Page 1

Kyrkbladet

Nr 1 2014

Nora bergslagsförsamling

Foto: Paul Jeffrey/ACT

Svenska kyrkan är en del av

gåva! Ge en1 2 2-3 Pg 90 0 2 23 Bg 1 900-

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

SV ENSK A K Y R K A NS FASTEK A MPA NJ 2014 Det är en orättvis värld vi lever i. Var åttonde människa tvingas gå och lägga sig hungrig varje kväll och 7 100 barn under fem år dör varje dag på grund av undernäring. En sådan värld kan vi bara inte ha! Men det finns hopp. I Svenska kyrkans fastekampanj, som börjar den 2 mars, ges vi den stora möjligheten att göra något åt den orättvisa värld vi har. Insamlingsmålet för fastekampanjen är 34 miljoner kronor. Pengarna kommer bland annat att användas till skolgång, utbildning i hållbart jordbruk, till rent vatten, till demokratiutveckling och mänskliga rättigheter bland utsatta människor runt om i världen. För att klara det krävs att vi är många som tillsammans engagerar oss och samlar in pengar på många olika sätt. Det är en stor uppgift att arbeta

firar 1 år 17 maj För mer information, se vår hemsida och annons i NA.

för alla människors rätt att kunna äta sig mätta varje dag, men ALLT vi gör är viktigt och ALLT gör nytta! Jag vill nu bjuda in dig, dina vänner, släktingar och kollegor till att, tillsammans med mig och många andra runt om i landet, kraftsamla för en värld utan hunger. Hoppas att du kan och vill vara med – du behövs! Claes Anckarman projektledare för fastekampanjen 2014 Vill du hjälpa till med insamlingen se sid 3

Fairtrade, en etisk och social varumärkning.

Håll utkik efter Rättvisemärkt när du handlar! Läs mer på sidan 3

Hjärtstartare finns nu i Karlslunds kapell Nora kyrka och församlingshem, Vikers kyrka och församlingshem, Järnboås kyrka och församlingshem,


Kyrkbladstankar Vi har passerat nyåret och påbörjat den årstid då dagarna blir allt längre och solen värmer och lockar fram längtan och drömmar om våren och alla dess möjligheter. Allt som ligger därframme hägrar, allt som ska göras och möjligheterna till det, då ska jag/vi… Men stopp, det är en fantastisk tid vi har här och nu och framöver att ta del av, det gäller att stanna upp och ta det lite lugnt och följa med i tidens gång. Försöka att leva här och nu och inte hoppa över något. Var tid har sitt att ge av livsinnehåll. Månaderna som vi har fram till värmen som hägrar erbjuder dig och mig att bara få följa med och ta del av deras olika egenheter och innehåll av upplevelser i både naturen, traditioner, helgdagar och möjligheter i våra liv. Inget år är ju det andra likt för oss var och en med vad vi är med om av olika händelser och situationer. Något som fascinerar mig, och är kopplat till det här med årstiderna, är pratet om vädret. Ofta frågar jag mig, vad vi människor skulle prata om i olika möten om vi inte hade vädret att prata om. Jag är helt övertygad om att många samtal kommer till stånd eftersom vi kan inleda dem med väderpratet och jämföra åren emellan. Det är ju aldrig fel att närma sig en annan människa med öppningsfrasen” usch vilket väder” eller ”tänk vad fint väder det är i dag, ifjol vid den här tiden så”... Mycket av vårt mående och egen ilska kanaliserar vi också ut genom att vädret får bli syndabock för det som finns inom och runt oss. Vilken fantastisk funktion det har i våra liv! Jag älskar vintermånaderna med snö, hanterbar kyla, månens kraftfulla ljusspel vid sen timma. Så blir dagarna längre, värmen kommer med solen och dagsmejan är ett faktum. Vattnet i bäckar och vattendrag vet inte hur fort det ska forsa fram mot nya upptäckter. Fågelsången tar vid med en kakafoni av outtröttliga serenader och melodistämmorna överträffar varandra mellan trädens grenar. Grönskan kommer och första tussilagon lyser gul från dikesrenen.

