Page 1

Вівторок, 10 вересня 2013 року № 67 (9826) Виходить з березня 1935 року Ãàçåòà Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè òà Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñîö³àëüí³ ³í³ö³àòèâè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ßê æèâåø, ñ³ëüñüêà ãðîìàäî?

ÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌÓ ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊÓ – ÇÄÎÐÎÂÈÉ ÑÏÎѲÁ ÆÈÒÒß

ѲËÜÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ËÅÁ²ÄÜ: «ÑÎÑͲÂ×ÀÍÈ –ßÊ ÎÄÍÀ ÂÅËÈÊÀ ÄÐÓÆÍÀ Ѳ̒߻

–У нових соціальних ініціативах Президента „Діти – майбутнє України” особливий наголос ставиться на організацію здорового способу життя, залучення дітей до занять фізичною культурою і спортом з метою всебічного розвитку кожної дитини, – відзначила, відкриваючи щопонеділкову нараду, перший заступник голови районної державної адміністрації Ольга Борота. – Тому в районі особлива увага приділяється залученню школярів до занять фізичною культурою та спортом. А для цього закономірно пот-

рібно створити належні умови, зокрема і модернізацію дитячих спортивних майданчиків. Саме темі упорядкування, облаштування та поточних ремонтів спортивних майданчиків та споруд був присвячений виступ на нараді начальника відділу молоді та спорту райдержадміністрації Юрія Ярового. Він зокрема сказав, що на сьогодні в районі налічується 93 спортивні споруди, зокрема стадіон на 1300 місць, 13 майданчиків з тренажерним обладнанням, 39 спортивних майданчиків, 2 тенісних

корти, 14 футбольних полів, 2 майданчики зі штучним покриттям, 9 приміщень для фізично- оздоровчих занять, стрілецький тир та 20 спортивних залів. Юрій Яровий наголосив, що у рамках проведення в районі Всеукраїнського місячника „Спорт для всіх – спільна турбота всіх” проведено благоустрій та поточний ремонт площинних спортивних споруд, які використовуються для проведення заходів з фізичної культури і масового спорту в навчальних закладах, за місцем проживання та в

місцях масового відпочинку населення. Крім того, у цьому році на центральному стадіоні облаштовано баскетбольний майданчик, зокрема встановлено баскетбольні щити та збудовано майданчик для гри в пляжний волейбол. Підсумовуючи сказане, Юрій Яровий наголосив, що органи виконавчої влади у районі та органи місцевого самоврядування турбуються і постійно тримають на контролі стан спортивних майданчиків та вживають заходів для їх належного утримання. Ніна ДОЛЯ.

³äãîì³í ñâÿòà

ÓÐÎ×ÈÑÒÎÑÒ² Ç ÍÀÃÎÄÈ ÄÍß ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ ÍÀÔÒÎÂί, ÃÀÇÎÂί ÒÀ ÍÀÔÒÎÏÅÐÅÐÎÁÍί ÏÐÎÌÈÑËÎÂÎÑÒ² Голова районної державної адміністрації Валерій Авксентьєв взяв участь в урочистостях з нагоди професійного свята працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, які відбулися в районному Будинку культури. Керівник району привітав колектив Олександрівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів і вручив вітальну адресу від районної державної адміністрації та районної ради, зазначивши, що влада високо цінує самовіддану працю, творчий пошук і наполегливість працівників управління магістральних газопроводів, які виконують важливі завдання з перекачування та розподілу газу, обслуговують значну ділянку міжнародного газопроводу. Валерій Авксентьєв подякував колективу працівників управління за високий професіоналізм та розумінні важливості виконуваних робіт і побажав подальших вагомих здобутків у праці на благо кожної родини, району і всієї України.

Ïóëüñ ðåã³îí³â

ѲËÜÑÜʲ ØÊÎËÈ ÎÒÐÈÌÀËÈ Íβ ÀÂÒÎÁÓÑÈ

Голова облдержадміністрації, член політради Кіровоградської обласної організації Партії регіонів Андрій Ніколаєнко вручив ключі від 35 нових шкільних автобусів представникам 20 районів. Транспорт придбано за кошти державного бюджету в ході реалізації обласної програми «Шкільний автобус», затвердженої рішенням обласної ради у березні 2012 року. Очільник області зазначив, що в нинішньому році школам області доведеться освоювати нові освітні стандарти, і обласна влада всіляко підтримує цей курс. - Політика Глави держави спрямована на пріоритетний розвиток освіти в Україні та створення умов для виховання особистості, здатної приймати самостійні рішення й нести відповідальність. Президент України своїми указами відновив фінансування державних освітянських програм. На Кіровогардщині успішно реалізуються обласні програми «Освітній округ 2011-2015», «Шкільна парта», «Шкільний автобус». У тісній плідній співпраці з вами ми турбуємося за створення належних умов для якісної освіти, - наголосив керівник області. Він зазначив, що завдяки новим соціальним ініціативам Президента України «Діти – майбутнє України», програмі «Центральний регіон-2015» та дієвим крокам влади заклади освіти отримали належну підтримку. 10 обласних програм, що мають гуманітарно-освітню і виховну спрямованість, стосуються безпосередньо розвитку освітянської галузі регіону і послідовно втілюються в життя.

«ÌÎËÎIJ ÐÅòÎÍÈ» ÐÎÇÏÎ×ÈÍÀÞÒÜ ÁÎÐÎÒÜÁÓ Ç ÕÀÌÑÒÂÎÌ ÂÎIJ¯Â

Кіровоградська обласна організація всеукраїнського молодіжного об’єднання «Молоді регіони» ініціювала проведення в Кіровограді акції «Стоп хам». Мета проекту – привернути увагу громадськості до проблеми порушення правил дорожнього руху та неввічливого ставлення до пішоходів, зокрема – паркування автомобілів із порушенням правил, а також підвищення рівня культури водіїв. Під час щотижневих рейдів активістами акції «Стоп хам» будуть зняті ролики виховного характеру, що в подальшому будуть розповсюджуватися у ЗМІ та соціальних мережах. Прес-служба Кіровоградської обласної організації Партії регіонів.

2013-é — ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé

ÍÀ ÏÎËßÕ ÊÈÏÈÒÜ ÐÎÁÎÒÀ Цьогорічна літня спека і засуха змушували добре хвилюватися сільськогосподарських виробників. Потрібно було готувати грунт під посів озимини, а він, як камінь, вивалювався брилами. Верхні шари грунту були сухі, обмаль продуктивної вологи й на 70100-сантиметровій глибині. Та опади третьої декади серпня, першої декади вересня докорінно змінили ситуацію. З’явилася можливість якісно розробити грунт і розпочати сівбу озимого ріпаку. Тож на сьогодні уже посіяно площу більшу чотирьохсот гектарів озимого ріпаку. Активно йде підготовка площ, відведених під сівбу озимих пшениці, ячменю, жита. Крім того, сільгоспвиробники розпочали обмолочувати соняшники. Першими вивели техніку на поля цінної олійної культури ТДВ „Фундукліївське ХПП” та ТДВ „Цибулівське ХПП”. Поспішають всі, хто посіяв сою, обмолотити і її. З 5 727гектарної площі сої, яку потрібно зібрати цієї осені, обмочено більше третини. Наряду з цими нагальними роботами у всіх господарствах орють грунт на зяб. Тож комплекс осінньо-польових робіт йде повним ходом.

