Page 1

Вівторок, 4 лютого 2014 року №9 (9867) Виходить з березня 1935 року

Ãàçåòà Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè òà Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÏÐÈÉÍßÒÎ ÎÑÍÎÂÍÈÉ Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÐÀÉÎÍÓ

31 січня відбулася двадцять дев’ята сесія Олександрівської районної ради шостого скликання під головуванням голови районної ради Василя Скляренка. На сесії прийнято основний фінансовий документ району – районний бюджет на 2014 рік. Детальний аналіз надходжень і видатків районного бюджету

Óâàãà, êîíêóðñ!

ÆÈÒÅ˲ ÎÁËÀÑÒ² ÌÎÆÓÒÜ ÇÄÎÁÓÒÈ ÏÐÅÌ²Þ ÇÀ ÎÑÎÁËȲ ÄÎÑßÃÍÅÍÍß ÌÎËÎIJ Ó ÐÎÇÁÓÄβ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Управління молоді та спорту облдержадміністрації оголошує обласний відбірковий етап конкурсу на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Всі бажаючі мають можливість взяти участь у конкурсі згідно Положення. Документи кандидатів на нагородження, оформлені в установленому порядку, просимо подавати у відділ з питань молодіжної політики управління молоді та спорту облдержадміністрації (м. Кіровоград, вул. Преображенська 2, каб. 510,) в друкованому та електронному вигляді (електронна адреса obl.molodkr@mail.ru). Термін подання документів – до 13 лютого 2014 року. Звертаємо увагу на те, що Премія присуджується за досягнення впродовж 2013 року (при наявності таких досягнень до уваги також можуть братися досягнення кандидата за попередні

роки). Переможцям вручається диплом, нагрудний знак і грошова винагорода в обсязі 200 неоподатковуваних мінімумів. Також просимо відповідно до Закону України від 1 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» надати заяви кандидатів на здобуття премії про дозвіл використання їх персональних даних. У 2013 році лауреатом Премії у номінації «За творчі досягнення» став Колісніченко Сергій Володимирович, вчитель історії та правознавства Помічнянської загальноосвітньої школи I-III ст. № 1 Добровеличківського району Кіровоградської області. Контактна особа: начальник відділу з питань молодіжної політики управління молоді та спорту облдержадміністрації Глобенко Ірина Вікторівна, роб. (0522) 24-28-52, моб. 066-88858-48.

ÇÀÌÅҲ˲ ÆÈÒÒß Â ÑÅ˲ ÍÅ ÇÓÏÈÍßÞÒÜ озвучила на сесії начальник фінансового управління РДА Валентина Шията. Загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік затверджено у сумі 116 млн. 58,4 тисячі гривень. Стільки ж складають і видатки. Прийнято рішення і про встановлення та затвердження граничного нормативу рентабельності виробничої діяльності для підприємств спільної власності територіальних громад сіл і селищ Олександрівського району. На сесії затверджено перелік закладів культури базової мережі району. Депутати погодили внесення змін до Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в районі на 2006-2010 роки і на період до 2015 року. У питанні різному депутати обмінялися думками з приводу суспільно-політичної ситуації в державі.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ϲÄÒÐÈÌÊÈ ²ÍÄȲÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ «ÂËÀÑÍÈÉ Ä²Ì» ÍÀ 2011-2015 ÐÎÊÈ Олександрівська районна державна адміністрація повідомляє, що на території Олександрівського району діє Програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 20112015 роки». Мета програми забезпечити сільське населення індивідуальним житлом. Реалізація програми здійснюється, насамперед, шляхом спорудження індивідуальних житлових будинків, інженерних мереж, придбання готового житла за рахунок власних коштів забудовників, шляхом отримання забудовниками пільгових кредитів. Надання кредиту здійснюється обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Отримувачами пільгових кредитів можуть бути громадяни, які постійно проживають у селі і працюють у сільській місцевості, а також ті, що можуть підтвердити свою платоспроможність. Крім того, громадяни можуть скористатися програмою іпотечного кредитування під 3 % річних. Держава взяла на себе зобов’язання відшкодовувати частину відсотків по кредитах людям, що потребують житла. Отримуючи кредит з відсотковою ставкою у 16 % покупець квартири повинен виплачувати 3%. Решта суми додається з державного бюджету. Умови отримання кредиту визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 343 «Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов». Громадяни, які бажають ознайомитися з умовами цих програм, можуть звернутися до відділу регіонального розвитку, містобудування,архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації за адресою: смт Олександрівка, вул. Леніна, 82, каб. 16. Яніна ДРАГАН, начальник відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства.

Зимові морози та заметілі жителів села Букварки зненацька не застали. Про це потурбувалися заздалегідь всією громадою. Влітку та восени торік вони запаслися паливом. Інваліди та учасники війни отримали субсидії, компенсації на дрова. Лісництво своїм транспортом доставило їх до домівок та закладів соціальної сфери. А тепер, коли на дворі тріщать морози та дошкуляє колючий

вітер, у їхніх оселях тепло та затишно. У звичайному режимі працюють заклади соціальної сфери — фельдшерсько-акушерський пункт, бібліотека, клуб, магазини, пошта. Поштарка вчасно доставляє кореспонденцію, передплатні видання, необхідні товари. Шкільним автобусом підвозять букварських дітей до Підлісненського навчальновиховного комплексу. І пере-

сторогою для цього є тільки мороз більший 20 градусів. Що ж стосується зимових заметів, то з ними борються сільська рада разом з місцевим господарством. Адже всі дороги та під’їзди до села від снігу тут розчищають спеціальною технікою ФГ „Гусака”, керівник якого Віктор Миколайович Гусак. Тож морози та заметілі життя в селі не зупиняють. Ольга ГОРЛО.

ßÊÙÎ ÂÒÐÀ×ÅÍŠ²Ä×ÓÒÒß ÍÅÁÅÇÏÅÊÈ Чи то через тривале потепління чи з інших суб’єктивних причин деякі люди втратили відчуття небезпеки від морозів. Тож, як зазначив лікар приймального відділення районної лікарні Олександр Голубець, тільки почалося зниження температури до мінусових позначок, як на „швидку допомогу” райлікарні доставили три особи: 21 січня — чоловіків — з Олександрівки з переохолодженням та з Голикового — з переохолодженням та обмороженням обох нижніх кінцівок, 24 січня — чоловіка з Розумівки з відмороженням кінцівки лівої ноги. Причина здебільшого ба-

нальна: після „перебору” спиртного не розраховані сили, щоб дістатися до місця призначення (додому). * * * Зі зниженням температур з’явилася більша небезпека й

виникнення пожеж. Більше підкручуємо газовий котел або

дров та вугілля більше підкладаємо в грубку чи плиту, щоб в оселі тепліше було. І, звичайно, впевнені, що з опалювальною системою у нас вдома все гаразд. Та, як розповідає провідний інспектор Олександрівського РВ УДСНС України в Кіровоградської області Олег Солод, інколи трапляється порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні пічного опалення, та й інші причини, які дають про себе знати, завдаючи матеріальної та моральної шкоди і є загрозою життя людей. Так, не справне пічне опалення призвело до пожежі в одному з помешкань села Підлісного. Дізнавалась Ольга ГОРЛО.

