Page 1

Вівторок, 25 грудня 2012 року № 98 (9758) Виходить з березня 1935 року Ãàçåòà Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè òà Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Îô³ö³éíî!

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÒÈÑÍÅ ÍÀ ÃÀÇ 2012 рік засвідчив, що відсутність альтернативі російському газу – черговий міф Москви. Президент України Віктор Янукович зумів довести Кремлю, що і «безцінному» блакитному паливу РФ можна знайти адекватну альтернативу. Було тільки бажання. Партнери ж знайдуться. Згідно оперативних даних Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Україна скоротила споживання природного газу в січнілистопаді 2012 р. на 5,67 млрд. кубометрів (на 10,8%) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а саме до 46,8 млрд. кубометрів. При цьому споживання газу промисловістю в Україні в цьому році знизилося суттєво - в цілому на 13,2%. Найбільше скорочення показали енергогенеруючі компанії - «мінус» 25% (0,3 і 0,4 млрд. куб. м відповідно), а також металургія, яка знизила залежність від газу на 22% (4,2 млрд. куб. м проти 5,4 млрд. куб. м). Споживання газу населенням та бюджетними організаціями залишилося практично на тому ж рівні - 12,6 млрд. куб. м проти 12,5 млрд. куб. м. Важливим кроком Президента України щодо зменшення енергетичної залежності від Росії стало ухвалення парламентом Закону «Про засади функціонування ринку природного газу». Експерти підкреслюють, що адаптація українського законодавства до європейських норм і реформування НАК «Нафтогаз України» буде, окрім іншого, ще й гарантією завантаження вітчизняної газотранспортної системи. Адже доступ до ГТС тепер отримає не тільки НАК «Нафтогаз України», а й потенційні транзитери газу у Європу. Така законодавча ініціатива Віктора Януковича, а також вступ України до Європейського енергетичного співтовариства сприяли тому, що німецька компанія RWE наразі постачає нашій державі значно дешевший газ, ніж це робить Москва. Таким чином, Віктор Янукович домігся того, що російський «Газпром» почав втрачати монопольне положення в контексті забезпечення України блакитним паливом. І заяви Володимира Путіна щодо будівництва «Південного потоку», як альтернативі українській ГТС – ніщо інше, як чергові «страшилки», що не мають під собою жодного фундаментального підґрунтя. Слушною є і думка незалежного енергетичного експерта Дмитра Марунича. Той переконаний, що початок реверсних поставок газу з ресурсів німецької RWE через територію Польщі показало реалістичність планів по заміщенню частини російського імпорту. Нині газовий регулятор Угорщини розглядає заявки компаній, які проявили інтерес до організації схеми поставок газу в Україну. А до кінця 2013 року існують підстави для початку постачань газу в Україну з території Словаччини. Сукупно за даними напрямками Україна може отримувати до 10 мільярдів кубометрів газу, закупленого на спотових майданчиках Східної Європи. Цей газ успішно конкурує з російським за ціною; різниця може складати до 100 доларів на кожній тисячі кубометрів. За словами експерта Валентина Землянського, «Газпром», історичний постачальник імпортного газу в Україну, може втратити не лише монопольне становище, але й поступитися позиціями німецьким нафтогазовим компаніям, які активно просувають свої інтереси в Україні. «Дуже схоже, що останнє пожвавлення в україно-російських взаєминах у газовій сфері було спровоковано саме зміною позиції ЄС щодо України. Кремль виразно відчув можливість втрати українського ринку «Газпромом» як за рахунок зниження частки російського монополіста на українському ринку, так і у зв’язку з досить високим ступенем зацікавленості європейських нафтогазових компаній у лібералізації газового ринку України», - зазначає Землянський. Таким чином, можна зробити висновок, що Віктор Янукович обрав вірний вектор енергетичної політики. у 2008 році німецький політолог Олександр Рар написав книжку під назвою «Росія тисне на газ». Сьогодні ж реальність така, що українському Президенту вдалося переломити ситуацію. І вже не Росія, а Україна тисне на газ, стаючи прикладом для усього пострадянського простору в плані здобуття енергетичної незалежності. Роман СИЧ, журналіст.

ÏÐÈÉÍßÒÎ ÃÎËÎÂÍÈÉ Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÐÀÉÎÍÓ У п’ятницю, 22 грудня, відбулася дев’ятнадцята сесія районної ради шостого скликання. Головував на сесії голова районної ради Василь Скляренко. У роботі пленарного засідання взяв участь голова районної державної адміністрації Валерій Авксентьєв. Закінчення року зумовило розгляд на сесії важливих питань підсумку соціально-економічного розвитку району та визначення завдань на наступний рік. Серед найголовніших питань, винесених на сесію, бюджет району на 2013 рік. Депутати без особливих проблем прийняли бюджет району на 2013 рік. Він бездефіцитний. Дохідна частина його складає104 млн.121 тисяча 700 гривень. Стільки ж складуть і видатки. Детальніше про статті доходів і розходів районного бюджету на 2013 рік буде надруковано у наступних номерах газети. На сесії також заслухано звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 2012 рік та проект Програми розвитку району на 2013 рік. Депутати заслухали також і звіт начальника управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

Сергія Антіпова про стан виконання програми ”Центральний регіон-2015. Економічний і соціальний розвиток Олександрівського району до 2015 року” за 2012 рік.

ØÀÍÎÂͲ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÊÈ! 27 ГРУДНЯ ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА РАЙОННУ ГАЗЕТУ «ВПЕРЕД» НА 2013 РІК. Не відкладайте передплату на останній день. Завітайте на поштове відділення чи зверніться до своєї листоноші і оформите передплату на районну газету. Якщо у вас немає часу стояти в черзі, аби передплатити газету, завітайте до нас в редакцію за адресою: вул. Радянська, 1, і тут вам без черги оформлять передплату на газету „Вперед”. Íàø³ ïåðåäïëàòíèêè

Затверджено програму розвитку малого та середнього підприємництва в Олександрівському районі на 2013-2015 роки. Районна рада надала погодження на розширення ландшафтного заповідника місцевого значення „Розумівська балка”. А також депутати погодили реалізацію екологічних інвестицій в районі. Сесія внесла зміни до районної Програми соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни і праці, інвалідів, дітей-інвалідів та громадян похилого віку на 2010-2014 роки. На сесії заслухано хід виконання програми зайнятості населення району на 2012-2014 роки, хід виконання програм з обдарованою молоддю та „Вчитель”, а також програми збереження архівних документів на 20112015 роки. На сесії погоджено питання реформування системи екстреної медичної допомоги в Олександрівському районі. Затверджено план роботи районної ради на 2013 рік. Розглянуто та прийнято рішення з ряду інших питань. Ніна ДОЛЯ.

