Page 1

Субота, 24 травня 2014 року № 37 (9895) Виходить з березня 1935 року

Ãàçåòà Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè òà Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄÑÜʲ ²ÉÑÜÊβ ×ÅÊÀÞÒÜ ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ Голова облдержадміністрації Олександр Петік повідомив, що в області запрацював благодійний фонд підтримки українських військовослужбовців. За ініціативи голови облдержадміністрації на базі Кіровоградської регіональної торгово-промислової плати створено благодійний фонд підтримки батальйонів територіальної оборони Кіровоградщини. Така ініціатива стала реакцією на бажання багатьох кіровоградських підприємців-меценатів підтримати матеріально наших військових. Подібний фонд, на глибоке переконання голови ОДА, дозволить акумулювати, а головне - контролювати як і куди витрачаються кошти цільового призначення, адже не секрет, що по Україні уже траплялися випадки шахрайства із коштами, які передавали громадяни, підприємства й організації на потреби армії. Голова ОДА відзначив, що уже надійшло більше 300 тис. грн. фінансових пожертв на рахунок благодійного фонду. До слова, депутат обласної ради Сергій Тарасов готовий виділити майже 1 млн. грн. для проведення ремонтних робіт колишньої військової частини 50-го навчального центру в м. Кіровограді. Наразі ремонту потребують санітарна частина, казарми, душові, вбиральні, для їдальні необхідно закупити нове електрообладнання, є потреба і в нових меблях, а також в оновленні караульних грибків. Повертаючись до теми благодійного фонду, варто відзначити, що Олександр Петік наголошує: будьякі спроби шахрайства під маркою цього фонду відслідковуватимуться, аби не допустити нічого подібного. Так, уже є перший сигнал, що потребує перевірки, в ефірі одного із місцевих телеканалів з’явилася інформація про збір коштів для кіровоградського батальйону територіальної оборони із реквізитами невідомої особи. Вказані реквізити ретельно перевірять, – запевнив голова ОДА. Що ж стосується батальйону територіальної оборони, за словами керівника області, то один із них уже відбув для несення служби в інші регіони. За його забезпечення відповідає область, з військовими батальйону підтримується постійний контакт, всі їхні потреби чітко фіксуються, із забезпеченням продовольством проблем немає – постаралися фермери, є питання хіба що стосовно оснащення. Навіть на рівні профільного Міністерства, за словами Олександра Петіка, рівень забезпечення Кіровоградського батальйону високо оцінюють. Наразі триває формування вже другого батальйону територіальної оборони від нашої області. Äîâ³äêîâî: Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ «Áëàãîä³éíèé ôîíä ï³äòðèìêè óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â» Êîä ªÄÐÏÎÓ 39210575 Íåïðèáóòêîâà îðãàí³çàö³ÿ ð/ð 2600 905 291 2627 â ʳðîâîãðàäñüê³é ô³ë³¿ ÏÀÒ «Ïðèâàòáàíê» ÌÔÎ 323583.

ÏÀÌ’ßÒ² ÂÅËÈÊÎÃÎ ÑÈÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÓ В Олександрівці біля пам’ятника Тарасу Шевченку за участі влади та громадськості відбувся мітингпам’ять з нагоди 153-ї річниці перепоховання Великого Кобзаря в Каневі на Чернечій, нині Шевченковій, горі. 22 травня 1861 року прах Тараса Шевченка, згідно з його заповітом, було перепоховано в Україні. – Коли ми згадуємо Кобзаря виголошуємо на його честь промови, зобов’язані пам’ятати, що найбільшою шаною для нього є віддане служіння „Україні милій”. Він дійсно був націоналістом, який любив у першу чергу свою землю, свій народ. Вся його творчість була для цього народу. Ми всі та кожен зокрема повинні мати шевченкове слово у своєму серці, у своїй душі. Ми повинні нести гідно у своїх серцях вічне слово Кобзаря, рівнятися

своїми ділами та думками на нього, втілювати його заповіти у життя. І тоді в Україні насправді здійсниться пророцтво, яке Шевченко нам заповідав:”І на оновленій землі врага не буде – супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі”, – підкреслив, виступаючи на мітингу, голова районної державної адміністрації Сергій Шпирка. У літературно-музичну композицію, підготовлену до цього заходу працівниками відділу культури РДА, органічно вплелися поетичні рядки, присвячені генію українського народу Тарасу Шевченку, члена Конгресу літераторів України, голови районного літературно-мистецького об’єднання „Крила”, олександрівської поетеси Оксани Шпирко. Учасники мітингу вшанували пам’ять Великого Кобзаря та поклали квіти до його пам’ятника.

ÏÅÐÅÌÎÆÖ² ÎÁËÀÑÍÎÃÎ ÇËÜÎÒÓ – Ó×Ͳ Ç Ï²Ä˲ÑÍÎÃÎ

Íîâèíè ʳðîâîãðàäùèíè

ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÏÀÌ’ßÒÜ ÇÀÃÈÁËÎÃÎ ËÜÎÒ×ÈÊÀ 21 травня у Кіровограді прощались з майором Збройних Сил України Олександром Сабадою, який загинув під час антитерористичної операції у Слов’янську 2 травня.

 ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ ÍÎÂÅ ÊÀÄÐÎÂÅ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

У відділі по роботі зі зверненнями громадян апарату Кіровоградської ОДА новий начальник. Цю посаду зайняв Сергій Олексієнко, який попередньо був заступником начальника цього ж відомства.

ÌÅØÊÀÍÅÖÜ ÎÁËÀÑÒ² ÂÎÇÈÂ ÕÎËÎÄÍÓ ÇÁÐÎÞ

На посту ДПС в Олександрівському районі працівники ДАІ зупинили автівку, в якій водій перевозив холодну зброю.

«Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ» ÁÓÄÅ ÇÍÎÂÓ ÍÀ ÏËÀÂÓ

Працівники ТОВ «Миколаївський тепловозоремонтний завод» за власний рахунок відремонтували та доукомплектували два бронетранспортери для потреб української армії, а також відрехтували головну ходову частину десантному кораблю «Кіровоград», виведеному з Криму. Перший передано 79-ій аеромобільній бригаді, другий – для потреб Національної гвардії», - розповідає керівник підприємства В’ячеслав Симченко.

ÍÀ ÄÅÍÄÐÎÏÀÐÊ ÍÀÏÀËÀ ÃÓѲÍÜ

У кіровоградському Дендропарку нашестя гусені п’ядуна. Задля збереження зеленої зони адміністрація Дендропарку протягом декількох днів проводить обприскування дерев препаратом «Боверин». Юнаки та дівчата Червоно-Нерубаївського учнівського лісництва Підлісненського навчальновиховного комплексу стали переможцями шостого обласного зльоту шкільних лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, який пройшов у

Новоархангельскому дитячо-оздоровчому закладі «Бригантина». Участь у ньому взяли 16 команд. Незабаром юні знавці природи з Підлісного представлятимуть Кіровоградщину на Всеукраїнському зльоті шкільних лісництв.