Ò³ëüêè öèôðè

ÎÏËÀÒÀ ÍÀÑÅËÅÍÍßÌ ÎÁËÀÑÒ² ÆÈÒËÎÂÎ-ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÕ ÏÎÑËÓà ÒÀ ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐò¯ ÍÀ 1 Ѳ×Íß 2014 ÐÎÊÓ У грудні 2013р. населенню області нараховано за житлово-комунальні послуги 71,8 млн.грн., що на 5,5% менше порівняно з груднем 2012р. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, включаючи погашення боргів попередніх періодів, за грудень 2013р. у Вільшанському, Гайворонському, Голованівському, Добровеличківському та Ульяновському районах вищий за 100%. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилася з початку року на 2,6% і на 1 січня 2014р. становила 135,5 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги у грудні склав 3,1 місяця. З початку року заборгованість знизилася у м.Кіровограді та 15 районах області, найбільше – у Світловодському (на 95,1%), Голованівському (на 65,3%), Онуфріївському (на 47,5%), Бобринецькому (на 44,5%), Добровелич-

ківському (на 31,2%) та Устинівському (на 22,5%) районах. Населенням Компанїївського та Новоархангельського районів стовідсотково оплачено нарахування поточного періоду, частково погашено борг попередніх періодів та попередньо сплачено за житлово-комунальні послуги. Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 64,6 млн.грн., з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 32 млн.грн., газопостачання – 22,1 млн.грн., централізоване водопостачання та водовідведення – 16 млн.грн., вивезення побутових відходів – 0,8 млн.грн. У грудні 2013р. населенням області сплачено за спожиту електроенергію 23,7 млн.грн., що на 4,8% більше порівняно з відповідним місяцем 2012р. Головне управління статистики у Кіровоградській області.

²ÉÑÜÊβ ÇÀÊËÈÊÀËÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ²ÊÒÎÐÀ ßÍÓÊÎÂÈ×À ÂÆÈÒÈ ÍŲÄÊËÀÄÍÈÕ ÇÀÕÎIJ ÙÎÄÎ ÑÒÀÁ²Ë²ÇÀÖ²¯ ÑÈÒÓÀÖ²¯ Про це повідомляє пресслужба Міноборони. «Висловлюючи свою громадянську позицію, військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, які проходять службу та працюють в апараті Міністерства оборони України, закликали Верховного Головнокомандувача в рамках чинного законодавства вжити невідкладних заходів щодо стабілізації ситуації в країні і досягненню злагоди в суспільстві», - йдеться в повідомленні. Як зазначають у прес-службі міністерства, під час зборів військовослужбовці і співробітники Збройних Сил України на чолі з міністром оборони Павлом Лебедєвим обговорили останні події в Україні та висловили занепокоєння ситуацією, що склалася останнім часом в державі. «Військовослужбовці і співробітники Збройних Сил України назвали неприпустимим силове захоплення державних установ, перешкоджання представникам органів державної влади та місцевого самоврядування виконувати свої обов’язки, зазначивши, що подальша ескалація протистояння загрожує територіальній цілісності держави», – йдеться в повідомленні. У тексті звернення, який зачитували на зборах, йшла мова про те, що «військовослужбовці стурбовані ситуацією, що склалася в країні, і просять Головнокомандувача вжити дієвих і невідкладних заходів для наведення порядку, збереження країни і запобігання в подальшому екстремізму». Це звернення обговорили й одностайно підписали на загальних зборах також всі військовослужбовці військової частини А0981, що дислокується на території Олександрівського району. «Ми за мирний процес налагодження конфлікту, збройний конфлікт це погано, і він Україні не потрібний», – зазначили вони у тексті. Ігор ПОГОРЄЛЬСЬКИЙ, командир військової частини А0981.

ÇÀѲÄÀÍÍß ÄÅÐÆÀÂÍί ÍÀÄÇÂÈ×ÀÉÍί ÏÐÎÒÈÅϲÇÎÎÒÈ×Íί ÊÎ̲Ѳ¯ 21 січня під головуванням першого заступника голови районної державної адміністрації Ольги Бороти відбулося засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Олександрівській районній державній адміністрації. Участь в засіданні комісії взяли начальник управління ветеринарної медицини в Олександрівському районі Сергій Колісник, начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Сергій Перевезій, керівники сільськогосподарських формувань району. На засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії було розглянуто питання про вжиття невідкладних заходів з недопущення занесення збудника африканської чуми свиней на територію району та стан готовності на випадок виникнення захворювання африканською чумою свиней. З інформацією з цього питання виступив начальник управління ветеринарної медицини в Олександрівському районі Сергій Колісник. У зв’язку із загостренням епізоотичної ситуації щодо африканської чуми свиней перший заступник голови райдержадміністрації Ольга Борота звернулася до власників свиногосподарств всіх форм власності та наголосила на безумовному виконанні заходів по недопущенню збудника цього захворювання на територію нашого району.


2

4 лютого 2014 року Øëþá çîëîòî¿ ïðîáè

Ñëîâî ïðî êîëåãó

ÊËÈÊÀËÈ ÍÀ ÂÅ×ÅÐÞ, ÏÐÈÉØËÈ ÍÀ ÂÅѲËËß

ÂÎÍÀ ²Ä×ÓÂÀª, ßÊ ÄÈÒÈÍÀ ÍÀÂ×ÀªÒÜÑß

Січень 1964 року у Цвітному видався сніжним і морозним. Снігу накидало, замело огорожі й хати, на вулицях ні проїхати, ні пройти. А на двох кутках села у неділю, 12 січня, весілля гуляли! На „хуторі” Саєнки доньку заміж видавали, а на „бондарівці” Присяжні сина одружували. І що там люті морози, і що там глибокі сніги, коли у серцях молодих Ірини та Якова горіло кохання, а на столах у гостей – гарячі капусняк і картопля, смачний з півня холодець, вінегрет, ряжанка з пиріжками і міцна самогонка! - Та пили люди тоді мало, вони й без алкоголю веселитися вміли, - згадує Ірина Никонівна. Бо й справді, як заграла гармошка та вдарив бубон, то всі у танець йшли. - Гарна й музика була бадьора, запальна, а зараз що, такі мелодії, що й заснути

поліг смертю хоробрих на рідній землі, в Олександрівському районі. Та вдови, хоч й не мали особливого достатку, та дітей на ноги поставили й весілля їм зробили як у людей. Наречена, мов лялечка, була одягнена у вишиту сорочку, корсет та яскраву спідницю, а голову прикрашав квітчатий вінок зі стрічками. Та як не хотіла вона похвалитися своїм гарним одягом перед подругами, все ж довелося й „плюшку” накинути, бо холод таки проймав. А наречений красувався у новенькій „москвичці”, яка тоді була дуже популярною у чоловіків. Українських звичаїв тоді дотримувалися, тож на весіллі було й квітчане гільце, й викуп нареченої, й гарні пісні свашок. А ось черевика у нареченої таки не крали! Іра була в хромових чоботях, і зняти їх було не так то й просто.