Íàø³ ëèñòîíîø³ О п ер а ц ій н е вікно села Голикового – поштовий заклад Кіровоградського пересувного відділення №6. Його оператор (завпоштою), за сумісництвом листоноша, Надія Григорівна Стороженко працює тут 44 роки. Такої гарної сучасної пошти, як у Голиковому, ні в одному селі немає. І в цьому цілковита заслуга Надії Григорівни. Вона свого часу своєю сумлінною працею виборола право на зведення типового поштового відділення за рахунок держави. У такому приміщенні приємно працювати людям старшого і молодшого поколінь, з задоволенням у затишний поштовий заклад йдуть і селяни. Рік працює тут молода листоноша Наталія Скляренко. З Надією Григорівною вони обслуговують 175 дворів. Серед періодичних видань, які вчасно доставляють передплатникам, і 60 примірників районної газети „Вперед”.

ÏÎÂÅÐÍÓËÈÑß Ç ÄÈÏËÎÌÀÌÈ ² ÏÎÄÀÐÓÍÊÀÌÈ – Скільки тут живемо, скільки й передплачуємо районку. Читаємо її від початку до кінця. Я особисто люблю новини Олександрівщини, – розповідає читач газети „Вперед” з більше, ніж 30-річним стажем Лукія Денисівна Тітаренко. – Був живий чоловік, Олексій Семенович, то все він займався передплатою, перший перечитував газети. Сам приносив квитанції на конкурсрозіграш. Одного разу навіть настінний годинник виграв. До цього часу він йде секунда в секунду, тільки батарейки міняй. ...Відстукує годинник день за днем нелегку жіночу долю. Трудові будні — колись на роботі і вдома, та й нині, хоч вже майже 20 років на заслуженому відпочинку, та не менше справ, рутинної роботи, яку ніколи не переробиш. 25 грудня задзвенить 82-ми роковинами від дня народження нашій дорогій читачці Лукії Денисівні. Роки-роки. А пригадується молодість, як у 1949 році починала вона свій трудовий шлях на Розумівському ФАПі. Як у 1950 році прийняла за рік тут 35 новонароджених дітей. – Рясні тоді були села на дітей, – з гордістю згадує жінка. Доводилось їх приймати і турбуватись про здоров’я людей фельдшеру-акушеру Л.Д. Тітаренко по два роки у Розумівці та Новій Осоті, шість років у Китайгороді. Куди направляли, там Лукія Денисівна і працювала. А з 1959 року 33 роки топтала стежину, як у нас кажуть, в сосни, на роботу в Олександрівський тубдиспансер. Там працювала медсестрою і зі своїми колегами людей від страшної хвороби рятувала. Нелегке й сімейне життя дісталося жінці. Скуштувала і вдовиної долі, і перетліла серцем за сина – інваліда І групи. Та не зважаючи на життєві проблеми, і в свої поважні роки вона не втратила оптимізму, бадьорості духу. Її цікавить все і в житті, і в періодичній пресі, в тому числі й у газеті „Вперед”, з якою не розлучається довгі роки. Щира Вам вдячність від усього колективу впередівців і побажання напередодні дня народження здоров‘я, родинного тепла та затишку, здійснення найзаповітніших мрій Вам і дорогим для Вас людям. Ольга ГОРЛО.

20 грудня в Кіровоградському обласному ЦНТТУМ відбувся обласний

різних номінаціях та були нагороджені дипломами та цінними подарунками.

зліт юних техніків, призерів обласної виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді. Вихованці Олександрівської станції юних техніків Торбенко Олексій, Сердюк Ярослав, Родній Олександр, гурток технічного моделювання (керівник гуртка Лаврусь Р.), Чембаров Олег, гурток технічного моделювання (керівник Стьожка Ю.) отримали призові місця в

Програма заходу була різнопланова та цікава, діти продемонстрували свої творчі здобутки, відвідали виставку технічної творчості учнівської молоді, концерт самодіяльності, переглянули показові виступи вихованців авіамодельного гуртка та побували в обласному краєзнавчому музеї. Світлана ПЕТРЕНКО.


2

25 грудня 2012 року Øê³ëüí³ íîâèíè

Í À ÅÊ Ñ Ê Ó ÐÑ ²Þ Â Ñ Ó Ä 18 грудня учні 10-11 класів Олександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів №1 разом з вчителем правознавства Шпильовою Іриною Анатоліївною в рамках проведення тижня правових знань відвідали Олександрівський районний суд. На уроках правознавства значна увага приділяється вивченню системи судової влади України, тепер ми мали змогу побачити, як працює ця установа з середини. Екскурсію коридорами правосуддя провела керівник апарату суду Івченко Алла Володимирівна. На запитання учнів змістовно відповідав голова Олександрівського районного суду Безуматов

Михайло Вікторович. Він наголосив, що правомірна поведінка суспільства – основа стабільності у державі. Учні ставили питання, що стосувалися відповідальності неповнолітніх перед законом. Найцікавішим було те, що нам дозволили бути присутніми на судовому процесі, де ми мали змогу спостерігати процедуру проведення засідання суду. Ми щиро вдячні Безуматову М.В. та Івченко А.В. за цікаву та змістовну зустріч. Сподіваємося, що отримана інформація неодмінно буде корисною в подальшому житті. Ольга ДУДНИК, учениця 10 класу Олександрівської ЗШ №1.

ÇÍÀªÌÎ ÑÂί ÏÐÀÂÀ – ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÑÂί ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ

В п’ятницю, 14 грудня 2012 року, в Олександрівському НВК №2 в рамках проведення Тижня прав людини, приуроченого Всесвітньому дню прав, відбувся „круглий стіл” „Правові проблеми прав людини” (для учнів 9-11-х класів), в якому взяли участь дільничний інспектор міліції С.М. Шулик, спеціаліст районного управління юстиції І.В. Буковська, соціальний педагог районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді С.С. Мовчан, учителі, учні. Порушувались питання що-

до історико-правових проблем людини, виконання обов’язків учня і громадянина, вміння жити в злагоді із законом. Учні мали можливість отримати відповіді на питання. які їх хвилювали, ознайомитись із статистикою правопорушень серед неповнолітніх в районі, взяти участь в ігровій програмі „Ситуація”. Наостанок дійшли до загальної думки: потрібно вчитися поводитись безпечно, реалізовуючи свої права. Надія ВОРОПАЙ, заступник директора з виховної роботи НВК №2.

