Page 1

Вівторок, 16 квітня 2013 року № 28 (9787) Виходить з березня 1935 року Ãàçåòà Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè òà Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Îô³ö³éíî!

ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÈÕ ÂÈIJ ÏÀËÈÂÀ – ÇÀÏÎÐÓÊÀ ÅÍÅÐÃÅÒÈ×Íί ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ²

На цьому наголосив заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Чернявський під час засідання ради виробників альтернативних видів палива та обладнання Кіровоградської області, що відбулося у Компаніївському районі. Олександр Чернявський наголосив, що на сьогодні питання енергетичної незалежності та енергобезпеки є ключовим для нашої держави, адже ціни на традиційні види палива, зокрема, на газ, у всьому світі стрімко зростають. Тому вкрай актуальним постає питання щодо пошуку альтернативних видів палива, переведення котелень, що опалюють соціальні об’єкти та житлові будинки з дорогого імпортного газу на значно дешевші види палива, зокрема, на паливні брикети та пеллети. Саме таке завдання поставили Президент України та Кабінет Міністрів України перед владою на місцях. Це дозволить не лише зекономити значні бюджетні кошти, а дасть можливість нашій державі стати енергетично незалежною. У зв’язку з цим в області найближчим часом планується скоротити на 50% споживання газу котельнями, перевівши їх на значно дешевші альтернативні види палива. Як повідомила начальник відділу промисловості департаменту інфраструктури та промисловості ОДА Анна Павленко, економічний ефект у рамках реалізації обласної програми енергоефективності вже склав 1,6 млн. грн. На впровадження заходів з енергозбереження з державного бюджету в цілому було виділено 4,4 млн. грн., з місцевих бюджетів – майже 5 млн. грн., власні кошти підприємств склали 2 млн. грн. Підприємствами області також активно впроваджуються заходи, спрямовані на ефективне використання паливно-енергетичних матеріалів, зокрема, проведено заміну традиційних ламп розжарювання на сучасні, енергозберігаючі, утеплено фасади та замінено вікна на енергозберігаючі склопакети. За останні два роки в області проведено велику роботу із впровадження альтернативних відновлюваних видів палива. На сьогодні налічується близько 30 підприємств, які налагодили виробництво паливних брикетів та пеллетів, які виготовляються з відходів сільгоспвиробництва, з соломи, тирси, щепи та відходів деревообробки. Також у Новоукраїнському районі у жовтні минулого року було введено в дію першу в області сонячну електростанцію потужністю 1,5 МВт, що дозволило місцевим аграріям зекономити значні кошти – за рахунок зменшення споживання традиційних енергоносіїв. – Обласна державна адміністрація продовжуватиме роботу у цьому напрямку, і вже найближчим часом в області планується відкрити ще кілька аналогічних електростанцій, – повідомила Анна Павленко. З метою реалізації державної політики у сфері енергоефективності з обласного бюджету виділено субвенцію у розмірі 600 тис. грн. на встановлення у закладах соціально-культурної сфери паливних котлів, які працюють на альтернативних видах палива. На сьогодні ці кошти вже отримали три райони – Новомиргородський, Компаніївський та Маловисківський. У рамках реалізації в області спільного проекту Європейського Союзу та програми ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», на 30 об’єктах соціальної інфраструктури було проведено заміну вікон та дверей на енергозберігаючі, відремонтовано дахи та системи опалення. Завдяки вжитим заходам економія енергоносіїв та бюджетних коштів склала від 10 до 15%. Також за рахунок «зелених інвестицій» у рамках «Кіотського протоколу» на 10 об’єктах соціальної сфери в Олександрійському, Олександрівському, Компаніївському, Знам’янському районах, а також у містах Знам’янка та Олександрія розпочато впровадження заходів з енергозбереження.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÏÐÈÉÎÌ ÄÅÏÓÒÀÒÀ 17 квітня 2013 р. в приміщенні громадської приймальні Партії регіонів проводитиме прийом громадян депутат обласної ради Петрушевський Петро Григорович. Адреса: вул. Коцюбинського, 4 (2-й поверх райспоживтовариства), час прийому з 9.00 до12.00 Довідки за тел. 3-20-54.

ÑÀÄÈËÈ ÄÅÐÅÂÀ ² ÊÓÙ² ÍÀ ÒÅÐÈÒÎв¯ ²ÑÒÎÐÈÊÎÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍÎÃÎ ÇÀÏβÄÍÈÊÀ У рамках акції „Майбутнє лісу у твоїх руках” у селі Розумівці на території історико- архітектурного

мівки Микола Христенко, директор заповідника Віктор Мошковський, працівники сільської ради, педа-

гоги та учні Розумівської школи, громадсь к іст ь села, зокрема і отаман козачого полку села Р о з ум і в к и Михайло Мачак. А також члени перви нн ої орг ан ізації Партії регіонів.

На території заповідника вони посадили самшит вічнозелений, ялівець колоновидний,тую колоновидну. А біля сільського меморіального комплексу заклали березову алею пам’яті на честь загиблих у роки Великої Вітчизняної війни воїнів-земляків та воїнів – визволителів. Саджанці надало безплатно державне підприємство «Олександрівський лісгосп».

заповідника родини Раєвських у п’ятницю 12 квітня садили дерева і кущі. В озелененні території взяли участь голова районної державної адміністрації Валерій Авксентьєв, заступник голови районної ради Олександр Невмержицький, директор ДП «Олександрівський лісгосп» Олександр Синявський, сільський голова Розу-

Ó ÌÓÇÈ×ÍÎÌÓ ÇÀÊËÀIJ – ÇÎËÎÒÈÉ Þ²ËÅÉ У квітні Олександрівська дитяча музична школа відзначила своє п’ятдесятиріччя. Засновано цей навчальний заклад у 1963 році. З того часу з його стін вийшли сотні випускників. Багато з них проклали свій шлях у світ музики, присвятили цьому своє життя. Ðîçïîâ³äü ïðî ï³âñòîë³òí³é øëÿõ äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè ÷èòàéòå â íàñòóïíèõ íîìåðàõ ãàçåòè.

Початок акції-озеленення освятив настоятель Розумівської Свято- Миколаївської церкви Михаїл. Практичну допомогу у садінні дерев і кущів учасникам акції надавали спеціалісти лісової галузі інженер лісових культур ДП”Олександрівський лісгосп” Микола Петренко та працівник підприємства Анатолій Терновий. Ніна ДОЛЯ.