йдемо додому, а там й наварено, й прибрано, - з вдячністю згадує Марфу Іванівну жінка зараз. Коли ж на світ з’явився Сергійко, то й його глядіти свекруха допомагала. Марина й Наталія у Присяжних народилися вже у новому будинку по вулиці М еха н із ат о рів. Яків та Ірина напередодні весілля. Зводити оселю молодому подружжю допомагав цьовитими вчили бути дітей, місцевий колгосп, в якому прадодає чоловік. Присяжні багатства не мацювали обоє. Дружина доярють. Та й пенсію заробили не кою, чоловік тваринником. велику. В Ірини Никонівни за – Викликав мене головний тридцятирічний стаж дояркою бухгалтер і каже, що колгосп – 1403 гривні. В Якова Логнам дає безпроцентний кредит виновича, не дивлячись на те, на будівництво. То ми майже за що він має трудовий стаж рік хату й поставили, - хватваринником майже двадцять литься Яків Логвинович. років і завідуючим молочноУ цій затоварною фермою тринадцять тишній осероків, ще менша – всього 1260 лі мешкає гривень. Та вони тримають він з дружигосподарство, город обходять і ною й зараз. хоч чимось стараються підтриДіти розлемати молодших. тілися з А щороку, обов’язково, б ать к івсь збирають у різдвяні дні за кого гнізда, своїм столом на традиційну подарували «вечерю» всю дружню велику батькам родину. Кликали й нинішнього внуків. Та й року. Та діти порахували, що серед них підійшла якраз ювілейна дата, вже є доросй вирішили того дня відсвятлі. Примікувати батькам золоте весілля. ром, найНатхненником і організастарша – тором свята стала невістка д ва д ц я т и Наташа. Вона з Сергієм мешп’ятирічна кає у Гайвороні, працює вихоІра, потім – вателем у дитячому садку, д ва д ц я т и весела й непосидюча. Донька річний В’яМарина, яка працює у місцечеслав, далі вому товаристві «ОЛТО» екодев’ятнадномістом, попросила у сільсьц я т и р іч н і 12 січня 2014 року. «Молодята» з найменшими внуками. кому Будинку культури вишиАня та Яростий одяг, віночки з стрічками. можна, - махає рукою Яків – А ось весільних фотолав. Троє школярів – шістОдягли батьків святково, Логвинович. графій у нас й немає, не було надцятирічний Станіслав, п’ятсамі причепурилися. І велиХати у батьків були макому сфотографувати, – каже надцятирічний Сергій, одикою, дружною сім’єю зібраленькими, то доводилося госжінка. надцятирічна Вікторія. А найлися за щедрим батьківським тей по черзі за стіл садити, але Та придане – шафа, яку у ті менший внук – чотирирічний столом. Дякували стареньким ніхто в обіді не був. На весілля часи в народі називалася шиВіталик. за любов й мудрі поради, жартяглися, можна сказати, одні фанером, подушки та ковдра – – Збігло життя, й не зоглетували, співали, фотографуматері, бо батьки молодих у нареченої було. Це добро ділися, - зітхає Ірина Никонівна валися. А традиційне „гірко” загинули на фронті. Батько разом з дружиною перевіз Яків й міцніше спирається на дві дідусеві й бабусі найголосніше Якова – Логвин Федосійович кіньми у батьківську хату. палиці. На жаль, без них вона вигукували внуки. загинув у 1944 році під КраЗ свекрухою невістка повже не зробить й кроку. Галина ШЕВЧЕНКО. ковом у Польщі, батько Ірини ладила відразу. - Прожили чесно, ворогів не Фото з сімейного альбому – Никін Микитович Саєнко – Ми вдвох на роботі, примаємо. Справедливими й праПрисяжних.

Ðîç’ÿñíþº ñïåö³àë³ñò

ÏÐÎ ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÍß ÃÐÎÌÀÄßÍ, ßʲ ÏÎÑÒÐÀÆÄÀËÈ ÂÍÀÑ˲ÄÎÊ ×ÎÐÍÎÁÈËÜÑÜÊί ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÈ

Організація оздоровлення постраждалих осіб та потерпілих дітей здійснюється відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», та «Порядку організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 261. Управління соціального захисту населення Олександрівської районної державної адміністрації здійснює реєстрацію заяв громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для забезпечення санаторно-курортними путівками та путівками на відпочинок. Для взяття на облік для забезпечення путівкою у наступному 2015 році постраждала особа чи один із батьків потерпілої дитини або особа, яка їх замінює, подає до 15 жовтня 2014 року до управління соціального захисту наступні документи: 1) для одержання санаторно-курортної путівки постраждалою особою: - заяву із зазначенням бажаної пори року заїзду; -видану в установленому МОЗ порядку довідку для одержання путівки на санаторно-

курортне лікування за формою 070/о; - копію посвідчення постраждалої особи разом із відповідними вкладками (у разі їх наявності);

- копію паспорта; -у разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від місця реєстрації, особою додатково подається видана місцевим органом за місцем реєстрації довідка про те, що постраждала особа не перебуває на обліку для забезпечення в наступному році санаторно-курортною путівкою; 2) для одержання санаторно-курортної путівки потерпілою дитиною: - заяву для одержання пу-

тівки такою дитиною у складі організованої групи чи разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, із зазначенням бажаної пори року заїзду; - видану в установленому

МОЗ порядку довідку для одержання потерпілою дитиною путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о; - видану в установленому МОЗ порядку довідку для одержання одним із батьків потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о (у разі наявності); - копію посвідчення потерпілої дитини разом із відповідними вкладками (у разі наявності);

- копію посвідчення постраждалої особи одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює, разом із відповідними вкладками (у разі наявності); - копію свідоцтва про народження або копію паспорта потерпілої дитини; - копію паспорта одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює; - у разі подання заяви за місцем проживання потерпілої дитини, відмінним від місця її реєстрації, одним із батьків потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка місцевого органу за місцем реєстрації потерпілої дитини про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення у наступному році путівкою. Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом Порядку, особи надають їх оригінали для огляду. Заяви, подані з порушенням строку, встановленого абзацом першим пункту 7 Порядку, приймаються для взяття постраждалих осіб чи потерпілих дітей на облік для забезпечення путівкою через один календарний рік відповідно до вимог цього Порядку. Ольга ОСАДЧА, завідувач сектору з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Ось уже 34-й рік вчителем початкових класів Олександрівської ЗШ №1 І-ІІІ ступенів працює Тетяна Вікторівна Ковтун. І кожного Першовересня з надією, бажанням, довір’ям дивляться на неї двадцять п’ять – тридцять пар допитливих і кмітливих очей. Начебто про них написала ці рядки поетеса Софійка Когут: ... Карі, зелені, сиві, як хмари, Чорні, як ніч, і як день голубі, Добрі, розумні, цікаві, яскраві Очі довірливі, чисті, щасливі... Замріяні очі, сумні і лякливі, Сміливі і пильні, чесні і ясні, Дивляться, плачуть, сміються й блищать. Зорями світяться очі-віконця В них совість людська і думки, і душа. І саме не відбивати це бажання вчитися, а перетворити в радісне для дитини заняття – така її мета. Всім хочеться і працювати, і вчитися в такій школі, де було б цікаво і затишно кожному, де статус особистості був би пріоритетним. Наснагу для творчості Тетяна Вікторівна черпає з педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського, такої різнопланової і багатоаспектної. Не раз

