Page 1

e v a g p p o r e t s e m e S 2013 Hør pü DSB!

1

Av: Bendik Skotland Hansen


Forord: Tidligere i vår tok DSB kontakt med skolen og spurte om Mediedesign kunne lage 2D animasjonsfilmer i After Effects som omhandlet temaet “sikkerhet i hjemmet”. Hele klassen var med på oppgaven og man delte seg inn i grupper på 2-3 personer. Halvard Holden Feragen og jeg valgte å sammarbeide med filmen. Vi jobbet godt sammen og DSB mente vår film utmerket seg. En stund senere tok DSB ig jen kontakt med Mediedesign og sa at de g jerne ville ha noen i klassen til å lage 2D animasjonsfilmer som en semesteroppgave, og filmene skulle bli lagt ut sikkerhverdag.no, for å kommunisere med enkeltpersoner om sikkerhet. Da lærerne luftet denne oppgaven, fant jeg det fort interessant og jeg meldte interesse. Jeg var vel den eneste i klassen som g jorde det, se mer lettvint for DSB kunne det nok ikke ha blitt.

2


Semmesteroppgave for DSB DSB skal etter planen i løpet av året lansere et nytt nettsted; sikkerhverdag.no. DSB har mange fagområder og mange målgrupper innen privat næringsliv, offentlig forvaltning og privatpersoner. På sikkerhverdag.no skal alt innhold som g jelder folks sikkerhet i hverdagen samles. Noen eksempler er brannsikkerhet, sikre produkter, sikkerhet ved fritidsaktiviteter og hvordan du kan forberede deg på langvarig strømbrudd - for å nevne noe. På sikkerhverdag.no skal viktige og kompliserte ting fortelles på en enkel måte som folk forstår. Ambisjonene dems er å bruke få og enkle ord, og supplere med bilder og filmer.

3


Oppgaven jeg fikk tilsendt: Basert på manus fra DSB skal jeg produsere x antall filmer (2D-animasjoner) til bruk på sikkerhverdag.no og eventuelt i andre sammenhenger. Animasjonene skal på enkel og forståelig måte formidle konkrete budskap til målgruppen, eventuelt med litt humoristisk tilnærming. Jeg kan g jerne kombinere ulike virkemidler som animasjoner, grafikk, tekst, lyd, foto osv - det er opp til meg å finne ut hva som fungerer. En fra DSB vil lese inn voice over. Målgruppen er vanlige privatpersoner i vid forstand. Hvis det er behov kan enkelte animasjoner ha mer spesifikke målgrupper. Animasjonene må være korte (maksimalt ett minutt). Det må være noen elementer som går ig jen for å skape g jennkjennelse, som for eksempel grafisk utrykk, g jennomgangsfigur og/eller sluttplakat. Utover det står jeg fritt til å ha ulike tilnærminger til de forskjellige animasjonene.

4


Innledning I starten av semesteroppgaveperioden jobbet jeg med en opptaksprøve til Kunstakademiets Designskole i København i form av en hjemmeoppgave. Oppgaven var temaet “Forandring”, og jeg valgte å slå sammen semesteroppgaven og hjemmeoppgaven. Jeg løste hjemmeoppgaven ved å lage en grafisk holdningskampanje om brannsikkerhet i hverdagen - rettet mot unge. Kampanjen bevisstg jør unge om temaet og visualiserer hva vi enkelt kan forandre på i hverdagen for å forhindre boligbrann. Spørsmål jeg da måtte stille meg var hvordan jeg kunne formidle et tørt tema som brannsikkerhet til et ungt menneske? -Finnes det en enkel måte å nå frem til et ungt menneske på med saklig kunnskap? -Hva fanger deres interesse? -Hvordan kommunisere med unge mennesker? Jeg brukte også meg selv som eksempel i denne tankeprosessen, da jeg er en del av denne befolkningstypen, og stilte meg de samme spørsmålene. Jeg kom frem til at en informasjonsplakat skulle være hovedmediet i besvarelsen. På plakaten brukte jeg samme figurer og tegneteknikk som filmene senere skulle få, slik at jeg sparte meg selv for mye tid, samtidig som DSB får en plakat som de kan bruke hvis de har lyst, hvor de måtte ønske. I besvarelsen la jeg også til filmen Halvard og jeg lagde tidligere i vår, som da ble en del av holdningskampanjen, og forklarte arbeidsfordelingen. Den legger jeg da ikke med her, da det ikke er en del av semesteroppgaven.