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÃÎËÎÂÈ ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÑÜÊί ÐÀÉÎÍÍί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯ ʲÐÎÂÎÃÐÀÄÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² від 30 листопада 2012 року № 788-р смт Олександрівка Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації Зареєстровано в Олександрівському районному управлінні юстиції Кіровоградської області 14 грудня 2012 року за № 9/281 Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Положення «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств , інших органів виконавчої влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 15 березня 2012 року № 140-р «Про забезпечення дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів в Кіровоградській області» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства 1.Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації від 18 серпня 2005 року № 374-р “Про затвердження Положення про управління агропромислового розвитку Олександрівської районної державної адміністрації», зареєстровано в Олександрівському районному управлінні юстиції 29 серпня 2005 року за № 11/195. 2.Юридичному відділу апарату районної державної адміністрації подати дане розпорядження на державну реєстрацію до Олександрівського районного управління юстиції Кіровоградської області відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади». 3.Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування. 4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Чебану В.М. О. БОРОТА, перший заступник голови районної

Þâ³ëå¿

Ç 1962 ÐÎÊÓ Â ÌÀÉÁÓÒÍ²É 2020 Ç ÇÓÏÈÍÊÎÞ ×ÅÐÅÇ 50 ÐÎʲ 50-й навчальний рік розпочала дитяча музична школа. І в цьому навчальному році так, як і в далекому 1962 році, її поріг вперше переступили першокласники. Доброю традицією в школі стало проведення свята першокласника – посвята в юні музиканти. Напередодні Новорічних та Різдвяних свят, Святого Миколая першокласники разом зі своїми викладачами відправились в кругосвітню подорож на довгі 8 років. Перед присутніми виступив один із перших вчителів школи В’ячеслав Михайлович Савустяненко, привітав їх, побажав гарних успіхів. У цьому навчальному році навчання в дитячій музичній школі розпочало 14 учнів по класу фортепіано: М.Таран, Д. Романов, Д. Онищенко, А. Ярова, І. Бабак, П. Бабак, П. Кулик, А. Ткаченко, А. Дорошенко, А. Бондаренко, А. Кудіна, М. Крештоп, А.

Свінцов, Д. Сапіжук, один учень С. Бондаренко по класу

духових інструментів, два баяністи – брати Сергій та Олек-

сандр Самородченки, три учні – по класу скрипки В. Петренко,

А. Дзюба, Я. Буренко, один учень по класу гітари – Д.Мазуренко. Протягом першого семестру першокласники наполегливо вивчали нотну грамоту, знаки альтерації. Під керівництвом своїх вчителів, справжніх майстрів своєї справи, І.Г. Фощія, Л.Г. Таран, М.Г. Тлустенко, З.О. Ковди, Л.В. Крамарчук, С.О. Тлустенка, О.В. Кузика учні вперше грали на сцені, як справжні артисти. За свою працю діти отримали нагороду – посвідчення юного музиканта та солодощі. І, мабуть, ці солодощі будуть найсмачнішими для них, тому що заробили їх власною працею. А попереду в них довгі 8 років навчання. За цей період діти мають досконало оволодіти грою на своїх інструментах, познайомляться з різними композиторами та їх музикою. Здадуть 21 академічний концерт, 6 заліків, 3 випускних

екзамени. Першокласники разом зі своїми батьками та вчителями за традицією написали листа в майбутнє, в 2020-й рік і урочисто на святі пообіцяли виконати все задумане, як в давні-прадавні часи лист та посвідчення юних музикантів заклали в пляшку і відправили в подорож. Всі мають повернутися до цього залу в червні 2020 року на випускний вечір, де отримають атестати про закінчення дитячої музичної школи. Батьки раділи за своїх дітей, і на обличчях з’являлися сльози радості. Вони були безмежно вдячні своїм вчителям за їхню працю, дякували за прекрасно підготовлений та проведений вечір спілкування з музикою досвідченому викладачеві, завідуючій фортепіанним відділом школи Любові Григорівні Таран. Ольга ГОРЛО. Анатолій БАБИЧ.

Êîìåíòàð ñïåö³àë³ñòà

ÏÐÎ ÓÌÎÂÈ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÏÅÍѲ¯ ÇÀ ²ÊÎÌ Згідно Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» підставами одержання пенсії за віком є досягнення пенсійного віку та наявність необхідного страхового стажу. Нині пенсійний вік для чоловіків та жінок становить 60 років. До досягнення жінками 60 років право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку: – 55 років - які народилися до 30 вересня 1956 року включно; – 55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року; – 56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року; – 56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року; – 57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року; – 57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року; – 58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року; – 58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року; – 59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року; – 59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року; – 60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року. У період до 1 січня 2015 року збережено можливість (за бажанням) виходу на пенсію жінок після досягнення 55 років за умови звільнення з роботи та наявності страхового стажу не менше 30 років. У цьому випадку розмір їх пенсії

зменшується на 0,5 відсотка за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію. Страховий стаж необхідний для призначення пенсії за віком : – 30 років — для жінок; – 35 років — для чоловіків. Якщо стаж роботи менший від таких нормативів, тоді розмір пенсії визначається пропорційно до наявного стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком. Пенсія за віком призначається незалежно від того припинена робота на час звернення за пенсією чи продовжується. Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Для одержання пенсії за віком, необхідно подати заяву та необхідні документи до управління Пенсійного фонду України. Документи необхідні для призначення пенсії за віком: – письмова заява про призначення пенсії, яка подається особисто або представником, який діє на підставі довіреності, посвідченої нотаріально; – довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику; – оригінал документу про страховий стаж — трудова книжка, в разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній – документи, які підтверджують наявність стажу (довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання. Докладний перелік таких документів визначається Порядком

підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 N 637; – оригінал довідки про заробітну плату особи за період страхового стажу до 01.07.2000 року з місць роботи (за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. Таке право пенсіонери матимуть лише до 1 січня 2016 року); – оригінал паспорта особи; У разі наявності особливого пільгового статусу особа для одержання надбавок та компенсацій має додатково подати документи: – посвідчення учасника бойових дій та довідку військового комісаріату про період (періоди) участі у бойових діях; – про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї (довідка з сільських та селищних рад за місцем проживання); – довідка МСЕК про визнання особи інвалідом унаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, тощо ; – довідка МСЕК про визнання особи інвалідом по зору I групи; – посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ; – та інші документи, що надають особливий пільговий статус громадянам. Пенсія за вислугу років. Згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію за вислугу років мають: – окремі категорії працівників авіації та льотно-випробного складу; – робітники локомотивних бригад, працівники, які безпосередньо здійснюють організацію

перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені; – водії вантажних автомобілів, зайняті в технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи; – механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах ; – працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах; – працівники освіти, охорони здоров’я, а також соціального забезпечення; – спортсмени; – та ін. категорії, визначені законом. До заяви про призначення пенсії за вислугу років додаються документи що й для призначення пенсії за віком, та документи, що підтверджують виконання роботи, яка дає право на призначення такого виду пенсії. Пенсії за вислугу років призначаються у разі звільнення з роботи, а у разі якщо після призначення пенсії пенсіонер зараховується на роботу, яка давала право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з моменту звільнення з роботи. У разі працевлаштування пенсіонера, протягом 10 днів ним має бути надана до управління ПФУ довідка про прийняття на роботу. Ольга ЗАГИНАЙКО, начальник відділу з питань нагляду за призначенням та виплатою пенсій управління праці та соціального захисту населення РДА.