перечитувала його твори, думала про створення таких занять, на яких би уроки перепліталися зі святами, постійно звучала б чарівна музика мелодій на рідній мові, серця вихованців полонила б захоплива казка, народна пісня та гра. Зараз класовод працює над проблемою „Навчання молодших школярів на засадах компетентнісного підходу”. Бо саме компетентнісний підхід у навчанні і вихованні ставить сьогодні в центр всієї освітньої системи особистість дитини, забезпечує комфортні і безконфліктні умови її розвитку. Учень завжди є суб’єктом, а не об’єктом навчання. Тому основна мета навчання, окрім засвоєння учнями необхідних знань і навичок – це розвиток креативної особистості учня як суб’єкта діяльності і соціальних стосунків. Ось чому в центрі зусиль вчителя інтереси школяра і головними дійовими особами є діти, групи і клас в цілому. Враховуючи це, для своїх учнів Тетяна Вікторівна є диригентом, який уміє почути, помітити, допомогти, підтримати кожного, залучити до співпраці. Важливим фактором є творче поєднання різноманітних форм, методів навчання, які сприяють встановленню між учнями більш демократичніших і довірливіших відносин. Це і різноманітні форми уроків: урок-гра, урокзмагання, урок-КВК, урок-казка, урок-подорож, нестандартні форми перевірки домашніх завдань; прийоми складання лінгвістичних та математичних казок; навмисно помилкове письмочитання, що його використовують з метою пошуку і виправлення помилок, різноманітні пошукові завдання, евристичні бесіди, диференційовані завдання, робота в парах, групою. Жоден урок не обходиться без вправ творчого характеру. Навчання – складний процес. І його вплив на людину повинен бути гармонійним. Не можна сказати, що на уроках читання розвивається лише почуття, на уроках математики – лише логічне мислення, а на уроках образотворчого мистецтва – лише уява і творчі здібності. Дитина не може 10 хвилин тільки мислити, 15 хвилин – відчувати, а 5 хвилин – уявляти. Будь-яка справа захоплює всю її сутність. Тому у педагогічному процесі зусилля вчителя спрямовані на те, щоб за допомогою певних методичних прийомів навчити кожну дитину вчитися, активізувати навчальний процес, створити умови необхідності засвоєння знань, пробудити в кожному учневі зацікавленість. На півночі є мудра притча: „Якщо людині дати одну рибину, вона буде сита один день, якщо дати дві рибини, вона буде сита два дні, а якщо навчити людину ловити рибу, то вона буде сита все життя”. Так і в навчанні – потрібно дати дітям не заготовку знань на завтра, а „озброїти” вмінням здобувати ці знання. Система здобуття знань, яку намагається створити Тетяна Вікторівна, забезпечує рух слабкого до середнього, середнього до сильного, сильного до видатного. І так з року в рік вона спостерігає за своїми вихованцями і бачить результати своєї копіткої праці. Бачить, що її зусилля недаремні. Ті знання, які вона вклала у своїх учнів, є гарним багажем для навчання в середніх і старших класах. Її кредо вчителя: „Це не той, хто навчає, а який відчуває, як дитина навчається”. Скільки проблем у житті школи і дитини зникло б, якби кожен із нас діяв за цим правилом. Людмила СЕМЕНІЧЕНКО, голова методичного об’єднання вчителів початкових класів Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÅÒÀ Нині, як і щороку, в Олександрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 проводяться заходи щодо вшанування пам’яті геніального поета, що став пророком України, її світочем - Т.Г. Шевченка. За доброю традицією у стінах школи зустрічалися з відомою актрисою, випускницею Олександрівської ЗШ І-ІІІ ст №1 Охрімець Інною Миколаївною. Ця зустріч була особливою, бо вона присвячена знаменній даті – 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. З уст Інни Миколаївни звучало Кобзареве слово, слово великої, незгасної любові до свого народу, своєї землі. Акторська майстерність заполонила душі глядачів, у залі панувала тиша, бо кожен переживав разом із нею трагічні сторінки історії України. Невмируще, пророче слово Кобзаря навічно житиме у серцях молодого покоління. Віра АНДРУЩЕНКО, вчитель української мови та літератури Олександрівської ЗОШ №1.


3

4 лютого 2014 року Ñëàâí³ çåìëÿêè

ÐÎÄÎÌ Ç ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÊÈ Десять років тому в 2003 році в Москві вийшла з друку книга «Борис Кузык. История одной судьбы». Під загальним авторством О.Г. Федорова зібрано спогади-відгуки, крім матері Бориса Миколайовича, його друга-однокласника О.К. Кравченка, дружини Тетяни Василівни і брата Георгія Миколайовича, ще сорока двох, людей, які знали його по службі в армії, по навчанню у вищих навчальних закладах з ним. У всіх цих різних людей в оцінках Бориса Миколайовича виділяється його працьовитість, глибокі і різнобічні знання, наполегливість в досягненні визначеної мети, патріотизм, готовність допомогти, тактовність, але вимогливість як до себе, так і до підлеглих. Всі оцінки Борис Миколайович підтвердив своїм життям. Середню школу і Ярославське вище військово-фінансове училище закінчив з золотими медалями. Була можливість обрати місце служби в європейській частині СРСР чи за кордоном, а він обрав Далекий Схід, поблизу кордону з Китаєм, якийсь Бікін, а звідти в тайгове селище Розенгартовка, де знайшов свою „половину” – Таню. В управлінні кадрами навіть підозрювали, може з таким дипломом ховається від відповідальності за злочин. А він, добровільно взявши найважчу ділянку роботи, блискуче в найкоротший термін налагодив зразковий порядок. Борис Миколайович став відомим. „За п’ять років служби він подолав п’ять кар’єрних східців” і в 26 років вже був начальником фінансової служби штабу армії. З цієї посади інші вважали б за честь вийти у відставку, а старший лейтенант Борис Кузик вирішив учитись далі. Борис Миколайович з дружиною і синочком їдуть в Москву, де він оформляється на навчання на воєнно-фінансовому факультеті Московського фінансового інституту. Протягом 1984-1987 років „три роки три офіцерські сім’ї з трьома малими дітьми жили в одній трикімнатній квартирі. Можна собі уявити умови для навчання. Борис Миколайович, на здивування багатьох, замість того, щоб закріпитися на фінансовій службі в армії, обирає найризикованіший напрям – механізм ціноутворення на продукцію військово-промислового комплексу. В той час ціни на цю продукцію встановлювали генеральні директори, генеральні конструктори підприємств ВПК, намагаючись якнайбільше взяти з державної кишені. Освоєння

механізму ціноутворення на продукцію ВПК Борису Миколайовичу дало можливість виконувати найважливіші державні доручення. Напружена праця, виключна пам’ять, чітке сприймання будь-якої інформації, швидкий її аналіз і виведення висновку, прийняття безпомилкового рішення з очевидним результатом його виконання забезпечили закінчення інституту дипломом з відзнакою. Начальник кафедри фінансів і управління банківською діяльністю у Збройних Силах СРСР, полковник Савінський П.Ф. признався, що Борис Миколайович „задавав питання, на які не відразу знайдеш відповідь”. А в кінці відзначив: „ І сам Борис Миколайович, і члени його сім’ї – люди відмінні. В тому розумінні, що Бог наділив їх розумом, знаннями, чудовими душевними якостями”. А начальник кафедри управління фінансово-економічною діяльністю і контролю, полковник Воровський М.В., даючи пораду йти в політику, підтвердив: „ Тільки такі люди, як Борис Миколайович Кузик, зможуть підняти нашу державу на той рівень, якого вона гідна”. З такими характеристиками Бориса Миколайовича направили в Центральне фінансове управління Міністерства оборони, де розприділялася значна частина бюджету СРСР. Він швидко ріс по службі від офіцера управління, старшого офіцера до заступника начальника управління. І це при тому, що він у свої 29 років потрапив у згуртований колектив, у якому працювали люди, середній вік яких становив 59 років. Цим людям він висунув ідею: „Досить займатися розтратою бюджету!” Глибоко вникаючи в фінансове забезпечення вітчизняного ВПК, Борис Миколайович з групою колег підготував доповідну записку і аналітичний звіт, в яких давалася комплексна оцінка і пропонувалася концепція (визначальна думка) розвитку ВПК. В ЦК КПРС його ініціативу різко осудили. Навколо нього утворився вакуум – ніхто до нього не заходив, ніхто не дзвонив. „Стало ясно: одні люди ставлять інтереси Вітчизни вище всього, а інші, заради збереження своєї влади, нехтують ними. Саме тоді в своєрідному девізі, кодексі честі Бориса Миколайовича, закріпилося слово „патріотизм”. Складання доповідної записки, яку здав у архів, він

