Page 1

for Miloš Milivojevic

{

Miš

Ben Foskett

q. = 126 alert

. . & 98 ‰ j ‰ œ ‰<n>œ ‰bœJ ‰ œJ ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ . . b œ.

. ‰ j ‰ ‰<n>œ ‰bœ. ‰ œ. ‰bœ Œ ™ Œ ™ ‰ j ‰ ‰ œ ‰bœ. ‰ œ. . J œ . J b œ. b œ. . p mf p mf p . œ. . œ. œ. . . . bœ. . b œ b œ ? 98 ‰ ‰ œ ‰ ‰ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ ‰ œJ ‰ ‰ ‰ J ‰ Œ ™ Œ ™ ‰ œ ‰ œJ ‰ ‰ œ œ J œ. . œ. . œ. . . . . . bœ œ 10 b œ. œ. b œ. œ. . œ œ . . . . œ ∑ ‰ j ‰ ‰ œ ‰bœ. ‰ œ. ‰bœ ‰ œJ ‰ œ ‰ ‰ J ‰bœ ‰ ‰ J ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ ∑ & œ. ‰bœ ‰ œJ ‰ ‰ ‰ J ‰ Œ ™ Œ ™ œ. . J . . b œ. mf mp mf . . b œ. œ. . bœ. œ. œ. œ. j j œ ? ‰ œ. ‰ œ ‰ & . ‰bœj ‰ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ ? œ ∑ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ J ‰ ‰ &œ. ‰bœ. ‰ œ ‰ œ ‰ œ. ‰ ‰ ‰ J ‰ Œ ™ Œ ™ ∑ œ . J . . . œ. œ. J . . b œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. b œ. œ. b œ. . . œ. œ b œ œ. œ. œ. œ œ 18 bœ. ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ J bœ. ‰ ‰ ‰ J ‰ Œ™ Œ™ ∑ ‰ Œ™ Œ™ Œ™ Œ™ ‰ J ‰ & ‰ Œ™ Œ™

{ {

mp

œ. & ‰ J ‰ Œ™ Œ™

{

‰ j ‰ ‰<n>œ ‰bœ. ‰ œ . J b œ. . p mf . œ .œ bœ. ‰ œ‰ J ‰ ‰ œ. .

∑

{ {

? bœ. œ. ‰ bœ ‰ Œ ™ . œ.

∑

mf b œ. œ. b œ. œ. b œ. J‰ ∑ Œ™ Œ™ ‰ J ‰ ‰ ‰ <n>œ.<n>œ . b œ. œ. b œ. œ. . b œ. œ . œ. b œ. . . . . . . . Œ ™ Œ ™ ‰ J ‰ ‰ ‰ J ‰ ‰ bœ ‰ J ‰ ‰ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ J

œ. ‰ ‰ J Œ™ Œ™

œ. ‰ J ‰ Œ™ Œ™

œ. œ. b œ. œ. Œ™ Œ™ ‰ ‰ J <n>œ.<n>œ ‰ Œ ™ . mf

œ. b œ. œ. . <n> œ <n>œ. ‰ Œ™ & mf mf œ. b œ. . . . . œ œ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ ‰ œJ ‰b œ ‰ œ. ‰ œj ‰ ‰ . bœ & . œ. . .œ œ. b œ. œ. 33 œ. b œ. . . . b œ œ . J & ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ J ‰ ‰ ‰ œJ ‰ bœ ‰ œ. ‰ bœJ ‰ nœ ‰ . . mf œ. b œ. œ. j j œ. . œ. bœ. . & ‰ J ‰ ‰ ‰ œ. ‰ œ ‰ œ. ‰ bœ. ‰ œ. ‰ ? ‰ œJ ‰ ‰ ‰ œJ . 26

∑

39

∑

∑

j œ. ‰ bœ. ‰ œ.j ‰ ‰ ‰ ‰ œ.j ‰ ‰ œ.j Œ ™ œ. ‰

?

‰ ‰ œj Œ ™ .

mp

Ϊ

œ. Œ™ Œ™ ‰ J ‰

œ. bœ. œ. bœ. œ. bœ. ‰ bœJ. ‰ ‰ ‰ nœJ. ‰ œ. ‰ ‰ ‰ J ‰ ‰ œ. ‰ œ. ‰ ‰ ‰ J œ. œ. J J p

mf

œ j j j œ. ‰ œ ‰ œ. ‰ bœ. ‰ œ ‰ # œ œj ‰ œ. ‰ bœ. ‰ œ ‰ œ.# œ œ œ. bœ. nœ. . . . . . . . œ. .

