Page 1

Takenmap aardrijkskunde VS 3

Opdrachten map Men. Coppenholle Benjamin Desmet

Academiejaar 2013-2014, 1e semester


Toepassing cumulatieve causatiemodel van Myrdal op topvoetbal in BelgiĂŤ


Industrieregio’s op kaart

Maken toeristogram en cartografische voorstelling


Typologie van de bevolkingsdichtheid en cartografische voorstelling


Opdracht analyse bevolkingsdichtheid. Kalahari:


-

Bevolkingsdichtheid laag

-

Fysisch -, socio-economisch –

Door de ligging in een bergachtig gebied, in een rotachtige bodem weinig neerslag valt is het zeer onpraktisch om te leven. Het is een onherbergzaam gebied. De lage bevolkingsdichtheid kan dan ook grotendeels verklaard worden vanuit het fysiologische aspect. Het socio-economische is dus weinig aanwezig maar heeft op zich een geringe invloed op de bevolkingsdichtheid. De overheersende factor is dan ook te vinden in het fysische.

Zuidwest Siberië -

Bevolkingsdichtheid laag

-

Fysisch +, socio-economisch –

Het fysische aspect is over het algemeen positief maar behalve temperatuur, heeft dat weinig invloed. Temperatuur is dus de overheersende factor om de bevolkingsdichtheid te bepalen. Ook de ligging, in de uitgestrekte naaldbossen, is een bepalende factor in de lage bevolkingsdichtheid. Het socio-economische is negatief omdat er weinig aan landbouw gedaan wordt, praktisch geen industrie is en weinig verkeer. Handel en diensten zijn er ook weinig tot niet aanwezig.

Regio rond Quito -

Bevolkingsdichtheid hoog

-

Fysisch -, socio-economisch +

De hoge bevolkingsdichtheid is dan ook logischerwijs te wijten aan het socio-economische aspect van de analyse. De aanwezigheid van industrie lokt landbouwers uit het binnenland naar de stad en de regio errond. Er is werkgelegenheid, verkeersmogelijkheden en handel en diensten. Factoren als neerslag en temperatuur kennen slecht een geringe invloed op de bevolkingsdichtheid.

West-Afrika -

Bevolkingsdichtheid hoog

-

Fysisch +, socio-economisch +

De hoge bevolkingsdichtheid is toe te schrijven aal meerdere factoren, zowel fysisch als socio-economisch. Het is een goed klimaat voor landbouw, er zijn vele grondstoffen te vinden en door het koloniale verleden is er ook wel een zekere infrastructuur om dat te ondersteunen. Enkel de politiek is een minpunt, al is het er het voorbije decennium relatief rustig. Corruptie is wel nog te veel aanwezig.


Systematische analyse ruimtelijke structuur bevolkingsspreiding AziĂŤ


Demografische typologie en cartografische voorstelling


Noord-Amerika:


Amerika is een land waar de bevolkingsgroei afneemt. Er zijn procentueel meer ouderen dan jongeren, de vruchtbaarheid is matig en de levensverwachting is hoog. De aangroei is daarnaast ook nog eens klein dus zal er in het land wellicht sprake zijn van vergrijzing. Verder liggen ook de sterfte en zeker de kindersterfte laag wat duidt op een welvarend land. Japan: Japan is een land met een stagnerende bevolking. Dit valt af te leiden uit haast alle componenten van de demografische typologie. De aangroei, geboortes en aandeel jongeren is klein. Daarnaast zijn er heel wat ouderen wat het hoge cijfer van sterftes kan verklaren. De hoge levensverwachting en lage kindersterfte wijzen dan weer op een zekere welvaart en aanwezigheid van industrie. Zuid-Azië: Zuid-Azië is een regio met een bevolkingsgroei. Dit kan je afleiden uit het grote aantal geboortes, het grote aandeel jongeren en de grote aangroei en tevens uit de lage kindsterfte, kleine aandeel ouderen en klein aantal sterftes. Overigens zijn de lage kindsterfte en gemiddelde levensverwachting indicatoren van een gebied dat zich aan het ontwikkelen. Sub-Sahara Afrika: De regio ten zuiden van de Sahara in Afrika wordt gekenmerkt door een bevolkingsexplosie. De vruchtbaarheid en aangroei zijn torenhoog alsook het aandeel jongeren in de bevolking en het aantal geboorten. Ook de kindersterfte en sterfte in het algemeen zijn hoog en de levensverwachting is laag; wat kan duiden op een regio zonder veel welvaart en industrie.

Push-Pull-model toegepast op de Italiaanse migratie naar België

Opdrachtenmap men coppenholle