Page 1

¿ φιλοσοφία Q ? Premise: Anaxagoras had some amount of property and prospects of political influence in his native town of Clazomenae in Asia Minor. However, he supposedly surrendered both of these out of a fear that they would hinder his search for knowledge. The following tradition is preserved: Coming home from a long voyage, he found his property in ruin, and said: "If this had not perished, I would have."

1. Kto? PLATON 2. Complete: "The Unreality of ........." (1908) TIME (by McTaggart)

3. Wikipedia: "... From a second point of view, one can order events by way of two-term relations which are asymmetric, irreflexive and transitive: "comes before" (or precedes) and "comes after" (or follows).” What is the order in question called? B-SERIES 4. Kto: 384 BC – 322 BC ? (tip: "the Daddy") SAINT ARISTOTLE THE GREAT (THE “DADDY”, THE “EVERLASTING”, THE “INVINCIBLE”)

5. Kto? (1770 AD, Stuttgart - 1831 AD, Berlin) HEGEL (the Father of the modern New Age) 6. What was Saul Kripe's father's occupation? A RABBI 7. Kto powiedział: człowiek to zwierzę polityczne (wg innego tłumaczenia: "przystosowany do życia w polis")? See Q4

8. Co widzisz na obrazku?

nabazgrany DOM

9. Podaj polską lub angielską wersję czterech z poniższych tytułów / imion: Πλάηων - PLATON, Φαίδων - FEDON, Πολιηεία - PAŃSTWO / The REPUBLIC, Συμπόζιον – UCZTA / The SYMPOSIUM, ηὰ μεηὰ ηὰ θυζικά – METAFIZYKA 10. Kto:1225 – Fossanova, 1274? St THOMAS AQUINAS (Amen.) 11. Zaproponuj arché, która nie została (przez nieuwagę) zużyta przez pre-Sokratyków? Dołącz jednozdaniowe - co najmniej - uzasadnienie wniosku. Nie musi być przesadnie filozoficzne. Np. alkohol (sugerowany zresztą przez jedną z drużyn). Uzasadnienie: materia prowadząca (chaotycznie) do ducha.


12. Gdzie (dzieło, nie oni)?

PAŁAC PAPIESKI (APOSTOLSKI), WATYKAN

13. Pesymistyczny, ale wyluzowany filozof, który urodził się i spędził część dzieciństwa w Danzig to SCHOPENHAUER 14. Kto: (356 przed Chr. - 323 p.n.e., w Babilonie)? (podp.: związek z "the Daddy") ALEKSANDER MACEDONSKI 15. Who wrote the following: "As the Philosopher says being has two senses. In one sense, being signifies that which is divided into the ten categories; in another sense, that which signifies the truth of propositions."? Thomas AQUINAS, De Ente et Essentia

16. Kto? KARTEZJUSZ 17. Dopisz filozofa do pomysłu: apeiron (ἄπειρον) - ANAKSYMANDER zagęszczanie i rozrzedzanie - ANAKSYMENES umysł (νοῦς or νόος) - ANAKSAGORAS

ιδέες - PLATON

18. Wer schrieb: Das Wahre ist das Ganze. Das GANZE aber ist nur das durch seine ENTWICKLUNG sich vollendende Wesen. Es ist von dem ABSOLUTEN zu sagen, dass es wesentlich Resultat, dass es erst am Ende das ist, was es in Wahrheit ist; und hierin eben besteht seine Natur, Wirkliches, Subjekt oder Sichselbstwerden zu sein. (PG 24) Seht Frage 5, bitte. 19. Za co dziękujemy na kolanach Diogenesowi Laertiusowi (Διογένης Λαέρτιος, rozkwitał w III w przed Chr.)? „Żywoty i

poglądy słynnych filozofów” 20. Kto: 428/427 BC – 348/347 BC? (podp.: "przypisy"/"footnotes") patrz: góra 21. Kto pisał: ".... jest jednym z tych filozofów, którzy zniszczyli stare, dobre słowo "istnieć". ograniczając je do tego, co rzeczywiste [...]"? QUINE, On What There Is, 1948

22. Po co?

(Pyt. dodatk.: Czyje? AUGUSE RODIN, Le Penseur, 1902 )

QUIZ ANSWERS  
QUIZ ANSWERS  

Answers to the philosopy quiz

Advertisement