̳ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÐÎÇÃËßÍÓËÈ ÏÈÒÀÍÍß Â²ÉÑÜÊβ ÒÀ ÖȲËÜͲ Ураховуючи дальше загострення суспільно-політичної ситуації на сході та півдні України, факти неприхованої агресії, активізації дій незаконно створених збройних формувань проросійського спрямування, захоплення та блокування будівель органів державної влади, органів військового управління, військових частин, транспортних комунікацій у Донецькій і Луганській областях, що становить загрозу посягання на територіальну цілісність, втручання у внутрішні справи України з боку Російської Федерації, та з метою підтримання Збройних сил України, інших військових формувань у боєздатному стані, нарощування їх здатності давати адекватну відповідь реальним і потенційним загрозам України та відповідно до пунктів 1 і 17 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України Указом Президента України відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»

оголошено призов на строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань України придатних за станом здоров’я до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу; а також осіб офіцерського складу громадян України, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу і яким присвоєно відповідне військове звання офіцера запасу. Про цей важливий на сьогодні крок у державі наголосив на нараді з сільськими та селищними головами військовий комісар об’єднаного Знам’янсько-Олександрівського міського військового комісаріату Олександр Чижма і попросив спільно

військомату і органів місцевого самоврядування забезпечити неухильне виконання цього наказу. Військовий комісар зазначив, що нинішній призов буде в рази більшим за попередні. І перші призовники підуть до українського війська вже 26 травня. Призов триватиме до липня 2014 року. Крім питання виконання військового обов’язку, на нараді, яку провели керівники району, обговорено питання належної організації проведення виборів Президента України, забезпечення всім необхідним виборчих дільниць та своєчасної доставки бюлетенів в окружну виборчу комісію. На порядку денному сьогодні й оздоровлення дітей в літній період. Тому начальник фінансового відділу РДА В. Шията рекомендувала головам сільських та селищних рад якнайшвидше виділити кошти з місцевого бюджету на організацію оздоровлення та відпочинку дітей соціальної сфери села.

Ñòèõ³ÿ

ÏÎѲÂÈ ÑÎÍßØÍÈʲ ÏÎØÊÎÄÈ ÃÐÀÄ

У Ставидлах 19 травня пройшли зливи, шквали, град. Місцями величина граду сягала розміру грецького горіха. Стихія завдала чимало шкоди селянам, сільгоспвиробникам. З проханням провести обстеження пошкоджених градом посівів соняшників господарства звернувся директор ДП ДГ „Ставидлянське” С.С. Бабак. 21 травня комісія в складі головного спеціаліста відділу рослинництва та тваринництва управління агропромислового розвитку рай-

держадміністрації К.В. Таран та заступник директора з наукової роботи Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції, кандидат сільськогосподарських наук, доцент І.М. Семеняка обстежила пошкоджені посіви соняшнику. Площі уточнюються. Як зазначив начальник управління агропромислового розвитку, на основі обстежень буде складено відповідний акт-обстеження, де вказуватимуться площі пошкоджених посівів соняшників, що свого

часу зможе пояснити причину недобору врожаю в ДП ДГ „Ставидлянське” цієї олійної культури. Пройшли чутки, що й іншим господарствам природна стихія у вигляді злив з вітром та градом завдала чимало шкоди. Та, за словами начальника управління агропромислового розвитку РДА С.М. Перевезія, на ранок 21 травня з заявами чи повідомленнями про це більше ніхто не звертався. Ольга ГОРЛО.

ÏÎÊÀÇÓÞÒÜ ÊÐÈÌ, ßÊÈÉ ÂѲ ËÞÁËßÒÜ

У Кіровоградському обласному художньому музеї відкрили виставку світлин із краєвидами Криму «За 10 хвилин до весни».

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄÖ² ÐÎÇÃÎÐÍÓËÈ 100-ÌÅÒÐÎÂÈÉ ÏÐÀÏÎÐ

У День пам’яті жертв політичних репресій у Кіровограді після мітингу та спільної молитви мешканці обласного центру розгорнули стометровий державний прапор.

ÊÀÐÒÀ ϲÂÎÑÒÐÎÂÀ  ʲÐÎÂÎÃÐÀIJ

У день вшанування пам’яті жертв депортації 1944 року кримськотатарського народу в Кіровограді кримськотатарські біженці провели акцію-реквієм. А курсанти Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету України виклали на площі Героїв Майдану карту Кримського півострова. В середині - червоними свічками цифру 70 – на знак пам’яті про роковини депортації з півострова кримських татар. Також виклали символ татар «Тамга», що символізує ваги – знак справедливості і рівності всіх національностей. Над картою студенти написали: «Не забудемо». Лунали Гімни кримських татар та України. Ініціатори акції подякували кіровоградцям, які прийшли вшанувати пам’ять їхніх предків, а також за те, що вони в Кіровограді не зазнають жодних утисків.

ÄÅÐÅÂÎ ªÄÍÀÍÍß

У рамках фестивалю «Калиновий спів» в Кіровограді було проведено акцію «Дерево єднання». Біля приміщення облдержадміністрації учасники фестивалю-конкурсу хорового мистецтва укупі з представниками влади висадили кілька ялинок.

ÒÎÐÍÀÄÎ ÍÀ ʲÐÎÂÎÃÐÀÄÙÈͲ

Користувач Ютуб Максим Сижко виклав в мережу відео, де, за його словами, 16 травня поблизу села Василівка (Бобринецький район) зафіксував смерч.


2

24 травня 2014 року Êóëüòóðí³ òðàäèö³¿

Ñòàòèñòèêà

 ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÖ² ÎÄÈÍ ÂËÀÑÍÈÊ ÇÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ Â ÑÅÐÅÄÍÜÎÌÓ ÏËÀÒÈÒÜ 200 ÃÐÈÂÅÍÜ Ó Ì²ÑßÖÜ

ÏÅÐÅÌÎÆÍÈÉ ÂÈÑÒÓÏ ÏÐÎÑËÀÂËÅÍÎÃÎ «ÒßÑÌÈÍÀ» 17-18 травня 2014 року в м. Кіровограді народний аматорський хор «Тясмин» Олександрівського районного будинку культури успішно представляв вокальну майстерність на ХХІІІ Всеукраїнському фестивалі вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів». Розпочалось дійство з урочистої ходи колективів та учасників фестивалю від драма-

тичного театру імені Кропивницького до обласної філармонії, де і відбувалося представлення районів. У презентації нашого району прозвучала пісня у виконанні народного аматорського хору «Тясмин» на слова місцевої поетеси Варвари Нелень «Селище моє», музику написав Валерій Усатенко – керівник народного аматорського хору

«Тясмин». Окрасою урочистої ходи була чудова хореографічна композиція у виконанні хореографічного колективу під керівництвом Світлани Соколовської, тому наш район отримав диплом в номінації «Краще сценарно-режисерське вирішення та оригінальність презентації району». Очолювали делегацію нашого району голова Олек-

сандрівської районної державної адміністрації Шпирка Сергій Володимирович та радник голови Олександрівської районної державної адміністрації Кириченко Василь Сергійович. У конкурсній програмі народний аматорський хор «Тясмин» виконав українські народні пісні «Ой, ти місяцю» та «Ой, коли ж той вечір буде». За

Ìè – óêðà¿íö³!

успішний виступ колектив отримав диплом ІІ ступеня та брав участь в гала-концерті переможців в ХХІІІ Всеукраїнському фестивалі вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів». Колектив народного аматорського хору «Тясмин» висловлює щиру подяку керівникам району та спонсорам за активну підтримку та допомогу.