‰ bœJ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œJ. ‰ bœJ. ‰ ‰ Œ ™ Œ ™

j ™ ™ ∑ ‰ œ. ‰ bœ. ‰ œ. œ # œ ‰ Œ Œ . œ. . œ œ. . 47 ? ‰ œj ‰bœ ‰ œ. ‰ œ. ‰ bœ. ‰ œ. ‰ & j ‰ ‰ bœ ‰ œ. ‰ œ. ‰bœ. . . J œ. œ. . J

‰ bœJ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œJ. ‰ bœJ. ‰ ‰ Œ ™ Œ ™

∑

‰ j ‰ ‰ ‰ j ‰ Œ™ Œ™ ‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ j ‰ Œ™ Œ™ ∑ œ. œ œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . . . . œ. b œ œ . . . . œ œ œ œ . . . . . . bœ ‰ œj ‰ ‰ bœ ‰ œj ‰ œ ‰ œ ‰ J ‰ ‰ ‰ J ‰ œ ‰ œ ‰bœJ ‰ œ ‰ ‰ J ‰ ‰ Œ ™ . œ. . . p mf . œ. œ. bœ. . . b œ. œ. œ. œ. œ. . . b œ œ œ j . . ? ‰ ‰ œ ‰ ‰ ‰ J ‰ ‰ œ ‰ j ‰ œ ‰ œ ‰ J ‰ & ‰ bœ ‰ œ ‰ œ ‰ bœ ‰ j ‰ ‰ ‰ j ‰ œ. ‰ ‰ J ‰ ‰ ‰ J ‰ ‰ œ. ‰ œJ. ‰ Œ ™ œ. œ. . . . . œ. œ. œ. J œ. œ. œ. . . . . bœ œ œ œ 54 . b œ. œ. b œ. œ. . b œ . . . . ‰ œ. ‰bœ. ‰ ‰ ‰ j ‰ ? bœ ‰ œ. ‰ œ. ‰bœ. ‰ œ. ? ™ b œ ™ j œ ™ j ‰ Œ ‰ ‰ ‰ Œ ‰ ‰ ‰ b œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ ‰ ‰ ‰ b œ & J j J J & bœ. bœ. J . . b œ. œ. b œ . . b œ. œ. œ. . . œ œ œ œ . œ œ .œ .œ . bœ. œ. œ. œ. . œ. œ. . œ. & ‰ J ‰ Œ ™ ‰ J ‰ ? œ. ‰ œ Œ ™ ‰ J ‰ ‰ œ ‰ J ‰ ‰ ‰ œj ‰ œ. ‰ œ Œ ™ ‰ J ‰ ‰ œ ‰ J ‰ ‰ ‰ œj ‰ œ ‰ œ. ‰ œJ ‰ ‰ ‰ J ‰ . . . . . . b œ. œ œ. b œ. . œ. b œ. . .œ b œ. œ. œ. b œ. œ. n œ œ. b œ. 61 œ ? ‰ j ‰ ‰ bœ ‰ œ. ‰ bœ ‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ œ. ‰ œ. ‰ ‰ J ‰ œ. ‰ œ. ‰bœ. ‰ œ. ‰ ‰ J ‰ ‰ ‰ J ‰ ‰ ‰ J ‰ ‰ ‰ J ‰ ‰ ‰ J ‰ &œ œ . J J . œ. œ bœ. œ. J . . . . . . . b œ. . . œ. œ. . b œ. œ. . b œ. . n œ. . ? bœ ‰ œ. ‰ j ‰ œ. ‰ nœ & ‰ j ‰bœ ‰ œ ‰ œj ‰ bœ ‰ ‰ j ‰ nœ. ‰ œ ‰ J ‰ œ ‰ œ ‰ J ‰ œ. ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œ. ‰ œJ ‰ œ. ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œ ‰ œJ. ‰ ‰ œ œ. œ. . . . . œ. œ. ? nœ. ‰

mp

mp

{ {

{

© Ben Foskett 2007


{

2

œ. b œ. . œ. œ. œ œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ J . bœ œ. bœ. œ ? <n>œ. œ.bœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. & ‰ ‰ ‰ ‰ ‰J‰ ‰ ‰J‰ . <n> œ . . poco f . b œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. bœ <n>œ.<n>œ ? œ. œ. & ‰ J‰ ‰ ‰J‰ ‰ ‰J‰ ‰ b œ. œ.bœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ.

68

{

>. ? Œ ™ œbœ œ. œ.bœ œ. œbœ . . . .

75

? Ϊ

{

>œ. b>œ. b>œ. œ. œ. œ. J ‰ ‰ Œ ™ œbœ œ. œ. œ. œbœ . . . .

œ.bœ œ. œ. œ œ. Œ ™ œ.bœ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ.bœ œ. Œ ™ Œ ™ . . . . . . mf

(mf)

Œ™ Œ™ Œ™ œ. œ.bœ. œ. œ. œ. b œ. œ.bœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.bœ.

