Page 1

Субота, 14 вересня 2013 року № 68 (9827) Виходить з березня 1935 року Ãàçåòà Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè òà Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñîö³àëüí³ ³í³ö³àòèâè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

Äî çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ä³òåé çàëó÷àòèìóòü ñïîðòèâíèìè ìàéäàí÷èêàìè Упродовж нинішнього року на території регіону вже вдалося встановити два десятки майданчиків з гімнастичним або тренажерним обладнанням, відкрити чотири футбольні поля та ще три майданчики зі штучним покриттям. У профільному управлінні кажуть: далі буде. – До кінця року планується встановити ще два майданчики з тренажерним обладнанням та стільки ж – зі штучним покриттям. Крім того, у планах відкриття першої в області сучасної легкоатлетичної доріжки. Відповідні роботи нині ведуться на стадіоні в Олександрівському районі, – звітує начальник управління молоді та спорту ОДА Сергій Колодяжний і уточнює, що в цілому упродовж трьох років

побудовано 135 спортивних майданчиків. За його словами, таким позитивним результатам сприяла проведена робота райдержадміністраціями і міськвиконкомами за підтримки керівництва облдержадміністрації та активної позиції представників соціально-відповідального бізнесу. – Завдання Президента владі на місцях зосередити зусилля таким чином, щоб кожна дитина, молодь були охоплені гуртковою роботою чи заняттями спортом. Саме тому цілком логічним є розвиток масового спорту, а відтак розширення мережі спортивних майданчиків по всій області, – наголошує у свою чергу очільник регіону Андрій Ніколаєнко.

2013-é – ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé

ÀÊÒȲÇÓÂÀÒÈ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÈÉ ÏÎÒ²Ê Â ÐÎÇÓ̲ÂÊÓ За участі заступника голови Кіровоградської обласної ради Людмили Салоїд, голови Олександрівської районної ради Василя Скляренка, заступника голови районної державної

менту Надія Лісняк. На нараді обговорено подальшу концепцію розвитку історикоархітектурного заповідника, структуру і джерела фінансування комунального підпри-

адміністрації Людмили Литвин у селі Розумівці відбулася нарада з питань покращення ефективності діяльності історико-архітектурного заповід-

ємства „Історико-архітектурний заповідник родини Раєвських”, яке забезпечує діяльність заповідника, шляхи залучення туристів до цієї історико-

14 âåðåñíÿ – Äåíü ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó Шановні спортсмени, тренери, працівники організацій та установ фізичної культури і спорту, ветерани та шанувальники спорту Кіровоградщини! Щиро вітаємо вас із Днем фізичної культури і спорту! Нинішній рік насичений масштабними подіями у світі спорту. У Лондоні нещодавно завершилися літні Олімпійські ігри. А нині тривають Паралімпійські, де Кіровоградщину успішно представляють знані спортсмени. Власне, й для самої України у спортивному вимірі цей рік був знаковим – ми успішно провели футбольний чемпіонат Євро-2012 і довели усьому світові, що нам до снаги втілювати в життя амбітні цілі. Питанням розвитку спорту приділяється значна увага на рівні держави. І ми, як обласна влада, розуміємо, що міцним підгрунтям для розвитку професійного спорту має бути масовий фізкультурний рух, масштабна пропаганда здорового способу життя загалом. За останні два з половиною роки ми відремонтували сотні дитячих і спортивних майданчиків по всій області і відкрили десятки нових. Ми дякуємо усім, хто долучився до цієї масштабної акції – відродження масового спорту у містах і селах Кіровоградщини. Ми дякуємо усім спортсменам і тренерам, які захищають честь і зміцнюють імідж Кіровоградщини на спортивних аренах України і світу. Бажаємо вам незліченних спортивних та життєвих перемог, здоров’я, успіхів, і належного визнання та поваги від земляків. З повагою Андрій НІКОЛАЄНКО, Микола КОВАЛЬЧУК, голова обласної голова обласної державної адміністрації. ради. Шановні спортсмени, фахівці та шанувальники фізичної культури і спорту! Вітаємо вас з Днем фізичної культури та спорту – з святом, що символізує молодість, красу, велич духу, силу, здоров’я, мужність. Саме ці якості надають людині впевненості у своїх силах, допомагають у досягненні поставленої мети. Здобутки наших спортсменів є поштовхом для масового розвитку фізичної культури та спорту, утвердження здорового способу життя. Бажаємо всім здоров’я, успіхів, наснаги у фізичному загартуванні, духовному зростанні, а спортсменам – ще й вагомих перемог у спортивних змаганнях! Валерій АВКСЕНТЬЄВ, Василь СКЛЯРЕНКО, голова районної голова районної державної адміністрації. ради.

ÎѲÍͲ ÆÍÈÂÀ  ÐÎÇÏÀ˲ На порядку денному завершальний етап сільськогосподарського виробництва — збирання врожаю пізніх зернових і технічних культур, зокрема, кукурудзи, сої, соняшників, копання цукрових буряків. Тут, звичайно, більше б сприяла суха і сонячна погода. Та селяни не звикли скаржитися на погодні умови. Вони використовують кожну погожу годину для збирання врожаю. Якнайшвидше поспішають обмолотити соняшники, щоб не втратили якість від зайвої вологи. Вибірково збирають сою і кукурудзу.

15 âåðåñíÿ – Äåíü ïðàö³âíèê³â ë³ñó ника родини Раєвських. У нараді також взяли участь сільський голова Розумівки Микола Христенко, директор заповідника Віктор Мошковський, директор департаменту культури та туризму обласної державної адміністрації Валентина Животовська та заступник директора департа-

культурної пам’ятки. За підсумками наради прийнято рішення розробити і затвердити дієвий і конкретний план дій на найближчу перспективу з метою активізації туристичного потоку та створення умов для відвідувачів заповідника. Ніна ДОЛЯ.

ÄΠ²ÄÎÌÀ ÄÅÏÓÒÀҲ ÐÀÉÎÍÍί ÐÀÄÈ Ось, приміром, у СФГ „Дєдов” повним ходом обмолочують і кукурудзу, і сою, і соняшники. Задіяли для цього потужну техніку не лише свою, а й найняту. Сою і кукурудзу обмолочують чужою технікою, а соняшники збирають двома власними комбайнами „Джондір”, На них працюють позмінно комбайнери Василь Загинайко з сином Романом, Анатолій Бурий і Роман Пересунько. Від комбайнів збіжжя транспортують сучасними великими вантажними машинами з причепами водії Володимир Івченко, Григорій Лисенко, Андрій Журавель, Петро Махно, Валерій Кущенко, Юрій Слюсар. Услід за збиранням механізатор Станіслав Савеленко трактором „Катерпіллер” дискує стерню — готує площі під оранку. А оранку на зиму проводять тракторами „Джондір” Олександр Бабич, Анатолій Вдовиченко, Євгеній Дубина, Іван Зачепа, Андрій Коваленко. Комплекс осінньо-польових робіт проводиться під контролем агронома господарства М.Г. Ситника. Ольга ГОРЛО, Анатолій Бабич. ÎÑÎÁÈÑÒÈÉ ÂȯÇÍÈÉ ÏÐÈÉÎÌ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÊÅвÂÍÈÖÒÂÎÌ ÐÀÉÎÍÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ ÒÀ ÐÀÉÎÍÍί ÐÀÄÈ 17 вересня 2013 року о 14.00 годині в селі Красносілці буде проводити особистий виїзний прийом громадян перший заступник голови Олександрівської районної державної адміністрації Борота О.Д. 24 вересня 2013 року о 14.00 годині в селі Старій Осоті буде проводити особистий виїзний прийом громадян заступник голови Олександрівської районної державної адміністрації Литвин Л.І. На попередній запис громадянам необхідно звернутися до секретарів Красносілківської та Староосотської сільських рад.