ÀÑÎÖ²ÀÖ²ß ÐÈÁÀËÎÊ ÇÀÊËÈÊÀª ÓÊÐÀ¯Íֲ ÁÐÀÒÈÑß ÇÀ ÁÅÍÇÎÏÈËÈ ² ÐßÒÓÂÀÒÈ ÐÈÁÓ Â²Ä ÌÎÐÎÇ²Â У зв’язку з важкими кліматичними умовами в нинішній зимовий період, внаслідок укриття водойм кригою, снігом можливі явища задухи і загибелі риби. Про це повідомили в пресслужбі асоціації рибалок України. «При значній товщині криги зменшується кількість води у водоймах, а сніг перешкоджає проникненню сонячного світла, яке потрібно для життя мікроскопічних водоростей, котрі в процесі фотосинтезу поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень», - зазначається в повідомленні. Характерна ознака нестачі кисню у воді - це масове скупчення малька і водних комах біля просвердленої лунки, неприємний запах від води. Щоб не допустити втрати рибних зграй через замори, Асоціація рибалок України звертається до кожного рибалки-аматора, до всіх промисловиків, громадських організацій природоохоронного спрямування з проханням вести спостереження за станом зимівлі риб. При пониженні концентрації кисню в воді, різкому зниженні рівня води у водоймах необхідно забезпечити своєчасну аерацію (негайно робити ополонки), використовуючи для цього льодобури, бензопили. «Про усі випадки ускладнення екологічного стану, появи ознаки задухи риби негайно інформуйте управління рибоохорани та інші уповноважені органи для вжиття заходів», - закликали в асоціації.

повністю взяв на себе, щоб не заплямувати товаришів. Раптом Горбачов у своєму виступі вжив слово „конверсія” (перетворення, зміна) і все навколо Бориса Миколайовича змінилося – до нього заходять, дзвонять. І керівництво його оцінило: „ Молодець, ми його підтримуємо. Молодий, але дуже талановитий”. Матеріали з підготовки доповідної записки і пропозицій по розвитку військово-промислового комплексу СРСР лягли в основу дисертації, яку Борис Миколайович блискуче захистив у травні 1991 року, одержавши вчений ступінь кандидата економічних наук. Заступник генерального директора Російської літако-будівельної корпорації „Міг” Фадєєв О.А так оцінив: „У Бориса Миколайовича є професійне „шосте почуття”, йому це дано з неба”. З 1998 року почалося формування холдингової промислової компанії „Нові програми і концепції”, в якій станом на 2003 рік працювало 90 менеджерів під керівництвом генерального директора Б.М. Кузика. Вони вивели Росію на друге місце в світі (після США) на світовому ринку високотехнологічної оборонної продукції. В 1991 році розвалили СРСР. Міністерству зовнішніх економічних зв’язків потрібні були нові люди з розумінням ринкової економіки. Туди і призначили Бориса Миколайовича, де проявилися його дипломатичні здібності. Він побував з візитом в понад 50 країн світу, зустрічався з керівниками країн, з міністрами оборони, з командуючими видами Збройних Сил. Постачання зброї в інші країни сприяло співробітництву, зростанню товарообігу, контактів у науці, культурі, освіті, туризмі. В 1992 році Указом Президента РФ Б.М. Єльцина Генеральному директору „НПК” Борису Миколайовичу присуджено Державну премію в галузі науки і техніки. В 1994 році його призначено помічником Президента РФ з питання військово-технічного співробітництва з зарубіжними країнами. „При проведенні міжнародних зустрічей на вищому рівні і державних переговорів Б.М. Кузик був присутній як радник Президента Росії і разом з керівництвом міністерства оборони допомагав відстоювати інтереси держави”. В 1996 році Борис Миколайович захистив дисертацію на вчений ступінь доктора економічних наук. А Указом Пре-

зидента РФ йому присвоєно кваліфікаційний розряд дійсного державного радника Російської Федерації 1 класу. В листопаді того року присвоєно вчене звання професор по спеціальності „Економіка і управління народним господарством”. На новорічні свята – він „Людина року”. В січні 1997 року Бориса Миколайовича обирають дійсним членом Академії військових наук. У 1998 році Борис Миколайович знову „Людина року”. В 2000 році йому присвоюють почесне звання „Заслужений діяч науки Російської Федерації”. В квітні 2002 року він став лауреатом державної премії Російської Федерації в галузі науки і техніки. В травні 2003 року його обирають членом-кореспондентом Російської Академії наук. А 30 вересня того року Президент РФ В.В. Путін знову вручає йому Державну премію РФ в галузі науки і техніки. Книга „Борис Кузик „Історія одної долі” підготовлена і видана до 19 жовтня 2003 року – до дня народження Бориса Миколайовича. Вона на семистах сторінках стала в певній мірі підсумком життя і діяльності 45-річного життєвого шляху генерал-майора Б.М. Кузика. В цьому році 19 жовтня йому виповнилося тільки 55 років, а який багатий його послужний список, і скільком людям він зробив добра, допоміг вийти із скрутного становища! Скільки своїх коштів він уклав у будівництво храмів та їх оздоблення! Люди у своїх молитвах просять у Бога для Бориса Миколайовича міцного здоров’я, світлого і успішного довголіття! Олександрівщина гордиться прізвищами видатних людей, які в свій час жили або побували на її землі: родина героя війни 1812 року М.М. Раєвського, декабрист О.В. Поджіо, на нашій землі побували поети О.С. Пушкін, А. Фет, письменник П.О. Куліш. В самій Олександрівці народився талановитий інженер-конструктор, один з перших авіаторів Росії Левко Мацієвич. А через 80 років народився Борис Миколайович Кузик, який не по протекції, а наполегливою працею, світлим розумом, прагненням до здійснення поставленої мети досяг вершин наукових знань, став відомим в багатьох країнах світу, забезпечив потужний розвиток російського військово-промислового комплексу, був помічником Президента Російської Федерації. Такі люди в нашому суспільстві з’являються рідко. Іван СУХИНА.

Ïðèºìí³ ïî䳿

²ÄÊÐÈËÀÑß ÊÎÂÇÀÍÊÀ Ó ÊÎÂÀ˲ÂÑÜÊÎÌÓ ÏÀÐÊÓ

У суботу, 1 лютого, у Ковалівському парку у Кіровограді відбулося відкриття крижаного майданчика.

ÒÐÈÂÀª ÏÐÈÉÎÌ ÀÍÊÅÒ ÄËß Ó×ÀÑÒ² Ó ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ²É ÏÐÅ̲¯ «ÄÈÂÎ ÄÈÒÈÍÀ» Óïðàâë³ííÿ ìîëîä³ òà ñïîðòó ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íàãàäóº, ùî òðèâຠïðèéîì àíêåò äëÿ ó÷àñò³ ó Âñåóêðà¿íñüê³é ïðå쳿 «Äèâî Äèòèíà». Всеукраїнська премія «Диво Дитина» проводиться вже вшосте.