>. >œ. bœ. œ. œ. œ œ. bœ. œ. œ. œ. œ. J ‰ ‰ Œ™

j ‰ ‰ Œ™ j ‰ ‰ Œ™ œ. œ.bœ. œ. >œ. œ. œ. œ.bœ. œ. œ. œ.b>œ. œ. œ.bœ. œ. >œ. œ. œ. œ.bœ. œ. œ. œ.bœ. œ. œ. b>œ. œ. œ. œ. > >

Œ ™ ‰ ‰ j ‰ bœj ‰ œ. ‰ bœ ‰ œJ. ‰ œ. ‰ bœ. . <n> œ. . mp . . Œ ™ ‰ j ‰ bœ ‰ ‰ bœj ‰ œ ‰ bœ ‰ œ. ‰ J œ. . œ. .

>œ. >. > . <n> œ. œ. œ. b œ >œ. . nœ. b œ. œ b œ œ œ j ‰ ‰ J ‰ . ‰ bœ ‰ bœ ‰ œ ‰ . ‰ J ‰ ‰ ‰ ‰ . . > > >. mf >œ. b >œ. >. . b >œ. œ. œ. œ. . œ œ œ . ‰ ‰ J ‰<n>œ. ‰ ‰ ‰<n>œ ‰ œ ‰ ‰ J ‰ ‰ > <n>>œ. œ. œ. <n>œ. >. . œ. b œ. œ. . œ. b œ. . œ . . . . . . . . œ œ œ. ‰ bœ. ‰ ‰ J ‰ œ.nœ œ. ‰ bœ œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ ‰ bœ bœ œ ‰ J œ œ. b œ. . œ. b œ. œ. œ. œ. . . . . . . . . . œ. b œ œ. b œ œ œ. b œ ‰ œ. ‰ <n>œ. ‰ œJ ‰ <n>œ ‰ œ. œ œbœ. œj ‰ ‰ <n>œ ‰ œ<n>œ. œ œbœ. œ ‰ œ. œ ‰ œ. œ. ‰ J ‰ ‰ . . . . . .

. . . ? ‰ œ. ‰ œ. ‰<n>œ. ‰ bœJ ‰ œ ‰ bœ ‰ j ‰ œ. ‰ bœ. œ. ‰ bœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ bœ. &œ J J . . . . . b œ. ? œ. ‰ bœ ‰ œ. ‰ œ ‰ œ. ‰ bœJ ‰ & ‰ bœ ‰ œJ. ‰ ‰ bœj ‰ œ ‰ ‰ œJ. ‰ J œ. . .

82

{

>œ. . œ b œ œ. œ. œ ‰ . œ. bœ œ. bœ & ‰ > . œ. . œ.b œ. œ. ‰ J ‰<n>œ. ‰<n>œ œ. ‰<n>œ & ‰ . > .

88

{

94

& &

{

. . ‰ bœ œ ‰

nœ. ‰

bœ. ‰

‰ œ. b œ. œ. œ. œ. bœ. œ. œ. b œ. nœ. œ. bœ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

<n>œ. ‰ œ. ‰ œ. œ.bœ. œ. ‰ œ.j ‰<n>œ.j œ. œ. bœ. œ. ‰ œ. œ. œ.bœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

>. . b œ. œ. b œ. œ œ n œ œ . . œ œ œ œ ‰ bœ. œ.bœ. œ œ œ . . œ. b œ. . . œ. œ.b >œ. œ . . œ ‰ bœ œ bœ œ œ. œ.bœ. œ b œ œ. œ. œ. œ. bœ . .

œ œ œ >œÆ Æ œ œ œ >. . œ ‰ ‰ j‰ ‰ œ bœ . œ œ bœ ™ ™ ™ ‰ ‰ Œ ‰ Œ Œ ‰ b œ & j œ bœ œ. . œ . b œ œ. œ bœ.b œ œ. œ. œ. ' <n> œ . . . . œ. œ. œ. b œ. ' <n> œ' f f . . >Æ Æ >œ. œ . b œ œ. b œ. œ. œ. œ bœ. œ. ™ œ j ™ ™ . bœ. œ. ‰ ‰ Œ ‰ b œ ‰ b œ ‰ ‰ ‰ Œ Œ ‰ b œ b œ b œ b œ œ & j œ œ œ. œ. . bœ. œ. bœ œ œ bœ ' ' <n> œ. bœ '

100

{

106

& ‰ j‰ ‰ j‰ ‰ j‰ ‰ ‰ j‰ ‰ j‰ ‰ j b œ. œ. œ. b œ. n œ. b œ. mf . . . ? œ ‰ œ. œ ‰ œ. œ ‰ œ. j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ œ. œ. œ.