А чи знаєте ви, яка найбільш поширена назва населених пунктів в Україні? Поряд з Іванівкою – Соснівка, до сотні таких в країні. Але наша олександрівська Соснівка – особлива. Особлива перш за все своєю історією. Соснівка – одне з найстаріших сіл в районі. Багата на події історія цього населеного пункту. Досить сказати, що перша згадка про нього датована 1672 роком. Там, де зараз розкинулась нинішня Соснівка, раніше були піщані горби, порослі сосновим лісом. Звідси й назва. Перші поселенці цього краю викорчовували ліс та чагарники і на тих місцях зводили хатини, сіяли зернові культури. Як відомо з історичних джерел, під час козацьких військових походів ХVІІ-ХVІІІ ст. в Соснівці виготовляли селітру та порох. І, певно, через

чиюсь необережність вигоріла чимала площа лісу навколо села. Відновили хвойні насадження поблизу цього населеного пункту тільки сімдесят років тому. У минулому Соснівка дуже страждала від татарських набігів. До цього часу на південний схід від села збереглися залишки земляних укріплень – рів, що відділяв так звану польську Україну від володінь Кримського ханства. Трохи віддалік села ще й досі можна побачити могилу, яку в народі звуть Візиркою. За переказами, її насипано за наказом турецького візира. В 1900 році у 330 соснівських дворах мешкало 1579 жителів, діяла церковно-парафіяльна школа, було 10 вітряків. Продовження читайте на 2-й сторінці.

ÆÓÐÍÀ˲ÑÒÀÌ – ÏÐÎ ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÍß Óконтролі Ë²ÑÎÂ²É ÃÀËÓDz 15 вересня відзначатиметься рувала присутнім, зазначивши, ( у разі поломки або День працівника лісу. З цієї нагоди Кіровоградське обласне управління лісового і мисливського господарства провело прес-тур для обласних журналістів. А головне - розповісти і показати, як і чим займаються нині лісівники. Цьоого разу свою діяльність презентували Оникіївське та Олександрівське державні лісогосподарські підприємства – одні з кращих колективів. – Збереження, раціональне використання і примноження лісів – головні завдання, які стоять перед колективом лісової галузі Кіровоградщини, - наголосила, зокрема, начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Наталія Ревенко, виступаючи перед присутніми в Олександрівському лісництві. З її слів, перешочерговим за своєю значимістю є питання створення лісових насаджень. Зараз по області лісистість складає 6,9 відсотка, у недалекому майбутньому її варто збільшити до 11 відсотків. Для забезпечення майбутніх лісопосадок власним садивним та посівним матеріалом у лісорозсадниках вирощують сіянці, заготовляють лісове насіння. У розсадниках вирощують саджанці декоративних порід (понад 100 видів та форм). В Олександрівці – пішли далі. Лісівники разом з харківськими науковцями зайнялися клонуванням сосни звичайної. Перші рослини, вирощені таким методом, Наталія Ревенко продемонст-

що вже наступного року вони будуть висаджені на лісові плантації. Похвалилася головний лісівник області й іншими но-

іншої причини). Журналісти безпосередньо змогли переконатися у роботі „відстеження” маршрутів транспорту. – Успішний розвиток та

вовведеннями, які успішно діють на ДП „Олександрівський лісгосп”. Приміром, ще вісім років олександрівські лісівники – одними з перших в області запровадили відеоспостереження за сосновими насадженнями. Тепер цей ефективний досвід перейняли і лісові підприємства у Світловодському та Онуфріївському районах, де також немало соснових лісів. А з лютого нинішнього року у ДП „Олександрівський лісгосп” всі транспортні засоби підключені до системи супутникового моніторингу та спостереження. Ця інноваційна розробка, як показав час, дозволила значно заощадити пальне і постійно тримати транспорт на

функціонування лісової інфраструктури напряму залежить від стану доріг у лісових масивах. Тож лісогосподарські підприємства розширюють їх мережу, - наголосила Наталія Олександрівна. і навела приклад, що на території Олександрівського лісового господарства їх вже дві. Першу дорогу прокладено торік, другу – цього року. Наталія Ревенко та директор ДП „Олександрівський лісгосп” Олександр Синявський ознайомили володарів пера і мікрофона також з іншими нововведеннями у роботі лісівників Кіровоградщини. Галина ШЕВЧЕНКО. Фото автора.


2

10 вересня 2013 року ßê æèâåø, ñ³ëüñüêà ãðîìàäî?

ѲËÜÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ËÅÁ²ÄÜ: «ÑÎÑͲÂ×ÀÍÈ –ßÊ ÎÄÍÀ ÂÅËÈÊÀ ÄÐÓÆÍÀ Ѳ̒߻ Продовження. Початок читайте на 1-й сторінці. Сьогоднішню Соснівку населяють 450 мешканців. І зустріло нас вранішнє село шурхотом мітел. Як в містах, прибирали територію поблизу адміністративного центру села, торговельних закладів. А нав-

внутрішнього туалету не встигли. Кошти на ці потреби, розповідає А. О. Лушпай, надійшли тільки в серпні. Та за кілька днів і ці роботи будуть завершені, хоч довелося добре-таки, так би мовити, „покрутитись” Анатолію Олександровичу, щоб вчасно освоїти такі кошти.

Секретар сільради Наталія Будяк, сільський голова Лариса Лебідь, землевпорядник Гання Бабич. коло будівлі сільської ради буяли осіннім різнобарв’ям квіти: відчувалось, що це візитівка жіночого колективу. І дійсно, в Соснівці – справжнє жіноче „царство”. Сільський голова - Лариса Лебідь, секретар сільської ради – Наталія Будяк, бухгалтер – Світлана Дробіт, землевпорядник - Ганна Бабич, техпрацівник – Наталія Клигіна. Фельдшерськоакушерським пунктом завідує Валентина Іванченко, в поштовому відділенні порядкує Антоніна Семенова, в Будинку культури – Ніна Рейпаші, в бібліотеці – Тетяна Остапенко. А от в навчально-виховному комплексі директором – Анатолій Олександрович Лушпай. Невелика за розмірами, але компактна, впорядкована, затишна школа імені уродженця села Героя Радянського Союзу Федора Павловського дає знан-

Адже за короткий час і криницю викопали, і труби проклали, а ще плитка, сантехніка: працювали всі ударними темпами. З гордістю показує директор кімнату, де розмістився шкільний музей. З дбайливо дібраних експонатів, знімків, макетів можна дізнатися не тільки про важливі віхи становлення і розвитку цього навчального закладу, тут зі стін, зі старих знімків „дихає” сама історія села. На другому поверсі ваблять зір і сприяють естетичному вихованню школярів любовно ними зібрані вишиті руками їх мам та бабусь картини. Разом з нами в школі і сільський голова Лариса Лебідь. „Про цей навчальний заклад, про молодших соснівчан громада дбає постійно, - розповідає вона. - Надаємо потрібну

Юні спортсмени секції гирьового спорту (тренер Микола Марфула). ня 42 учням та 12 наймолодших соснівчан відвідують групу короткотривалого перебування, яка розмістилась тут же, в трьох гарно вмебльованих кімнатах. Виховують малечу, готують її до школи, дбають про змістовні і цікаві заняття вихователь Олена Гура та няня Тетяна Метелиця. Директор школи, продовжуючи екскурсію, показує вже шкільні класи, які, попри нестачу коштів, все ж підремонтовані, пофарбовані і вже прийняли в свої стіни соснівських та нижчеверещаківських хлопчиків та дівчаток. До речі, з Нижчих Верещак, підпорядкованих сільраді, до НВК дітей підвозить шкільний автобус. Але він маломісний, тож доводиться водієві робити в це село аж два рейси, щоб доставити 18 школярів. І якщо з підготовкою класів до нового навчального року все ж впоралися, то закінчити обладнання

допомогу, якщо немає коштів, звертаємось до керівників фермерських господарств Володимира Савченка та Валерія Дєдова, які орендують соснівські та нижчеверещаківські землі. Машину відсіву для робіт по обладнанню внутрішнього туалету школи надав В. Савченко. ” І розмова наша з сільським головою плавно перетікає в інше русло – про наповнення сільського бюджету та соціальну спрямованість бізнесу фермерських господарств. „Знаєте, у спілкуванні з фермерами я ніколи не чую „ні” на будь-яке моє прохання про допомогу сільській громаді. Вважаю, що з орендарями нам поталанило. Стала на потребі необхідність обгородити в Нижчих Верещаках пам’ятник воїнам, які полягли у Велику Вітчизняну війну, кошти виділили і В. Дєдов, і В. Савченко. Є в нас