Премію підтримують і Президент України, і Кабінет Міністрів України. Для здобуття премії «Диво Дитина» запрошуються діти віком від 4-х до 13 років, які мають досягнення або відкриття у науковотехнічній сфері, переможці та призери обласних республіканських і міжнародних інтелектуальних ігор, шкільних олімпіад, спортивних або творчих змагань, фестивалів та конкурсів, діти, які зробили героїчний вчинок, а також мають феноменальну інтуїцію та пам’ять, володіють даром передбачення тощо. Зважаючи на непересічне значення вищезазначеного заходу у громадському житті молоді і його виховний потенціал в напрямку розвитку творчих та інтелектуальних здібностей талановитої молоді, обласне управління молоді та спорту облдержадміністрації також підтримує цей проект і допомагає його учасникам від області. Управління молоді та спорту нагадує, що для участі у премії необхідно до 15 лютого поточного року заповнити анкету учасника та відіслати її на електронну адресу відділу з питань молодіжної політики управління - obl.molodkr@mail.ru. Довідки за телефоном (022)24-28-52, факс: 24-28-52.

ÍÀÉÊÐÀÙÅ – ÂÑ²Ì ÇÄÎÐÎÂÈÌ ÆÈÒÈ Однією із складових політики соціально орієнтованої держави є турбота про здоров’я і добробут людей. На цей час в Україні спостерігається негативна тенденція у стані здоров’я людей похилого віку, зростання смертності, скорочення тривалості життя. В Олександрівській районній бібліотеці для дорослих відбулася чергова зустріч з сімейним лікарем-терапевтом Сухонос Аллою Сергіївною на тему: «Судинні захворювання. Гіпертонія». На жаль, судинні хвороби займають провідне місце серед причин смертності та інвалідності дорослого населення нашої держави. Про те, як уникнути «судинної катастрофи», про основні фактори

ризику, про ускладнення після інсульту розповіла лікар-терапевт та надала індивідуальні консультації учасникам зустрічі. Жвавий та цікавий діалог, корисні поради лікаря дозволять зберегти здоров’я та підтримувати життєвий і фізичний тонус кожному. Пам’ятаймо: профілактика хвороб сьогодні – це запорука довгого і здорового життя завтра. Зустріч пройшла дуже цікаво, присутні одержали вичерпні відповіді на всі питання, що їх хвилюють. Вони щиро подякували Аллі Сергіївні за зустріч та цікаве спілкування, а вона, в свою чергу, побажала всім присутнім ні в якому разі не хворіти, зустрічатись з лікарями тільки в бібліотеці, а не в лікарні. В подарунок від лікаря-терапевта бібліотека отримала книгу «Хвороби серця: причини та наслідки». К. ТРЕГУБ, бібліограф Олександрівської районної бібліотеки для дорослих.

Òåïë³ ðÿäêè

ÑÏÀÑÈÁ² ÇÀ ËÞÄßͲÑÒÜ

За словами начальника відділу фізичної культури і спорту Олександра Куценка, кожен охочий зможе розважатися і тренуватися, грати в хокей і навчатися мистецтву ковзання кригою до самої ночі, адже територію ковзанки в темну пору доби освітлюватимуть потужні лампи. Крижаний майданчик створили з дотриманням усіх необхідних правил і застережень, тому на його створення пішло більше тижня. Загалом, щорічне створення громадської ковзанки – дуже хороша справа: вже третій рік поспіль любителі ковзанярства, хоккею, фігурного катання мають змогу потішити свою спортивну душу на крижаному майданчику в Ковалівському парку.

Як добре, що серед нас є чуйні, добрі, уважні, щирі люди! Ця думка приходить до мене, коли я зустрічаю на вулицях нашого села Зеленського Володимира Петровича. Цей молодий чоловік - житель села Соснівки. У наш час молодь не дуже поспішає жити і працювати у селі, шукає легкий заробіток у місті. Але це не про Володимира, який всією душею любить землю, село і не байдужий до своїх односельців. Маючи власний магазин, він ще і організовує безплатне підвезення продуктів та інших товарів на віддалені вулиці сіл Соснівки та Нижчих Верещак. Жителі цих сіл, особливо люди похилого віку, з радістю зустрічають Володимира. Його поважають і шанують не тільки за підвезення товарів, але і за доброзичливість, уважність, скромність, вміння вислухати, а іноді і дати слушну пораду. Жителі села щиро дякують Зеленському В.П. за його вкрай потрібну працю, за його людяність. Дай, Боже, Володимиру добра і здоров’я, і щоб таких людей у нашій країні було побільше. З великою вдячністю від імені жителів села Соснівки Бабич Н.Т., Халявка Г.Т., Луньова Т.Г., Салій П.К., Майданник В.П., Степаненко І.М., Орлик В.Ф., Колісник Г.Й., Мазур В.П., Дерев’янко Г.П. вчителька-пенсіонерка Бойко О.П.


4

4 лютого 2014 року

Ï’ÿòíèöÿ 7 ëþòîãî 06.00 Православний календар 06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 01.20, 04.00 Новини 06.20 М/ф 06.30 Доброго ранку, Україно! 09.00, 21.00, 05.25 Підсумки дня 09.30, 15.55 Т/с «Таємниця старого мосту» 10.30 Т/с «Монтекріс-то» 11.35 Подорожуй світом 12.10, 21.25 Діловий світ 12.25, 04.35 Віра. Надія. Любов 13.25 Театральні сезони 14.15 Крок до зірок 15.10 Euronews 15.15, 05.50 Діловий світ 15.30 Рояль у кущах 17.00, 21.40 Олімпійська студія 18.00 Церемонія відкриття Олімпійських ігор 21.35 Теніс. Кубок федерації. Щоденник 22.00 Політтеатр 22.20 Фестиваль пісні в Коблевому 22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі 23.00 Підсумки 23.20 На слуху 23.45 Від першої особи 00.00 Фільм-концерт «О. Газманов. Зроблений у СРСР» 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН 06.45, 07.10, 08.10 Сніданок з 1+1 08.05 Економічна правда 09.05,17.10 Т/с «Асі» 10.50, 11.45 Т/с «Парфумерниця» 12.40, 13.40,01.55, 02.45 Т/с «Next-3» 14.40 Російські сімейні драми 15.40 Т/с «Свати -З» 16.45 ТСН. Особливе 20.15 Вечірній Київ -2013 22.05 Х/ф «Поцілунок крізь стіну» (2) 23.55 Х/ф «Убивця усередині мене» (3) 03.35 «Стрингери»

05.30 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів -13» 06.15 Т/с «Поки станиця спить» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.55 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ранок зІНТЕРом 09.10 Т/с «Сильніше долі» 11.05 Д/с «Слідство вели» 13.20 Судові справи 15.05 Сімейний суд 16.00 Т/с «Таємниці слідства 13» 18.00 Церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор у Сочі 21.00 Подробиці 21.30 Т/с «Мосгаз» 02.15 Д/ф «Як приручити удачу»

Ñóáîòà 8 ëþòîãî 06.00 Підсумки 06.15 Фільм-концерт «О. Газманов. Зроблений у СРСР» 07.45, 07.45 Церемонія відкриття Олімпійських ігор у Сочі 10.50 Олімпійські ігри. Сноубординг. Слоупстайл (чол.) 12.00 Олімпійські ігри. Лижні перегони (жін., 7,5 км/7,5 км) 13.15 Армія 13.25 Без цензури 13.55 Баскетбол. КУ. Півфінал 16.10 Слово регіонам 16.20 Олімпійські ігри. Біатлон. Спринт (чол., 10 км) 18.10 Олімпійські ігри. Фігурне катання (команд, змагання) 19.55 Олімпійські ігри.