{

& ‰ ‰bœj nœbœ œ œ Œ ™ . b œ. . . ? œJ ‰ ‰ œ œ œbœ nœ Œ ™

112

{

‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ bœj nœbœ Œ™ . > œ œ b œ. b œ. n œ. b œ. b œ. n œ. > œ œbœ nœ. ™ j j j j j j Œ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ

. & œJ ‰ ‰

œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ J J

‰ ‰ j‰ ‰ j‰ œ. b œ. œ. œ. . . œ. ‰ ?œ ‰ œ. œ ‰ œ. œ.

nœbœ œ œ œ œbœ œ œ b œ ‰ ‰ j ‰ ‰ j > . > . b œ. n œ. mf sub. >œ œ œbœnœ. >œ œ œbœ nœ. j j œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰

>œ œ œ œ >. . . . . . œ b œ œ <n> œ . . œ ‰ J ‰ bœ ‰ œ ‰ œ œ œbœ.nœ. ‰ œ. ‰ œJ ‰bœ. ‰ œ œ. ‰ ‰ ™ ‰ Œ ‰ ‰ J J J œ bœ œ œ b œ J J J . f . . . . . . œ œ œbœ nœ Œ ™ &‰ œbœbœ >œ. œ ‰ œj ‰ œJ ‰bœj ‰ œJ ‰ ‰ œbœbœ œ. ‰bœJ ‰ œ. ‰<n>œ ‰ bœ. ‰ œ. ‰ œ. . . bœ bœ J >

™ nœbœ œ œ b œ Œ nœbœ œ œ œ œbœ œ œ b œ ‰ ‰ j ‰ ‰ j . . . b œ. n œ. mf mf sub. . . . ? ‰ ‰ j &‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ? œ œ œbœ nœ Œ ™ œ œ œbœnœ œ œ œbœ nœ j ‰ ‰ j ‰ ‰ œ. œ. œ. J J

118

>œ. œ.bœ.bœ œ . . œ. <n> œ. œ. œ f . œ. œbœbœ > . . . œ. œ. œ.<n> œ. b œ.

œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ J J J ‰ ‰ œJ. ‰ ‰ œJ. ‰ ‰ œJ. ?

‰ ‰ bœj œJ. ‰ ‰ œJ. ‰ ‰ œJ. ‰ ‰ ?œj ‰ ‰ &œJ. ‰ ‰ ? . . œ. J ‰ ‰ ‰ ‰ &œJ. ‰ ‰ œJ. ‰ ‰ œJ. ?‰ ‰ bœJ. &‰ ‰ œJ. ?


{

œ # œ œ. . ? j ‰ ‰ œ œ œbœ nœ bœ œ j œ. œ. & ‰ ‰ bœ J ‰ ‰ J ‰ œ. . mp . œ. ‰ ‰ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ ? ‰ ‰ bœ. nœbœ œ œbœ J & J . œbœ œ œ œ. >œ œ œ œ b œ. œ. 128 . . . . œ <n>œœ. b œ nœ b œ nœ j ‰ & ‰ œJ ‰b œJ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œœ ‰ . . œ. j b>œ œb œ b œ œ <b> œJ j j ‰ ‰ & #œœ ‰ bœœ. ‰ ‰ nœœ ‰ #œœ ‰ bœœ. ‰ ‰ . . . 123

{

{

>œ œ. œ œ œ b œ. œœ. œ. .œ b œœ. b œœ. bœ j ‰ J ‰ ‰ œ. ‰ ‰ J ‰ ‰ ‰ J ‰ J ‰ ‰ ‰ ‰ f sub. p œ. œ. œ. > b œ b œ œ. #œ. b œœ. . . . n œ ‰ ‰ ‰ nœœ ‰ #œœ ‰ b œœJ J ‰ ‰ J ‰ ‰ j ‰ ‰ J bœ œ J J bœ. > œœ. œ œ b œ œ œ. . . œ œ ‰ œj ‰ ‰ bœ. œ‰ bœJ ‰ <n>œ ‰ œ. b œœ . bœœ. >œ œ #œ œ b œ. . b œ. bœ. œ‰ bœ ‰<n>œœj ‰ œœ ‰ œ ‰ J ‰ . œ.

>œ b œ œ b œ œ.

œœ. J

>œ œb œ œ œ. b ‰

3

‰ ‰ œœ œ œbœ. >

. . œ. nœ. b œ. œ b œ ‰ J ‰ ‰ ‰ >œ œ b œ nœ œ. #œœ. ‰ bœœ. ‰ ‰ œœj ‰ #œœj ‰ . .

