20% - met 20 tot 25% - vanaf 25%

a b c d

de last onder enige as van het beladen samenstel meer bedraagt dan 11.500 kg (particulier gebruik en betreft aangedreven as), een overschrijding - meer dan 10 % t/m 25 % - meer dan 25 % t/m 50 % - meer dan 50 % t/m 75 % - meer dan 75 %

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:178 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 198

26-02-2008 11:03:11 20-03-2008 17:32:29

A 179

A 178

* * * *

P P P P


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3

4

5

6

7

8

9

A 179

* * * *

P P P P

252 252 252 252

a b c d

* * * *

* * * *

P P P P

253 253 253 253

a b c d

* * * *

* * * *

P P P P

254 254 254 254

a b c d

* * * *

10

11

12

13

14

15

16

17

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:179 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 199

26-02-2008 11:03:11 20-03-2008 17:32:30


feitnr.

* * * *

P P P P

omschrijving

255 255 255 255

a

de last onder enige as van het beladen samenstel meer bedraagt dan 10.000 kg (particulier gebruik en betreft motorrijtuigen met beperkte snelheid), een overschrijding met - meer dan 10 % t/m 25 %

*

P

256

*

P

256

b

- meer dan 25 % t/m 50 %

* *

P P

256 256

c d

- meer dan 50 % t/m 75 % - meer dan 75 %

a b c d

de last onder enige as van het beladen samenstel meer bedraagt dan 10.000 kg (beroepsmatig gebruik en betreft motorrijtuigen met beperkte snelheid), een overschrijding - met 10 tot 15 % - met 15 tot 20 % - met 20 tot 25 % - vanaf 25 %

* * * *

P P P P

257 257 257 257

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:180 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 200

26-02-2008 11:03:11 20-03-2008 17:32:30

A 181

A 180

a b c d

de last onder enige as van het beladen samenstel meer bedraagt dan 11.500 kg (beroepsmatig gebruik en betreft aangedreven as), een overschrijding - met 10 tot 15 % - met 15 tot 20 % - met 20 tot 25 % - vanaf 25 %


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3

4

5

6

7

8

A 181

* * * *

P P P P

255 255 255 255

a b c d

*

P

256

a

*

* * *

P P P

256 256 256

b c d

* * *

* * * *

P P P P

257 257 257 257

a b c d

* * * *

9

10

11

12

13

14

15

16

17

* * * *

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:181 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 201

26-02-2008 11:03:11 20-03-2008 17:32:30


feitnr.

m m p p m

omschrijving

310 310 310 310 310

a b c d e

m P

310

f

m P

270

c

Exceptioneel transport zonder geldige ontheffing Noot: Als een ontheffing niet geldig is vanwege het overschrijden van een afmeting, dan wordt uitsluitend een mini proces-verbaal opgemaakt terzake de afmeting waardoor de ontheffing zijn geldigheid heeft verloren. Als de ontheffing niet geldig is omdat niet wordt voldaan aan een beperking, zoals een voorgeschreven route of tijdvak, dan wordt uitsluitend proces-verbaal opgemaakt terzake de afmeting die het meest wordt overschreden. De overige overschrijdingen van de afmetingen worden als bevinding in het proces-verbaal vermeld

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:182 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 202

26-02-2008 11:03:12 20-03-2008 17:32:30

A 183

A 182

P P P P P

de som van de aslasten van de aangekoppelde middenasaanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 12.000 kg meer bedraagt dan 1,5 maal de som van aslasten van het trekkend motorrijtuig, een overschrijding met - meer dan 10 % t/m 25 % - meer dan 25 % t/m 50 % - meer dan 50 % t/m 75 % - meer dan 75 % de koppelingsdruk van de middenasaanhangwagen met een massa van niet meer dan 750 kg meer bedraagt dan 50 kg dan wel niet neerwaarts is gericht de koppelingsdruk van de middenasaanhangwagen met een toegestane massa van meer dan 750 kg minder bedraagt dan 1 % van de toegestane maximum massa van dat voertuig (de koppelingsdruk behoeft niet meer dan 50 kg te bedragen) de totale massa van de aanhangwagen meer bedraagt dan de helft van de ledige massa van de trekkende bromfiets


Tarief in euro per feit en per categorie 2

m m p p m

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A 183

P P P P P

310 310 310 310 310

a b c d e

150 220 330 500

m P

310

f

90

m P

270

c

13

14

15

16

17

90

-/60

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:183 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 203

26-02-2008 11:03:12 20-03-2008 17:32:30


feitnr.

omschrijving

*

P

131

g

*

P

131

h

* *

P P

142 150

d d

- de lengte van het voertuig of samenstel van voertuigen (uitgezonderd trekker/oplegger) bedraagt bij het vervoer van ondeelbare lading meer dan de lengte van het voertuig of samenstel in onbeladen toestand, waarbij de lading meer dan 5 m achter de achterste as en/of meer dan 3,5 m voor het hart van het stuurwiel en/of voor de voorzijde van de aanhangwagen uitsteekt - de lengte van het, met in lengte ondeelbare lading, beladen samenstel van trekker en oplegger bedraagt meer dan 22 m - de breedte van het, met in breedte ondeelbare lading, beladen voertuig bedraagt meer dan 3 m - de hoogte van het motorrijtuig en/of een daarmee voortbewogen aanhangwagen met inbegrip van de lading bedraagt meer dan 4 m

A 185

A 184

3 - Reminrichting

m P m P m P

m P

330 330 330

330

a b c

de aanhangwagen, niet is voorzien van een reminrichting, terwijl de massa van de aanhangwagen meer bedraagt dan - de helft van de massa in bedrijfsklare toestand van de personenauto - de helft van de ledige massa van de personenauto vermeerderd met 50 kg - 750 kg

d

dan wel als eigenaar of houder doen of laten rijden terwijl de krachtens artikel 149a WVW 1994 voor dat voertuig of samenstel van voertuigen afgegeven ontheffing zijn geldigheid heeft verloren, doordat één of meer van de daarin opgenomen afmetingen wordt overschreven, dan wel niet wordt voldaan aan een in de ontheffing of daarbij behorende bijlage opgenomen beperking, namelijk - de helft van de ledige massa van het trekkend bedrijfsvoertuig / driewielig motorrijtuig

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:184 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 204

26-02-2008 11:03:12 20-03-2008 17:32:30


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

131

g

*

*

*

P

131

h

*

*

* *

P P

142 150

d d

* *

* *

m P m P m P

330 330 330

a b c

150 150 150

150 150

m P

330

d

150

150

15

16

17

A 185

*

14

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:185 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 205

26-02-2008 11:03:12 20-03-2008 17:32:31


feitnr.

omschrijving

m P

340

a

m P

340

b

m P

340

c

m p p p p

P P P P P

P P P P P

350 350 350 350 350

350 350 350 350 350

a b c d e

niet wordt voldaan aan de minimale remvertraging van de bedrijfsrem van het samenstel, de vermindering bedraagt - 0 t/m 0,5 m/s² - 0,51 t/m 1,0 m/s² - 1,01 t/m 1,5 m/s² - 1,51 t/m 2,0 m/s² - meer dan 2,0 m/s²

f g h i j

niet wordt voldaan aan de minimale remvertraging van de bedrijfsrem van het samenstel, de vermindering bedraagt - 0 t/m 0,5 m/s² - 0,51 t/m 1,0 m/s² - 1,01 t/m 1,5 m/s² - 1,51 t/m 2,0 m/s² - meer dan 2,0 m/s²

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:186 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 206

26-02-2008 11:03:12 20-03-2008 17:32:31

A 187

A 186

m m m p p

de aanwezige reminrichting van de aanhangwagen niet in werking treedt bij het bedienen van de bedrijfsrem van het trekkend voertuig de losbreekreminrichting niet op de vereiste wijze met het trekkend voertuig is verbonden (ook van toepassing als kabel afwezig is) zonder dat de aanhangwagen en het trekkend voertuig, terwijl deze zijn uitgerust met een ABS- of EBS-systeem, via de ISO 7638 stekkers met elkaar zijn verbonden


Tarief in euro per feit en per categorie 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A 187

m P

340

a

150

150

150

m P

340

b

60

60

60

m P

340

c

150

m m m p p

P P P P P

350 350 350 350 350

a b c d e

m p p p p

P P P P P

350 350 350 350 350

f g h i j

150 220 330 500 750

150 220 330 500 750

15

16

17

150 220 330 500 750

240 360 500 800 1200

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:187 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 207

26-02-2008 11:03:12 20-03-2008 17:32:31


feitnr.

m m m p p m

P P P P P P

omschrijving

351 351 351 351 351 360

a b c d e

de remvertraging van het samenstel niet voldoet aan die van het trekkend voertuig, de vermindering bedraagt - 0 t/m 0,5 m/s² - 0,51 t/m 1,0 m/s² - 1,01 t/m 1,5 m/s² - 1,51 t/m 2,0 m/s² - meer dan 2,0 m/s² de parkeerrem het samenstel op een helling van 10 % niet in stilstand kan houden

5 - Verbinding tussen voertuigen m P 540 de aanhangwagen niet middels een deugdelijke koppeling met het trekkend voertuig is verbonden m P 550 het bewegen van de aanhangwagen ten opzichte van het trekkend voertuig wordt in een uiterste stand tot 90 graden begrensd door delen van de reminrichting, de elektrische installatie, de koppeling, besturingsonderdelen of, indien aanwezig, de hulpkoppeling

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:188 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 208

26-02-2008 11:03:13 20-03-2008 17:32:31

A 189

A 188

4 - Verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen m P 370 een aanhangwagen wordt voortbewogen zonder dat iedere zijkant van het trekkend voertuig is voorzien van een zijrichtingaanwijzer m P 380 de verlichtingsinstallatie van de aanhangwagen niet zodanig is aangesloten, dat de lichtsignalen overeenkomen met die van het trekkend voertuig m P 381 een aanhangwagen wordt voortbewogen door een bedrijfsauto en één van de voertuigen is aan de zijkant van het voertuig niet voorzien van een lijn- of contourmarkering (indien één van de voertuigen voorzien is van een dergelijke markering dan dienen beide voertuigen daarvan voorzien te zijn)


Tarief in euro per feit en per categorie 2

m m m p p m

A 189

P P P P P P

351 351 351 351 351 360

m P

370

m P

380

m P

381

m P m P

540 550

3

4

5

a b c d e

6

7

8

150 220 330 500 750 60

60

60

60

60

150 220 330 500 750 60

60

60

60

60

9

10

11

12

90 90

13

14

15

16

90

90

90/60

35

150 60

150

150/100

60

17

90

150 60

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:189 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 209

26-02-2008 11:03:13 20-03-2008 17:32:31


feitnr.

omschrijving

560

a

m P

560

b

m P

560

c

m P

570

m P

580

m P

590

6 - Diversen m P 600

het trekoog of de kogelkoppeling van de gekoppelde aanhangwagen niet nagenoeg horizontaal ligt op een horizontaal wegdek de koppelinrichting op het trekkend voertuig niet verticaal beweegbaar is indien de gekoppelde aanhangwagen is voorzien van een trekdriehoek met verzet geen hoekverdraaiing van de opleggerschotel naar boven en naar beneden mogelijk is indien het samenstel van trekker en oplegger zich op een horizontaal wegdek bevindt de hulpkoppeling van een middenasaanhangwagen met een toegestane maximum massa van niet meer dan 1500 kg niet op de vereiste wijze is aangebracht de koppeling van de gekoppelde aanhangwagen geen bewegingen toelaat om een horizontale en een verticale as, loodrecht op de lengteas van het trekkend voertuig de gekoppelde aanhangwagen niet goed is verbonden

het niet is voorzien van het vereiste bord of vlak met de aanduiding 45 op de achterzijde van de drie of meerwielige bromďŹ ets met gesloten carrosserie

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:190 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 210

26-02-2008 11:03:13 20-03-2008 17:32:32

A 191

A 190

m P


Tarief in euro per feit en per categorie 2

A 191

m P

560

a

m P

560

b

m P

560

c

m P

570

m P

580

m P

590

m P

600

60

3

4

60

5

6

7

8

9

10

11

12

13

90

90

60

60

14

15

16

17

60

60

60/40 35

40

VR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:191 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 211

26-02-2008 11:03:13 20-03-2008 17:32:32


88945_Feitenboekje_v6.indd Sec9:192 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 212

26-02-2008 11:03:13 20-03-2008 17:32:32


Afdeling B. Verkeer te water Categorie-indeling E (scheepvaartwetgeving) 1 - (gezagvoerder) schipper; 2 - bestuurder; 3 - bemanningslid; 4 - waterskiĂŤr; 5 - werkgever; 6 - exploitant; 7 - eigenaar of houder; 8 - een ieder. B 1

NB Categorie bemanningslid of een ieder geldt in voorkomend geval mede voor een bemanningslid of ieder ander persoon die tijdelijk zelfstandig koers en snelheid schip bepaalt (1.03 lid 3 BPR/RPR) Noot Bij de in deze afdeling vermelde overtredingen is het niet toegestaan om uitsluitend een registratieteken te vermelden op het mini proces-verbaal. De NAW gegevens van de verdachte moeten eveneens worden vermeld. De verdachte dient daarom staande te worden gehouden.

BPR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:1 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 213

28-02-2008 10:07:48 20-03-2008 17:32:32


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Nummers W 500 - W 530; W 065 - W 182: Binnenvaartpolitiereglement (BPR), Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (BABS), Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE), Plaatselijk geldende verordeningen (Pl.V) Snelle motorboten

B 2

p W 500 a p W 500 b p W 500 c p W 500 d

p W 500 e

als schipper dan wel als eigenaar/ houder van een snelle motorboot aan de scheepvaart deelnemen - motorboot niet geregistreerd - boot niet geregistreerd op naam huidige eigenaar - registratiebewijs niet aan boord hebben - registratieteken (150x100x20 mm) niet aangebracht op snelle motorboot - registratieteken (150x100x20 mm) niet op de voorgeschreven wijze aangebracht op snelle motorboot

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:2 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 214

wie

90 60

90 60

60

60

90

90

90

90

26-02-2008 11:03:13 20-03-2008 17:32:32


feitnr

omschrijving

p W 500 f

- voorgeschreven registratieteken (100x60x15 mm) niet aangebracht op snelle motorboot - registratieteken (100x60x15 mm) niet op de voorgeschreven wijze aangebracht op snelle motorboot - zonder dat deze is voorzien van een behoorlijk geluiddempende voorziening - zonder dat deze is voorzien van een dodemansknop - zonder dat deze is voorzien van een deugdelijk brandblusapparaat

p W 500 g

p W 500 h

p W 500 i

B 3

p W 500 j

p W 501 a p W 501 b p W 501 c

toelichting

geldt niet voor gesloten binnenbesturing

als schipper resp. eigenaar of houder van een snelle motorboot deelnemen resp. laten deelnemen aan de scheepvaart terwijl - ĂŠĂŠn reddingsvest onder handbereik ontbreekt - twee reddingsvesten onder handbereik ontbreken - drie reddingsvesten onder handbereik ontbreken

1

2

3

4

5

6

7

90

90

90

90

120

120

150

150

90

90

30

30

45

45

65

65

8

BPR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:3 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 215

26-02-2008 11:03:14 20-03-2008 17:32:32


feitnr

omschrijving

p W 501 d

- vier reddingsvesten onder handbereik ontbreken - vijf of meer reddingsvesten onder handbereik ontbreken

p W 501 e

p W 514 p W 516

B 4

p W 518 p W 528 p W 529 a

als bestuurder van een snelle motorboot varen - terwijl hij niet zit op de voor hem bestemde zitplaats - staande zonder reddingsvest - zonder gebruik te maken van de dodemansknop waterskiĂŤn, doen waterskiĂŤn etc waar/ wanneer dat verboden is als bestuurder van een snelle motorboot zich zodanig gedragen dat hinder of gevaar voor andere gebruikers van het vaarwater wordt veroorzaakt

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:4 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 216

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

100

100

150

150

8

90 geldt niet voor gesloten binnenbesturing geldt niet voor gesloten binnenbesturing

60 150 150 150

gedrag omschrijven

150

150

150

26-02-2008 11:03:14 20-03-2008 17:32:33


feitnr

omschrijving

p W 529 b

als waterskiĂŤr of persoon die op asociaal gedrag; gedrag soortgelijke wijze van de vaarweg omschrijven gebruik maakt, zich zodanig gedragen, dat gevaar of hinder voor andere gebruikers van de vaarweg kan worden veroorzaakt geen uitkijk bij waterskiĂŤn van welke leeftijd tenminste 15 jaar oud

p W 530

toelichting

1

2

3

4

150

5

6

7

8

150

150

Snelheidsovertredingen

B 5 p p p * * *

W 065 W 065 W 065 W 065 W 065 W 065

a b c d e f

als schipper van een snelle motorboot de toegestane snelheid van 20 km/h overschrijden met - tot 6 km/h - 6 tot 15 km/h - 15 tot 25 km/h - 25 tot 35 km/h - 35 tot 45 km/h - 45 km/h of meer als schipper van een klein schip de toegestane snelheid overschrijden met

60 90 130 * * * verkeersteken B6 of bekendmaking met zelfde strekking

BPR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:5 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 217

26-02-2008 11:03:14 20-03-2008 17:32:33


feitnr

p p p * * *

W 075 W 075 W 075 W 075 W 075 W 075

omschrijving

a b c d e f

-

toelichting

tot 6 km/h 6 tot 15 km/h 15 tot 25 km/h 25 tot 35 km/h 35 tot 45 km/h 45 km/h of meer

1

2

3

4

5

6

7

8

60 90 130 * * *

Overige

B 6 p W 150

p W 152 p W 156

p W 158 a

als schipper varen terwijl de persoon die stuurt niet bekwaam is of de voorgeschreven leeftijd heeft bereikt - schip

- snelle motorboot geen bijgewerkt Binnenvaartpolitiereglement aan boord hebben bij het meren/verhalen gebruik maken van - verkeerstekens

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:6 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 218

16 jaar; het vermelde bedrag dient te worden gehalveerd en op een hele Euro naar boven te worden afgerond 18 jaar

cat. 8 = wachtsman

130

130 30

90

90

26-02-2008 11:03:14 20-03-2008 17:32:33


feitnr

omschrijving

p W 158 b

p W 164 a p W 164 b

- andere niet daarvoor bestemde voorwerpen varen met een zeilplank op een voor de doorgaande vaart bestemd gedeelte van een in bijlage 16 BPR opgenomen vaarweg varen met een door vlieger voortbewogen zeilplank varen met een zeilplank waar dit verboden is als schipper aan de scheepvaart deelnemen terwijl de kentekens niet zijn aangebracht - groot schip - klein schip

p W 166 a p W 166 b

als schipper aan de scheepvaart deelnemen terwijl de kentekens niet op de voorgeschreven wijze zijn aangebracht - groot schip - klein schip

p W 160 a

p W 160 b p W 162

toelichting

plaatselijke regeling

1

2

3

4

5

6

7

8

90

90

150

150

150

150

150

B 7

60 60

60 60

60 60

60 60

BPR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:7 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 219

26-02-2008 11:03:14 20-03-2008 17:32:33


feitnr

omschrijving

p W 170

als schipper varen in strijd met een duidelijk zichtbaar geplaatst en voor hem geldend verbodsteken als bedoeld onder A.1 van de bijlage 7 van het BPR als bestuurder van een motorboot varen met ingeschakelde motor in een gedeelte van een gebied waar dat verboden is varen met een luchtkussenvoertuig (hovercraft), een jetski, een waterscooter of een soortgelijk apparaat een snelheidswedstrijd houden met motorboten onnodig hoge hekgolven veroorzaken als bestuurder van een motorboot, deze boot binnen het gebied gebruiken voor het voorttrekken van ĂŠĂŠn of meer personen, die zich verbonden met de boot, voortbewegen door de lucht aan een parachute, een vlieger of een soortgelijk voorwerp

* W 171

* W 172

B 8 * W 173 * W 174 * W 175

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:8 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 220

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

220

welk verboden gebied; hoe aangegeven

*

*

*

*

*

* *

* *

26-02-2008 11:03:14 20-03-2008 17:32:33


feitnr

omschrijving

p W 180

zwemmen of op andere wijze watersport zonder schip bedrijven en niet voldoende afstand houden van varend schip, varend drijvend voorwerp of drijvend werktuig in bedrijf zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven bij

p W 181 a

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

90

90

wachtplaats, of in onmiddellijke

B 9

p W 181 b

p W 181 c

p W 181 d

p W 181 e

nabijheid van een brug, een sluis of een stuw zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven in een gedeelte van de vaarweg bestemd voor doorgaande scheepvaart zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven in de route van een veerpont zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven in een haven of nabij de ingang daarvan zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven in de nabijheid van een meergelegenheid

90

90

90

90

BPR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:9 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 221

26-02-2008 11:03:14 20-03-2008 17:32:33


feitnr

omschrijving

p W 181 f

zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven in gebied dat is aangewezen voor snelvaren of waterskiën zwemmen, watersport zonder schip of onderwatersport bedrijven in een door een bevoegde autoriteit aangewezen verboden gebied in het vaarwater van de Eemsmonding waterskiën of varen met waterscooters in de Eemsmonding varen met zeilplank in het vaarwater of buiten het vaarwater op de door de bevoegde autoriteit vastgestelde wateroppervlakken ‘s nachts, bij beperkt zicht of gedurende de door de bevoegde autoriteit vastgestelde tijd waterskiën of varen met waterscooter of zeilplank op de vrijgegeven wateroppervlakken van de Eemsmonding

p W 181 g

p W 182 a

B 10

p W 182 b

p W 182 c

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:10 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 222

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

90

90

150

150

150

150

150

150

26-02-2008 11:03:14 20-03-2008 17:32:33


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Nummers W 300 - W 310: Binnenschepenwet (BSW), Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR), Binnenvaartpolitiereglement (BPR)