Пленарне засідання двадцять четвертої сесії районної ради шостого скликання відбудеться 26 вересня 2013 року о 10 годині у смт Олександрівці в сесійній залі районної ради. На розгляд пленарного засідання вносяться питання: 1. Звіт голови районної державної адміністрації про стан виконання делегованих повноважень. 2. Про стан виконання програми «Центральний регіон – 2015. Економічний та соціальний розвиток Олександрівського району на період до 2015 року» за 2011 – І півріччя 2013 року. 3. Про звіт про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2013 року. 4. Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2012 року № 185 “Про районний бюджет на 2013 рік”. 5. Про інформацію прокурора Олександрівського району про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності органів прокуратури району за І півріччя 2013 року. 6. Про затвердження проектів встановлення меж селищ та сільських населених пунктів Олександрівського району Кіровоградської області. 7. Про хід виконання районної цільової програми по реалізації в Олександрівському районі «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року». 8. Про звіт постійної комісії районної ради з питань промисловості, енергетики, будівництва, транспорту, зв’язку, торгівлі та підприємництва. 9. Інші.

Щиро вітаємо лісівників Кіровоградщини із професійним святом! Шановні працівники та ветерани лісового господарства, нехай усе вирощене і зроблене вашими руками на кіровоградських лісових просторах служить людям на радість і добро. Ми цінуємо вашу працю, дякуємо за вашу невтомність і самовідданість. Щиро бажаємо міцного здоров’я, щастя, добра та достатку. З повагою Андрій НІКОЛАЄНКО, Микола КОВАЛЬЧУК, голова обласної голова обласної державної адміністрації. ради. Шановні працівники лісу! У день вашого професійного свята сердечно вітаємо всіх працівників ДП «Олександрівський лісгосп», ветеранів галузі. Олександрівщина щедра на ліси, які дарують людям цілюще повітря, змістовний відпочинок та піднесений настрій. Всім цим ми завдячуємо вам, працівники лісу, які доглядають дерева, бережуть ліси і примножують лісове багатство. Бажаємо вам міцного здоров’я на довгі роки, добробуту і злагоди в сім’ях, нових трудових звершень на благо рідної України. Хай виплекані вашими роботящими руками ліси радують не одне покоління олександрівців. Валерій АВКСЕНТЬЄВ, Василь СКЛЯРЕНКО, голова районної голова районної державної адміністрації. ради.

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М`ЯСОКОМБІНАТ «ЯТРАНЬ» у вересні закуповує за вигідними цінами велику рогату худобу від населення Кіровоградської області. За довідками звертатися за телефоном (0522) 34-52-93, факс 34-52-92. Адреса: м Кіровоград, вул. Братиславська, 82.

Шановні працівники та ветерани лісової галузі краю! Щиро вітаю вас – людей мужньої та благородної професії – лісівників, які в невтомній праці вирощують, охороняють та переробляють зелене золото – ліс, з професійним святом. Сьогодні особлива подяка та низький уклін ветеранам галузі, які доклали чимало зусиль та енергії для збереження і примноження лісових насаджень. Вдячність і нинішнім працівникам за старанність і завзяття, за трудові успіхи і добру славу підприємства. У цей святковий день бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, оптимізму, творчого натхнення на подальшу плідну працю і віри в краще майбутнє в ім’я процвітання нашої країни. З повагою і вдячністю Олександр СИНЯВСЬКИЙ, директор ДП „Олександрівський лісгосп”, депутат районної ради, заслужений лісівник України.

№2492.

№2541.


2

14 вересня 2013 року Ðîç’ÿñíþº ñïåö³àë³ñò

Øê³ëüíå æèòòÿ

ÏÐÎ Ç̲ÍÈ Â ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍͲ ÃÐÎÌÀÄßÍ, ßʲ ÏÎÑÒÐÀÆÄÀËÈ ÂÍÀÑ˲ÄÎÊ ×ÎÐÍÎÁÈËÜÑÜÊί ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÈ

ÄÅÐÆÀÂÒβÍÑÏÅÊÒÎÐ ÇÀ²ÒÀ ÄÎ Ó×ͲÂ

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 261 «Деякі питання організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі Закону) змінено Порядок організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.. Організація оздоровлення постраждалих осіб та потерпілих дітей здійснюється Мінсоцполітики, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах повноважень. Пріоритетним напрямом оздоровлення постраждалих осіб та потерпілих дітей є забезпечення їх санаторно-курортними путівками відповідного профілю лікування. Постраждалі особи та потерпілі діти забезпечуються такими путівками: - особи, віднесені до категорії 1 та категорії 3 (тільки у випадку, передбаченому пунктом 13 частини першої статті 22 Закону - санаторно-курортними путівками безоплатно; - особи, віднесені до категорії 2, санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок безоплатно; - особи, віднесені до категорії 3 (крім випадку, передбаченого пунктом 13 частини першої статті 22 Закону), - пільговими санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок з доплатою 30 відсотків вартості путівки за рахунок власних коштів; - потерпілі діти - санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок безоплатно. Потерпілі діти забезпечуються санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок з урахуванням вимог Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». Строк перебування у санаторно-курортному закладі за санаторно-курортною путівкою становить: для постраждалих осіб - 18 днів, для інвалідів з числа постраждалих осіб із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) - до 45 днів; для потерпілих дітей - від 21 дня до двох місяців. Строк перебування постраждалих осіб та потерпілих дітей у закладі відпочинку за путівкою на відпочинок становить 14 днів. Облік постраждалих осіб та потерпілих дітей, які мають право на забезпечення санаторно-курортною путівкою чи путівкою на відпочинок (далі - путівки), веде сектор з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС управління соціального захисту населення Олександрівської районної державної адміністрації за місцем проживання таких осіб. Для взяття на облік для забезпечення путівкою у наступному році постраждала особа чи один із батьків потерпілої дитини або особа, яка їх замінює, подає до 15 жовтня поточного року до управління соціального захисту: 1) для одержання санаторно-курортної путівки постраждалою особою: - заяву із зазначенням бажаної пори року заїзду; - видану в установленому МОЗ порядку довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;

