Page 1

Вівторок, 25 вересня 2012 року № 72 (9732) Виходить з березня 1935 року Ãàçåòà Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè òà Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÑÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ – ÎÄÈÍ Ç Ë²ÄÅв ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÃÐÀÌÈ «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÈÉ ÐÅòÎÍ-2015» Як уже повідомлялося, 20 вересня Олександрівський район захищав виконання програми „Центральний регіон 2015” на розширеному засіданні колегії обласної державної адміністрації. Перед початком засідання колегії голова ОДА Сергій Ларін вручив державні нагороди багатодітним матерям. Посвідчення мати-героїня отримали Цуля Ганна Іванівна – мати п’ятьох дітей з Михайлівки, Котенко Любов Йосипівна – мати п’ятьох дітей з Бірок, Саєнко Валентина Іванівна – мати п’ятьох дітей з Лісового. Новий телевізор і холодильник Сергій Ларін вручив багатодітній матері з Нової Осоти Горянській Галині Степанівні. Відкриваючи розширене засідання колегії, голова ОДА Сергій Ларін сказав, що на Олександрівський район покладаються великі надії, адже Олександрівщина це своєрідні

є реальні кроки. Всі заплановані проекти виконано на сто відсотків. Це свинокомплекс у Красносіллі, молокозавод агрофірми „Ясенівська” у Новій Осоті, два елеватори і два сертифіковані цехи для зберігання зерна, до яких незабаром приєднається ще один у Новій Осоті. Сергій Ларін відзначив також, що, не зважаючи на нинішній непростий рік, у районі вдалося збільшити поголів’я свиней і виробництво м’яса. Водночас голова ОДА звернув увагу на зменшення у районі поголів’я ВРХ, а також необхідність посилити роботу з селянами по оформленню документації на отримання дотації за вирощену худобу та порадив більш активно займатися овочівництвом. – Район у трійці лідерів за рівнем середньої заробітної плати, але вам немає чим похвалитися щодо ліквідації без-

дівання людей ми не мали права, – так розпочав свій звіт голова РДА і з упевненістю сказав, що все заплановане на 2011 рік у районі виконано. Олександрівський район другий рік поспіль входить у десятку кращих в області за підсумками комплексної оцінки соціально-економічного розвитку, а за підсумками першого півріччя 2012 року увійшов у трійку лідерів, зайнявши третє місце серед 21 району області. Далі у своєму виступі Валерій Авксентьєв детально охарактеризував всі проекти, реалізовані в програмі. Голова РДА сказав, що завдяки цілеспрямованій роботі вдалося відновити після трирічного простою роботу ПАТ „2-й імені Петровського цукровий завод”, запустити в дію хлібокомбінат Олександрівського райспоживтовариства, організувати виробництво альтер-

робіття, його рівень вищий, ніж в області, – зазначив Сергій Ларін. Він також наголосив на необхідності приділяти більше уваги в районі стану комунальних доріг та освітленню сільських населених пунктів, покращенню якості водопостачання та створенню навчально-виховних комплексів, розвитку туристичної галузі, посилити увагу виконанню обласної програми „Купуй кіровоградське”. Але загалом очільник області наголосив, що в основі програми „Центральний регіон-2015” мають бути завдання, що стосуються розвитку реального сектора економіки. Про виконання у районі програми „Центральний регіон-2015” звітував на колегії голова Олександрівської районної державної адміністрації Валерій Авксентьєв. – Починаючи з 2010 року, ми всі працювали над реалізацією основних завдань програми „Центральний регіон2015. Економічний і соціальний розвиток Олександрівського району до 2015 року” та 10 регіональних ініціатив. Такий перспективний план виконувати було і просто, і складно. Тому що вперше за багато років ми не мали права їх не виконати. Обласна програма „Центральний регіон2015” є по суті стратегічним планом дій, який створювався на кожній території людьми і для людей. Тож підвести спо-

нативного палива на Олександрівській дільниці ПАТ „Інтерресурси”, збудувати модульний молокозавод у Новій Осоті на базі СТОВ „АФ Ясенівська”, реконструювати свинокомплекс по розведенню та вирощуванню свиней з ви-

У Несватківській школі. ворота області на шляху зі столиці „Традиційно я називаю черговий порядковий номер, який презентується у програмі „Центральний регіон-2015”, Олександрівський район п’ятнадцятий. Але це далеко не той номер, який властивий саме цій території. Нам є з чим порівнювати ваші здобутки, ваші результати, вашу динаміку руху. Адже на ваш район ми покладаємо великі надії”, – сказав Сергій Ларін і додав, що Олександрівський район має рівень міцної території і славну історію, надійний аграрний потенціал і перспективи у промисловості. Голова ОДА підкреслив, що наш район виконав на сто відсотків заплановані п’ять інвестиційних проектів, які коштують майже 20 мільйонів гривень. Це один з високих показників якісної реалізації програми, тому що за ним не просто введені в дію об’єкти, а головна вимога Президента до влади всіх рівнів – створення нових робочих місць, наголосив голова ОДА. А відновлення роботи ПАТ „2-й імені Петровського цукровий завод” Сергій Ларін назвав спільною перемогою. Очільник області похвалив керівництво району за активну участь у різноманітних грантових програмах і проектах і закликав голів інших райдержадміністрацій переймати досвід. Відзначив Сергій Ларін і зусилля районної влади у розвитку аграрного сектора. І тут

тиційний та 17 соціальних проектів, сказав голова РДА. На реалізацію проектів було освоєно 32,5 млн. грн., в тому числі 9,5 млн. грн. з державного бюджету, 0,3 млн грн. з обласного бюджету, 1,1 млн. грн. з районного бюджету, 2 млн. грн. з сільських та селищних бюджетів та 19,6 млн. грн. коштів інвесторів та власних коштів підприємств. Крім того, наголосив голова РДА, у 2011 році у рамках районного сегменту програми „Центральний регіон-2015” реалізовувалися ще й такі інвестиційні проекти, як введення в дію заводу з переробки сої в селі Красносіллі на базі фермерського господарства „Київська Русь”, будівництво овочесховища по зберіганню і переробці плодоовочевої продукції в селі Підлісному, яке здійснює ФГ ”Екохолод”. Загальна вартість проекту 60 млн.грн. Станом на 20 вересня, освоєно близько 10 млн. грн. Активно реалізовується в районі обласний проект „Купуй кіровоградське”. Учасниками цього проекту є 6 торговельних закладів району, також функціонують 5 торговельних закладів фірмової торгівлі товаровиробників області, працює соціальний магазин. В районі відкрита соціальна аптека, працює 5 соціальних аптечних відділів. У своєму звіті голова РДА детально зупинився на розвитку житлово-комунального господарства у рамках програми, зокрема сказав, що

На виробничій дільниці ПАТ „Інтерресурси” робничою потужністю до 3000 голів в селі Красносіллі. Все це дало змогу додатково створити майже 600 робочих місць. Всього за 2011 рік та січеньвересень 2012 року було реалізовано 100 відсотків запланованого, а це 40 проектів, в тому числі 5 проектів інвестиційного спрямування та 35 соціальних. В стадії реалізації знаходиться ще один інвес-

завершено першу та другу черги реконструкції системи водопостачання в Олександрівці загальною вартістю 2,7 млн.грн. Реалізовано проект реконструкції мережі водовідведення загальною вартістю 200 тисяч грн. Проводилися в районі роботи і з вуличного освітлення, ремонту автомобільних доріг, газифікації сіл Бовтишки та Розумівки.