. b œ. œ. . bœ. <n>œ. bœ. œ. œ. œ. bœ. œ. œ. œ. bœ. œ. œ. œ. œ. bœ. œ. œ. œ. œ.b œ. œ. œ œ. b œ. œ. n œJ. J ‰ œ‰ J ‰ J ‰ ‰ ‰ J ‰ ‰ J ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ J ‰‰J ‰ ‰ ‰ ‰ ‰J ‰ ‰ ‰ J ‰ Œ™ &

133

b œ. œ. bœ j‰ ‰ ‰ j‰ ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ j ‰ j ‰ j ‰ ‰bœ ‰ j‰ j‰ J‰J‰‰ . ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ b œ b œ b œ b œ b œ b œ b œ b œ b œ b œ . & œ. #œœ œ. nœœ #œœ nœœ œ. œœ #œœ œ. #œœ œ. nœœ #œœ œ. #œœ. œ. nœœ. #œœ. œ. œœ. œ. nœœ. #œœ. œ. bœ. bœ. . . . . . . . . .

{

140

&

b œ. bœ. ‰ ‰ bœ

œ œ œbœ œ œ bœ œ œ œ ‰ œ ‰ œj ‰ >. . . >. . . >. . .

bœ. & ‰ J ‰ j ‰ ‰ bœj ‰ ‰ >. b œ.

{

147

mp

mf

j j j j bœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ > >

b œ.

. . & ‰ . ‰ j ‰ bœ ‰ œ œ. ‰ œ ‰ b œ œ. . . bœ & ‰ J ‰ œ ‰ ‰ bœj ‰ ‰ bœj ‰ œ . . . nœ . .

{

153

œ.

‰ œ. ‰ œj ‰ œ ‰ œ . . . . bœ. . nœ. & œ bœ. œ œ.nœ.bœ. œ. &

{

. . œ. . œ . œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ. ?‰ œJ. ‰ . ‰ œ. J œ œ & œ . . . . . bœ ‰ nœ ‰ bœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ ‰ bœ. ‰ œ.bœ ‰ œ nœ. œ ‰ J ‰ J . J . b œ. n œ. œ. ‰ . ‰ J œ

j œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. > > œ. > > > > > f > mf j œ. œbœ œ. œ œnœ œ œ ‰ œbœ ‰ œ œnœ œ œ ‰ ‰bœ ‰ ‰ œj nœ ‰ œ ‰ œj ‰ ‰ œj ‰ ‰ œj ‰ . . > . . >. . . . . >. . . . . . . . >. . .

œ.

œ œ #œ. œ. . œ & œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. . j j j j & bœœ. #œœ ‰ bœœ. ‰ ‰ nœœ ‰ #œœ ‰ bœœ. ‰ œ#œ. . . . .

160

{

j œ >.

œ. œ. œ œ. ‰ œ. ‰ j ‰ œ. ‰ J ‰ ‰ ‰ œ. ‰ œ. œ. nœ. . . ‰bœj ‰bœ. ‰ œ ‰ œJ ‰ ‰bœj ‰ ‰bœ. ‰ j ‰ . . . œ. œ. . . . œ. ‰ . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. b œ ‰ . ‰ œJ ‰ . ‰ œ J b œ œ œ b œ. . . . œ. ‰ œ. œ. ‰ œ.bœ ‰ œ. nœ . œ.bœ. œ bœ. œ. nœ. œ

. >œ. œ. œJ œ j j bœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. bœ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ ‰ ‰ . ‰ œ. > > > > . ‰bœj ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ ‰bœj ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ ‰bœj ‰bœ. ‰ œ ‰ œJ ‰ . >. . . . . >. >. . .

œ.

bœ.<n>œ œ . .

œ œ. œ. . nœ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ.#œ. œœ. ‰ bœJ ‰ ‰ nœJ ‰ #œ ‰ bœ œ œ. #œ. ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ œj ‰ œj ‰ œ # œ. b œ. n œ. # œ. b œ.

œ ‰ œ. œ ‰ œ. œ ‰ œ >. > . > . . ‰ œj ‰ ‰ œj ‰ ‰ œj ‰ . . .

œœ œœ œ œ >. . œ. . . œ. . . œ. j j #œœ ‰bœœ. ‰ ‰ nœœ ‰#œœ ‰ .> . .

b œ. n œ. b œ. œ. œ. b œ. œ. b œ. . . .œ œ. œ. J œ œ ‰ bœ ‰ ‰ nœ ‰ #œ ‰ bœ ‰ J J J poco f . œ. j ‰ ‰ ‰ ‰ bœ œ ‰ œ b œœ œ œ b œœ . . bœ. œ. œ. #œ. œ. bœ œ. . œ. # œ. .