Semesteroppgaven min blir da i to presentasjonsformer, en informasjonsplakat og to filmer. De har en visuell likhet, og det generelle budskapet er det samme. Dette er to forskjellige medier som jeg mener kommuniserer med mennesker i alle aldre. Plakaten tar for seg fakta og forenklet statistikk og i filmene blir man servert informasjon om enkle forebyggende tiltak og rutiner man bør følge i hjemmet. Jeg valgte å videreutvikle konseptet og tegneseriestilen fra den første filmen Halvard og jeg lagde. Stilen fikk en flatere overflate uten texturer, mer signaliserende fargepalett og mer avansert animering på filmen. Filmen har ig jen en rytmisk og enkel melodi for å understreke det dagligdagse. Manus til filmene fikk jeg tilsendt av DSB. De tar for seg forskjellige temaer om sikkerhetsrutiner i hjemmet. Jeg brukte god tid på å forandre manusene slik at de fikk en bedre sammenhang med animasjonen. Selvfølgelig ikke forandring av innhold og budskap, men på ordbruk, rekkefølger og pauser. Alt av fakta til informasjonsplakaten fant jeg i DSB sin rapport om ”Kjennetegn og utviklingstrekk ved dødsbranner om omkomne i brann”. Her har jeg også forenklet faktaen og statistikken for å g jøre det mer forstålig, noe jeg føler bidrar med å fange interessen blandt unge. Link til DSBs rapport: http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2010/ Rapporter/Utviklingstrekk_doedsbranner.pdf

5


Skisser og prosessarbeid

6


Plakaten

7


8


Storyboard til filmene

9


Maskoten

10


11


Plakaten - et steg videre

12


Filmene - intro

13


Utkast

14


Besvarelse:

Én plakat og to filmer

15


16


Plakaten:

Huset, som historien foregår i, er bevisst plassert i midten for å skape fokus og symmetri og at tilskueren skal skjønne at det er her historien skjer. Veien lager forbindelse til resten av byen og omverdenen, samtidig som den skaper ro i bildet.

Fargemessig har jeg valgt å bruke kontrastfarger for å fremheve budskapet, en grønntone for å understreke det dagligdagse, og det røde for å påpeke fare. 17

For å fortelle at de fleste branner skjer om natten, har jeg valgt å bruke en mørk himmel med måne og stjerner som bakgrunn.


18


19


20


21


22


23


24


Filmene:

To animasjonsfilmer om sikkerhet i hverdagen

25


Om filmene Nettstedet www.sikkerhvedag.no, som filmene skal publiseres på, er ment for privatpersoners sikkerhet i hjemmet. All handling er derfor lagt i hjemmet til maskoten, en høy boligblokk i rolige omgivelser. I og med at seeren skal ta til seg viktig informasjon har jeg prøvd å vinkle konseptet i filmene til en slags undervisning. Klesstilen til maskoten kan minne seeren om en lærer eller en smart person når han står ved siden av tavlen som faller ned. Samtidig som maskoten fremstår som en person du skal lære noe av, er han en helt vanlig mann i hjemmet sitt i andre deler av filmen. Med dette virkemiddelet prøver jeg å få seeren til å tenke på at man selv må ta ansvar for sikkerheten i huset, og skal det skje en forandring må man selv g jøre noe med det. Allerede i introen på begge filmene får man en anelse av hvordan stilen i filmen blir. Det at skriften flyr av seg selv og veggene rører på seg, og maskoten “godtar“ dette, g jør at humoren kommer frem og forhåpentligvis g jør temaet “sikkerhet i hjemmet” litt mer interessant å se på.

