Page 1

Immersive Space

Benjamin Troost IC1U


g n i m r o v t p nce

Co

Fanr e v o e c a p S e v mersi m I n j i m r e d r e eel v e t t a d Ik deed e e m t a ek 6 d e w n i t o o l s e b g. e w p o k j i l tasy, maar e d e r as al w k I . n e r e v e l p werk ging o van. r a a d p a m d n i t de m a a t s r e d n o r e i H


Zoals ee rd gewijzig er vermeld heb ik mijn d. Het is onderw u angst vo iteindeli erp or geest j k d e w ereld va en/horr hiervoo n de o r r staar h g e w o r d en. De m ieronde r. indmap


e i is

e c a p V s m m I n e e z e m e d n n g a e v e w l t e e n d e e t d i s m e m e n g r e k o r r e Do gst voo m n e k n . e a g n i e e p d g p n i a r d g e r g doo aan en n e v e g


Waar zijn we - In de we ? reld van a ng

st.

50 V ragen

Wat zien we? - Een spo okh weggenom uis vol enge dinge n, maar w en door v aar de an rolijke on gsten wor verwacht den e dingen. Van waar uit Vanuit de zien we? ogen van de toesch ouwer, de rde perso Door wie on. ns ogen z i e n Door de o we? gen van d e toescho uwer. Verander d je point of v Nee, je zu lt altijd do iew gedurende de productie or de oge n van de toeschouw ? Ga je als g er blijven ebruiker kijken. a n Ja, mense ders tegen ng het onder w enge ding aan leren omgaan met hun a erp aankijken? en als spo ken en ge ngst. Wie nen door esten kan bang is vo de geest o zijn of ha f spook e ar angst o or en grappi verwing kenmer Verander k te geven. dd Ja, het zal e inhoud van het o nderwerp van griez elig naar gaandewe grappig o g? verspring Welk mom en. ent van d e dag is h ‘S nachts. et? Hoe is he t licht, we lk seizoen Donker, s ? eizoen is zomer. Hoe is he t weer? Rustig, m aar grauw Hoe is de ste Grimmig mming? , maar gra ppig.


Blijft dat zo? Ja.

l zich a a h r e v t e h r a in? uisje in wa h t e h s n e Zit er een lijn lg o v en, gaat ver it u b t in g e b Ja, je ld. verder afspee , een uil, ? n e n s r ie a z a e k w , d n r a a a a ng en open h e , r le e Welke objecte p s n e t la behekste p n e e , k e o b n e E en tafel. e , m a a r n e e , een spook erhaal? v t e h in n le e een rol sp n a a g n e t c je b epen) o r Welke o p o t s e e g n r (zal ee - Een cd-spele verhaal. t e h in n e r e k n - Lijke lkens terug e t l a z ie D . je is - Een eng me irect al op? d s n o n e ll a v , belangrijk n ij z n e t c je b Welke o lijken. e d n e io d a r De omst? k e o t , n e d le r e t heden, v e h in t e h lt e e Sp Het heden. es eruit? n e c s e d n le il versch Hoe zien de 4 ookhuis p s t e h ij b n e - Buit amer k e r e k n o d n e - Binnen in e kamer - In een slaap okhuis. o p s t e h n a v rtuin - In een achte andere? e d r a a n e n ĂŠ c de ene s mt in een o k je n e is u Hoe ga je van h er en je het spook m n a a k v e r r u e e k d n e o d d e Klik op t raam in d e h p in en je o u t k r e li t K h . c r a e e m d a k donkere p een graf in o k li K . in u t r hte komt in de ac raf terecht. g t e h in t m o k