* W 300 a p W 300 b

B 11 p W 305 a p W 305 b p W 305 c

als schipper van een schip op binnenwateren varen zonder geldig - vaarbevoegdheidsbewijs; groot vaarbewijs; groot Rijnpatent - klein vaarbewijs

* 360

als schipper niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven - een geldig certificaat van onderzoek of vervangend document - een geldig vaarbewijs of vervangend document - een geldige meetbrief niet op eerste vordering de vereiste bescheiden en documenten overleggen

60 60 60 betreft bescheiden op basis van RPR en BPR

BPR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:11 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 223

26-02-2008 11:03:15 20-03-2008 17:32:34


feitnr

p p p p p

W 310 W 310 W 310 W 310 W 310

a b c d e

B 12

omschrijving

toelichting

1

-

welk(e) document(en)

60 90 130 200 300

60 90 130 200 300

60 90 130 200 300

220

220

220

ĂŠĂŠn document twee documenten drie documenten vier documenten vijf documenten

2

3

4

5

6

7

8

Nummers W 601- W 619; W 701 - W 711: Binnenvaartpolitiereglement (BPR), Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (BABS), Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR), Scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen (SRKGT), Scheepsvaartreglement Gemeenschappelijke Maas (SRGM), Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 (SRW), Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE) Verkeerstekens. Bijlage 7 BPR A. Verbodstekens p W 601 a met een schip in- uit- of doorvaren waar dat verboden is (verkeersteken A.1) A.1

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:12 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 224

26-02-2008 11:03:15 20-03-2008 17:32:34


feitnr

omschrijving

p W 601 b

met een schip varen waar dat verboden is (verkeersteken A.1a) (uitgezonderd klein schip, zonder motor)

p W 602 a

met een groot schip het verbod voorbijlopen negeren (verkeersteken A.2) met een klein schip het verbod voorbijlopen negeren (verkeersteken A.2) met een samenstel het verbod voorbijlopen voor samenstellen onderling negeren (verkeersteken A.3) (nvt als ĂŠĂŠn van beide een duwstel is kleiner dan 110 x 12 m) met een groot schip het verbod ontmoeten en voorbijlopen bij engte negeren (verkeersteken A.4) met een klein schip het verbod ontmoeten en voorbijlopen bij engte negeren (verkeersteken A.4) met een schip ligplaatsverbod negeren (verkeersteken A.5)

A.1a

p W 602 b

B 13

p W 603

p W 604 a

p W 604 b

p W 605 a

1

toelichting

2

3

4

5

6

7

8

90

90

90

220

220

220

130

130

130

220

220

220

220

220

220

130

130

130

130

130

130

A.2

A.3

A.4

geldt a/d zijde waar het bord is geplaatst

BPR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:13 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 225

26-02-2008 11:03:15 20-03-2008 17:32:34


feitnr

omschrijving

p W 605 b

met een schip ligplaatsverbod negeren binnen de in meters aangegevens breedte vanaf het bord (verkeersteken A.5.1)

p W 606

met een schip verbod te ankeren negeren of negeren verbod ankers, kabels en kettingen laten slepen (verkeersteken A.6)

B 14 p W 607 p W 608 p W 609

met een schip meerverbod negeren (verkeersteken A.7) met een schip verbod te keren negeren (verkeersteken A.8) met een schip verbod hinderlijke waterbeweging te veroorzaken negeren (verkeersteken A.9)

A.5 A.5.1 geldt a/d zijde waar het bord is

met een schip verbod buiten de aangegeven begrenzing te varen negeren (verkeersteken A.10)

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:14 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 226

2

3

4

5

6

7

8

130

130

130

220

220

220

130

130

130

220

220

220

150

150

150

150

150

150

geplaatst

A.6 A.7 geldt a/d zijde waar het bord is geplaatst

A.8 p W 610

1

toelichting

A.10

A.9

A.11

26-02-2008 11:03:15 20-03-2008 17:32:34


feitnr

omschrijving

p W 611 a

met een schip verbod in-, uit- of doorvaren negeren (verkeersteken A.11) met een schip doorvaarverbod negeren, terwijl stilhouden redelijkerwijs mogelijk was (verkeersteken A.11.1)

p W 611 b

A.11.1 groen ďŹ&#x201A;ikkerlicht p W 612

B 15 p W 613 p W 614 p W 615

met een motorschip het verbod voor motorschepen negeren (verkeersteken A.12) met een klein schip verbod voor kleine schepen negeren (verkeersteken A.13) met een schip verbod te waterskiĂŤn negeren (verkeersteken A.14) met een zeilschip verbod voor zeilschepen negeren (verkeersteken A.15)

1

toelichting

A.13

2

3

4

5

6

7

8

150

150

150

150

150

150

150

150

150

90

90

90

150

150

150

150

150

150

A.12

A.14

A.15

A.16

BPR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:15 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 227

26-02-2008 11:03:16 20-03-2008 17:32:34


feitnr

omschrijving

p W 616

met een door spierkracht voortbewogen schip het verbod voor door spierkracht voortbewogen schepen negeren (verkeersteken A.16) met een zeilplank het verbod voor zeilplanken negeren (verkeersteken A.17) met een snelle motorboot het verbod einde zonder beperking van de snelheid varen negeren (verkeersteken A.18) met een waterscooter het verbod voor waterscooters negeren (verkeersteken A.19)

p W 617

p W 618

B 16

p W 619

1

toelichting

A.17

2

3

4

5

6

7

8

60

60

60

150

150

150

150

150

150

A.18

A.19

150

150

B. Gebodstekens en -regels p W 701 a

met een schip de verplichting te varen in de richting aangegeven door de pijl negeren (verkeersteken B.1a)

150

B.1a

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:16 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 228

150

150

B.1b

26-02-2008 11:03:16 20-03-2008 17:32:35


feitnr

omschrijving

p W 701 b

met een schip de verplichting te varen in de richting aangegeven door de pijl negeren (verkeersteken B.1b) met een groot schip de verplichting zich naar de bakboordszijde van het vaarwater te begeven negeren (verkeersteken B.2a) met een groot schip de verplichting zich naar de stuurboordszijde van het vaarwater te begeven negeren (verkeersteken B.2b) met een klein schip de verplichting zich naar de bakboordszijde van het vaarwater te begeven negeren (verkeersteken B.2a)

p W 702 a

p W 702 b

B 17

p W 702 c

B.2a

p W 703 a

met een klein schip de verplichting zich naar de stuurboordszijde van het vaarwater te begeven negeren (verkeersteken B.2b) met een groot schip de verplichting de bakboordszijde van het vaarwater te houden negeren (verkeersteken B.3a)

2

3

4

5

6

7

8

150

150

150

150

150

150

150

150

150

90

90

90

90

90

90

150

150

150

B.2b

B.2a p W 702 d

1

toelichting

B.2b

B.3a

B.3b

BPR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:17 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 229

26-02-2008 11:03:17 20-03-2008 17:32:35


feitnr

omschrijving

p W 703 b

met een groot schip de verplichting de stuurboordszijde van het vaarwater te houden negeren (verkeersteken B.3b) met een klein schip de verplichting de bakboordszijde van het vaarwater te houden negeren (verkeersteken B.3a) met een klein schip de verplichting de stuurboordszijde van het vaarwater te houden negeren (verkeersteken B.3b) B.3a met een schip bij slecht zicht niet zo veel mogelijk aan de stuurboordszijde van het vaarwater varen met een klein schip niet zoveel mogelijk aan stuurboordszijde van het vaarwater varen op een aangegeven vaarweg van bijlage 15 onder a BPR met een afvarend schip v贸贸r het invaren van het boventoeleidingskanaal van de sluizen bij Grave en Limmel niet zo dicht mogelijk langs de rechteroever varen

p W 703 c

p W 703 d

p W 703 e

B 18 p W 703 f

p W 703 g

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:18 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 230

1

toelichting

2

3

4

5

6

7

8

150

150

150

90

90

90

90

90

90

220

220

220

90

90

90

150

150

150

B.3b

26-02-2008 11:03:17 20-03-2008 17:32:35


feitnr

omschrijving

p W 703 h

met een afvarend schip v贸贸r het invaren van de boventoeleidingskanalen van de sluizen bij Roermond, Belfeld en Sambeek alsmede bij het bevaren van het boventoeleidingskanaal van de sluizen bij Roermond niet zo dicht mogelijk langs de linkeroever varen met een varend schip niet zo dicht als veilig en uitvoerbaar is de oever aan stuurboordszijde houden met een schip dat in een vaargeul vaart niet, zo dicht als veilig en uitvoerbaar is, de rand van de vaargeul aan stuurboordszijde houden met een schip (lengte 12 m of meer) dat stroomopwaarts van het Oude Hoofd van Walsoorden buiten de vaargeul vaart niet voldoende stuurboordswal houden

p W 703 i

B 19

p W 703 k

p W 703 l

toelichting

1

150

betreft uitsluitend kanaal van Gent naar Terneuzen

150

betreft uitsluitend Westerschelde

150

idem

150

2

3

150

4

5

6

7

8

150

BPR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:19 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 231

26-02-2008 11:03:17 20-03-2008 17:32:35


feitnr

omschrijving

toelichting

p W 703 m

zich met een schip met een lengte van minder dan 12 m, niet uit de hoofdvaargeul verwijderd houden, terwijl dit veilig en uitvoerbaar is (stroomopwaarts van het Oude Hoofd van Walsoorden of in de Sardijngeul en het Oostgat tussen de parallel van het licht “Noorderhoofd” en de parallel van het licht “Leugenaar”) met een schip in het vaarwater van de Eemsmonding niet zoveel mogelijk aan de rechterzijde varen met een groot schip de verplichting het vaarwater over te steken naar bakboord negeren (verkeersteken B.4a) met een groot schip de verplichting het vaarwater over te steken naar stuurboord negeren (verkeersteken B.4b) met een klein schip de verplichting het vaarwater over te steken naar bakboord negeren (verkeersteken B.4a)

idem

p W 703 o

B 20 p W 704 a

p W 704 b

p W 704 c

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:20 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 232

1

2

3

4

5

6

7

8

90

150

B.4a

150

150

150

150

150

150

90

90

90

B.4b

26-02-2008 11:03:17 20-03-2008 17:32:35


feitnr

omschrijving

p W 704 d

met een klein schip de verplichting het vaarwater over te steken naar stuurboord negeren (verkeersteken B.4b) met een schip de verplichting v贸贸r het bord stil te houden onder bepaalde omstandigheden negeren (verkeersteken B.5)

p W 705

B 21 p p p p p

W 706 W 706 W 706 W 706 W 706

a b c d e

p W 706 g p W 706 h

met groot schip de verplichting om vaarsnelheid te beperken overschrijden (verkeersteken B.6) - tot 2 km/h - van 2 tot 3 km/h - van 3 tot 4 km/h - van 4 tot 5 km/h - met meer dan 5 km/h

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

90

90

90

90

90

90

180 270 400 600 900

180 270 400 600 900

180 270 400 600 900

180 270

180 270

180 270

B.5

B.6

met een groot schip de verplichting de vaarsnelheid te beperken overschrijden - tot 2 km/h - van 2 tot 3 km/h

BPR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:21 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 233

26-02-2008 11:03:18 20-03-2008 17:32:35


feitnr

omschrijving

p W 706 i p W 706 k p W 706 l

- van 3 tot 4 km/h - van 4 tot 5 km/h - met meer dan 5 km/h

p W 707

met een schip de verplichting een geluidssein te geven negeren (verkeersteken B.7) met een schip de verplichting bijzonder op te letten negeren (verkeersteken B.8)

p W 709 a

met een schip in strijd met verkeersteken B. 9a het hoofdvaarwater opvaren of oversteken, waardoor schepen op het hoofdvaarwater worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen (BPR, SRKGT)

B 22

p W 708

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:22 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 234

1

toelichting

2

3

4

5

6

7

8

400 600 900

400 600 900

400 600 900

90

90

90

90

90

90

150

150

150

B.7 omschrijven waaruit blijkt dat niet is opgelet

B.8 welk schip/schepen

B.9a

B.9b

26-02-2008 11:03:18 20-03-2008 17:32:35


feitnr

omschrijving

toelichting

1

p W 709 b

met een schip in strijd met verkeersteken B. 9b het hoofdvaarwater opvaren of oversteken, waardoor schepen op het hoofdvaarwater worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen (BPR, SRKGT) met een schip in strijd met verkeersteken B. 9a het hoofdvaarwater opvaren of oversteken, waardoor schepen op het hoofdvaarwater worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen (RPR) met een schip in strijd met verkeersteken B. 9b het hoofdvaarwater opvaren of oversteken, waardoor schepen op het hoofdvaarwater worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen (RPR)

welk schip/schepen

150

150

150

welk schip/schepen; geldt niet voor grote schepen t.o.v. kleine schepen of slepen en gekoppelde samenstellen die uit kleine schepen bestaan

150

150

150

idem

150

150

150

p W 709 c

B 23 p W 709 d

2

3

4

5

6

7

8

BPR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:23 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 235

26-02-2008 11:03:18 20-03-2008 17:32:36


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

p W 710

met een schip geen gevolg geven aan de verplichting om koers en snelheid te wijzigen ten behoeve van uitvarende schepen (verkeersteken B.10)

welk schip/schepen gehinderd

150

150

150

p W 711

met een schip de verplichting gebruik te maken van marifoon overeenkomstig de daartoe bij algemene regeling vastgestelde voorschriften negeren (verkeersteken B.11a/b)

150

150

150

B.10

B 24

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:24 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 236

B.11a/b

26-02-2008 11:03:19 20-03-2008 17:32:36


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Nummers W 420 - W 482: Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (WVBB), het Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (BVBB), Reglement onderzoek schepen op de Rijn (ROSR), Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR), Arbeidstijdenbesluit vervoer (ATBvv) Wisseling van de exploitatiewijze

B 25 p p p p *

W 420 W 420 W 420 W 420 W 420

a b c d e

als gezagvoerend schipper of als werkgever niet hebben nageleefd dat ieder bemanningslid bij een wisseling of herhaling van de exploitatiewijze de volledige rusttijd in acht heeft genomen - 1 uur - 2 uren - 3 uren - 4 uren - 5 uren of meer

per bemanningslid

120 180 270 400 *

120 180 270 400 *

BPR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:25 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 237

26-02-2008 11:03:19 20-03-2008 17:32:36


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Exploitatiewijze A1

B 26

p p p p *

p p p p *

W 425 W 425 W 425 W 425 W 425

W 435 W 435 W 435 W 435 W 435

per bemanningslid

a b c d e

als gezagvoerend schipper of als werkgever niet hebben nageleefd dat ieder bemanningslid de volledige rusttijd in acht heeft genomen - 1 uur - 2 uren - 3 uren - 4 uren - 5 uren of meer

geen overschrijding van de vaar-/ rusttijd

a b c d e

als gezagvoerend schipper of als werkgever niet hebben nageleefd dat de vaart tussen 22.00 uur en 06.00 uur wordt onderbroken, met - 1 uur - 2 uren - 3 uren - 4 uren - 5 uren of meer

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:26 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 238

120 180 270 400 *

120 180 270 400 *

120 180 270 400 *

120 180 270 400 *

26-02-2008 11:03:19 20-03-2008 17:32:36


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Exploitatiewijze A2

B 27

p p p p *

p p p p *

W 440 W 440 W 440 W 440 W 440

W 445 W 445 W 445 W 445 W 445

per bemanningslid

a b c d e

als gezagvoerend schipper of als werkgever niet hebben nageleefd dat ieder bemanningslid de volledige rusttijd in acht heeft genomen - 1 uur - 2 uren - 3 uren - 4 uren - 5 uren of meer

geen overschrijding van de vaar-/ rusttijd

a b c d e

als gezagvoerend schipper of als werkgever niet hebben nageleefd dat de vaart tussen 23.00 uur en 05.00 uur wordt onderbroken, met - 1 uur - 2 uren - 3 uren - 4 uren - 5 uren of meer

120 180 270 400 *

120 180 270 400 *

120 180 270 400 *

120 180 270 400 *

BPR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:27 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 239

26-02-2008 11:03:19 20-03-2008 17:32:36


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Exploitatiewijze B per bemanningslid

B 28

p p p p *

W 450 W 450 W 450 W 450 W 450

a b c d e

als gezagvoerend schipper of als werkgever niet hebben nageleefd dat ieder bemanningslid de volledige rusttijd in acht heeft genomen - 1 uur - 2 uren - 3 uren - 4 uren - 5 uren of meer

120 180 270 400 *

120 180 270 400 *

360 800 *

360 800 *

Minimumbemanning

p W 455 a p W 455 b * W 455 c

als gezagvoerend schipper varen zonder dat, of als werkgever niet hebben nageleefd dat, tijdens de vaart de minimumbemanning zich voortdurend aan boord bevindt, bij het ontbreken van - 1 bemanningslid - 2 bemanningsleden - 3 bemanningsleden of meer

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:28 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 240

26-02-2008 11:03:19 20-03-2008 17:32:37


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Bescheiden

B 29

p W 460 a p W 460 b p W 465 p W 470

p W 472

als gezagvoerend schipper dan wel als werkgever niet hebben nageleefd dat de schipper in het bezit is van een groot patent, een vaarbewijs, dan wel een bewijs van bekwaamheid voor de binnenvaart - binnenvaart - zeescheepvaart op binnenwateren een bemanningslid is niet in het bezit van een dienstboekje als gezagvoerend schipper geen zorg hebben gedragen dat een vaartijdenboek aan boord van het schip aanwezig is als gezagvoerend schipper tijdens de vaart het vaartijdenboek niet in de stuurhut aanwezig hebben

700 700 360

360

700 700 360

950

450

BPR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:29 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 241

26-02-2008 11:03:19 20-03-2008 17:32:37


feitnr

p p p * p

W 475 W 475 W 475 W 475 W 481

B 30 p W 482

omschrijving

a b c d

als gezagvoerend schipper het vaartijdenboek niet dan wel niet op de juiste wijze bijhouden over een periode van - 1 dag - 2 dagen - 3 dagen - 4 dagen of meer als gezagvoerend schipper het vorige ongeldig verklaarde vaartijdenboek niet, gedurende 6 maanden nadat daarin de laatste aantekening is gesteld, aan boord bewaren als gezagvoerend schipper niet de registraties van de tachograaf in chronologische volgorde aan boord bewaren, gedurende 6 maanden na de laatste aantekening daarop

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec1:30 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 242

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

270 400 600 * 270

270

28-02-2008 10:51:05 20-03-2008 17:32:37


Afdeling C. Milieu

C 1

Categorie-indeling B: 1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft; 2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen; 3 - Bromfietsers en snorfietsers; 4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor; 5 - Voetgangers; 6 - Overige weggebruikers; 7 - Schippers; 8 - Een ieder. NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen

WM 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:1 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 243

28-02-2008 10:24:34 20-03-2008 17:32:37


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Noot 1. Bij de in deze afdeling vermelde overtredingen is het niet toegestaan om uitsluitend een kenteken te vermelden op het mini proces-verbaal. De NAW gegevens van de verdachte moeten eveneens worden vermeld. De verdachte dient daarom staande te worden gehouden. 2. Voordat voor een van de onder een plaatselijke verordering (Pl.V) vallend feit procesverbaal wordt opgemaakt, moet men zich ervan overtuigen dat het feit strafbaar is gesteld in de ter plaatse geldende verordening.

C 2

Nummers H 002 - H 110: Wet Milieubeheer (Wm), Wet Bodembescherming (WBB), Wet verontreiniging oppervlakte wateren (WVO), de Model-Algemene plaatselijke verordening of Modelafvalstoffenverordening (Pl. V) Afvalstoffen Aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen Noot: Bij het opmaken van een proces-verbaal voor ĂŠĂŠn van onderstaande zaken moeten op de achterzijde van het mini proces-verbaal het overtreden artikel van de APV en de geconstateerde handeling worden vermeld.