26


“Beredskap i hjemmet”

FIlmen “Beredskap i hjemmet” handler om at man skal være beredt hvis det plutselig skjer noe, som for eksempel uvær, skred eller kanskje et jordskjelv. Her er handlingen lagt i vinterstid og snøstormen som oppstår g jør at maskoten blir minnet på hva han bør ha i hjemmet for situasjonen. 27


“Brannøvelse i hjemmet”

Filmen “Brannøvelse i hjemmet“ handler om hvor viktig det er å gå g jennom brannøvelses rutinene hvis det senere skulle oppstå en brann. Her er hele familien med på øvelsen, og senere snakker de rolig sammen om viktige ting man må huske på. 28


29


30


31


32


Arbeid i After Effects

33


34


Praktisk informasjon til DSB “Beredskap i hjemmet”

“Brannøvelse i hjemmet”

Lengde:

1:05 sek

1:07 sek

Filstørrelse:

38.7 MB

47.4 MB

Musikk:

Eksempelmusikk

Eksempelmusikk

Skrifttyper: Bira Asap Bold Foundry Monoline (DSBs skrifttype)

Fargebruk: Maskot: Hode

R: G: B:

214 46 112

Kropp

99 69 41

247 194 156

217 143 97

245 242 237

102 20 15

242 176 138

Intro med overskrift:

R: G: B:

46 48 48

99 69 41

122 84 56

59 11 26

214 31 38

245 245 245

227 227 227

0 92 51

3 120 64

64 38 18

199 204 201

Ute:

143 102 71

255 201 55

189 31 5

201 247 247

102 166 176

74 128 133

122 87 61

82 161 143

69 120 128

Informasjonsplakaten: Plakaten egner seg best i større størrelser, som for eksempel A2, for å se detaljer. Plakaten kan for eksempel henge på skoler, holdeplasser og idrettsanlegg - generelt der unge ferdes. Mål: Etter ønske. (Vektorisert)

35


Inspirasjon Inspirasjonen min med tanke på tegnestil, former og farge er mye forskjellig. Jeg har alltid vært fasinert av tegneserier på tv og den lette tegnestilen som ofte er brukt. Tegneseriene “Hey Arnold” og “Ed, Edd n Eddy” har gitt meg mange ideer g jennom dette prosjektet, spesielt til miljøet. Grafiske informasjonsplakater er også noe jeg er opptatt av, og har fått mye inspirasjon fra boken “Information Graphics“ skrevet av Sandra Rendgen og Ed. Julius Wiedemann.

Informasjonsfilmene er laget i Adobe programmene Illustrator, Photoshop, After Effects og Premie Pro. Plakaten er laget Illustrator.

36


Blogg Gjennom hele perioden vi jobbet med semesteroppgaven ble vi bedt om å blogge hver uke om fremdrift, endringer, problemer, resultater og generelt hvordan vi lå ann. Under har jeg kopiert inn innleggene fra bloggen, samt tidsplanen jeg jobbet etter. Tidsplanen ble endret underveis, da jeg kom videre i opptaksprosessen til skolen i København, og måtte sette av en uke til forberedelser til intervjuet.