Упродовж січня–березня нинішнього року населення Олександрівського району сплатило за житлово-комунальні послуги 3926,8 тис. грн. (94,5% нарахованих за цей період сум). Рівень оплати житлово-комунальних послуг за березень, включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 163,3% (по області – 125,4%). Як пояснили кореспонденту у КП „Оберіг”, середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у березні, порівняно з відповідним місяцем минулого року, зменшилися на 29,8% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт/год.) становили 200,74 грн. (по області – 392,56 грн.). Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у березні, порівняно з лютим зменшилася на 31% і на початок квітня становила 1211,9 тис. грн., з початку року заборгованість збільшилася на 23,3%.

ÎÃÎËÎØÓªÒÜÑß ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÎÐÅÍÄÈ ÌÀÉÍÀ ÑϲËÜÍί ÊÎÌÓÍÀËÜÍί ÂËÀÑÍÎÑÒ² ÒÅÐÈÒÎвÀËÜÍÈÕ ÃÐÎÌÀÄ Ñ²Ë ² ÑÅËÈÙ ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ

ÏÀÒвÎÒÈ×ÍÀ ÀÊÖ²ß ÕÎÐÒÈÍòÑÒ²Â

Відповідно до рішення Олександрівської районної ради №150 від 11 жовтня 2007 року «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ району» та рішення конкурсної комісії з питань організації та проведення

– завірені в установленому порядку копії установчих документів та дозвільних документів; – відомості про фінансове становище (платоспроможності) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованостей;

Перелік майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл і селищ Олександрівського району, що пропонується до оренди на конкурс на 26 червня 2014 року № п/п

1

Олександрівська районна федерація хортингу імені І.Богуна активно підтримала Всеукраїнську акцію „Єдина країна”, в рамках якої всі члени команди взяли участь у впорядкуванні та відновленні шляхом розфарбування у кольори українського Прапора великого дорожнього вказівника „Олександрівка” на автомагістралі Київ–Знам’янка–Луганськ–Ізварине. Юні хортингісти працювали з великим задоволенням. Адже тренери постійно виховують у своїх вихованців не лише спортивний запал, а й високі патріотичні почуття любові до рідної України, пропагують розвиток традицій і

культури українського народу. Бо й сам вид спорту хортинг – це винахід українських спортсменів-патріотів. Олександрівських хортингістів у їх патріотичній акції підтримали Олександрівський селищний голова Василь Захаров, саме з його дозволу борці оновили дорожний вказівник, та голова Олександрівської районної ради Микола Марфула. Вони також приєдналися до патріотичного почину. Тепер всіх пасажирів і водіїв, які заїжджають чи проїжджають мимо Олександрівки, радує наш національний блакитно-жовтий колір вказівника.

ÏÅÐØŠ̲ÑÖÅ Â ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÑÜÊÈÕ Ë²Ñ²ÂÍÈʲ За підсумками господарсько-фінансової діяльності, здійсненої у першому кварталі нинішнього року, першість серед лісгоспів Кіровоградського обласного управління лісо-

вого та мисливського господарства зайняв колектив ДП „Олександрівський лісгосп”. На другому місці – Оникіївський лісгосп. Третє місце посів Чорноліський лісгосп. Останній результат і стимулюючий приз до перемоги – черепаха – у Компаніївського лісгоспу. Ще одна відзнака також приїхала в Олександрівку. Подякою голови Держлісагентства за багаторічну сумлінну працю в галузі, особистий внесок в забезпечення дотримання правил техніки безпеки і запобігання травматизму у лісо-

господарському виробництві та з нагоди Всесвітнього дня охорони праці нагороджено інженера з охорони праці ДП „Олександрівський лісгосп” Леоніда Мироненка. За словами директора Олександрівського лісгоспу Олександра Синявського, їх перемога цілком заслужена, адже кожен підрозділ працював старанно і чітко слідував тенденції розширення та відновлення лісів. Так, посадку лісових культур здійснено на площі 120 гектарів, на площі 41 гектар створено нові ліси. На цю роботу витрачено 304,5 тисячі гривень власних коштів підприємства, з них – більше 50 тисяч гривень для забезпечення своєчасного догляду за лісовими культурами. За три місяці підприємство на майже 55 гектарах провело рубки по формуванню та оздоровленню лісів, які здійснюються з метою збереження стійкості насаджень, запобігання розвиткові патологічних процесів у лісі, зменшення шкоди, що завдається шкідниками, хворобами, стихійними природними явищами та техногенними впливами. На підприємстві проведено значну роботу по поліпшенню умов праці та культури виробництва. Забезпечено зростання обсягів реалізованої продукції. – Стабільними залишаються показники по усіх фінансових виплатах. Лісгосп не має боргів перед державою та працівниками. Сплата поточних податків, обов’язкових платежів до державного бюджету та внески до державних цільових фондів за І квартал склали більше мільйона гривень, – зазначив Олександр Синявський.

Площа оренди, кв.м.

53,27

Коротка характеристика приміщення

смт Олександрівка, вул. Радянська, 1 д Одноповерхове приміщення, яке складається з 3 кабінетів ( 8,74 кв.м - без вікон; 12,88 кв.м. - наявне 1 вікно; 28,5 кв.м - наявні 4 вікна), загальною площею 50,12 кв.м. та площі спільного користування - 3,15 кв.м. В приміщенні наявне електропостачання, парове опалення.

конкурсу на право оренди майна комунальної спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, протоколу №2 від 16 травня 2014 року оголошується конкурс на право оренди майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл і селищ району, який відбудеться 26 червня 2014 року о 10 годині, в приміщенні залу засідань районної державної адміністрації. І. Перелік майна комунальної власності, який виноситься на конкурс, умови конкурсу також розміщені на офіційному веб-сайті www.olexrda.at.ua в розділі «Інформація», категорія каталога «Конкурс на право оренди комунального майна» ІІ. Умовами конкурсу є: 1) початковий стартовий розмір орендної плати за 1 кв. м в місяць, грн.; 2) ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; 3) дотримання вимог експлуатації об’єкта. ІІІ. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших рівних умов конкурсу. ІV. Для участі у конкурсі претенденти на участь в конкурсі подають на розгляд конкурсної комісії такі матеріали: 1) заяву про участь у конкурсі; 2) пропозиції щодо розміру орендної плати, не нижчого за зазначений початковий стартовий розмір орендної плати за 1 кв. м в місяць, 3) відомості про учасника конкурсу: а) для юридичних осіб: – документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

Початкова стартова ставка оренди за 1 кв.м. в місяць, грн.

Претенденти

60,0

Для розміщення аптечних закладів, які надають знижку на лікарські засоби в межах 15%

- довідку від учасника конкурсу про те, що відносно нього не порушено справу про банкрутство. б) для фізичних осіб: - копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; - свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності. 4) пропозиції щодо розміру орендної плати, не нижчого за зазначений початковий стартовий розмір орендної плати за 1 кв. м в місяць. Пакет документів претендент на участь у конкурсі надає секретарю конкурсної комісії, який знаходиться в управлінні економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, за адресою: смт Олександрівка, вул. Леніна, 78 каб.№1. V. Кінцевий термін прийняття комісією пропозицій учасників конкурсу до 12 години 25 червня 2014 року. Документи, які надійшли до конкурсної комісії після 12 години 25 червня 2014 року, не розглядаються. З усіх питань, стосовно оформлення документів на конкурс або умов конкурсу, учасники конкурсу можуть отримати консультації в секретаря конкурсної комісії, який знаходиться в управлінні економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації, за адресою: смт Олександрівка, вул. Леніна, 78, каб.№1, або за телефоном: 3-22-37. Сергій ШПИРКА, голова конкурсної комісії, голова районної державної адміністрації.