У своєму звіті голова РДА сказав, що район активно працює в проекті ЄС/ПРООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”. У рамках цього проекту виконано робіт більше, ніж на два мільйони гривень. Детально зупинився Валерій Авксентьєв на розвитку гуманітарної сфери району: галузях освіти, медицини, розвитку фізичної культури і спорту, культурної спадщини. Завдяки виконанню намічених у програмі завдань відбулося оновлення виробничих потужностей, зростання обсягу залучення інвестицій в економіку району, створено1084 нових робочих місця за 2011 рік та 711 нових робочих місць за січень-серпень 2012 року, середньомісячна заробітна плата штатних працівників, зайнятих у галузях економіки, станом на 1 серпня 2012 року становить 2516 грн., надходження до загального фонду місцевих бюджетів у 2012 році зростуть на 30 відсотків і складуть 27,5 млн.грн., власні надходження до Пенсійного фонду України у 2012 році у порівнянні з 2011 роком зростуть на 9,5 відсотка до 46 млн.грн. – Без командної співпраці навряд чи вдалося б скільки зробити. Підтримка обласної державної адміністрації, коштів державного та обласного бюджетів, особисто С.М. Ларіна допомогли вирішити багато нагальних проблемних питань,– сказав голова райдержадміністрації і подякував також за постійну підтримку народному депутату О лександру Єдіну. Крім того, Валерій Авксентьєв позитивно оцінив роботу в єдиному руслі двох гілок влади у районі — адміністрації та районної ради. — Ми нічого не ділили, лише спільну в ід п о в ід а л ь ність за район, — підкреслив голова райдержадміністрації, завершуючи свій звіт на обласній колегії. — Є бажання працювати, є розуміння, є команда однодумців, є спільна праця в одному напрямку влади у районі. Про важливість наміченого у програмі і конкретні результати виконаного спільними зусиллями говорили у своїх виступах на колегії начальник

філії „Олександрівський райавтодор”, депутат обласної ради Володимир Стьожка, оператор дифузій цукрового заводу Анатолій Комнатний, начальник Олександрівського ЛВУМГ Руслан Марієнко, Розумівський сільський голова Микола Христенко, директор Олександрівської загальноосвітнньої школи І-ІІІ ступенів №3 Лариса Брайко,член президії районної організації ветеранів України Борис Безсмолий. Позитивно оцінив виконання в районі завдань програми заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Серпокрилов, який озвучив на колегії результати обстеження робочих груп облдержадміністрації ключових показників якості виконання Олександрівського сегменту програми „Центральний регіон-2015”. Віктор Серпокрилов розповів, що за позитив члени обласної робочої групи відзначили напрацьований досвід Олександрівської райдержадміністрації з використання різних механізмів для реалізації соціальної складової програми, зокрема участь району у міжнародних програмах і конкурсах. Він також підкреслив, що в районі забезпечено виконання програмних завдань і за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства і повідомив, що у цьому році район отримав вищу, ніж в середньому по області та сусідніх районах, урожайність зернових культур. Прокоментував заступник голови ОДА і резерви, які доцільно задіяти для подальшого розвитку району. Зокрема треба більше працювати над нарощуванням потенціалу тваринницької галузі, розвитком овочівництва, підвищувати розміри орендної плати за орендовані земельні паї, необхідно також попрацювати і над питаннями організації торговельного обслуговування в сільських торгових закладах, контролювати цінову політику. А от голова облдержадміністрації, підсумовуючи хід усієї публічної презентації Олександрівського сегменту програми „Центральний регіон-2015,” традиційно виділив ключові напрацювання обласної влади як у соціальній сфері, так і в промисловості, що невпинно рухають область до статусу регіону, де налагоджено потужну переробку. Якість роботи Олександрівської райдержадміністрації з виконання програми „Центральний регіон-2015” виїзна колегія облдержадміністрації визнала задовільною. Ніна ДОЛЯ.


2

25 вересня 2012 року

ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÊÀ ÑÂßÒÊÓÂÀËÀ ÄÅÍÜ ÑÅËÈÙÀ

Є у нашому календарі свята, які об’єднують душі і серця людей в єдиному патріотичному пориві, у прагненні бути разом, відчувати спільну гор-

дість і однаково радіти за свій рідний край, свою малу батьківщину. До таких свят належить День міста чи села, коли всі разом земляки радіють і гордяться за свій рідний, милий серцю куточок, де народилися і виросли, де живуть старенькі батьки, де закопане сімейне коріння, звідки йдуть шляхи у широкий світ, де все таке щемне і миле до болю, куди рветься завжди душа і серце. Свій традиційний День селища Олександрівка щороку відзначає наприкінці вересня, коли чарує зір осіння позолота і мріє сивим павутинням бабине літо, коли ще тепло огортає душу і природа дарує неповторні дні. Як свідчать історичні розвідки, цього року Олександрівці виповнюється 227 років з дня заснування. Наприкінці ХVІІІ століття, а точніше у 1785 році, як стверджують історики, Олександрівка і була заснована як польське міс-

течко. З тієї пори давно посивів Тясмин, але, як і раніше, несе свої сині води, а саме містечко невпізнанно змінилося і з кожним роком стає все більше

схожим на невелике затишне місто з чарівною природою, чудовою транспортною розв’язкою. Щодня через Олександрівку проїжджають сотні людей, милуючись неповторністю і красою нашого краю. Тож закономірно, що і на свято з’їхалося чимало гостей, які люблять наше селише і дбають разом з нами, аби Олександрівка ставала все кращою і заможнішою. Серед таких людей народний депутат України Олександр Йосипович Єдін, який вирішив подарувати олександрівцям справжнє свято у День іменин містечка, щоб люди просто відпочили в цей день у гарному настрої всі разом, всією громадою. — Люблю веселі, щасливі обличчя людей, люблю бачити радісні очі і прагну, аби побільше людей усміхалися і раділи, бо життя – не завжди свято. Тому і вирішив зробити олександрівцям на День селища чудовий подарунок, щоб