37


Uke 1 - Onsdag 17 april

Semesteroppgave 2013 MD Dette er den første posten min om semesteroppgaven 2013. Semmesteroppgaven skal presenteres 10 juni kl. 10:00, så jeg skal jobbe med denne oppgaven i ca. 8 uker fremover. Hver uke skal vi blogge om semesteroppgaven, om fremdrift, endringer, problemer, resultater og generelt hvordan man ligegr ann. Oppgaven min går ut på å lage ukjent antall animasjonsfilmer for det statlige firmaet DSB (Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap). DSB skal lage et nettsted, rettet mot privatpersoner, som skal hete sikkerhverdag.no. Der skal de kommunisere med privatpersoner om sikkerhet i hverdagen. Nettstedet deres nå (DSB.no) kan virke rotete på akuratt dette temaet, og de når ikke frem til “vanlige mennesker” med den faktaen og informasjonen de sitter på. Animasjonsfilmene jeg skal produsere for DSB skal ligge på ca ett minutt hver, og skal ta for seg temaet sikkerhet i hverdagen. Disse animasjonsfilmene, (hvis de velger å bruke dem), skal publiseres på dette nettstedet. Filmene skal for eksempel ta for seg rutiner og huskeregler man må huske på om sikkerhet, og kanskje fakta som fanger deres oppmerksomhet. De nærmeste dagene får jeg tilsendt manus til filmene, og først da får jeg mer oversikt om hvor mange filmer jeg kommer til å produsere, hvordan stil og hva slags utrykk de skal gi. Tidligere i vår hadde klassen en oppgave som gikk ut på å lage en animasjonsfilm i After Effects til DSB. Halvard og jeg samarbeidet på prosjektet og DSB likte videoen vi laget. Det er dette konseptet jeg kommer til å jobbe videre med. Sjansen for at stilen kommer til å forandre seg er like stor som at den ikke g jør det. Det får jeg se mer på når manuset bir tilsendt. Vi fikk beskjed av skolen om å lage en tidsplan i denne første posten om hvordan vi skal fordele arbeidstiden fremover, g jerne i en kalender. Dette kommer jeg til å g jøre så snart jeg får tilsendt manuset, da jeg vet mer om hvor lang tid jeg kommer til å bruke på hver film osv. Animasjonsfilmene kommer jeg til å animere hovedsakelig i After Effects og Premiere, etter jeg har illustrert og konstruert tegninger og objekter i Illustrator og Photoshop. Det er viktige temaer som filmene skal ta for seg, så jeg komemr til å legge stor vekt på å få ut riktig budskap til den som ser på. Det visuelle utrykket kommer jeg også til å bruke mye tid på. Besvarelsen min kommer til å bestå av et sluttprodukt (ukjent antall animsjonsfilmer) og en manual til hvordan man bruker filmene (hvilke sekvenser det blir naturlig å klippe ut, hvilke filmer man bruker til spesifikke temaer og eventuelt skrift og fargebruk som er designmessig riktig bruke ved siden av filmene osv.) Skisser, storyboard, forklaringer av metoder og teknikker kommer også til å være en stor del av besvarelsen. Om besvarelen kommer til å ta for seg enten mer eller mindre tar jeg forbehold om, men dette er hvertfall min tanke nå i starten. Ellers gleder jeg meg veldig til å komme i gang, da dette er noe jeg har gledet meg lenge til.

Stay tuned!

38


Uke 2 - Onsdag 24 april

Semesteroppgave 2013 MD Endelig fikk jeg tilsendt manusene til filmene fra DSB. Manusene tar for seg forskjellige sikkerhetsrutiner i hverdagen, hovedsakelig i hjemmet. De siste dagene har jeg brukt på å skrive om manusene og laget skisser til storyboard. Det har tatt tid å skrive om manusene, da jeg måtte forenkle mange setningnene, og endre rekkefølger. Jeg har endret de slik at de passer bedre med når jeg skal ha typografi og bilder i forhold til hverandre. Informasjon og fakta er ikke endret på, bare setningsoppbyggningen. Jeg har valgt å lage tre filmer: “Beredskaphet”, “Brannøvelse” og “Røykvarsler”. Det er det jeg føler jeg har tid til, så går utifra det nå i starten.

Under har jeg laget en tidsplan for å få oversikt:

39


Uke 3 - Torsdag 2 mai

Semesteroppgave 2013 MD Til nå har jeg fått laget ferdig storybordene, skrevet ferdig manusene og begynnt på tegningene. Jeg har endret litt i planene, med tanke på hva jeg skal g jøre når. Planen var å lage ferdig en film av gangen. Nå tegner jeg ferdig alle tegningene jeg skal ha i alle filmene, så redigerer jeg alt på slutten. Dette g jør jeg fordi da blir det ikke så mye frem og tilbake. . På fredag kommer en fra DSB og skal spille inn stemmen i videoene. Det g jør vi i lydstudioet til skolen. Kommer til å oppdatere denne posten og skrive mer senere om utfordingene jeg har hatt, valgene jeg tok osv. Under legger jeg til bilder av storyboardet, tegnestiler jeg har vært innom, prosess bilder og hvilken stil jeg endte opp med.