Äîáð³ ñïðàâè

ÎÍÎÂËÅͲ ËÀÂÎ×ÊÈ ÏÐÈÊÐÀÑÈËÈ ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÑÜÊÈÉ ÑÊÂÅÐ

Лавочки, пофарбовані у синій з жовтим кольори, оновили центральний сквер Олександрівки. Як розповів нашому кореспонденту депутат районної ради Андрій Лаврусь,

який разом з молоддю селища і займався фарбуванням, громаді набридло дивитися на лавочки, які були розписані нецензурними словами, тому вони й вирішили внести зміни.

І синю, і жовту фарбу придбав сам депутат, і разом з не байдужими до проблем хлопцями взялися за щіточки та прикрасили улюблене місце відпочинку односельців.


3

24 травня 2014 року

Ïîíåä³ëîê 26 òðàâíÿ 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.20, 02.20, 03.45 Новини 06.30, 07.25, 07.45, 08.20, 08.40 Гість студії 07.40 Ера бізнесу 09.35 Хто в домі господар? 10.00 Рояль у кущах 10.40, 16.20, 19.40 Громадське телебачення 12.10, 18.05, 20.50 Діловий с в іт 12.40 Національні дебати 14.50 Euronews 14.55, 05.10 Діловий світ 15.15 Брифінг Кабміну України 15.50 Вікно в Америку 18.50 Година-Ч 19.00 Про головне 21.00, 04.40 Підсумки дня 21.40, 05.20 Шустер Live. Будні 22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі 23.00, 01.00 Підсумки 23.30 Ера бізнесу 00.00 На слуху 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Сніданок з 1+1 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.40, 05.30 ТСН 10.00 Світ навиворіт – 5 11.10 Х/ф «Кур’єр з раю» 13.10 Т/с «Величне століття. Роксолана» 15.40 Зіркова хроніка 16.45, 03.35 ТСН. Особливе 17.10 Т/с «Фатмагюль» 20.40 Секретні матеріали 20.55 «HMCTonews» 21.10 Т/с «Свати -6» 22.20, 04.00 Гроші 00.05,01.05 Х/ф «Вікінги - 2»

05.25 Т/с «Повернення Мухтара-2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 Ранок з ІНТЕРом 10.00 Х/ф «В очікуванні вес ни» 12.25, 14.20 Т/с «Прикмета на щастя» 14.50 Сімейний суд 15.25 Чекай на мене 18.05 Стосується кожного 19.05 Т/с «Поки станиця спить» 20.00, 02.40 Подробиці 21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало» 23.30, 04.40 Т/с «Скандал» 00.35 Х/ф «Миротворець»

³âòîðîê 27 òðàâíÿ 06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 02.20, 03.30 Новини 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість студи 07.20 Ера будівництва 07.25, 00.30 Країна on-line 07.40 Ера бізнесу 09.00, 21.00, 04.40 Підсумки дня 09.55, 18.50 Година-Ч 10.05 Українського роду 10.20 Книга.uа 10.55, 16.35, 19.40 Громадське телебачення 12.10, 18.05, 20.50 Діловий с в іт 12.30, 02.40 Т/с «Монтекрісто» 13.45 Дорослі ігри 14.45 Euronews 14.55, 05.10 Діловий світ 15.15 Брифінг Кабміну України 15.50 Д/ф «Гуцулка Ксеня» 19.00 Про головне 21.40, 05.20 Шустер Live. Будні 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Підсумки 23.30 На слуху 00.00 Від першої особи 06.30, 20.40 Секретні матеріали 06.45,07.10, 08.05, 09.10 Сніданок з 1+1 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.50, 05.30 ТСН 10.00 У мережі 11.05, 20.55 «Чистоnews» 11.20, 12.20 Сімейні мелодрами - З 13.20 Т/с «Величне століття. Роксолана» 15.35 Т/с «Татусі» 16.45 ТСН. Особливе 17.10 Т/с «Фатмагюль» 21.10 Т/с «Свати -6» 22.20 Міняю жінку -9 00.15,02.50 Х/ф «Вікінги - 2» 01.15, 03.35 Х/ф «Надзвичайна п’ятірка»

05.25 Т/с «Повернення Мухтара-2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 Ранок з ІНТЕРом 10.00 Х/ф «Золоті небеса» 12.25, 14.20 Д/с «Слідство вели» 14.50 Судові справи 15.45 Сімейний суд 18.05 Стосується кожного 19.05 Т/с «Поки станиця спить» 20.00, 02.25 Подробиці 20.30 Т/с «Земський лікар. Кохання всупереч» 23.30, 04.40 Т/с «Скандал» 00.20 Д/ф «Герої навіки»

Ñåðåäà 28 òðàâíÿ 06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 02.15, 03.25 Новини 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість студії 07.20, 00.30 Країна on-line 07.40 Ера бізнесу 09.00, 21.00, 04.40 Підсумки дня 09.50, 18.50 Година-Ч 10.00 Включення з Кабінету Міністрів України 10.15 Державний кордон 10.40, 16.30, 19.40 Громадське телебачення 12.10, 18.05, 20.50 Діловий с в іт 12І30 Х/ф «Доля государя» 14.45 Euronews 14.55, 05.10 Діловий світ 15.15 Брифінг Кабміну України 15.50 Шлях до Чемпіонату світу FIFA 2014. Бразилія 19.00 Про головне 21.40, 05.20 Шустер Live. Будні 22.50 Мегалот, Суперлото, Трійка, Кено 23.00, 01.00 Підсумки 23.30 На слуху 00.00 Від першої особи 06.30, 20.40 Секретні матеріали 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Сніданок з 1+1 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.55, 05.45 ТСН 10.00 Шість кадрів 10.55, 20.55 «Чистоnews» 11.10, 12.10 Сімейні мелодрами - З 13.10 Т/с «Величне століття. Роксолана» 15.35 Т/с «Татусі» 16.45, 03.05 ТСН. Особливе 17.10 Т/с «Фатмагюпь» 21.10 Т/с «Свати -6» 22.20 Чотири весілля - З 00.20 Х/ф «Вікінги - 2» 01.20,03.30 Х/ф «Джошуа» (2)

05.25 Т/с «Повернення Мухтара-2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 Ранок з ІНТЕРом 10.00, 12.25, 20.30 Т/с «Земський лікар. Кохання всупереч» 13.25, 14.20 Д/с «Слідство вели» 14.50 Судові справи 15.50 Сімейний суд 18.05 Стосується кожного 19.05 Т/с «Поки станиця спить» 20.00, 02.10 Подробиці 23.30, 04.40 Т/с «Скандал» 00.20 Х/ф «Підозрілі особи»