- копію посвідчення постраждалої особи разом із відповідними вкладками (у разі їх наявності); - копію паспорта; - у разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від місця реєстрації, особою додатково подається видана місцевим органом за місцем реєстрації довідка про те, що постраждала особа не перебуває на обліку для забезпечення в наступному році санаторно-курортною путівкою; 2) для одержання санаторно-курортної путівки потерпілою дитиною: - заяву для одержання путівки такою дитиною у складі організованої групи чи разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, із зазначенням бажаної пори року заїзду; - видану в установленому МОЗ порядку довідку для одержання потерпілою дитиною путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о; - видану в установленому МОЗ порядку довідку для одержання одним із батьків потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о (у разі наявності); - копію посвідчення потерпілої дитини разом із відповідними вкладками (у разі наявності); - копію посвідчення постраждалої особи одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює, разом із відповідними вкладками (у разі наявності); - копію свідоцтва про народження або копію паспорта потерпілої дитини; - копію паспорта одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює; - у разі подання заяви за місцем проживання потерпілої дитини, відмінним від місця її реєстрації, одним із батьків потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка місцевого органу за місцем реєстрації потерпілої дитини про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення у наступному році путівкою. Одному з батьків потерпілої дитини або особі, яка їх замінює, що не мають права на забезпечення санаторно-курортною путівкою відповідно до Закону, послуги з лікування за санаторно-курортною путівкою для потерпілої дитини не надаються. Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом Порядку, особи надають їх оригінали для огляду. Управління соціального захисту населення, за наявності документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, здійснюють реєстрацію заяв та облік постраждалих осіб і потерпілих дітей окремо для забезпечення санаторно-курортними путівками залежно від профілю захворювання, за яким особи направляються на санаторно-курортне лікування, та путівками на відпочинок у порядку черговості подання заяв. Заяви, подані з порушенням строку, встановленого абзацом першим пункту 7 цього Порядку, приймаються для взяття постраждалих осіб чи потерпілих дітей на облік для забезпечення путівкою через один календарний рік відповідно до вимог цього Порядку. Ольга ДАВИДОВСЬКА, провідний спеціаліст сектору з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

У рамках тижня „Увага! Діти на дорозі” в Олександрівському НВК №2 була проведена зустріч з начальником відділення ДАІ Олександрівського РВ УМВС, старшим лейтенантом міліції О.О. Пановим. У ході зустрічі було розкрито ряд цікавих питань щодо статистики ДТП в Олександрівському районі.

Учні 7-8 класів до зустрічі заздалегідь були підготовлені: малювали плакати з правил дорожнього руху, виготовили дорожні знаки, підготували цікаві питання, а саме: якими є сучасні правила для водіїв-скутеристів, які зміни відбулися в законодавстві України щодо правил дорожнього

руху та експлуатації транспортних засобів та ін. Зустріч була цікавою та змістовною, учні дізнались багато пізнавального для себе і в майбутньому будуть використовувати в повсякденному житті. Ірина РЯДОПУП, педагог-організатор Олександрівського НВК №2.

ÇÌÀÃÀËÈÑß ÞͲ ÔÓÒÁÎ˲ÑÒÈ

Організація здорового способу життя, залучення дітей до занять фізичною культурою і спортом з метою всебічного розвитку кожної дитини – саме на цьому наголошує Глава держави у своїх нових соціальних ініціативах „Діти – майбутнє України”. Напередодні Дня фізичної культури та спорту на Олександрівському центральному

стадіоні ім. Шишки відбулися змагання з футболу між командами Олександрівських загальноосвітніх шкіл. За результатами змагань ІІІ місце посіла Олександрівська ЗШ І-ІІІ ст. №1, а друге – Олександрівський НВК №3. Переможцями стали юні футболісти Олександрівського НВК №2. Учасників змагань привітав та вручив

нагороди керівник апарату райдержадміністрації Микола Старченко. Він наголосив, що влада в районі приділяє велику увагу створенню належних умов для занять школярів фізичною культурою та спортом, зокрема модернізації дитячих спортивних майданчиків, на одному з яких відбувалися змагання.

Ñëóæáà ãàçó «104» ³íôîðìóº, çàñòåð³ãàº!

ÁÅÇÏÅÊÀ ÏÐÈ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍͲ ÃÀÇÎÌ Ó ÏÎÁÓÒ² – ÏÎÍÀÄ ÓÑÅ! Людина завжди мріяла та втілювала свої мрії про покращення та спрощення життя. Вона дуже швидко звикає до комфорту. Але не все в житті так просто, як воно здається,- кожне «покращення» має свої плюси та мінуси. Всі звикли до води в крані, до світла та тепла в помешканнях, і не уявляють, як можна жити без цих благ цивілізації. І дуже рідко люди замислюються над тид тим за якими законами та правилами ці «блага» існують. Газ-це одне з таких благ цивілізації. Блакитне паливо дозволяє нам обігрівати помешкання, готувати їжу, допомагає в промисловості та ще багато чого. Людина гадала, що підкорила газ собі, але він підкорюється лише законам фізики та хімії. Тому була вимушена створити правила користування газом на основі цих законів. На жаль, ці правила написані та продовжують писатися кров’ю та життям людей. Газ не прощає ні жартів, ні помилок. Людина схильна вважати, що все найгірше трапиться з кимось іншим, тільки не з нею. І в цей момент вона найбільш вразлива. Повідомлення про нещасні випадки, пов’язані з порушенням правил безпеки при користуванні газом, все більше нагадують інформацію з місць бойових дій – і за масштабами руйнувань, і за кількістю жертв, і за числом потерпілих. Одне з них нещодавно сталость в Маловисківському районі: 5-го вересня 2013 року внаслідок вибуху зруйновано чотири квартири в двоповерховому будинку, на щастя, ніхто не загинув, та є потерпілі. За попередніми даними, можливою причиною трагедії став газовий балон. Зараз слідство триває. Початок опалювального сезону завжди приносить тільки неспокій та переживання як для працівників газового господарства, так і для жителів району. У період опалювального сезону збільшується кількість аварій та нещасних випадків при користуванні газом в побуті. У 99 відсотках випадків основною їх причиною є людський фактор. Будь-яке дрібне недотримання правил користування газом у побуті може призвести до трагічних наслідків. Для збереження тепла люди замінюють старі дерев’яні вікна на нові металопластикові (майже герметичні), замуровують або

заклеюють вентиляційні отвори, встановлють витяжні вентиляції штучного спонукання у вентканали, що призводить до герметизації приміщення, де встановлений газовий прилад, тим самим перешкоджаючи доступу повітря (кисню) до газових приладів. А для постійного та безперебійного тепла блокують або вимикають автоматику безпеки на газовому приладі, і як результат такої «роботи» – отруєння чадним газом. Особливо зростає небезпека отруєння чадним газом або продуктами згорання під час негоди, оскільки погіршується вентиляція приміщень. Просимо власників будинків провести огляд оголовків димоходів (в разі необхідності провести ремонт, оштукатурення), крім того, суворо дотримуватися строків перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів спеціалізованими організаціями (термін придатності акту-12 місяців). Для забезпечення безпечної життєдіяльності населення та попередження нещасних випадків при використання газу в побуті, Олександрівське УЕГГ нагадує Правила безпечного користування газовими приладами. Забороняється: - самовільно виконувати роботи з газифікації будинку (квартири), здійснювати перемонтаж, реконструкцію газових мереж без узгодження з газовим господарством; - самовільно встановлювати, переносити, вносити зміни в конструкцію газового обладнання, балонів, запірної арматури; - виконувати пуск газу до газового обладнання без представників газового господарства; - змінювати димові і вентиляційні системи, замуровувати чи заклеювати «кишені» і «люки», призначені для очищення димоходів; - користуватися газом при відсутності тяги, засміченні димоходів і вентиляційних каналів, відсутності щільності, несправності, обмерзанні і закупорці оголовків димоходів; - відключати автоматику безпеки і регулювання, користуватися газом при несправностях газових приладів, автоматики, арматури і газових балонів; - залишати працюючі газові прилади без нагляду, крім