Vi får dela det magiska när vi mot skyn tittar upp och ser fågelstreckens målmedvetna färd mot deras slutdestination. Jag stannar oftast upp och förundras över för mig, det fantastiska att se formationerna, höra ljudet från vingarna, och fåglarnas kommunikation dem emellan när de berättar om hur deras resa hit har varit. Då vet vi också att utflykten till Tysslingen för att se svanarnas återkomst är ett faktum. Vid fåglarnas återkomst är det absolut hög tid för sparken att flytta in i förrådet. Den duger inte längre till att vara en sittplats vid kaffestunderna i vårsolen som den fått ståta med tidigare. Trädens grönska och skirhet gör sig allt mer gällande och får en mer framträdande plats i naturen. Guds skapelse rustar sig till full prakt på alla nivåer. Du och jag får möjlighet att vara med på den här resan och uppleva allt detta, bara vi stannar upp och ser allt som sker på ett mirakulöst sätt runt omkring oss. Inget kostar det, allt är gratis! Insatsen är att vara här och nu där vi befinner oss i livet. Det finns hur mycket som helst av kraft och energi som ska fram för att allt detta ska kunna ske och dynamiken i samspelet är så kraftfullt att man nästan kan ta på det. Jag är väl medveten om att det är många som inte mår bra under den här årstiden, har det jobbigt på olika sätt. Därför är det viktigt att vi i våra möten med varandra lyssnar in var den andre befinner sig och inte bara ger en klapp på axeln. Även vårsolen kan ha sitt mörker på olika sätt. Det är inte för inte som Karin Boye skrev i sin dikt ”Det gör så ont när knoppar brista”… → forts sid 3 2

Stiftelsen Hilda & George Jansson stipendiefond Stiftelsen har som ändamål att utdela studie- och yrkesutbildningsstipendium till ungdomar som har anknytning till Vikersbygden, i första hand de som gått i Vikersbyarnas grundskola. Nästa tillfälle att söka stipendiet är till hösten. Ansökan skickas till: Nora bergslagsförsamling Box 133 713 23 Nora Mer upplysningar lämnas av kyrkoherde Britta Landin tfn 0587-848 02 OBS! Blankett för ansökan finns på församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/nora

Varje vecka... helgfria måndagar t.o.m. 12/5 12.00 Lunchpaus i Nora församlings hem måndag och torsdag 09.30 Stretchgympa i Vikers försam linghem tisdagar 10.00 Tisdagscafé i Järnboås försam lingshem söndagar (se sid 6 - 7) 10.00 Gudstjänst i Nora kyrka 12.00 Gudstjänst i Viker eller Järn boås kyrkor

Varje månad... tisdag 4/3, 1/4, 6/5 14.00 Café Viker i Vikers försam lingshem onsdag 5/3, 2/4, 7/5, 4/6 13.00 Sopplunch i Järnboås försam lingshem en onsdag i månaden (se sid 4) 10.00 Film i Nora församlingshem en onsdag i månaden (se sid 6-7) 12.12 LunchOrgel i Nora kyrka en söndag i månaden (se sid 4) 19.00 Film i Järnboås församlings hem en söndag i månaden (se sid 4) 19.00 Film i Vikers församlingshem


Kyrkbladstankar

forts

→ För mig symboliserar de orden en del av den förklaring som jag söker på den smärta och födslovånda som ofta är knuten till den här årstiden när vi på olika sätt ska få eller möta något nytt i våra liv. Nu kan det kanske se ut som jag tror att vi ska fylla vår vardag med att bara sitta och iaktta naturens förändringar. Så är det absolut inte! Jag är helt medveten om, att vår vardag är fylld med olika måsten för att den ska fungera! Jag är helt övertygad om att ska vi orka och må bra måste vi ge oss den här tiden att stanna upp. Vi måste reflektera, vara här och nu, samtala med varandra om livet, ta del av olika erbjudanden av upplevelser. Det gör att vi får ny energi och orkar med allt som vår vardag innehåller av livet självt. Det är i det lilla vi ser och upplever det stora! Du ser i bladet att det finns många olika aktiviteter som hela familjen, ung som gammal, kan ta del av i vår församlings verksamheter. Ett förslag som jag skickar med dig är att du hittar något som passar dig. Vi ser fram emot att du kommer och blir en del av verksamheten. Saknar du något, eller själv vill vara med och forma innehållet i verksamheten, hör av dig till någon av oss i arbetslaget. Glöm inte att det är Du som gör vår församling levande och utvecklar den till vad vi gemensamt vill att en levande församling ska vara och stå för! Nu avslutar jag hälsningen till dig med orden: tills vi ses eller hörs, var rädd om Dig och allt gott önskar jag Dig! Varm kram! Lena Andersson Englund Diakonissa