3

25 грудня 2012 року ²ñòîðè÷íà ïîâ³ñòü-åñå

ÒÐÜÎÕ ÄÎËÜ ÒÐÈÊÓÒÍÈÊ ÒÀªÌÍÈ×ÈÉ Продовження. Початок читайте у газеті “Вперед” №96 від 18 грудня 2012 року.

ÊÎÕÀÍÍß ÑÈËÜͲØÅ ÑÌÅÐÒ² ² ÑÒÐÀÕÓ

Так говорить мудрість. І з нею важко не погодитись. А так як усе на землі, окрім Божого промислу, вкладається у відомий ще від Арістотеля причинно-наслідковий зв’язок, то спробуємо через наслідок розглядіти причину дій, учинків наших героїв. 11 січня 1825 року — гучне весілля Раєвських-Волконських у Києві. Двадцятирічна красуня Марія Раєвська стає дружиною тридцятисемирічного князя Сергія Волконського. «Твои пленительные очи, Яснее дня, чернее ночи» - такий лаконічний портрет Марії, написаний Пушкіном. Про свою безтямну закоханість у «святу живу музу душі» Олександр Пушкін зізнається в

Ñåðã³é. поемі «Євгеній Онєгін»: «...Как я завидовал волнам, Бегущим бурной чередою, С любовью лечь к ее ногам! Как я желал тогда с волнами Каснуться милых ног устами! …Нет никогда порыв страстей Так не терзал души моей!» Нічого не міг вдіяти геніальний поет з цими терзаннями душі, томуто вулкан емоцій, супроти його волі, виривався із закоханого серця на папір: «… Все думы сердца к ней летят, Об ней в изгнании тоскую… Безумец! Полно! Перестань, Не оживляй тоски напрасной … И в свете лирою нескромной Свое безумство разглашать». Дарма, що цей роман у віршах вийшов у світ 1833 року, але за твердженням дослідників творчості Пушкіна, він охоплює події з 1819 по 1825 рік, до повстання декабристів. А чи було подібне почуття в Марії до Сергія? Коли б то! Поезі їтам не було, а була прагматична проза: вийшла заміж за наполяганням уславленого батька, генерала від кавалерії, героя Вітчизняної війни 1812 року Миколи Миколайовича Раєвського(1771 — 1829). «Седой старик гордился ею И звал отрадою своею». І ось ця «отрада» з батькової волі поєднала долю не з коханим чоловіком, а з «достойнешим и благороднейшим» - саме так характеризує свій вибір Волконська у своїх «Записках». Але серцю-то не накажеш любити найдостойнішого, найгіднішого, бо в нього інші критерії єднання, відомі лише Богу. Та й коли б вона могла покохати, якщо до цього майже не знала Волконського? Як тут знову не

пригадати слова Пушкіна: «Но в тишине души своїй Она любви еще не знала И независимый досуг В отцовском замке меж подруг Одним забавам посвящала». Одвічна таїна любові! Лише ця володарка володарює над

Ìàð³ÿ. нашим серцем та породжує найпотужніші почуття, які є в людині. Це вона сильніша за смерть і не знає страху ні перед якими викликами життя. …Про найпотаємніше умів мовчати й Олександр Поджіо. І це видно з його листа 1842 року з Іркутська до Івана Пущина (1798—1859), котрий до арешту був колезьким асесором, суддею Московського надвірного суду, а в Сибірі став кумом Волконських, хрещеним батьком Михайла Волконського. Як щирому товаришу своєму Поджіо зізнається: «…не люблю, и не терплю доверять бумаге». І в цьому ж листі Олександр пише про смерть матері — Магдалини Йосипівни (в італійській родословній вона іменується як Магдалена Даде). Мати братів Поджіо до

Ìèêîëà Ðàºâñüêèé, áàòüêî Ìàð³¿. останнього жила в Янівці й управляла господарством. Хоч ще у вересні 1824 року маєток з 393 душ янівчан довелося закласти в Державний позиковий банк за 78800 рублів та обтяжити боргом на суму 30000 рублів(«за невыполнение Виктором Яковлевичем Поджио поставок угля в Одессу»).Причина тому – його смерть. Намагаючись владнати фінансову халепу, Магдалина Поджіо змушувала селян працювати у вихідні і святкові дні. Це викликало спротив не лише в селян, але й у священника місцевої церкви: знизився ж церковний дохід. Написав він донос на «майоршу» (так прозвали селяни вдову секундмайора). Справа дійшла до ІІІ відділу: фігурувала-то мати

декабристів, де значилося, що вона нарікала: «Николай (себто цар – К.П.) моих панычинков не пощадил», то, мовляв, чому я маю щадити...Проте донос залишили успокої з огляду на рішення «во всемилостивейшим снисхождении к положению и полу госпожи Поджио». Та не було ніякого «снисхождения», коли в 1835 році, відправляючи в Сибір синам посилки, вона поклала в них барильця з прованською олією і білим медом. Це було порушенням вимог: що можна було відправляти, а що ні. Штраф виявився не посильним — 9120 рублів. Урятувати ситуацію заходилися внучки, дочки Йосипа. Подали прохання «угору». Марно. Клопотався й племінник Віктора Поджіо, адвокат із Наварри, Бенвенуто Поджіо. Безрезультатно. Проте, допоки мати була жива, посилки, гроші синам до Сибіру відправлялися регулярно. «…Не стало моей матери, писав Поджіо Пущину. – Бог ее прибрал первого июня, и два

²âàí Ïóùèí. месяца Сонюшка (старша племінниця, донька Йосипа – К.П.) это скрывала. Она скончалась и имена наши с братом замерли вместе с нею на устах!» А далі він переймається здоров’ям Волконської. «Горько другое, - пише Олександр, - наша добрая Мария Николаевна… очень заслабла, и здоровье ей часто изменяет – нужны большие предосторожности, а ты ее знаеш…» Чи не дивно: гіркота утрати матері блідне порівняно з гіркотою занедужання Волконської. Про що це говорить? Лише про одне: Марія заступила в серці Поджіо увесь світ. Тому стає зрозумілим, чого того року, коли Марія одружилася, Олександр вийшов у відставку й хотів утекти від себе бозна куди. «В октябре того же года (1825), – находимо у спогадах Олександра Поджіо, – хотел ехать в Берлин, а оттуда, Богу известно, куда, оставя мать, родных, отечество мое, хотел направить путь далекий мой (мав намір податися до Америки – К.П.). Я оставался при сих моих намерениях, когда по случившимся обстоятельствам опять я запылал». Неважко здогадатися, що за обставини повернули серцю багаття. Як сказав улюблений учень Ісуса Христа Іван Богослов: хто не любить, той не пізнав Бога,тому що Бог є любов. А от щоб любов заслужити, то тут замало вроди, - відзначав Овідій (43 до н. е.— 17 н. е.) — останній з поетів так званої «золотої доби» римської літератури. Думаю, той рік став початком любовного трикутника, котрий триватиме майже двадцять п’ять років – до одруження п’ятдесятидворічного