багатодітна сім’я Молчанових, виховують вони семеро дітей. Звичайно, нелегко їм вдається зводити, так би мовити, кінці з кінцями. Знову ж таки на допомогу прийшов орендар Володимир Савченко – виділив необхідні продукти. А ветерани війни та праці Соснівки та Нижчих Верещак отримали від наших фермерів харчові набори. Не вистачало дров для опалення школи - теж не стояли осторонь цієї проблеми орендарі. Зателефонувала Володимиру Васильовичу, у відповідь почула „Без питань”, і машина дров прибула вже наступного дня. Допомагають і у великому, і у малому. Виникла потреба терміново доставити хворого в Кіровоград, виручив Валерій Дєдов – надав необхідний бензин. Потрібно було десь дістати пальне і кошти на поїздку нашої футбольної команди на чемпіонат – куди звертатись, звичайно ж, до орендарів – не відмовили і цього разу”. До речі, ще одна особливість цього населеного пункту:

спортом, беруть участь в змаганнях, турнірах і Ярослав Іванченко, і брати Богдан та Ярослав Безаї, брат юного чемпіона Станіслава Неглазова Ярослав. Загалом, про секцію гирьового спорту можна розповісти чимало цікавого, головний же висновок – вміє Микола Марфула зацікавити молодших соснівчан займатися корисною справою, яка формує з них справжніх чоловіків. Тренуються гирьовики в одному з залів Будинку культури. А в іншому залі молодь села збирається на дискотеки під сучасний супровід (апаратуру для цього за 26 тисяч грн. придбано за кошти сільського бюджету), тут же можна пограти в більярд, кошти на придбання якого теж виділені з бюджету села. Варто сказати, що культурне життя Соснівки пожвавилось десь років півтора тому, коли, порадившись, депутати сільради вирішили запросити на посаду художнього керівника Миколу Сироту. Тоді ж був створений хор „Лісова пісня”,

Бухгалтер сільради Світлана Дробіт. Соснівка – село спортивне. Здавалось би, де взятись спортивним талантам в маленькому селі, коли звичні для городян спеціально обладнані тренувальні зали чи футбольні майданчики відсутні? Зате вистачає соснівським фізкультурникам енергії та ентузіазму займатись улюбленими видами спорту, а ще є бажання довести, що не тільки умови тренувань сприяють перемогам, а й прагнення прославити рідне село спортивними досягненнями. Отож, любителі шкіряного м’яча – команда „Соснівка” з основним складом гравців Віталієм Дроботом, Сергієм Ільченком, Русланом Клигіним, Ігорем Лушпаєм, Віктором Рябком, Ігорем Денисенком, Михайлом Науменком разом з своїм тренером Юрієм Лебедем не раз ставали призерами різних змагань. А в цьому році виграли навіть кубок району! Ще далі пішли учасники секції гирьового спорту під керівництвом тренера, великого ентузіаста дитячого спорту Миколи Марфули. Владислав Сеслов, Станіслав Неглазов, Настя Сугак в минулому році стали чемпіонами країни в своїх вагових категоріях на змаганнях по гирьовому спорту, які проходили в Токмаку Запорізької області. А загалом за час існування секції більшість її учасників виконали нормативи 1, ІІ, ІІІ розрядів, четверо – кандидатів у майстри спорту, а Ігор Денисенко, який, до речі, їздив навіть на міжнародні змагання, - майстра спорту. А що витворяв з гирями на одному з концертів в Олександрівці Олексій Журба, ще один учень Миколи Миколайовича, треба було бачити. До речі, цей юнак став студентом-першокурсником факультету фізвиховання Кіровоградського педуніверситету. Успішно займаються гирьовим

активними учасниками якого стали Наталія Іванюра, Тетяна Зайцева, Ніна Хоменко, Марина Марфула, Ганна Рябко, Любов Мовчан, Катерина Рум’янцева, Ніна Бабич, Настя Сугак, Лариса Савенко. Хор з різноманітним репертуаром радує своїми виступами не тільки односельців, а й „гастролює” по інших селах. Незабаром збираються „лісовички”, як ласкаво їх звуть в селі, до Вищих Верещак. Проводять своє дозвілля соснівчани і в сільській бібліотеці, де не тільки обмінюють книги, а й ознайомлюються з виставками „Квітни,

Наймолодший житель села Данилко з мамою Лесею Зеленською. рідна Олександрівщина”, „Світ навколо тебе”, які організувала бібліотекар Тетяна Остапенко. „В цьому році запланували кошти для ремонту нашого закладу культури, - підключається до розмови бухгалтер сільради Світлана Дробіт, - до того ж, незабаром там має відбутися урочиста подія для всього села – шлюбна цере-

монія для Богдана Бабича та Юлії Романчук. Шкода тільки,

ловича та Євдокії Григорівни Орликів, котрі мали найбіль-

Найстарша жителька Соснівки Ганна Ожеред з соціальним працівником Любов’ю Кушнір. що виконання багатьох запланованих робіт, на які виділяються кошти з сільського бюджету (а він складає в цьому році 400 тисяч грн.), затримуються через проблеми з перерахуванням коштів через казначейство. Добре, що хоч енергозберігаючі ліхтарі, вимикачі та все інше для подальшого освітлення села, всього на 4 тисячі 200 грн., встигли придбати”. Проблему вуличного освітлення тут вирішують просто – жителі села пишуть заяви, які затверджуються виконкомом, про бажання встановити ліхтарі біля своїх помешкань, підключають їх до своїх лічильників (сільрада допомагає матеріалами), і нічна темінь на вулицях Соснівки відступає. По цьому ж шляху пішли і у Нижчих Верещаках, де зараз мешкає 140 жителів. В Н. Верещаках проживає і завідуюча ФАПом Валентина Іванченко. Медичну допомогу надає вона жителям обох сіл. На своєму посту досвідчений медпрацівник, вважайте, цілодобово. „Адже як можна відмовити людині, котра потерпає від болю і звертається до мене ввечері чи вночі”, - розповідає Валентина Іванівна. А гарно впорядкований ФАП з декількома процедурними кабінетами (до речі, обгороджений за кошти сільського бюджету) розташований в Соснівці на вулиці Молодіжній, де колись, ще в колгоспні часи, зводились однотипні будинки. Ще й досі ця вулиця гарна, асфальтована, з добротними будинками, та молоді соснівчани, які раніше їх заселяли, зараз вже й онуків мають. „А от молоді в селі мало, - бідкається сільський голова Л. Лебідь. - Немає їм до чого докласти рук, немає роботи, от і полишають село. От якби хоч маленьке виробництво обрало для прописки наше село, - мріє Лариса Михайлівна. - Адже погляньте, яка вона гарна, наша Соснівка. І транспортне сполучення зручне, по кілометру від села і до центральної траси, і до зупинки електрички. Та й люди в нас привітні, доброзичливі, живемо ми, як одна велика дружня родина, в біді і в радості всі разом”. Про це переконливо засвідчив і минулорічний день села, зініційований Ларисою Лебідь. „Хотілося зробити свято для кожного жителя Соснівки, згадує про цю подію сільський голова. - Адже так важливо людям відпочити душею, поспілкуватись, відчути себе часткою сільської родини. І свято вдалось на славу: були і нагороди в різних номінаціях, вшановували ми найстаршого жителя села, теплі слова лунали на адресу Миколи Дани-