розрахованих на безперервну роботу, обладнаних для цього відповідною автоматикою; - використовувати газ і газові прилади не за призначенням, а також користуватися газовими приладами для обігріву житлових приміщень; - користуватися газовими приладами при закритих кватирках (фрамугах), жалюзійних решітках, решітках вентиляторів; - застосовувати відкритий вогонь для виявлення витоків газу; - використовувати приміщення, де встановлено газові прилади для сну та відпочинку; - в приміщенні, де встановлено газове обладнання, розміщати санітарні вузли, ванні кімнати; - прив’язувати до газопроводів мотузки і навантажувати газопровід; - встановлювати і користуватися зрідженим газом у будинку, в якому проведено природній газ; - допускати до користування газовими приладами дітей дошкільного віку та недієздатних осіб. Звертаємо вашу увагу, що при появі запаху газу в підїзді, в приміщенні, на подвірї слід негайно: припинити користуватися газовими приладами; перекрити крани на вводах до приладів і на приладах; відчинити вікна та двері для провітрювання приміщення, викликати аварійну газову службу за номером «104»(телефонувати слід за межами загазованого приміщення; не розпалювати вогню, не палити, не вмикати і не вимикати електроприлади та освітлення, забезпечити вільний доступ працівників газової служби). У разі необхідності проведення технічного обслуговування систем газопостачання, ремонту газового обладнання, Олександрівське УЕГГ просить звертатись за телефоном 3-30-02. Газ – паливо вигідне й екологічно чисте, але для власної безпеки навчимося використовувати його. Бережіть себе. Тепла і затишку вашому дому! Адміністрація Олександрівського газового управління. №2535.


3

14 вересня 2013 року РЕПЕТИТОРСТВО. Математика, алгебра, геометрія (підготовка до ЗНО). Тел. 097-888-35-82.

Людину із золотим серцем, чуйною душею, вчителя з Великої літери, шановного СУХИНУ Івана Карповича з 89-річчям від дня народження щиро вітає Кузик Борис Миколайович. Хай сонце світить Вам завжди і вік Ваш за 100 літ минає, та на поріг Вам в рідний дім хвороб і старість не пускає.

№ 2524.

Терміново продам дрова твердої породи (пиляні, рубані), цеглу, шифер. Куплю цегляний будинок під знос. Тел. 093-53-787-32. № 2522.

№ 2525.

Продається частина будинку в центрі смт Олександрівки по вул. Шевченка,27. Тел. 096-818-60-40, 3-22-63. № 2523.

Шановного СІРЯКА Ігоря Миколайовича з 35-річчям від дня народження щиро вітає дирекція ТДВ „Фундукліївське ХПП”. Від усього серця Вам бажаєм здоров’я, затишку, тепла! Хай гарний настрій розквітає, щоб в серці молодість жила. Бажаєм Вам снаги і сили, щоб був щасливим кожен день, щоб до 100 років Ви раділи вітанням люблячих людей.

Продам місячного бичка. Тел. 067-10-192-10. № 2530.

АКУМУЛЯТОРИ НА ВСІ ВИДИ АВТО. АКЦІЯ ЗНИЖКИ 20% АКБ „VATRA” 60 Ah (580 грн.). Акційна ціна 480 грн. Купуємо старі АКБ 1 Аh – 1 грн. 60 Аh – 60 грн., олива, налив10х40 (напівсинтетика) – 25 грн. Запчастини до іномарок. Америка, Азія, Європа ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ, ДЕО, Шевроле, Чері, Москвич, а також до грузових. Знижки до 50%. Адреса: смт Олександрівка, вул. Леніна,87, тел. 3-38-26, 067-470-72-85.

№ 2526.

№ 2520.

«КІРОВОГРАД М’ЯСО-ПРОДУКТ» ЗАКУПОВУЄ ВРХ: корови, молодняк, свині, кнури, вівці, коні (цілодобово). Доріз. Тел. 050-825-48-53, 098-499-31-10.

Продається газифікований будинок в смт Олександрівці по вул. Матросова,4. Звертатися: вул. Матросова,4а. Тел. 3-31-77, 097-38-96-898. № 2529.

№2534.

Відсів, щебінь, пісок, земля, цегла, камінь-бут, шлакоблок. Доставка. Вантажоперевезення. Тел. 097-522-40-45.

УТЕПЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ РІДКИМ ПІНОПЛАСТОМ. Тел. 050-596-23-10, 093-879-64-27. № 2531.

№ 2477.

Знам’янська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного державного ревізора - інспектора відділу податкового аудиту Олександрівського відділення Знам’янської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області. Участь у конкурсі можуть взяти: громадяни України з повною вищою освітою відповідного професійного спрямування (економічна, юридична ) за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, які вільно володіють державною мовою, чинним законодавством, нормативними актами, знанням податкового законодавства України, з досвідом роботи за фахом не менше одного року. Термін подання документів – 30 днів від дня опублікування оголошення. За довідками звертатись за телефоном 2-21-92, адреса: місто Знам’янка вул. Чайковського, 7/55, II поверх, кабінет № 2. № 2537.

Óâàãà! Êàðàíòèíí³ îðãàí³çìè! Погодні умови 2013 року та активні заходи боротьби з американським білим метеликом (АБМ) дали змогу скоротити чисельність шкідника в нинішньому році. Але зупинятись не слід. Постійні запобіжні заходи захисту багаторічних насаджень дадуть змогу не тільки позбавитись від американського білого метелика, але й зменшать кількість інших шкідників на плодових та декоративних деревах. Подекуди американський білий метелик пройшов усі етапи розвитку, і на сьогодні АБМ другого покоління починають шукати місця для заляльковування. Тому в осінній період необхідно знищувати всі рослинні рештки під деревами, очищати відмерлу кору дерев та перекопувати пристовбурні кола для знищення резервації шкідника. Разом з тим, не слід забувати і про інші карантинні організмиамброзію полинолисту та повитицю польову, які поширені на території Кіровоградської області. Амброзія полинолиста - однорічна яра рослина. Розмножується насінням, яке утворює у великій кількості. Бур’ян надмірно висушує і виснажує грунт, а при великому забур’яненні культурні рослини гинуть. Квітковий пилок амброзії полинолистої шкідливий для людини, і є сильним алергеном. Зараз рослини амброзії полинолистої знаходяться в стадії утворення насіння. Тому зусилля всіх людей повинні бути спрямовані на знищення амброзії, щоб недопустити засмічення грунту. Найбільш високоефективний метод боротьби з амброзією зараз є видалення рослин разом з корінням. На сільськогосподарських угіддях застосовують агротехнічні прийоми боротьби, а де можливо-гербіциди, ефективні проти однорічних дводольних бур’янів. Повитиця польова – рослина-паразит, живлячись за рахунок інших рослин, призводить до їх загибелі. На сьогодні повитиця польова знаходиться в стадії формування насіння. Важливе значення в боротьбі з повитицею мають заходи на необроблених грунтах, у т.ч. узбіччях доріг. Нерідко такі площі стають причиною розповсюдження насіння повитиці на культурні площі. Скошувати вогнища повитиці польової необхідно із захватом півтораметрової захисної зони. Після чого скошену масу обробити гербіцидами, висушити й вивезти. А на територіях, де була поширена повитиця польова, провести глибоку зяблеву оранку на глибину 27-30 см або перекопати грунт, якщо площі ураження незначні. Тому що глибоко в грунті насіння повитиці за сприятливих умов хоч і проростає, але сходи не з’являються. Також в цьому році вперше на Кіровоградщині було виявлено бактеріальний опік плодових – небезпечне карантинне захворювання плодових насаджень. Основні прояви хвороби – некрози, уражені пагони загинаються у вигляді гачка (характерно саме для бактеріального опіку і спостерігається здебільшого влітку). Якщо ураження незначні - доцільно восени в період спокою рослин здійснити видалення ділянок, обрізування гілок з некрозами, захоплюючи до 50 см здорової тканини. Інструмент обов’язково дезінфікувати після кожного зрізу. Рани замазувати садовим варом. Якщо дерево сильно уражене – доведеться його викорчувати і знищити шляхом спалювання. Враховуючи розповсюдження бактеріального опіку та складність виявити хворобу візуально до явних проявів хвороби, саджанці для посадки молодого саду необхідно купувати в спеціалізованих, перевірених місцях - магазинах, на ярмарках при наявності фітосанітарних документів (карантинного сертифікату, акту фітосанітарного контролю або висновку фітосанітарної експертизи). З метою приведення до належного фітосанітарного стану території області та його утримання всім громадянам і посадовим особам необхідно постійно вживати заходів по знищенню карантинних об’єктів. Фітосанітарна служба Кіровоградської області. №2538.