люди відпочили і запам’ятали свято. Олександрівку я люблю і знаю давно. Тут живуть такі щирі і працьовиті люди, тут неповторна аура від мальовничої природи. Я завжди почуваюсь тут, як вдома, таке все рідне і близьке. І я прагну зробити цей край ще заможнішим. Знаю, що район за останні два роки зробив відчутні кроки вперед. У вас є хороша програма «Центральний регіон-2015», яка дійсно діє, і вже виконано дуже багато запланованого і в Олександрівці, і в селах району. І свідчення цьому – успішний захист програми нещодавно на виїз-

ній обласній колегії. А вдалося це зробити завдяки вашій спільній праці, єдиній владній команді, в якій працюю і я. І разом ми досягнемо результату, і наша Олександрівка, і район будуть обов’язково жити краще і заможніше, бо для цього ми всі гуртом. єдиною командою і районна влада, і обласна, і я, як народний депутат, працюємо. Наша мета сьогодні це єдина команда, єдина програма, конкретні справи, – сказав, вітаючи олександрівців,

ÇÓÑÒвײ Ç ÂÈÁÎÐÖßÌÈ Народний депутат Олександр Єдін продовжує позитивну практику зустрічей з виборцями виборчого округу №102, за

яким він закріплений від фракції Партії регіонів у Верховній Раді України. На минулому тижні у п’ятницю та суботу Олександр Єдін працював у селищі Єлизаветградці та селах Михайлівці, Красносіллі, Цвітному, Івангороді, Бовтишці та Розумівці. Він провів зустрічі з виборцями уже не тільки як народний депутат, а і як кандидат в народні депутати на виборах до Верховної Ради України, які відбудуться 28 жовтня нинішнього року. Олександр Єдін ознайомив присутніх на зустрічах з своєю передвиборчою програмою, в основу якої покладено принцип за стабільність і добробут людей. У спілкуванні з сільськими жителями народний депутат особливу увагу приділив проблемам розвитку сільських територій. Олександр Єдін впевнений у необхідності кардинальних змін на селі. На переконання народного депутата, саме до проблем села має бути прикута увага держави, бо село потребує дієвої допомоги. Селу потрібна державна підтримка, нові закони, які б гарантували підвищення орендної плати за земельні паї, доплати дрібним товаровиробникам на розвиток тваринництва, садівництва, овочівництва, державна підтримка сімейних ферм, розвиток сільськогосподарських кооперативів, законодавчо закріплені підвищені закупівельні ціни на молоко та інші важливі чинники, які б вдихнули

нове життя в українське село. Бо житиме село –житиме держава, переконаний народний депутат. Спілкуючись з людьми, він запевнив, що у Верховній Раді працюватиме над законопроектами, які сприятимуть розвитку сільських територій. Крім того, у ході зустрічей з виборцями обговорено питання зайнятості на селі, гарантоване надання першого робочого місця молодим спеціалістам, покращення та прокладання нових доріг у селах, газифікація сільських населених пунктів, необхідність кардинальних змін у медицині, зокрема і запровадження страхової медицини, удосконалення пенсійної реформи, підвищення соціальних стандартів та інші питання. Щодо останнього, то Олександр Єдін наголосив, що держава крок за кроком підвищує соціальні виплати завдяки поступальному розвитку економіки. У селах народний депутат ознайомився з роботою закладів соціальної сфери, долучився до вирішення тут проблем. Зокрема у Цвітненську школу необхідно придбати покриття для спортивного майданчика, у дитячий садок Єлизаветградки підвести газ та відремонтувати опалення у селищній медичній амбулаторії, утеплити, помінявши вікна, медичну амбулаторію в Красносіллі, а також замінити опалювальну систему в школі села Розумівки та облаштувати колодязь для потреб школи та церкви. Окремі питання були вирішені уже в ході зустрічей. На прохання керівника туристичного гуртка Івангородської школи Олександр Єдін за підтримки благодійного фонду «Рідний край» передав гуртківцям сертифікат на придбання спортивного інвентаря та спорядження. У Красносіллі сертифікат Олександр Єдін вручив завідуючій дитячим садком для закупівлі дитячої постільної білизни. Після зустрічей з виборцями у рамках обміну концертними програмами за сприяння народного депутата Олександра Єдіна та підтримки благодійного фонду»Рідний край» у селах Михайлівці та Цвітному виступив з концертною програмою художній колектив «Зорепад» Богданівського сільського будинку культури Знам’янського району, а в Розумівці свою концертну програму показав ансамбль музичних інструментів зі Світловодська.

народний депутат України Олександр Йосипович Єдін. Приїхав на свято він не з порожніми руками, вручив подяки народного депутата та за підтримки благодійного фонду «Рідний край» подарунки новоствореній сім’ї Давидовських Анатолія та Ольги, багатодітній сім’ї Литвиненків Наталії Михайлівни та Анатолія Володимировича, кращому вчителю року – вчительці історії Олександрівської загальноосвітньої школи №3 Ларисі Анатоліївні Бабич, талановитій творчій людині Олександрівки – режисеру народного самодіяльного театру

РБК Віктору Даниловичу Шевченку, ветерану Великої Вітчизняної війни Івану Карповичу Сухині, кращому лікарю селища Ірині Вікторівні Башкановій, кращому соціальному працівнику Валентині Григорівні Тищенко. Сертифікат на облаштування ветеранської кімнати Олександр Єдін передав голові селищної ветеранської організації Олександрі Сидорівні Геращенко. Також сертифікат отримала дитяча районна бібліотека за

проведення конкурсу малюнків серед дітей «Твоє майбутнє, Олександрівко». Олександрівців та численних гостей, які зібралися на свято рідного селища, тепло і щиро привітали голова районної державної адміністрації Валерій Авксентьєв та голова районної ради Василь Скляренко. Голова районної державної адміністрації також передав щире вітання олександрівцям від голови обласної державної адміністрації Сергія Ларіна і запевнив, що влада і надалі буде робити все, аби селище і район ставали все кращими, а люди жили заможніше. Валерій Авксентьєв назвав ряд об’єктів, які за останній час вдалося відновити і збудувати. — Серед них і красень стадіон, на якому ми зараз з вами святкуємо разом День Олександрівки. Ми зробили його для вас, для молоді, для занять тут спортом, для гартування здорового способу життя, – сказав, звертаючись до олександрівців і гостей, голова райдержадміністрації. А стадіон дійсно красивий. І це оцінили олександрівці і гості – спортсмени з усієї області, які того дня проводили на нашому стадіоні обласні