ший, так би мовити, стаж подружнього життя, вітали наймолодше подружжя Віктора та Ольги Рябків, пригощали всіх гостей свята традиційними варениками та кулішем. Обов’язково організуємо день села і цього року, в жовтні”. Певно, цьогоріч в день села вшановуватимуть найстаршу на цей час жительку Соснівки Ганну Ожеред. Зозуля накувала їй вже 91 рік, та попри такий поважний вік, жінка не може всидіти вдома без роботи. „На городі шукайте бабусю Ганну, - підказали сусіди, - порядкує вона на помідорній грядці”. Нелегка доля дісталась ста-

Підприємець Тетяна Мальована. ренькій, все життя тяжко працювала в колгоспі, пережила окупацію, з болем згадує ті часи, але не втратила вона оптимізму, почуття гумору, має гарну пам’ять. І хоч здоров’я добре-таки підводить, стверджує: „Легше трудитись, ніж сидіти, склавши руки”. Опікується бабусею Ганною, в усьому їй допомагає соціальний працівник Любов Кушнір. А от наймолодший нині житель Соснівки – Данилко Зеленський, хлопчик народився цього року. Він поки що не усвідомлює, скільки сил і старань доклали його татко Володимир і мама Леся – молода сім’я Зеленських- щоб звести для нього і його сестрички Софійки такий гарний, сучасний будинок. Щоб родина жила в достатку, Володимир Зеленський і фермерує, має для цього два трактори, і з магазином, який тримає в селі, справляється, а ще на прохання своїх односельчан розвозить замовлені товари по домівках. Все встигає, і ще раз доводить відому всім істину: хто дбає, той і має. Ніна ДМИТРАЩЕНКО.


3

10 вересня 2013 року

³âòîðîê 10 âåðåñíÿ 06.00 Православний календар 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.15 Криве дзеркало 07.15 Ера будівництва 07.20 Ера бізнесу 07.30 Д/ф «В. Стржельчик. Вельможний пан радянського екрану» 08.45 Корисні поради 09.05 Підсумки дня 09.25 Офіційна хроніка 09.45 Шеф-кухар країни 10.45 Сім чудес України 11.00 Нехай Вам буде кольорово! 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.20 Бажаємо щастя 12.40 Х/ф «Звенигора» 14.15 Крок до зірок 15.00 Новини 15.15 Euronews 15.30 Діловий світ 15.40 Х/ф «Останній доказ королів» 18.20 Новини 18.40 Фінансова перспектива 18.50 Діловий світ 19.10 Про головне 19.30 Формула захисту 19.40, 21.35 Ювілейна програма В. Білоножка 20.55 Офіційна хроніка 21.00 Підсумки дня 21.25 Діловий світ 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00 Підсумки 23.20 Фестиваль гумору «Умора» 06.00 Служба розшуку дітей 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.50 ТСН 06.45,07.10,08.10 Сніданок з 1+1 08.05 Економічна правда 09.05 Т/с «Сила. Повернення додому» 11.00, 20.15 Т/с «Величне століття. Роксолана - З» 13.00 Не бреши мені - 4 14.00 Російські сімейні драми 15.05 Т/с «Тисяча й одна ніч» 16.45 ТСН. Особливе 17.10 Т/с «Сила. Повернення додому» 22.30, 05.00 Мільйонер. Життя спочатку»

06.15 Т/с «Ясмін» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ранок з ІНТЕРом 09.10 Т/с «Станиця» 13.05 Д/с «Слідство вели» 14.00 Судові справи 14.55 Сімейний суд 15.50 Давай одружимося в Україні 16.50 Т/с «Перше кохання» 18.00 Ток-шоу «Стосується кожного» 19.00 Т/с «Ясмін» 20.00 «Подробиці» 20.25 Т/с «Станиця» (закл. с) 21.35 Футбол. Збірна України збірна Англії 23.30 Шустер Live 01.30 Х/ф «Гувернантка»

Ñåðåäà 11 âåðåñíÿ 06.00 Православний календар 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.15 Криве дзеркало 07.15 Хочу все знати 07.25 Ера бізнесу 07.30 Д/ф «Співочий Лев у нас один» 08.45 Корисні поради 09.05 Підсумки дня 09.30 Офіційна хроніка 09.35 Уряд на зв’язку з громадянами 10.20 Д/ф «Периферія для оригіналу» 11.15 Православна енциклопедія 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.25 Формула захисту 12.35 Сім чудес України 12.55 Криве дзеркало 15.00 Новини 15.10 Euronews 15.20 Діловий світ 15.25 Т/с «Кайфові хлопці» 18.20 Новини 18.40 Фінансова перспектива

18.50 Діловий світ 19.10 Про головне 19.30, 21.35 Концертна програма «Музика і лід». О. Гав-риш 20.50 Мегалот 20.55 Офіційна хроніка 21.00 Підсумки дня 21.25 Діловий світ 22.50 Суперлото, Трійка, Кено 23.00 Підсумки 23.20 Фестиваль гумору «Умора» 06.00 Служба розшуку дітей 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.40, 04.40 ТСН 06.45, 07.10, 08.10 Сніданок з 1+1 08.05 Економічна правда 09.05 Т/с «Сила. Повернення додому» 10.55, 20.15 Т/с «Величне століття. Роксолана - З» 13.00 Не бреши мені - 4 14.00 Російські сімейні драми 15.05 Т/с «Тисяча й одна ніч» 16.45, 03.25 ТСН. Особливе 17.10 Т/с «Сила. Повернення додому» 22.35, 04.55 Ілюзія безпеки 23.55 Х/ф «Школа для товстунок»

05.30 Т/с «Отаман» 06.15 Т/с «Ясмін» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,12.00,17.50 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ранок з ІНТЕРом 09.10 Т/с «Станиця» 10.15 Х/ф «Гувернантка» 12.40 Д/с «Слідство вели» 13.35 Судові справи 14.30 Сімейний суд 15.50 Давай одружимося в Україні 16.50 Т/с «Перше кохання» 18.00 Ток-шоу «Стосується кожного» 19.00 Т/с «Ясмін» 20.00 «Подробиці» 20.30 Т/с «На край світу» 00.25 Т/с «Отаман»

×åòâåð 12 âåðåñíÿ 06.00 Православний календар 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.15 Криве дзеркало 07.15 Єра будівництва 07.20 Ера бізнесу 07.30 Д/ф «М. Козаков. Не дай мне Бог сойти с ума» 08.45 Корисні поради 09.05 Підсумки дня 09.30 Офіційна хроніка 09.45 Книга.иа 10.10 Нехай Вам буде кольорово! 11.30 Секрети успіху 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.20 Д/ф «Сімдесят-ники. Леонід Осика» 12.50 Х/ф «Земля» 14.15 Українська пісня 15.00 Новини 15.15 Euronews 15.25 Діловий світ 15.30 Т/с «Кайфові хлопці» 18.20 Новини 18.40 Фінансова перспектива 18.50 Діловий світ 19.05 Останнє попередження 19.30 «Честь маю запросити». Концерт Я.Табачника 20.55 Офіційна хроніка 21.00 Підсумки дня 21.25 Діловий світ 21.35 Фестиваль пісні в Коблевому 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00 Підсумки 23.20 Фестиваль гумору «Умора» 06.00 Служба розшуку дітей . 06.05, 07.00, 08.00, 09.00,19.30, 00.05 ТСН 06.45, 07.10, 08.10 Сніданок з 1+1 08.05 Економічна правда 09.05 Т/с «Сила. Повернення додому» 11.00,20.15 Т/с «Величне століття. Роксолана -З» 13.00, 03.25, 04.15 Не бреши мені - 4 14.00, 05.05 Російські сімейні драми 15.05 Т/с «Тисяча й одна ніч» 16.45, 03.00 ТСН. Особливе 17.10 Т/с «Сила. Повернення додому» 22.30 Кохання без кордонів 00.20 Х/ф «Уроки водіння»

Äî óâàãè àäâîêàò³â! Оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги. Заяви для проходження конкурсу приймаються Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області, а також всіма районними, міським, міськрайонними управліннями юстиції до 02 жовтня 2013 року. З повним текстом оголошення можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Головного управління юстиції у Кіровоградській області: http://www.kr-just.at.ua/.