Ñåðã³é Âîëêîíñüêèé, îíóê Ñåðã³ÿ ³ Ìàð³¿. Олександра Поджіо на двадцятишестирічній наглядачці Іркутського дівчачого інституту, дівчині без всякого достатку, Ларисі Смирновій (1854 - 1922). Як відгукувались сучасники, помітну різницю не тільки в роках, але й в освіті, у вподобаннях, життєвому досвіді згладжували її надзвичайна доброта і такт. Про ці високі якості душі говорить у своїх спогадах і внук Сергія та Марії Волконских, син Михайла Волконського, князь Сергій Волконський (1860 - 1937), театральний діяч, російський письменник, художній критик, мемуарист: «Лариса Андреевна Поджио, вдова декабриста Александра Викторовича, уже много лет жила во Флоренции со своей дочерью Варенькой. Она была милая, приветливая старушка, не глубокой культуры, но тонкого воспитания. От нее веяло не осенью, как от многих стариков, а летом; она всегда сообщала последнюю новость, она всегда говорила о завтрашнім дне. Маленькая, кругленькая, с круглым лицом, с високим оголенным лбом, покрытым черной косынкой, она была сама приветливость. Драгоценно екачество». Постає закономірне питання: чи можна було б офіційно поєднати два закохані серця? Коли б то!.. Офіційне роз-

Ëàðèñà Ñìèðíîâà. лучення тоді – справа маловірогідна: і з об’єктивних, і суб’єктивних причин. До того ж, якщо діти Марії Волконської — Михайло (1832-1909) і Олена (1835-1916) — дійсно були дітьми Олександра Поджіо, то їм набагато вигідніше було залишатися дітьми заможного Сергія Волконского, аніж Поджіо, котрий утратив не лише свободу, але й спадщину. Äàë³ áóäå. Кузьма ПОВЕЛЬКО, с. Іванівка.

Þñòèö³ÿ ³íôîðìóº

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ²ÄIJËÓ ÄÅÐÆÀÂÍί ÂÈÊÎÍÀÂ×ί ÑËÓÆÁÈ ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÑÜÊÎÃÎ ÐÓÞ ÇÀ 11 ̲Ñßֲ 2012 ÐÎÊÓ З початку 2012 р. на виконанні в відділі ДВС Олександрівського РУЮ перебувало 3433 виконавчих документів на загальну суму 18,5 млн. грн. за 11 місяців завершено 2281 виконавчих проваджень на суму 5,2 млн. грн. з яких фактично виконано 1422 ви-

конавчих проваджень на суму 3 млн. грн., це не враховуючи часткових стягнень, сума по яким становить 2 млн. грн. За цей період державними виконавцями стягнуто до Державного бюджету України 614 тис. грн. та 70,5 тис. грн. виконавчого збору, складено

175 актів опису й арешту майна боржників. Дані показники роботи відділу з кожним роком роботи набувають тенденції до покращення, яка виникає в результаті запровадження нових технологій в процесі примусового виконання, внесенням

змін до чинного законодавства, узагальнення досвіду, законності дій та принципової позиції державних виконавців. Сергій ФЕДОТОВ, начальник відділу ДВС Олександрівського РУЮ.