сільські спортивні ігри. Сидячи на зручних стільцях, милуючись чудовим облаштуванням головної спортивної арени району, олександрівці чекали на святкову концертну програму. Бо ще задовго до початку свята звернули увагу на велику сучасну концертну сцену на стадіоні. І їх сподівання на велике свято справдилися. Його подарував олександрівцям народний депутат Олександр Єдін. Він за підтримки благодійного фонду «Рідний край» запросив в Олександрівку на День селища відомих київських артистів – народних артистів України Віктора Павліка та Анатолія Демчука, заслужену артистку України і Польщі Анну Сінгаєвську та фіналіста шоу Х-фактор Олександра Павліка. Майже протягом трьох годин артисти дарували олександрівцям чудові пісні та гарний настрій. Можна сказати святкувала вся Олександрівка, бо пісні і музика линули далеко за Тясмин. Чудове свято тривало до ночі і завершилося яскравим феєрверком. У нічне небо Олександрівки злетіли тисячі різнокольорових зірок. Ніна ДОЛЯ. Фото Ольги ГОРЛО.

ÍÀ ѲËÜÑÜÊÈÕ ÑÏÎÐÒÈÂÍÈÕ ²ÃÐÀÕ ÌÈ ÏÅÐز Суботнього дня, 22 вересня, на Олександрівському стадіоні імені М. Шишки відбулося урочисте відкриття обласних сільських спортивних ігор серед команд фізкультурно-спортивних клубів. Показати свою спритність, фізичний гарт та підготовку зібралися спортсмени Бобринецького, Вільшанського, Долинського, Знам’янського, Кіровоградського, Новгородківського, Новоархангельського, Новомиргородського, Олександрівського, Олександрійського, Онуфріївського, Петрівського, Світловодського, Ульянівського районів. На урочистості прибули голова обласної спортивної організації Юрій Іванович Махно, начальник управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Сергій Анатолійович Шишка, представник

А поруч зі спортивними сім’ями змагалися гирьовики. Наш район знову ж таки представляли соснівчани — срібний призер чемпіонату світу серед юніорів Ігор Денисенко та Микола Марфула. І вони зайняли друге місце. На волейбольному майданчику грали волейболісти, і наші стали першими, в спортивному комплексі — з настільного тенісу в наших був другий результат. На стадіоні сильнішого виявляли також на змаганнях з армспорту та в перетягуванні канату. Наші вибороли відповідно третє і четверте місця.

Центральної ради ВФСТ „Колос” АПК України Сергій Аліксахін, голова районної державної адміністрації Валерій Володимирович Авксентьєв. Кожен з них, вітаючи спортсменів, наголошували на тому, що такі змагання пропагують здоровий спосіб життя, і тому в них переможених бути не може. Основне — участь в змаганнях, виховання кращих людських якостей — сили волі, наполегливості, дружби, згуртованості, прагнення перемоги. Старші гуртківці районного центру дитячої та юнацької творчості вручили кожній команді запашні паляниці, а голові Кіровоградської обласної організації ВФСТ «Колос» АПК України Юрію Махну — духмяний коровай. Відразу ж після урочистостей відбулося нагородження переможців легкоатлетичної естафети, яка передувала відкриттю спортивних ігор. У перших змаганнях — в естафеті — переконливу перемогу здобули наші легкоатлети, друге місце вибороли бігуни Знам’янського, третє — Новоархангельського районів. Далі цього дня змагалися спортивні сім’ї (три конкурси). Наш район представляла сім’я Марфул з Соснівки – Микола Миколайович з дружиною Мариною Володимирівною та своєю восьмирічною донькою Іринкою. У першому конкурсі вони були найкращими. А за підсумками трьох конкурсів поступилися лише сім’ям, діти яких були майже в двічі старші і кілограмовий м’яч змогли кинути далі. Тож Марфули зайняли почесне третє місце.

За підсумками змагань перше загальнокомандне місце з сумою 156 очок зайняла команда нашого району, 140 очок набрала команда Бобринецького району — друге місце, 120 очок — Кіровоградського району — третє місце. Виклалися на всі 100 відсотків й інші команди. І вони теж виграли, адже що може бути краще здорового способу життя, яким вони живуть і яке пропагують. Після змагань була смачнюча каша від начальника управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації В.В.Скрипника та його працівників. Ольга ГОРЛО. Фото автора.


3

25 вересня 2012 року

²Ç ÏÅÄÀÃÎò×Íί ÑÊÀÐÁÍÈÖ² Äå íü Äî øê ³ë ë ÿ – ñâÿ òî âñ³ º¿ ê ðà¿ íè

Діти – це наші мрії, наша надія. А кожна дитина – особливий світ, і пізнати його може той, хто разом із малюком долучається до його радощів, успіхів, тривог, хто розуміє його самого. І це під силу лише вам, шановні педагоги – «дошкільники». Тільки ви знаєте, де лежить золотий ключик від дитячих сердець. Вам належить основне місце в освітньому просторі. Ви вчите малят пізнавати навколишній світ і людину. Вашими зусиллями твориться майбутнє. Всеукраїнський День дошкілля – свято всіх працівників дошкільної освіти, які день за днем дбають про затишок, чистоту та добробут, відкриваючи просту істину: покликання – це любов до тяжкої праці, праці заради дітей, заради майбутнього. Тож нехай цей святковий день буде для вас днем теплих слів, днем добрих побажань, днем сонячного настрою! Щира подяка за добро та щедрість вашої душі, відданість обраній справі, за постійний творчий пошук. Федір ШАПОВАЛ, начальник відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації. Шановні працівники дошкільних навчальних закладів! Бажаємо вам завжди залишатись відданими улюбленій і відповідальній професії! Бо хто, як не ви, завжди прийде на допомогу дитині, виховає її достойним громадянином країни? Хто, як не ви, приголубить малюка, коли він плаче, подасть йому те, що він просить?! Адже лише на відстані витягнутої руки можна виправляти простір. Вам, таким чарівним і водночас вимогливим, підвладний весь світ маленької людини. Доля її – у ваших руках. Ви ставите малюка на світлий шлях правди і добра. Хто, як не ви, навчить вихованців Любові?! Тож нехай справджуються ваші мрії і надії, прокидаються найкращі струни вашої душі, серця сповнюються любов’ю. Адже її так потребують наші діти. Ольга ВОЄВОДІНА, мама вихованця дитячого садка.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №629 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» та резолюції І Всеукраїнського з’їзду працівників дошкільної освіти з метою підняття престижності професії педагога дошкільного навчального закладу, визначення та об’єднання потенціалу дошкільної освіти різних регіонів України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України оголошує проведення 27 вересня 2012 року Всеукраїнського Дня дошкілля.

