Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Hà Nội, VN

Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc 55 Yên Ninh, Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Phone:024 3927 5568 hongngochospital.vn Facebook:https://www.facebook.com/BenhvienHongNgoc Twitter:https://twitter.com/HNgochospital Youtube:https://www.youtube.com/user/Benhvienhongngoc Blogspot: http://hongngochospital.blogspot.com/

https://hongngochospital.vn/

Publications