ÑËÓÆÁÀ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÀÌ ØʲË

Шановні випускники! Після отримання атестата про загальну освіту, перед вами постає нелегке завдання вибору професії та визначення професійного життєвого шляху. Для того, щоб вибір професії був зроблений свідомо, з урахуванням ваших здібностей, можливостей і потреб на ринку праці необхідно: - мати чітке уявлення про свої інтереси, здібності, нахили; - визначити сферу діяльності та перелік підходящих для себе професій; - мати чітке уявлення про обрану професію; - оцінити свої здібності, можливості, стан здоров’я, необхідні для роботи за обраним фахом; - знати, чи користується попитом на ринку праці обрана вами професія; - вибрати учбовий заклад, де можна отримати обрану професію. Розібратися з цими питаннями вам допоможуть в центрі зайнятості, де ви маєте можливість, завдяки новітнім технологіям та комп’ютеризації, за допомогою висококваліфікованих спеціалістів служби зайнятості отримати широкий спектр послуг. Зокрема, в центрі зайнятості вам: допоможуть визначити ваші здібності, особисті нахили з використанням психологічних методик; запропонують підходящу для вас професію, яка максимально відповідає вашим індивідуальним особливостям; нададуть інформацію про обрану професію, її особливості, знання та вміння, які необхідні для найкращого оволодіння нею; ознайомлять зі станом ринку праці в регіоні та його перспективним розвитком; нададуть інформацію про учбові заклади та можливість професійного навчання за направленням служби зайнятості. Спеціалісти служби зайнятості навчать вас: – як знайти інформацію про вакансії; – як скласти резюме; – як написати листа до роботодавця; – як спілкуватися по телефону під час пошуку роботи; – як поводити себе під час співбесіди з роботодавцем. У разі, якщо ви вирішили продовжити навчання у вищих навчальних закладах і ще не визначилися, за якою професією (спеціальністю), тоді у профінформаційному секторі ви зможете: - ознайомитися з довідниками навчальних закладів, переліком молодіжних громадських організацій; - одержати індивідуальну консультацію кваліфікованого спеціаліста. Усі послуги служби зайнятості безкоштовні! Тому при виборі професії потрібно: 1. знати зміст праці, що конкретно доводиться робити професіоналу, якими знаряддями й засобами праці користуватися, у яких умовах працювати; 2. вивчити свої інтереси, здатності, схильності, професійні переваги, якості, необхідні для успішного виконання роботи, а також якості, що перешкоджають продуктивній професійній діяльності; 3. проаналізувати ринковий попит на професію, де й наскільки вона затребувана, чи легко буде знайти роботу після одержання профільної освіти і які ймовірні шляхи кар’єрного росту; 4. вирішити питання про те, де можна одержати вибрану професію, у якому навчальному закладі. Правильний вибір професії дає можливість людині швидко й ефективно її засвоїти, успішно підвищувати рівень своєї професійної майстерності, отримувати задоволення від роботи, сприяє збереженню професійного довголіття. Об’єктивні умови та найпоширеніші помилки під час вибору професії. У психологічній науці накопичено чималий досвід, що допомагає оцінити труднощі, що виникають у процесі професійного самовизначення, усвідомленого вибору професії. Його суть полягає в тому, що вибір професії розглядається як багатоетапний процес прийняття рішення. Тому важливим моментом у виборі професії є аналіз помилок під час обмірковування свого майбутнього. Такий підхід є правомірним, тому що вибір професійного «маршруту» - один з перших самостійних кроків, які вам потрібно буде зробити в житті. Помилка у виборі майбутньої професії є неприпустимою, оскільки її наслідки дають про себе знати протягом всього життя. Найпоширенішими помилками, яких припускаються молоді люди під час вибору професії, є: 1. Вибір професії «за компанію». Багато хто вступає до навчального закладу лише тому, що до цього ж навчального закладу вступає товариш чи декілька приятелів, не усвідомлюючи, яку помилку він робить. Адже життя доведеться прожити власне, а не чуже. 2. Зацікавлення лише зовнішньою стороною професії. Наприклад, із спеціальністю менеджера у багатьох підлітків пов’язані образи гарного офісу, меблів та комп’ютера. Але мало хто знає, що це ще й велика напруга, стреси, постійні відрядження, переговори з різними людьми, ненормований робочий день. 3. Категоричність вибору: «чорно-білий» варіант уявлень про сутність професійної роботи. Якщо професія подобається, то все в ній здається гарним, і - навпаки. Молода людина не замислюється над тими сторонами, які не можна побачити з першого погляду, але саме вони можуть складати основний зміст праці й не відповідати інтересам або здібностям. 4. Тиск батьків або інших дорослих. Безперечно, потрібно враховувати думку більш досвідчених людей, які бажають вам тільки добра. Але все-таки це ваше життя й вирішувати вам, бо жити з цією професією доведеться вам. Але поміркуйте, що маючи такі думки, ми самі ж ставимо підпис під власною меншовартістю – адже вартість нам може надати тільки назва професії. 5. Перенесення ставлення до людини представника професії на відношення до самої професії. Дуже часто гарне ставлення до людини викликає бажання отримати таку ж професію, як й у цієї людини. 6. Думка про те, що професія є продовженням навчального предмету. За кожною навчальною дисципліною стоїть велика кількість конкретних професій. Наприклад, якщо ви цікавитесь літературою, треба ще подумати, яку професію обрати. Це може бути – вчитель літератури, редактор, журналіст, бібліотекар тощо. 7. Застарілі уявлення про процес праці. 8. Незнання або недооцінка власних фізичних протипоказань. Адже є багато професій, які мають певні вимоги до фізичного стану людини, така робота може негативно вплинути на стан здоров’я. 9. Невміння розібратися у власних здібностях, особливостях характеру, мотивах вибору професії. Кожна людина, що починає якусь справу, сподівається на успіх, але досягає його не кожен, а тільки той, у кого є нахили, здібності, талант до цієї справи. Немає нездібних людей, є люди, які займаються не своєю роботою. Якщо ви зазнаєте труднощів у виборі майбутньої професії, звертайтеся до фахівців із профорієнтації Олександрівського районного центру зайнятості. Вони проведуть для вас індивідуальне профдіагностичне тестування і за його результатами порекомендують вам ту сферу професійної діяльності, що максимально відповідає вашим можливостям - інтересам, здібностям, нахилам, особистісним якостям, і ту професію, що користується попитом на ринку праці. Олександрівський районний центр зайнятості.


4

25 грудня 2012 року

ÏÎÊËÈÊÀÍÍß ÁÓÒÈ ÑÎÁÎÞ Моя розповідь про завідуючу сільським клубом села Бандурового Юрченко Ольгу Іванівну. Так сталося, що в її житті почалася нова сторінка – бурхлива, неспокійна, іноді не передбачувана, цікава, яка постійно тримає в тонусі, не дає розслаблятися. Найперше жінку вирізняє небайдужість до молоді нашого села. З її легкої руки зроблено ремонт у клубі, закуплено штори на вікна, шахи, шашки, ракетки, волейбольні м’ячі. Разом з молоддю села зроблено волейбольний майданчик, де молодь проводить своє дозвілля, чути веселий сміх, ігри. Організовано виставки „Світ очима дітей”, „Душа жива рушниками, що заполоччю цвітуть”. Серед молоді Ольга Іванівна почувається комфортно, з нею легко спілкуватися, уважно вислухає, порадить. Нещодавно у нашому клубі організувався ансамбль „Юність”, постійними учасниками його є Наташа Мальована, Влад Дудник, Яна Кучеренко, Інна Крамар, Маша Кравченко, Марина Хлівна, Марина Юрченко, Валя Юрченко, Сергій Юрченко, Тоня Павленко, Антон Поліщук, Настя Никоненко. А які в нас проходять концерти! Режисером і автором сценаріїв є завідуюча клубом. А ще Ольга Іванівна любить квіти, тому у нашому клубі багато вазонів і українських вишиванок. Ми, молодь села, вітаємо Ольгу Іванівну з наступаючим Новим роком. Нехай зернини доброти, які вона сіє у наших душах, проростуть щедрою нивою людської поваги. Роман ХЛІВНИЙ, с. Бандурове.

101 ïîïåðåäæàº!

Íîâîð³÷í³ òà гçäâÿí³ ñâÿòà Шановні громадяни! Новий рік та Різдво Христове – наші найулюбленіші свята, неодмінними атрибутами яких є гарний настрій, ялинка, феєрверки, дитячі ранки та вечірки з друзями. Проте найменша необережність, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні електрогірлянди або застосуванні джерел відкритого вогню (свічок), розпалювання бенгальських вогнів у приміщенні, де встановлена ялинка, можуть призвести до пожежі. Тому, шановні громадяни, встановлюйте ялинку на надійній, стійкій підставці, подалі від гардин та інших легкозаймистих предметів, освітлюйте лісову красуню лише електричними гірляндами, на які є відповідні сертифікати якості. Не залишайте неповнолітніх дітей самих у зачинених приміщеннях. З метою попередження травм та нещасних випадків просимо бути особливо обережними під час користування різноманітними піротехнічними виробами. Бережіть своє життя та життя дорогим вам людям!

ÀÊÖ²ß «ÃÅÐÎÉ-ÐßÒÓÂÀËÜÍÈÊ ÐÎÊÓ»

Якщо ви стали свідком проявленої мужності і героїзму або безпосереднім учасником рятування людей, ліквідації пожежі, аварії чи стихійного лиха, просимо вас надавати інформацію за телефонами:(022)22-15-42, (022)22-09-90 або за адресою: відділ роботи із засобами масової інформації та громадськістю центру забезпечення діяльності ТУ МНС України у Кіровоградській області, вул. Пашутінська, 1, м. Кіровоград, 25015. Підсумки підбиваються напередодні Дня рятівника. Учасники, які стають лауреатами, нагороджуються Міністерством надзвичайних ситуацій відзнакою «Герой-рятувальник року». Чекаємо ваших листів та повідомлень! ДПРЧ-29 ТУ МНС України. Управління держтехногенбезпеки у Кіровоградській області.