Om Fairtrade, en etisk och social varumärkning. Kan man verkligen göra världen mer rättvis genom att äta en banan eller dricka en kopp kaffe? Svaret är utan tvekan ja! De val av produkter vi gör i butikshyllan berör nämligen inte bara oss själva, utan också de människor på andra sidan jorden som producerar dem. Det är lätt att känna frustration över hur världen ser ut och utvecklas. Medvetenhet och vilja i all ära, men vilken skillnad kan man som enskild individ egentligen göra? Svaret är: Mycket! Dessutom är det väldigt enkelt. Våra livsmedelsbutiker är idag fyllda med varor från delar av världen som för några årtionden sedan var exotiska platser få personer kände till. Dominikanska republiken, Kenya och Sri Lanka är några av ursprungsländerna. Dessvärre har levnadsförhållandena i många av dessa länder inte förbättrats i samma takt som våra valmöjligheter i butikshyllan. Förändring är möjlig. Du som konsument kan göra stor skillnad. Och ju fler vi är som väljer Rättvisemärkt, desto större skillnad gör vi. Genom att flytta handen några decimeter när du handlar och välja Rättvisemärkt bidrar du direkt till att mänskliga rättigheter tillgodoses på andra sidan jorden. Enklare än så kan det knappast bli. Vad är poängen med Rättvisemärkt? Jo det ökar möjligheterna för odlare och anställda i utvecklingsländer att hävda sig i den internationella konkurrensen. När du som konsument köper en Rättvisemärkt vara har producenten redan fått betalt. Ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta ger trygghet för alla som inte har så stora marginaler att röra sig med. Utöver den högre betalningen får odlarna också en premie. Den används till investeringar i jordbruket och till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, till exempel i en ny skola, nya bostäder eller hälsovård. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. En för mig mycket viktig faktor är att när jag köper Rättvisemärkta varor vet jag att jag även bidrar till att barnarbete motverkas. Varma tankar från Eva Marcusson, diakoniassistent.

Öppettider kyrkor/kapell Nora kyrka alla dagar 9 - 17 Järnboås kyrka alla dagar 9 - 16 Vikers kyrka efter överens kommelse Grecksåsars kapell efter överens kommelse

Öppettider KyrkBoden Måndag Tisdag-Fredag Lördag Söndag

12-18 10-18 10-14 Stängt

Hjälp sökes av dig! Vid 2 tillfällen; 7-8 mars och 28-29 mars står Nora bergslagsförsamling med bössor i våra matbutiker och samlar in pengar till årets Fasteinsamling. Vi söker nu fler frivilliga som vill hjälpa till med detta. Är detta något för dig kontakta: kyrkoherde Britta Landin, tfn 848 02 britta.landin@svenskakyrkan.se

Speciella tillfällen

Plantmarknad

söndag 25 maj 11.00 i Järnboås församlingshem Kaffeservering

Film i Viker Vikers församlingshem 19.00 söndag 2 mars söndag 30 mars söndag 27 april söndag 25 maj Efteråt fika och samtal om filmen.

Film i Järnboås Järnboås församlingshem 19.00 söndag 2 mars söndag 6 april söndag 4 maj Efteråt fika vi och samtal om filmen, vi bestämmer också vilken film som ska visas nästa gång. 3


Speciella tillfällen

Söndagscafé

Film - Servering - Samtal våren 2014 i Nora församlingshem

med underhållning söndag 16 mars 15.00 i Nora församlingshem

onsdag 26 mars 10.00 Filmen Den gröna cykeln Efteråt blir det Kaffe/Te medan vi samtalar. Tio-åriga Wadjda drömmer om en underbar grön cykel men i Saudiarabien där hon bor är det inte tillåtet för små flickor att cykla omkring på gatorna. Medan hennes mamma är upptagen med att övertyga pappan att inte ta sig en andra fru passar Wadjda på att försöka skaffa pengar så att hon kan köpa cykeln själv. I skolan är hon känd som en bråkmakare, så när hon anmäler sig till en tävling i Koranrecitation där priset är en summa pengar blir hennes lärare ganska förvånade.

onsdag 23 april 10.00 Filmen Hur många kramar finns det i världen Efteråt blir det Kaffe/Te medan vi samtalar. Peter, hans gamla barndomsvän som han inte haft kontakt med på trettio år ringer helt oväntat och vill att Max ska komma till Sverige och hjälpa honom med en film om Peters dotters utvecklingsstörda vänner. Max som nu ser sin chans att återfå kontakten med barndomsvännen Peter och kanske till och med återfå livsgnistan säger i ett svagt ögonblick ja till detta.