×åòâåð 29 òðàâíÿ 06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 02.25, 03.35 Новини 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість студії 07.20 Ера будівництва 07.25, 00.30 Країна on-line 07.40 Ера бізнесу 09.00, 21.00, 04.40 Підсумки дня 09.55, 18.50 Година-Ч 10.05 Не вір худому кухареві 10.40, 16.25, 19.30 Громадське телебачення 12.10, 18.05, 20.50 Діловий с в іт 12.30, 02.45 Т/с «Монтекрісто» 13.45 Надвечір’я 14.45 Euronews 14.55, 05.10 Діловий світ 15.15 Брифінг Кабміну України

15.50 Як це? 19.00 Соціальні гарантії 21.40, 05.20 Шустер Live. Будні 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Підсумки 23.30 На слуху 00.00 Від першої особи 06.30, 20.40 Секретні матеріали 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Сніданок з 1+1 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.45, 05.30 ТСН 10.00 Шість кадрів 10.50, 20.55 «Чистоnews» 11.10, 12.10 Сімейні мелодрами – З 13.10 Т/с «Величне століття. Роксолана» 15.35 Т/с «Татусі» 16.45, 02.55 ТСН. Особливе 17.10 Т/с «Фатмагюль» 21.10 Т/с «Свати-6» 22.25 Територія обману 00.10 Х/ф «Вікінги-2» 01.10 Х/ф «Астрал»

05.25 Т/с «Повернення Мухтара-2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 Ранок з ІНТЕРом 10.00, 12.25, 20.30 Т/с «Земський лікар. Кохання всупереч» 13.25, 14.20 Д/с «Слідство вели» 14.50 Судові справи 15.50 Сімейний суд 18.05 Стосується кожного 19.05 Т/с «Поки станиця спить» 20.00, 02.25 Подробиці 23.30, 04.40 Т/с «Скандал» 00.20 Х/ф «Старим тут не місце»

Ï’ÿòíèöÿ 30 òðàâíÿ 06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 02.35, 03.45 Новини 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гість студії 07.20, 01.00 Країна on-line 07.40 Ера бізнесу 09.00, 21.00, 05.35 Підсумки дня 09.55 Година-Ч 10.05 Уряд на зв’язку із громадянами 10.50, 16.45 Громадське телебачення 12.10, 18.05, 18.50 Діловий с в іт 12.30, 02.55 Т/с «Монтекрісто» 13.45, 04.35 Віра. Надія. Любов 14.45 Euronews 14.55, 05.30 Діловий світ 15.15 Брифінг Кабміну України 15.30 Музична академія 19.00 Про головне 19.30, 21.25 Шустер LIVE 00.00 Підсумки 00.30 На слуху 01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі 06.30 Секретні матеріали 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Сніданок з 1+1 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН 10.00 Шість кадрів 10.50 «Чистоnews» 11.05,12.05 Сімейні мелодрами - З 13.05 Т/с «Величне століття. Роксолана - 2» 15.35 Т/с «Татусі» 16.45 ТСН. Особливе 17.10 Т/с «Фатмаполь» 20.30 Вечірній Київ - 2014 22.25 Світське життя 23.25 У мережі 00.30, 04.05 Х/ф «Подвійна рокіровка» 02.25 Х/ф «Грішники й святі»

05.25 Т/с «Повернення Мухтара-2» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Новини 07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 Ранок з ІНТЕРом 10.00, 12.25 Т/с «Земський лікар. Кохання всупереч» 13.25, 14.20 Д/с «Слідство вели» 14.50 Судові справи 15.50 Сімейний суд 18.05 Стосується кожного 19.05 Т/с «Поки станиця спить» 20.00, 02.50 Подробиці 21.00 Ток-шоу «Чорне дзеркало» 23.00 Х/ф «Подзвони в мої двері» 02.30 Д/ф «Герої навіки»

Ñóáîòà 31 òðàâíÿ 06.00 Підсумки 06.30 На слуху 12.05 Армія 12.20, 19.25 Громадське телебачення 13.40 Театральні сезони 14.35 Д/ф «Арганова олія біле золото Марокко» 15.50 Миттєвості життя 17.20 У гостях у Д. Гордона 18.15 Український акцент 18.45 Д/ф «Украдена весна» 21.00, 01.20 Підсумки дня 21.35, 04.55 Головний аргумент 21.50 Українська пісня 22.50 Мегалот, Суперлото, Трійка, Кено 23.00 Від першої особи 23.35 Країна on-line 00.00 Ток-шоу «Дружина»

Дорогого друга, жителя села Нової Осоти, СОЛОНЬКА Миколу Анатолійовича з 30-річним ювілеєм від дня народження щиро вітають друзі Трегуби Юра і Віта з Кримок. 30 літ! Хіба це вік? Треба три таких прожить! Ми вітаєм і бажаєм днів щасливих, золотих, щоб родило щастя рясно, все в житті було прекрасно. Щоб усе могло і вмілось, квітувало, веселіло! Щоб в сім’ї завжди було любов, повага і тепло. № 1279.

Дорогого, любого, доброго, коханого чоловіка, турботливого батька, люблячого дідуся, жителя села Івангорода, ПЕРЕСУНЬКА Миколу Петровича з ювілейною датою від дня народження від щирих, люблячих сердець вітають дружина, діти, внуки. Всю доброту, яка існує в світі, всю радість, що живе поміж людей, до ніг Вам прихиляємо сьогодні, святкуючи Ваш ювілей. Хай мир і достаток живуть в Вашім домі, хай люди приходять з добром, а в день ювілею і рідні, й знайомі хай Вас привітають за щедрим столом. № 1265.

06.15 Світське життя 07.00 Хто там? 08.10, 08.35 М/с «Гуфі та його команда» 09.05, 10.15, 11.25, 12.50 Т/с «Свати - 6» 14.05 Вечірній Київ-2014 16.05, 21.20 Вечірній квартал у Греції 18.30 Розсміши коміка - 5 19.30 ТСН 20.15 Українські сенсації 23.30, 03.25 Х/ф «Москва на Гудзоні» (2) 01.45 Х/ф «Грішники й святі»

Дорогого нашого свата з Івангорода ПЕРЕСУНЬКА Миколу Петровича з 70-річним ювілеєм від дня народження від щирого серця вітає родина сватів Безпальків Миколи Івановича та Любові Андріївни з Олександрівки. 70- це зовсім небагато, дуже добра і радісна пора, Вам бажаємо у родинне свято добрих років, щастя і добра. Хай над Вами буде чисте небо, не лишають сили на путі, і живіть Ви стільки – скільки треба, молодо крокуйте у житті. Хай Вам сонце сяє, а серце співає, хай смуток дороги не знає. Хай щастя вікує у Вашому домі, і радість хай буде завжди. Здоров’я міцного і щирої долі хай Бог посилає на довгі роки!