Перші роки життя дитини – найщасливіша мить і період, коли малюк стає особистістю, коли формуються його характер і звички. І ви, працівники «дошкілля», є першими після мами і тата, хто плекає в серці і душі дитини паростки доброти, щедрості і любові. Своїми руками ви закладаєте фундамент майбутнього кожної дитини. Ви виховуєте і навчаєте, намагаєтесь зрозуміти настрій і тривоги дитини, проявити турботу і увагу, побачити в дитині таланту іскру та створити умови для його розвитку. Ми, працівники початкових класів шкіл району, вітаємо вас із святом. І бажаємо, щоб зерна вашої любові проросли рясним врожаєм у серцях ваших вихованців, щоб доля дарувала вам відчуття задоволення від проробленої вами праці, щоб вдячність дітей та їх батьків вела вас до нових звершень. Світлих днів, чистого неба, здоров’я вам та вашим родинам. Ольга ІВАЩЕНКО, методист з початкових класів районного методичного кабінету.

Чи любите ви дитячий садок? Любите? Отже, ми – однодумці, отже, розуміємо один одного. Чи любите ви, як і я, радісно поспішати на роботу, ласкаво і з великою любов’ю зустрічати малюків, дарувати їм радість спілкування, говорити про просте і складне, грати і сумувати з ними? Ви любите дитячий садок? З його такими несерйозними проблемами, маленькою зарплатою і постійним бажанням піти? Ви любите його! Люблю його і я! Це – перша і справжня любов у моєму житті. Вона дарує мені широку доброзичливу усмішку – жодна людина на світі не може так посміхатись, як я! Жоден космонавт на світі не витримає таких навантажень! Жоден учений не зробить стільки відкриттів! Жодна модель світу не зрівняється зі мною в костюмі Весни чи Снігурочки. Мистецтвом перевтілення ми володіємо так само, як артисти театру і кіно. От тому – з усіх професій на світі я вибрала головну: ЯВИХОВАТЕЛЬ дитячого садка. Тож чи любите ви дитячий садок так само, як люблю його я?

Кожен рік життя – це певний етап, на якому нам зустрічаються добрі і щирі люди. Перші кроки в світ допомогли зробити саме ви – наші вихователі. Ви подарували нам перші знання і вміння. Ви навчили бачити прекрасне і створювати його самим. Ви приділяли кожній дитині однакову увагу, намагалися дати кожному щось найкраще. І кожного дня, проходячи повз будівлю рідного садочка, з теплотою в серці згадуєш рідних вихователів, уважних і турботливих нянь. Згадуються милі, цікаві і веселі хвилинки проведені з вами. Прекрасні свята, до яких готувалися, назавжди будуть з нами. Де ми, маленькі і несміливі, зі страхом в серці, розповідали вивчені віршики, співали пісеньки, водили хороводи. Дуже вдячні вам за тепло і увагу, яка світиться у ваших очах, коли ви дивитесь на кожного свого вихованця, за ніжні руки, які допомагали одягати нам штанці чи сорочечки, за щирість ваших сердець, за любов до нас – ваших дітей. Низький вам уклін. З повагою ваша вихованка Маша.

Ç ÌÀËÅÍÜÊÎÃÎ «ÇÅÐÍßÒÊÀ» ÂÈÐÎÑÒÀª ÂÅËÈÊÈÉ ÑÀÄ «Дитина – ніжний паро сток, який стане могутнім деревом, тому дитинство й вимагає до себе особливої уваги», – писав Василь Олександрович Сухомлинський. Духовно багатою є та людина, яка винесла з дитинства всю палітру дитячих вражень і переживань. Найпершим суспільним середовищем для дитини є дошкільний навчальний заклад. Софія Русова називала виховательку «садівницею», а тому саме зрощування «зерняток» майбутнього нашої держави, піклування про здорові сходи – першочергове завдання працівників дошкільних навчальних закладів. Саме тому в колективах дитячих садків триває постійний пошук шляхів творчого зростання дітей з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей та можливостей бути здоровими, вільними та щасливими. І мені, як педагогу-«дошкільнику» із 37-річним стажем, приємно, що нелегка праця працівників дошкільних навчальних закладів визнана і оцінена суспільством. І тому 27 вересня – Всеукраїнський День дошкілля. Дошкілля переживало різні часи. Був тяжкий період, коли, з різних причин, закривались дитячі садки, скорочувались посади. Та завжди працівники дошкільних навчальних закладів залишались відданими справі, яку обрали, з оптимізмом дивились у майбутнє. Іде життя, змінюються пріоритети. Дошкільна освіта нині перебуває у стадії оновлення і відновлення. До неї підвищена увага держави, вона викликає стійкий інтерес громадськості. Прийнятий Закон України «Про дошкільну освіту», проведений І Всеукраїнський з’їзд

працівників дошкільної освіти, затверджена Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, обласна цільова програма розвитку дошкільної освіти на 2011-2015 роки. У нашому районі стан справ у дошкільній освіті під постійним контролем районної державної адміністрації та районної ради. Протягом 20032007 років діяла районна програма розвитку дошкільної освіти. Нині вирішуються питання передбачені у програмі розвитку дошкільної освіти на 2009-2013 роки, затверджені сільські та селищні програми. Спільні зусилля дають гарні результати. На сьогодні в ра-

йоні мають змогу здобувати дошкільну освіту дошкільнята практично кожного населеного пункту. Майже 700 малят відвідують дошкільні навчальні заклади та дошкільні групи при загальноосвітніх школах. З жовтня 2012 року для 50 малят відкриють двері дошкільні групи при Олександрівських загальноосвітніх школах №2 та №3, які змінять назву на навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад». Мають змогу успішно готуватись до шкільного навчання маленькі меш-

канці села Бірок, які відвідують групу короткотривалого перебування при Бірківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. У діючих дошкільних навчальних закладах значно покращилась матеріальна база, оновились ігрові та фізкультурні майданчики, групові кімнати. У Михайлівському дошкільному навчальному закладі (завідуюча Вакуленко І.А.) завдяки належному фінансуванню сільської ради (сільський голова Савченко О.В.), участі у міжнародних проектах, допомозі батьків створено сучасне розвивальне середовище. Гарні новенькі меблі прикрашають групові кімнати

Красносільського дошкільного навчального закладу (завідуюча Кравченко Л.Л., сільський голова Федорова О.М.). Проведено заміну вікон у Єлизаветградківському дитячому садку (завідуюча Сорочан В.О., селищний голова Голуб Ю.В.). Завдяки керівникам місцевих сільськогосподарських підприємств села Родниківки, турботі сільського голови Назаренка О.О. у дитячому садку «Золоті зернята» (завідуючий Білий В.В.) замінено вікна, проведено ремонт. Увага до маленьких мешканців села Івангорода сільського голови