06.15 Т/с «Ясмін» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ранок з ІНТЕРом 09.10 Т/с «На край світу» 13.40 Судові справи 14.35 Сімейний суд 15.50 Давай одружимося в Україні 16.50 Т/с «Перше кохання» 18.00 Ток-шоу «Стосується кожного» 19.00 Т/с «Ясмін» 20.00 «Подробиці» 20.30 Т/с «На край світу» (закл. с.) 00.25 Т/с «Отаман» (закл. с.)

Ï’ÿòíèöÿ 13 âåðåñíÿ 06.00 Православний календар 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.15 Криве дзеркало 07.15 Хочу все знати 07.25 Ера бізнесу 07.30 Д/ф «М. Олялін. Поранене серце» 08,45 Корисні поради 09.05 Підсумки дня 09.30 Офіційна хроніка 09.45 Ток-шоу «Віра. Надія. Любов» 11.00 Нехай Вам буде кольорово! 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.25 Фольк-music 13.30 Х/ф «Провінціалки» 15.00 Новини 15.15 Euronews 15.25 Діловий світ 15.30 Секрети успіху 16.10 Т/с «Кайфові хлопці» 18.20 Новини 18.40 Фінансова перспектива 18.50 Діловий світ 19.10 Про головне 19.35 «Надвечір’я» 20.30 М. Гнатюк. «Час рікою пливе» 21.00 Підсумки дня 21.25 Діловий світ 21.35 Фольк-music 22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі 23.00 Підсумки 23.20 Фестиваль гумору «Умора» 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН 06.45, 07.10, 08.10 Сніданок з 1+1 08.05 Економічна правда 09.05 Т/с «Сила. Повернення додому» 11.00 Т/с «Величне століття. Роксолана - З» 13.00 Не бреши мені - 4 14.00 Російські сімейні драми 15.05 Т/с «Тисяча й одна ніч» 16.45 ТСН. Особливе 17.10 Т/с «Сила. Повернення додому» 20.15 Казкова Русь 21.00 Хочу до VIАгри 23.20 Х/ф «Кара небесна» 01.25 Х/ф «Ла Бамба»

05.30 Т/с «Отаман» (закл. с.) 06.15 Т/с «Ясмін» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,17.50 Новини 07.10,07.35,08.10,08.35 Ранок з ІНТЕРом 09.10 Т/с «На край світу» 13.40 Судові справи 14.35 Сімейний суд 15.50 Давай одружимося в Україні 16.50 Т/с «Перше кохання» 18.00 Х/ф «Наречена» 20.00 «Подробиці» 20.30 «Шустер Live» 00.40 Х/ф «Тріска»

Ñóáîòà 14 âåðåñíÿ 06.00 Підсумки 06.20 Криве дзеркало 06.35 Фільм-концерт «М. Басков. Я с музыкой навеки обручен» 08.15 Олімпійський виклик 08.30 Панянка й кулінар 09.05 Життя на рівних 09.15 Православний вісник 09.45 Хто в домі хазяїн?

10.10 Сім чудес України 10.30 Х/ф «Подвиг розвідника» 12.15 Рояль у кущах 12.40 Театральні сезони 13.40 У гостях у Д. Гордона 14.30 Золотий гусак 14.55 Концерт до Дня знань 17.05 Без цензури 17.40 Українська пісня 18.30, 21.25 Бокс. Чемпіонат світу серед юніорів. Півфінали 20.45 Кабмін: подія тижня 20.55 Ме-галот 21.00 Підсумки дня 22.50 Суперло-то, Трійка, Кено 23.10 Фестиваль гумору «Умора» 23.55 Фільм-концерт «М. Басков. Я с музыкой навеки обручен» 06.25 Ремонт + 07.15, 19.30 ТСН 08.00 Світське життя 09.00 Хто там? 10.00 М/ф «Енгрі Бердс» 10.05 Х/ф «Аеротачки» 11.50 Світ навиворіт -2: Індія 12.55 Кохання без кордонів 14.45 Шість кадрів 15.30 Казкова Русь 15.55 Хочу до VIArpи 18.30 Розсміши коміка - 4 20.00 Х/ф «Хроніки На-рнії: Підкорювач світанку» 22.20 Х/ф «Анжеліка й король» 00.30 Х/ф «Хлопчики-нальотчики»(2)

05.35 09.30 10.00 11.00 12.50 17.55 20.00 20.30 22.40 00.50

Шустер Live Усе для мами Літня кухня Х/ф «Закоханий і беззбройний» Т/с «Шлюб за заповітом» Т/с «Терор коханням» Подробиці Т/с «Терор коханням» Х/ф «Красуня й чудовисько»(2) Х/ф «Московський жиголо» (2)

Íåä³ëÿ 15 âåðåñíÿ 06.05 Світ православ’я 06.35 Криве дзеркало 07.05 Панянка й кулінар 07.35 Ток-шоу «Дружина» 09.05 Шеф-кухар країни 09.55 Околиця 10.30 Подорожуй світом 10.55 Крок до зірок 11.50 Честь маю запросити 12.35 Ближче до народу 13.05 У гостях у Д. Гордона 13.55 Караоке для дорослих 14.50 Золотий гусак 15.15 Як Ваше здоров’я? 16.15 С і В. Білоножки. Концертна програма 17.00 Діловий світ 17.30 Слово регіонам 17.40 Головний аргумент 18.00 Міжнародні змагання з конкуру «Донбас Тур» 19.00, 21.55 Бокс 20.50 Офіційна хроніка 21.00 Підсумки дня 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00 Ера бізнесу 23.35 Олімпійський виклик 23.55 Ток-шоу «Дружина» 06.00 Х/ф «Кара небесна» 07.50 Мультфільм 08.10 Ремонт + 09.00 Лото-Забава 10.00 Мультфільм 11.00 Неділя з «Кварталом» 12.00 Смакуємо 12.40 Х/ф «Анжеліка й король» 14.50 Х/ф «Процес» 19.30 ТСН 20.15 Великий пекарський турнір 22.05 Світське життя 23.10 Що? Де? Коли? 00.15 Х/ф «Розплющ свої очі»

05.35 Т/с «Терор коханням» 09.25 Школа лікаря Кемеровського 10.00 Орел і Решка. Назад у СРСР 11.00 Шалене весілля 12.00 Х/ф «Красуня й чудовисько» 14.10 Т/с «Шлюб за заповітом» 18.00 Х/ф «Перевірка на кохання» 20.00 Подробиці тижня 21.30 Т/с «Дар’я» 01.10 Х/ф «Закоханий і беззбройний»

ШЛАКОБЛОКИ У КІРОВОГРАДІ Ціна 4,5 грн. за штуку. Тел. 099-96-21-135. № 2287.

ДП „СГ ПІДПРИЄМСТВО ВЦ № 104” НАДАЄ ПОСЛУГИ З ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА НА БОРОШНО ТА КРУПИ (ПЕРЛОВА, КУКУРУДЗЯНА, ПШЕНИЧНА). Продаємо перепелині яйця, висівки пшеничні, солому тюковану. Тел. 067-98-65-101, 3-27-28. № 2398.