Ñïîðò

ÌÀÐÈÍÀ ÒÎÐÁÅÍÊÎ – ÎÁËÀÑÍÈÉ ÏÐÈÇÅÐ Вперше в Україні стартувала олімпіада з фізичної культури серед школярів. Районний етап змагань проводився на базі Олександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів №1. Перемогу здобула учениця 11 класу Олександрівського НВК №2 Марина Торбенко серед дівчат (вчителі Ю.В. Чорногор та В.В. Баклан) та учень 11 класу Івангородської ЗШ І-ІІІ ступенів Сергій Пушкар серед хлопців (вчитель Р.С. Правосудько). Їм же і випала честь представляти наш район на обласному рівні. Основні змагання проводилися в місті Кіровограді на базі факультету фізичного виховання КДПУ імені В. Винниченка. В олімпіаді брали участь 23 райони Кіровоградської області. Два дні радо приймав юних учасників оновлений та реконструйований спортивний зал факультету. Два дні всі з напругою спостерігали за ходом змагань, адже переможців чекала щедра нагорода. Зайняте І місце дає змогу навчатися в Київському інституті фізичної культури на державній основі. Зайняті ІІ та ІІІ місця обіцяють вступ до КДПУ імені Винниченка на факультет фізичного виховання також на державну основу. Ніхто не сумнівався, що олександрівці – найкращі. Юна легкоатлетка Марина Торбенко виборола достойне ІІ місце, поступившись незначним результатом суперниці з Маловисківського району. Обласне керівництво відзначило грамотами учасників та їх вчителів, а декан КДПУ імені В. Винниченка вручив переможцям запрошення на навчання на факультет фізичного виховання на державній основі. Юрій ЧОРНОГОР, вчитель фізичного виховання НВК №2.

Øêîëà çáèðàëà ãîñòåé íà ðîäèííå ñâÿòî В Олександрівському навчально-виховному комплексі №3 відбулося традиційне родинне свято, на яке зібралися разом батьки і діти. Свято проходило у районному Будинку культури. Цей захід не залишив байдужими всіх, хто прийшов на свято. Чудова концертна програма засвідчила не лише про таланти родин, а й продемонструвала наступність поколінь, неперервність чудових українських традицій. Äåòàëüí³øå ïðî öå ÷èòàéòå â íàñòóïíîìó íîìåð³. Фото Анатолія БАБИЧА.


2

16 квітня 2013 року

IJÒÈ Ç ÎÑÎÁËÈÂÈÌÈ ÏÎÒÐÅÁÀÌÈ. ÒÓÐÁÎÒÀ ² ÎϲÊÀ

²ñòîð³ÿ ó ñâ³òëèíàõ Розповідь про життя сільської громади села Бовтишки, надрукована в одному з номерів газети, не залишила байдужими наших читачів. Відразу після виходу номера газети у редакцію завітав наш постійний читач, великий шанувальник районного часопису, ветеран Великої Вітчизняної війни, ветеран освітянської ниви Пет ро Тимофійович Опанасенко і приніс цікаву фотографію 60річної давності. Це перший післявоєнний випуск Бовтиської школи 1953 року. Петро Тимофійович був тоді класним керівником у цьому класі. Вет еран-освітянин каже, що його випускники добре пам’ятають страшне воєнне лихоліття, бо самі пережили його. А газета подає цей знімок, щоб колишні випускники згадали свою молодість, а їхні рідні побачили їх молодими і щасливими.

На виконання соціальних ініціатив Президента України, що стосуються реальної турботи про підростаюче покоління у рамках загальнодержавної програми «Діти – майбутнє України» у районі особливого значення надається соціальному захисту дітей з особливими потребами. Цій важливій темі була присвячена нарада, яку провела заступник голови районної державної адміністрації Людмила Литвин. У нараді взяли участь начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Федір Шаповал, начальник служби у справах дітей Марина Сандул, директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяна Приходько, начальник відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення РДА Світлана Єгорова, завідуючий дитячим відділенням Олександрівської ЦРЛ Юрій Охріменко. Заступник голови райдержадміністрації Людмила Литвин наголосила, що Глава держави у нових соціальних ініціативах приділив особливу увагу і дітям з особливими

³÷íå ïîëóì’ÿ ïîäâèãó

²ÄËÓÍÍß ÑÒÀ˲ÍÃÐÀÄÑÜÊί ÁÈÒÂÈ потребами, визначивши завдання забезпечити їх протягом нинішнього і наступного років технічними та іншими засобами реабілітації. Виступаючи на нараді, районний педіатр Юрій Охріменко сказав, що на сьогодні в районній лікарні на обліку перебуває 109 дітей з особливими потребами, на кожну дитину складено індивідуальні картки реабілітації, де вказано заходи, які допоможуть покращити не тільки здоров’я, умови для їхнього навчання, а й привчити їх до самообслуговування. З такими дітьми постійно працюють лікарі, уважно слідкують за їх здоров’ям. Турбуються і опікуються дітьми з особливими потребами і освітяни району. Начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Федір Шаповал зазначив на нараді, що видав наказ «Про стан реалізації завдань та пріоритетних напрямків соціально – реабілітаційної та корекційної допомоги у роботі з дітьми з особливими потребами». Систематично проводяться перевірки організації та проведення індивідуального навчання в закладах освіти району, надаються методичні рекомендації вчителям, батькам дітей з особливими потребами. З метою надання необхідної допомоги відділом освіти створено банк осіб з психофізичними вадами, а при методичному кабінеті відділу освіти працює психолого-медико-педагогічна консультація, яка здійснює облік дітей з обмеженими можливостями, обстежує їх розвиток, надає цим дітям індивідуальну корекційну допомогу. Станом на 1 квітня, на обліку у відділі освіти перебуває 78 дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років. Частина таких дітей – 58 осіб – навчається в загальноосвітніх закладах, у тому числі 16 дітей за індивідуальною програмою, 13 – навчаються вдома, 1 дитина – в спецінтернаті. Крім цього частина дітей-інвалідів охоплені позашкільною освітою, на базі РЦДЮТ працює гурток «Повір у себе», який відвідують семеро дітей. Також організовано соціально-психологічний патронаж сімей, в яких проживають діти-інваліди. Про професійну реабілітацію молоді з особливими потребами турбується районний центр для сім’ї, дітей та молоді. Працівники центру постійно інформують молодь з особливими потребами про можливість здобуття професії у Вінницькому міжрегіональному центрі професійної реабілітації інвалідів „Поділля”. Тетяна Приходько сказала, що сьогодні центр проводить набір слухачів за 17 професіями. До того ж, після навчання центр сприяє ефективному працевлаштуванню інвалідів у відповідності до набутої професії. Слухачі центру забезпечуються безкоштовним харчуванням та проживанням. Для тих, хто хоче здобути професію та реалізувати свій власний потенціал, потрібно звернутися до Олександрівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою: вулиця Леніна, 82, тел. 3-30-81, наголосила Тетяна Приходько. Інша тема, яка обговорена на нараді, – надання різних видів державних соціальних допомог. Про соціальний захист дітей з обмеженими фізичними можливостями розповіла на нараді начальник відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Світлана Єгорова. На обліку в управлінні перебуває зараз 104 дитини-інваліди, на яких виплачується державна соціальна допомога відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, на 85 дітейінвалідів батьки отримують надбавку за догляд. З 1 січня 2013 року розмір допомоги встановлено у сумі 894 гривні (без надбавки за догляд); на дітей-інвалідів до 6-ти років з надбавкою за догляд 1111,80 грн.;на дітей-інвалідів від 6 до 18 років 1230,80 грн. У районі діє районна програма соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни і праці, інвалідів, дітей-інвалідів та громадян похилого віку. Програмою зокрема передбачено і придбання путівок на санаторно-курортне лікування дітей з особливими потребами. У 2012 році таких путівок було придбано 13. На цей рік на санаторно-курортне лікування виділено 72400 гривень. У минулому році на ці потреби було витрачено 68489 тисяч гривень. Забезпечують дітей-інвалідів і засобами реабілітації. Так, у 2012 році засоби реабілітації одержали 15 дітей з особливими потребами на суму 42909 гривень. У минулому році коригуючими корсетами забезпечено 583 дитини до 18 років, а станом на перше квітня 2013 року – 543 дітей. За підсумками наради вирішено провести роботу з уточнення списків сімей, які виховують дітей-інвалідів, та підготувати розрахунки суми коштів необхідних для лікування дітей з особливими потребами. Йшлося і про створення гуртків з фізичної реабілітації та ЛФК для дітей з особливими потребами та організації в Олександрівському освітньому окрузі класів з інклюзивною формою навчання. Ніна ДОЛЯ.