Мельника В.І., керівника місцевого господарства, батьків вихованців дають можливість творчому колективу Івангородського дошкільного навчального закладу (завідуюча Масленко Л.А) створити затишок і комфорт у групових та

ко І.В.) та Олександрівського дошкільного навчального закладу №6 (завідуюча Дуднікова В.С., вихователь-методист Павлюченко Л.О.), яка дає свої позитивні результати. Райцентрові дитячі садки постійно діляться з колегами своїми

спальних кімнатах, на території дитячого садка. Приємно відзначити, що у 2011-2012 навчальному році Староосотський дошкільний навчальний заклад (завідуюча Дорошко Н.Д., сільський голова Брюховецький Ю.С.) працював весь період, бо вирішено питання його опалення у зимовий час. У Розумівському дошкільному навчальному закладі (завідуюча Горобченко Н.І.), Красносілківському дошкільному навчальному закладі (завідуюча Дзюра В.М.) працює по одній різновіковій групі. Чисельність працюючих тут невелика, та це ніяким чином не впливає на якість їх роботи. Колективи цих закладів залучили всіх дітей п’ятирічного віку до дитячих садків, належно готують їх до школи. Постійно перебувають у творчій суперечці колективи Олександрівського дошкільного навчального закладу №3 (завідуюча Кубряченко Л.П., вихователь-методист Оношен-

напрацюваннями на засіданнях районних методичних об’єднань, надають методичну допомогу вихователям сільських дошкільних закладів. Дошкільні навчальні заклади райцентру є опорними, при них функціонують консультативні пункти. Мають свої надбання вихователі, які працюють у дошкільних групах при загальноосвітніх школах. Філін А.М. (Підлісненська ЗШ І-ІІІ ст.) – член обласної творчої групи вихователів з впровадження програми «Впевнений старт», активний учасник районних методичних об’єднань. Вихователі Присяжна Т.І., Сіянко Л.Д. (Цвітненська ЗШ І-ІІІ ст.), Каракоць Г.М.(Вищеверещаківська ЗШ І-ІІІ ст.), Найко В.М.(Триліська ЗШ І-ІІІ ст.), Шубська Н.М. (Кримківська ЗШ І-ІІ ст.), Максименко С.А. (Голиківська ЗШ І-ІІІ ст.) постійно працюють над створенням відповідних умов для своїх вихованців, докладають максимум зусиль для їх під-

готовки до успішного навчання у школі. У минулому навчальному році Жаботинська Т.В. (Несватківська ЗШ І-ІІІ ст.), Гладун Г.І. (Соснівська ЗШ І-ІІІ ст.) продемонстрували здобутки своїх вихованців, свою роботу по організації розвивального середовища на спільному семінарі вчителів початкових класів та вихователів дошкільних навчальних закладів. Колективи дошкільних навчальних закладів мають достатній творчий потенціал для виконання тих завдань, які стоять перед нами, працівниками-«дошкільниками», перед нами, хто є першим вихователем майбутнього України. З глибокою шаною, повагою і любов’ю хочеться сказати добрі слова про «дошкільників»-ветеранів, які були творцями дошкільної освіти у районі, людьми виняткової чесності, принциповості, емоційного запалу. Адже для вас дошкільне виховання було не тільки роботою, а станом душі. Вас знають і пам’ятають ваші молодші колеги, ваші вихованці. Назвати всіх вас поіменно не дозволяють параметри газетної сторінки та в особі ваших керівників Мошуренко В.М., Плужник Н.В., Журавської Т.М., Цибіногіної М.Г., Жмур Г.І., Первуніної Н.К., Кущенко К.І., Іваненко Л.А., Трегуб О.І., Рафімової Л.Ф., Болюк С.О., Галицької Т.Д., Кубряченко Л.П., Волкової Л.О., Діброви Л.Г., Михайлової Л.Д., Красюк В.Я., Шулим О.М., Бондаренко О.М., Буковської Г.М., Візіренко К.М., Шевченко О.П. прийміть найщиріші вітання, побажання здоров’я, терпіння, благополуччя. Марія ТИЩЕНКО, методист з дошкільної освіти районного методичного кабінету.


4

25 вересня 2012 року

ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÊÀ  ÌÀËÞÍÊÀÕ Ä²ÒÅÉ

Напередодні Дня селища в районній бібліотеці для дітей підбито підсумки конкурсу дитячого малюнка «Майбутнє твоє, Олександрівко». На конкурс надійшло більше сорока робіт дітей – учнів загальноосвітніх шкіл райцентру. Найбільш активними були учні 5–6 класів загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2. В малюнках діти відобразили те, яким би вони хотіли бачити наше рідне селище: в квітучих садах, чистих прозорих річках, висотних будинках. Діти мріють про дитячий парк розваг з різними атракціонами, про фабрики з виробництва солодощів, зоопарки, аквапарки, басейни і фонтани. Журі визначило переможців конкурсу. Ними стали Задорожня Інна (ЗОШ №1, 10 клас), Приймак Ліля (ЗОШ №2, 6А клас), Щелконогова Марина (ЗОШ №2, 6А клас), Мазуренко Денис (ЗОШ №2, 6А клас), Гоцуляк Віталій (ЗОШ №2, 7 клас), Петренко Віка (ЗОШ №2, 5Б клас), Баклан Олександр (ЗОШ №3, 6Б клас), Штим Владислав (ЗОШ №3, 2А клас), Чумаченко Валерія (ЗОШ №2, 7 клас). Призи переможцям виділено з благодійного фонду «Рідний край» за сприяння народного депутата України Олександра Єдіна. Світлана РУЛА, директор районної бібліотеки для дітей.

ÂÈÏËÀÒÀ ÄÎÒÀÖ²¯ ÍÀ ÌÎËÎÄÍßÊ ÂÐÕ, ÍÀÁÓÒÎÃÎ ØËßÕÎÌ ÏÅÐÅ̲ÙÅÍÍß Â²Ä ²ÍØÈÕ ÂËÀÑÍÈʲ Постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 року № 741 «Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету» внесено зміни щодо виплати дотації фізичним особам за утримання молодняка великої рогатої худоби та набутого шляхом його переміщення від інших власників. Окрім цього, наголошую, що у подальшому бюджетна дотація за молодняк, що народився в господарствах фізичних осіб, виплачується фізичним особам за збереження молодняка у розмірі 250 гривень за кожні наступні три місяці його утримання до досягнення ним п’ятнадцятимісячного віку. У разі утримання фізичними особами в своїх господарствах молодняка, набутого шляхом його переміщення від інших власників, бюджетна дотація за молодняк виплачується у розмірі 250 гривень за кожні повні три місяці його утримання в такому господарстві до досягнення ним п’ятнадцятимісячного віку. Датою переміщення молодняка вважається дата прибуття тварини в господарство нового власника, зазначена у паспорті великої рогатої худоби, засвідчена печаткою дільничної або районної лікарні ветеринарної медицини, або дата видачі паспорта великої рогатої худоби новому власникові. Зазначені документи приймаються сільськими, селищними радами щомісяця до першого числа наступного місяця та до 1 грудня 2012 р. в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку. Валерій СКРИПНИК, начальник управління агропромислового розвитку РДА.

