Page 1

RED-CUBE

!‫ויהי אור‬


‫אור – הרכיב המשמעותי‬ ‫ביותר בצילום!!!‬


‫פיצוי חשיפה ‪EV‬‬


‫פיצוי חשיפה ‪EV‬‬


‫פיצוי חשיפה ‪EV‬‬


‫פיצוי חשיפה ‪EV‬‬


‫פיצוי חשיפה ‪EV‬‬


WHITE BALANCE ‫איזון לבן‬


WHITE BALANCE ‫איזון לבן‬


‫אופי האור קשה‪/‬רך‪.‬‬


‫אופי האור קשה‪/‬רך‪.‬‬


‫אופי האור קשה‪/‬רך‪.‬‬


‫שליטה באור – כיצד?‬


‫שליטה באור – כיצד?‬


‫שליטה באור – כיצד?‬


‫אז צריך כאלה בשביל זה?‬


‫תרגול ‪ +‬כיף‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬בזמן שנותר צלמו תוך ישום הנלמד‬ ‫אני אעבוד עם כולכם אישית ואעזור לכם‬ ‫לזהות את הנלמד במצלמה שלכם‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫פורטרט‬


‫שעורי בית‬ ‫‪‬‬

‫לימדו את הציוד שלכם היטב ‪.‬‬ ‫ממשו את יכולות המצלמה‪.‬‬ ‫הביאו את התמונות לפעם הבאה‪.‬‬

‫‪‬‬

‫בפעם הבאה – עוד אור ‪ -‬מבזקים!‬

‫‪‬‬

‫להתראות‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

red_cube_session6  

RED­CUBE RED­CUBE ‫אור‬ ‫ויהי‬ ‫אור‬ ‫ויהי‬ ! ! ‫המשמעותי‬ ‫הרכיב‬ – ‫אור‬ ‫בצילום‬ ‫ביותר‬ !!! ‫חשיפה‬ ‫פיצוי‬ ‫חשיפה‬ ‫פיצוי‬ EV EV ‫חשיפה...

red_cube_session6  

RED­CUBE RED­CUBE ‫אור‬ ‫ויהי‬ ‫אור‬ ‫ויהי‬ ! ! ‫המשמעותי‬ ‫הרכיב‬ – ‫אור‬ ‫בצילום‬ ‫ביותר‬ !!! ‫חשיפה‬ ‫פיצוי‬ ‫חשיפה‬ ‫פיצוי‬ EV EV ‫חשיפה...

Advertisement