ÐÊÏ ÊÎÎÁÒ² – 80 ÐÎʲ ÄÎѲÄÓ. ÂÀØ ÍÀIJÉÍÈÉ ÏÀÐÒÍÅÐ

Абревіатура БТІ знайома практично кожному, і до послуг спеціаліста БТІ звертався кожен з вас хоча б раз у житті. БТІ бюро технічної інвентаризації- займається технічною інвентаризацією об’єктів нерухомого майна, а також збором докладних статистичних даних про технічні характеристики житлового фонду. Обласне комунальне підприємство КООБТІ Кіровоградської області існує понад 80 років, вік поважний для людини, для діючого підприємства, вік традицій, професіоналізму, стабільності та професійної етики. ОКП КООБТІ надає послуги з інвентаризації об’єктів нерухомого майна будь-якої складності та направленості, також проводить інвентаризацію газопроводів, електричних мереж, зелених насаджень, гідроспоруд та споруд захисту населення. Послуги надаються за тарифами, що встановлені на законодавчому рівні та є значно нижчими за ті, що за домовленістю пропонують «Приватні» суб’єкти господарювання. ОКП КООБТІ доводить до відома усіх замовників послуг БТІ, що у відповідності до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, від 24.05.2001р. № 127 (зі змінами та доповненнями розділ II пункт 3) матеріали технічної інвентаризації повинні бути сконцентровані в одній інвентаризаційній справі (паралельні справи не заводяться). Архів ОКП КООБТІ є власністю територіальної громади Кіровоградської області і підлягає довічному зберіганню. З багаторічного досвіду запевняємо, що нерухоме майно як не який інший цінний об’єкт потребує планового архівування в одній справі, де чітко видно, коли об’єкт побудовано, добудовано та інше, ким це зроблено. Особливу проблему для власників майна викликають проблеми відсутності відомостей про майно за певний період (розгляд спорів в судах між співвласниками, спадкоємцями, продавцями та покупцями і інше). В свою чергу багаторічний досвід спеціалістів бюро технічної інвентаризації, використання при виконанні робіт з технічної інвентаризації архівних матеріалів, їх централізоване зберігання забезпечує захист персональних даних клієнтів, гарантує вам отримання якісного виконання робіт, а головне - легітивного (законного) технічного паспорта. Тільки робота нашого підприємства контролюється і гарантується Кіровоградською обласною радою. До сьогоднішнього дня фахівці саме ОКП КООБТІ залучаються в якості спеціалістів для розгляду складних справ щодо нерухомості в судах. Шановні громадяни, підприємці та керівники підприємств, довіряйте облік свого майна тільки досвідченому професіоналу, який працює в комунальному ОКП КООБТІ. Наша адреса: смт Олександрівка, вул. Леніна, 106. Часи прийому: кожного вівторка з 09 години до 14 години. №2507.

Òåïë³ ðÿäêè Щиро дякую за матеріальну допомогу на лікування Дєдову В.В., Тімановському В.М., Скляренку В.І., Петрушевському П.Г., Стьожці В.І., Авксентьєву В.В., Безродній О.І., Нечепоренко Л.Ф. Завдяки своїй доброті, чуйності, розумінню вони допомогли мені одужати. Крім того, Володимир Миколайович Тімановський допомагає коштами на забезпечення шкільним приладдям моїй племінниці Клименко Тані, яка знаходиться на опікуванні у моєї мами Клименко М.І. Спасибі Вам, добрі люди, здоров’я Вам на довгі, щасливі роки. Кочкіна Яна Василівна. ПОДЯКА Я слов признательных немного Хочу сказать Вам от души, Про то, что доктор Вы от Бога И что как медик – хороши! Я пенсіонерка, мені 79 років, часто хворію. В критичні моменти на допомогу приходить Віра Сергіївна Рула, яка 7 років лікує мене і всю мою родину. Вона професійно поставить діагноз, призначить правильне лікування, і в будь-який час дня і ночі я можу звернутися до неї. Завдяки їй я почуваю себе краще і хочу висловити їй найщиріші побажання і наснаги в роботі, зичу щастя, здоров’я, добра. Низький уклін Вам, Лікарю! З повагою Марію Трохимівна Солонько. № 2487.

Дорогу хрещену, жительку села Польового, ДЕРЕВ’ЯНКО Катерину Василівну з днем народження щиро вітає хрещеник Сергій та кума Олена. Якби зібрати всі слова землі, ми вибрали б прості і невисокі, щоб Ваші дні трояндами цвіли і не приходила ніколи одинокість. Хай тільки радість прикрашає Ваш дім, хай ладиться вдома й усюди, Хай Вам завжди щастить в усім і обминають горе, сум і втома. № 2495.

Сім’я Кулигіних з Несваткового щиро вітає МОВЧАН Ларису Андріївну з золотим ювілеєм від дня народження. З ювілеєм щиро вітаємо і бажаємо тобі будь щаслива ти безкрайно, ти найкраща на землі! Ще ми хочем побажати, щоб в нелегкому житті всі ті труднощі долати, що у тебе будуть на путі. Молодість твоя хай не проходить, а разом з нею радість, доброта, хай вічним гостем в твоїм домі будуть і затишок, і мир, і теплота. Також бажаєм щастя і здоров’я, і усмішок, бадьорості та сил, щоб ти завжди була найкраща в світі, щоб ти щасливою була завжди. № 2488.

Щирого шанувальника газети „Вперед”, активного дописувача, мудрого наставника, приємну, чуйну, надзвичайно відповідальну людину, всіма шанованого СУХИНУ Івана Карповича з 89-річчям від дня народження сердечно вітає колектив РВО „Олександрівщина”. Бажаємо й надалі залишатися таким енергійним і невтомним, завзятим і неспокійним душею, щирим і турботливим, щедрим на добро. Нехай Господь Бог щедро дарує Вам щастя, здоров’я, світлу радість та родинні гаразди.