Welke m eta Dat spok foren gebruik je en en ge in je pro esten en ductie? g zijn. Welke ve rassinge nh Ze hard te laten s eb je voor de ge bru chr komen w anneer j ikken door een g iker in petto? e op de b e ezeten ra est tevoorschijn dio klikt laten Hoe ga j . e om me t het beg Ik laat d rij e gebrui ker door p ontdekken? verschei middel v den an het ge gaandew e objecten deel bruiken van het v eg door van h e et gebru rhaal uit wil verte ik maken. Z llen in el kaar zit. en van dingen h e leren oe het ve rhaal wa Wat kan t ik de gebru i ker in je Geesten producti oproepe e gaan v n. erandere n? Wat wil je d De gebru aarmee bereiken iker op e ? en grapp met het ige, info verhaal w rm at ik wil vertellen ele manier kenn is laten m . aken Hoe pas t je idee binnen d Je wordt e definit door mi ie van Im d d plekken mersive geplaatst el van mijn verh Space? a waar obj al in ver gebruike s e c c r en de p hi ten voor lekken. interacti llende interactie e zorgen v tussen d e Hoe visu e aliseer je de Achtergr onden w achtergrond? orden fo to’s. Obje cten wor Hoe ga j den gete e om me kend. t coulissen Ik wil he w e t voorna melijk o rking? p de voo rgrond l aten afsp elen.


ur? el bepaald. e d t o ro g n e e r o Welke rol speelt kle o v r ijn wereld de sfee m in t e h s d n si , te Een gro trast? de avond in p ie d ch zi t e h Welke rol speelt con at d spookhuis, om t e h in el e d t o ro g n objecten moeten e d r a a m Vooral ee , jn zi t e o en grimmig m d o o d r e t e h n e t el e afsp goed zichbaar zijn. Werk je figuratief? Nee ?

ch Werk je fotorealistis Deels ? Werk je cartoonesk Deels.

eruit? aan een vern e n in g e b Hoe ziet je planning + n e o d r ik het over wil a a w n e k n e d e B : 1 Week en met schetsen haallijn. n in g e b + n e rk e w it verder u Week 2: Verhaallijn rgronden te ch a s lu p , n e k a m en Week 3: Meer schets in Illustrator n e rk e w it u n e ts e ch Week 4: S nteren in Flash la p im n e ts e ch S : 5 Week menvoegen. sa el e eh g e el h t e H : Week 6 op de i zetten. s e tj n u p e D : 7 ek e W . Week 8: Zie week 7 . Week 9: Presenteren ntwerpen O ? n e tt zi in rk e w e u het meest Waar gaat volgens jo mblen’ in flash? e ss ‘a ts e ss a n a v n behoorlijk wat r e Producere ik s d n si , ts e ss a uceren van Ik denk in het prod nodig zal hebben.


Waar ligt jouw kracht in de pro ductie? Het creĂŤren van sfeer. Hoe komt jouw passie voor het onderwerp tot u De verhaalvorm iting? . Sinds ik die ze lf bedacht heb, graag ik met de laat het zien ho ze onderwerpen e bezig ben. Op welke manie r kun jij je creati viteit hierop bo Door veel te tek tvieren? enen en zo mijn wereld mijn eig en te maken. Hoe geef je blijk van je nieuwsgie righeid over het Door zaken op onderwerp? te zoeken op in ternet en die in eren. mijn wereld te im plantHoe komt je da adkracht m.b.t. flash tot uiting? Het animeren v an de objecten.


E E ID Mijn idee voor een horror Immersive Space ontstond toen ik een film keek met een vriendin van me. We keken een thriller, met geesten en veel schrikmomenten. Zij werd helemaal bang en wilde bijna stoppen met de film. Ik vroeg me daarom af hoe je iets engs kan omtoveren, zodat het niet langer meer eng werd gevonden. Ik besloot dit idee te gebruiken om uit te werken in mijn Immersive Space.

Per

spe

cti

ef

Het perspectief is van iemand die je ziet vanuit eerstepersoon perspectief.


s e n cé

s e D

Mijn immersive space begint met een intro die zich in flitsen afspeelt. Je ziet als eerste een auto waar je uitgestapt bent. Vervolgens loop je in flitsen steeds verder naar het huis toe, waar je de stuipen op het lijf wordt gejaagd door een vreemd uitziend meisje. Daarna loop je naar een kelderingang waarin je het huis kunt betreden. Dan begint de eerste scéne. Deze speelt zich af in de kelder waar een lijk ligt die begint te praten wanneer je op het geweer klikt die naast hem ligt. Ook staat er een radio die een eng geluid begint af te spelen wanneer je erop klikt. Ook verschijnt dat enge meisje er weer dan. Door middel van een trap kun je naar boven, naar de tweede verdieping. Ook hier ligt weer een lijk die je vol uitlacht wanneer je op hem klikt. Ook hangt er een schilderij van mij die op de grond valt wanneer erop geklikt wordt. En als je op een gouden gloed klikt bij de deur kom je op zolder waar de eindscéne zich afspeelt. Hier wordt “het kwaad” geconfronteerd met iets wat nog enger is dan zijzelf, maar wat wij als mensen helemaal niet eng vinden. Ook ligt er een krant waar meer informatie in staat over de achtergrond van het meisje.