Приїзд ансамблю пісні і танцю Орловського гарнізону в грудні 1943 року до Прилуцького госпіталю був великою несподіванкою і радістю для нас, воїнів Червоної Армії, які зовсім недавно форсували Дніпро, звільняли Правобережжя України і столицю Київ. Тут вперше для нас пролунала „Пісня про Дніпро” музика композитора Фрадкіна на слова поета-фронтовика Є. Долматовського. Але ще більшою несподіванкою була „Пісня про Сталінград” невідомого автора і композитора: «По краям дороги поле почернело, Жженое орудие, мертвый ездовой. Здесь еще недавно все в огне горело, И в борьбе за город шел великий бой. А теперь все тихо, лишь стучат колеса Да идет по рельсам мирно эшелон. Шлют ему приветы черные откосы, Буфера ответно подымают звон. А в вагонах льются мирные беседы, И как будто в каждой тема для былин…

² æèòòÿ äóõîâíå

 ÃÎÑÒßÕ «ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ÒÐÅÒÜÎÃΠ²ÊÓ» Ê˲ÐÈÊ ÔÅÎÄÎѲÉ

Уже не один рік у територіальному центрі РДА діє „Університет третього віку”. „Університет” часто збирає пенсіонерів різного віку на дружню бесіду, святкувати вікопомні дати, навчатися, відкривати для себе той чи інший бік життя — матеріального, культурного, духовного. Так, на одне з занять до слухачів „Університету третього віку” завітав клірик СвятоУспенської церкви ахімандрит Феодосій. Цікавою розповіддю, досвідом, духовною практикою він повів присутніх у світ незвіданого, таємничого духовного, де є потреба та прагнення пізнати як іскру Божу, так і Божу волю для власного життя, конкретної ситуації. Духовна бесіда пройшла цікаво, тож слухачі були раді у невимушеній обстановці бачити і чути посланця від Бога. Всі щиро вдячні архімандриту Феодосію за змістовну і щиру розмову для душі. Тетяна ЦИМБАЛ, соціальний працівник Олександрівського терцентру (надання соціальних послуг).

Мы к тебе вернемся, одержав победу, Город наш прославлен, город Сталинград». Хто ж ти, авторе, такої мужньої сили? З того часу пройшло 70 років, але ім’я твоє невідоме, бо потім були походи, бої, жертви і нарешті День Перемоги. Як справдилися твої слова! Хто ж ти, авторе? Під час перебування у санаторії „Великий Луч” у 1962 році (село неподалік м. Запоріжжя) я був свідком великої уваги і людяності, що її проявляли і медпрацівники, і техперсонал до молодої дівчини, як раніше виявилось із розмов з медсестрою, що третій раз уже приїздить із Сталінграда на лікування. Запам’ятав її ім’я Катя – Катруся, як ніжно називали її в санаторії. Вона пережила всі дні і ночі страхітливих боїв у дні Великої Вітчизняної війни в рідному місті Сталінграді в 1942-43-х роках. Але ще страшніше було після. Їх, що залишилися в живих, було мобілізовано на очищення будинків-руїн,

ÒÂÎÐ×ÈÉ ÑÂ²Ò ÀÍÍÈ Окрім інформаційного забезпечення користувачів, Михайлівська бібліотека зосередила зусилля на творчому розвитку молоді через творчі програми та окремі заходи. В рамках програми «Бібліоміст» по проекту «Бібліотечна фан-зона «Інтернет в твоїх руках» бібліотека розшукує та виявляє найбільш обдарованих читачів і допомагає їм реалізуватися через художні виставки та особисті творчі зустрічі-презентації. У роботі з обдарованими дітьми бібліотека широко застосовує конкурсні, змагальні форми роботи. Конкурси проводимо як жанрові (конкурс малюнків на асфальті, конкурс книжкових ілюстрацій, конкурс читців), так і тематичні. Прикладом останнього може бути творчий світ Анни Мажари, студентки Кіровоградського педагогічного університету. Ще у 2-му класі дівчинка захопилася художнім мистецтвом, хоча любов до малювання була присутня і раніше. Побачивши щире бажання своєї доньки займатися саме таким мистецтвом, батьки підтримували її. Аня вважає, що праця – єдиний засіб перетворення людини в творчу особистість. Окрім захоплення художнім мистецтвом Аня займається бісероплетінням, любить займатися домашнім господарством, а також є учасницею художньо-циркової студії «Едельвейс», й при такому щільному розкладі занять їй вдається добре навчатися в університеті. Будучи активною читачкою бібліотеки, Анна цікавиться літературою про мистецтво, про

Áàðâè ð³äíîãî ñëîâà У Триліській загальноосвітній школі відбулося яскраве свято вшанування рідної української мови „Барви рідного слова”. Зал школи переливається розмаїттям вишиваних рушників, скатерок; на стінах висловлювання видатних людей про мову. Святкову атмосферу створює музичне тло – записи українських народних пісень та учні школи у національних костюмах. З’являються ведучі з хлібом-сіллю на вишитому рушниці, лине пісня «На нашій Україні». Усе починається з матері. З її перших слів, що почує дитина, з ніжної колискової. До мами – Сторчак Ірини Данилівни підходить донька Віталіна: «Заспівай мені, мамо моя, як, бувало, колись над колискою...» І ось уже лине, сповнена тривожності і надії, ніжна пісня колискова. На зміну їй розливається широко, як Дніпро-Славута, «Колискова Україні». Кожне слово має своє обличчя, свої барви. У цьому ми переконалися, коли брали участь у іграх та конкурсах «Найкращий торохтійко», «Найкраща цокотуха», «Продовж прислів’я», «Жартівлива торбинка» та інші. А наступний конкурс «Такі густі смарагдові слова» нас повністю переконав у лексичному багатстві й колоритності рідної мови. Гравці віднайшли у мовній скарбничці і наймилозвучніші, і найдзвінкіші, і найпестливіші,

тротуарів, скверів, берегів Волги, заводів, Мамаєвого кургану від тіл воїнів і мирних жителів. Крізь сльози і нервові потрясіння Катя повідала лікарям і медсестрам про все те страхіття. Їй, 14-річній дівчині, довелося виносити з підвалів, поверхів, квартир тіла загиблих. Це були і воїни, і моряки Червоної Армії, і німці, і мирні жителі (дорослі і діти). Такий жах пережити було непросто. Не одна із дівчат втрачала свідомість, отримувала нервові потрясіння. Тіла загиблих відвозили автомашинами у братські могили... Медсестри цілодобово слідкували за цією хворою дівчиною з Сталінграда. Видно було, що медпрацівники докладали всіх зусиль, щоб допомогти Каті. Вони вірили в свої зусилля. І недаремно. Пізніше листом я довідався про певний успіх у лікуванні сталінградки Каті. Петро ОПАНАСЕНКО, учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни.