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:2 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 244

26-02-2008 11:03:20 20-03-2008 17:32:37


2

3

4

5

6

7

8

omschrijving

p H 002

huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aanbieden, terwijl men geen gebruiker van het perceel is (Pl.V)

60

p H 003 a

de aangewezen categorieĂŤn huishoudelijke afvalstoffen aanbieden aan anderen dan de aangewezen inzameldienst of inzamelaar (Pl.V) huishoudelijke afvalstoffen anders aanbieden dan via het aangewezen of verstrekte inzamelmiddel (Pl.V) andere categorieĂŤn huishoudelijke afvalstoffen via inzamelmiddel aanbieden, dan waarvoor het is bestemd (Pl.V) huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijze aanbieden (Pl.V) afvalstoffen via het voor dat perceel toegewezen inzamelmiddel aanbieden, terwijl men niet de gebruiker van dat perceel is (Pl.V)

60

p H 004

C 3

p H 005

p H 006 p H 007

toelichting

1

feitnr

60

60

zoals aangewezen plaatsen en tijdstippen

60 60

WM 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:3 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 245

26-02-2008 11:03:20 20-03-2008 17:32:37


feitnr

omschrijving

p H 008

via een inzamelvoorziening voor groep percelen of op wijkniveau andere categorieĂŤn huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening bestemd is (Pl.V) huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijzen via een inzamelvoorziening voor groep percelen of op wijkniveau aanbieden (Pl.V) via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau andere categorieĂŤn huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de categorie waarvoor het brengdepot bestemd is (Pl.V) huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijzen via brengdepot op lokaal of regionaal niveau aanbieden (Pl.V)

p H 009

C 4

p H 010

p H 011

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:4 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 246

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

60

60

60

60

26-02-2008 11:03:20 20-03-2008 17:32:37


feitnr

omschrijving

p H 012

categorieën huishoudelijke afvalstoffen, die zonder inzamelmiddel moeten worden aangeboden, niet op de voorgeschreven wijze ter inzameling aanbieden (Pl.V) huishoudelijke afvalstoffen op andere dan de vastgestelde dagen en tijden

p H 013

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

60

60

ter inzameling aanbieden (Pl.V)

C 5

Aanbieden van andere dan huishoudelijke afvalstoffen p H 014 andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst aanbieden (Pl.V) p H 015 de door het College aangewezen categorieën van afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, niet op de voorgeschreven wijze ter inzameling aanbieden (Pl.V) Doorzoeken van afvalstoffen p H 016 afvalstoffen die ter inzameling gereed staan doorzoeken en verspreiden (Pl.V)

60

60

90

WM 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:5 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 247

26-02-2008 11:03:20 20-03-2008 17:32:38


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Handelingen verrichten met huishoudelijk afval, waardoor verontreiniging kan ontstaan Noot: Bij daadwerkelijke bodemverontreiniging mag geen politietransactie worden aangeboden, maar moet een uitgebreid proces-verbaal worden opgemaakt p H 017

C 6 p H 020

p H 022

andere afvalstoffen dan straatafval achterlaten in daartoe van gemeentewege geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen (Pl.V) afvalstoffen, stoffen of voorwerpen laden, lossen, vervoeren of andere werkzaamheden verrichten, zodanig dat de weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig kan worden be誰nvloed (PL.V) straatafval achterlaten in de openbare ruimte zonder gebruik te maken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen (Pl.V)

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:6 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 248

90

geldt niet indien verontreiniging bij gevaar voor veiligheid verkeer direct wordt gereinigd; in andere gevallen elke dag na einde werkzaamheden

90

afval zoals: blikjes, peuken uit geleegde asbak, papierafval en overige geringe hoeveelheden

90

26-02-2008 11:03:20 20-03-2008 17:32:38


feitnr

omschrijving

p H 096

als particulier een afvalstof, stof of voorwerp buiten een daarvoor bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op of in de bodem brengen, storten, houden, achterlaten of anderszins plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu (Pl.V)

C 7 p p p *

H H H H

102 102 102 102

a b c d

toelichting

als particulier handelingen verrichten met betrekking tot een hoeveelheid niet gevaarlijk afval, waardoor de bodem wordt/kan worden verontreinigd of aangetast zonder maatregelen te nemen die verontreiniging of aantasting te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken - tot en met 1 m³ - tussen 1 m³ en tot en met 2 m³ - tussen 2 m³ en tot en met 3 m³ - meer dan 3 m³

1

2

3

4

5

6

7

8

150

310 650 950 *

WM 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:7 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 249

26-02-2008 11:03:20 20-03-2008 17:32:38


feitnr

omschrijving

toelichting

Verbranden van afval p H 101 als particulier verbranden van afval waardoor de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, zonder maatregelen te nemen die verontreiniging of aantasting voorkomen, beperken of ongedaan maken

C 8

Huishoudelijk afval in riolering p H 099 als particulier zich van afvalwater of afvalstoffen ontdoen door deze anders dan vanuit een inrichting te laten weglopen in een rioolput

1

2

3

4

5

6

7

8

300

niet van toepassing op huish. afvalwater; van toepassing op weg laten lopen van frituurvet, motorolie e.d.

300

Huishoudelijk afval in oppervlaktewateren door particulier (in niet kwetsbaar gebied) zonder vergunning minder schadelijke stoffen anders dan met behulp van een werk in oppervlaktewateren brengen, te weten

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:8 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 250

26-02-2008 11:03:20 20-03-2008 17:32:38


feitnr

omschrijving

toelichting

p H 098 a

- het weggooien van klein consumptieafval - het weggooien van overig, niet

bijv: blikjes, ďŹ&#x201A;esjes, papier e.d.

p H 098 b p H 098 c

p H 110

1

2

3

4

5

6

7

8

90 150

C 9

gevaarlijk afval (inclusief vloeibaar) - het weggooien van kleine hoeveelheid gevaarlijk afval (inclusief vloeibaar) als particulier vanaf een woonboot, al dan niet met behulp van een werk, incidenteel lozen van huishoudelijk afvalwater

300

alleen bij incidentele lozing; als afvalwater qua samenstelling niet vergelijkbaar is met huish. afvalwater dan proces-verbaal

Afvalstoffen storten, in bodem brengen, verbranden p H 025 als particulier zich van een afvalstof ontdoen door deze buiten een inrichting te storten, op of in de bodem te brengen of te verbranden

150

150

WM 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:9 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 251

26-02-2008 11:03:21 20-03-2008 17:32:38


feitnr

Wrakken p H 019

p H 107 p H 109

C 10 p H 100

1

2

3

4

5

6

7

8

omschrijving

toelichting

afvalstoffen op voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer opslaan of opgeslagen hebben (Pl.V) een voertuigwrak plaatsen of aanwezig hebben op de weg (Pl.V) zich als eigenaar/kentekenhouder ontdoen van een autowrak anders dan door afgifte aan een inrichting (Pl.V)

afvalstof: onder meer autowrakken, verwaarloosde aanhangwagens, caravans

150

niet gebruiken als de Wet Milieubeheer van toepassing is

150

Handelingen verrichten waardoor de bodem kan worden verontreinigd als particulier handelingen verrichten, met betrekking tot een voertuig, waardoor de bodem wordt/kan worden verontreinigd of aangetast zonder maatregelen te nemen die verontreiniging of aantasting te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:10 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 252

150

300

26-02-2008 11:03:21 20-03-2008 17:32:38


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Nummers H 295 - H 298: Aanwenden van meststoffen Besluit gebruik meststoffen (BGM); Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BOOM)

* H 295 b

- overige grond

C 11

* H 295 a

dierlijke meststoffen op of in de bodem brengen van - natuurterrein

* H 296 a

dierlijke meststoffen op of in de bodem brengen van bouwland (braakland, niet beteelde grond) of grasland - gedurende de periode van 1 september tot en met 31 januari

natuurterrein: grond met een houtopstand, alsmede heideveld, ven, hoogveenterrein, zandverstuiving, duinterrein, kwelder, schor, gors, slik, riet- en ruigtland, griend en laagveenmoeras, voor zover het geen landbouwgrond is

*

*

nvt in periode 01-09 t/m 15-09 voor grasland

*

WM 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:11 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 253

26-02-2008 11:03:21 20-03-2008 17:32:39


feitnr

omschrijving

toelichting

* H 296 b

- niet emissie-arm aangewend

geldt alleen voor bouwland en grasland; niet van toepassing op veenkoloniaal bouwplan of bouwplan gelegen op Texel

* H 297

zuiveringsslib of compost, een mengsel van deze stoffen, dan wel een mengsel van deze stoffen met dierlijke meststoffen op of in de bodem brengen op of in de bodem van landbouwgrond zuiveringsslib brengen zonder voorafgaande bemonstering en analyse van de bodem

* H 298

1

2

3

4

5

6

7

8

*

*

*

C 12

Nummers H 454 - 463: Flora- en faunawet (FFW), Regeling zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren Flora- en Faunawet (RZRBKE), Boswet (BW) en Plaatselijk geldende verordeningen (Pl.V) eieren van beschermde inheemse dieren zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen, te weten

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:12 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 254

26-02-2008 11:03:21 20-03-2008 17:32:39


1

2

3

4

5

6

7

8

omschrijving

toelichting

* H 454 a

- kievitseieren

geldt niet voor zoeken en rapen in periode van 1 maart t/m 8 april voor zover toestemming is verleend door erkend verband van weidevogelbeschermers en betreft max. 15 eieren

*

* H 463

niet verhinderen dat een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat in het veld dieren opspoort

als daadwerkelijk nadelige gevolgen voor dieren ontstaan dan pv opmaken

*

vellen of doen vellen van houtopstand, anders dan bij wijze van dunning - zonder voorafgaande kennisgeving - zonder vergunning van het College

boomsoort omschrijven, denk aan uitgezonderde soorten

C 13

feitnr

* H 470 a * H 470 b

overtreding Boswet

* *

Nummers H 631 - H 670: Visserijwet 1963 (ViW), Besluit verbod gebruik van levende aasvis (BLVA), Reglement voor de Binnenvisserij 1985 (RB), Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985 (RMGT), Reglement zee- en kustvisserij 1977 (RZK) en Beschikking visserij visserijzone zeegebied en kustwateren (BVVZK)

BGM 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:13 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 255

26-02-2008 11:03:21 20-03-2008 17:32:39


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Noot: De op de visserijwetgeving betrekking hebbende feitcodes zijn uitsluitend van toepassing op door particulieren gepleegde overtredingen. Indien sprake is van beroepsmatig handelen dan moet proces-verbaal worden opgemaakt Kustvisserij Documenten

C 14 p H 631 a * H 631 b

p H 633 a

de kustvisserij uitoefenen zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het visrecht van dat water, met - meer dan twee hengels - overige toegestane vistuigen de kustvisserij uitoefenen of plegen uit te oefenen en niet op eerste vordering van een opsporingsambtenaar ter inzage afgeven - de schriftelijke toestemming (meer dan twee hengels)

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:14 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 256

60 *

60

26-02-2008 11:03:21 20-03-2008 17:32:39


feitnr

omschrijving

p H 633 b

- de schriftelijke toestemming (bij overige toegestane vistuigen)

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

330

Vistuigen * H 634

vissen met een harpoen, een elger, een aalschaar of enig ander vistuig dat geĂŤigend is de vis te verwonden

m.u.v. hoekwant, reep, dobber, zetangel, ďŹ&#x201A;eur, hengel of spieringtuig

C 15

Voorhanden hebben * H 636 een vistuig voorhanden hebben op of in de nabijheid van enig kustwater terwijl het gebruik van dat vistuig in dat water verboden is

*

*

Binnenvisserij Documenten de binnenvisserij uitoefenen met vistuigen, anders dan een of meer hengels of een of meer peuren, zonder een geldige akte te kunnen tonen, met

soort en aantal vistuigen

VIW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:15 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 257

26-02-2008 11:03:21 20-03-2008 17:32:39


feitnr

omschrijving

p H 643 a p H 643 b

- één vistuig - twee of meer vistuigen

p H 645 a p H 645 b p H 645 c

de binnenvisserij uitoefenen zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het visrecht van dat water, met - één of twee hengels - één peur - meer dan twee hengels

C 16 p H 645 d

p H 647 a

- twee of meer peuren of met andere toegestane vistuigen

de binnenvisserij uitoefenen of plegen uit te oefenen en niet op eerste vordering van een opsporingsambtenaar ter inzage afgeven - een geldige akte en/of schriftelijke toestemming (bij vistuigen, anders dan één of meer hengels of peuren)

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:16 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 258

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

130 200 noem altijd de naam rechthebbende en naam water

soort en aantal vistuigen; naam water; naam rechthebbende; verhoor rechthebbende soort en aantal vistuigen; naam water; naam rechthebbende; verhoor rechthebbende

90 130 200

200

60

26-02-2008 11:03:21 20-03-2008 17:32:39


feitnr

omschrijving

p H 647 b

- een schriftelijke toestemming (bij ĂŠĂŠn of meer hengels of peuren) - de huurovereenkomsten en andere bescheiden

p H 647 c

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

60 60

Vistuigen vissen met een niet toegestaan vistuig

p H 650 a * H 650 b

vissen met een toegestaan vistuig dat niet aan de vereiste voorwaarden voldoet, bij - 1 of 2 toegestane vistuigen - meer dan 2 toegestane vistuigen

C 17

* H 648

naam binnenwater; soort vistuig

*

180 *

Gesloten tijden (visserij)

p H 652 a p H 652 b

vissen in de periode van 1 april tot en met 31 mei met - een hengel geaasd met in die periode verboden aas - een staand net

60 180

VIW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:17 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 259

26-02-2008 11:03:22 20-03-2008 17:32:40


feitnr

omschrijving

p H 654

vissen tijdens de door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vastgestelde periode, in een door hem aangewezen water vissen tussen twee uur na zonsondergang en ĂŠĂŠn uur voor zonsopgang

p H 656

IJsselmeer p H 658 a

C 18 * H 658 b

in het IJsselmeer vissen zonder voorzien te zijn van een vergunning van Onze Minister geldende voor de visserij, welke wordt uitgeoefend op of in de onmiddellijke nabijheid van het IJsselmeer een hoeveelheid van meer dan 30 stuks baars dan wel 5 stuks snoekbaars voorhanden of in voorraad hebben of vervoeren indien niet kan worden aangetoond dat deze op de voorgeschreven wijze is gevangen

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:18 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 260

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

60

60

geldt niet voor max. twee hengels en daarbij het bezit van 30 stuks baars en 5 stuks snoekbaars

180

*

26-02-2008 11:03:22 20-03-2008 17:32:40


feitnr

omschrijving

Stuw/vispassage p H 660 vissen in de Neder-Rijn, de Maas, de Lek of de Overijsselsche Vecht binnen een afstand van 75 m stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25 m voor de bovenmond van deze vispassage

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

90

Voorhanden hebben

C 19 p H 662 a

p H 662 b

p H 662 c

een vistuig voorhanden hebben op of in de nabijheid van enig binnenwater - terwijl het gebruik van dat vistuig in het betrokken water of op dat moment verboden is - te weten één of twee hengel(s), terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is in dat water te vissen - te weten één peur of meer dan twee hengels, terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is in dat water te vissen

60

60

90

VIW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:19 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 261

26-02-2008 11:03:22 20-03-2008 17:32:40


feitnr

omschrijving

p H 662 d

- te weten een ander toegestaan vistuig, terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is in dat water te vissen

* H 662 e

- te weten een niet toegestaan vistuig

Levend aas p H 664

toelichting

C 20

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:20 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 262

2

3

4

5

6

7

8

180

*

bij het vissen in kust- of binnenwater levende vis als aas gebruiken

Minimummaten en gesloten tijden (vis) * H 666 ondermaatse vis niet onmiddellijk nadat deze is opgehaald weer in hetzelfde water terugzetten * H 668 vis niet onmiddellijk nadat deze is opgehaald tijdens de voor die vissoort geldende gesloten tijd, weer in hetzelfde water terugzetten * H 670 gerookte aal kleiner dan 25 cm in voorraad hebben, vervoeren, te koop aanbieden, vervreemden, aďŹ&#x201A;everen, bewerken of verwerken

1

90

niet beroepsmatige visserij

*

niet beroepsmatige visserij

*

niet beroepsmatige visserij

*

26-02-2008 11:03:22 20-03-2008 17:32:40


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Nummers H 161 - H 176: Vuurwerkbesluit (Vb)

* H 161 a * H 161 b * H 166

* H 171

C 21

* H 176

vuurwerk voorhanden hebben dat niet voldoet aan de gestelde eisen - strijkers 1 t/m 100 stuks - strijkers 101 t/m 300 stuks vuurwerk is niet voorzien van de aanduiding: geschikt voor particulier gebruik vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijden

31-12 10.00 uur tot 01-01 02.00 uur

*

als particulier vuurwerk voorhanden hebben buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1.4, 2.2.1, 2.2.2 of 3.2.1 van het Vuurwerkbesluit

tijdens verkoopperiode max 10 kg toegestaan; buiten periode max 10 kg op niet voor publiek toegankelijke plaats toegestaan

*

Nummers H 200 - H 205: Geluidhinder nachtrumoer p H 200 nachtrust verstoren door rumoer of burengerucht overige geluidhinder p H 205 veroorzaken van geluidhinder voor een omwonende/ de omgeving (Pl.V)

geen handel gewone strijkers er mag geen sprake zijn van handel

* * *

waaruit bleek dit

90

als particulier gepleegd

90

VIW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:21 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 263

26-02-2008 11:03:22 20-03-2008 17:32:40


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Nummers H 300 - H 330: Plaatselijke verordeningen (Pl.V)

C 22

verboden plaatsen p H 300 zich bevinden buiten wegen of paden of in beplantingen (Pl.V) p H 305 schade toebrengen aan beplantingen (Pl.V) p H 310 rijden door een park, plantsoen, beplanting of groenstrook (Pl.V) p H 311 crossen door een park, plantsoen, beplanting of groenstrook (Pl.V) roken/vuur stoken p H 315 roken op verboden tijden / plaatsen (Pl.V) p H 320 in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben (Pl.V)

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:22 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 264

waar

30

beschadiging vermelden

90

waar werd gereden waar werd gereden

wanneer; waar mocht gerookt worden als sprake is van schade of gevaarszetting dan pv opmaken; geldt niet voor kaarsen, fakkels, vuurkorven e.d. zolang dit geen gevaar oplevert voor omgeving

90

90

60

35

35

150 150 100

60

60

90 180

26-02-2008 11:03:22 20-03-2008 17:32:41


feitnr

omschrijving

p H 325 a

p H 325 b

C 23 p H 325 c

als eigenaar of houder van een hond er niet voor zorgen dat deze hond zich niet van uitwerpselen ontdoet - op een weggedeelte (mede) bestemd voor voetgangers (Pl.V) - op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide (Pl.V) - op een andere dan door het College aangewezen plaats (Pl.V)

pleziervaartuigen p H 330 varen in of door oevergewas, dan wel daar afmeren (Pl.V)

toelichting

betreft niet door College aangewezen plaats waar hond is toegestaan

1

2

3

4

5

6

7

8

90

90

90

90

PLV 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:23 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 265

26-02-2008 11:03:22 20-03-2008 17:32:41


88945_Feitenboekje_v6.indd Sec2:24 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 266

28-02-2008 10:28:03 20-03-2008 17:32:41


Afdeling D. Wetboek van Strafrecht

D 1

Categorie-indeling B: 1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft; 2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen; 3 - Bromfietsers en snorfietsers; 4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor; 5 - Voetgangers; 6 - Overige weggebruikers; 7 - Schippers; 8 - Een ieder. NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen Noot Bij de in deze afdeling vermelde overtredingen is het niet toegestaan om uitsluitend een kenteken te vermelden op het mini proces-verbaal. De NAW gegevens van de verdachte moeten eveneens worden vermeld. De verdachte dient daarom staande te worden gehouden.

WvSR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec7:1 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 267

28-02-2008 10:30:22 20-03-2008 17:32:41


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Nummers D 505 - D 537: Boek 3 Wetboek van Strafrecht (WvSr) baldadigheid * D 505 op de openbare weg of op een voor publiek toegankelijke plaats tegen goederen of personen baldadigheid plegen

D 2

openbare dronkenschap * D 510 in het openbaar in staat van dronkenschap het verkeer belemmeren, de orde verstoren of een anders veiligheid bedreigen p D 530 zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevinden (art. 453) * D 511 naaktrecreatie buiten daartoe aangewezen plaatsen * D 514 zonder daartoe gerechtigd te zijn voeren van de in dit artikelonderdeel bedoelde titels

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec7:2 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 268

straatschenderij; waaruit bleek dit; feitelijke baldadigheid beschrijven

*

waaruit bleek dit; welke symptomen waargenomen

*

waaruit bleek dit; noem kenmerken/ symptomen die duiden op dronkenschap

60

* *

26-02-2008 11:03:22 20-03-2008 17:32:41


feitnr

omschrijving

valse naam / identiďŹ catieplicht p D 515 een valse naam, voornaam, geboortedatum, -plaats, GBA-adres of woon- of verblijfplaats opgeven niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden

* D 520

als persoon genoemd in dit artikel geen doorlopend register houden, daarin niet onverwijld aantekeningen houden van gekochte of andere in dit artikel genoemde goederen, van de koopprijs of van de namen en woonplaatsen van wie verkregen is dan wel niet op eerste aanvraag dit register tonen

D 3

* D 517

register - nachtverblijf * D 525 het doorlopend register niet of onvolledig (doen) bijhouden, dan wel het register niet tonen

toelichting

door welk bevoegd gezag gevraagd; veriďŹ catie; wat was onjuist; wiens gegevens gebruikt en wat was de reden feiten en omstandigheden vermelden waarom vordering redelijkerwijze noodzakelijk werd geacht

1

2

3

4

5

6

7

8

220

*

*

*

WvSR 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec7:3 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 269

26-02-2008 11:03:23 20-03-2008 17:32:41


feitnr

omschrijving

* D 526

handelen in strijd met een algemeen voorschrift van politie, krachtens de Gemeentewet in buitengewone omstandigheden uitgevaardigd en afgekondigd als wettelijk opgeroepen getuige wederrechtelijk wegblijven als in dit artikel genoemd persoon voor de rechter geroepen om gehoord te worden, zonder geldige reden niet verschijnen niet op tijd voldoen aan de wettelijke verplichting van geboorteaangifte

* D 527 * D 528

D 4

* D 529

p D 535 i p D 535 j p D 537

zonder daartoe gerechtigd te zijn zich bevinden op - bezaaide/bepote/beplante grond of daarvoor gereed gemaakte grond - wei-/hooiland in mei t/m oktober - grond waarvan toegang op blijkbare wijze was verboden

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec7:4 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 270

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

*

* *

*

wat betrof het; niet op kenteken

90

90

60

60

60

60

wat betrof het; niet op kenteken op welke blijkbare wijze was de toegang verboden; waar bevond verdachte zich; niet op kenteken

90 60

90 60

60 60

60 60

60 60

60 60

60

60

60 60

28-02-2008 10:47:04 20-03-2008 17:32:41


Afdeling E. Bijzondere wetten

E 1

Categorie-indeling B: 1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft; 2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen; 3 - Bromfietsers en snorfietsers; 4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor; 5 - Voetgangers; 6 - Overige weggebruikers; 7 - Schippers; 8 - Een ieder. NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen Noot Bij de in deze afdeling vermelde overtredingen is het niet toegestaan om uitsluitend een kenteken te vermelden op het mini proces-verbaal. De NAW gegevens van de verdachte moeten eveneens worden vermeld. De verdachte dient daarom staande te worden gehouden.