NORANATT

lördag 1 mars Nora kyrka 18.30 och 20.00 Konsert ”Islossning” Kapellet Norra kyrkogården 19.15 och 21.30 Konsert ”Närhet i Noranatt” Nora församlingshem 16.00 - 20.00 Dop drop-in Enkel dopceremoni med kaffe och tårta efteråt. 16.00 - 21.30 Försäljning av utvalda varor från KyrkBoden. Järnboås och Vikers kyrkokör säljer kaffe och korv med bröd. 18.30 och 20.00 Kom och prova indisk dans. 19.15 och 20.45 Bildspel av Leif Broms.

forts

”Från visa till Elvis”

Bo Senter, präst och musikant från Västerås

Kafferep

söndag 23 mars 15.00 i Järnboås församlingshem Våfflor, Lotteri, Underhållning

Söndagscafé

med underhållning söndag 6 april 15.00 i Nora församlingshem I år är det 100 år sen psalmtextförfattaren Britt G Hallqvist föddes. Anna Eriksson från Köping berättar om henne och hennes psalmtexter samt sjunger några av hennes psalmer.

Öva på svenska?

Har du inte svenska som modersmål har du nu chansen att träna på det svenska språket och den svenska grammatiken. Vi träffas i Järnboås församlingshem på tisdagar kl. 11.00-12.00. Välkommen till vår grupp önskar Jolanda & Johanna För mer information kontakta Jolanda: jolanda.kramer250@gmail.com

Loppis

lördag 22 mars 11.00-14.00 i Nora församlingshem Våra olika verksamheter ordnar loppisbord och alla pengar vi får in går till Svenska kyrkans internationella arbete.

Sacred Concert av Duke Ellington med kör, storband och solist i Nora kyrka. Årets Jubilatehelg 2014 för Västerås stift kommer åter att Den 7-9 mars samlas vi i Nora för repetitioner och Sacred förläggas till Nora kyrka och Nora församlingshem! Concert framförs på gudstjänsten i Nora söndag 9/3 kl. 11. Jörgen Engström och Marie Nordenmalm har i januari haft Lördag kväll 8/3 arrangeras en festmiddag på Nora en övningsdag med Sacred Concert i Leksands stadshotell. Medverkande är sångare från Västerås stift, församlingshem S:t Persgården. Lindesbergs storband och solisten Kersti Esselwall-Smårs. Sångpedagogen Gudrun Domar från Falun medverkade. Dirigenter är Jörgen Engström och Marie Nordenmalm. Anmälan senast 28/2 via www.vasteras.sjungikyrkan.nu Varmt välkommen att sjunga med i detta fantastiska verk! För info ring Marie Nordenmalm, 0587-848 07, 070-690 51 33. 4


Gruppverksamhet Barnverksamhet Nora församlingshem Vagga-gunga-gå Babyrytmik, sång, ramsor och rörelser för baby och förälder. Måndag 10.00 - 10.45 11.00 - 11.45 Tisdag 10.00 - 10.45 11.00 - 11.45 Öppen verksamhet 0-5 år För barn och föräldrar. Tisdag 09.00 - 12.00 Kompis 7-9 år Vi träffas och har kul tillsammans. Vi leker, pysslar fikar, sjunger, dansar och har lite drama. Måndag 14.30 - 16.30 För mer info kontakta Karina, tfn 848 10 Rörisgympa 0-6 år För barn och föräldrar. Torsdag 15.00 - 15.45 För mer info kontakta Malena, tfn 848 09 Kick 10-13 år Skapande och musik/dansverkstad/pyssel och mycket mer. Torsdag 16.00 - 17.30 eller 17.30 - 19.00 För mer info kontakta Malena, tfn 848 09

Vikers församlingshem Öppen verksamhet 0-5 år För barn och föräldrar Vi leker, pysslar och sjunger. Fredag 10.00 - 12.00 Ojämna veckor! För mer info kontakta Karina, tfn 848 10