і найтепліші, і найжиттєрадісніші, і найкумедніші слова. Багата наша мова епітетами та порівняннями. В цьому нас переконали герої повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» – Карпо та Лаврін (учні 9 класу Купенко М. та Таладіон А.).

художників та їх життя, а також частенько переглядає художні роботи інших користувачів бібліотеки, даючи їм свою власну оцінку. Тому ми організували на базі нашої бібліотеки творчу зустріч з Анею та майстер-клас «Творчий світ Анни». Учасниками майстер-класу були учні Михайлівської ЗОШ, які висловили своє враження від робіт Ані та від проведеного майстеркласу. Перші роботи Ані дихають свіжістю, теплом та життєдайністю. Твори вражають, передусім, своєю щирістю, без чого справжнє мистецтво немислиме. І це, мабуть, найвища риса творчості молодих. Анжела ПОКЛАД, бібліотекар Михайлівської сільської бібліотеки.

Íàðîäí³ òðàäèö³¿

Жоден з присутніх не залишився байдужим, коли почалася «Хвилинка-веселинка». Гості вкотре переконалися у лексичному багатстві, виражальних можливостях, гнучкості, мелодійності української мови. Члени гуртка «Юні мовознавці».


3

16 квітня 2013 року

²Ç ÏÅÄÀÃÎò×Íί ÑÊÀÐÁÍÈÖ² Ïðàöÿ – íàéìóäð³øèé âèõîâàòåëü «Нещастя починаються з неробства» В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ. Припускаються помилки ті допоможуть виконати домашнє батьки, які гадають, що найзавдання, справитися з іншими більше щастя дитинства – шкільними обов’язками: батьбезтурботність, втіха, радісне ки, інші родичі. У виконанні життя. Споживацьким радодеяких «шкільних справ» вона щам і безтурботності В.О. Сусподівається на допомогу інхомлинський протиставляв ших дітей і дуже ображається радість праці – радість ствоі обурюється, якщо їхні думки рення матеріальних і духовних з приводу такої ситуації не цінностей, працю душі. співпадають. Крім того, диЩоб дитина не стала тільки тина, яка багато чого не вміє і споживачем матеріальних та весь час просить допомоги, духовних благ, важливо змачасто стає об’єктом кепкувань лечку прилучати її до праці, що інших дітей. Тож шкільне є наймудрішим вихователем. життя дитини може стати для Малюк має переконатися: саме неї психологічно-травматичв праці створюються всі житною ситуацією, і вона може тєві блага та пізнаються найвідмовлятися йти до школи. важливіші життєві цінності: Причина такого явища кригідність, честь, совість, обоється у тому, що попри досв’язок, щастя. Коли дитина татній фізичний та інтелекбачить результати своєї праці, туальний розвиток дитини, в вона усвідомлює себе творцем, дошкільному дитинстві не

Шановні читачі! Тривалий час ми з вами не вели розмову про вихованців та вихователів дошкільних навчальних закладів, їхні успіхи, надбання, не знайомились із порадами щодо сімейного виховання дітей дошкільного віку. Сьогодні до вашої уваги калейдоскоп подій і порад.

Âèõîâàòåëü äèòÿ÷îãî ñàäêà – ïðîôåñ³ÿ íàéêðàùà «Кожен педагог дошкілля – творець. Щодня віддаючи силу душі і розуму, він створює «казковий» замок дитинства, в якому звучить мелодія люблячих сердець. Ніби камертон він задає правильний тон струнам дитячої душі, які потім заграють ніжністю, любов’ю, зірковим сяйвом музичної палітри життя, адже дитина – надто висока цінність, і немає нічого дорожчого і важливішого, ніж виростити щасливу людину…». Такими словами розпочався перший тур Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року». У святково прикрашеній залі Олександрівського дошкільного навчального закладу №3 зібрались конкурсантки: Гладун О.Ф. (Єлизаветградківський дошкільний навчальний заклад), Зіноватна М.Д. (Красносільський дошкільний навчальний заклад), Федоренко Л.П. (Михайлівський дошкільний навчальний заклад), Жаботинська Т.В. (Несватківський навчально-виховний комплекс), Гуровська Т.М., Досужа Л.О. (Олександрівський дошкільний навчальний заклад №3), Петренко В.І. (Олександрівський дошкільний навчальний заклад №6) та групи їх підтримки. Серед різноманітних конкурсів,

завдань учасниці продемонстрували свій професійний талант, індивідуальний почерк в роботі, поділились досвідом роботи. Цікавим і оригінальним був конкурс «Майстер-клас», де Марія Дмитрівна Зіноватна навчала плетінню з паперу; Людмила Олександрівна Досужа – аплікації на платівках; Тетяна Миколаївна Гуровська – аплікації з ниток; Тетяна Володими-

рівна Жаботинська – малюванню ниткою; Олена Федорівна Гладун – виготовленню кольорової казки; Віта Іванівна Петренко – малюванню на склі; Людмила Петрівна Федоренко – виготовленню тістечок з губок та вати. Проведені фрагменти занять, висвітлювали досвід роботи конкурсанток. Конкурс пройшов у теплій, дружній, затишній атмосфері. Всі учас-

ниці були на рівні. Проте, надбання, які презентувала Гуровська Тетяна Миколаївна, вихователь Олександрівського дошкільного навчального закладу №3, визнані кращими. Вона ж і стала переможцем. Марія ТИЩЕНКО, методист з дошкільної освіти районного методичного кабінету.

«Ñüîãîäí³ ìè ìàëÿòà, à çàâòðà øêîëÿð³» переживає гордість за створення маленьких благ, насамперед для рідних та близьких людей – батька, матері, бабусі, дідуся, молодших братиків і сестричок. Йдеться про формування шанобливого ставлення до праці людей, виховання вже у маленьких дітей переконання, що праця – це важка справа, яка за жодних умов не може бути легкою. І саме тому все, що здобувається власними силами, особливо цінується особистістю і викликає почуття гордості та самоцінності власного «Я». Привчання дошкільників до посильної праці забезпечить успішне навчання у школі про що, на жаль, забувають ( або не вважають за потрібне) частина батьків, прагнучи дати дитині до вступу до школи якомога більше знань. Виходить: щонайбільше знати і йти до школи навчатись, то дитина доросла, а виконувати нескладні трудові обов’язки — маленька? У результаті, як зауважує Ганна Бєлєнька, кандидат педагогічних наук, після завершення періоду дошкільного дитинства часто отримуємо інтелектуально розвинену і фізично міцну дитину, яка залишається «маленькою» протягом усього періоду навчання у початковій школі: не вміє себе обслуговувати – одягнутись, скласти портфель, спланувати власну діяльність тощо. Вчителі початкових класів стверджують, що діти, які прийшли до школи з дошкільного навчального закладу, більш привчені до трудової діяльності і можуть обслуговувати себе. Натомість переважна кількість дітей, які виховувалися в сім’ях, навіть при елементарній підготовці до наступного уроку: сховати один підручник, витягти інший, приготувати олівці, фарби тощо – потребують допомоги. Вчитель сам підходить до дитини і викладає з портфеля підручник, зошит, пенал... Тому діти, не привчені з дитинства до посильної праці, стають надзвичайно залежними від найближчого оточення, насамперед, від дорослих. У молодшому шкільному віці набагато важче, ніж у дошкільників, формуються такі риси, як самостійність та відповідальність. Дитина входить у шкільне життя з упевненістю, що всі їй