05.30 Т/с «Повернення Мухтара-2» 06.15 Ток-шоу «Чорне дзеркало» 08.00 Школа лікаря Кеомаровського 08.35 Д/с «Ризиковане життя. Кава» 09.30 Новини 10.00 Х/ф «Подзвони у мої двері» 13.50 Х/ф «Діамантова рука» 15.50 Міжнародний фестиваль гумору «Юрмала-2013» 17.50 Концерт «Весна на Зарічній вулиці» 20.00, 02.30 Подробиці 21.00 Великий бокс на Інтері за участю О. Усика 00.40 Х/ф «Стерво»

Класного керівника АНДРУЩЕНКО Віру Іванівну з ювілейною датою від дня народження щиро вітають учнівський та батьківський колективи 10 класу Олександрівської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів. Висот нових Вам в галузі освіти! Ідуть нехай з любов’ю до Вас діти! Творіть нових людей в новій державі! А уряд хай цінує Вашу справу. Великих звершень Вам і щастя відчуття! Як у раю, тече нехай усе Ваше життя! Тепла родинного, здоров’я, радості, осяйні мрії Ваші стануть хай реальністю. Як різні діти є у школі, так кольори ось цих троянд. І Ви до кожного з любов’ю звертаєтесь: „Мій рідний клас!” А травень пензлем вже малює, всі барви весняні „горять”, а Ваша душа не черствіє ніколи, хоч інколи в очах „іскри горять”. Тож дай здоров’ячка Вам, Боже, слухняних, добрих діточок, бо в свято згадувать негоже наших дитячих помилок.

Íåä³ëÿ 1 ÷åðâíÿ 06.05 Світ православ’я 06.35 Від першої особи 07.05 Панянка й кулінар 07.30 Ток-шоу «Дружина» 09.10 Крок до зірок 09.55, 02.40 Світ навколо нас 10.20, 20.00 Громадське телебачення 10.55 Х/ф «Хлопчик на воді» 13.20 Телемарафон «Хочу бути» 15.25 Як Ваше здоров’я? 16.25 Діловий світ 17.00 Благодійна мистецька акція «Єдина країна» 21.00, 01.20 Підсумки дня 21.35 Фольк-music 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00 Ера бізнесу 23.35 Х/ф «Карантин» 01.45 Хай-завжди буде сонце! 06.00 Х/ф «Кур’єр» 07.35 Мультфільм 08.10, 08.35 М/с «Гуфі та його команда» 09.00 Лото-забава 10.10 ТСН 11.00 Світ навиворіт - 5 12.10 Машині казки. Маша й ведмідь 13.40 Зіркова хроніка 14.45 Чотири весілля - З 16.10 Розсміши коміка - 5 17.10 Х/ф «Викрутаси» 19.30 ТСН-тиждень 21.00 Голос країни - 4. Перезавантаження 00.30 Що? Де? Коли? 01.35 Х/ф «Догвіль» (2)

05.00 Міжнародний фестиваль гумору «Юрмала-2013» 06.20 Великий бокс на Інтері за участю О. Усика 08.00 Удалий проект 09.00 Школа лікаря Кемеровського 09.30 Недільні новини 10.00 Орелі Решка 11.00 Сусід на обід 12.00 Концерт «Весна на Зарічній вулиці» 14.15 Х/ф «Наречений» 16.10 Т/с «Поговори зі мною про кохання» 20.00 «Подробиці тижня» 21.45 Т/с «Кохання як нещасний випадок» 01.45 Х/ф «Усупереч долі»

№ 1283.

№ 1300.

ÄßÊÓªÌÎ ÇÀ ÒÓÐÁÎÒÓ ÏÐÎ ÂÅÒÅÐÀÍ²Â Відійшов в історію ще один рік перемоги у Великій Вітчизняній війні. Та турбота про колишніх фронтовиків, солдатських вдів, дітей війни, учасників трудового фронту не окреслюється лише Днем Перемоги. Вона має бути постійною. Ці люди багато не вимагають. Лише уваги і доброго слова. І це ще раз підтвердилось під час святкування 69-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Газета вже розповідала про урочистості з нагоди цього всенародного свята в Олександрівці. А після урочистостей ветерани змогли поспілкуватися за святковим столом у тісному дружньому колі. Його було організовано селищною радою та селищною ветеранською організацією. Ветерани безпосередньо могли поспілкуватися з керівниками району та селища, висловили подяку за турботу і увагу, допомогу. Селищна ветеранська організація висловлює щиру вдячність керівникам підприємств , приватним підприємцям, зокрема селищному голові В. Захарову, директору ТДВ”Фундукліївське ХПП” В.Зеленьку, голові ФГ В.Дєдову, народному депутату О. Єдіну, підприємцям О. Савеленку, С. Торосяну, В. Осипенку за надану допомогу в організації святкового столу для ветеранів. Олександра ГЕРАЩЕНКО, голова Олександрівської селищної організації ветеранів України. МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА ТА БРОНЕДВЕРІ Знижки на комплектуючі матеріали до 30% (вікно просте 1кв.м від 350 грн.). Москітна сітка у подарунок. Поспішайте, наші вікна найкращі. Адреса: смт Олександрівка, вул. Леніна, 87. Ми турбуємось про збереження тепла ваших будинків. Добре, коли все добре. Тел. 067-470-72-85, 3-38-26. Ми передзвонимо. № 1295.

КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК, ГАЗОБЕТОН, ВУГІЛЛЯ, ДОСКИ, БРУС. СУПЕРЦІНА! Тел. 095-0000-884, 096-0000-884. ПОМИНАЄМО 40 днів минуло з того часу, коли біда махнула чорним крилом над нашою родиною – невблаганна смерть забрала нашого рідного СТОРОЖЕНКА Василя Олександровича. За кілька хвилин 88-річна матуся втратила сина, дружина ніколи не зустріне свого господаря, а діти і внуки не приїдуть в гості до дідуся і тата, сестри ніколи не почують поради старшого брата. Ти вже ніколи не переступиш поріг рідної домівки. Твоя смерть шокувала всіх людей, які тебе знали, як працьовиту, чесну, порядну людину, дружелюба і весельчака. Але між добрими, чесними знайшлися нелюди, які лишили тебе життя. Ми знаємо і віримо, що є суд не тільки земний, а й Божий. Заколоситься нива, але вже без тебе, ти не побачиш її золотого кольору, ти не побачиш голубого неба. Нехай відпочивають твої находжені ніженьки, твої натруджені мозолисті рученьки. Спи спокійно, наш рідний. Царство тобі небесне і вічна тобі пам’ять. Просимо всіх, хто знав нашого Василя Олександровича, пом’янути його добрим словом. З глибоким сумом вся твоя родина. № 1299.


4

24 травня 2014 року

Óâàãà! Ïðèçîâ. Óâàãà! Ïðèçîâ.