Wpv 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:1 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 271

28-02-2008 10:35:21 20-03-2008 17:32:42


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Nummers E 100 - E 162: Wet personenvervoer 2000 (Wp 2000), Besluit personenvervoer 2000 (Bp 2000), Spoorwegwet (Spww) en Algemeen Reglement Vervoer (ARV), Reglement Dienst Hoofd en Lokaalspoorwegen (RDHL) Vervoerder/bestuurder

E 2

Noot: 1. Categorie 8 betreft bij deze feitcodeserie de vervoerder; 2. Indien de verdachte onder een andere categorie valt dan bij de betreffende feitcode is aangegeven en deze is normadressaat volgens de Wp 2000 dan moet proces-verbaal worden opgemaakt. p E 105 b

met een bus of auto meer personen vervoeren dan wel deze voor ander vervoer gebruiken dan volgens kentekenbewijs is toegestaan

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:2 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 272

hoeveel personen toegestaan; hoeveel daadwerkelijk vervoerd; of welk ander vervoer werd verricht

180

26-02-2008 11:03:23 20-03-2008 17:32:42


feitnr

omschrijving

toelichting

p E 105 c

openbaar vervoer met een bus, besloten busvervoer of taxivervoer of openbaar vervoer met een auto verrichten zonder aanduiding als bedoeld in artikel 29 lid 3 en/of 28 lid 3 van de WVW 1994 op het kentekenbewijs

aantal te vervoeren personen

E 3 p E 106 a p E 106 b

p E 107 a

geen geldig vergunningbewijs aanwezig hebben in bus of auto waarmee openbaar vervoer, besloten busvervoer of taxivervoer wordt verricht, te weten - door hiervoor als bestuurder geen zorg te dragen - door hiervoor als vervoerder geen zorg te dragen in de auto waarmee taxivervoer wordt verricht geen voor de reiziger zichtbaar vergunningbewijs aanwezig hebben, te weten - door hiervoor als bestuurder geen zorg te dragen

1

2

3

4

5

6

7

8

300

100 200

100

Wpv 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:3 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 273

26-02-2008 11:03:23 20-03-2008 17:32:42


feitnr

omschrijving

p E 107 b

- door hiervoor als vervoerder geen zorg te dragen taxivervoer verrichten zonder klachtenkaart of andere aanduiding waarop dit is aangegeven

p E 108

p E 110 a

E 4

p E 111 a p E 111 b

autobus laten besturen door bestuurder zonder (geldige) geneeskundige verklaring als bestuurder van een bus - geen geneeskundige verklaring bij zich hebben - niet in het bezit zijn van een geneeskundige verklaring

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:4 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 274

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

200 alleen politietransactie aanbieden als kaart of aanduiding geheel ontbreekt; bij andere gevallen pv opmaken niet hebben; verlopen

100

300

100 200

26-02-2008 11:03:23 20-03-2008 17:32:42


E 5

feitnr

omschrijving

toelichting

p E 112

als vervoerder taxivervoer verrichten zonder er voor zorg te dragen dat een naar waarheid ingevulde rittenstaat terstond voor aanvang en na beĂŤindiging van de rit wordt ingevuld

geen rittenstaat; geheel/ gedeeltelijk niet ingevuld; NAW vervoerder; bestuurder; kenteken; datum/ tijdstip aankomst/ vertrek per rit; vertrek/ aankomstplaats per rit; km.stand per dienst; aanvang/ einde, afstand en prijs van vervoer per rit in beladen en onbeladen staat; rij/ rusttijden bestuurder

p E 113 a

als bestuurder van een auto waarmee taxivervoer wordt verricht niet in het bezit zijn van een geldige, behoorlijk leesbare chauffeurspas een bestuurder belasten met het besturen van een auto, waarmee taxivervoer wordt verricht, zonder dat die bestuurder in het bezit is van een geldige, behoorlijk leesbare chauffeurspas of chauffeurspas onder beperkingen

p E 113 aa

1

2

3

4

5

6

7

8

1000

200

200

Wpv 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:5 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 275

26-02-2008 11:03:23 20-03-2008 17:32:42


feitnr

p E 113 b p E 113 c

p E 114 p E 115

E 6 p E 116

p E 117

omschrijving

als bestuurder van een auto waarmee taxivervoer wordt verricht - de chauffeurspas niet bij zich hebben - de chauffeurspas niet voor de reiziger zichtbaar aanwezig houden in de auto bij taxivervoer de tarieven niet kenbaar maken aan de reiziger in een auto waarmee taxivervoer wordt verricht, geen taxameter aanwezig hebben die zichtbaar voor de reiziger de vervoerprijs overeenkomstig de kenbaar gemaakte tarieven aangeeft de taxameter voldoet niet aan de regels die bij en krachtens de Metrologiewet zijn gesteld taxivervoer verrichten zonder de in de auto aanwezige taxameter te gebruiken

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:6 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 276

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

100 waaruit blijkt dat

100

100 geldt niet bij contractvervoer

500

taxameter niet gekeurd, verlopen keuring, keuringsbewijs niet zichtbaar aanwezig, onjuiste bandenmaat niet bij contractvervoer

500

500

26-02-2008 11:03:23 20-03-2008 17:32:43


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

De reiziger * E 100 a

* E 101

zonder vervoersbewijs zonder geldig vervoersbewijs gebruik maken van het openbaar vervoer

E 7

identiďŹ ceren bij zwartrijden als reiziger, die de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt, zonder geldig vervoersbewijs van het openbaar vervoer gebruik maken en niet op eerste vordering een aangewezen identiďŹ catiebewijs ter inzage verstrekken

geen pv als is voldaan aan artikel 48 leden 2, 3, 5 en 6 Bp 2000 jo 70 lid 2 Wp 2000 (adm. betalingsmogelijkheid)

*

zie toelichting E 100 a; niet nakomen ID plicht is voor deze leeftijdsgroep geen zelfstandig strafbaar feit

*

Een ieder de orde/rust/veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoren door

p E 120 a

- de bediening en het gebruik van voorzieningen te verhinderen of belemmeren

altijd vragen of verdachte handelde met toestemming van de vervoerder (art. 52 lid 2 Bp 2000) 150

Wpv 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:7 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 277

26-02-2008 11:03:24 20-03-2008 17:32:43


feitnr

omschrijving

p E 120 b

- de bediening en het gebruik van een vervoermiddel te verhinderen of belemmeren - de taakuitoefening van het personeel te verhinderen of belemmeren - voorzieningen te gebruiken op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik beschikbaar zijn - voorzieningen te gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze - misbruik te maken van voorzieningen - een vervoermiddel te gebruiken op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik beschikbaar is - een vervoermiddel te gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze - voorwerpen of stoffen uit een vervoermiddel te werpen - zich in kennelijke staat van dronkenschap te bevinden

p E 120 c

p E 121 a

p E 121 b

E 8 p E 121 c p E 122 a

p E 122 b

p E 123 p E 124 a

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:8 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 278

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

150

150

welk tijdstip

60

welke wijze

60

welke voorziening werd misbruikt

60

welk tijdstip

60

welke wijze

60

60 60

26-02-2008 11:03:24 20-03-2008 17:32:43


feitnr

omschrijving

p E 124 b

- zich onder kennelijke invloed van verdovende middelen te bevinden - te roken in een vervoermiddel (gedeelte) waar dit niet is toegestaan - te roken in een station (gedeelte) waar dit niet is toegestaan - zich te bevinden op een gedeelte van een station of halte terwijl deze gesloten, niet toegankelijk is - zich te begeven op een gedeelte van een station of halte langs een niet daarvoor bestemde weg niet opvolgen van aanwijzingen betreffende orde/ rust/veiligheid of een goede bedrijfsgang

p E 125 a

p E 125 b p E 126

E 9

p E 127

p E 128

p E 129 a

p E 129 b

de orde/rust/veiligheid of een goede bedrijfsgang verstoren door - zodanig geluid voort te brengen dat anderen daarvan hinder ondervinden - het uitoefenen van een beroep/ bedrijf/aanbieden van diensten

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

60 60

60 kenbaar gemaakt door

60

60

kenbaar gemaakt door

60

welk hinderlijk geluid voor anderen

90

welk beroep etc

90

Wpv 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:9 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 279

26-02-2008 11:03:24 20-03-2008 17:32:43


feitnr

omschrijving

toelichting

p E 129 c

- het tentoonstellen van voorwerpen, maken van reclame, propaganda - het verspreiden van drukwerken (uitsluitend handelsreclame) - te bedelen of houden van inzamelingen - hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging te veroorzaken of te kunnen veroorzaken door dieren/stoffen/voorwerpen in een vervoermiddel mee te nemen - het op andere wijze veroorzaken of kunnen veroorzaken van hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging

welke tentoongestelde voorwerpen etc wat voor soort drukwerken

p E 129 d * E 129 e p E 129 f

E 10

p E 129 g

Een ieder (ARV) p E 138 niet opvolgen van aanwijzingen betreffende orde/rust/veiligheid of een goede bedrijfsgang

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:10 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 280

waaruit bleek dit

1

2

3

4

5

6

7

8

60 60 *

welk dier/ stoffen/ voorwerpen; welke hinder etc

60

welke hinder/ gevaar anders dan in E 120a t/m E 127 en E 129 a t/m f

60

kenbaar gemaakt door

60

26-02-2008 11:03:24 20-03-2008 17:32:43


omschrijving

toelichting

* E 144

op de spoorweg een voorwerp neerleggen dat het verkeer belemmeren kan

p E 145

op of langs de spoorweg rijden of lopen

E 144 t/m E146 overtreding Spww betreffende veiligheid; is verdachte geen beambte/ bediende v/d spoorweg of bestuurder van de spoorwegdienst stond het verdachte vrij te handelen als vastgesteld; had hij toestemming van de bestuurders van de dienst of van hem wie dit door de bestuurders is opgedragen; verdachte is geen beambte/bediende v.d. spoorweg, of bestuurder spoorwegdienst

p E 146

dieren op of langs de spoorweg drijven of laten lopen ingrijpen in de bediening of werking van installaties van de hoofdspoorweginfrastructuur

E 11

feitnr

* E 147

* E 148

de hoofdspoorweginfrastructuur of delen daarvan beschadigen, vernielen, verwijderen, afbreken, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen

1

2

3

4

5

6

7

8

*

90

90 op welke wijze; geen sprake van uitvoeren van beheer, veiligheidsfunctie of wettelijke taak wat beschadigd etc; geen sprake van uitvoeren van beheer, veiligheidsfunctie of wettelijke taak

*

*

Wpv 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:11 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 281

26-02-2008 11:03:24 20-03-2008 17:32:43


feitnr

omschrijving

toelichting

p E 149

zich op of langs gedeelten van een hoofdspoorweg bevinden of daarop of daarlangs dieren drijven of laten lopen

* E 150

enige handeling op of nabij de hoofdspoorweg verrichten waardoor het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur kan worden gehinderd of belemmerd ingrijpen in de bediening of werking van spoorweginstallaties

welke gedraging; geen sprake van uitvoeren van beheer, veiligheidsfunctie of wettelijke taak welke handeling; geen sprake van uitvoeren van beheer, veiligheidsfunctie of wettelijke taak

* E 162 a

E 12 * E 162 b

de spoorweg en de daartoe behorende terreinen, werken en inrichtingen beschadigen of door het storten van vuil of deponeren van afval verontreinigen

Nummer E 320: Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) p E 320 a niet voldoen aan vordering van toezichthouder

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:12 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 282

op welke wijze; vragen of verdachte handelde met toestemming van de directie welke beschadiging/ verontreiniging; vragen of verdachte handelde met toestemming van de directie

1

2

3

4

5

6

7

8

90

*

*

*

150

26-02-2008 11:03:24 20-03-2008 17:32:44


feitnr

omschrijving

toelichting

p E 320 b

onjuiste gegevens opgeven, na vordering van toezichthouder

wiens gegevens werden gebruikt en wat was de reden voor deze valse opgave

p E 320 c

niet voldoen aan de vordering van de ofďŹ cier van justitie het rijbewijs op een bepaalde tijd en aangewezen plaats in te leveren

1

2

3

4

5

6

7

8

150

150

Nummers E 801 - E 837: Vreemdelingenwet 2000 (VrW 2000) en Vreemdelingenbesluit 2000 (VB 2000)

E 13

p E 801

p E 803

als vreemdeling zich niet langs een doorlaatpost begeven op een tijdstip dat deze geopend is zich op of nabij een plaats bevinden, waar een grensdoorlaatpost is gevestigd, zonder zich te houden aan de aldaar door de ambtenaren, belast met de grensbewaking, in het belang van de uitoefening van hun taak gegeven aanwijzing

60

150

Wpv 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:13 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 283

26-02-2008 11:03:24 20-03-2008 17:32:44


feitnr

omschrijving

p E 805 a

als gezagvoerder van een zeeschip bij het binnenvaren van Nederland niet onmiddellijk aan een ambtenaar belast met de grensbewaking een bemanningslijst in tweevoud afgeven als gezagvoerder van een zeeschip bij het binnenvaren van Nederland niet onmiddellijk schriftelijk opgave verstrekken aan het hoofd van een grensdoorlaatpost omtrent alle overige zich bij binnenkomst in Nederland aan boord van zijn schip bevindende personen niet onmiddellijk opgave doen van de aanwezigheid van verstekelingen

p E 805 b

E 14 p E 805 c

* E 806 a * E 806 b

als gezagvoerder van een schip desgevorderd door een ambtenaar belast met de grensbewaking - geen vaart verminderen - zijn schip niet zodanig op- of bijdraaien dat een dienstvaartuig behoorlijk langszij kan komen

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:14 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 284

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

90

90

1800

* *

26-02-2008 11:03:24 20-03-2008 17:32:44


feitnr

omschrijving

* E 806 c

- ambtenaren belast met de grensbewaking niet toelaten aan boord - zijn schip niet tot stilstand brengen - zijn schip niet aanleggen als gezagvoerder van een Nederland binnengevaren zeeschip - niet ter inzage verstrekken van de bemanningslijst - niet kennisgeven van aanmonstering van een vreemdeling of van de afwezigheid van een vreemdeling, tevens bemanningslid - niet tijdig kennisgeven van het voornemen tot afmonstering van een vreemdeling als gezagvoerder van een zeeschip niet tijdig van het voorgenomen vertrek van zijn schip uit Nederland kennis geven aan het hoofd van de grensdoorlaatpost als vreemdeling niet aan de verplichting voldoen om verhuizing door te geven aan de korpschef

* E 806 d * E 806 e

p E 807 a p E 807 b

E 15 p E 807 c

p E 808

* E 815

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

*

* *

90 90

90

90

*

VrW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:15 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 285

26-02-2008 11:03:25 20-03-2008 17:32:44


feitnr

p E 817 a p E 817 b * E 820

E 16 p E 822 a p E 822 b p E 822 c p E 822 d p E 822 e

omschrijving

als vreemdeling niet voldoen aan de vordering van korpschef - de gevraagde gegevens te verstrekken - de gevraagde gegevens in persoon te verstrekken zich als vreemdeling, die geen rechtmatig verblijf heeft, niet melden zich als vreemdeling, die geen rechtmatig verblijf heeft, niet melden - gedurende een illegaal verblijf van 1 tot 15 dagen - gedurende een illegaal verblijf van 15 dagen tot 3 maanden - gedurende een illegaal verblijf van 3 tot 6 maanden - gedurende een illegaal verblijf van 6 maanden tot 1 jaar - gedurende een illegaal verblijf van 1 jaar tot 2 jaar

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:16 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 286

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

60 een opvang- dan wel in een asielzoekerscentrum alleen gebruiken voor projectmatige aanpak in overleg met lokaal OM, zie ook E 822

60 *

90 180 240 360 480

26-02-2008 11:03:25 20-03-2008 17:32:44


feitnr

omschrijving

p E 822 f

- gedurende een illegaal verblijf langer dan 2 jaar - periode van illegaal verblijf onbekend als persoon die nachtverblijf verschaft aan een vreemdeling van wie hij/zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat diens verblijf in Nederland niet rechtmatig is, niet onverwijld mededeling doen aan de korpschef van de regiopolitie waarin de gemeente is gelegen waar de vreemdeling verblijft als vreemdeling aan wie het krachtens artikel 12 van de Vreemdelingenwet 2000 is toegestaan in Nederland te verblijven en die naar Nederland is gekomen voor een verblijf langer dan drie maanden, zich niet binnen drie dagen na zijn binnenkomst in Nederland in persoon melden bij de korpschef van de gemeente waar hij verblijft

* E 822 g * E 821

E 17 p E 825

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

800 * *

60

VrW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:17 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 287

26-02-2008 11:03:25 20-03-2008 17:32:44


feitnr

omschrijving

p E 827

als vreemdeling te zijner identiďŹ catie op vordering van een ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen niet een goedgelijkende pasfoto ter beschikking stellen of vingerafdrukken van zich laten nemen

p E 830

E 18 p E 832

p E 834

als vreemdeling zich - bij een beoogd verblijf van ten hoogste 3 maanden niet melden binnen 3 dagen na binnenkomst - niet melden binnen drie dagen na binnenkomst, indien daaromtrent aantekening is gesteld in visumstempel of document voor grensoverschrijding - als zijnde werkzoekend zeeman niet melden binnen 3 dagen na binnenkomst

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

150

60

60

60

niet voldoen aan de wekelijkse meldingsplicht

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:18 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 288

26-02-2008 11:03:25 20-03-2008 17:32:44


2

3

4

5

6

7

8

omschrijving

p E 836 a

- als vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft, in afwachting van de feitelijke mogelijkheid tot vertrek of uitzetting - als vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in artikel 8, onder f, g of h van de Vreemdelingenwet 2000

60

als vreemdeling, in verband met het onderzoek naar inwilliging van aanvraag om verblijfsvergunning zich niet beschikbaar houden op de aangewezen plaats overeenkomstig de gegeven aanwijzingen

*

p E 836 b

* E 837

toelichting

1

feitnr

60

E 19

VrW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:19 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 289

26-02-2008 11:03:25 20-03-2008 17:32:45


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Nummers E 850 - E 856: Wet Goederenvervoer over de Weg (WGW), Besluit Goederenvervoer over de Weg (BGW) Noot: Deze feiten moeten worden afgehandeld conform de Aanwijzing belading van voertuigen. De vervoerder wordt als verdachte aangemerkt voor deze feiten en als de bestuurder niet tevens de vervoerder is dan moet de vervoerder (categorie 8) afzonderlijk worden gehoord.

E 20 * * * *

E E E E

850 850 850 850

a b c d

motorrijtuig en/of aanhangwagen in het eigen vervoer of beroepsvervoer is zodanig beladen dat de toegestane maximum last van enig(e) as of asstel wordt overschreden - met 10 tot 15 % - met 15 tot 20 % - met 20 tot 25 % - vanaf 25 %

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:20 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 290

soort vervoer/rekenstaat

* * * *

26-02-2008 11:03:25 20-03-2008 17:32:45


feitnr

* * * *

E E E E

851 851 851 851

omschrijving

soort vervoer/rekenstaat

a b c d

motorrijtuig of aanhangwagen in het eigen vervoer of beroepsvervoer is zodanig beladen dat de toegestane maximum massa/ som aslasten wordt overschreden - met 5 tot 10 % - met 10 tot 15 % - met 15 tot 20 % - vanaf 20 %

soort vervoer/rekenstaat

a b c d

samenstel van voertuigen in het eigen vervoer of beroepsvervoer is zodanig beladen dat de toegestane maximum massa/ som aslasten wordt overschreden - met 5 tot 10 % - met 10 tot 15 % - met 15 tot 20 % - vanaf 20 %

E 21 * * * *

E E E E

852 852 852 852

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

* * * *

* * * *

WGW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:21 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 291

26-02-2008 11:03:25 20-03-2008 17:32:45


feitnr

omschrijving

toelichting

soort vervoer/rekenstaat

* * * *

a b c d

het voertuig in het eigen vervoer of beroepsvervoer is zodanig beladen dat de toegestane maximumlast onder de koppeling wordt overschreden - met 10 tot 15 % - met 15 tot 20 % - met 20 tot 25 % - vanaf 25 %

soort vervoer/rekenstaat

a b c d

in het eigen vervoer of beroepsvervoer bedraagt de totale massa van de aanhangwagen/ som aslasten meer dan in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van het trekkend motorrijtuig vermeld, een overschrijding - met 10 tot 15 % - met 15 tot 20 % - met 20 tot 25 % - vanaf 25 %

E E E E

853 853 853 853

E 22 * * * *

E E E E

854 854 854 854

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:22 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 292

1

2

3

4

5

6

7

8

* * * *

* * * *

26-02-2008 11:03:25 20-03-2008 17:32:45


feitnr

omschrijving

* E 855

in het eigen vervoer of beroepsvervoer bedraagt de totale massa van de aanhangwagen meer dan de maximum massa die volgt uit het identiďŹ catiekenmerk of goedkeuringsmerk, of indien zoâ&#x20AC;&#x2122;n merk niet aanwezig is, bedraagt de massa meer dan 750 kg en meer dan de ledige massa van het trekkend motorrijtuig

E 23 * * * *

E E E E

856 856 856 856

a b c d

in het eigen vervoer of beroepsvervoer bedraagt de totale massa/ som aslasten van het samenstel van voertuigen meer dan 50.000 kg, een overschrijding - met 5 tot 10 % - met 10 tot 15 % - met 15 tot 20 % - overschrijding vanaf 20 %

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

*

soort vervoer/rekenstaat

* * * *

WGW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:23 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 293

26-02-2008 11:03:26 20-03-2008 17:32:45


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Nummer E 868: Wet op de Kansspelen (Wodk) zonder vergunning van de burgemeester ĂŠĂŠn of meer * E 868 a * E 868 b

E 24

speelautomaten aanwezig hebben - op of aan de openbare weg of een voor het publiek toegankelijke plaats - in een niet voor het publiek toegankelijke inrichting, waarvoor een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet is vereist of waarvan de ondernemer inschrijfplichtig is bij het Bedrijfschap Horeca

* *

Nummers E 900: Wet wapens en munitie (Wwm) * E 900

een voorwerp, zijnde een wapen in de zin van artikel 2, lid 1 categorie IV onder 7 van de Wet wapens en munitie dragen

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec6:24 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 294

welk voorwerp; aard en omstandigheden van het aantreffen; geen ander doel dan letsel aan personen; dreigen