œ. œ. œ.bœ. . . œ. œ. œbœ

nœ. bœ. œ. . nœ. œ. . œ. . œ. œ. nœ. bœ. œ. . nœ. œ. . œ. . œ. & # œ bœ œ nœ bœ #œ œ bœ # œ bœ œ nœ bœ #œ œ bœ œ œnœ nœ œ bœ œ œ ‰ bœj ‰ œj ‰ ‰ œ ‰ œ bœ ‰ œ ‰ œj ‰ ‰ œ œ . . . . . . . . . . >. . .

166

p sub.

f

. bœ œb œ b œ b >œœ. œ. #œ. b œœ. œ. b œœ. <n>œ. #œ. b œœ. œ. œ œ J ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ J ‰ ‰ œJ ‰ œ ‰ œJ ‰ ‰ & #œœ œ. bœœ. bœ. nœ. nœœ œ. #œœ œ bœœ. . #œœ œ. bœœ. bœ. nœ. nœœ œ. #œœ œ bœœ. . . . . . . . .

{

œ. œ. œ. >œ. œ. œ. >œ. œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. œ. >œ. œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. >œ. & œ œ œ#œ œ.bœ œ œ#œ nœ.

171

œ œ œ bœ œ. œ œnœ œ œ. œ. j bœ. œ. œj ‰ ‰ œj ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰#œœj ‰ ‰#œœœ‰ ‰ & >. >. >. >. >. >. >. mf

>œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. >œ œ œb œ n œ. b >œ. œ. œ.

j >. b >œ. b >œ. >œ. >œ. >œ. >œ. bbœ>œ. n>œbœ . >nœ. ##œœœœ‰ œœœœ‰ œœœœ‰œœœœ ‰ œœœ # œœœ ‰œœœ ‰œœœJ ‰œœœ ‰œœœ ‰ œœJ ‰ œ œ bœ œ. œ. >. >. >.


{

4

>. . >œ. . œ. œ œ # œ œ b œ. œ œ. b œ. b >œ. œ. œ. >œ. b œ. œ. > > œ œ # œ œ œ œ œ>œœ ˙˙˙ ™™™ bœ œ œ œœœ ˙˙ ™™ &

˙˙˙˙˙ ™™™™™ œœœœœ ™™™™™

177

fp

& œbœ œ œ œbœ œ. œ œ œ œ bœ > . >. . >. . >. . >. . >. . . 183 œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ &

{

œ œ œ bœ bœ œbœbœ >œœœœ œ. œ. œ. b œ. b >œ. œ. . >. . œ. > > >œ. œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. >. œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœœ œ.

(p)

& bbbœœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ bbbœœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ >. . >. . >. . >. . . >. . . >. . >. . >. .

{

. . ? œ. ‰ ‰ ‰ ‰ œJ ‰ œ. ‰ œ. ‰ bœ Œ ™ J J

œ. J‰‰

mp œ. .œ ‰ ‰ ‰ #œ. ‰ bœJ. ‰ ‰ Œ ™ J ‰ ‰ Œ™ J J b œ. œ. 195 œ. œ. <n>œ. bœ. œ. . ? œ. bœ. ‰ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ ‰ ‰ J ‰ œJ ‰ œ. ‰ Œ ™

? ‰ j ‰ Œ™ # œ.

{

mp

œ. œ.

(mf)

<n> >œ œ. b>œ. bœ. >. >. œ œ. œ bœ. œ. ?

‰ #œ. ‰ Œ ™ Œ ™ J

Ϊ

p

œ. J‰‰

∑

. >œ. ™ ?œJ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ J

p

? ‰ <n>œ œ bœ bœ j ‰ Œ™ Œ™ > . >. . >œ. œ. >œ. b œ. œ. # œ.

. . bœ. œ. ‰ ‰ Œ ™ œJ ‰ ‰ œ. ‰ ‰ ‰ ‰ œJ ‰ œJ. ‰ œ. ‰ Œ ™ J J

∑

>. . . >. . . >. . >. œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ

˙˙˙˙ ™™™ œœœœ ™™™ b bœœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ b bœœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ ˙ ™ œ ™ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. > > > > f dim.

> bœ. bœ. œ œ œ bœ >. . >. . mf bœ bœ. >. >. bbbœœœœœ nœ. ? . œ œ. œ bœ. > >.