Дорогу матусю, люблячу бабусю, жительку села Ставидел, ДЯЧЕНКО Любов Назарівну з 65-річчям від дня народження щиро вітаємо. Люба матусю, бабусенько мила, Ви – наше сонечко, щастя і сила. Спасибі, рідненька, за те, що зростили, спасибі Вам, мамо, за те, що навчили, за те, що теплом зігріваєте нас. За вдачу привітну, за хліб на столі, цілуєм Вас міцно, уклін до землі. Хай Бог береже Вас від болю й тривоги, хай стеляться синім барвінком дороги. Хай Матінка Божа додасть Вам ще сили, щоб Ви ювілей ще й столітній зустріли! З любов’ю дочки Інна, Галина, Марія, Світлана, син Микола з своїми сім’ями, внуки та правнуки. № 2422.

Дорогу, ніжну, ласкаву бабусю ЗАПОРОЖЕЦЬ Наталію Трохимівну з 85-річчям від дня народження, яке вона відзначила 8 вересня, щиро вітає внучка Наталія з чоловіком Леонідом. Бабусю рідненька, Ви наша єдина, Вас з ювілеєм вітаємо щиро. Хай у цей день, веселий й багатий, здоров’я, сила і добро завітають до Вашої хати. Дай, Боже, Вам ще довго жити і горя не знати, щоб сотую осінь із нами стрічати. № 2424.

ПОТОМСТВЕННА ЗНАХАРКА За допомогою добрих вищих сил, рук і молитов очищу душу, зніму прокляття, зурочення, намовлення, привороти, відвороти, вінок безшлюбності, переляк, родове закляття, порчу. Лікую від бородавок, хвороб суглобів, шкіри і енурезу. Виганяю злих духів як з людини, так і з приміщення. Виливаю на віск, наводжу лад в сім’ї та бізнесі. Допомагаю повернути віру в себе. При собі мати свічку і півлітрову баночку води. Вартість прийому 100 грн. Буду проводити запис за тел. 098-676-88-90. Свідоцтво про сплату єдиного податку серія И №078619 від 18.01.2012 р. Вид діяльності у сфері охорони здоров’я. № 2463.

ПЕНСІЇ НА ПОШТІ: СВОЄЧАСНО, ЗРУЧНО, НАДІЙНО! Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» впродовж багатьох років виконує важливу соціальну функцію, покладену на нього державою, – здійснення виплат та доставки пенсій і державної грошової допомоги різним категоріям населення України. Найбільшим надбанням держави в особі національного оператора поштового зв’язку є безкоштовна доставка належних людям коштів додому. Загалом кожен споживач на власний розсуд може обрати форму обслуговування - у відділенні поштового зв’язку чи вдома, як кому зручніше. Листоноші обов’язково доставлять грошову допомогу додому незалежно від місця проживання пенсіонера, незважаючи на погодні та інші умови. Завдяки листоношам громадяни можуть скористатися багатьма додатковими послугами: придбати необхідні товари, передплатити улюблені видання, сплатити комунальні послуги тощо. Це конче необхідно передусім для літніх і немічних людей, інвалідів, матерів з маленькими дітьми. Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта». ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ! Кіровоградська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» пропонує скористатися послугою «Електронний квиток». Через мережу відділень поштового зв’язку ви можете здійснити оформлення замовлення на перевезення автомобільним, залізничним та авіатранспортом. За детальною інформацією ви можете звернутися у будь-яке відділення поштового зв’язку. ГАРАЖІ МЕТАЛЕВІ. Тел. 097-32-85-233, 050-73-17-115. www.metgar.com.ua. № 1999.

Машинне копання, ремонт колодязів. У наявності є кільця. Індивідуальне забезпечення водою приватного будинку. Виготовлення і установка євроогорож. Тел. 097-98-45-710. № 1943.

КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ШЛАКОБЛОКИ, ПІСОК. ДОСТАВКА. Тел. 098-36-51-562. № 1944.

Ïîäàòêîâà ³íôîðìóº

ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÑÜʲ ÏËÀÒÍÈÊÈ ÍÀ 100% ÇÂÈÊËÈ ÄΠDzÒÍÎÑÒ² Ç ÏÄ  ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎÌÓ ÂÈÃËßIJ На Олександрівщині подання звітності в електронному вигляді отримує дедалі більшу підтримку платників податків, які вже оцінили переваги електронного документообігу. Станом на 01.09.2013 року 66 платників, юридичних та фізичних осіб, мають ЕЦП та надають в електронному вигляді звітність з ПДВ. Під час складання та надання податкової звітності в електронному вигляді суб’єктам господарювання постійно надається практична та консультативна допомога. Роз’яснення щодо подання звітності засобами телекомунікаційного зв’язку та додаткова інформація розміщена на інформаційних стендах у приміщеннях Центрів обслуговування платників податків. За бажанням платників - безкоштовне програмне забезпечення „Податкова звітність”.

ÀÊÖ²ß «ÃÅÐÎÉ-ÐßÒÓÂÀËÜÍÈÊ ÐÎÊÓ» Якщо ви стали свідком проявленої мужності і героїзму або безпосереднім учасником рятування людей, ліквідації пожежі, аварії чи стихійного лиха, просимо вас надавати інформацію за телефонами:(0522)22-15-42, (0522)22-09-90 або за адресою: відділ роботи із засобами масової інформації та громадськістю центру забезпечення діяльності УДСНС України у Кіровоградській області, вул. Пашутінська, 1, м. Кіровоград, 25015. Підсумки підбиваються напередодні Дня рятівника. Учасники, які стають лауреатами, нагороджуються Міністерством надзвичайних ситуацій відзнакою «Герой – рятувальник року». Чекаємо ваших листів та повідомлень! Олександрівський РВ УДСНС України у Кіровоградській області.


4

10 вересня 2013 року

ÑÊÀÇ: ÌÎÆÍÀ ÏÎÏÅÐÅÄÈÒÈ, ÀËÅ ÍÅ ÌÎÆÍÀ ÂÈ˲ÊÓÂÀÒÈ

Сказ – одне із найнебезпечніших і невиліковних захворювань людини та тварини, яке можна попередити, але неможливо вилікувати. На сказ можуть хворіти люди, всі домашні та дикі тварини (велика рогата худоба, коні, вівці, свині, собаки, коти, лисиці, вовки, білки, куниці, зайці, щури, кажани), птахи (кури, гуси, качки, голуби). Необхідно пам’ятати, що вже за 10 діб до появи перших ознак сказу тварини стають заразними, тобто у слині цих тварин вже знаходиться вірус, який викликає захворювання. Ознаки захворювання у тварин різноманітні. Найбільш характерні – слинотеча, водобоязнь, агресивність, паралічі, але іноді ці ознаки відсутні. У собак і котів частіше буває буйна форма хвороби. Тварини ховаються по кутках, погано їдять, тікають з дому. Собаки можуть гризти неїстівні предмети. Голос у них стає хрипким або зовсім зникає. Клініка (симптоми) хвороби людини. Інкубаційний період триває від 12 діб до року, але частіше 2-3 місяці. Його тривалість у людини залежить від місця та характеру укусу. Найбільш короткий інкубаційний період спостерігається при укусах в обличчя, голову; найбільш тривалий – при поодиноких укусах тулуба та нижніх кінцівок. Перша допомога. При укусі чи ослиненні скаженою твариною передусім промийте великою кількістю води пошкоджене місце міцним мильним розчином. Після цього треба негайно звернутися до хірурга або травматолога найближчого травматологічного пункту, поліклініки, лікарні. Профілактика. Надзвичайно важко визначити наявність сказу у диких, бродячих, домашніх тварин. Тому

ÄÀ² ³íôîðìóº

ÏÐÎÖÅÄÓÐÓ ÑÏËÀÒÈ ØÒÐÀԲ ÇÀ ÏÎÐÓØÅÍÍß ÏÐÀÂÈË ÄÎÐÎÆÍÜÎÃÎ ÐÓÕÓ ÂÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÎ

необхідно взяти за правило: уникайте незнайомих тварин, не відловлюйте і не приносьте додому без ветеринарного огляду цуценят, лисенят та інших тварин. Собаки та інші тварини, які покусали людей, повинні знаходитись під наглядом ветеринарних служб протягом 10 днів. Найбільш ефективним заходом специфічної профілактики сказу є щеплення. В результаті введення вакцини у домашніх тварин формується несприйнятливість до зараження вірусом сказу. Тому обов’язково треба щороку робити щеплення домашнім тваринам проти сказу. Також проводять щеплення особам, яких покусала невідома тварина, яка захворіла протягом 10-ти денного спостереження за нею. Тривалість курсу щеплення та доза вакцини залежить від характеру та локалізації укусу, стану здоров’я тварини. Заходи у джерелі зараження. Людину, яка захворіла на сказ, ізолюють у лікарні. У джерелі зараження проводять дезинфекцію. Про випадок захворювання повідомляють відповідні заклади (служби). Щорічно в Україні від сказу помирає 1-2 особи. Пам’ятайте! Сказ не можна вилікувати, його можна тільки попередити, якщо щеплення зробити своєчасно. За І квартал цього року в Олександрівському районі зареєстровано 3 випадки сказу серед диких та домашніх тварин.