*

28-02-2008 10:40:39 20-03-2008 17:32:46


Afdeling F. Overige overtredingen

F 1

Categorie-indeling B: 1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft; 2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen; 3 - Bromfietsers en snorfietsers; 4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor; 5 - Voetgangers; 6 - Overige weggebruikers; 7 - Schippers; 8 - Een ieder. NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen

PI.V 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:1 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 295

28-02-2008 10:48:33 20-03-2008 17:32:46


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Noot 1. Bij de in deze afdeling vermelde overtredingen is het niet toegestaan om uitsluitend een kenteken te vermelden op het mini proces-verbaal. De NAW gegevens van de verdachte moeten eveneens worden vermeld. De verdachte dient daarom staande te worden gehouden. 2. Voordat voor ĂŠĂŠn van de onderstaande feiten proces-verbaal wordt opgemaakt, dient men zich ervan te overtuigen dat het feit strafbaar is gesteld in de ter plaatse geldende verordening. Nummers F 050 - F 310: Plaatselijk geldende verordeningen (Pl.V)

F 2

* F 050

* F 055

zich bevinden of begeven op een weg, een gedeelte van een weg of een terrein die/dat door of vanwege het bevoegde gezag in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden was afgezet op of aan de weg of een voor het publiek toegankelijke plaats deelnemen aan een samenscholing, onnodig opdringen of door uitdagend gedrag aanleiding geven tot wanordelijkheden

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:2 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 296

voor straatverbod zie F 176

*

*

26-02-2008 11:03:26 20-03-2008 17:32:46


feitnr

omschrijving

toelichting

* F 060

niet voldoen aan de verplichting tot het opvolgen van een bevel van een politieambtenaar gedaan in het kader van samenscholing, volksoploop en/of (dreigende) wanordelijkheden

bij opzet art. 184 WvSr

p F 070 a

F 3

p F 070 b

* F 070 c p F 095

1

2

3

4

5

6

7

8

*

zonder vergunning van de burgemeester - op of aan de weg een evenement, feest of wedstrijd geven of houden - een georganiseerde dropping houden of daaraan deelnemen op een ander terrein dan een daarvoor bestemd sportterrein - een speelgelegenheid exploiteren of doen exploiteren (speelautomaat) zonder vergunning op of aan de weg als dienstverlener optreden of zijn diensten als zodanig aanbieden

60 60

* 120

PI.V 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:3 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 297

26-02-2008 11:03:26 20-03-2008 17:32:46


feitnr

omschrijving

toelichting

p F 100

als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, ďŹ lmoperateur of gids voor publiek optreden op of aan door de burgemeester aangewezen (gedeelte van een) weg, waar dit niet is toegestaan

welke wijze; welk gedeelte was aangewezen

F 4 * F 101 a * F 101 b

Sluitingsuur p F 105

* F 110 a

zonder vergunning of anders dan bijv.: terrasverbod, reclameborden de daarin gestelde voorwaarden, de weg of een weggedeelte gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan - eerste overtreding - herhaalde overtreding afhankelijk van overleg met OM inbeslagneming

horecabedrijf buiten de openingstijden geopend hebben of aldaar bezoekers toelaten of laten verblijven

naam bedrijf; aantal bezoekers; is de verhoorde feitelijk houder/ beheerder

(op) de weg of onroerend goed - bekrassen of bekladden

welke wijze

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:4 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 298

1

2

3

4

5

6

7

8

120

* *

180

*

26-02-2008 11:03:26 20-03-2008 17:32:46


F 5

feitnr

omschrijving

toelichting

* F 110 b

- zaken hierop aanplakken of aanbrengen

wat aangebracht; naam rechthebbende; welk onroerend goed

p F 111

op of aan door het College aangewezen wegen of gedeelten daarvan gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek verspreiden dan wel openlijk aanbieden, aanbevelen of bekendmaken de weg of op of aan de weg een voertuig, woonwagen, tent of soortgelijk ander onderkomen als slaapplaats gebruiken vervoeren/bij zich hebben van enig aanplakbiljet/-doek, kleur/ verfstof of verfgereedschap, tijdens vastgesteld tijdvak in vastgestelde periode, op de weg vervoeren of bij zich hebben van inbrekersgereedschap, -voorwerp of -middel

p F 114

* F 115

* F 116

1

2

3

4

5

6

7

8

*

90

zie ook H 710 ivm Wet o.d. Openluchtrecreatie

90

welk tijdvak; welke goederen

*

*

PI.V 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:5 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 299

26-02-2008 11:03:26 20-03-2008 17:32:46


feitnr

omschrijving

p F 117

met een voertuig dat niet is voorzien van rubberbanden rijden over de berm, de glooiing en de zijkant van de weg

Baldadigheid/overlast p F 118 op de weg skaten of skateboarden * F 119

F 6 p F 120 a

p F 120 b

p F 121 a

op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw bedelen om geld of andere zaken op of aan de weg - (zich) op een beeld/monument/ voertuig/ overkapping/ verkeersmeubilair/ constructie e.d. klimmen/bevinden - overlast of hinder veroorzaken voor weggebruikers of bewoners van nabij gelegen woningen op de weg - alcoholhoudende drank nuttigen

toelichting

1

2

3

4

90

90

60

35

5

6

7

8

35

binnen door het College aangewezen gebied verbod kan beperkt zijn tot een door het College aangewezen gebied.

60

waarop

60

waaruit bleek dit

90

binnen een door het College

60

*

aangewezen gebied

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:6 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 300

26-02-2008 11:03:26 20-03-2008 17:32:46


feitnr

omschrijving

toelichting

p F 121 b

- aangebroken flessen, blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij zich hebben op of aan de weg, op het openbaar water of in een voor het publiek toegankelijk gebouw, alcoholhoudende drank nuttigen terwijl dit gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- en leefklimaat aantasten, of anderszins overlast veroorzaken in een inrichting / horecabedrijf de orde verstoren op door het College aangewezen wegen, alsmede in daaraan gelegen voor het publiek toegankelijke gebouwen, messen of andere voorwerpen, die als steekwapen kunnen worden gebruikt aanwezig hebben

binnen door het College aangewezen gebied

* F 121 c

F 7

* F 122 * F 123

1

2

3

4

5

6

7

8

60

verstoring openbare orde c.q. overlast omschrijven

*

* voor dadelijk gebruik aan te wenden; niet ingepakt

*

PI.V 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:7 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 301

26-02-2008 11:03:26 20-03-2008 17:32:47


feitnr

omschrijving

toelichting

* F 124

gebruik maken van het openbaar vervoer op zodanige wijze dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat dit geschiedt met het oogmerk wederrechtelijk een aan een ander toebehorend goed weg te nemen

niet van toepassing op trein als bedoeld in de Spoorwegwet en stadsspoor- en tramwegen als bedoeld in Locaalspoor- en Tramwegwet

p F 125 a

F 8 p F 125 b

* F 126

zonder redelijk doel - in een portiek/poort ophouden, op/ tegen een raamkozijn/drempel van een gebouw zitten/liggen - in een gemeenschappelijke ruimte van een flat-, appartementsgebouw of publiek toegankelijk gebouw bevinden op de weg vervoeren, bij zich dragen of anderszins voorhanden hebben van kerstbomen, autobanden en andere voorwerpen of stoffen, met het kennelijk doel deze op de weg te verbranden

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:8 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 302

1

2

3

4

5

6

7

8

*

waar

60

welke wijze; waar

60

geldt niet bij aantonen dat vervoer/ voorhanden hebben gebeurt voor andere handelingen dan in 1e lid genoemd

*

26-02-2008 11:03:27 20-03-2008 17:32:47


feitnr

p F 130 a p F 130 b p F 130 c p F 131

F 9 p F 133

p F 135

omschrijving

toelichting

1

2

(in/op) een publiek toegankelijk portaal, telefooncel, wachtlokaal openbaar vervoer, parkeergarage, fietsenstalling e.d. - zich zonder redelijk doel op welke wijze hinderlijke wijze ophouden - verontreinigen - voor een daarvoor niet bestemd doel gebruiken op of aan de weg een fiets, snorfiets of bromfiets plaatsen of laten staan tegen een raam, raamkozijn, deur, gevel van een gebouw of in een portiek, waardoor de doorgang wordt versperd, dan wel in strijd met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of portiek een motorvoertuig, bromfiets of fiets op of aan de weg laten staan, anders dan deugdelijk afgesloten of onder behoorlijk toezicht zich met een (brom)fiets bevinden op hoe aangegeven een markt/kermis/uitvoering e.d.

3

4

5

6

7

8

90 90 60 20

30

30

PI.V 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:9 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 303

26-02-2008 11:03:27 20-03-2008 17:32:47


feitnr

omschrijving

toelichting

p F 136

zich met een winkelwagentje op meer dan de toegestane afstand bevinden van het terbeschikkingstellende bedrijf

afstand vermelden

p F 140 a

zich nabij een persoon, gebouw, woonwagen of woonschip ophouden, om deze of een zich daarin bevindende persoon te bespieden een persoon in een gebouw, woonwagen of woonschip met een verrekijker bespieden

p F 140 b

F 10 p F 145 a

p F 145 b

p F 145 c

een hond laten verblijven/lopen - terwijl deze niet is aangelijnd, op een weg binnen de bebouwde kom - op een publiek toegankelijke en als zodanig ingerichte speelweide, speelplaats, zandbak en op andere aangewezen plaatsen - op een weg zonder dat de hond is voorzien van een halsband of identificatiemerk (tatoeage), die de

1

2

3

4

5

6

7

8

60

90

90

betreft niet door het College aangewezen plaats waar hond was toegestaan welke plaats (en hoe aangegeven)

60

90

60

eigenaar of houder van de hond duidelijk doet kennen

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:10 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 304

26-02-2008 11:03:27 20-03-2008 17:32:47


feitnr

omschrijving

p F 145 d

- op een weg zonder een deugdelijk middel dat is bestemd voor het verwijderen van uitwerpselen bij zich te dragen en/of dit middel niet op eerste vordering tonen aan de met het toezicht belaste ambtenaar - terwijl deze niet kort is aangelijnd - terwijl deze niet kort is aangelijnd en gemuilkorfd niet voorkomen dat onder zijn hoede staande dieren voor de omgeving hinderlijk zijn geen maatregelen treffen waardoor het (pluim)vee de weg niet kan bereiken

* F 150 a * F 150 b p F 151

F 11 p F 155

* F 170

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

60

na schriftelijke aanzegging van het College

* *

waaruit bestond de hinder

90

waaruit bleek dit

90

Drugsgebruik onverminderd het bepaalde in de Opiumwet, op of aan de weg, al dan niet met een voertuig, drugs of daarop gelijkende waar, aďŹ&#x201A;everen, aanbieden, vervoeren, verwerven of daarbij bemiddelen of behulpzaam zijn

*

PI.V 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:11 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 305

26-02-2008 11:03:27 20-03-2008 17:32:47


1

2

3

4

5

6

7

8

feitnr

omschrijving

toelichting

* F 171

op of aan de weg of voor het publiek toegankelijke plaats/gebouw, harddrugs gebruiken, toedienen of dit voorbereiden en/of daarvoor stoffen en/of voorwerpen voorhanden hebben op weg of weggedeelte (binnen een door het College aangewezen gebied) softdrugs gebruiken of openlijk voorhanden hebben op of aan de openbare weg dan wel in afvalbakken achterlaten van injectiespuiten of onderdelen daarvan met het kennelijke doel om afstand van het voorwerp te doen deel uitmaken van een verzameling van personen, waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de verzameling verband houdt met het gebruik van of handel in drugs dan wel heling

drugs en/of gebruikersartikelen omschrijven

*

binnen een door het College aangewezen gebied

*

* F 171 a

* F 172

F 12 * F 173

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:12 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 306

*

waarom kon worden aangenomen dat werd gehandeld of gebruikt, dan wel werd geheeld

*

26-02-2008 11:03:27 20-03-2008 17:32:48


feitnr

Zeden * F 174

F 13

* F 175

* F 176

1

2

3

4

5

6

7

8

omschrijving

toelichting

op een weg of deel daarvan anders dan op een straatprostitutielocatie, gedurende de uren daarbij door het College vastgesteld door houding, woord, gebaar of op andere wijze, handelingen verrichten waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze worden verricht om een ander tot prostitutie aan te lokken of daartoe uit te nodigen op, aan of zichtbaar vanaf een weg of een publiektoegankelijke plaats door woord, houding, gebaar, andere wijze iemand tot prostitutie bewegen, uitnodigen of aanlokken na aanzegging door of namens het College in belang openbare orde of zedelijkheid, zich bevinden op door het College aangewezen wegen en/ of plaatsen gedurende de uren daarbij genoemd

welke handelingen verricht de prostituant; dit feit alleen gebruiken voor prostituant

*

feitcode alleen gebruiken voor prostitue(e)

*

straatverbod

*

PI.V 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:13 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 307

26-02-2008 11:03:27 20-03-2008 17:32:48


feitnr

omschrijving

toelichting

* F 177

zich bevinden op of in een door het College openbaar bekend gemaakt(e) en aangewezen tijd, weg of gebied, terwijl deze weg of dit gebied op genoemd tijdstip werd gebezigd voor een ander doel dan waarvoor dit gebied bestemd was/deze weg of dit gebied heeft verontreinigd/zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze heeft opgehouden

voor welk ander doel gebruikt; welke hinderlijke wijze; welke verontreiniging

F 14 p F 180 a

p F 180 b p F 185

de weg niet reinigen na verontreiniging bij laden, lossen, vervoer of andere werkzaamheden - terstond bij gevaar voor de verkeersveiligheid of voor beschadiging van het wegdek - na beĂŤindigen werkzaamheden (iedere dag) in overige situaties natuurlijke behoefte doen buiten daarvoor bestemde plaatsen

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:14 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 308

1

2

3

4

5

6

7

8

*

150

90 binnen bebouwde kom; op welke plaats

90

26-02-2008 11:03:27 20-03-2008 17:32:48


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

Parkeerexcessen p F 190 op of aan een weg(gedeelte), die/ dat door de burgemeester of College is aangewezen, waar het niet is toegestaan om een geparkeerd voertuig te koop aanbieden of verhandelen

p F 195

F 15

p F 205

p F 210

p F 212 a p F 212 b

op een weg parkeren van - defect voertuig langer dan de vastgestelde termijn - een caravan, kampeer-, magazijn-, keet-, aanhangwagen of ander dergelijk voertuig, doen of laten staan, langer dan de vastgestelde termijn - voertuig met handelsreclame recreatiegebied gebruiken in strijd met de bepalingen geldend voor dat gebied - parkeren of aanwezig hebben van een voertuig of vaartuig - anders dan tot doel van dagrecreatie

8

120

60 welk voertuig en tijdvak

60

120

60

60

40

20

20

60

60 90

PI.V 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:15 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 309

26-02-2008 11:03:27 20-03-2008 17:32:48


feitnr

omschrijving

p F 212 c

- met geluid voortbrengende apparatuur overlast veroorzaken - graven of spitten of doen graven of spitten op buiten het strand, de zandhelling, speelkuilen of zandbakken gelegen gedeelten - anders dan in afvalbakken achterlaten van afval, vuilnis, resten van levensmiddelen, papier, blikken, flessen of verpakkingsmateriaal - een afvalmand, -bak of soortgelijk voorwerp op andere wijze gebruiken dan tot het deponeren van klein afval - als eigenaar/houder van een hond zich met die hond in verboden periode bevinden buiten aangewezen gebied overlast/hinder veroorzaken door parkeren van voertuig met stankverspreidende stoffen

p F 212 d

p F 212 e

F 16

p F 212 f

p F 212 g

p F 214

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:16 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 310

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

90 90

90

90

60

90

26-02-2008 11:03:28 20-03-2008 17:32:48


feitnr

omschrijving

p F 216

een voertuig parkeren of voorwerp plaatsen of laten staan op een weggedeelte waarvan door het bevoegde gezag is bekend gemaakt dat dit niet is toegestaan op de in die bekendmaking genoemde dagen en tijden (markt, evenement, kermis enz)

toelichting

1

2

3

4

60

60

40

20

5

6

20

7

8

60

Collecteren, venten en standplaatsen zonder vergunning

F 17 * F 220 * F 225 * F 226

* F 230

zonder vergunning - geld of goederen inzamelen of een intekenlijst aanbieden - venten

welke wijze; malaďŹ de doel ja/nee

*

wat te koop; verkocht; afgegeven; waar

*

- verkoop of koop van fietsen e.d. anders dan vanuit detailhandelsbedrijf voor rijwielen e.d. - een standplaats innemen

*

*

PI.V 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:17 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 311

26-02-2008 11:03:28 20-03-2008 17:32:48


feitnr

p F 235

p F 236 a

* F 236 b

F 18

p F 237 a

* F 237 b

p F 240

omschrijving

in openbaar water - met een vaartuig een ligplaats innemen, hebben, of beschikbaar stellen - zonder ontheffing van het College varen, doen of laten varen met enig vaartuig - zonder vergunning van het bevoegd gezag varen, doen of laten varen met enig motorvaartuig - varen, doen of laten varen zonder dat de ontheffing in het vaartuig aanwezig is of zonder dat de corresponderende sticker op de juiste wijze is bevestigd - varen, doen of laten varen zonder dat de vergunning in het motorvaartuig aanwezig is of zonder dat de corresponderende sticker op de juiste wijze is bevestigd op dat vaartuig - zich als bader/zwemmer zodanig gedragen dat voor de scheepvaart gevaar of hinder kan ontstaan

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:18 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 312

toelichting

waar; welke wijze

welke wijze

1

2

3

4

5

6

7

8

60

60

60

60

*

*

60

60

*

*

90

26-02-2008 11:03:28 20-03-2008 17:32:49


feitnr

omschrijving

toelichting

p F 245

- zich zonder redelijk doel aan, op of in een vaartuig vasthouden, klimmen, begeven of bevinden

welke wijze

F 19 p F 250 a p F 250 b

p F 250 c

p F 260 a

zich in gebied bevinden waarvan het bevoegd gezag heeft verklaard dat het gebruik van een motorvoertuig, bromďŹ ets, ďŹ ets, rij- of trekdier overlast kan veroorzaken of schade kan berokkenen aan milieuwaarden, te weten - met een vervoermiddel in gesloten tijd of gesloten gebied - met motorvoertuig, bromfiets, fiets of paard buiten de (onverharde) wegen / gemarkeerde paden - met een rij- of trekdier buiten de daarvoor bestemde paden motorrijtuig gebruiken binnen storingsvrije zone RadioSterrenWacht - rijdend

1

2

3

4

5

6

7

8

60

90

90

60

35

35

90

90

60

35

35

35

90

90

60

35

PI.V 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:19 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 313

26-02-2008 11:03:28 20-03-2008 17:32:49


feitnr

omschrijving

p F 260 b

- parkeren / laten staan

F 20

* * * *

F F F F

270 a 270 b 270 c 280

* F 290

* F 300

bij Algemene Plaatselijke Verordening aangewezen paddestoelen van hun groeiplaats verwijderen, onder zich hebben, te koop aanbieden - tot 1000 gram - van 1000 tot 4000 gram - 4000 gram of meer één of meer bij Algemene Plaatselijke Verordening aangewezen planten van hun groeiplaats in aangewezen natuurgebied verwijderen, onder zich hebben of te koop aanbieden meer dan 1 dm² van een bij Algemene Plaatselijke Verordening aangewezen mos van de groeiplaats in aangewezen natuurgebied verwijderen, onder zich hebben of te koop aanbieden op of aan de weg of op een voor het publiek toegankelijke plaats vechten

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:20 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 314

toelichting

1

2

3

60

60

40

4

5

6

7

8

20

* * * *

*

*

26-02-2008 11:03:28 20-03-2008 17:32:49


feitnr

omschrijving

* F 301

in het openbaar iemand uitjouwen, naschreeuwen of met aanstoot gevende taal lastig vallen of op andere wijze overlast aandoen op een begraafplaats nodeloos rumoer maken of zich anderszins onbetamelijk gedragen zich op of aan de weg of op een vanaf die weg af waarneembare plaats bevinden in een houding, toestand of kleding, die uit het oogpunt van openbare zedelijkheid kennelijk kwetsend is of redelijkerwijze kan worden geacht

* F 305

* F 310

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

*

*

*

F 21

PI.V 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:21 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 315

26-02-2008 11:03:28 20-03-2008 17:32:49


88945_Feitenboekje_v6.indd Sec5:22 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 316

28-02-2008 10:56:38 20-03-2008 17:32:49


Afdeling G. Misdrijven

G 1

Categorie-indeling B: 1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft; 2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen; 3 - Bromfietsers en snorfietsers; 4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor; 5 - Voetgangers; 6 - Overige weggebruikers; 7 - Schippers; 8 - Een ieder. NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen

WvSr 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec4:1 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 317

28-02-2008 10:58:11 20-03-2008 17:32:49


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

5

6

7

8

Noot 1. Bij de in deze afdeling vermelde overtredingen is het niet toegestaan om uitsluitend een kenteken te vermelden op het mini proces-verbaal. De NAW gegevens van de verdachte moeten eveneens worden vermeld. De verdachte dient daarom staande te worden gehouden. 2. Tevens dient naast het mini proces-verbaal een Tobias proces-verbaal te worden opgemaakt waarin de feiten en omstandigheden uitgebreid worden vermeld.