ÍŠײÏÀÉÒÅ Á˲ÄÈÕ ÏÎÃÀÍÎÊ Розпочинається грибний сезон, а за ним – і сезон отруєнь. Отрути однієї блідої поганки або павутинника може вистачити, аби розпрощалися з білим світом до десятка гурманів. Щоб з вами не сталася така прикрість, запам’ятайте декілька порад: – не слід збирати пластинчатих грибів, до яких належить бліда поганка; – не користуйтеся домашніми методами визначення отруйності грибів (начебто під впливом отрути цибуля чи срібло змінює колір). Це не так. Інколи подібні «цінні» поради коштують життя. За найменшої підозри на отруєння грибами негайно викликайте «швидку», аби не згаяти «золотий» час, бо коли токсин зв’яжеться з тканинами печінки, буде надто пізно; – до прибуття лікаря слід промити шлунок великою кількістю води до чистих промивних вод; – не можна вживати спиртного, бо воно сприяє всмоктуванню отрути; – госпіталізують всіх членів сім’ї, які їли гриби. Відсутність симптомів не означає,що ви не отруїлися. Ознаки отруєння (блювання, пронос, біль у животі) можуть з’явитися через 2-3 доби. Проти отруєння грибами немає вакцини, допомогає єдине обережність. Т. ВЕРБОЛОЗ, в.о.головного лікаря державного закладу «Олександрівська рай СЕС» МОЗ України.

 ÊÎÃÎ ÁÀÒÜÊÎ ÐÎÇÓÌͲØÈÉ (ÃÓÌÎÐÅÑÊÀ) Сперечаються хлоп'ята, жваві дошкільнята. — А наш татко розумніший за вашого татка! — Чого ж це він розумніший? — Того, що наш татко Грошей вашому позичив отако багато. — Не хвалися, бо розуму в нашого хватає. Він як гроші позичає, то не повертає.

Засновники: Олександрівська районна рада, Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області. * * * Свідоцтво про реєстрацію КГ № 0216У. 7 квітня 1999 року.

Шановного інваліда Великої Вітчизняної війни, жителя смт Олександрівки, САЛЬНІКОВА Михайла Олексійовича з 86-річчям від дня народження щиро вітають районна та селищна ради ветеранів. Бажають ювіляру міцного здоров‘я, мирного неба на довгі, щасливі роки в родинному колі, тепла та затишку в оселі.

27 вересня 2012 року у районному Будинку культури відбудеться

ЗУСТРІЧ

з кандидатом у депутати до Верховної Ради України від Соцпартії України

Прилуцьким Олександром Семеновичем. Початок зустрічі о 18-й годині. № 2173.

РІШЕННЯ від _________ 2012 року проект смт Олександрівка

№__

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТДВ «ІНТЕРРЕСУРСИ» ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ З ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ На підставі звернення ТДВ «Інтерресурси» та керуючись статтями 7, 31, 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статтями 13, 20 Закону України «Про теплопостачання», постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», статтею 28 Закону України Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 1. Встановити Олександрівській центральній районній лікарні тарифи на послуги з теплопостачання в розмірі 899,12 грн. за 1 Гкал (в т.ч. ПДВ). 2. Рішення набуває чинності через 30 днів після оприлюднення його в місцевих друкованих засобах масової інформації. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань роботи виконавчих органів Березенка О. Василь ЗАХАРОВ, селищний голова.

ÓÂÀÃÀ! ÊÀÐÀÍÒÈÍͲ ÎÐÃÀͲÇÌÈ Аномальні погодні умови 2012 року та активні заходи боротьби з американським білим метеликом (АБМ) дали змогу скоротити чисельність шкідника в цьому році. Але зупинятись не слід. Постійні запобіжні заходи захисту багаторічних насаджень дадуть змогу не тільки позбавитись американського білого метелика, але й зменшать кількість інших шкідників на плодових та декоративних деревах. Подекуди американський білий метелик пройшов всі етапи розвитку і на сьогодні АБМ другого покоління пішов на залялькування. Тому в осінній період необхідно знищувати всі рослинні рештки під деревами, очищати відмерлу кору дерев та перекопувати пристовбурні круги для знищення резервації шкідника. Разом з тим, не слід забувать і про інші карантинні організми – амброзію полинолисту та повитицю польову, які поширені на території Кіровоградської області. Амброзія полинолиста – однорічна яра рослина. Розмножується насінням, яке утворює у великій кількості. Бур’ян надмірно висушує і виснажує грунт, а при великому забур’яненні культурні рослини гинуть. Квітковий пилок амброзії полинолистої шкідливий для людини і є сильним алергеном. Зараз рослини амброзії полинолистої знаходяться в стадії утворення насіння. Тому зусилля всіх людей повинні бути спрямовані на знищення амброзії, щоб недопустити осипання насіння та засмічення ним грунту. Найбільш високоефективний метод боротьби з амброзією – видалення рослин разом з корінням. На сільськогосподарських угіддях застосовують агротехнічні прийоми боротьби, а де можливо – гербіциди, ефективні проти однорічних дводольних бур’янів. Повитиця польова - є рослиною-паразитом, живлячись за рахунок рослин, призводить до їх загибелі. На сьогодні повитиця польова сформувала коробочки з насінням, яке починатиме осипатися пізно восени. Важливе значення в боротьбі з повитицею мають заходи на необроблених грунтах (в т.ч. узбіччях доріг). Нерідко такі площі стають причиною розповсюдження насіння повитиці на культурні площі. Скошувати вогнища повитиці польової необхідно із захватом півтораметрової захисної зони. Після чого скошену масу обробити гербіцидами, висушити й вивезти. А на територіях, де була поширена повитиця польова, провести глибоку зяблеву оранку на глибину 27-30 см або перекопати грунт, якщо площі ураження незначні. Тому що глибоко в грунті насіння повитиці за сприятливих умов хоч і проростає, але сходи не з’являються. Тому, з метою приведення до належного фітосанітарного стану території області та його утримання, всім громадянам та посадовим особам необхідно вжити заходів по знищенню карантинних об’єктів. Кіровоградська інспекція з карантину рослин.

В РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ „ВПЕРЕД” (КІОСК „АБЗАЦ”) В ШИРОКОМУ АСОРТИМЕНТІ – шкільні товари (зошити, ручки, альбоми, щоденники, набори олівців та фломастерів, лінійки, обгортки для зошитів та багато – багато іншого) Ціни досить помірні. Чекаємо!

Ïîñì³õí³òüñÿ :)

Âïåðåä районна газета

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÂÈÁÎÐÖ²Â!

Терміново продається двокімнатна квартира по вул. Шевченка, 36. Ціна 6 тис. у.о. Тел. 098-67-32-809.

ЧИСТИМО КРИНИЦІ, ВІДКАЧУЄМО МУЛ ДО ТВЕРДОГО ДНА без помічників! Звертатись за тел. 098-22553-88, 098-223-14-46, 099-447-54-30. № 2167.

В смт Олександрівці по вул. Б. Хмельницького, 17 терміново недорого продається газифікований будинок з усіма надвірними спорудами. Тел. 066-655-48-12, 093-079-15-88, 097-508-42-60. № 2164.

До відома страхувальників та застрахованих осіб Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, хто бажає пролікуватись в санаторії «Гусарське урочище» за профілем захворювання: – органи травлення; – нирки і сечовивідна система; – опорно рухового апарату; – серцево-судинної та нервової системи просимо через комісії із соціального страхування звертатись до виконавчої дирекції. Довідки з цього питання можно отримати також за телефоном: 3-30-17. Міжрайонна виконавча дирекція. КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ПІСОК, ШЛАКОБЛОКИ, ЦЕГЛА. Тел. 098-36-51-562. № 2098.

КУПЛЮ ЗЕРНО — ячмінь, кукурудзу, пшеницю. Тел. 098-59-67-769. № 2141.

ПОДЯКА Велике горе спіткало нашу родину. Пішов з життя дорогий наш чоловік, батько, дідусь, прадідусь ЧУБ Іван Мусійович. Ми дякуємо всім добрим людям, родичам, сусідам, особливо хрещенику Кришталю Михайлу і його дружині Люді, Лагну Сергію Олександровичу, Люді Яровій, Шурі Черкас і всім сусідам з вул. Набережної Нової Осоти. Спасибі Вам, добрі люди, за підтримку. Дай, Боже, Вам здоров‘я. З повагою родина покійного. № 2169.

Олександрівська районна та сільська Староосотська ветеранські організації глибоко сумують з приводу тяжкої втрати — смерті інваліда Великої Вітчизняної війни ПЕРЕВЕРТНЯ Григорія Максимовича і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного. Світла пам‘ять та земля пухом покійному, а рідним — здоров‘я, терпіння та витримки. Олександрівська районна та селищна ветеранські організації глибоко сумують з приводу тяжкої втрати — смерті інваліда Великої Вітчизняної війни ТИМКА Івана Михайловича і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного. Світла пам‘ять та земля пухом покійному, а рідним — здоров‘я, терпіння та витримки. Сусіди Лісова М.С., Метиль М.М., Костенко О.П., Крикун Д.С., Овчаренко В.П., Тарасевич О.М., Рябко П.П., Баклан Г.Д., Шуватова В.А., Марченко В.В., Коваленко К. та їх сім‘ї висловлюють щире співчуття матері Сінкевич Євгенії Кирилівні, дітям з приводу смерті дочки і матері ПРОСИНЮК Антоніни Володимирівни. № 2166.

Педагогічний та учнівський колективи Староосотської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів висловлюють щире співчуття вчительці Фощій Наталії Семенівні з приводу тяжкої втрати — смерті батька ГАВРИЛЕНКА Семена Марковича. № 2168.

На 70-у році жорстока смерть забрала життя дорогої людини, невтомного працелюба, дорогого брата ГАВРИЛЕНКА Семена Марковича. У глибокій зажурі схиляємо голови перед його пам‘яттю і щиро співчуваємо сестрам Кирик Любові Марківні, Петренко Галині Марківні, їх сім‘ям, всім рідним і близьким покійного. Царство Небесне і вічний спокій покійному, а родині — здоров‘я, терпіння, витримки. Сім‘ї кумів Атамась Г.І., Атамась М., Ковтун В.М., Євтушенка С.П., Євтушенко Н.П., Гупало Ф.Д., Кравченко Ю.О., Мартинова О.А., Атамася О.М., Атамась Н.М., Гавриленко Н.М., Гавриленка А.І., Гладка Т.І., Дрижаченко Н.М. № 2158.

Пішов з життя дорогий, щирий, працьовитий, мудрий, люблячий чоловік, сусід, батько, дідусь, прадідусь ГАВРИЛЕНКО Семен Маркович. Сумуємо з приводу тяжкої втрати і розділяємо непоправне горе з дружиною Марією Прокопівною, з сином Олександром, дочками Наташею і Оксаною, а також з їхніми сім‘ями. Вічна пам‘ять і Царство Небесне покійному Семену Марковичу, а рідним — віка і здоров‘я. Сім‘ї сусідів і кумів Ковтун В.М., Євтушенка С.П., Євтушенко Н.П., Гупало Ф.Д., Атамась Г.І., Атамася М., Дрижаченко Н.М., Кравченко Ю.О., Мартинова О.А., Семенова М.І., Атамася О.М., Атамась Н.М., Гавриленка А.І., Гавриленко Н.М., Гладкої Т.І. № 2157.

№ 2149.

Редактор

Ніна ДОЛЯ * * * НАША АДРЕСА: 27300, Кіровоградська область, смт Олександрівка, вул. Радянська, 1. E-mail: r_vpered@rambler.ru Site: gazeta-vpered.com.ua * * * НАШІ ТЕЛЕФОНИ: 3-24-20, 3-24-26, 3-24-21, 3-30-61.

У справах реклами та оголошень При передруку чи використанні матетелефонуйте 3-24-21, 3-24-26. ріалів посилання на районну газету * * * «Вперед» ОБОВ‘ЯЗКОВЕ. Позиція газети не завжди може збі* * * гатися з думками авторів. Газета видається українською мовою, * * * виходить двічі на тиждень: Газета залишає за собою право редау вівторок та суботу. гувати і скорочувати тексти. Ціна договірна. * * * Індекс 61739. За зміст і достовірність реклами та Друк — офсетний. оголошень відповідальність несе рекОбсяг 1 друк. арк. ламодавець. Тижневий наклад 7011.

Газету набрано, зверстано і віддруковано у комп’ютерному центрі РВО «Олександрівщина». Зам. № 502.

72-2012  

gazeta "vpered"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you