(pp)

188

˙˙˙˙ ™™™ ˙ ™

b.s. . . . . . . . . . œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ

œ. J‰‰

∑

. œ. ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ ‰ j ‰ Œ™ œ. ‰ ‰ ‰ #œ. ‰ bœJ ‰ ‰ Œ ™ J J J # œ. b œ. œ. œ. œ. <n>œ. œ. bœ. . œ. œ. . . bœ. bœ. œ. bœ. ‰ ‰ ‰ œ œ ‰ œ œ œ. ‰ Œ ™ J ‰ ‰ mp

mf œ. . . . . b œ . J ™ ™ ™ bœ. œ ‰ œ.bœ ‰ ‰ œJ ‰ j ‰ ‰bœ œ œ. ‰ ‰ ‰#œ. ‰bœJ ‰ ‰ Œ ™ ‰#œ ‰ J ‰ ‰ Œ ‰‰Œ Œ . J J . J œ. . # œ. .œ œœ. . . . œ. . . . . œ. . . œ bœ œ ‰ œ œ œ.bœ œ. œ.bœ œbœ œ. œ. œ. bœœ ‰nœœ. ‰ œœ. ‰ bœœ ‰nbœœ ‰ bœœ ‰<n>œœ. ‰ ‰ bœœ ‰ . . J J . J . mf f œ. . . . . bœ. œ. œ. œ. œ. œ. b œœ. b œ. œ. . . . b œ œ œ . . œ bœ. œ ‰ ‰ ‰ Œ™ Œ™ ‰ ‰ J ‰ j ‰ ‰ bœ œ. œ ‰ ‰ bœ.bœ ‰ bœœ‰ bœœ. ‰nœœJ ‰ œœ. ‰ bœœ ‰n œJ ‰ œ ‰ bœœ . J . œ. . # œ. > >. . . >. . . >. . . >. . >. . >. . . > œ # œ œ. œ œ b œ n œ œ. >œ bœ œ bœ œ.n˙>˙˙. ™™™ œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ bbœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ bœ nœ bœ œ

. ? bœ. ‰ œ.bœ ‰ ‰ œJ. ‰ j ‰ Œ ™ œ. ‰ ‰ œ J œ. . # œ. b œ. 202 œ. œ. <n>œ. ? œ. bœ. ‰ ‰ ∑ ‰

{

? œJ.

{

? >œ

208

mf

p sub.

mp

mf

f

fp

fp

f

> > > > >. œœ ™™™ œ>œœ. œœœ. œœœ. œ>œœ. œœœ. œœœ. bœbœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. ? nœ bœ œ œ bœ œ.n˙˙˙ ™™™ œ # œ œ œ b œ b œ œ b œ n œ . > œ œ œ. œ œ #œ . > > > >. . . >. . . >. . . >. . >. . >. . 212 . . œ # œ œ. œ œ b œ n œ œ. œ bœ œ bœ œ.n˙>˙˙. ™™™ . œœœ ™™™ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ bbœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ bbœœœ œ . . . œ. ? œ œ œbœ nœ bœ œ &œ œ œ bœ. œ bœ . .

{

p sub.

mp

mf

f

fp

fp

. . > > > > >˙. ™ œœ ™™™ œ>œœ. œœœ. œœœ. œ>œœ. œœœ. œœœ. bœbœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. bœœ. œ. œ. œ bœ . ? nœbœ œ œbœ œ ˙ ™ œ # œ n ˙ œ œ ™ . b œ b œ &œ œ œ bœ. . œbœ œ œ œ. œ œ #œ nœ . . . > > > > > > 217 . . . œ. >˙ ™™ œ œ œ œ œ œ>œ. œœ. œœ. œ>œ. œœ. œœ. bbœœ. œœ. œœ. bbœœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œ œ œ œ œœ>œœœ ˙˙˙˙˙ ™™™™ ˙ œ œ. œ. b œ œ b œ ˙™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ Œ™ &

{

f

. . . bœ. œ. œ. œ b œ Œ ™ œ &

{

222

&

fp

> ˙˙˙ ™™™

>. . . >. . . >. . >. œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ sub.p

œœœ

mf

>œ. œ. œ. >œ. œ. œ. b >œ. œ. œ. b >œ. œ. >œ. œ. >œ. œ. œ. >œ. œ. > b œ b œ œ>œœ ˙˙˙ ™™™ œ œœ œœ œœ œœ œœ bœœ œœ œœ bœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ bœ œ œœ ˙˙ ™ œ b œ bœ œ bœ fp

fp

>. . . >. . . >. . >. > œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œ œ œ œbœ. ™ Œ f

> > > > > > > > bbbœœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. bbbœœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. œœœœœ. b>œ œb œ b œ œ. Œ™ &

f

Ϊ Ϊ

sf

. œœ . . . <n>œœ. œ œ b œ b œ <n> œ Œ™ œ ‰ ‰ œj ‰ ‰ bœ. œ ‰ J ‰ ‰ œ. b œœ. p . <b> œœ . b œ. nbœœ. Œ ™ ‰ J ‰ bœ. œ ‰ bœ ‰<n>œœj ‰ œœ ‰ œ ‰ J ‰ . œ.