Âïåðåä

Фрістайл. Могул (жін.) 21.00, 01.20 Підсумки дня 21.25 Теніс. Кубок Федерації. Щоденник 21.30 Олімпійська студія 22.50 Мегалот 22.55 Суперлото, Трійка, Кено 23.00 Олімпійські зимові ігри. Біатлон. Спринт. Чоловіки 00.50 Сміх із доставкою додому 01.30 Олімпійські ігри. Санний спорт (чол.)

Ó ÍÎÂ²É ÎÑÎÒ² ÏÐÎÉØΠÒÀÍÖÞÂÀËÜÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ Пройшов вперше! І став справжнім святом танцю, творчості, дитячих талантів. Ініціатор та керівник цього проекту - молода, енергійна вчителька англійської мови Катерина Сергіївна Демешко.

Шановного ЧЕРКАСА Бориса Григоровича з 55-річчям від дня народження щиро вітають колеги по роботі Бондаренко О.М., Лимар І.М., Шмарко В.А. Ваші роки – то Ваш скарб, їм ціни немає, кожен рік багато варт, всі про це ми знаем. Вашу мудрість знаєм ми, цінимо Ваш досвід, шана в Вас поміж людьми і поваги досить. Тож прийміть уклін від нас, щирі слова шани, всякий день й усякий час гордимось ми Вами. Бажаєм, щоб Ви не журились ніколи, і щоб не корились Ви прикрощам долі. Щоб горе і смуток Ваш дім обминали, а сонечко ясне завжди Вам сіяло, щоб були здорові, щоб були щасливі і років багато-багато прожили. № 304.

06.00 Мультфільм 07.00 «Хто там?» 08.05, 08.30 М/с «Король Лев. Тімон і Пумба» 08.50 М/ф «Злі пташки» 08.55,19.30 ТСН 09.40 Світське життя 10.40, 11.40, 12.40, 13.40 Т/с «Свати - З» 14.40 Вечірній Київ -2013 16.30, 20.00 Вечірній квартал 18.30 Розсміши коміка-4 22.10 Х/ф «Втеча з Шоушенка» 00.50 Х/ф «Гора-вбивця»

06.05 Т/с «Мосгаз» 08.05 Школа лікаря Кемеровського 08.55 Х/ф «Будьте моїм чоловіком» 10.45 Х/ф «Егоїст» 12.40 Т/с «Одну тебе кохаю» 17.50 Т/с «Усе спочатку» 20.00 Подробиці 20.30 Т/с «Усе спочатку» 22.40 Т/с «Мережева загроза» 02.45 Подробиці

Íåä³ëÿ 9 ëþòîãî 06.05 Світ православ’я 06.35 Сміх із доставкою додому 07.05 Панянка й кулінар 07.30 Дружина 09.00 Олімпійські ігри. Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск (чол.) 11.15 Олімпійські ігри. Сноубор-динг. Слоупстайл (жін.) 12.30 Олімпійські ігри. Лижні перегони (чол., 15 км/15 км) 13.55 Баскетбол. КУ. Фінал 16.10 Ми хочемо, щоб ви знали 16.20 Олімпійські ігри. Біатлон. Спринт (жін., 7,5 км) 17.55 Олімпійські ігри. Фігурне катання (команд, змагання) 20.15 Олімпійські ігри. Стрибки на лижах із трампліна (чол.) 21.00, 01.20 Підсумки тижня 21.30 Теніс. Кубок Федерації. Щоденник 21.35 Олімпійська студія 22.45 Трійка, Кено, Максима 23.00 Ера бізнесу 23.30 Олімпійські зимові ігри. Біатлон. Спринт (жін.) 06.00 Х/ф «Міо, мій Міо» 07.40 Мультфільм 08.10,08.35 М/с «Король Лев. Тімон і Пумба» 09.00 Лото’забава 10.05 ТСН 10.40 Х/ф «Тридцять три» 12.10 Міняю жінку - 5 13.30 Чотири весілля - 2 14.50 «Маша і ведмідь» 15.45 Х/ф «Нехай говорять» 19.30 ТСН-тиждень 20.15 Т/с «Ладога» 00.25 Світське життя 01.25 Х/ф «Потяг де Дарджилінга»

05.45 Т/с «Мережева за гроза» 09.30 Школа лікаря Комаровського 10.00 Орел і Решка 10.55 Т/с «Усе спочатку» 15.00 Т/с «Одну тебе кохаю» 18.05 Т/с «Осінній вальс» 20.00 Подробиці тижня 21.00 Т/с «Осінній вальс» 22.50 Т/с «Що приховує кохання» 00.30 Х/ф «Егоїст» 02.05 Подробиці тижня

районна газета Засновники: Олександрівська районна рада, Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області. * * * Свідоцтво про реєстрацію КГ № 0216У. 7 квітня 1999 року.

Дорогого чоловіка, батька, дідуся, брата, жителя села Бірок, КРАВЧЕНКА Анатолія Трохимовича з 70-річним ювілеєм від дня народження щиро, від усієї душі вітають дружина Галина, син Віктор з сім’єю, сестра Ніна з чоловіком Іваном, племінники Серьожа і Оля. Живи нам на радість у щасті та мирі, хай Бог милосердний з високого неба дарує усе, чого тобі треба. А Матінка Божа – цариця свята – дарує щасливі і довгі літа. № 275.

Відкрили конкурс учні 8 класу з класним керівником Оленою Олександрівною. Вони дали змогу поринути нам у чарівний світ вальсу. Учні 1 класу з парасольками закружляли у різнобарвному танку «Іде дощ». Під час хореографічної композиції «Бетмен», яку підготували п’ятикласники, ніхто не міг всидіти на місці. Їхня згуртованість, неймовірний артистизм та творчі здібності були на висоті. Номери змінювалися один за одним. Гості бачили танок «Барбарики», який підготували учні 3 класу, брейк у виконанні шестикласника Богдана Михайленка, також присутні мали змогу танцювати разом з учнями 2 класу під музику «Макарена». Заполонили глядачів сучасні танці учнів 6 та 7 класів. А учні 4 класу створили на сцені справжній рок-ен-рольний « Сусідський переполох». Гарні сценічні костюми, весела танцювальна музика, позитивний настрій – все це супроводжувало глядачів, конкурсантів та журі протягом шоу-програми. Журі було важко визначити переможців, бо всі учасники танцювального марафону були неперевершені. Тому можна сміливо сказати, що того дня перемогли талант, гарний настрій та азарт кожного учасника танцювального марафону. Тетяна ГАВРИЛЕНКО, вчитель Новоосотської ЗОШ І – ІІ ст.

КУПЛЮ МЕД. Тел. 066-43-99-329. № 185.

Організація проводить закупівлю меду. Тел. 098-02-02-451, 066-923-53-20.

ÒÎÂ „ÐÅÌ-ÑÈÑÒÅÌ” Пропонує свої послуги у сфері ремонту: комп’ютерної техніки, ноутбуків, МФУ, принтерів, планшетів та інше. Ремонт відбувається на місці. ШВИДКО, ЯКІСНО, НАДІЙНО! Наша адреса: смт Олександрівка, вул Шевченка, 11 (навпроти пошти). Тел. 098-82648-37, 066-39-56-755, 093-922-08-65. № 285.

ПРОДАЄТЬСЯ КОРОВА. За довідками звертатися за тел. 066-600-18-39. № 306.