40


Uke 4 - Onsdag 8 mai

Semesteroppgave 2013 MD Denne uka har jeg fortsatt med tegninger, og sier meg ferdig med det innen en dag eller to. Planen er å begynne med animering av den første filmen nå på fredag (10/5). Sist fredag var også Morten fra DSB innom skolen, og leste inn manuset. Vi brukte lydstudioet på skolen og alt fungerte veldig bra. Det er mulig jeg må be han ta turen tilbake til skolen og spille inn noe på nytt, men det er bare hvis både han og jeg får tid. Ellers har jeg arbeidet mye med å finne en sammenhengende stil. En sammenhengende stil på alle objektene og personene, slik at alt passer visuelt bra ved siden av hverandre. Da arbeider jeg for eksempel med hvor mye og hvordan skyggen ligger, hvor mye detaljer objektene skal ha og for eksempel om en vanligvis rett strek bør være bøyd, for å sette preg. Dette har jeg jobbet mye frem og tilbake med, og føler jeg har funnet en sammenhengende stil. Egentlig her jeg lyst til å adde på så mange detaljer som mulig, men tiden bestemmer. Jeg kjenner jeg gleder meg veldig til å begynne å animere. Samtidig vet jeg at å ha alle tegnigner og objekter ferdig er ikke dumt. Noe blir selvfølgelig laget underveis. Som sagt i forrige post har jeg endret tidsplanen litt, så slik ser den nye ut:

41


Uke 6 - Onsdag 22 mai

Semesteroppgave 2013 MD Sist uke jobbet jeg med opptak til Designskolen i København og lagde et eksempel til design av Inspiration Grids nye mobil applikasjon. Maksimal opplasting av filstørrelser pr bilde er 2MB, og bildene til det prosjektet er da for store til å vises på denne bloggen. Linker da til min portefolio side, hvor den ligger: Design-example Ellers har jeg startet med animering av den første filmen. Jeg ligger over en uke etter skjemaet med tanke på sist uke, så det ser nok ut til at det bare blir to filmer. Jeg har jo tegningene klare til film nummer tre, så g jør den eventuelt ferdig i sommerferien.

42


Uke 7 - Onsdag 29 mai

Semesteroppgave 2013 MD Nå er jeg snart ferdig med animeringen av den første filmen. Noen småjusteringer må til for å få ting til å gå litt lettere. Lydeffekter og musikk legger jeg til senere, når jeg er ferdig med å animere de andre filmene. Jeg ligger som sagt en uke bak skjemaet, så jobbing i sommerferien med den siste filmen blir nok ikke å utelukke. Jobbingen har gått greit og det var godt å endelig komme igang med animeringen. Utfordringen er å holde det enkelt, da det er så mye jeg vil legge til. Dette er med tanke på tid og ferdigheter. Ellers har jeg såvidt begynt med film nummer to. Det blir en større utfordring, da animeringen blir litt mer avansert. Da tenker jeg på bevegelser og utrykk på familien.

43


Flere filmer Planen var egentlig å levere tre filmer som semesteroppgave. Jeg har tegnet alle tegningene til film nummer tre (“Røykvarslere i hjemmet”), samt fått manuset lest inn. På grunn av at jeg brukte uke nummer 5 i semesterperioden til å forberede arbeider jeg skulle presentere til intervjuet i København, fikk jeg ikke tid til å animere den tredje filmen. Etter møte med DSB er det mulig snakk om sommerjobb, så da vil den tredje filmen bli animert, pluss en til.

44


Av: Bendik Skotland Hansen

45

Semesteroppgave 2013  
Semesteroppgave 2013  

Semesetroppgave av Bendik Skotland Hansen

Advertisement