ÑÓ×ÀÑÍÈÉ Ï²ÄÕ²Ä ÄΠϲÄÃÎÒÎÂÊÈ ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖ²ÀËÓ ÄÅÐÆÀÂÒβÍÑÏÅÊÖ²¯ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Донецький юридичний інститут МВС України під керівництвом Бесчастного Віктора Миколайовича є єдиним з навчальних закладів системи МВС, що готує працівників державної автомобільної інспекції. Факультет безпеки дорожнього руху – базовий підрозділ серед вищих навчальних закладів МВС України, який готує офіцерські кадри для підрозділів ДАІ. Навчання курсантів здійснюється в лекційних залах, навчальних аудиторіях та спеціалізованих класах. До послуг курсантів загальна, спеціальна та електронна бібліотеки. Факультет здійснює підготовку фахівців для підрозділів Державтоінспекції МВС України за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” галузі знань „Право” напряму підготовки „Правоохоронна діяльність”. На факультеті організовані та результативно діють: курси спеціалізації та підвищення кваліфікації працівників Державної автомобільної інспекції; кафедра організації роботи підрозділів ДАІ на громадських засадах; юридична клініка „Захисник”. Для забезпечення практичної спрямованості навчання завдяки сучасному програмному забезпеченню комп’ютерні класи факультету обладнані технологічною системою MPLS, що дозволяє користуватись електронною поштою відомчої мережі УДАІ МВС України, мати доступ до автоматизованих баз даних „Автомобіль”, „АРМОР” в режимі реального часу, а також опановувати навички роботи із ними завдяки створеному робочому місцю інспектора адміністративної практики. Для оволодіння знаннями будови та навичками водіння автомобіля на факультеті працюють спеціальні лабораторії технічного обслуговування та експлуатації автомототранспортних засобів, навчальний автомобільний транспорт, автополігон. Курсанти мають можливість користуватися закритим стрілецьким тиром, спортивними закладами та спортивним містечком. До навчального процесу постійно залучаються досвідчені співробітники практичних підрозділів Державтоінспекції Донецької області та України, впроваджується закордонний досвід роботи дорожньої поліції інших країн. Факультет активно співпрацює з Департаментом Державної автомобільної інспекції МВС України; Управлінням Державної автомобільної інспекції ГУМВС України в Донецькій області та інших регіонів України; Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України. Враховуючи постійну взаємодію факультету із фахівцями практичної діяльності та розвиток практичної складової навчання, керівництво УДАІ МВС України проявляє ініціативу та особливу зацікавленість у забезпеченні випускників посадами виключно у підрозділах та службах Державтоінспекції. Вся навчальна та виховна робота факультету спрямована на якісну підготовку фахівців, які здатні результативно працювати у підрозділах ДАІ МВС України на таких посадах: - інспектор з адміністративної практики; - інспектор з оформлення ДТП та дізнання; - державтоінспектор; - інспектор з розшуку; - старший інспектор ДПС; - інспектор з організації профілактичної роботи. Тож Донецький юридичний інститут запрошує вас на навчання! Курсанти 414 навчального взводу ЗГАРСЬКА Світлана, ВЕРБОЛОЗ Ігор, ШЕВЧУК В’ячеслав.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ від 28 вересня 2012 року смт Олександрівка Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації

№ 634-р

Зареєстровано в Олександрівському районному управлінні юстиції Кіровоградської області 12 жовтня 2012 року за № 7/279 Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», Положення «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства 1.Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Олександрівської районної державної адміністрації від 21 червня 2004 року № 438-р «Про моніторинг державних, обласних та районних цільових програм», зареєстровано в Олександрівському районному управлінні юстиції Кіровоградської області 23 червня 2004 року за № 5/174. 2.Юридичному відділу апарату районної державної адміністрації подати дане розпорядження на державну реєстрацію до Олександрівського районного управління юстиції Кіровоградської області відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств та інших органів виконавчої влади». 3.Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування. 4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Чебану В.М. Валерій АВКСЕНТЬЄВ, голова районної державної адміністрації. Втрачені документи – технічні паспорти на автомашини, водійські права, видані на ім’я Шуліки Олександра Миколайовича, прохання ПОВЕРНУТИ ЗА ВИНАГОРОДУ. Тел. 067-78-54-329, або за адресою: с. Красносілля, вул. Будзинського,21. № 2856.

Терміново, недорого продається новий листовий металевий профнастил (крупно хвильовий) розмір 1,80х1,15 вишневого кольору. Тел. 066-168-62-90, 095-741-31-98. Лєна. № 2846.

Продам двомісячних цуценят німецької вівчарки. Тел. 096-907-13-63.

№ 2851.

№ 2848.

Біля магазину „Канді” в базарні дні проводиться реставрація, чистка, кварцування подушок, заміна напірників. При замовленні п’яти подушок виїзд додому безкоштовний. Тел. 066-164-89-34, 066-164-89-52.

Продаю модульну стінку, колір горіх (світлокоричнева). Ціна договірна. Тел. 097-750-81-63. № 2852.

№ 2635.

ПОДЯКА Олександрівська районна організація ТЧХУ висловлює щиру подяку за матеріальну допомогу для дітей Староосотського дитячого протитуберкульозного санаторію. За кошти було закуплено подарунки до Нового року та Різдва Христового. Велика вдячність настоятелю Свято-Успенської церкви митрофорному протоієрею Володимиру (Кузику), директору ПАТ «2-ге імені Петровського» Лозовому Віталію Івановичу, директору ринку Бойку Олександру Георгійовичу, підприємцям Шевчуку Олександру Даниловичу, Попову Миколі Васильовичу, Джерепі Вірі Олександрівні, Федоренко Катерині Георгіївні, Жадан Оксані Миколаївні, Віговському Сергію Федоровичу, Мєтляєвій Аллі Володимирівні. Олександрівська районна організація Товариства Червоного Хреста також дуже вдячна всім загальноосвітнім школам району, сільським радам, фельдшерсько-акушерським пунктам, спонсорам, районним організаціям, підприємцям, які допомагали нашій організації коштами і не байдужі до чужих проблем. Бажаємо миру та злагоди, щастя, здоров’я, добробуту й благополуччя вам і вашим родинам. Вітаємо всіх з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. З повагою Олександр ВДОВИЧЕНКО, голова Олександрівської районної організації Товариства Червоного Хреста.