Продається будинок в селі Китайгороді. Біля будинку є сарай, літня кухня, гараж, погріб, колодязь. Ціна за домовленістю. Звертатись за тел. 09-96-16-74-13 Шелепко Ніна Феофанівна. № 307.

ПОДЯКА Лікаря Олександрівської районної лікарні Людмилу Іванівну Бондаренко я називаю справжнім лікарем- рятувальником. Вона мене дійсно рятувала від смерті уже не один раз. Я щиро вдячна Людмилі Іванівні за її сумлінну роботу, за постійну турботу про своїх пацієнтів. У цього лікаря руки золоті. Спасибі Вам, Людмило Іванівно, за допомогу, за те, що рятуєте життя людей від хвороб. З вдячністю інвалід Великої Вітчизняної війни ЯЦЕНКО Любов Федорівна. № 311.

№ 183.

Перестало битися серце доброї, щирої людини, хорошого сусіда, люблячого батька, дідуся, прадідуся МОЖНЬОГО Миколи Терентійовича. Глибоко сумуємо з приводу непоправної втрати і висловлюємо щире співчуття сину Олександру, дочці Наталії, їх сім’ям та всій родині покійного. Світла пам’ять, земля пухом Миколі Терентійовичу, а рідним – віка, здоров’я, витримки перенести велике горе. З глибоким сумом сім’ї сусідів Мазуренко В.С., Мазуренка В.А., Каленик В.А., Кирилюк Ю.М., Деменка В.М., Карпенко В.О., Стерлянко В.К. № 321.

Сім’ї Крячка В.М., Зіноватного В.О. розділяють біль втрати і висловлюють щире співчуття Бевзам Миколі Миколайовичу і Тамарі Миколаївні, їх родині з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті доньки ТЕТЯНИ МИКОЛАЇВНИ. Земля пухом і вічний їй спокій, а рідним – віка, здоров’я, витримки пережити велике горе. № 320.

Сім’ї друзів та колег Чернишенка В.П., Тимка П.Г., Шуватової В.О., Остаплюка І.П., Лимар Т.С. розділяють біль втрати і висловлюють щире співчуття Дмітрієвій Людмилі Павлівні та її родині з приводу тяжкої втрати – смерті матері, бабусі, прабабусі МАЗЕНКО Віри Микитівни. Земля пухом і Царство Небесне покійній, а рідним – віка і здоров’я. № 312.

Управління державної лікарні та лабораторія ветеринарної медицини Олександрівського району, ветеринарні спеціалісти щиро співчувають завідувачу Красносільської дільниці ветеринарної медицини Ткаченко Віті Анатоліївні з приводу передчасної смерті батька АНАТОЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА. № 308.

Біль і гіркота розриває серце від страшної звістки про смерть колишньої колеги, хорошої людини, вірної подруги АЙЗЕЛЬ Лідії Федорівни. Низько схиляю голову в зажурі і щиро співчуваю чоловікові Володимиру, доньці Олені та її сім’ї. Земля пухом і вічна пам’ять покійній. Сумуюча Данилюк Н.Г. № 313.

Тяжка хвороба обірвала життя ГОРБАНЬОВОЇ Тетяни Миколаївни. У грудні минулого року їй виповнилося всього тридцять років. Вона добре знала свій страшний діагноз, але всіма силами боролася за життя і старалася не турбувати рідних своїми проблемами. Була відкритою, щирою, веселою... Друзі, сусіди, близькі родичі Мохур О.К., Мороз Л.М., Головкіна О.А., Мохур Л., Шишка Г.Д., Шевченко Г.В., Смолінська М.С., Бублій Г.В., Шмарко В.Г., Розсомаха Л. в глибокій зажурі схиляють голови перед світлою пам’яттю Танюші і висловлюють щире співчуття батькам Бевзам Миколі Миколайовичу та Тамарі Миколаївні, синочку Богданчику, сестрі Вікторії та її сім’ї. Земля пухом і Царство Небесне покійній. № 318.

Колектив Олександрівського відділення Знам’янської ОДПІ щиро співчуває колезі Озерній Галині Анатоліївні та всій її родині з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка, батька, дідуся ПЕТРЕНКА Валерія Григоровича. Царство Небесне, світла і вічна пам’ять покійному. № 324.

Тихою ходою, залишивши всі земні турботи, пішов у потойбічний світ люблячий батько, турботливий дідусь, прадідусь МОЖНІЙ Микола Терентійович. Сім’ї Крохмальова М.В., Загороднього Д.Т., Рябоконя Г.С., Олійник Г.Т., Лимаренко Г.Є., Кудряшової Г.М., Сопільник Т.Г., Телевної Г.К. сумують з приводу тяжкої втрати і висловлюють щире співчуття сину Олександру, дочці Наталії і їх сім’ям та всім рідним і близьким покійного. Світла пам’ять і Царство Небесне його душі, а родині – віка і здоров’я. № 322.

Сумуємо і щиро поділяємо біль втрати найдорожчої і найріднішої людини – дружини, мами, бабусі АЙЗЕЛЬ Лідії Федорівни і висловлюємо глибокі співчуття чоловікові Володимиру Єгоровичу, дочці Олені, внукам Олександру, Василю та всій її родині. Світла і вічна пам’ять покійній, а родині – віка, здоров’я і витримки перенести це велике горе. Колишні працівники райфінвідділу Здоровцова Т.І., Чижма Н.В., Чумак А.Р., Чечельницька Л.М. № 319.

Сусіди Демченко Л.І., Гончар М.П., Гончар О.М., Тітаренко Л.І., Шестак В.В., Балюк С.В., Пилипенко В.І., Майданик В.С., Тарануха Н.П. висловлюють щире співчуття Оношенко Катерині Миколаївні та її рідним з приводу тяжкої втрати – смерті матері ГОРОВОЇ Олени Омелянівни Світла і вічна пам’ять покійній.

Сім’я Старченка Миколи Яковича висловлює щире співчуття Оношенко Катерині Миколаївні та її родині з приводу тяжкої втрати – смерті МАТЕРІ. Світла пам’ять і земля пухом покійній, а родині – віка і здоров’я.

№ 315.

№ 314.

Редактор

Ніна ДОЛЯ

* * * Редакційна колегія:

Литвин Л.І., Чебану В.М., Шаповал Ф.О., Тімановський В.М., Шевченко С.П., Присяжнюк В.П., Доля Н.М., Шевченко Г.В., Горло О.Є.

У справах реклами та оголошень телефонуйте 3-24-21, 3-24-26. * * * Позиція газети не завжди може збігатися з думками авторів. * * * Газета залишає за собою право редагувати і скорочувати тексти. * * * За зміст і достовірність реклами та оголошень відповідальність несе рекламодавець.

При передруку чи використанні матеріалів посилання на районну газету «Вперед» ОБОВ‘ЯЗКОВЕ.

* * * Газета видається українською мовою, виходить двічі на тиждень: у вівторок та суботу. Ціна договірна. Індекс 61739. Друк — офсетний. Обсяг 1 друк. арк. Тижневий наклад 7968.

Газету набрано, зверстано і віддруковано у комп’ютерному центрі РВО «Олександрівщина». НАША АДРЕСА: 27300, Кіров оградська область, смт Олександрівка, вул. Радянська, 1д. E-mail: r_vpered@ukr.net Site: gazeta-vpered.com.ua * * * НАШІ ТЕЛЕФОНИ: 3-24-20, 3-24-26, 3-24-21, 3-30-61. Зам. № 57.

09-2014  
09-2014  
Advertisement