Het

e j s mei

Het meisje wat je constant de stuipen op het lijf jaagt is door haar vader vermoord. Haar beide ogen werden eruit gesneden en zo werd ze aan haar lot overgelaten. Door deze brute moord heeft zij in het hiernamaals geen rust kunnen vinden en zwerft nu als een geest in haar oude huis rond. Hieronder een krantenartikel over deze moord.


Maq

uet

Mijn Maquette bevat een scĂŠne uit de intro. In de Maquette is de auto te zien waar de hoofdpersoon mee gekomen is. Verder is ook het pad te vinden waar hij overheen loopt op weg naar het huis en zijn er diverse grafstenen te zien. Daarnaast zijn er bomen uitgebeeld door middel van kleine struikjes.

te


d o Mo

d r boa


Vij Tek f ver sch ens ill tij end len e Ik wist niet precies welke tekenstijl ik wilde hanteren. Wilde ik het zelf gaan tekenen? Dit deed ik bij mijn vorige concept ook al en dit kostte mij enorm veel tijd. Dus heb ik ervoor gekozen om door middel van screenshots, objecten uit te knippen en die te animeren. Die screenshots komen uit een programma genaamd Garry’s Mod. Deze laat je vrij modellen plaatsen in een vrije wereld die je vervolgens kunt fotograferen met een camera tool en dan in photoshop kunt uitknippen tot models.


jl/ i t s n ke e T d el

e b r o Vo n e s t e Sch

Wellicht was mijn vorige uitleg over de tekenstijl die ik gebruik nogal onduidelijk. Dit zal ik daarom illustreren aan de hand van een voorbeeld. Zoals al eerder vermeld is Gmod een applicatie die gegevens van spellen kan laden en men zo gebruik kan maken van de models uit de desbetreffende spellen. In mijn Space zocht ik naar een Justin Bieber model. Helaas zit Justin Bieber in geen enkel spel nog gebouwd en dus ben ik op zoek gegaan naar een jongen die erop leek. Eenmaal gevonden heb ik hem in de applicatie opgeroepen, een lichaamshouding gegeven en een screenshot gemaakt. Deze was als volgt:


Nu hebben we slechts één plaatje van Justin Bieber. Omdat we hem toch moeten animeren zullen we dus meer screenshots moeten hebben. Ik heb daarom zijn positie iets veranderd en toen opnieuw een screenshot gemaakt. Dit is de volgende:

Wanneer deze plaatjes geïmporteerd worden in Photoshop, kunnen deze van de achtergrond worden gescheiden.


Deze twee schetsen zijn vervolgens te animeren in Flash. Om een redelijke animatie te krijgen heb ik 6 screenshots gemaakt van Justin Bieber. Omdat ik gebruik maak van een programma waar ik beeldmateriaal vanaf strip heb ik daarom geen schetsen.

d r a o b y r Sto De scĂŠnes die ik eerder genoemd heb, heb ik eerder geschetst in een Storyboard. In de applicatie Gmod is het ook mogelijk je eigen levels te bouwen. Dit heb ik dan ook gedaan aan de hand van mijn storyboard die hieronder staat.


Verh a

Het verhaal gaat over een meisje van 17 die gruwelijk door haar vader is vermoord. Haar ogen zijn uitgestoken (vandaar de lege oogkassen die in haar model zitten) en ze was aan haar lot overgelaten. Kort daarna overleed ze, maar haar ziel heeft nooit rust gevonden en daardoor spookt ze nog steeds in het huis rond. De enige manier om haar te laten verdwijnen is om haar zelf zo bang te maken dat ze niet meer durft te verschijnen. En wie kan dat nou beter dan Justin Bieber?

al

Ontwerpverslag Immersive Space  

Mijn ontwerpverslag over de wereld van de angst

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you