G 2

Nummers G 050 - G 100: Boek 2 Wetboek van Strafrecht (WvSr) * G 050 huisvredebreuk met betrekking tot een woning * G 051 huisvredebreuk met betrekking tot een besloten lokaal of erf * G 052 lokaalvredebreuk * G 075 opzettelijke belediging, mondeling en/of door feitelijkheden, iemand aangedaan in diens tegenwoordigheid * G 076 opzettelijke belediging, mondeling en/of door feitelijkheden, iemand aangedaan in diens tegenwoordigheid in het openbaar * G 077 belediging, schriftelijk in het openbaar

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec4:2 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 318

* * * *

*

*

26-02-2008 11:03:28 20-03-2008 17:32:50


feitnr

omschrijving

* G 078

opzettelijke belediging, in het openbaar, schriftelijk en/of bij afbeelding opzettelijke belediging in het openbaar van een ambtenaar in functie

* G 079

G 3

p G 100 a p G 100 b

goederen vanuit een winkel/vanaf een benzinestation wegnemen/ toe-eigenen, waarde van het ontvreemde goed - t/m € 50 - meer dan € 50 en t/m € 120

1

toelichting

2

3

4

5

6

7

8

* *

aanbieden alleen door hovj; minipv op naam verbalisant en gegevens hovj op achterzijde vermelden 150 250

Nummer G 150: Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWD) * G 150 als houder van een dier dit dier de nodige verzorging onthouden

*

Nummers G 320 - G 335: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)

* G 320 a

rijden tijdens rijontzegging - met motorrijtuig waarvoor het bezit van een rijbewijs niet is vereist

info uit rijbewijsregister bijvoegen zoals tractor, bromfiets

*

*

WvSr 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec4:3 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 319

26-02-2008 11:03:29 20-03-2008 17:32:50


feitnr

omschrijving

* G 320 b

- met een motorrijtuig waarvoor een rijbewijs is vereist rijden terwijl het rijbewijs ongeldig is

* G 325 * G 330

* G 331 * G 332

G 4

verklaard rijden terwijl de overgifte van het rijbewijs ex artikel 130 WVW 1994 is gevorderd dan wel het rijbewijs is ingevorderd rijden terwijl het rijbewijs is geschorst rijden terwijl de overgifte van het rijbewijs is gevorderd ex artikel 164 WVW 1994 dan wel het rijbewijs is ingevorderd

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec4:4 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 320

toelichting

1

2

3

4

*

*

*

info uit rijbewijsregister bijvoegen

*

*

*

info uit rijbewijsregister bijvoegen

*

*

*

info uit rijbewijsregister bijvoegen info uit rijbewijsregister bijvoegen

* *

* *

* *

5

6

7

8

26-02-2008 11:03:29 20-03-2008 17:32:50


omschrijving

* G 333

motorrijtuig of aanhangwagen op de weg laten staan of met motorrijtuig over de weg rijden dan wel met motorrijtuig aanhangwagen over de weg voortbewegen, terwijl op dat motorrijtuig of die aanhangwagen een teken is aangebracht dat, niet zijnde een ingevolge artikel 36 WVW 1994 aan de eigenaar of houder voor dat voertuig opgegeven kenteken, door kan gaan voor een zodanig kenteken dan wel voor een volgens de voorschriften opgegeven buitenlands kenteken of een handelaarskenteken rijden tijdens rijverbod

G 5

feitnr

* G 335

1

toelichting

2

3

4

*

*

*

*

*

*

5

6

7

8

*

*

WvSr 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec4:5 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 321

26-02-2008 11:03:29 20-03-2008 17:32:50


88945_Feitenboekje_v6.indd Sec4:6 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 322

26-02-2008 11:03:29 20-03-2008 17:32:50


Afdeling GA. Misdrijven art. 8 WVW 1994 Categorie-indeling G: (rijden onder invloed) 1 - bestuurders van motorrijtuigen (uitgezonderd cat 2 en 3: bestuurders van vrachtauto’s, autobussen, bromfietsers, snorfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig met motor); 2 - bestuurders van vrachtauto’s en autobussen; 3 - bromfietsers, snorfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig met motor; 4 - fietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig zonder motor. GA 1

Noot 1. Indien de bestuurder is staande gehouden na gevaarlijk /roekeloos rijgedrag in combinatie met alcoholgebruik, dan dient gebruik te worden gemaakt van de daarop betrekking hebbende feitcodes GA 300 f, GA 301 f, GA 302 d, GA 303 d, GA 304 b of GA 304 d. 2. Naast het mini proces-verbaal dient een checklist met alle relevante gegevens te worden ingevuld.

WvW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec3:1 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 323

26-02-2008 11:03:29 20-03-2008 17:32:50


feitnr

omschrijving

toelichting

1

2

3

4

Nummers GA 300 - GA 318: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)

GA 2

* * * * * *

GA300 GA300 GA300 GA300 GA300 GA300

a b c d e f

* * * * * *

GA301 GA301 GA301 GA301 GA301 GA301

a b c d e f

als bestuurder van een motorrijtuig rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is - 235 μg/l t/m 350 μg/l (adem) - 355 μg/l t/m 435 μg/l (adem) - 440 μg/l t/m 500 μg/l (adem) - 505 μg/l t/m 570 μg/l (adem) - vanaf 575 μg/l (adem) - vanaf 235 μg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) - 0,54 ‰ t/m 0,80 ‰ (bloed) - 0,81 ‰ t/m 1,00 ‰ (bloed) - 1,01‰ t/m 1,15 ‰ (bloed) - 1,16 ‰ t/m 1,30 ‰ (bloed) - vanaf 1,31 ‰ (bloed) - vanaf 0,54 ‰ in combinatie met gevaarljk rijgedrag (bloed)

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec3:2 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 324

a t/m e geen gevaarlijk rijgedrag

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

26-02-2008 11:03:29 20-03-2008 17:32:50


1

GA 3

feitnr

omschrijving

toelichting

a t/m c geen gevaarlijk rijgedrag

* * * *

GA302 GA302 GA302 GA302

a b c d

* * * *

GA303 GA303 GA303 GA303

a b c d

als bestuurder van een bromfiets, snorfiets, brommobiel of gehandicaptenvoertuig met motor rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is - 235 μg/l t/m 435 μg/l (adem) - 440 μg/l t/m 650 μg/l (adem) - vanaf 655 μg/l (adem) - vanaf 235 μg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) - 0,54 ‰ t/m 1,00 ‰ (bloed) - 1,01 ‰ t/m 1,50 ‰ (bloed) - vanaf 1,51 ‰ (bloed) - vanaf 0,54 ‰ in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (bloed) als bestuurder van een fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is - vanaf 235 μg/l (adem)

a en c geen gevaarlijk rijgedrag

* GA304 a

2

3

4

* * * * * * * *

*

WvW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec3:3 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 325

26-02-2008 11:03:29 20-03-2008 17:32:51


feitnr

omschrijving

* GA304 b

- vanaf 235 μg/l in combinatie met gewoonlijk rijgedrag (adem) - vanaf 0,54 ‰ (bloed) - vanaf 0,54 ‰ in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (bloed)

* GA304 c * GA304 d

toelichting

1

2

3

4

* * *

Beginnende bestuurders

* * * * * *

-

GA 4 * GA305 a

als bestuurder van een motorrijtuig, binnen 5 jaren nadat hem voor de eerste maal een rijbewijs is verstrekt, rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is - 95 μg/l t/m 230 μg/l (adem)

GA305 GA305 GA305 GA305 GA305 GA305

b c d e f g

* GA306 a

235 μg/l t/m 350 μg/l (adem) 355 μg/l t/m 435 μg/l (adem) 440 μg/l t/m 500 μg/l (adem) 505 μg/l t/m 570 μg/l (adem) vanaf 575 μg/l (adem) vanaf 95 μg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) - 0,22 ‰ t/m 0,53 ‰ (bloed)

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec3:4 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 326

Van toepassing op de bestuurder die 18 jaar of ouder was bij verkrijgen eerste rijbewijs

305 a t/m 305 f en 306 a t/m 306 f geen gevaarlijk rijgedrag

*

*

* * * * * *

* * * * * *

*

*

26-02-2008 11:03:29 20-03-2008 17:32:51


feitnr

* * * * * *

GA306 GA306 GA306 GA306 GA306 GA306

omschrijving

b c d e f g

-

0,54 ‰ t/m 0,80 ‰ (bloed) 0,81 ‰ t/m 1,00 ‰ (bloed) 1,01 ‰ t/m 1,15 ‰ (bloed) 1,16 ‰ t/m 1,30 ‰ (bloed) vanaf 1,31 ‰ (bloed) vanaf 0,22 ‰ in combinatie met gevaarljk rijgedrag (bloed)

* * * *

-

GA 5 * GA307 a

als bestuurder van een bromfiets, snorfiets of brommobiel die nog niet de leeftijd van 24 jaren heeft bereikt, rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is - 95 μg/l t/m 230 μg/l (adem)

GA307 GA307 GA307 GA307

b c d e

* GA308 a * GA308 b * GA308 c

1

toelichting

2

* * * * * *

3

4

* * * * * *

De feitcodes 307 a t/m 308 e gelden op grond van Stb. 2006, 322, tot 1 oktober 2009 voor de bezitters van een bromfietscertificaat 307 a t/m 307 d en 308 a t/m 308 d geen gevaarlijk rijgedrag

235 μg/l t/m 435 μg/l (adem) 440 μg/l t/m 650 μg/l (adem) vanaf 655 μg/l (adem) vanaf 95 μg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) - 0,22 ‰ t/m 0,53 ‰ (bloed) - 0,54 ‰ t/m 1,00 ‰ (bloed) - 1,01 ‰ t/m 1,50 ‰ (bloed)

* * * * * * * *

WvW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec3:5 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 327

26-02-2008 11:03:30 20-03-2008 17:32:51


feitnr

omschrijving

* GA308 d * GA308 e

- vanaf 1,51‰ (bloed) - vanaf 0,22 ‰ in combinatie met gevaarljk rijgedrag (bloed)

GA 6

* GA309 a

als bestuurder van een bromfiets, snorfiets of brommobiel, binnen 5 jaren nadat hem voor de eerste maal een rijbewijs is verstrekt, rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is - 95 μg/l t/m 230 μg/l (adem)

* * * *

GA309 GA309 GA309 GA309

b c d e

-

* * * * *

GA310 GA310 GA310 GA310 GA310

a b c d e

-

235 μg/l t/m 435 μg/l (adem) 440 μg/l t/m 650 μg/l (adem) vanaf 655 μg/l (adem) vanaf 95 μg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) 0,22 ‰ t/m 0,53 ‰ (bloed) 0,54 ‰ t/m 1,00 ‰ (bloed) 1,01 ‰ t/m 1,50 ‰ (bloed) vanaf 1,51 ‰ (bloed) vanaf 0,22 ‰ in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (bloed)

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec3:6 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 328

toelichting

1

2

3

4

* *

Van toepassing op de bestuurder die 18 jaar of ouder was bij verkrijgen eerste rijbewijs

309 a t/m 309 d en 310 a t/m 310 d geen gevaarlijk rijgedrag

* * * * * * * * * *

26-02-2008 11:03:30 20-03-2008 17:32:51


1

GA 7

feitnr

omschrijving

toelichting

Van toepassing op de bestuurder die 16 tot 18 jaar was bij verkrijgen eerste rijbewijs

* GA311 a

als bestuurder van een motorrijtuig, binnen 7 jaren nadat hem voor de eerste maal een rijbewijs is verstrekt, rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is - 95 μg/l t/m 230 μg/l (adem)

* * * * * *

GA311 GA311 GA311 GA311 GA311 GA311

b c d e f g

-

* * * * * * *

GA312 GA312 GA312 GA312 GA312 GA312 GA312

a b c d e f g

-

311 a t/m 311 f en 312 a t/m 312 f geen gevaarlijk rijgedrag

235 μg/l t/m 350 μg/l (adem) 355 μg/l t/m 435 μg/l (adem) 440 μg/l t/m 500 μg/l (adem) 505 μg/l t/m 570 μg/l (adem) vanaf 575 μg/l (adem) vanaf 95 μg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) 0,22 ‰ t/m 0,53 ‰ (bloed) 0,54 ‰ t/m 0,80 ‰ (bloed) 0,81 ‰ t/m 1,00 ‰ (bloed) 1,01 ‰ t/m 1,15 ‰ (bloed) 1,16 ‰ t/m 1,30 ‰ (bloed) vanaf 1,31 ‰ (bloed) vanaf 0,22 ‰ in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (bloed)

2

3

*

*

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

4

WvW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec3:7 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 329

26-02-2008 11:03:30 20-03-2008 17:32:51


GA 8

feitnr

omschrijving

toelichting

Van toepassing op de bestuurder die 16 tot 18 jaar was bij verkrijgen eerste rijbewijs

* GA313 a

als bestuurder van een bromfiets, snorfiets of brommobiel, binnen 7 jaren nadat hem voor de eerste maal een rijbewijs is verstrekt, rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is - 95 μg/l t/m 230 μg/l (adem)

* * * *

GA313 GA313 GA313 GA313

b c d e

-

* * * * *

GA314 GA314 GA314 GA314 GA314

a b c d e

-

235 μg/l t/m 435 μg/l (adem) 440 μg/l t/m 650 μg/l (adem) vanaf 655 μg/l (adem) vanaf 95 μg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) 0,22 ‰ t/m 0,53 ‰ (bloed) 0,54 ‰ t/m 1,00 ‰ (bloed) 1,01 ‰ t/m 1,50 ‰ (bloed) vanaf 1,51 ‰ (bloed) vanaf 0,22 ‰ in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (bloed)

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec3:8 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 330

313 a t/m 313 d en 314 a t/m 314 d geen gevaarlijk rijgedrag

1

2

3

4

* * * * * * * * * *

26-02-2008 11:03:30 20-03-2008 17:32:52


feitnr

omschrijving

1

toelichting

2

3

4

Bestuurders zonder rijbewijs

GA 9

* GA315 a

als bestuurder van een motorrijtuig voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist, zonder rijbewijs rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is - 95 μg/l t/m 230 μg/l (adem)

* * * * * *

GA315 GA315 GA315 GA315 GA315 GA315

b c d e f g

-

* * * * * *

GA316 GA316 GA316 GA316 GA316 GA316

a b c d e f

-

315 a t/m 315 f en 316 a t/m 316 f geen gevaarlijk rijgedrag

235 μg/l t/m 350 μg/l (adem) 355 μg/l t/m 435 μg/l (adem) 440 μg/l t/m 500 μg/l (adem) 505 μg/l t/m 570 μg/l (adem) vanaf 575 μg/l (adem) vanaf 95 μg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) 0,22 ‰ t/m 0,53 ‰ (bloed) 0,54 ‰ t/m 0,80 ‰ (bloed) 0,81 ‰ t/m 1,00 ‰ (bloed) 1,01 ‰ t/m 1,15 ‰ (bloed) 1,16 ‰ t/m 1,30 ‰ (bloed) vanaf 1,31 ‰ (bloed)

*

*

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

WvW 88945_Feitenboekje_v6.indd Sec3:9 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 331

26-02-2008 11:03:30 20-03-2008 17:32:52


feitnr

omschrijving

* GA316 g

- vanaf 0,22 ‰ in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (bloed)

* * * *

GA317 GA317 GA317 GA317

b c d e

-

* * * * *

GA318 GA318 GA318 GA318 GA318

a b c d e

-

235 μg/l t/m 435 μg/l (adem) 440 μg/l t/m 650 μg/l (adem) vanaf 655 μg/l (adem) vanaf 95 μg/l in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (adem) 0,22 ‰ t/m 0,53 ‰ (bloed) 0,54 ‰ t/m 1,00 ‰ (bloed) 1,01 ‰ t/m 1,50 ‰ (bloed) vanaf 1,51 ‰ (bloed) vanaf 0,22 ‰ in combinatie met gevaarlijk rijgedrag (bloed)

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec3:10 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 332

1

2

*

3

4

*

Van toepassing indien de bestuurder geen rijbewijs en geen bromfietscertificaat bezit

317 a t/m 317 d en 318 a t/m 318 d geen gevaarlijk rijgedrag

*

GA 11

GA 10

* GA317 a

als bestuurder van een bromfiets, snorfiets of brommobiel, voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist, zonder rijbewijs rijden, terwijl het alcoholgehalte van de adem, dan wel het bloed te hoog is - 95 μg/l t/m 230 μg/l (adem)

toelichting

* * * * * * * * *

26-02-2008 11:03:30 20-03-2008 17:32:52


A B C D E F

Ademgehalte: 225 Ug/l en 230 235 Ug/l t/m 350 355 Ug/l t/m 435 440 Ug/l t/m 500 505 Ug/l t/m 570 575 Ug/l en >>> 235 Ug/l en >>>

Cat.: Toel. * 1-2 1-2 1-2 1-2 1 - 2 ** 1 - 2 ****

Geen RB

BB 7 jaar + GA 311

A B C D E F G

090 095 235 355 440 505 575 095

1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Ghv met motor

A B C D

Ademgehalte: Cat.: Toel. 225 Ug/l t/m 230 * 235 Ug/l t/m 435 3 440 Ug/l t/m 650 3 ** 655 Ug/l en >>> 3 ** 235 Ug/l en >>> 3 ****

Gewone Bestuurder + GA 302

A B C D E

090 095 235 440 655 95

Wel RB Niet rijbewijspl.mrt

26-02-2008 11:03:30 20-03-2008 17:32:52

OVERZICHT FEITCODES OVERTREDING ART. 8 WVW 1994 Besturen van een motorrijtuig (Geen bromfiets)

BB

GA 300 GA 315 + K 055

BB 5 jaar + GA 305 Besturen van een bromfiets

Geen RB

Wel RB Wel BF Certificaat

Geen BF <24 jr >24 jr Certificaat

BB 5 Jaar + GA 309

BB 7 Jaar + GA 313

Ug/l Ug/l Ug/l Ug/l Ug/l Ug/l Ug/l Ug/l

Ug/l Ug/l Ug/l Ug/l Ug/l Ug/l

* t/m t/m t/m t/m t/m en en

230 350 435 500 570 >>> >>>

*** *** *** *** ****

* t/m t/m t/m en en

230 435 650 >>> >>>

3 3 3 3 3

*** *** *** ****

GA 317 GA307 + GA 302 K 055 Of EEN BROMFIETSCERTIFICAAT KAN NIET WORDEN INGEVORDERD K 070a Besturen van een fiets cq Ghv zonder motor Ademgehalte: Cat.: Toel. + 225 Ug/l t/m 230 * A 235 Ug/l en >>> 4 GA 304 B 235 Ug/l en >>> 4 **** Bij GA 304 zijn geen invorderingsmogelijkheden Toelichtingen bij feitcodetabellen

* ** *** ****

Gewone bestuurders (Geen BB) Beginnende bestuurders Eventuele extra feitcodes Alleen een rijverbod zonder proces-verbaal Invordering rijbewijs vanaf 575 Ug/l en hoger Invordering rijbewijs vanaf 355 Ug/l en hoger In combinatie met gevaarlijk rijgedrag (Rijbewijs invorderen + pv bevindingen)

Met dank aan S. Tock Politie Zaanstreek-Waterland

GA 11

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec3:11 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 333

Gew. Best.


88945_Feitenboekje_v6.indd Sec3:12 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 334

28-02-2008 11:01:39 20-03-2008 17:32:52

H 1


1.1 Algemeen De beginnende bestuurder is volgens de deďŹ nitie: een bestuurder van een

28-02-2008 11:03:50 20-03-2008 17:32:52

Werkinstructie politie maatregel beginnend bestuurder

motorrijtuig niet zijnde een bromďŹ ets, voor het besturen waarvan een rijbewijs vereist is, gedurende een periode van vijf jaar na de datum waarop aan hem voor de eerste maal een rijbewijs is afgegeven. (afgifte 1e rijbewijs op of na 30 maart 2002) De wijzigingen van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid richten zich op het door beginnende bestuurders herhaaldelijk niet of niet op de juiste wijze naleven van bepaalde in de regeling genoemde verkeersregels of verkeerstekens. De regeling geldt als een persoon als beginnend bestuurder, dus binnen een termijn van 5 jaar na afgifte van zijn eerste rijbewijs, tenminste drie maal een in de regeling genoemde overtreding begaat en hiervoor onherroepelijk is veroordeeld of een transactie heeft voldaan. 1.2 Genoemde overtredingen a. overtreding van artikel 5 van de WVW 1994: zich zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd; b. overtreding van artikel 6 van de WVW 1994: zich zodanig gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat;

H 1

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec8:1 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 335

De in de regeling genoemde overtredingen zijn:


c. overtreding van artikel 19 van het RVV 1990: niet in staat zijn het voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is (kleven); d. overtreding van artikelen 20, 21, 22 van het RVV 1990: forse overschrijdingen van de maximumsnelheid; (d.w.z.

26-02-2008 11:03:31 20-03-2008 17:32:53

H 3

snelheidsoverschrijdingen op autosnelwegen van 41 km/h of meer en op andere wegen van 31 km/h of meer.) e. overtreding van artikel 62 juncto bord A1 of A3 van het RVV 1990: forse overschrijdingen van de maximumsnelheid; (d.w.z. snelheidsoverschrijdingen op autosnelwegen van 41 km/h of meer en op andere wegen van 31 km/h of meer.) f. overige overtredingen van het RVV 1990: het niet op de juiste wijze naleven van verkeersregels dan wel verkeerstekens, indien daarbij letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht. NB: Het gaat hierbij om aanrijdingen waarvoor ingevolge de Aanwijzing Verkeersongevallen proces-verbaal wordt opgemaakt. De Muldergedragingen zijn uitgesloten van de in de regeling genoemde feiten. Bovendien mogen de relevante overtredingen niet op kenteken geconstateerd zijn. Het gaat er immers om dat vast staat dat de bestuurder

H 2

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec8:2 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 336

de desbetreffende overtreding heeft begaan.