З 16 липня 2013 року вступив в силу наказ МВС України №606 «Про вдосконалення процедури сплати штрафів за порушення Правил дорожнього руху та застосування механізму автоматичного заліку таких штрафів під час отримання коштів». Відповідно до цього наказу відбуватиметься щоденне завантаження до автоматизованої системи «Управління фінансами МВС України» виписок про сплачені штрафи за порушення ПДР, отриманих у територіальних органах Державної казначейської служби України. Таким чином удосконалена процедура сплати штрафів за порушення Правил дорожнього руху, оскільки в громадян не буде необхідності в наданні копій квитанцій про сплату штрафів до підрозділів ДАІ. ДАІ звертає увагу громадян, що для точного занесення даних до системи необхідно правильно заповнювати квитанції. В реквізиті касового документу для ідентифікації обліку та контролю платежів до бюджету за кодом бюджетної класифікації 21081300 «Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього» обов’язково потрібно без помилок вказувати серію та номер протоколу про адміністративне правопорушення. Департаментом ДАІ МВС розроблено зразок заповнення квитанції про сплату штрафу у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (за порушення Правил дорожнього руху), що має бути розміщений в кожній установі (відділенні) банку. Державтоінспекція Олександрівського району.

Юлія КУБАЄВСЬКА, помічник лікаря епідеміолога Олександрівського лабораторного відділення ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України».

В Олександрівському РВ У ДСНС у Кіровоградській області працює телефон довіри за номером 3-20-49. Громадяни можуть звертатись з 9 год. 00 хв. до 18 год 00 хв. з будь-яких питань, які стосуються служби ДСНС. Олександрівський РВ У ДСНС у Кіровоградській області.

Колектив працівників Олександрівського УЕГГ висловлює щире співчуття Костенко Галині Іванівні та її родині з приводу тяжкої, непоправної втрати – смерті батька КОЛЕСНИКА Івана Григоровича. Світла і вічна пам’ять покійному, а родині – віка та здоров’я.

Òåëåôîí äîâ³ðè

№ 2485.

Сім’я Цимбалів О.М. і В.М. висловлює щире співчуття Костенко Галині Іванівні та її родині з приводу тяжкої, непоправної втрати – смерті батька КОЛЕСНИКА Івана Григоровича. Царство Небесне і вічний спокій Івану Григоровичу, а рідним – віка і здоров’я. № 2486.

Сім’ї сусідів Щербини П.Г., Щербини Р.П., Яценка В.М., Яценка О.В., Яценка Ю.В., Болюка М.П., Малини Т.М., Мулявки А.О., Бондаренка В.Ф., Дергунової В.М., Гавриленко Н.І., Верховної Г.М., Горла А.М. глибоко сумують з приводу смерті хорошого сусіда, доброї душі людини КОЛЕСНИКА Івана Григоровича і висловлюють щире співчуття дочкам Галині, Світлані, їх сім’ям і всій родині покійного. Світла і вічна йому пам’ять і шана, а родині – віка і здоров’я.

Сім’ї сусідів Черненко М.О., Усольцева О.О., Ільченко К.А., Буренко Н.П., Кулинич Г.Г., Кислої Г.В., Кузяви Н.В., Базика І.М., Дубрової Л.А., Курченка М.М., Кожем’яки В.С., Товкун Г.Г., Степаневич Н.Д. глибоко сумують з приводу смерті нашого хорошого сусіда, щирої душі, доброї людини КОЛЕСНИКА Івана Григоровича і висловлюють щире співчуття дочкам Галині, Світлані, їх сім’ям і всій родині покійного. Світла і вічна йому пам’ять і шана, а родині – віка і здоров’я.

№ 2482.

№ 2483.

Колишні колеги по роботі та учні Голиківської ЗОШ І-ІІІ ступенів глибоко сумують з приводу смерті колишнього вчителя, доброї, чуйної людини ШУВАТОВА Анатолія Микитовича і висловлюють щире співчуття дружині Валентині Олексіївні, дітям Ірині та Юрію, їх сім’ям, всім рідним та близьким покійного. Царство Небесне, світла пам’ять покійному, а родині – витримки і здоров’я.

Педагогічний та учнівський колективи Олександрівського НВК №3 глибоко сумують з приводу смерті колишнього вчителя, мудрого наставника молоді, доброї душі людини ШУВАТОВА Анатолія Микитовича і висловлюють щире співчуття дружині Валентині Олексіївні, дітям, внукам, рідним і близьким покійного. Світла і вічна пам’ять шанованому вчителю.

№ 2466.

Невблаганна смерть вирвала з життя прекрасної душі людину, надійного, щирого, доброзичливого товариша, який так любив життя, ШУВАТОВА Анатолія Микитовича. Сім’ї друзів Остаплюка Івана Павловича та Чернишенка Володимира Петровича глибоко сумують і висловлюють щире співчуття дружині Валентині Олексіївні, доньці Ірині Анатоліївні, сину Юрію Анатолійовичу, всім рідним і близьким. Царство Небесне і вічна пам’ять покійному. № 2468.

Невблаганна смерть забрала у потойбічний світ дорогого нашого кума, доброї душі людину ШУВАТОВА Анатолія Микитовича. Ми, сім’ї Шпичака В.С., Щирбул О.Г., Довгої Н.Т., глибоко сумуємо та висловлюємо щирі співчуття дружині Валентині Олексіївні, сину Юрію, доньці Ірині, їх сім’ям та всій родині покійного. Царство Небесне Анатолію Микитовичу, а родині – віка та здоров’я. № 2473.

На 78 році життя невблаганна хвороба і підступна смерть забрали прекрасної душі людину, нашого дорогого кума КОЛЕСНИКА Івана Григоровича. Глибоко сумуємо з приводу тяжкої втрати і висловлюємо щире співчуття дочкам Галині, Світлані, їх сім’ям і всій родині покійного. Світла і вічна йому пам’ять і шана, а родині – віка і здоров’я. Сім’я кумів Королів В.І. та В.Ф. і вся їх родина. № 2462.

Âïåðåä

районна газета Засновники: Олександрівська районна рада, Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області. * * * Свідоцтво про реєстрацію КГ № 0216У. 7 квітня 1999 року.

№ 2467.

Підступна хвороба і невблаганна смерть передчасно забрали життя шанованої, мудрої людини, Вчителя з великої літери, зразкового сім’янина, найкращого у світі чоловіка, батька, дідуся ШУВАТОВА Анатолія Микитовича. Ми, його родина, глибоко сумуємо з приводу непоправної втрати, низько схиляємо голови над могилкою нашого Анатолія Микитовича. Нам не віриться, що він до нас вже не усміхнеться, не розрадить, не переступить поріг. Смерть невблаганна. Світла пам’ять і шана тобі, наш дорогий, і Царство Небесне. Нам тебе так не вистачатиме. Дружина, син, донька, зять, внучка.