ÍÀÊÀÇ Â²ÉÑÜÊÎÂÎÃÎ ÊÎ̲ÑÀÐÀ ÇÍÀÌ’ßÍÑÜÊÎ-ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÑÜÊÎÃÎ ÎÁ’ªÄÍÀÍÎÃΠ̲ÑÜÊÎÃΠ²ÉÑÜÊÎÂÎÃÎ ÊÎ̲ÑÀвÀÒÓ Â²Ä 16. 05. 2014 “ÏÐÎ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²Þ ÒÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÏÐÈÇÎÂÓ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÍÀ ÑÒÐÎÊÎÂÓ Â²ÉÑÜÊÎÂÓ ÑËÓÆÁÓ Ó ÒÐÀÂͲ-ËÈÏͲ 2014 ÐÎÊÓ” На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та указів Президента України від 14 жовтня 2013 року № 562/2013 “Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення у запас військовослужбовців у 2014 році”, від 01 травня 2014 року № 477 “Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави” у травні– липні 2014 року проводиться призов громадян на строкову військову службу Н А К А З У Ю: 1. Наказ військового комісара Знам’янсько-Олександрівського об’єднаного міського військового комісаріату від 02 лютого 2014 року №18 вважати таким, що втратив чинність. 2. Явці на призовну дільницю Знам’янсько-Олександрівського об’єднаного міського військового комісаріату для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни України чоловічої статі, яким в період чергового призову виповнюється 18 років, а також, які народилися у 1989 – 1996 роках, у яких закінчилася відстрочка від призову, або не призвані раніше на строкову військову службу з різних обставин, а також громадян України офіцерського складу, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу і яким присвоєно відповідне звання офіцера запасу. 3. Усі громадяни, які підлягають черговому призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути на призовну дільницю Знам’янсько-Олександрівського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою вказаною в особистій повістці в точно визначений час з документами, що вказані в повістці. Громадяни, які не отримали особистих повісток, для призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути на призовну дільницю Знам’янсько-Олександрівського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: смт Олександрівна, вул. Леніна, 47 - до 03 червня 2014 року, маючи при собі документи, які засвідчують особу. 4. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу, і тимчасово перебувають на території Олександрівського району, зобов’язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з’явитися у військовий комісаріат для проходження призовної комісії. 5. На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” керівники підприємств, установ і організацій, та навчально виховних закладів, незалежно від підпорядкування та форм власності, зобов’язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх до призовної дільниці. 6. Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. О. ЧИЖМА, військовий комісар Знам’янсько-Олександрівського об’єднаного міського військового комісаріату.

Продам автомобіль Lanos 2013 р. в., люксова комплектація, газ/бензин. Можлива розстрочка на довгий термін від 1060 грн./ міс. Тел. 068-300-75-00, 099-94-94-976. № 1277.

Продається тільна корова, чорно-рябої породи і січкарня ручна. Тел. 097-44-65-068.

Михайлівська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліст а 2 категоріїземлевпорядника. Вимоги: вища або середня освіта; вільне володіння державною мовою; володіння ПК. Заяви для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення. За додатковою інформацією звертатися за адресою: с. Михайлівка, вул. Пушкіна, 7. Тел. 95-3-31. № 1219.

На пилораму по вул. Леніна, 106 на роботу потрібні робітники. Тел. 097-016-46-14. № 1217.

Продається скутер VIPER wind. Ціна 1700 грн. Тел. 066-00-32-892, 097-764-45-04. Куплю макулатуру, пластикові пляшки (ПЕТ), склянні пляшки. Адреса: вул. Леніна, 41. Тел. 052-423-20-57. № 1289.

В центрі смт Олександрівки продається трикімнатна квартира на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку, з опаленням. Ціна за домовленістю. Тел. 098-44-85-106.

№ 1282.

ПОДЯКА На 63-му році невблаганна смерть забрала життя нашого чоловіка, батька, дідуся МОХУРА Олександра Юхимовича. Та не залишили нас наодинці з горем добрі люди: родичі, куми, друзі, сусіди, знайомі – підтримали матеріально та морально, допомогли в організації похорону, провели в останній путь дорогого нашого Олександра Юхимовича. Велике всім спасибі і низький уклін. Нехай Господь дарує вам міцне здоров’я та довгий вік. Дружина, діти, внуки.

Пропонуємо токарні та зварювальні роботи, вул. Щорса, 22. Тел. 068-53-33-540, 067-280-34-70. № 1270.

№ 1291.

Âïåðåä

районна газета Засновники: Олександрівська районна рада, Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області. * * * Свідоцтво про реєстрацію КГ № 0216У. 7 квітня 1999 року.

№ 1286.

МЕТАЛЕВІ ГАРАЖІ Доставка та монтаж безкоштовно. Тел. (097)647-62-34, (099)22-06-798, сайт: www.skelya.com.ua. № 415.

Тел. 066-784-70-32, 096-788-64-87.

Продається півбудинку в смт Олександрівці по провулку Радянському, 11, кв. 1. Тел. 3-21-74, 093-018-46-17. № 1275.

ЗАКУПОВУЄМО ВРХ Корови, бички, телята, коні, свині. Тел. 050-487-05-04, 067-958-18-43. № 1143.

№ 1263.

ЗАКУПОВУЄМО ВРХ, КОНІ, СВИНІ, КОЗИ ТА ЇХ ДОРІЗИ. Тел. 067-72-21-342, 066-190-99-69.

ПРИВАТНОМУ ОХОРОННОМУ ПІДПРИЄМСТВУ НА РОБОТУ вахтовим методом потрібні охоронники. Зарплата від 2000 грн., проживання, харчування безкоштовно. Тел. 095-578-78-92; 096-676-25-53.

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН. Підбір обладнання. Монтаж. Гарантія. Недорого. Тел. 097-995-33-42.

Продається будинок в с. Бірках-1 по вул. Кірова (біля церкви). Тел. 099-500-45-77.

№ 1182.

№ 611.

№ 1268.

ПОДЯКА Невблаганно швидко летить час. Здається, зовсім недавно вели внука Фісенка Іллю до першого класу, а він уже випускник молодших класів. Хочеться подякувати нашій вчительці Дмитренко Олені Миколаївні за добро, ласку, за любов до наших дітей, за знання, за добре, щире серце, за турботу, за бажання добра нашим дітям, за те, що наші діти з задоволенням йшли до школи. Ми дякуємо Богу за те, що він послав нам таку вчительку. Велике Вам батьківське спасибі. Бажаємо, щоб Ви були здорові, а душею й серцем завжди молоді. Велика подяка також вчителям, які навчали співати, загартовували на уроках фізкультури, всьому колективу школи, що попри негаразди в державі, діти в школі почували себе по-домашньому тепло і затишно. З великою шаною до вас Н.П. ЄВТУШЕНКО. № 1284.

Íàäàþ ïîñëóãè ç ìîòîêîñ³ííÿ.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, виїзд на села. Тел.050-157-86-32, 096-166-24-69. № 1239.

Продам трикімнатну квартиру в смт Олександрівці по вул. Леніна (біля райбібліотеки, центр). Індивідуальне газове опалення, бойлер, телефон, гараж, сарай з погребом. Тел. 067-496-81-08. № 1272.

Продається житловий будинок за адресою: смт Олександрівка, вул. Франка,6. Орієнтовна вартість 9 тис. у. о. Тел. 067-470-38-46 Володимир. № 1274.

ЧИСТИМО ЗАМУЛЕНІ КОЛОДЯЗІ. ВИКАЧУЄМО МУЛ ДО ТВЕРДОГО ДНА. Без підсобних працівників та могоричу. Тел. 066-75-72-746, 096-816-73-51.

Тел. 067-985-25-85.

№ 1211.

Продам червону та білу цеглу, бетонні плити, шифер, дрова (рубані), молочні бідони на 40 л., медогонку. Куплю цегляну будівлю під знос. Тел. 093-53-787-32, 097-40-420-47.

ЗАКУПОВУЄМО ВРХ від колгоспів та населення: корови, бички, коні, вівці, кнури. Доріз. Тел. 066-74-66-202. 096-48-46-822. Цілодобово. № 517.

Відсів, щебінь, пісок, земля, цегла, каміньбут, шлакоблок. Доставка. Вантажоперевезення. Тел. 097-522-40-45.

Г АРАЖ І М ЕТА ЛЕ ВІ . Тел. 097-32-85-233, 050-73-17-115. www.metgar.com.ua.

№ 1264.