1. Er is sprake van een niet-kenteken verbaal (staandehouding c.q. een bekende herkende beginnende bestuurder); 2. Er is sprake van een overtreding van één van de genoemde strafbare feiten;

26-02-2008 11:03:31 20-03-2008 17:32:53

1.3 Werkwijze

3. Er is sprake van een beginnend bestuurder; (Aan de notatie van de datum afgifte rijbewijs kan worden gezien of sprake is van een eerste rijbewijs. Indien eerder een rijbewijs is afgegeven staat voor de datum afgifte het teken: <. Indien sprake is van het oude model rijbewijs is dit in elk geval langer dan 5 jaar geleden afgegeven.); 4. Als aan de voorwaarden 1 t/m 3 is voldaan wordt –in geval sprake is van een Tobias1-zaak- op de kennisgeving van bekeuring vermeld “DIRECT OM”. Op de plaats waar een sanctiebedrag kan worden ingevuld, wordt vermeld “BB”. In het geval geen gebruik wordt gemaakt van een Tobias proces-verbaal worden bedoelde aantekeningen op het proces-verbaal gezet dan wel op het formulier ten behoeve van de administratieve eenheid die het proces-verbaal maakt; 5. De NAW gegevens worden zoals gebruikelijk gecontroleerd bij o.a. de GBA en het CRR; 6. Het proces-verbaal wordt op de gangbare wijze verwerkt. Het bestuurder pv herkenbaar gemaakt door een rood stempel “BB” op het voorblad; (De afdeling TRIAS van het CJIB zal, vanwege de melding “direct OM”, het proces-verbaal opvragen en geen transactie sturen aan verdachte.) 7. Het proces-verbaal wordt volgens de gebruikelijke procedures ingezonden naar het OM (via de Tobias-TRIAS lijn of direct via BPS/Xpol-lijn). 2

Daar waar Tobias staat vermeld, kan ook Transactiemodule worden gelezen.

H 3

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec8:3 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 337

uitgedraaide en ondertekende proces-verbaal wordt als beginnend


Educatieve maatregel alcohol De wijzigingen van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid richten zich ook op de oplegging van een Educatieve Maatregel Alcohol (EMA) aan de beginnende bestuurder: • waarbij een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is

28-02-2008 11:05:44 20-03-2008 17:32:53

I 1

aan, of hoger is dan 350 μg/l, respectievelijk 0,8‰, • die meermalen is aangehouden op verdenking van overtreding van artikel 8, tweede of derde lid, van de wet. In deze gevallen wordt geheel aangesloten op de bij u bekende huidige werkwijze met betrekking tot de EMA en de regeling Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid. Voor deze gevallen moet dus een mededeling ex. artikel 130 van de WVW 1994 worden opgemaakt en naar de divisie

H 4

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec8:4 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 338

Vorderingen van het CBR worden gezonden.


Voertuigcodes AB

Autobus

AE

Autobus met éénassige aanhangwagen

AM

Autobus met meerassige aanhangwagen

AG

Gelede autobus

AH

Aanhangwagen

AO

28-02-2008 11:07:14 20-03-2008 17:32:53

Overzicht voer- en vaartuigcodes

Aanhangwagen/oplegger achter motorvoertuig (uitsluitend bestemd

AT

T-100 bus

BA

Bedrijfsauto

BE

Bedrijfsauto met éénassige aanhangwagen

BM

Bedrijfsauto met meerassige aanhangwagen

BB

Brommobiel

BF

Tweewielige bromfiets

BT

Driewielige bromfiets (Trike)

BQ

Vierwielige bromfiets (Quad)

BH

Bromfiets met aanhangwagen

BI

Bromfiets bestemd voor een gehandicapte

BS

Snorfiets

BO

Bedrijfsauto met oplegger

CA

Bedrijfsauto (bestelauto)

CE

Bedrijfsauto (bestelauto) met éénassige aanhangwagen

CM

Bedrijfsauto (bestelauto) met meerassige aanhangwagen

CO

Bedrijfsauto (bestelauto) met oplegger

CR

Kampeerauto

CH

Kampeerauto met aanhangwagen

DM

Driewielig motorrijtuig I 1

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec10:1 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 339

ter verwerking in de geautomatiseerde systemen!)


Driewielig motorrijtuig met aanhangwagen

DO

Driewielig motorrijtuig met oplegger

FH

Fiets met aanhangwagen

FS

Fiets

GA

Voetganger

HE

Eénassige aanhangwagen

HM

Meerassige aanhangwagen

HI

Middenasaanhangwagen

IZ

Gehandicaptenvoertuig zonder motor

IM

Gehandicaptenvoertuig met motor

LB

Lijnbus (slechts gebruiken indien element van strafbare feit)

LM

Langzaam motorvoertuig (bord C8)

LF

Land- of bosbouwtrekker

LA

Land- of bosbouwtrekker met één aanhangwagen

LZ

Land- of bosbouwtrekker met meer dan één aanhangwagen

MS

Motorrijtuig met beperkte snelheid

MA

Motorrijtuig met beperkte snelheid met één aanhangwagen

MB

Motorrijtuig met beperkte snelheid met meer dan één aanhangwagen

MF

Motorfiets

MH

Motorfiets met aanhangwagen

MZ

Motorfiets met zijspanwagen

MV

Motorvoertuig (personenauto dan wel bestelauto) (uitsluitend bestemd voor buitenlandse voertuigen ter verwerking in de geautomatiseerde systemen!)

OP

Oplegger

PA

Personenauto

PE

Personenauto met éénassige aanhangwagen

PM

Personenauto met meerassige aanhangwagen

PS

Persoon

RZ

Reiziger I 2

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec10:2 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 340

DH

26-02-2008 11:03:31 20-03-2008 17:32:53

I 3


Ruiter

TA

Taxi (slechts gebruiken indien element van strafbare feit)

TH

Taxi met aanhangwagen (zie opmerking taxi)

TM

Tram

TR

Trekker

TO

Trekker met oplegger

VA

Vrachtauto

VE

Vrachtauto met éénassige aanhangwagen

VM

Vrachtauto met meerassige aanhangwagen

WA

Wagen

ZK

Ambulance (slechts gebruiken indien element van strafbare feit)

ZZ

Overige weggebruikers

QQ

Eigen omschrijving.

26-02-2008 11:03:31 20-03-2008 17:32:53

RU

Bij gebruik van de voer-/vaartuigcode ‘QQ’ moet men een eigen omschrijving van het voertuig geven en deze ver-melden bij soort voer-/vaartuig op het mini-pv.

I 3

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec10:3 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 341

Deze keuze is niet mogelijk bij ‘Mulderfeiten’


01

motorvrachtschip

02

motortankschip

03

slepend motorvrachtschip (excl. sleep)

04

slepend motortankschip (excl. sleep)

05

sleepvrachtschip

06

sleeptankschip

07

gekoppelde sleepvrachtschepen

08

gekoppelde sleepvrachtschepen m. tenm. 1 tankschip

09

motorvrachtschip met 1 of meer vr.schepen langszij

10

motorvrachtschip m. schepen langszij-min. 1 tanker

11

motorvrachtschip 1 of meer vrachtschepen duwend

12

motorvrachtschip 1 of meer vracht/tankschepen duw.

13

motorschip

14

binnenschip

15

zeeschip

16

tankschip

17

schip

21

duwstel, 1 vrachtbak

22

duwstel, 2 vrachtbakken

23

duwstel, 3 vrachtbakken

24

duwstel, 4 vrachtbakken

25

duwstel, meer dan 4 vrachtbakken

31

duwstel, 1 tankbak

32

duwstel, 2 bakken waaronder tenminste 1 tankbak

33

duwstel, 3 bakken waaronder tenminste 1 tankbak

34

duwstel, 4 bakken waaronder tenminste 1 tankbak

35

duwstel meer dan 4 bakken waaronder min. 1 tankbak

38

beperkt manoeuvreerbaar schip I 4

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec10:4 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 342

Vaartuigcodes

26-02-2008 11:03:31 20-03-2008 17:32:54

I 5


sleepboot losvarend

41

sleepboot slepend (excl. sleep)

42

sleepboot, ass. bij duwstel, zeeschip of ander

43

duwboot, losvarend

44

passagiersschip

45

dienstvaartuig

46

werkvaartuig

47

gesleept object

48

drijvende inrichting

49

overige binnenvaartschepen

50

vrachtschip voor stukgoed

51

containerschip, ro-ro-vrachtschip, lash-schip

52

bulk-carrier

53

tanker voor olie en andere vloeibare lading

54

tanker voor samengeperste gassen

60

zeesleepboot, bevoorradingsschip, losvarend

61

zeesleepboot, bevoorradingsschip, slepend

62

vissersvaartuig

63

veerboot, ro-ro-schip niet uitsl. vrachtvervoerend

64

passagiersschip, als zodanig ingericht

65

zeegaand dienstvaartuig

66

zeegaand werkvaartuig

67

gesleept zeegaand object

75

marinevaartuig

79

overige zeegaande vaartuigen en drijvende objecten

80

motorjacht

81

snelle motorboot

82

zeiljacht varend op hulpmotor

83

zeilend jacht I 5

26-02-2008 11:03:31 20-03-2008 17:32:54

onmanoeuvreerbaar schip

40

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec10:5 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 343

39


klein zeilschip

86

zeilplank

89

overige recreatievaartuigen (roeiboot, kano e.d.)

99

overige vaartuigen

JS

jetski

WS

waterscooter

I 6

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec10:6 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 344

84

28-02-2008 11:09:14 20-03-2008 17:32:54

J 1


Wetboek van Maximale bedragen Strafrecht

Toelichting

Artikel 141

Schade per dader: € 900,- Openlijke geweldpleging tegen Totale schade: niet boven goederen € 4.500,-

Artikel 157

Schade per dader: € 900 Totale schade: niet boven € 4.500

Artikel 310, 311, 1e lid onder 4

Ontvreemd bedrag of (Poging tot) diefstal en diefstal in vereniging waarde goed ten hoogste € 150,-

Artikel 321

Ontvreemd bedrag of (Poging tot) verduistering waarde goed ten hoogste € 150,-

Artikel 326

Vermogensnadeel ten hoogste € 150,-

Artikel 350

Schade per dader: € 900,- Vernieling (o.a. graffiti) Totale schade: niet boven € 4.500,-

26-02-2008 11:03:31 20-03-2008 17:32:54

Overzicht Halt-waardige feiten

Brandstichting waarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is

Oplichting

Artikel 424

Schade per dader: € 900,- Baldadigheid/straatschenderij Totale schade: niet boven € 4.500,-

art. 461 Wetboek van Strafrecht

Schade per dader: € 900,- Verboden toegang voor onbevoegden Totale schade: niet boven € 4.500,-

J 1

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec11:1 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 345

Artikel 416 en Waarde goed ten hoogste Opzetheling en schuldheling 417 bis € 150,-


Vuurwerkbesluit Artikel 1.2.2

---

Illegaal of ondeugdelijk vuurwerk voorhanden hebben

Artikel 1.2.4

---

Meer dan 10 kg. Vuurwerk voorhanden hebben tijdens verkoopperiode;vuurwerk voorhanden hebben buiten de verkoopperiode

Artikel 2.3.6

---

Vuurwerk afsteken buiten de toegestane periode

26-02-2008 11:03:31 20-03-2008 17:32:54

K 1

Wet personenvervoer 2000 Artikel 72

Schade per dader € 900,Totale schade niet boven € 4500,-

Verstoring orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang in openbaar vervoer

Artikel 73

Schade per dader: € 900,Totale schade: niet boven € 4.500,-

Niet opvolgen aanwijzing door vervoerder kenbaar gemaakt

APV

Schade per dader € 900,Totale schade niet boven € 4500,-

APV-bepalingen voorzover betrekking hebbend op vuurwerk of baldadig gedrag

Strafbare feiten - - waarvoor de officier van Justitie toestemming geeft

J 2

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec11:2 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 346

Overige


Status RDW

Betekenis status

Wetsartikel

33

Ongeldig verklaring kentekenbewijs i.v.m afgifte nieuw kenteken of kentekenbewijs

37 lid 2 Kentekenreglement (Kr)

34

Kentekenbewijs is ongeldig verklaard

Op basis oude WVW

51

Ongeldigverklaring kentekenbewijs i.v.m. definitief buiten gebruik stellen van voertuig door een erkende sloper aangemeld Ongeldigverklaring kentekenbewijs i.v.m. export van voertuig

37 lid 4 Kr

53

Ongeldigverklaring kentekenbewijs; voertuig “buiten de registratie geplaatst”

37 Kr

54

Schorsing van de geldigheid van het kentekenbewijs

57 lid 1 onder d WVW 1994

55

Ongeldigverklaring kentekenbewijs i.v.m. 37 lid 5 Kr definitief buiten gebruik stellen anders dan door erkende sloper Ongeldigverklaring kentekenbewijs voor 38 lid 1 Kr rijden op de weg vanwege het niet voldoen aan de technische eisen Voertuig gemeld als vermist (tijdelijke niet officiële status; is geen ongeldigverklaring kentekenbewijs) Kentekenhouder blijft aansprakelijk Ongeldigverklaring kentekenbewijs i.v.m. 37 lid 7 Kr diefstal/vermissing van voertuig

61

86

87

91

Vervangend kenteken; kentekenhouder is aansprakelijk

93

Kenteken is vervallen

K 1

37 lid 3 onder b Kr

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec12:1 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 347

52

26-02-2008 11:03:31 20-03-2008 17:32:54

RDW voertuigstatus Kentekenregister


88945_Feitenboekje_v6.indd Sec12:2 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 348

26-02-2008 11:03:31 20-03-2008 17:32:55

L 1


Afmetingen en massa’s (voertuig) Afslaan (bord) Afslaan (gedrag) Afstand houden Afvallende landing – gevaar voor Afvalstoffen Alcohol (APV) Alcohol in verkeer Alcohol niet meewerken (zie blaastest) Asdruk zie Massa’s Assen/fusseeonderdelen/wiellagers/wielen/ velgen Autobus geen gelegenheid geven tot wegrijden van bushalte Autogordels Autogordels, niet gebruiken Autorijles zie Rijonderricht Autosnelwegen Autowegen Autowrakken /Voertuigwrakken Baldadigheid

Pag. A4-5 A5

Feitcode’s K045, K046, K050

A124 A77-78 A106

N160 R575 t/m R579 N020

A156-157

P100

A152-153 A72 A102-103

P010, P020 R539 A914a t/m A918

A2, A11 A83-84 A120 A66 A120-121 F9 A158-159 A158-171, A184

A110-115 A78 A50 A150 A154-155 C2-9 F6-7 GA2-10

K010 K160a R627 t/m R630 N120 R506 N140 F133 P 111/120 P111 t/m P150 P190c t/m P210 P260 t/m P300 N060, N061, N070, N071 R580 t/m R583 R346 t/m R348 S005 t/m S025h P060, P 061 H002 t/m H110 F121 a/c GA300 - GA308

A121-125

N180 t/m N250

A67

R 519

A142 A67-71

N470 R533 t/m R535

A62-63 A63-64 C10 D2

R461 t/m R467 R468 t/m R472 H 107, H109 D505

L 1

26-02-2008 11:03:31 20-03-2008 17:32:55

Trefwoordenregister A.P.K. geldigheid/leesbaar A.P.K WGW (ec.delic)vervallen uitsluiten K 046 a/b voor zwaar vervoer gebruiken Aandrijving/transmissie bevestiging Aangegeven rijrichting (D-borden) Aanhangwagen éénassig, motor/brom/ snorfiets Aanhangw.-kenteken geen/niet gelijk trekk. mrt Aanhangwagen/samenstel voortbewegen Aanhangwagen vervoer van personen Aansprakelijkheidsverz. Motorrijtuig/ bromfiets Aanwijzingen/bevelen niet opvolgen Aanwijzingen niet opvolgen RVV 1990 Accu bevestiging/bedrading Achteruit rijden Achteruitrijinrichting Afgesloten (onbehoorlijk bij fiets etc.) Afmetingen (samenstel) Afmetingen (voertuig + lading)

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec13:1 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 349

Trefwoordenregister


F6-19

F120 t/m F140, F 240, F245

A124-131

N270, N271

F6 A108-109 A108-109 F21 A152 G2-3 B25-30 A12 C11-12 A11 F3 A12 A66 A11 C10 B12-24 A73-79 A108-109 A116-117

F119 N050 N050 F305 N710 G075 t/m G079 W420 t/m W482 K175 H295 t/m H298 K160 F 060 K175 R505 t/m R512 K155 H 100 W601-700 serie R548 t/m 597 N040 N090

A168 A106 A116 A118-120 A116 A9 A10 A10-11

P260, P270 N020 N83 N110 N 084 K135aa K140aa K150

A190-191 A152

P600 N800

A83

R622

A140 A136 A106-109 A152-153 F17 A106-107 A116 F3 F11 G3

N450a N410 N030 N710 F220 N010e N083 F095 F151 G150

L 2

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec13:2 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 350

Baldadigheid/overlast openbare weg/water (APV) Banden LET OP profilering is nieuw vanaf N 270 r Bedelen Bedrading/bevestiging accu Bedrading isolatie/bevestiging Begraafplaats en rumoer Bel/claxon/hoorn Belediging Bemanningssterkte binnenvaart Beslagen/bevroren (voor)ruit Bestrijdingsmiddelen Bevelen opvolgen na overtreding Bevelen opvolgen openbare orde Bevroren/beslagen (voor)ruit Bijzondere manoeuvres Blaastest- niet meewerken Bodemverontreiniging Borden BPR/RPR Borden RVV 1990 Bovenbouw bevestiging Brandstofsysteem Breedte zie Afmetingen Brom/snorfiets (aanhangwagen) lading Brom/snorfiets aanhangwagen éénassig Brom/snorfiets constructiesnelheid Brom/snorfiets geluid uitlaat Brom/snorfiets snelheidsbegrenzer Bromfietscertificaat – leesbaarheid Bromfietscertificaat inleveren ongeldig Bromfietscertificaat ter inzage afgeven Bromfietspad – zie Plaats op de weg Brommobiel niet voorzien bord 45 km/h Buiten beb.kom – mrt met elektro-/motor <250 cm³ Busbaan Burengerucht (zie geluidshinder) Cameramonitorsysteem Carrosserie Chassis/frame Claxon/hoorn/bel Collecteren Constructieplaat Constructiesnelheid (brom-snorfiets) Dienstverlener (huis)Dieren; overlast door Dier nodige verzorging onthouden

26-02-2008 11:03:31 20-03-2008 17:32:55

L 3


N450h R595 R616, R617

Dronken (zie openbare dronkenschap) Dropping Drugs (vervoer, gebruik) Dubbele bediening/spiegels rijonderricht

F3 F11-12 A8

F070b F170 t/m F173 K090, K095

Elektromotor/elektrische aandrijving Erven Evenementen

A116 A64 F3

N090. N120c R476, R478 F070

Fabrieksaanduiding of merk niet aanwezig Feest Fiets (aanhangwagen)lading Fietspad â&#x20AC;&#x201C; zie Plaats op de weg Fietsstrook met doorgetrokken streep (misbruiken)

A106 F3 A166-167

N010f F070 P270, P280

A48

R319 t/m R322

Fiets verkopen Flora- en fauna Frame/chassis Fusseeonderdelen/wiellagers/wielen/ velgen/assen

F17 C13 A106-107 A124

F 226 H454 t/m H470 N030 N180 t/m N250

Gebouw/gevel Gehandicaptenparkeerkaart inleveren (ongeldig) Gehandicaptenparkeerplaats (zie parkeren (gedrag) Geluid onnodig Geluid onnodig geven signalen Geluidshinder Geluidsniveau voertuig overschreden Geneeskundige verklaring (bus/taxi) Geslotenverklaring Gevaar/hinder Gevarendriehoek Gezondheids- en welzijnswet voor dieren Gordel (zie autogordel) Groenstrook Handelaarskenteken(bewijs) Helm Hinderen bestuurder door passagier/ lading/etc Hinderlijke dieren Hinderlijk ophouden (APV)

F9 A84

F131 R703

A67 A57 C21 A118, A120 E4 A73-77 A11-12 A67 G3

R522 R 419 H200, H205 N110N/9 E110a, E110c R550 t/m R569f K170 K 175 R526 G 150

A55 A97 A71 A154-155

R406 K535 R536, R537 P030

F11 F6-10

F151 F120 t/m F140

L 3

26-02-2008 11:03:31 20-03-2008 17:32:55

A142 A79 A82

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec13:3 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 351

Dodehoekspiegel Doorgaan â&#x20AC;&#x201C; verbod (bord) Doorgetrokken streep


Honden – loslopen Hond – opsporen dieren in’t veld Honden – verontreiniging door Hoogte zie Afmetingen Hoorn/bel/claxon Huisvrede Hulpkoppeling (gebrek; zie ook losbreekrem) Hulpkoppeling(gekoppeld niet goed bevestigd) Hulpremsysteem

F10-11 C13 C23

F145, F150 H463 H325

A152-153 G2 A150 A188

N710 G050/51 N660 P540 t/m P590

A136-137

N400

Identificatie hond Identificatienummer niet ingeslagen/leesbaar Identificatieplicht Identificatieplicht zwartrijden 12 + 13 jarigen Ingevorderd rijbewijs (zie ook rijbewijs) Inhalen (bord) Inhalen (gedrag) Invaliden (zie gehandicapten) Invoegen/uitvoegen

F10 A106, A107 D3 E7 G4 A79 A48-49

F145c N010b D517 E101 G330 R593-594 R326 t/m R328

A66

R510, R511

L 4

H 470 K020 K035 K545, K550 K025 K026 K040 K456a t/m K484 K417 t/m K438 K456a t/m K484 K491 t/m K520 K485, 486 K150 K526 N010a P100a N500

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec13:4 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 352

Kapverbod C13 Kentekenbewijs ingevorderd – rijden terwijl A2 Kentekenbewijs inleveren ongeldigverklaring A4 Kentekenbewijs inl.plicht formulieren/oude A97 bewijzen Kentekenbewijs leesbaarheid A2 Kenteken(bewijs) niet afgegeven/ongeldig A3 Kentekenbewijs niet overgeven A4 Kentekenbewijs overdracht tbv A89-92 bedrijfsvoorraad Kentekenbewijs overdracht tussen A85-87 particulieren Kentekenbewijs overdracht vanuit A89-92 bedrijfsvoorraad Kentekenbewijs overdracht voertuig naar A93-96 buitenland Kentekenbewijs overlijden kentekenhouder A93 Kentekenbewijs ter inzage afgeven A10 Kentekenbewijs voertuig niet in A96 overeenstemming gegevens Kentekenbewijs voertuig niet in overeenstem- A106-107 ming gegevens Kentekenplaat aanghangw. tmm – 750 kg A156 Kentekenplaat geen mogelijkheid tot beA146-147 vestiging