Järnboås församlingshem Öppen verksamhet 0-5 år För barn och föräldrar Vi leker, pysslar och sjunger Torsdag 14.00 - 16.00 För mer info kontakta Karina, tfn 848 10 För mer information om barnverksamheten kontakta: Malena Frööjd, 0587-848 09 malena.froojd@svenskakyrkan.se Karina Bryngelson, 0587-848 10 karina.bryngelson@svenskakyrkan.se

Körer Nora Oratoriekör övar tisdagar och vissa helgdagar i Nora församlingshem. Vi övar för framförande av ett större verk med orkester och solister. Nora Kyrkokör övar tisdagar 19.00-21.00 i Nora församlingshem. Vi övar för Sacred Concert av Ellington. Gospelkonsert med Cyndee Peters. Gudstjänster. Konsert med Janne Schaffer, Staffan Scheja, Johannes Brost. Allsångskonsert. Körresa till Italien. Nora kyrkas Minikör (4-7 år) övar onsdagar 15.30-16.00 i Nora församlingshem Vi övar för Gudstjänster för små och stora. Barnkonsert. Nora kyrkas Barnkör (8-11 år) övar onsdagar 16.30-17.10 i Nora församlingshem Vi övar för Gudstjänster för små och stora. Barnkörresa. Barnkonsert. Nora kyrkas Ungdomskör (från 12 år) Övar fredagar 17.00-18.00 i Nora församlingshem Vi övar för Gospelkonert. Ungdomskonsert. Ungdomsgudstjänst. Ungdomsmässa. Ungdomskörresa. För mer info kontakta dirigent Marie Nordenmalm, tfn 0587-848 07 eller 070-690 51 33. Järnboås och Vikers kyrkokör övar torsdagar 18.30 i Nora församlingshem För mer info kontakta dirigent Björn Eckerrot, 0587-848 08

Syförening/Startpaket m.m. Nora syförening Nora församlingshem måndag 13-15 ojämna veckor Kontaktperson: Britta Landin 0587-848 02 Järnboås syförening Järnboås församlingshem måndag 15-17 ojämna veckor Kontaktperson: Ylva Bergström tfn 070-247 00 97 Vikers syförening Vikers församlingshem tisdag 18-20 jämna veckor Kontaktperson: Märta Andersson tfn 0587-700 35 Startpaketsgruppen Nora församlingshem torsdagar 10-12 Kontaktperson: Eva Marcusson tfn 0587-848 06 Stickcafé Järnboås församlingshem onsdag 17-20 ojämna veckor Kontaktperson: Margaret Slöjdare tfn 0587-600 11

Svenska kyrkan är en del av

! gåva Ge en1 2 2-3 Pg 90 0 2 23 Bg 1 900-

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

5


Möt världen café för kvinnor från hela världen. Torsdagar 15.30-18.00 i Nora församlingshem Olika aktiviteter som att sy och sticka, läxhjälp, matlagning, studiebesök, sång, föredrag m.m. För mer info kontakta Emily Crim, emily.crim@svenskakyrkan.se

Knyppling Vi träffas i Nora församlingshem en gång i veckan och knypplar. Vill du prova på att knyppla så visar vi dig gärna. Välkommen önskar Knyppelgruppen. För mer information kontakta Birgitta Eriksson tfn 070-336 61 69

Gymnastik Stretch-gympa Gunilla Jackson leder gympa i Vikers församlingshem Måndagar 09.30-11.00 Torsdagar 09.30-11.00 För mer info kontakta Gunilla, tfn 070-662 26 54

Gudstjänster och Konserter Mars 1/3 Lördag 18.30 Nora kyrka - Konsert ”Islossning i Noranatt” Entré Torbjörn Carlsson, gitarr, Marie Nordenmalm, orgel 19.15 Kapellet, Norra kyrkogården - Konsert ”Närhet i Noranatt” Björn och Marita Eckerrot, sång och musik 20.00 Nora kyrka - Konsert ”Islossning i Noranatt” Entré Torbjörn Carlsson, gitarr, Marie Nordenmalm, orgel. 21.30 Kapellet, Norra kyrkogården - Konsert ”Närhet i Noranatt” Björn och Marita Eckerrot, sång och musik 2/3 Fastlagssöndagen 10.00 Nora kyrka - Gudstjänst på fastlagssöndagen, BL Välkomnande av nytt kyrkoråd. Kaffe och semlor i församlingshemmet. 12.00 Järnboås kyrka - Gudstjänst på fastlagssöndagen, BL Järnboås och Vikers kyrkokör. Kaffe och semlor i församlingshemmet. Brödförsäljning. 5/3 Askonsdagen 19.00 Nora kyrka - Sinnesrogudstjänst, ES 7/3 fredag 10.00 Nora församlingshem - Andakt på Världsböndagen ”Strömmar i öknen” 9/3 Första söndagen i fastan 11.00 Nora kyrka - Temagudstjänst ”Sacred concert av Duke Ellington”, TC Lindesbergs storband • Körsångare från Västerås stift • Kersti Esselwall-Smårs, sopran • Jörgen Engström och Marie Nordenmalm, dirigenter. 12.00 Vikers kyrka - Gudstjänst i fastetid, ES 15/3 Lördag 14.30 Åsen, Hagby Ängar - Gudstjänst, BL