Шановного ветерана Великої Вітчизняної війни, жителя села Роздолля, ЧЕРНЯВСЬКОГО Олексія Івановича з 86-річчям від дня народження щиро вітають районна та сільська організації ветеранів України. Бажаємо імениннику міцного здоров’я, активного довголіття, мирного неба, уваги від рідних і близьких. В смт Олександрівці по вул. Титова,4а, кв.4 продається трикімнатна квартира. У будинку є підвал, біля будинку гараж. Тел. 098-422-45-25, 067-500-10-67. № 2476.

КУПЛЮ ГАЗОВІ БАЛОНИ Б/В. Тел. 097-953-67-09. № 2475.

Продається трикімнатна квартира у центрі Олександрівки (80 кв.м). Індивідуальне опалення, ремонт, євровікна з двокамерним склом. Біля будинку гараж. Тел. 067-185-03-79, 099-23-08-123. № 2474.

В смт Олександрівці по вулиці Шкільній,22 продається газифікований будинок. На присадибній ділянці є сарай, погріб, криниця, гараж. Садиби 15 соток. Тел. 3-27-49. № 2479.

Продається телиця три місяці тільності, сивої масті. Тел. 067-296-44-37. № 2472.

ПОДЯКА Нас спіткало тяжке, непоправне горе. Невблаганна трагічна смерть забрала найдорожче, що є в світі, – нашу дитину, єдину донечку Ткаченко Аллочку. Нашому відчаю не було меж. В тяжку для нас хвилину на допомогу прийшли добрі люди. Щиро вдячні сусідам, хрещеним батькам, друзям, кумам, які першими були на порозі і підставили плече допомоги у хвилини страшної звістки, рідним і близьким, які злетілись звідусіль, колективам рембази, ЛВУМГ, СШ №1 та особисто їх керівникам – за допомогу. Особисто священнику Кузику Володимиру, Лідії Панасівні та колективу СвятоУспенської церкви за духовну підтримку, одногрупникам, друзям і колегам Алли – з Олександрівки, Кіровограда, Києва, Черкас, Харкова, Канева, Одеси. Нашим колегам по колишніх службах, однокласникам Алли, їх батькам та вчителям, які розділили біль втрати, усім нашим друзям, близьким, знайомим людям з Олександрівки, Знам’янки, Кіровограда, Олександрії, Черкас, Миколаєва, які провели в останню путь нашу дорогу донечку. Сусідам з вулиці Титова, всьому колективу нашого магазину, однокласникам 1978 р. в. СШ №1 та класному керівнику Закревській О.І. за співчуття, особисто колишній колезі Кравець Г.О. та підприємцю Шишку В. та просто односельцям, землякам, які зупиняються назустріч і співчувають нашому горю. Дякуємо вам, дорогі, за моральну і матеріальну допомогу, ...і за квіти, які Алла так любила. Благополуччя вам усім та довгих років життя. Зі скорботою сумуючі батьки: Таміла Олександрівна та Іван Миколайович Кобилінські. № 2484.

ПАМ’ЯТАЄМО 9 вересня минуло 10 років, як відійшов у вічність наш батько, дідусь, прадідусь РИНДЯ Андрій Петрович. Немає слів, щоб висловити біль, горе, від якого плачуть наші серця. Він був хорошим батьком, ласкавим дідусем для внуків і внучок. Ми сумуємо за ним. Нам так його не вистачає для всіх. Ми всі схиляємо голови над його могилою. У наших серцях він вічно житиме, і ми завжди пам’ятатимемо його, поки ми живі. Хто знав нашого батька, дідуся, прадідуся просимо пом’янути добрим словом і теплою згадкою. Сумуючі: діти, внуки, правнуки. № 2469.

Коровіна Н.А., Купрікова Л.А. та їх сім’ї щиро співчувають племіннику Згарському Сергію Григоровичу і його родині з приводу тяжкої втрати – смерті найдорожчої людини – мами МАРІЇ ПЕТРІВНИ. Вічна і світла пам’ять покійній, а родині – здоров’я і витримки. № 2480.

Вчителі фізичної культури та колеги по роботі Тимко П.Г., Березенко І.Ю., Ткаченко Ф.Г., Черкас В.Г., Сухенко Г.Р., Лимар Т.С. висловлюють щире співчуття дружині Шуватовій Валентині Олексіївні, дітям Юрію і Ірині та їх сім’ям з приводу смерті чоловіка, батька, дідуся ШУВАТОВА Анатолія Микитовича. Хай йому буде земля пухом, а рідним – віка і здоров’я. № 2481.

№ 2464.

Сім’я Шевченко Т.І., Шевченка Л.М., Шевченко К.Л. сумують з приводу смерті ШУВАТОВА Анатолія Микитовича і висловлює щире співчуття дружині Валентині Олексіївні, дітям Ірині та Юрію, їх родинам. Покійному Царства Небесного, а рідним і близьким – довгого віка і здоров’я. № 2465.

Колишні колеги-педагоги Чорнобай В.Г., Безсмола Т.І., Нелень В.Г., Іващенко Г.Т., Бак Т.А., Ткаленко Р.Ф., Тищенко Є.Я., Левенець Л.М., Терещенко В.П., Дмітрієва Л.П. висловлюють щирі співчуття і глибоко сумують з приводу смерті хорошого вчителя, доброї душі людини, люблячого чоловіка і батька, чуйного дідуся ШУВАТОВА Анатолія Микитовича. Світла пам’ять і вічний спокій його душі, а рідним – здоров’я, сили та витримки.

Редактор

Ніна ДОЛЯ

* * * Редакційна колегія:

Литвин Л.І., Чебану В.М., Шаповал Ф.О., Тімановський В.М., Шевченко С.П., Присяжнюк В.П., Доля Н.М., Шевченко Г.В., Горло О.Є.

Сім’ї Петренко В.Я., Безкровної Д.І., Чорної К.Я, Торопа О.В. глибоко сумують з приводу тяжкої втрати – смерті нашого дорогого свата, друга ШУВАТОВА Анатолія Микитовича і висловлюють щире співчуття дружині Валентині Олексіївні, дочці Ірині і її сім’ї, сину Юрію і всім рідним і близьким покійного. Вічний спокій і Царство Небесне покійному, а рідним – віка і здоров’я. № 2461.

Колишні колеги по роботі Бабенко В.О., Тарновська Т.С., Норенко Т.Д., Сіра Л.І., Науменко Л.Г. глибоко сумують з приводу смерті доброї, щирої душі людини ГРАБ Катерини і висловлюють щире співчуття дітям, внукам і всім рідним і близьким покійної. Царство Небесне і вічна їй пам’ять, а рідним – віка і здоров’я.

№ 2471.

У справах реклами та оголошень телефонуйте 3-24-21, 3-24-26. * * * Позиція газети не завжди може збігатися з думками авторів. * * * Газета залишає за собою право редагувати і скорочувати тексти. * * * За зміст і достовірність реклами та оголошень відповідальність несе рекламодавець.

При передруку чи використанні матеріалів посилання на районну газету «Вперед» ОБОВ‘ЯЗКОВЕ.

* * * Газета видається українською мовою, виходить двічі на тиждень: у вівторок та суботу. Ціна договірна. Індекс 61739. Друк — офсетний. Обсяг 1 друк. арк. Тижневий наклад 7052.

№ 2478.

Газету набрано, зверстано і віддруковано у комп’ютерному центрі РВО «Олександрівщина». НАША АДРЕСА: 27300, Кіров оградська область, смт Олександрівка, вул. Радянська, 1д. E-mail: r_vpered@ukr.net Site: gazeta-vpered.com.ua * * * НАШІ ТЕЛЕФОНИ: 3-24-20, 3-24-26, 3-24-21, 3-30-61. Зам. № 391.

67-2013