Шановного ветерана Великої Вітчизняної війни, жителя смт Олександрівки, СУХИНУ Івана Карповича з 89-річчям від дня народження щиро вітають районна та селищна організації ветеранів України. Бажаємо імениннику міцного здоров’я, активного довголіття, мирного неба, уваги від рідних і близьких. Дорогого внука, племінника, брата, дядю БЕЛЬНІЦЬКОГО Миколу Сергійовича з ювілейною датою від дня народження, яку він святкуватиме 15 вересня, щиро вітають бабуся Варя, дядя Вася, тьотя Таня, брат Серьожа, сестра Наташа з чоловіком Сашею та племінничка Даша. Найперше – зичимо здоров’я, щоб Бог щоденно дарував, щоб у своїй опіці добрій щомиті, щосекунди мав. Хай множиться удача в домі, сідає радість за столом, хай будуть сили та завзяття, хай серце повниться добром. Хай життя квітує буйним цвітом, а день народження приходить знов і знов, і доля хай дарує з кожним роком благополуччя, щастя і любов. № 2500.

Шановну сусідку МІРОШНИК Надію Миколаївну з 70-річчям від дня народження, яке вона святкуватиме 16 вересня, щиро вітають сусіди Лезін В.С., Лезін В.О., Ничитайло В.М., Візіренко Т.В., Баклан Н.М., Король В.І., Король В.Ф. А життя, як довга нива, – коли сонце, коли злива, коли снігом замело, потім знов все розцвіло. Були свята, були будні, були також і дні трудні. Бог дав сили все здолати й ювілей цей святкувати... Тож здоров’я Вам із гір Карпатських, а сили з чистого струмка, хай Матір Божа під покров Вас візьме, а Господь Бог шле многая літа. № 2509.

В смт Олександрівці по вул. Титова,4а, кв.4 продається трикімнатна квартира. У будинку є підвал, біля будинку гараж. Тел. 098-422-45-25, 067-500-10-67. № 2476.

ПРОДАМ БАЗУ В СМТ ОЛЕКСАНДРІВЦІ ПЛОЩЕЮ 1,86 га: виробничі приміщення – 4000 м2, овочесховище – 1200 м2, офісно-побутові – 250м2. Хороший під’їзд з траси. Тел. 093-114-31-02. № 2509.

ЗАКУПОВУЄМО КОРОВИ, БИЧКИ, ТЕЛЯТА, КОНІ І СВИНІ. Тел. 096-284-69-32, 095-47-57-354, 066-131-02-40. № 2518.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА ТА БРОНЕДВЕРІ. Знижки на комплектуючі матеріали до 30% (вікно просте 1кв.м – 250 грн.). Гарантований подарунок кожному покупцеві. Поспішайте. Адреса: смт Олександрівка, вул. Леніна, 87. Ми турбуємось про збереження тепла ваших будинків. Добре, коли все добре. Тел. 067-470-72-85, 3-38-26. Ми передзвонимо. № 2519.


4

14 вересня 2013 року БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН. Підбір обладнання. Монтаж. Гарантія. Тел. 097-995-33-42. № 1382.

Øèíîìîíòàæ Легковий/вантажний. Сучасне обладнання. Адреса: смт Олександрівка, вул. Чернишевського,5 (район „Корчми”). Тел. (098)07-41-978, (096)138-08-06.

№ 799.

Адреса: м. Кіровоград, вул Шевченка, 38, кв,1. Смт Олександрівка, вул. Чкалова, 94 (приміщення Ощадбанку). Тел. 27-27-71, 066-395-17-77, 096-937-26-94.

НАТЯЖНІ СТЕЛІ ЗА ДОБУ Ціна від 70 гривень за 1 м2. Швидко. Якісно. Надійно. Тел. (066)137-62-44, (093)43-68-033, (067)74-62-631.

№2459.

ЧИСТИМО КРИНИЦІ ВІДКАЧУЄМО МУЛ ДО ТВЕРДОГО ДНА. Без помічників. Тел. 098-225-53-88, 098-223-14-46, 099-447-54-30.

№ 2306.

КОВАНІ ВИРОБИ: ворота, хвіртки, огорожі, віконні решітки, ковані меблі, ліхтарі, лавки, балкони, ритуальні огорожі. Тел. 067-772-73-47.

№ 2438.

№ 2357.

ГАРАЖІ МЕТАЛЕВІ. Тел. 097-32-85-233, 050-73-17-115. www.metgar.com.ua.

В смт Олександрівці по провулку Тясминському, 8 продається газифікований будинок з усіма господарськими забудовами. Садиби 7 соток. Тел. 097-433-26-57, 067-794-04-38.

Закуповуємо від населення корови, бички, телиці, коні, телята. Оплата термінова. Тел. (097)518-97-41, (098)466-86-16.

надає послуги по виготовленню технічних паспортів на нерухомість (житлові будинки, квартири, комплекс будівель).

В смт Олександрівці по вул. Островського,7 продається будинок, в задовільному стані. Є достатньо землі під забудову (10 соток в дворі і 20 соток городу). Тел. 067-88-746-77 — Олена Анатоліївна.

№2304.

№ 2162.

ТОВ «ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАСПОРТИЗАЦІЇ НЕРУХОМОСТІ»

№ 2259.

Куплю ВАЗ, іномарку, Газель, трактор, Таврію, БУС, УАЗ та інше; куплю старі мотоцикли до 1960 р. в. Тел. 067-133-33-77, 066-777-51-51.

ЗАКУПОВУЄМО ВРХ від колгоспів та населення: корови, бички, коні, вівці, кнури. Доріз. Тел. 066-74-66-202. 096-48-46-822. Цілодобово.

№ 2442.

ЗАКУПОВУЄМО БДЖОЛИНИЙ МЕД. Тел. 050-939-19-18, 096-939-41-67. Адреса: м. Олександрія, вул. Паризької комуни, 82. Сайт: www.medonos.in.ua

НАТЯЖНІ СТЕЛІ Висока якість, вигідна ціна, від 70 грн., гарантія 12 років. Тел. 097-43381-14, 093-484-38-41. Анатолій.

№ 2301.

В смт Олександрівці по вул. Київській, 26 продається газифікований будинок. На присадибній ділянці є сарай, літня кухня, погріб, криниця. Садиби 7 соток. Тел. 050-225-21-08, 067-767-25-76. № 2311.

ПП „Шуліка” виготовляє і реалізує євроогорожі, кільця колодязні – 180 грн., плитку тротуарну – від 55 грн., пам’ятники надгробні – від 300 грн. Доставка, установка. Звертатися за адресою: смт Олександрівка, вул. Островського, 22. Тел. 067-78-54-329.

№ 2287.

Продається трикімнатна квартира у центрі Олександрівки (80 кв.м). Індивідуальне опалення, ремонт, євровікна з двокамерним склом. Біля будинку гараж. Тел. 067-185-03-79, 099-23-08-123. № 2474.

В Олександрівці по вулиці Леніна, 74 продається двокімнатна квартира (третій поверх) з індивідуальним опаленням. Квартира внутрішня, балкон засклений. Біля будинку гараж. Тел. 097-449-05-35 або 3-21-93. Вся родина Поліщуків Івана Івановича та Олександри Андріївни глибоко сумує з приводу смерті свата КОЛЕСНИКА Івана Григоровича і висловлює щире співчуття дружині Марії Павлівні, дочкам Галині, Світлані і їх сім’ям та всій родині покійного. Царство Небесне, світла пам’ять, вічний спокій покійному, а родині – віка і здоров’я.

№ 2528.