ЧИСТИМО КРИНИЦІ ВІДКАЧУЄМО МУЛ ДО ТВЕРДОГО ДНА, без помічників. Тел. 098-22-55-388, 098-22-31-446, 099-44-75-430. № 1115.

Продається червоно-ряба корова з 4-м телям. Тел. 063-748-60-40.

№ 480.

НАТЯЖНІ СТЕЛІ Висока якість, вигідна ціна, від 70 грн., гарантія 12 років. Тел. 097-43381-14, 093-484-38-41. Анатолій. №749.

№ 1261.

ВИКОНУЄМО ВСІ ВИДИ ПЛИТОЧНИХ РОБІТ (ванни, відкоси, пороги та ін.). Тел. 068-063-44-50, 3-43-41. № 1253.

В селі Вищих Верещаках продається кобила. Звертатися за адресою: с. Вищі Верещаки, вул. Польова,7, Савченко М.П. Тел. 095-905-02-51, 050-195-35-11.

Сусіди Бойченко О., Бойченко О., Лисиця А., Лисиця Н., Пономаренко Н., Панасенко Л., Петріцький Г., Петріцька В. висловлюють щире співчуття Мельник Тетяні Миколаївні, дітям, внукам та всій родині з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка, батька, дідуся МЕЛЬНИКА Володимира Миколайовича. Земля пухом і вічний спокій покійному, а родині – віка і здоров’я. № 1280.

№ 1292.

№ 1290.

Сім’ї Чумака А.В., Бондаренка В.С. Поліщука О.І., Куценка І.Г., Дудника В.Ф., Кролика А.М., Брайка А.С., Кравченка А.Т. глибоко сумують з приводу передчасної смерті хорошої, чуйної людини МЕЛЬНИКА Володимира Миколайовича і висловлюють щире співчуття дружині Тетяні Миколаївні, дочці Каті і її сім’ї. Царство Небесне і земля пухом покійному, а родині – віка, здоров’я, витримки пережити велике горе.

Продається ділянка 20 соток з будівельними матеріалами по вул. Степовій-Островського (біля об’їзної дороги). Тел. (05242)3-20-57, 097-150-47-39.

№ 1266.

№ 883.

Продається гребка-поперечка. Тел. 097-192-30-62.

№ 870.

№ 888.

№ 1267.

№ 1205.

В смт Олександрівці по вул. Чапаєва продається будинок з усіма зручностями, три окремі кімнати, ванна, кухня, холоднагаряча вода, після капремонту. Тел. 097-78-69-182.

№ 1273.

№ 1286.

ЯКІСНО, НЕДОРОГО ВСІ ВИДИ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, зварювальні роботи. Перевезення вантажів ЗІЛом-самоскидом відсів, щебінь, пісок, камінь, дрова в необмеженій кількості. Тел. 096-84-93-876.

№ 864.

ЗАКУПОВУЄМО ВРХ корови, бички, молодняк, коні, кнури.

В селі Косарях продається газифікований будинок з усіма надвірними спорудами, є криниця, біля хати 40 соток огороду, невеличкий садок, поруч зупинка електрички. Також продаються циркулярка і жорна. Тел. 3-30-05, 097-34-50-114. НАТЯЖНІ СТЕЛІ ЗА ДОБУ Ціна від 70 гривень за 1 м2. Швидко. Якісно. Надійно. Тел. (066)137-62-44, (093)43-68-033, (067)74-62-631.

Тел. 067-996-37-83.

ПРОПОНУЮ МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ПРОФІЛЬНУ ТРУБУ та інші вироби із металу за вигідними цінами. Також приймаю замовлення на виготовлення та установку водовідвідних виробів із оцинковки, нержавіючої сталі, кольорового металу (коньки, жолобки, труби та ін.). Тел. 097- 69-36-477.

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÄÎ ÌÀÃÀÇÈÍÓ № 1269.

під воду у грунті та камені. Труба (пластмаса питна).

№ 1287.

№ 1271.

бензо-,електроінструменту, велосипедів, запчастин та комплектуючих до них. Ручна заточка цепків. Адреса: вул. Пушкіна,15 (побуткомбінат). Тел. 098-006-06-24.

ÁÓвÍÍß ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ

ПАМ’ЯТАЄМО 23 травня виповнився рік, як відійшла у вічність наша дорога сестричка, тьотя, бабуся, прабабуся ГОЛОБОРОДЬКО Лідія Гаврилівна. З часом біль втрати не проходить, болить серце, крається душа. Вже ніколи не побачимося, не поговоримо, не почуємо Вашого лагідного слова. Ми низько вклоняємося, рідненька, Вам. Ми вдячні, тьотя Ліда, за Вашу турботу про всіх нас, за Вашу любов, яку Ви віддавали сповна і безкорисливо. Ви назавжди залишитесь у нашій пам’яті, у наших серцях і

спогадах. Нехай спокійний буде Ваш вічний сон і Царство Небесне. Просимо всіх, хто знав нашу ріднесеньку сестричку, тьотю, бабусю, прабабусю, пом’янути добрим словом. З великим сумом сестра Віра, племінники, внуки, правнучка.

Редактор

Ніна ДОЛЯ

* * * Редакційна колегія:

Старченко М.Я., Найко І.П., Шаповал Ф.О., Тімановський В.М., Шевченко С.П., Присяжнюк В.П., Доля Н.М., Шевченко Г.В., Горло О.Є.

Сусіди Кононенко М.З., Рябко П.П., Тарасевич Г.Є., Лагно А.А., Метиль М.Н., Малюга В.М., Король Г.Л., Соболь Г., Черкас А.К., Славіковська К.Г., Овчаренко В.О. та їх сім’ї висловлюють щире співчуття Лісовій Марії Сергіївні та її родині з приводу смерті КРИКУН Домни Софронівни. Світла і вічна їй пам’ять. № 1262.

Сім’ї Куманської М.О., Буковського В.Д., Бак Л.В., Тищенко З.Я. глибоко сумують з приводу смерті вірної подруги, доброї душі, щирої людини, хорошої сусідки ДОРОШКО Галини Аврамівни і висловлюють щире співчуття сестрі, дітям, внукам і всій родині покійної. Світла пам’ять Галині Аврамівні, Царство Небесне її душі, а родині – віка і здоров’я.

№ 1285.

У справах реклами та оголошень телефонуйте 3-24-21, 3-24-26. * * * Позиція газети не завжди може збігатися з думками авторів. * * * Газета залишає за собою право редагувати і скорочувати тексти. * * * За зміст і достовірність реклами та оголошень відповідальність несе рекламодавець.

При передруку чи використанні матеріалів посилання на районну газету «Вперед» ОБОВ‘ЯЗКОВЕ.

* * * Газета видається українською мовою, виходить двічі на тиждень: у вівторок та суботу. Ціна договірна. Індекс 61739. Друк — офсетний. Обсяг 1 друк. арк. Тижневий наклад 7699.

№ 1276.

Газету набрано, зверстано і віддруковано у комп’ютерному центрі РВО «Олександрівщина». НАША АДРЕСА: 27300, Кіровоградська область, смт Олександрівка, вул. Радянська, 1д. E-mail: r_vpered@ukr.net Site: gazeta-vpered.com.ua * * * НАШІ ТЕЛЕФОНИ: 3-24-20, 3-24-26, 3-24-21, 3-30-61. Зам. № 176.

37-2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you