відбулося її соціального зростання: вольові і моральні якості не знайшли свого застосування у реаліях щоденної діяльності. Саме тому формування повноцінної навчальної діяльності, позитивного ставлення до неї, а також формування навчальної мотивації залежать від достатнього розвитку трудової діяльності, оскільки вольовий аспект і необхідність докласти зусилля споріднюють обидва види діяльності. Отже, для того щоб, діти любили працю, щоб вона поступово стала для них потребою, необхідні міцні трудові навички, які формуються лише у результаті повсякденного вправляння. Якщо набуті навички стануть сталими, а обов’язки усвідомленими, то їх систематичне виконання переросте у звичку. Пропонуємо вам коротенький порадник щодо трудового виховання дітей у сім’ї : – залучайте дитину до трудових справ сім’ї якомога раніше; – за дитиною старшого дошкільного віку закріпіть постійні обов’язки, за виконання яких вона несе відповідальність; – не допускайте відхилень від встановлених вами вимог, щоб не давати дитині приводу до ухиляння від своїх обов’язків; – не карайте дитину працею; праця має приносити радість та задоволення; – вчіть дитину працювати, прищеплюючи їй елементарні навички культури трудової діяльності – раціональні прийоми праці, використання знарядь праці, планування та завершення трудового процесу; – не давайте дитині непосильних доручень, але доручайте роботу із достатнім навантаженням до віку дитини; – не підганяйте дитину, чекайте, поки вона закінчить роботу сама; – завжди дякуйте дитині за допомогу чи старанно виконане доручення; – не забувайте хвалити дитину за ту роботу, яка вимагала від неї особливих зусиль. Галина ПОЦІЛУЙКО, практичний психолог Олександрівського дошкільного навчального закладу №6.

Вступ до школи кожен переживає по своєму. Для когось це щось незнайоме, таємниче, для когось – емоційний стрес… А для вихованців старшої групи Єлизаветградківського дошкільного закладу – це просто перехід із одного знайомого приміщення до іншого. Чому це так? Відповідь проста: малюки в школі не просто гості, а безпосередні учасники навчального процесу. Адже вони проходять адаптацію до школи не з розповідей про неї, читання оповідань, вивчення віршів у дитячому садочку, а в школі за партою, поряд із

старшими товаришами, колишніми вихованцями. Спільні екскурсії, заняття, свята дають свій позитивний результат: першокласники почувають себе у школі комфортно, з більшим задоволенням навчаються, легко пристосовуються до шкільних навантажень. А нещодавно вихованці старшої групи Єлизаветградківського дошкільного навчального закладу (вихователь Гладун О.Ф.) та учні 4-го класу Єлизаветградківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (вчитель Садкова Л.І.)

для учасників семінару заступників – директорів з навчально – виховної роботи загальноосвітніх шкіл району підготували та показали урок милування в природі. Розповіді, відповіді на поставлені запитання проблемного характеру, розв’язання дослідницьких завдань вихованцями дитячого садка та учнями 4-го класу ще раз переконали присутніх у тому, що перед педагогами дошкільного закладу і школи стоять спільні завдання по формуванню в дітей естетичного ставлення до природи, вмінню помічати її красу, ми-

луватися об’єктами та явищами природи, відчувати свій фізичний та емоційний зв’язок з нею. Адже краса пробуджує моральні, тобто власне людські якості, а знання про унікальність, тендітність та крихкість природи, взаємозв’язок та залежності спонукатимуть дітей до дій задля її збереження, відновлення, поліпшення. Віра СОРОЧАН, завідуюча Єлизаветградківським дошкільним навчальним закладом.

Âèõîâàííÿ ëþäÿíîñò³ – ïðîáëåìà ñó÷àñíîñò³ «Учитись на людину треба все життя». В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ. Темпи сучасного життя досить динамічні, а ми, дорослі, так заклопотані зароблянням матеріальних цінностей, що не маємо часу, а інколи і бажання, для повноцінного спілкування з дітьми. Про що запитують батьки своїх дітей, забираючи їх з дитячого садка? Найчастіше про таке: «Що сьогодні їли?», «Чим займалися?». І майже не чуємо запитань: «Що тебе радувало у дитячому садку? Що засмутило? Що доброго ти сьогодні зробив? А інші, що гарне зробили? Хто тобі сьогодні сподобався, а хто – ні? Чому? Вдалим чи ні був цей день для тебе?». Саме такого змісту запитання дуже важливі для розвитку в дітей вміння оцінювати себе та своє життя в соціумі з позицій партнерства та моральних норм. Саме у дошкільному віці в дітей складається власна картина навколишнього світу та самих себе, закладаються та формуються визначальні риси характеру, самосприйняття та самооцінка , поняття добра і зла, уявлення про те, що добре, а що – погано. Психологи довели: саме в дошкільному дитинстві людина відкриває «свій порядок і своє місце в житті». Малюк залюбки спостерігає, досліджує, відкриває для себе таємниці життя, що вирує навколо нього. І тут перед нами, дорослими, постає запитання: як же достукатися до серця, до душі маленької дитини, як заронити зернята добра та зростити гарні сходи, щоб вони не заросли у майбутньому «чортополохом». Здавалось б, ні батьки, ні педагоги не навчають дітей обманювати, бути жорстокими, байдужими, нещирими. Звідки ж беруться жорстокі, байдужі, нещирі, жадібні люди, чому навіть серед підлітків середнього шкільного віку частіше трапляються прояви нелюдської жорстокості щодо своїх однолітків, а часом і дорослих людей? Звідки беруться духовна сліпота та глухота, чому в цих дітей відсутнє почуття доброти, чому вони не вміють співчувати, жаліти, ставити себе на місце іншої людини? Адже всі вони, мабуть, чули в дитинстві багато слів про те, що добре, а що погано, як можна вчиняти, а як – ні. Навчити дитину ставитися до інших з повагою та добротою, так, як би хотів, щоб ставилися до тебе, допомогти обрати адекватні моделі поведінки в тих чи інших випадках

– завдання дорослих, особливо найближчих людей – батьків. Василь Олександрович Сухомлинський писав: «Людина починається з того, що вона бере близько до серця турботи і печалі, тривоги й хвилювання іншої людини. З того, що біль серця іншої людини стає болем її серця». От чому так важливо, щоб батьки вміли