16/3 Andra söndagen i fastan 10.00 Nora kyrka - Mässa i fastetid, BL 12.00 Järnboås kyrka - Mässa i fastetid, BL 16.00 Nora kyrka - Konsert ”I Clara Schumanns Entré sällskap” KFUM:s Kammarkör från Stockholm. Dirigent Pär Fridberg. 19/3 Onsdag 12.12 Nora kyrka - LunchOrgel, Orgelönskemål spelas av Marie Nordenmalm, orgel. Kaffe och smörgås i vapenhuset. 19.00 Nora kyrka - Ungdomsmässa, BL Ungdomar. Emily Crim. Karina Bryngelson. Malena Frööjd 23/3 Jungfru Marie bebådelsedag 10.00 Nora kyrka - Gudstjänst för små och stora, MF Nora kyrkas Minikör och Barnkör. Fruktfika i vapenhuset. 12.00 Vikers kyrka - Mässa i fastetid, MF 26/3 Onsdag 14.30 Kejsarbacken, Hagby Ängar - Mässa, BL 28/3 Fredag 12.00 Nora kyrka - Lunchmässa, BL 30/3 Midfastosöndagen 10.00 Nora kyrka - Gudstjänst i fastetid, BL Gästpredikan: Jenny Holmberg. Kaffe i vapenhuset. 12.00 Järnboås kyrka - Gudstjänst i fastetid, BL Brödförsäljning i kyrkan.

April 2/4 Onsdag 19.00 Nora kyrka - Sinnesrogudstjänst, ES 6/4 Femte söndagen i fastan 10.00 Nora kyrka - Mässa i fastetid, BL 12.00 Vikers kyrka - Gudstjänst i fastetid, BL

BL = Britta Landin • TC = Tomas Carlsson • ES = Elsie Sjöö • MF = Maria Flink • JS = Jan Sahlin 6


Gudstjänster och Konserter 11/4 Fredag 14.30 Tullbackagården - Mässa, BL 12/4 Lördag 14.30 Hasselbacken, Hagby Ängar - Gudstjänst, TC 13/4 Palmsöndagen 10.00 Järnboås kyrka - Gudstjänst i fastetid, TC 10.00 Nora kyrka - Gudstjänst för små och stora, BL Nora kyrkas Minikör och Barnkör. Fruktfika i vapenhuset. 12.00 Vikers kyrka - Gudstjänst i fastetid, TC 18.00 Nora kyrka - Gospelkonsert Entré, Cyndee Peters, sång • Daniel Stenbäck, piano Nora Kyrkokör och Ungdomskör • Nora Kammarkör • Dirigent Marie Nordenmalm. 14/4 Måndag 19.00 Nora kyrka - Passionsandakt, BL 15/4 Tisdag 19.00 Nora kyrka - Passionsandakt, BL 16/4 Onsdag 12.12 Nora kyrka - LunchOrgel, Orgelönskemål spelas av Marie Nordenmalm, orgel. Kaffe och smörgås i vapenhuset. 19.00 Nora kyrka - Passionsandakt, TC 17/4 Skärtorsdagen 19.00 Järnboås kyrka - Skärtorsdagsmässa, TC Järnboås och Vikers kyrkokör 19.00 Nora kyrka - Skärtorsdagsmässa, BL 18/4 Långfredagen 10.00 Nora kyrka - Långfredagsgudstjänst, BL Nora kyrkokör 10.00 Vikers kyrka - Långfredagsgudstjänst, TC Järnboås och Vikers kyrkokör. 16.00 Nora kyrka - Ekumenisk korsvandring, BL Start vid torgbrunnen - avslutas i kyrkan 20/4 Påskdagen 10.00 Nora kyrka - Påskdagsmässa, TC Nora kyrkokör. Påskgodis 12.00 Järnboås kyrka - Påskdagsmässa, BL Järnboås och Vikers kyrkokör. Kaffe och påsktårta i församlingshemmet 21/4 Annandag påsk 10.00 Vikers kyrka - Påskmässa, MF 25/4 Fredag 12.00 Nora kyrka - Lunchmässa, TC 27/4 Andra söndagen i påsktiden 10.00 Nora kyrka - Gudstjänst, Nora kyrkokör. 12.00 Järnboås kyrka - Gudstjänst i påsktid, JS