Сім’ї Сурая А.П., Стуся Ю.М., Атамася О.М. глибоко сумують з приводу смерті доброї душі людини, хорошого товариша ГРОМАДСЬКОГО Дмитра Васильовича і висловлюють щире співчуття дружині Валентині, дочкам Інні та Віті, внучці Аліні та всім рідним і близьким покійного. Земля пухом і Царство Небесне покійному, а рідним – віка і здоров’я пережити тяжку втрату. № 2503.

Сім’ї сусідів і знайомих Кононенко М.З., Баклан О.Д., Кузнецова Т.В., Коник І.Л., Ткаченка Г.П., Безпечної Л.Л., Нестеренка В.Я., Куценко Л.О., Овчаренка В.С., Кіченко Є.М., Лазаренко Л. висловлюють щире співчуття Шуватовій Валентині Олексіївні, дочці Ірині, сину Юрію з приводу смерті чоловіка, батька, дідуся ШУВАТОВА Анатолія Микитовича. Світла і вічна пам’ять покійному, а родині – віка, здоров’я, витримки пережити тяжку, непоправну втрату. № 2501.

Колектив працівників управління соціального захисту населення висловлює щире співчуття Бойко Інні Дмитрівні та її родині з приводу тяжкої, непоправної втрати – смерті батька ГРОМАДСЬКОГО Дмитра Васильовича. Царство Небесне і вічна пам’ять покійному, а родині – віка, здоров’я, витримки пережити велике горе. № 2502.

Сім’ї сусідів з вул. Чкалова,168а Шолька І.Ф., Жарко Г.Ю., Ткаченко Л.А., Запорожець П.П., Сагун О.П., Тюхтій В.С., Сергуніна В.Г., Ільніцький П.І., Береза Л.В. висловлюють щире співчуття Громадській Валентині Дмитрівні, дочкам Інні, Віті та внукам і всій родині з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка, батька, дідуся ГРОМАДСЬКОГО Дмитра Васильовича. Світла і вічна пам’ять покійному, а родині – здоров’я і витримки.

№ 2498.

Сім’я Кирилюка С.О., Брюховецька Н.М., Брюховецький Є.А. сумують з приводу передчасної смерті доброго сусіда ГРОМАДСЬКОГО Дмитра Васильовича і висловлюють щире співчуття його родині з приводу втрати чоловіка, батька, дідуся. Вічна пам’ять його душі і Царство Небесне, а рідним – віка і здоров’я.

РЕАЛІЗУЄМО ТА ВСТАНОВЛЮЄМО ЄВРООГОРОЖІ З БЕТОНУ. ТРОТУАРНУ ТА ФАСАДНУ ПЛИТКУ від 60 гривень, бордюри, відливи, шлакоблоки. Від виробника. Установка, укладка. Фарбування євроогорож. Звертатися за адресою: смт Олександрівка, вул. Будьоного (територія колишньої сільгоспхімії). Тел. 067-376-73-65. №2100.

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН В ГРУНТІ ТА КАМЕНІ. Якісно та найдешевше. Тел. 067-937-09-02, 067-944-99-19. № 2401.

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН ПІД КЛЮЧ. Гарантія. Якість. Тел. 067-360-55-77, 067-48-11-444. № 2154.

В с. Соснівці продається будинок. Поряд електричка, ліс. 70 соток землі, будівлі. Тел. 050-77-90-221, 098-611-85-27. № 2507.

Продам газифікований будинок в смт Олександрівці по вул. Свердлова,75. Біля будинку є всі господарські споруди. Тел. 097-317-86-87, 3-27-24. Загублений державний акт на право власності на землю (пай) серії ЯЗ № 428758, виданий на ім’я Тищенко Парасковії Григорівни, вважати недійсним.

№ 2490.

№ 2515.

Продається двокімнатна приватизована квартира 46,7 м2 на першому поверсі двоповерхового будинку. Опалення газове, індивідуальне, холодна та гаряча вода, засклена лоджія, телефон, підвальна кімната, сарай. Звертатися за адресою: с. Бірки-2, селище геологів, вул. Миру, 4, кв.11. Тел. 62-3-11, 068-99-63-149. № 1969.

ПОМИНАЄМО 13 серпня минуло 40 днів, як тихою пташкою відлетіла у вічність наша найкраща матуся, бабуся, прабабуся і сестра РИНДЯ Тетяна Антонівна. Тяжка хвороба і невблаганна смерть зупинила добре турботливе серце. Біль відчаю і смуток охопили наші серця і не вщухають ні на мить. Вона була для нас порадницею, наставницею. Пробачте, матусю, що Вас не врятували. Ми завжди Вас пам’ятатимемо. І поки ми живі, не заросте стежина до Вашої могили. У годину відчаю нам прийшли на допомогу добрі люди. Висловлюємо щиру подяку колегам з роботи, кумам, друзям, сусідам, однокласникам і всім рідним покійної. Небесна і вічна пам’ять нашій матусі, бабусі, прабабусі і сестрі, а всім людям – віка і здоров’я. Царство Небесне і земля Вам пухом нехай буде. З глибоким сумом рідні: діти, внуки, правнуки і сестра. № 2470.

ПОМИНАЄМО 15 вересня мине рік від тоді, як відійшов у вічність дорога нашому серцю людина — чоловік, батько, дідусь ЧУБ Іван Мусійович. Не існує таких слів, щоб висловити біль, горе, від якого плачуть наші серця. Він був гарною людиною, турботливим, надійним, люблячим батьком і дідусем. Ми сумуємо за ним, його так не вистачає для нас всіх. Зі сльозами на очах низько схиляємо голови над його могилою. У наших серцях він житиме вічно, ми завжди пам’ятатимемо його. Згадайте щирим, добрим словом усі, хто його знав. Царство Небесне, світла і вічна йому пам’ять. Дружина, діти, внуки.

Куплю котел чавунний (КЧМ) на твердому паливі. Тел. 093-722-87-71. № 2504.

Продається газифікований будинок в с. Бірках по вул. Калініна, 38. Біля будинку є всі господарські забудови, гараж. Ціна договірна. Тел. 067-455-18-20, 093-865-80-10, 067-521-22-67. № 2239.

Сім’я Кобилінських Івана Миколайовича і Таміли Олександрівни висловлює щире співчуття Костенко Галині Іванівні з приводу тяжкої втрати – смерті батька КОЛЕСНИКА Івана Григоровича. Світла пам’ять і Царство Небесне покійному, а рідним – віка, здоров’я, витримки пережити велике горе. № 2532.

Невблаганна, несподівана смерть обірвала життя дорогого нашого брата, кума, колеги по роботі ГРОМАДСЬКОГО Дмитра Васильовича. Йому б ще жити та жити, радіти своїми дітьми, внуками. Ми, сім’ї Базика І.М., Поліщука І.І., Пересунька О.В., Загинайка В.А., Тимко О.Л., Кирпи М.І., Кирпи С.К., Редьки А.М., Кожем’яки В.А., Ризуна Г.С., Пастернака М.І., висловлюємо щире співчуття дружині Валентині Дмитрівні, дочкам Інні, Віті та їх сім’ям. Земля Вам пухом, дорогий Дмитре Васильовичу, а родині - віка, здоров’я, витримки перенести тяжку втрату. № 2517.

