Page 1

Kandusehvordet t eerhenne?


I kkehel t . . .ment ætpå.DeterPr ag: )


Enr omant i skbyom nat t en

Ogensmukbyom dagen


Pr agsbor gbl evgr undl agt idet9.책r hundr ede, ogomkr i ngdenne opst odderetsamf und ,derhur t i gt udvi kl edesi gt i l byenPr ag.


I1618kast edepr ot est ant erkat ol skel eder eudf r ar 책dhuset svi nduer


EnugeiPr ag medal tbet al t sammenmed di nkĂŚr est e

Fl ybi l l etog hot elskal bar ebest i l l es

Dat oskal sĂŚt t esf or af r ej se

Huskpas. . . .

private trip  
private trip  

tur til prag

Advertisement