26-02-2008 11:03:32 20-03-2008 17:32:55

L 5


Koppeling niet deugdelijk Koppelingsdruk

G5 A149-151 A85

N010c/d P100b G333 N514 t/m N650 K405

A3 A79 A66 A4-5 A10

K030 R596 R509 K045, K046, K050 K150

F4-5 A15-16 A150-151, A189-190 A124 A156, A172, A182

F110, F115 S005 t/m S025h N660, P540 t/m P590 N160 P070g, P170e, P310e/f

Kruispunt blokkeren

A49

R331

L-bordje, rijonderricht Laadruimte vervoer van personen Laadvloer/laadruimte ondersteuning Lading niet afgedekt of kans op afvallen Lading + voertuig - afmetingen

A7-8 A72 A108-109 A154-155 A158-171 A176-177 A168-171 E20 A156-157 A156-157 A6 B6

K085, K090, K095 R539 N040 P 060 en P061 P111 t/m P150 P190c - P210 P260 t/m P300 E850 t/m E854 P080 P070 K065a/b, K070 W150, W152

F18 G2 A136-137

F235 G052 N400

A186 A154

P340b P031

A116-117

N100

A188-189

P 381

A162-165 A166-167 A172-177

P130d/h P140d P170 t/m P190b

Lading beroeps cq. eigenvervoer Lading scherpe delen Lastdrager Leeftijd bestuurder – bepaalde voertuigen Leeftijd schipper – bepaalde vaartuigen Lengte zie Afmetingen Ligplaats innemen Lokaalvredebreuk Losbreekreminrichting (zie ook hulpkoppeling) Losbreekreminrichting (niet goed bevestigd) Losse voorwerpen bij vervoer rolstoelpassagier LPG-installatie Markering (achter) zie Verlichting Markering (lijn/contour) niet op beide voertuigen Markeringsbord Massa’s (samenstel/aanhangwagen/ belading)

L 5

26-02-2008 11:03:32 20-03-2008 17:32:55

A106-107, A156

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec13:5 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 353

Kentekenplaat goedk. merk/bevestiging/ leesbaar Kentekenplaat vals (misdrijf) Kentekenplaat verlichting Kentekenplaat voldoet niet aan de eisen (bijv. geen GAIK kentekenplaat) Kentekenplaat zichtbaar aanwezig Keren (bord) Keren (gedrag) Keuringsbewijs A.P.K geldigheid/leesbaar Keuringsbewijs ter inzage afgeven Kinderzitje (zie autogordels) Kladden Kleven Koppeling


P240 P250 t/m P 253 P310 E850 t/m E856 N010f H300 t/m H330 F250 a t/m c R341 R 545 N130 N020 K065 K070

Nachtregister

D3

D525

Onbeheerd voertuig Ongeldig verklaard rijbewijs Ontdooiing/ontwaseming voorruit – installatie ter Ontheffing – handelen in strijd voorschrift Ontheffing ter inzake afgeven Ontzegging rijbevoegdheid Openbare dronkenschap Oproep examen/theoriecert. Ter inzage afgeven Opvolgen bevelen na overtreding Orde verstoren – openbaar vervoer Orde verstoren in horeca Overbelading zie lading

F9 G4 A138-139

F133 G325 N440

A10 A10 G3 D2 A97

K145a/b K150 G320 D510, D530 K600

A11 E7-10 F7

K160 E120 t/m E138 F122

Parkeerrem Paddestoelen Parkeren (bord) Parkeren (excessen) Parkeren (gedrag) Parkeren (vergunninghouder) Parkeren (vrachtauto’s) Passagier zitplaats (brom)fiets Passagiers in-uitstappen tram/autobus Personenvervoer – wet/besluit Plaats op de weg Plaatsen van fietsen/bromfietsen (bord) Plaatsen van fietsen/bromfietsen (gedrag) Plakken Planten verwijderen Plassen buiten daarvoor bestemde plaatsen Prostitutie

A134-136 F20 A53, A78-79 F15 A52-56 A53-56 A56 A72 A65 E2-9 A47-48 A79 A56 F4-5 F20 F14 F13

N390 F270a t/m c R397h/i/j, R584 t/m R587 F190t/m F210 R397 t/m R414 R397i R414 R541 R492 E100 t/m E128 R310 t/m R322 R587 R412 F110, F115 F280 F185 F174, F175

L 6

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec13:6 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 354

Massa (WGW economisch delict) Merk of fabrieksaanduiding niet aanwezig Milieu plaatselijke verordeningen Milieuoverlast cq schade Militaire kolonne doorsnijden Mobiele telefoon vasthouden Motor – bevestiging, motorsteunen Motorfiets aanhangwagen éénassig Motorvoertuig besturen onder bep leeftijd

A176-177 A176-177 A182-183 E20-23 A106-107 C22-23 F19 A49 A72 A120-121 A106-107 A6

26-02-2008 11:03:32 20-03-2008 17:32:55

L 7


N 010n F260a/b R301, R303, R304 N510 t/m N650 W500 a t/m g P310 t/m P360 N310 t/m N390 N510 t/m N650 P350 t/m P351 N480d R346 R513 t/m R518 N514 t/m N650 R305, R314 R315 t/m R318 K115 K065a/b G331 K006 a/b

G4 E13

G332 E 320 c

A9

K110

A9

K125

A9 G4 A10 A5-6 GA2-GA6 A98-99

K120 G325 K150 K055, K060 GA300 t/m GA308 K815a t/m K825

A8 A9 A9 A98

K090, K095 K108 K106 K800 t/m K810c

A7-8 A7 A8 A8 G3-G4 A66 G5 E9 C22

K085, K090, K095 K075, K080, K085 K100 K105 G320 R512 G335 E125, E135 H315

L 7

26-02-2008 11:03:32 20-03-2008 17:32:56

A106-107 F19-20 A46 A148-151 B2-B3 A184-189 A130-137 A148-151 A186-189 A144-145 A50 A66 A148-151 A56-47 A48 A9 A6 G4 A2

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec13:7 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 355

Radardetector Radiosterrenwacht Rechtshouden Reflectie – zie Verlichting Registratie bewijs/teken snelle motorboot Reminrichting (samenstel) Reminrichting (voertuig) Remlichten – zie Verlichting Remvertraging (samenstel) Reservewielhouder bevestiging Richting aangeven bij afslaan Richting aangeven overige situaties Richtingaanwijzers zie Verlichting Rijbaan gebruiken ongeoorloofd Rijbaan gebruiken verplicht Rijbewijs niet afg vermoeden ongeschiktheid Rijbewijs bestuurder geen 18 jaar Rijbewijs geschorst Rijbewijs ingenomen/gevorderd krachtens de Wet Mulder Rijbewijs ingevorderd Rijbewijs inleveren na vordering OVJ (Mulder) Rijbewijs inleveren ong. verkl overige bepalingen Rijbewijs inleveren ong. verkl rijv/ geschiktheid Rijbewijs inleveren schorsing geldigheid Rijbewijs ongeldig Rijbewijs ter inzage afgeven Rijbewijs zonder/geldig/eisen leesbaar Rijden onder invloed Rijonderricht documenten inleverenpl./ inzage afgeven Rijonderricht dubbele bediening/spiegels Rijonderricht geven leerling geen 16 jaar Rijonderricht geven leerling geen 18 jaar Rijonderricht geven zonder (geldig) certificaat Rijonderricht L-bordje Rijonderricht rijbewijs A Rijonderricht rijbewijs C en D Rijonderricht rijbewijs E Rijontzegging Rijstrook wisselen Rijverbod (op grond art 162 WVW 1994) Roken in openbaar vervoermiddel Roken op verboden plaatsen


Samenscholing Samenstel/aanhangwagen voortbewegen Scheepvaart hinderen Scheepvaart overige bepalingen Scherpe delen - lading Scherpe/uitstekende delen Schokdemper/veersyst. – bevestiging/ deugdelijkheid Signalen Slaapplaats in voertuig etc. Sleepbevestigingspunt Slepen Sluitingstijden horeca Snelheid Snelheid op het water klein schip Snelheid op het water groot schip Snelheidsbegrenzer Snelheidsbegrenzer bromfiets Snelheidsmeter Snelle motorboten Speelautomaten Speelautomaat exploiteren(APV) Spiegels Spiegels (ivm lading/aanhangwagen) Spookrijden (rechtshouden/bord C2) Spoorweg, langs rijden op lopen Spoorwegen - bepalingen mbt Stallen fietsen/bromfietsen zie plaatsen Standplaats innemen Stilstaan (bord) Stilstaan (gedrag) Stootbalk (inrichting) Stootbalk te ver naar achteren aangebracht Stopgebod (bord met balk) Stopgebod (bord zeshoekig) Stopstreep Stopteken Straat artiest/tekenaar/fotograaf/ e.d. Stuurinrichting deugdelijkheid

F6 A38 A12

F117 N420 K 175

A138-139 A138-139

N430 N430

F2 A152-154 F18 B6-7 A156-157 A144-145 A130-131

F 055 P010, P020 F240, F245 W150 t/m W166 P080 N480 N280

A57 F6 A152-153 A65 E2 A17-44 B5-6 B21 A122-123 A116-117 A120-121 B2-5 E24 F3 A140-141 A154-155 A46, A74 E11 E7-12

R419 F114 N720 R501 F105 VA004 t/m VR101 W065 t/m W075 W 706 N150b/c/d N 084 N150a/e W500-W530 E868a/b F070c N450a P050 R302, R551a E145, E146 E100 t/m E162b

E17 A79 A48, A51 A144-145 A160-162 A79 A73 A83 A83-84 F4 A130

F230 R585 R315b, R395 t/m R396 N490 P121 R597 R549 R620 R627 t/m R628 F100 N290

L 8

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec13:8 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 356

Rood licht (zie verkeerslichten) Rubberbanden (zonder; in berm etc.) Ruiten Ruiten onvoldoende zicht Ruiterpad – zie Plaats op de weg Ruitesproeierinstallatie Ruitewisserinstallatie Rumoer (zie geluidshinder)

26-02-2008 11:03:32 20-03-2008 17:32:56

L 9


E 105 t/m E 117

A97

K600

F13 A82 A142-143

F175 R614 N460

Uitjouwen etc. Uitlaat, bevestiging/milieu-eisen/geluid Uitrit/inrit Uitstekende/scherpe delen Uitzicht naar voeren/opzij/achteren (lading) Urineren buiten daarvoor bestemde plaatsen

F21 A118-120 A66 A144-145 A154-155 F14

F301 N110 R507, R508 N480 P040 F185

Vaarbewijs, vereiste documenten geen/tonen Vaartijden etc. binnenvaart Vaartuig vasthouden/beklimmen/ bevinden op Valse naam opgeven (WvSr) Valse of geen naam/pers. gegevens opgeven (Mulder) Vals kenteken Varen zonder ontheffing Vechten Vee, loslopend Veersyst./schokdemper – bevestiging/ deugdelijkheid

B11-12 B25-30 F19

W300 t/m W310 W420 t/m W482 F245

D3 E12

D515 E320

G5 F18 F20 A65 A130-131

G333 F236, F237 F300 R491 N280

Velgen/assen/fusseeonderdelen/ wiellagers/ wielen Venten Verboden toegang Verdrijvingsvlak Vergunningsbewijs taxi Verkeersbrigadier Verkeerslichten Verkeersplein (D-bord) Verkeerstekens onbevoegd aanbrengen BABW Verkeerstekens op het wegdek Verkoop auto’s/motoren Verkoop fietsen/bromfietsen Verlichting (gedrag RVV 1990) Verlichting (Voertuigreglement)

A124-125

N180 t/m N250

F17 D4 A82 F3 A83 A80-82 A77 A84

F225 D535, D537 R618 E106 R627a R601 t/m R614 R574 R701

A82-83 F15 F17 A58-61 A148-151, A160-161 A188-189

R616 t/m R622 F190 F226 R421 t/m R456 N514 t/m N650, P121g en i

Verlichting aanhangw anders dan trekk. voertuig

L 9

P380

26-02-2008 11:03:32 20-03-2008 17:32:56

E2-6

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec13:9 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 357

Taxi Telefoon (zie mobiele telefoon) Theoriecert./oproep examen ter inzage afgeven Tippelverbod Toeritdosering Trappers/voetsteunen Trottoir – zie plaats op de weg


A148-149 A188-189

N515 P370

F14

F180

A77-78 A72 A84 A100-103 C14-20 A62-64 A62

R575 t/m R579 R539 R702 A901 t/m A918 H631 t/m H670 R465a - R472a R461 - R468

C10 A64

H107 R481 t/m R483

A142-143 E12 A73 A49 A83 A65 A12 A82 E13-19 C21

N460 E320a R548, R549 R336 t/m R340 R621 R486 K175 R619 E801 t/m 837 H161 t/m H176

W.A.M. Wanordelijkheden Wapen Waterskiën etc. Wedstrijd, evenement (zonder vergunning) Wegrijden Wieldruk zie Massa’s Wielen afscherming/aanlopen Wielen – bevestiging Wielen/velgen/assen/fusseeonderdelen/ wiellagers Wiellagers/wielen/velgen/assen/ fusseeonderdelen Wildplassen Winkeldiefstal Winkelwagentjes Woonerf Wrak

A100-103 F3 F7, E24 B4-5 F3 A66

A901 t/m A918 F060 F123, E900 W528 – W530 F070 R505

A144-145 A106-107 A124-125

N480 N020 N180 t/m N250

A124-125

N180 t/m N250

F14 G3 F10 A64 C10

F185 G100 F136 R476, R478 H 107, 109, 019

L 10

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec13:10 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 358

Verlichting – kleur Verlichting rijrichtingaanw. bij voertuig + aanghangw. Vermogen bromfiets/snorfiets zie Bromfiets constructiesnelheid Verontreiniging v.d. weg bij vervoer/ laden/lossen Verplichte rijrichting (D-borden) Vervoer personen in laadruimte/aanhangw. Verwarrende voorwerpen – verkeers BABW Verzekering motorrijtuig/bromfiets Visserijwetgeving Vluchtstrook gebruiken Vluchtstrook gebruiken als voetganger is onjuist gebruik auto(snel)weg Voertuigwrak Voetgangers voor laten gaan Voetpad (voetgangersgebied)– zie Plaats op de weg Voetsteunen/trappers Vordering toezichthouder niet voldoen Voorrang (bord) Voorrang (gedrag) Voorrang (haaietanden) Voorrangsvoertuig niet voor laten gaan Voorruit bevroren/beslagen Voorsorteervak Vreemdelingenwet/-besluit Vuurwerk

26-02-2008 11:03:32 20-03-2008 17:32:56

L 11


L 11

N040 N460 R418 R420 F240 – F245 W180 - W181g

26-02-2008 11:03:32 20-03-2008 17:32:56

A108-109 A142-143 A57 F18-19 B9

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec13:11 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 359

Zijspanwagen bevestiging Zitplaatsen Zwaai- of knipperlicht Zwemmen – scheepvaart hinderen Zwemmen, etc. BPR


88945_Feitenboekje_v6.indd Sec13:12 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 360

26-02-2008 11:03:32 20-03-2008 17:32:56

M 1


M 1

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec14:1 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 361

26-02-2008 11:03:32 20-03-2008 17:32:56

Notities


26-02-2008 11:03:32 20-03-2008 17:32:57

Notities

M 2

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec14:2 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 362

M 3


M 3

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec14:3 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 363

26-02-2008 11:03:32 20-03-2008 17:32:57

Notities


26-02-2008 11:03:32 20-03-2008 17:32:57

Notities

M 4

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec14:4 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 364

M 5


M 5

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec14:5 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 365

26-02-2008 11:03:32 20-03-2008 17:32:57

Notities


26-02-2008 11:03:32 20-03-2008 17:32:57

Notities

M 6

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec14:6 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 366

M 7


M 7

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec14:7 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 367

26-02-2008 11:03:32 20-03-2008 17:32:57

Notities


M 8

88945_Feitenboekje_v6.indd Sec14:8 88945_PL_88945_Feitenboekje_2up.pdf 368

26-02-2008 11:03:32 20-03-2008 17:32:57

Notities


Bord C18 Feitcode R 565

Bord C19 Feitcode R 566

Bord C20 Feitcode R 567 a/f

Bord F5 Feitcode R 595

Bord F7 Feitcode R 596

Bord F10 Feitcode R 597/627

Bord A16 Feitcode W 616

Bord A17 Feitcode W 617

Bord A18 Feitcode W 618

Bord C21 Feitcode R 568/9 a/f

Bord D1 Feitcode R 574

Bord D2 Feitcode R 575

Bord G7 Feitcode R 309/315 a

Bord G9 Feitcode R 313

Bord G11 Feitcode R 308/309

Bord A19 Feitcode W 619

Bord B1 Feitcode W 701

Bord B2 Feitcode W 702

Bord D4 Feitcode R 576

Bord D5 Feitcode R 577

Bord D6 Feitcode R578

Bord G12a Feitcode R 308/310

Bord G13 Feitcode R 312 b

Bord B3 Feitcode W 703

Bord B4 Feitcode W 704

Bord B5 Feitcode W 705

Bord D7 Feitcode R 579

Bord E1 Feitcode R 584

Bord E2 Feitcode R 585

Bord B6 Feitcode W 706 a-1

Bord B7 Feitcode W 707

Bord B8 Feitcode W 708

Bord E3 Feitcode R 587

Bord E7 Feitcode R 397 h

Bord E8 Feitcode R 397 d

Bord B9 Feitcode W 709

Bord B10 Feitcode W 710

Bord B11 Feitcode W 711

a) Bord E9 Feitcode R 397 i

Bord F1 Feitcode R 593

88945_Omsl_Feitenboekje_v4.indd 2

b)

Bord F3 Feitcode R 594

28-02-2008 11:54:20


Bord A1 Feitcode W 601 a

Bord A2 Feitcode W 602 a/b

Bord A3 Feitcode W 603

Bord B6 Feitcode R 548

Bord B7 Feitcode R 549 a/c

Bord C1 Feitcode R 550 a/b

Bord A4 Feitcode W 604 a/b

Bord A5 Feitcode W 605 a

Bord C2 Feitcode R 551 a/b

Bord C3 Feitcode R 552 a

Bord C4 Feitcode R 552 b

Bord C6 Feitcode R 553 b

Bord C7 Feitcode R 554

Bord C8 Feitcode R 555

Bord C9 Feitcode R 556

Bord C10 Feitcode R 557

Bord C11 Feitcode R 558

Bord C12 Feitcode R 559

Bord C13 Feitcode R 560

Bord C14 Feitcode R 561

Bord C15 Feitcode R 562

Bord C16 Feitcode R 563

Bord C17 Feitcode R 564

P Bord A5.1 Feitcode W 605 b

Bord A6 Feitcode W 606

Feitenboekje

Bord A7 Feitcode W 607

Lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen

Bord A8 Feitcode W 608

Bord A9 Feitcode W 609

Bord A10 Feitcode W 610

of

Bord A11 Feitcode W 611 a

Bord 13 Feitcode W 613

Bord A11.1 Feitcode W 611b

Bord A14 Feitcode W 614

88945_Omsl_Feitenboekje_v4.indd 1

Bord A12 Feitcode W 612

Bord A15 Feitcode W 615

Publicatie van het Ministerie van Justitie Productie en samenstelling Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie secretaris van de Commissie Feiten en Tarieven Postbus 15, 3769 ZG Soesterberg Dit Feitenboekje is schriftelijk te bestellen bij: vts Politie Nederland Postbus 608 7300 AP Apeldoorn Bestelfax: 055 - 527 61 21 Artikelnummer 5200310000 Prijs â&#x201A;Ź 8,93 per set Ă 10 stuks, inclusief verzendkosten en BTW.

April 2008

28-02-2008 11:54:17


Bord A1 Feitcode W 601 a

Bord A2 Feitcode W 602 a/b

Bord A3 Feitcode W 603

Bord B6 Feitcode R 548

Bord B7 Feitcode R 549 a/c

Bord C1 Feitcode R 550 a/b

Bord A4 Feitcode W 604 a/b

Bord A5 Feitcode W 605 a

Bord C2 Feitcode R 551 a/b

Bord C3 Feitcode R 552 a

Bord C4 Feitcode R 552 b

Bord C6 Feitcode R 553 b

Bord C7 Feitcode R 554

Bord C8 Feitcode R 555

Bord C9 Feitcode R 556

Bord C10 Feitcode R 557

Bord C11 Feitcode R 558

Bord C12 Feitcode R 559

Bord C13 Feitcode R 560

Bord C14 Feitcode R 561

Bord C15 Feitcode R 562

Bord C16 Feitcode R 563

Bord C17 Feitcode R 564

P Bord A5.1 Feitcode W 605 b

Bord A6 Feitcode W 606

Feitenboekje

Bord A7 Feitcode W 607

Lijst van feiten betreffende misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen

Bord A8 Feitcode W 608

Bord A9 Feitcode W 609

Bord A10 Feitcode W 610

of

Bord A11 Feitcode W 611 a

Bord 13 Feitcode W 613

Bord A11.1 Feitcode W 611b

Bord A14 Feitcode W 614

88945_Omsl_Feitenboekje_v4.indd 1

Bord A12 Feitcode W 612

Bord A15 Feitcode W 615

Publicatie van het Ministerie van Justitie Productie en samenstelling Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie secretaris van de Commissie Feiten en Tarieven Postbus 15, 3769 ZG Soesterberg Dit Feitenboekje is schriftelijk te bestellen bij: vts Politie Nederland Postbus 608 7300 AP Apeldoorn Bestelfax: 055 - 527 61 21 Artikelnummer 5200310000 Prijs â&#x201A;Ź 8,93 per set Ă 10 stuks, inclusief verzendkosten en BTW.

April 2008

28-02-2008 11:54:17

Feitenboek 2008  

Feitenboek 2008

Feitenboek 2008  

Feitenboek 2008

Advertisement