Maj

4/5 Tredje söndagen i påsktiden 10.00 Nora kyrka - Gudstjänst i påsktid, TC 12.00 Vikers kyrka - Gudstjänst i påsktid, TC

forts

7/5 Onsdag 14.30 Sandtäppan, Hagby Ängar - Mässa, BL 19.00 Nora kyrka - Sinnesrogudstjänst, ES 11/5 Fjärde söndagen i påsktiden 10.00 Nora kyrka - Mässa i påsktid, TC 12.00 Järnboås kyrka - Gudstjänst i påsktid, TC 14/5 Onsdag 12.12 Nora kyrka - LunchOrgel, Orgelönskemål spelas av Marie Nordenmalm, orgel. Kaffe och smörgås i vapenhuset. 18/5 Femte söndagen i påsktiden 14.00 Nora kyrka - Gudstjänst för små och stora, BL Nora kyrkas Minikör och Barnkör. Avslutning för barnverksamheten i Nora församlingshem. 18.00 Vikers kyrka - Kvällsmässa, BL 21/5 Onsdag 19.00 Nora kyrka - Konsert, Elever från Musiklinjen på Kävesta Folkhögskola i Örebro. 23/5 Fredag 12.00 Nora kyrka - Lunchmässa, BL 14.30 Tullbackagården - Mässa, BL 24/5 Lördag 14.00 Nora kyrka - Konfirmation, TC Konfirmander. Konfirmandassistenter. Björn Eckerrot. Malena Frööjd. Karina Bryngelson. Emily Crim. 14.30 Tullbackagården - Gudstjänst, BL 19.00 Nora kyrka - Körkonsert, Kvinnokören Katajaiset från Tammerfors. 25/5 Bönsöndagen 10.00 Nora kyrka - Konfirmationsmässa, TC Konfirmander. Konfirmandassistenter. Björn Eckerrot. Malena Frööjd. Karina Bryngelson. Emily Crim. 29/5 Kristi himmelfärds dag 07.00 Vikers kyrka - Ottegudstjänst med frukost, ES Musik från tornet. Frukost i församlingshemmet. 10.00 Järnboås församlingshem - Mässa, BL 14.00 Greksåsars kapell - Klockinvigningsgudstjänst, BL Mona Einarsson, flöjt.

Juni 1/6 Söndagen före pingst 18.00 Nora kyrka - Musikgudstjänst, BL Maria Paulsson, fiol • Tomas Bernhardt, orgel 4/6 Onsdag 14.30 Nora - Mässa på Hagby Ängar - Kejsarbacken, BL 8/6 Pingstdagen 10.00 Nora kyrka - Mässa i sommartid, TC 12.00 Järnboås kyrka - Gudstjänst i sommartid, TC 9/6 Annandag pingst 19.00 Vikers kyrka - Kvällsgudstjänst, ES

BL = Britta Landin • TC = Tomas Carlsson • ES = Elsie Sjöö • MF = Maria Flink • JS = Jan Sahlin 7


Telefon och e-post Församling Församlingsexpedition

0587-848 00

Karin Hedenström, Administration

0587-848 01

Britta Landin, Kyrkoherde

0587-848 02

Vakant Komministertjänst

0587-848 03

Tomas Carlsson, Komminister

0587-848 04

Lena Andersson Englund, Diakonissa

0587-848 05

Eva Marcusson, Församlingsassistent

0587-848 06

Marie Nordenmalm, Organist

0587-848 07

Björn Eckerrot, Kantor

0587-848 08

Malena Frööjd, Pedagog

0587-848 09

Karina Bryngelson Barnledare

0587-848 10

Anders Hjulström, Kyrkvaktmästare Nora Malin Vestberg, Kyrkvaktmästare Viker Beatrice Wahlström, Kyrkvaktmästare Järnboås Annika Evaldsson, Husmor Nora/Järnboås Lena Oskarsson, Lokalvårdare Anders Madsen, Fastighetssamordnare