бачити і відчувати, як їхній малюк пізнає добро і зло. Сімейне спілкування для малят, особливо в дошкільні роки, є школою душевності, в якій хлопчики і дівчатка навчаються бачити і почувати, розуміти й переживати серцем радість безкорисливого творення добра для інших. У дитячу душу засіваються зернята віри в добро та красу, і на цьому ґрунті формуватиметься імунітет проти зла. Дуже важливо, щоб у сімейному колі поселилися нетерпимість до крику, галасу, погроз. Чуйність і лагідність – духовна сила, здатна вберегти серце маляти від грубощів, злоби, жорстокості, байдужості. Справжня любов мовчазна. Про неї не варто багато говорити. Треба вчити на практиці любити і берегти почуття, а не придумувати слова про почуття, яких немає – це і є головна роль сім’ї. Батьки повинні прагнути якомога яскравіше виразити словами, інтонацією, жестами душевні переживання і запалити зустрічний вогник у дитячому серці. І не треба для цього якогось особливого часу. Кожен може щодня знайти 5-10 хвилин для рідної дитини: проявити батьківську любов та ласку і водночас передати щось своє, глибоко інтимне, святе для себе, що конче потрібно передати дитині як спадкоємиці сімейних традицій. Це можуть бути розповіді

про якісь дрібнички – обереги, що зберігаються як пам’ять про батьків і дідів, родинні знакові фотографії. Можуть бути і бесіди, в яких батьки передають синові чи доньці своє особливе ставлення до тих чи інших моментів свого життя, відкривають дитині свої «дитячі секрети», походи до пам’ятних місць. Дошкільнята, як відомо, дуже полюбляють секрети, таємничі розповіді. Ще один емоційний ланцюжок, який міцно єднає дорослих і дітей, – теплі, прості, «звичайні» розмови про родинні справи, в яких проявляється увага одне до одного, турбота, підтримка, спільна радість з приводу якихось знаменних для родини моментів життя. Від рідних малюк переймає шанобливе ставлення до особистісних цінностей ближнього, навчається ні в якій формі не проявляти зневаги до того, що дороге іншому. Саме з цього може початися виховання адекватного ставлення до народних традицій, спільних норм, правил співжиття, усвідомлення їх ціннісних та обов’язкових для кожного. Численними дослідженнями доведено: чим більше дитина обділена повноцінною батьківською любов’ю, тим глибше западають у душу «колючки дитинства без любові», і тим важче потім виправляти їхній згубний вплив. От чому роки дошкільного дитинства такі важливі і потребують до себе особливої уваги. Не забувайте: дитині саме з перших років життя притаманні інтуїтивна здатність вловлювати, відчувати емоційний стан близької людини. Саме тому так важливо, щоб батьки не проґавили цих золотих років для виховання в малюків здатності до співпереживань, співрадості, співнадії. А це можливо на ґрунті переживання спільних життєвих ситуацій усіма членами сім’ї, що виробляє в дитини вміння жити серед людей, збагачувати свій внутрішній світ, тим самим впливаючи на світ зовнішній. Ми, дорослі, маємо чітко усвідомити: якщо своєчасно не формувати світобачення малюка, не впливати на його свідомість, не торкатися життєво важливих тем, не пропонувати прийнятні й зрозумілі малюкові ціннісні орієнтири, йому буде важко визначитись у житті, знайти в ньому своє місце, стати справжньою ЛЮДИНОЮ. Людмила ПАВЛЮЧЕНКО, вихователь – методист Олександрівського дошкільного навчального закладу №6.


4

16 квітня 2013 року

ÊËÈ×ÓÒÜ ÄÇÂÎÍÈ ÕÎËÎÄÍÎÃÎ ßÐÓ

У «столиці» Гайдамаччини, колишньому сотенному містечку Медведівка, 20 квітня відбудуться урочистості з нагоди 245-ї річниці початку народного повстання під проводом Максима Залізняка. Свято розпочнеться о 10-й ранку парадом дитячих та юнацьких козацьких сотень, котрі братимуть участь у спортивних змаганнях «Холодноярські ігри-2013». Для дорослих відбудуться «Козацькі розваги», де всі бажаючі зможуть випробувати свою силу, кмітливість і вміння. Великий концерт фольклорно-етнографічних гуртів, показові виступи козаків «Бойового гопака», зустріч із київським дослідником і письменником Романом Ковалем — також у програмі святкувань. У неділю, 21 квітня, село Мельники Чигиринського району прийматиме учасників урочистих пошанувань козаків та отаманів Холодноярської республіки, захисників Української Народної Республіки (1918-1922 р.р.). У центрі села, біля пам’ятника холодноярцям, які загинули за самостійну Україну, о 10-й годині розпочнеться мітинг з участю гостей з Києва, Львова, Рівного, Донецька, Тернополя, Кіровограда, а також українців з Польщі. У Холодному Яру, біля тисячолітнього дуба Максима Залізняка, відбудеться посвячення у козаки та освячення козацької зброї. Тут же, у новозбудованій церкві пам’яті останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського, учасники пошанувань візьмуть участь у молебні за героїв, які склали голови за волю України. Лідія ТИТАРЕНКО, координатор вшанувань. Тел. 096-54-53-919.

ІНВЕСТИЦІЇ У ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ Сучасний український хортинг – універсальна система змішаного єдиноборства, яка втілила в собі найбільш ефективні та дієві прийоми спортивних і прикладних єдиноборств та бойових мистецтв. Виховна і філософська основа хортингу – здоровий спортивний дух людини та славні традиції козаків Запорізької Січі. Це молодий, але дуже цікавий і перспективний вид єдиноборства, що набуває шаленої популярності по всій території Україні. Так, і Олександрівський районний осередок федерації хортингу активно сприяє розвитку та популяризації хортингу в Олександрівському районі. За такий короткий термін з заснування осередку наші спортсмени в складі збірної команди Кіровоградської області вже встигли взяти участь у кубку України в м. Дніпродзержинську, де зайняли перше командне місце. За два роки обласна федерація виховала 9 кандитатів в майстри спорту України, 2 майстри спорту,12 першорозрядників. Троє спортсменів стали чемпіонами України, 6 – срібними призерами чемпіонату України, 8 – бронзові призери чемпіонату України. Ні для кого не секрет, що такі заходи вимагають значних фінансових витрат. Крім того, кожен районний осередок потребує спортивного інвентаря, а саме: боксерські перчатки, шоломи, ракушки на пах, захисні щитки на ноги, спеціальна форма для участі в змаганнях – хортовки, бійцівські килими – татамі. Кіровоградська обласна федерація хортингу та Олександрівський районний осередок звертається до небайдужих людей, які зацікавлені у розвитку національного виду спорту України, справжніх патріотів, небайдужих до відродження козацьких бойових і культурних традицій українського народу, залучення дітей та юнацтва до занять фізичною культурою та спортом, сприяння патріотичному вихованню молоді. Ваша допомога – це допомога дітям та маленька інвестиція в здорове майбутнє нашої країни. З повагою президент В. ВЄХТЬЄВ, КОО ВГО «Українська Федерація хортингу». В. СКРИПНИК, ОРО ВГО «Українська Федерація хортингу».

З 19 квітня 2013 року відновлюються щоденні автобусні рейси за маршрутом „Генічеськ-Київ”. Відправлення від Олександрівської автостанції на Київ о 17.35 год., на Генічеськ о 16.25 год. № 1009.

Терміново продаються будівельний вагончик 7х3, обладнаний під магазин, полки, барна стойка, два вікна, грати, ляди, утеплений, електроенергія. Газовий обігрівач від балона. Компресор в зборі автомобільний ГАЗ-66. Новий дерев’яний колодязний барабан з стояками. Можливий торг. Звертатися за тел. 063-693-48-62. № 925.