ПАМ’ЯТАЄМО 27 грудня виповниться рік, як відійшла у вічність наша дорога дружина, мамочка, бабуся, сестра МОЖНЯ Ніна Гаврилівна. Якби могла ти довше жити, Були б щасливі внуки й діти. Але не в силах ми змінити Господню волю у житті. Тебе, мамочко, ми будем пам’ятати – Була найкраща в світі мати. З часом біль втрати не проходить, болить серце, крається душа. Вже ніколи не побачимося, не поговоримо і не почуємо твого лагідного слова. Ми низько вклоняємося, рідна, тобі. Ми вдячні, мамочко, тобі за твою турботу про всіх нас, за твою любов, яку ти віддавала сповна і безкорисливо. Ти назавжди залишишся в нашій пам’яті, у наших серцях, думках і спогадах. Нехай спокійний буде твій вічний сон і Царство Небесне. Просимо всіх, хто знав нашу ріднесеньку мамочку, дружину, бабусю, сестру, пом’янути добрим словом. Життя з неба зачерпнути б, щоб нашу мамочку нам вернути. З великим сумом чоловік, дочка, син, внуки і сестри. № 2854.

Âïåðåä районна газета

Засновники: Олександрівська районна рада, Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області. * * * Свідоцтво про реєстрацію КГ № 0216У. 7 квітня 1999 року.

Продається газифікований будинок по вул. Київській,79 з надвірними спорудами, з зручностями в будинку. Біля будинку є гараж, присадибна ділянка 0,07 га. Звертатися за тел. 3-22-35, 097-288-48-52. № 2824.

Сім’ї сусідів, кумів, друзів Симоненка І.Ю., Маклакова В.Ф., Жадана О.С., Фаркової Л.К., Ткаченко В.Д., Добровольської В.І., Стретович Н.І., Січкаря М., Писаренка О.В., Куценка В., Науменко Н.І., Маштабей Н.В., Лебідя С.І., Кириченка Б.А., Писаренко Г.М., Тюріної Г.Ф., Овчаренка І.А. глибоко сумують з приводу раптової смерті доброї душі, щирої людини, нашого дорогого кума, хорошого сусіда, вірного друга ПАЛЬОНОГО Миколи Тимофійовича і висловлюють щире співчуття дітям Олександру, Світлані, їх сім’ям, внукам, правнукам та всій родині покійного. Світла пам’ять і Царство Небесне Миколі Тимофійовичу, а рідним – віка і здоров’я. № 2859.

Адміністрація та весь колектив Олександрівського РЕМ глибоко сумують з приводу смерті пенсіонера БУРЯКА Григорія Зотовича і висловлюють щире співчуття родині покійного. № 2857.

Колишні працівники дитячого закладу №3 „Сонечко” Іваненко Л.О, Соколовська Р.Й., Семенченко Г. В., Коваль Є.Ф., Мальована З.М., Захарова О.Ф., Оношенко П.П., Кривуля Л.М., Болюк С.О., Шевченко М.П., Рафімова Л.Ф., Мазур Г.Г., Цимбал Т.М., Коротич Т.П., Косенко Г.Т., Петренко М.П. глибоко сумують з приводу смерті щирої, хорошої людини КУЦЕНКО Параски Іванівни і висловлюють щире співчуття сину Куценку Миколі Степановичу та його родині. Царство Небесне, світла і вічна їй пам’ять, а рідним – віка і здоров’я.

ПОДЯКА Тяжке, непоправне горе спіткало нашу родину. Від тяжкої хвороби помер дорогий наш чоловік, батько, дідусь, син, брат – БЕЗПАЛЬКО Андрій Іванович. Наше горе не передати словами. Крається від болю серце, болить душа. Ми вдячні всім, хто розділив з нами смерть рідної нам людини. Низький уклін за допомогу моральну і фінансову батькові, братам, їх дружинам, сестрі з чоловіком, племінникам, хрещениці, кумам, сусідам, родичам та всім, всім добрим людям. Віка вам і здоров’я, а нашому дорогому Андрію Івановичу Царство Небесне і наша вічна пам’ять. Зі скорботою дружина, син, дочка, теща. № 2858.

Колеги по роботі Сухонос А.С., Бондаренко В.Ф., Іщенко В.І., Тимченко Л.П., Коротич Т.М., Крива Т.В., Мельник І.В., Савінова А.В. та їх сім’ї висловлюють щире співчуття заступнику головного лікаря по медичній частині ЦРЛ Куценку Миколі Степановичу з приводу тяжкої втрати – смерті матері ПАРАСКИ ІВАНІВНИ. Світла і вічна їй пам’ять. № 2841.

Колектив хірургічного відділення Олександрівської ЦРЛ висловлює щире співчуття Куценку Миколі Степановичу та його родині з приводу тяжкої, непоправної втрати – смерті матері КУЦЕНКО Параски Іванівни. Світла пам’ять і Царство Небесне покійній, а синові і родині – віка і здоров’я. № 2844.

Колектив неврологічного відділення районної лікарні висловлює щире співчуття Куценку Миколі Степановичу та його рідним з приводу тяжкої, непоправної втрати – смерті матері, бабусі, прабабусі ПАРАСКИ ІВАНІВНИ. Світла і вічна пам’ять покійній, а рідним – віка і здоров’я. № 2843.

№ 2849.

Колектив старших сестер медичних Олександрівської ЦРЛ розділяє душевний біль і тугу, щиро співчуває заступнику головного лікаря Куценку Миколі Степановичу з приводу непоправної втрати – смерті матері ПАРАСКИ ІВАНІВНИ.

Редактор

Ніна ДОЛЯ * * * НАША АДРЕСА: 27300, Кіровоградська область, смт Олександрівка, вул. Радянська, 1. E-mail: r_vpered@rambler.ru Site: gazeta-vpered.com.ua * * * НАШІ ТЕЛЕФОНИ: 3-24-20, 3-24-26, 3-24-21, 3-30-61.

№ 2842.

Рідні сестри Маруся і Ніна та їх сім’ї глибоко сумують з приводу смерті дорогої людини – рідного брата БУРЯКА Григорія Зотовича і висловлюють щире співчуття дочці Світлані та її родині. Вічна пам’ять і Царство Небесне нашому дорогому Гриші, а дочці і родині – віка і здоров’я.

У справах реклами та оголошень При передруку чи використанні матетелефонуйте 3-24-21, 3-24-26. ріалів посилання на районну газету * * * «Вперед» ОБОВ‘ЯЗКОВЕ. Позиція газети не завжди може збі* * * гатися з думками авторів. Газета видається українською мовою, * * * виходить двічі на тиждень: Газета залишає за собою право редау вівторок та суботу. гувати і скорочувати тексти. Ціна договірна. * * * Індекс 61739. За зміст і достовірність реклами та Друк — офсетний. оголошень відповідальність несе рекламоОбсяг 1 друк. арк. давець. Тижневий наклад 6801.

№ 2845.

Газету набрано, зверстано і віддруковано у комп’ютерному центрі РВО «Олександрівщина». Зам. № 668.

98-2012  

gazeta "vpered"