0587-848 11 0587-848 12 0587-848 13 0587-848 14 0587-848 15 0587-848 16

Åsa Johansson, Kamrer

0587-848 17

Emily Crim, församlingsassistent

0587-848 00

nora.bergslags.forsamling@svenskakyrkan.se karin.hedenstrom@svenskakyrkan.se britta.landin@svenskakyrkan.se

tomas.carlsson@svenskakyrkan.se lena.andersson-englund@svenskakyrkan.se eva.marcusson@svenskakyrkan.se

marie.nordenmalm@svenskakyrkan.se bjorn.eckerrot@svenskakyrkan.se malena.froojd@svenskakyrkan.se karina.bryngelson@svenskakyrkan.se

anders.madsen@svenskakyrkan.se asa.johansson@svenskakyrkan.se

Varför tillhöra Svenska kyrkan? Svenska kyrkan är en gemenskap som ger stöd i både vardag och högtid. Förutom att kyrkan är platsen för att fira gudstjänst och livets stora händelser som dop, konfirmation, vigsel och begravning finns kyrkan också där som ett stilla rum för egna tankar. Kyrkan har många verksamheter som betyder mycket för den enskilde vid olika tillfällen. Exempel på detta är sjukhuskyrkor, familjerådgivning, jourhavande präster och härbärgen för ensamma och hemlösa. Den största delen av kyrkoavgiften går till din egen lokala församling. Där bidrar du också till att kyrkorummet kan vårdas och kulturhistoriska värden bevaras. För många som bor en tid utomlands blir Svenska kyrkan i utlandet en fast punkt i tillvaron och en viktig mötesplats. Kyrkan finns med som stöd vid olyckor och kriser både hemma i Sverige och utomlands. Svenska kyrkan har ett omfattande internationellt samarbete med kyrkor och organisationer runt om i världen. Genom Svenska kyrkans internationella arbete ges stöd till snabba katastrofinsatser men också långsiktigt utvecklingsarbete och opinionsbildning. Konkret kan arbetet handla om att ge bidrag till skolor och sjukhus eller att stödja projekt för aidsdrabbade och föräldralösa barn. En del av opinionsbildningen bygger på att arbeta för att bönder i utvecklingsländer ska ha rimliga arbetsvillkor och rättvist betalt. Olika insatser pågår för att förebygga konflikter och bygga fred. Det kan handla om att på plats ge stöd åt människor som bär på traumatiska krigsupplevelser men också genom att stödja försoningsarbete och skapa mötesplatser för personer med olika religiös bakgrund.

Vad tycker du som läsare?

Linda Oikarinen, finsk präst i Bergslagens kontrakt linda.oikarinen@svenskakyrkan.se 076-790 01 48

Vad tycker du om Kyrkbladet? Vad vill du läsa om? Är det något mer du vill veta om Nora bergslagsförsamling? Kontakta oss på vår e-post med dina synpunkter! nora.bergslags.forsamling@svenskakyrkan.se

Ordföranden

Om Kyrkbladet

emily.crim@svenskakyrkan.se

Peter Bernövall, Ordförande Kyrkorådet Leif Broms, Ordförande Kyrkofullmäktige

070-212 26 58 070-330 80 99

Kyrkogårdsförvaltning Bengt Einarsson, Kyrkogårdsföreståndare

0587-848 20

Bengt Strömberg, Administration

0587-848 21

Kyrkogårdsarbetare Anders Pettersson Lars Anemar Johanna Restadh

0587-848 22 0587-848 23 0587-848 24

bengt.einarsson@svenskakyrkan.se

bengt.stromberg@svenskakyrkan.se

8

Utgivningsdatum 28 februari 2014 Upplaga ca 5 500 ex. Distribueras till alla hushåll i Nora kommun. Finns i våra kyrkor och församlingshem och på www.svenskakyrkan.se/nora Utgiven av:

Redaktör och Grafisk form: Nästa nummer av Kyrkbladet utkommer 5 juni 2014

Kyrkladet nr 1 2014  

Församlingsblad för Nora bergslagsförsamling

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you