{

œ œ b œ œ œ. œ b œ œ b œ œ. bœ>œœ. œœœ. œœœ. b bœ>œœ. œœœ. œœœ. œ>œœ. œœœ. œ>œœ. bœ>œœ. œœœ. œœœ. œ>œœ. œœœ. œœœ. œ>œœ. œœœ. œ>œœ. b bœ>œœ. œœœ. œœœ. œ>œœ. œœœ. œœœ. b bœ>œœ. œœœ. œ>œœ. nnœœ>œœ. œ. b œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ b œ œ œ bœ œ œ œ œ œ Œ bœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ ™ bœœ œœ œœ œœ œœ œœ bœœ œœ œœ œ &

227

. œ œ #œ œ b œ œ œ b œ nœ œ. œ œ œ & œœœœ œœœœ œœœœ >. . .

mf

mfp

mf

mfp

œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœŒ ™ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ Œ ™ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ >. . . >. . >. >. . . >. . . >. . >. 232 . . . œ.bœ. œ Œ ™ œ.bœ. œ œ. œ.bœ. œ ‰ ™ œ.bœ. œ Œ ™? œ bœ œ. Œ ™ Œ b œ & œ.bœ œ œ œ . . . . œ. > . . b œ. œ. œ. œ. b œ. nœ. . . p . . . ? >œ.bœ. œ. œbœ nœ. œ. œ. bœ œ bœ & . œ bœ Œ ™ œ bœ œ œ ‰ j ‰ ? Œ ™ & œ bœ Œ ™? Œ™ œ. . . . . œ œ. . . œ. . . œ. . . bœ. œ. œ. bœ.

{

{

j j j & ‰ œœœ ‰ œœœ‰ œœœ bbbœœœ‰ œœœ ‰bbbœœœ ‰ œœœ ‰ œœœ n#œœœ ‰ œœœ ‰ #œœœ ‰ œœœ . . . . . . . . . . . .

239

. . ? bœœœ ‰bœbœœ ‰

{

œœ. œ‰ J

. bœ. . . . ‰ œœœ ‰ œœ ‰<n>œœœ ‰bœbœœ ‰ ‰ œœœ ‰ J J J

{

& Ϊ

Ϊ

? Ϊ

Ϊ

œ. œ bœ.

œ. œ.

>œ œ œ œ œœ>œœœ

∑

f

∑

&

fp

p

. . . . . . . . Œ ™ bœbœœ ‰ œœœ ‰œœœJ ‰ ‰œœœJ ‰ bœbœœ ‰ œœœ ‰ œœœJ ‰ ‰ œœœJ ‰

bœœ. <n>œœœ. bb<b>œœœ. n#œœœ. bœ. bœœ. <n>œœœ. bb<b>œœœ. n#œœœ. bœ. œ‰ ‰ ‰ ‰ œ‰ ‰ ‰ ‰ J J

j ‰ bœ. ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ j ‰ ‰ Œ™ & ‰ œ.j ‰ œ. ‰ œ. bœ. ‰ . œ b œ b œ œ. œ. œ. . . . f sempre . .œ b œ. œ. œ. bœ. œ. œ. œ. bœ. œ œ. b œ. bœ. œ. œ. œ. bœ. . ? œ. œ. œ Œ™ œ. œ. ‰ ‰ ˙˙˙˙˙ ™™™™™

œ ˙ ™ bœ œ bœ bœ >œœœœ ˙˙˙˙ ™™™ >

˙˙˙˙˙ ™™™™™

˙˙˙˙ ™™™ ˙ ™

‰ œ. œ bœ.

œœœœœ ™™™™™

‰ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. . . œ. œ œ œ. œ œ œ. ∑

f

œœœœ ™™™ œ ™

∑

>. œbœ. œ œ >. .

bœ . >. œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ b bœœœœ nœ ? . bœ œ œ. . œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. >. > >. . . >. . . > > j j Œ ™& ‰bœœ ‰ œœ ‰ œœ œœ ‰ œœ ‰bœœ ‰ œœ ‰ œœ<n>œœœ‰ œœœ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . .

‰ œœ nœœœ ‰ œœœ ‰ œœœj ‰ œœœ ‰ œœœ #œœœ ‰ œœœ œ. . . . . . . .

244

250

mf

mfp

5

œ. mf

œ. œ.

∑ ∑ ‰

œ.

œ b œ. œ œ œ. œ . .

Ϊ Ϊ

‰ #œœj ‰ œœ ‰ œ. œ. f œ. bœ. œ. œ. ‰ J ‰ œ. œ bœ.

œ. mp

œœ Œ ™ œ. ‰ Œ™

‰ Œ™ œ. œ. œ. . œ. œ œ œ. Œ ™ œ.

œ b œ. œ .

Ϊ Ϊ

j‰ ‰ œ. p j‰ ‰ œ.

Mis  

Mis for accordion

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you