Куми Андерс Т.К., Джирма Л.К., колишні колеги по роботі Литвин С.В., Кубаєвський В.В., Снісар В.В., Шишка В.Г. глибоко сумують з приводу смерті кума, доброї душі людини ГРОМАДСЬКОГО Дмитра Васильовича і висловлюють щире співчуття дружині Валентині, дочкам Інні, Віті, внучкам та всім рідним і близьким. Царство Небесне і земля пухом покійному, а рідним – віка і здоров’я пережити тяжку втрату.

№ 2508.

№ 2505.

Сім’я Безсмолого Б.С. глибоко сумує з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті дорогої нам людини, нашого любого свата ГРОМАДСЬКОГО Дмитра Васильовича і висловлює щире співчуття дружині Валентині Дмитрівні, дітям Інні, Вікторії, внукам і всій родині покійного. Світла і вічна пам’ять Дмитру Васильовичу, а родині – віка, здоров’я, витримки пережити велике горе.

Колеги колишнього дитячого закладу №4 Кубряченко Л.П., Різун Л.Д., Тарановська Л.П., Кріпка А.Д., Ільченко Н.С., Кононенко К.О., Кравець Г.М., Шмарко В.В., Куценко С.В., Стельмах Н.В., Демченко Н.В., Діренко Г.В. висловлюють щире співчуття Колесник Марії Павлівні, дітям Світлані, Галині, їх сім’ям з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка, батька, дідуся КОЛЕСНИКА Івана Григоровича. Царство Небесне і вічна пам’ять покійному, а родині – віка, здоров’я, витримки пережити велике горе.

№ 2521.

Передчасно підступна смерть на 61-у році забрала з життя доброї душі людину, чорнобильця ЛИСОГО Володимира Григоровича. Сім’ї Шумила І.П., Чергінця В.В. глибоко сумують з приводу його втрати і висловлюють щире співчуття батькові Лисому Григорію, сестрі Кравченко Л.Г. та всім рідним і близьким. Царство Небесне, світла і вічна пам’ять покійному, а рідним – віка і здоров’я пережити тяжку втрату.

№ 2494.

Скляр Г.В., Реброва Г.О., Манько О.М. висловлюють щире співчуття Громадській Валентині Дмитрівні та її родині з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка, батька, дідуся ГРОМАДСЬКОГО Дмитра Васильовича. Світла і вічна пам’ять покійному, а родині – віка, здоров’я, витримки пережити велике горе. № 2506.

№ 2513.

№ 2499.

Передчасна, невблаганна смерть забрала життя дорогої нам людини ГРОМАДСЬКОГО Дмитра Васильовича. Глибоко сумуємо і висловлюємо щире співчуття сестрі Валентині, її дочкам Інні, Вікторії, їхнім сім’ям і всій нашій родині. Світла пам’ять і Царство Небесне нашому дорогому Дмитру Васильовичу, а родині – віка, здоров’я, терпіння, мужності пережити велике горе. Сім’ї Скляренко А.Д., Скляренка В.С., Зоріної Л.С.

Âïåðåä

№ 2409.

ВОРОЖУ, ВІДРОБЛЯЮ. Звертатися у будь-який час за адресою: с. Нова Осота, вулиця Набережна,31. Тел. (098)80-30-463. Золотаренко Тамара.

Сусіди Данилюк Н.Г., Курінний О.О., Бондаренко В.В., Ольховик Т.М., Кріпка А.Д., Халецький А.М., Колосов Д., Скрипник І.П., Гаєвська Л.Г., Кравченко С., Гончаренко О., Гончаренко С.О., Вітер С.В., Токар Ю., Карпенко В., Подгорова Л.І. та їх сім’ї глибоко сумують з приводу смерті доброї душі людини, хорошого сусіда ГРОМАДСЬКОГО Дмитра Васильовича і висловлюють щире співчуття дружині Валентині Дмитрівні, дочкам Інні, Віті і всій родині покійного. Вічна і світла пам’ять, Царство Небесне покійному, а рідним – віка і здоров’я.

районна газета Засновники: Олександрівська районна рада, Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області. * * * Свідоцтво про реєстрацію КГ № 0216У. 7 квітня 1999 року.

Ресторан „PARADISE” на постійну роботу запрошує офіціантів та барменів. Можлива допомога з житлом. Тел. 3-33-94, 067-845-32-26, 050-172-04-54.

№ 2514.

Кузнець Микола Васильович глибоко сумує з приводу смерті хорошого товариша ГРОМАДСЬКОГО Дмитра Васильовича і висловлює щире співчуття дружині Валентині Дмитрівні і всій родині. Світла пам’ять і Царство Небесне покійному.

№ 2497.

№ 2417.

№ 2497.

№ 1999.

ШЛАКОБЛОКИ У КІРОВОГРАДІ Ціна 4,5 грн. за штуку. Тел. 099-96-21-135.

№ 1862.

№ 2516.

Редактор

Ніна ДОЛЯ

* * * Редакційна колегія:

Литвин Л.І., Чебану В.М., Шаповал Ф.О., Тімановський В.М., Шевченко С.П., Присяжнюк В.П., Доля Н.М., Шевченко Г.В., Горло О.Є.

№ 2493.

У справах реклами та оголошень телефонуйте 3-24-21, 3-24-26. * * * Позиція газети не завжди може збігатися з думками авторів. * * * Газета залишає за собою право редагувати і скорочувати тексти. * * * За зміст і достовірність реклами та оголошень відповідальність несе рекламодавець.

Сім’ї Прасола І.Д., Масельського О.В., Кононенка В., Журавського Є.А., Панасенко Ю., Горбаня А., Вибойченка В., Кучерявий І., Болгаров В., Война О., Смілянського М., Зеленського А. висловлюють щире співчуття дружині Громадській Валентині Дмитрівні та її родині з приводу тяжкої, непоправної втрати – смерті чоловіка, батька, дідуся ГРОМАДСЬКОГО Дмитра Васильовича. Світла пам’ять і вічний спокій його душі, а рідним – здоров’я, сили, витримки. № 2511.

Сім’ї Солода Ю.Д., Солода Р.Ю., Солода О.Ю. в глибокій зажурі. На 64-у році життя пішла за межу вічності дорога нам людина, доброї душі, щирий чоловік, прекрасний сім’янин ГРОМАДСЬКИЙ Дмитро Васильович. Сумуємо і висловлюємо щире співчуття дружині Валентині Дмитрівні, дітям, їх сім’ям і всій родині покійного. Світла пам’ять і Царство Небесне Дмитру Васильовичу, а родині – віка, здоров’я, мужності пережити тяжку, непоправну втрату.

При передруку чи використанні матеріалів посилання на районну газету «Вперед» ОБОВ‘ЯЗКОВЕ.

* * * Газета видається українською мовою, виходить двічі на тиждень: у вівторок та суботу. Ціна договірна. Індекс 61739. Друк — офсетний. Обсяг 1 друк. арк. Тижневий наклад 7052.

№ 2512.

Газету набрано, зверстано і віддруковано у комп’ютерному центрі РВО «Олександрівщина». НАША АДРЕСА: 27300, Кіров оградська область, смт Олександрівка, вул. Радянська, 1д. E-mail: r_vpered@ukr.net Site: gazeta-vpered.com.ua * * * НАШІ ТЕЛЕФОНИ: 3-24-20, 3-24-26, 3-24-21, 3-30-61. Зам. № 401.

З Т

68-2013  
68-2013  
Advertisement