ДОРОГО ЗАКУПОВУЄМО ЛОМ чорних та кольорових металів. Тел. 099-455-99-84, 098-227-63-02. № 974.

ВИКОНУЮ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РЕМОНТ ДВИГУНІВ: ГАЗ-53,52; ВОЛГА; УАЗ; ЗІЛ; КамАЗ; ЯМЗ; Д-240,245; Д-260; СМД-60. РЕМОНТ КПП: ГАЗ, ЯМЗ, КамАЗ, Т-150. Адреса: м. Черкаси, вул.Хоменка, 7. Тел. 067-605-85-40 № 982.

„ЦЕНТР - КРЕДИТ” До уваги жителів Олександрівського району! Обласна кредитна спілка „Центр - Кредит” надає свої послуги населенню району, надає кредити готівкою на дуже вигідних умовах. „Центр - Кредит” – 10 років на фінансовому ринку. З НАМИ ВИГІДНО – ШВИДКО – ЧЕСНО. Наша адреса: вул. Леніна, 58 (готель, 2-й поверх). Тел. 09625-32-057, 063-28-94-934.

Кохану дружину, турботливу матусю, дорогу, найкращу у світі донечку, сестричку, ласкаву внучку ГЕТЬМАН Олену Петрівну з 25-річчям від дня народження щиро, від усієї душі вітають чоловік Ігор, донечки Настя і Каріна, мати, батько, свекруха, брат Саша з дружиною Анею, племінничок Андрійко, бабуся Мотя, бабуся Ліда. Наша ти зіронько, щира й привітна, завжди любов у очах твоїх квітне. Ти здатна весь лід на землі розтопить. Хай тобі гарно, щасливо живеться, яснеє сонечко з неба сміється, ніжно голубить небесна блакить. Хай буде щасливою кожна година, радість дарує вся наша родина. Ми тебе любим і будемо любить. Ти, як сонце, – єдина! В тебе стільки тепла, ти, як ластівка в домі, для сім’ї, для добра! Ти даруєш нам ніжність і прекрасний світ, тож прийми сьогодні всі найкращі квіти й побажання щастя на багато літ. № 1036.

Шановного ГОЛИНСЬКОГО Анатолія Григоровича з 50-річчям від дня народження щиро вітають сім’ї Гудими В.Б., Дейнеки С.А., Тихоненка М.В., Лук’яненка І.М., Фундерата М.І. Дозвольте з ювілеєм привітати і побажати від душі багато щастя і добра багато. Хай буде світлим кожен день в житті, хай негаразди завжди обминають, хай буде легко Вам вперед іти, і словом добрим Вас завжди вітають. Бажаємо успіхів великих у роботі, й побільше творчих Вам натхнень. Нехай минають завжди всі турботи, і хай приносить радість кожний день. № 1028.

№791.

Продам коня. Тел. 096-762-84-88. № 1004.

Втрачене свідоцтво про реєстрацію трактора МТЗ-80 АС 076283, державний номер 12669 ВА, заводський номер 12-06027, двигун 12-06028, видане 05.02.2011 року ТДВ „Фундукліївське ХПП” інспекцією Держтехнагляду в Олександрівському районі, вважати не дійсним. № 1033.

Продається двокімнатна квартира в смт Олександрівці, пров. Зелений,3а. Ціна за домовленістю. Тел. 097-504-01-67, 066-36-90-087. № 1031.

ПРОПОНУЄМО: ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ різної форми, бордюри - укладка, доставка, пам’ятники гранітні та методом вібролиття, послуги катафалка. Адреса: м. Кам’янка, вул. Заводська,2а та кісок біля стадіону. Тел. 063-690-75-85, 097-326-48-18, 6-10-42. № 926.

ПАМ’ЯТАЄМО 16 квітня минає 4 роки, як не стало нашого любого синочка КОСТЕНКА Петра Петровича. Смуток і біль у серці не вщухає ні на мить. Важко без тебе, осиротів колишній твій дім. Уже ніколи не побачимо тебе і не почуємо твій голос і мудрих твоїх порад. Спи спокійно, наш рідний. Нехай земля буде тобі пухом, а ми поки живі, ніколи тебе не забудемо. Сумуючі: батько, мати, брат з своєю сім’єю. № 1006.

Головного агронома, шановного ГОЛИНСЬКОГО Анатолія Григоровича з ювілеєм від дня народження щиро вітає колектив трактористів та водіїв ЗАТ „ТД ”Елітне насіння”. Ваш ювілей – щаслива дата. І сумніватись тут не слід. Нехай сьогодні наші привітання у серці Вашому залишать добрий слід. Отож прийміть найкращі побажання миру і світлої долі, запалу, енергії, сили доволі. Творчого вогнику, віри й наснаги, щедрості серця, людської поваги. На довгих стежках Вашої ниви будьте завжди Ви здорові й щасливі! № 1029.

Продається новий двоскатний гараж із неіржавіючої сталі розміром 5,9х3,0х2,1. Тел. 3-42-64, 063-318-47-73. № 1032.

Терміново продам автомобіль ВАЗ 2107, 1992 р. в., колір білий, об’єм двигуна 1,5, КПГ- п’ятиступенчата у доброму стані, за ціною 16000 грн. Тел. 096-08-84-355. № 1040.

ЧИСТИМО КРИНИЦІ, ВІДКАЧУЄМО МУЛ ДО ТВЕРДОГО ДНА БЕЗ ПОМІЧНИКІВ. Тел. 098-225-53-88, 098-223-14-46, 099-447-54-30. № 1026.

ПАМ’ЯТАЄМО Уже пройшло 6 років, як не стало нашої мами МОСКАЛЕНКО Анастасії Йосипівни. Немає вже мами серед днів невтомних. Стареньку хату обніма печаль. Покрию цвітом голову безмовно – І наче маму повертає даль. Спи спокійно, наша рідна. Нехай земля буде Вам пухом, а ми, поки живі будемо, ніколи Вас, мамочко, не забудемо. Сумуючі: дочка Галя, зять Петро, внук Саша з своєю сім’єю.

№ 1030.

Сім’ї сусідів, друзів Заливи А.Л., Приймак О.П., Крамара О.М., Дишлевої Л.С., Коломійця М.В., Гарбар Л.І., Дейнеко Т.С., Пренко Т.Ф., Макодзьоби В.Д., Письменного А.І., Крохмальова М.В., Балдовської Г.В., Твердохліба А.О., Мітленка В.І., Загороднього Д.П., Підлубної Г.С., Бабенка М.Є., Саржевського А.П., Лєшкової В.М., Коломійця М.М., Карташової В.Л., Тихоненка М.В., Погрібняк Г.П., Мельника А., Лень Л.Д. глибоко сумують з приводу смерті ФІРТИЧ Лідії Григорівни і висловлюють щире співчуття чоловіку, дочкам, зятям, внукам і всій родині покійної. № 1027.

№ 1034.

У смт Олександрівці по вул. Жовтневій, 70 продається газифікований будинок з усіма господарськими будівлями — літня кухня, гараж, погріб, сарай на 2 відділення. До будинку підведена холодна вода. Також продається 5 тонн вугілля антрацит. Тел. 067-520-56-11.

Класний керівник Ващенко І.В. та учні 9 класу Голиківської ЗШ І-ІІІ ступенів висловлюють щире співчуття Гарбар Анастасії та всім рідним з приводу тяжкої втрати – смерті бабусі ФУНДОВНОЇ Ніни Тимофіївни. Царство Небесне і світла їй пам’ять.

Сім’ї Добровольського О.П., Винника І.А., Голинського І.М., Витріщак В.К., Тихоненка І.І., Пованди С.С., Телевного А.Ф., Фоломієвої М.К., Дьогрик О.С., Бабченка С.С. глибоко сумують з приводу смерті хорошої, турботливої, добродушної людини ФІРТИЧ Лідії Григорівни і висловлюють щире співчуття великій дружній родині покійної. Світла їй пам’ять, а рідним - віка і здоров’я.

Продам вагон. Розпродаж запчастин біля базару. Тел. 067-782-71-40, 068-995-71-95.

№ 802.

Сусіди з вулиці Карла Маркса Соловйова М.О., Малюкова Я.О., Жалдак І., Асінович Т.І., Кравченко С., Швець М.Г., Куценко Л.А., Петренко Н.Т., Колесник В.Ф., Перевертень Ю. та їх сім’ї висловлюють щире співчуття Перебийнісам Людмилі Іванівні та Василю Антоновичу, правнукам з приводу тяжкої втрати – смерті мами, бабусі, прабабусі ШАРЛАЄНКО Софії Тимофіївни. Царство Небесне і світла пам’ять покійній, а рідним – віка і здоров’я. № 1017.

Сусіди Саржевський А.П., Лєшкова В.М., Козяр М.А., Мішустіна Л.П., Бойко Л.А., Іщенка Л.Я., Безрека О.М. та їх сім’ї глибоко сумують з приводу смерті доброї душі, щирої людини, нашої хорошої сусідки, порадниці ФУНДОВНОЇ Ніни Тимофіївни і висловлюють щире співчуття дочкам Тамарі, Наташі, Зої, зятям, внукам і всій родині покійної. Світла і вічна пам’ять покійній, а родині – віка і здоров’я. № 1018.

Сім’ї Винника І.А., Пересунько Д.А. висловлюють щире співчуття Мельник Людмилі Аврамівні, Мельнику Михайлу Михайловичу і всій родині з приводу великого горя – передчасної смерті сина, брата, дядька МЕЛЬНИКА Віктора Михайловича. Світла і вічна пам’ять покійному, а рідним – віка і здоров’я.

№ 1039.

Сім’ї Приймака В.Г., Богатир В.В., висловлюють щире співчуття Дорошкам Саві Кузьмовичу і Ользі Назарівні та їхній родині з приводу тяжкої втрати – смерті матері, бабусі, прабабусі СОФІЇ ОНИСИМІВНИ. Світла пам’ять і Царство Небесне покійній, а рідним – віка і здоров’я. № 1025.

Страшна звістка прийшла до Мельник Людмили Аврамівни. Перестало битися серце її дорогого сина МЕЛЬНИКА Віктора Михайловича. Сім’ї Приймака В.Г., Богатир В.В., Синьогуб С.В., Величко В.І., Мулявки Г.Д., Заславського В.А., Кругляк А.Г., Гарбар Я.В., Крохмальова М.В. висловлюють щире співчуття всім рідним з приводу тяжкої втрати. Хай земля буде пухом покійному, світла і вічна пам’ять, а мамі – віка і здоров’я пережити тяжку втрату. № 1024.

Сусіди Саржевський А.П., Лєшкова В.М., Приймак О.П., Мішустіна Р.П., Бойко Л.А., Іщенко Л.Я. глибоко сумують з приводу тяжкої втрати – смерті нашого молодого сусіда, хорошої людини МЕЛЬНИКА Віктора Михайловича і висловлюють щире співчуття матері Мельник Людмилі Аврамівні, брату Михайлу, дружині, дітям і всім рідним покійного. Світла пам’ять і Царство Небесне покійному. № 1019.

№ 1021.

Âïåðåä районна газета

Засновники: Олександрівська районна рада, Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області. * * * Свідоцтво про реєстрацію КГ № 0216У. 7 квітня 1999 року.

Редактор

Ніна ДОЛЯ

* * * Редакційна колегія:

Литвин Л.І., Чебану В.М., Шаповал Ф.О., Тімановський В.М., Шевченко С.П., Присяжнюк В.П., Доля Н.М., Шевченко Г.В., Горло О.Є.

У справах реклами та оголошень телефонуйте 3-24-21, 3-24-26. * * * Позиція газети не завжди може збігатися з думками авторів. * * * Газета залишає за собою право редагувати і скорочувати тексти. * * * За зміст і достовірність реклами та оголошень відповідальність несе рекламодавець.

№ 1007.

Сім’ї кумів Мішустіна Ю.О. та Дишлевого О.В. висловлюють щире співчуття кумам Захаренкам Зої Миколаївні та Григорію Григоровичу з приводу тяжкої втрати – смерті матері ФУНДОВНОЇ Ніни Тимофіївни.

№ 1035.

Сім’ї Богатир В.В., Синьогуба С.В., Кругляк А.Г., Заславського В.А., Конкіна К.П., Величко В.І., Мулявки Г.Д. висловлюють щире співчуття донькам Захаренко Зої Миколаївні, Гарбар Наталії Миколаївні та їхнім сім’ям з приводу тяжкої втрати – смерті найдорожчої людини – мами, бабусі, прабабусі ФУНДОВНОЇ Ніни Тимофіївни. Світла пам’ять і Царство Небесне покійній, а рідним – віка і здоров’я. № 1023.

Колективи приймального відділення та швидкої допомоги Олександрівської ЦРЛ щиро співчувають молодшій сестрі медичній Сурай Людмилі Миколаївні і її родині з приводу тяжкої втрати – смерті матері ФІРТИЧ Лідії Григорівни. Світла пам’ять і Царство Небесне покійній, а родині – віка і здоров’я. № 1038.

Адміністрація, профспілковий комітет КЗ „Староосотський дитячий обласний протитуберкульозний санаторій” висловлюють щире співчуття Стусь Вікторії Миколаївні з приводу тяжкої втрати – смерті МАТЕРІ.

При передруку чи використанні матеріалів посилання на районну газету «Вперед» ОБОВ‘ЯЗКОВЕ.

* * * Газета видається українською мовою, виходить двічі на тиждень: у вівторок та суботу. Ціна договірна. Індекс 61739. Друк — офсетний. Обсяг 1 друк. арк. Тижневий наклад 7176.

№ 1041.

Газету набрано, зверстано і віддруковано у комп’ютерному центрі РВО «Олександрівщина». НАША АДРЕСА: 27300, Кіровоградська область, смт Олександрівка, вул. Радянська, 1д. E-mail: r_vpered@ukr.net Site: gazeta-vpered.com.ua * * * НАШІ ТЕЛЕФОНИ: 3-24-20, 3-24-26, 3-24-21, 3-30-61. Зам. № 190.

28-2013  

gazeta "vpered"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you